Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZAWÓD
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Autor: Harcuła, Kazimierz
Tytuł: Zróżnicowania cech morfologicznych i funkcjonalnych ręki ludzkiej w rozwoju osobniczym.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 19-69, 19 rys. 11 tab. bibliogr. 37 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ANATOMIA * KOŃCZYNA GÓRNA * MORFOLOGIA * SIŁA * ONTOGENEZA * WIEK BIOLOGICZNY * ZAWÓD * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY


2/33

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Tytuł: Nauczanie socjologii w akademiach wychowania fizycznego u progu gospodarki rynkowej - nowe wyzwania
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - Bibliogr. 6 poz. - S. 65-71.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * NAUCZANIE * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * STUDENCI * ABSOLWENCI * ZAWÓD * EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE * ZDROWIE * SOCJOLOGIA REHABILITACJI RUCHOWEJ * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO * REFERAT


3/33

Autor: Bromboszcz, Janusz Aut.; Pabisiak A.; Pociecha, Maria; Rybczyńska M.
Tytuł: Skuteczność diagnostyczna prób wysiłkowych wykonywanych za wskazań kardiologicznych a wybrane elementy charakterystyki osób badanych.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1996, T. 10 z. 4, s. 91-99, 5 ryc. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * SERCE * CHOROBY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DIAGNOSTYKA * PRÓBA WYSIŁKOWA * ELEKTROKARDIOGRAFIA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * WIEK KALENDARZOWY * ZAWÓD * LĘK * KORELACJA


4/33

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Grochmal Stanisław Józef pseud. 'Lechita' (1911-1995), lekarz, profesor, specjalista neurologii i rehabilitacji ruchowej, jeden z pionierów rehabilitacji leczniczej.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1998, nr 1, s. 125-127, bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * REHABILITACJA LECZNICZA * NEUROLOGIA * ZAWÓD * LEKARZ * PROFESOR * REKTOR * WSWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ORGANIZATOR * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJE NAUKOWE * TOWARZYSTWA NAUKOWE * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA * BIOGRAFIA * GROCHMAL, STANISŁAW


5/33

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Dobór do zawodu, kształcenie, osobowość i praca nauczycieli wychowania fizycznego
W książce: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1993. - S. 5-14.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * ZAWÓD * DOBÓR * OSOBOWOŚĆ


6/33

Autor: Bocho, Witold
Tytuł: Grunt to motywacja : vademecum menedżera
W czasop.: Hotelarz. - 2003, nr 3, s. 12--13. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * HOTEL * USŁUGI HOTELARSKIE * JAKOŚĆ * ZAWÓD * HOTELARZ * PRACA ZAWODOWA * NAPIWEK * RECEPCJA * RECEPCJONISTA* PREMIA


7/33

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Nieformalna struktura społeczna drużyn piłki nożnej a ich wyniki sportowe
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Warszawa. - 1973, T. 18, s. 89--123. - Summ., Res., Rez. - 8 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 19 poz. - Fragment pracy doktorskiej 'Stosunki międzyosobnicze w drużynach piłki nożnej i czynniki ją kształtujące. Znaczenie pedagogiczne i sportowe', wykonanej pod kierunkiem prof. dra Stefana Wołoszyna w Katedrze Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * DRUŻYNA * STRUKTURA SPOŁECZNA * TRENER SPORTOWY * WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE * RYWALIZACJA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * PRZYJAŹŃ * BADANIA NAUKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * WYKSZTAŁCENIE * ZAWÓD * STAŻ ZAWODNICZY


8/33

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Nurty etyczne w ratownictwie górskim
W czasop.: Studia Humanist.. - 2001, nr 1, s. 67--72. - Bibliogr. s. 72 - Numer posiada tytuł: Sport - pieniądze - etyka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 27 i 28 listopada 2000 roku
Słowa kluczowe: * SPORT WYSOKOGÓRSKI * RATOWNICTWO GÓRSKIE * HISTORIA * ZAWÓD * RATOWNIK GÓRSKI * OSOBOWOŚĆ * PREDYSPOZYCJA * WYPRAWY WYSOKOGÓRSKIE * PIENIĄDZE * ETYKA SPORTOWA * GOSPODARKA RYNKOWA * KOMERCJALIZACJA * KONFERENCJA * REFERAT


9/33

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Ślężyński, Jan
Tytuł: Przedmowa
W książce: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : IX Kongres Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988 roku. T. 2.. - Kraków : AWF, 1991. - S. 11-17.
Impreza: Kongres Fizjoterapii (9 ; 1988 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * ZAWÓD * FIZJOTERAPEUTA * KONFERENCJA * PRZEDMOWA


10/33

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Kultura obsługi i etyka zawodu
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 7-16. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ZAWÓD * OBSŁUGA KLIENTA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * MODEL * NORMY PRAWNE * NORMY ETYCZNE * OBYCZAJOWOŚĆ * KULTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * KODEKS ETYCZNY * PODRĘCZNIK* GOŚCINNOŚĆ


11/33

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Pilotaż wycieczek
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 79-95. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PREDYSPOZYCJA * OSOBOWOŚĆ * OBSŁUGA KLIENTA * PRZEPISY * PRAWA I OBOWIĄZKI * ZATRUDNIENIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * SZKOLENIE * UPRAWNIENIA * ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* SYLWETKA ZAWODOWA


12/33

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Kultura obsługi i etyka zawodu
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 7-16. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ZAWÓD * OBSŁUGA KLIENTA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * MODEL * NORMY PRAWNE * NORMY ETYCZNE * OBYCZAJOWOŚĆ * KULTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * KODEKS ETYCZNY * PODRĘCZNIK* GOŚCINNOŚĆ


13/33

Autor: Kruczek, Zygmunt; Różycki, Paweł
Tytuł: Pilotaż wycieczek
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 81-95 : 1 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PREDYSPOZYCJA * OSOBOWOŚĆ * OBSŁUGA KLIENTA * PRZEPISY * PRAWA I OBOWIĄZKI * ZATRUDNIENIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * SZKOLENIE * UPRAWNIENIA * ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* SYLWETKA ZAWODOWA


14/33

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Biskup, Leon; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Czynności zawodowe trenera w zapasach i gimnastyce
W książce: Czynności zawodowe trenera i problemy badawcze w sportach walki / pod red. Stanisława Sterkowicza. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 83). - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 7-16 : 2 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * ZAPASY * GIMNASTYKA SPORTOWA * TRENER * ZAWÓD * BADANIA ANKIETOWE


15/33

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Analiza krytyczna niektórych teorii rozwoju zawodowego
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1983, nr 1, s. 45--53. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * ROZWÓJ * MOTYWCJA * PORADNICTWO


16/33

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Teoria rozwoju zawodowego A. Roe
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1987, nr 1, s. 26--31. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * MOTYWCJA * DETERMINACJA* KONCEPCJA A. ROE


17/33

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przewodnictwo i pilotaż w Polsce. Główne problemy środowiska i zawodu
W książce: Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania : materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa Warszawa, 14-15 października 2005 / [red. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : Proksena, 2005. - S. 5-12 : 1 fot., 2 ryc.. - ISBN 83-921418-6-5
Impreza: Forum Pilotażu i Przewodnictwa (2 ; 2005 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * PILOT WYCIECZKI * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * ZAWÓD * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


18/33

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość nauczyciela
W książce: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 13-24. - ISBN 83-7481-004-1
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ


19/33

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Nowoczesny warsztat krajoznawczy pilota wycieczek
W książce: Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania : materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa, 14-15 października 2005 / [red. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : Proksena, 2005. - S. 103-106 : 4 ryc.. - ISBN 83-921418-6-5
Impreza: Forum Pilotażu i Przewodnictwa (2 ; 2005 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * PILOT WYCIECZKI * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * ZAWÓD * MATERIAŁY KONFERENCYJNE * PRACA ZAWODOWA* WARSZTAT PRACY


20/33

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Pilot - wizytówka branży
W czasop.: Wiad. Turyst.. - 2005, nr 20, s. 15. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PROBLEM


21/33

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Nauczyciel wychowania fizycznego w nowym systemie fizycznej edukacji
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - (Dydaktyka Wychowania Fizycznego. 7). - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 239-244 : 2 ryc., 6 tab.. - ISBN 83-7374-038-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych' (7 ; 2005 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SYSTEM NAUCZANIA * NAUCZYCIEL WF * ZAWÓD * MODEL * KANDYDACI


22/33

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Nauczyciele wychowania fizycznego i innych specjalności przedmiotowych wobec rzeczywistości zawodowej
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Władysława Mynarskiego i Jana Ślężyńskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2005. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - S. 213-220 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-87478-83-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ZAWÓD * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


23/33

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: The Level at which Teachers of Physical Education (PE) and Other Subjects Identify with Their Job
W książce: Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach = Physical education, sports, research at the universities : [7. vedecka konferencia] : Bratislava - Slovenska republika, 23.-24. 11. 2005 / Slovenska Technicka Unvierzita v Bratislave. - Bratislava : Slovenska Technicka Unvierzita, 2005. - Bibliogr. 6 poz. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 66-68 : 3 tab.. - ISBN 80-227-2313-4
Impreza: Vedecka konferencia 'Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach' (7 ; 2005 ; Bratislava)
Słowa kluczowe: * PRACA ZAWODOWA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * OPINIA * ZADOWOLENIE * POZIOM * BADANIA ANKIETOWE


24/33

Autor: Madejski, Eligiusz; Majer, Magdalena
Tytuł: The Attitudes of Students Studying at the Academy of Physical Education in Cracow Towards Their Studies and Their Prospective Profession
W książce: Telesna vychova, sport a rekreace v procesu soucasne globalizace : sbornik prispevku z cesko-slovensko-polskeho sympozia / ed. Bohuslav Hodan ; Univerzita Palackeho v Olomouci. Fakulta telesne kultury. Katedra kinantropologie a spolecenskych ved. - Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005. - Summ. - S. 210-220 : 5 ryc., 7 tab.. - ISBN 80-244-1116-4
Impreza: )
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOLNICTWO WYŻSZE * ZAWÓD * NAUCZYCIEL WF * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OPINIA * BADANIA NAUKOWE


25/33

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Zachowania zdrowotne jako element stylu życia wybranej grupy osób z różnych grup zawodowych, z terenu Krakowa
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 9 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 241-249. - ISBN 83-88038-46-X
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZACHOWANIE ZDROWIA * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * ZAWÓD * WIEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


26/33

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Aktywność ruchowa wśród osób posiadających własnego wierzchowca
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Summ. - Bibliogr. 4 poz. - S. 288-295 : 7 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-88038-46-X
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * JAZDA KONNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * INTENSYWNOŚĆ * JEŹDZIEC * ZAWÓD * DOCHODY * BADANIA NAUKOWE * ANKIETA * WYWIAD


27/33

Autor: Perzyńska-Biskup, Anna; Biskup, Leon; Gielas, Edyta
Tytuł: Znaczenie czynności zawodowych trenera w sportach gimnastycznych
W książce: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 2 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005. - Bibliogr. na s. 67-70 - S. 43-45 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-89630-21-4
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * TRENER * ZAWÓD * FUNKCJA * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA ANKIETOWE


28/33

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach osób starszych aktywnych fizycznie
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 19--23. - art. nr 118 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 rys. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO WODNE * WODA * ĆWICZENIA W WODZIE * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * MOTYWACJA * CZĘSTOTLIWOŚĆ * ZAWÓD * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


29/33

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Jarmuła-Kliś, Teresa; Litwin, Luiza; Srokosz, Wacław
Tytuł: Jak nie zniechęcić uczniów do aktywności ruchowej?
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 1, s. 260--263. - art. nr 60 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NAUCZYCIEL WF * ZAWÓD * KANDYDACI * AWF KRAKÓW * ŚWIADOMOŚĆ * WPŁYW * UCZNIOWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZACHOWANIE ZDROWIA * BADANIA ANKIETOWE* ANKIETA AUDOTYRYJNA


30/33

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przewodnicy i piloci w gospodarce turystycznej. Główne problemy środowiska i zawodu
W książce: Gospodarka turystyczna a grupy interesu / red. nauk. Stanisław Wodejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [177]-186. - ISBN 978-83-7378-256-3
Impreza: )
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * KONFERENCJA * REFERAT


31/33

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Training Teachers of Martial Arts and Combat Sports in Poland
W książce: 2nd International Scientific Conference of Experts - Researchers on Material Arts and Humanists under the auspices of the Embassy of Japan in Poland, 'Material arts, combat sports, humanism' (budo, kakugi, jindo), Targowiska near Krosno, 25th-26th April 2008 : proceedings / scientific ed. Wojciech J. Cynarski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 34. - ISBN 978-83-7338-369-2
Impreza: International Scientific Conference of Experts 'Martial arts, combat sports, humanism' (2 ; 2008 ; Targowiska)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * SPORTY WALKI * TRENER SPORTOWY * INSTRUKTOR SPORTU * ZAWÓD * KSZTAŁCENIE KADR * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


32/33

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: The Practical Preparation of Students of the academy of Physical Education in Cracow to Their Profession as Teacher
W książce: Nauczyciel wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych : VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : program i streszczenia. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007. - (Dydaktyka Wychowania Fizycznego). - Streszcz. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S. p.].
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka wychowania fizycznego' pt. 'Nauczyciel wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych' (8 ; 2007 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SYSTEM KSZTAŁCENIA * PRAKTYKA ZAWODOWA * ZAWÓD * NAUCZYCIEL WF * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OPINIA * BADANIA NAUKOWE


33/33

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Osobliwości zawodu nauczycielskiego
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 9, s. 48.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * PRZEDMIOT BADAŃ * KWALIFIKACJE * OPINIA* PEDEUTOLOGIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka