Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZARZĄDZANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 91Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/91

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Model organizacji działu rekreacji w Hucie Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - S. 293-301 : 1 rys., 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZARZĄDZANIE * STRUKTURA * OBOWIĄZKI * ZADANIA * WYKSZTAŁCENIE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/91

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Problemy turystyki grupowej (ujęcie tezowe)
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - s. 49-55..
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GRUPY SPORTOWE * TURYSTA * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * USŁUGI * ZARZĄDZANIE


3/91

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach turystycznych
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 33-42.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI * GOSPODARKA NARODOWA * EKONOMIKA * FINANSE * ORGANIZACJA * SKUTECZNOŚĆ * ZARZĄDZANIE


4/91

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania zaspokojenia potrzeb poznawczych przez przedsiębiorstwa turystyczne
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 117-129.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * RUCH TURYSTYCZNY * OBSŁUGA * BIURO PODRÓŻY * EKONOMIKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE


5/91

Autor: Łabaj, Marek; Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki rekreacji ruchowej : skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego kierunku - rekreacja. - Kraków : AWF, 1984 - 232 s. : 17 rys., 16 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 67) - Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TEORIA * METODYKA * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * GRY RUCHOWE * NAUCZANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


6/91

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Psychoterapeutyczna rola grupy turystycznej
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 80-87.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GRUPY SPORTOWE * ROLA * PSYCHOTERAPIA * STRES * ZARZĄDZANIE * FUNKCJA


7/91

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Kierowanie zespołem sportowym.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1968, nr 10, s. 25-26..
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * PEDAGOGIKA * DRUŻYNA * ZARZĄDZANIE * SPORT


8/91

Autor: Philipp, Włodzimierz
Tytuł: Struktura bazy noclegowej i jej wykorzystanie w trzech powiatach województwa krakowskiego: myślenickim, limanowkim i suskim
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 6 poz. - s. 104-114 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


9/91

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Ekonomika regionalna : (z uwzględnieniem regionu turystycznego). - Kraków : AWF, 1990 - 167 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 110, ISSN 0239-8125) - Bibliogr. s. 161-167
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * HIGIENA ŻYWIENIA * USŁUGI * TRANSPORT * ZARZĄDZANIE * PLANOWANIE * POLITYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


10/91

Autor: Feczko, Janusz S.
Tytuł: Jakość biur podróży.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 2, s. 95-103, 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * JAKOŚĆ * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * ZARZĄDZANIE * KADRA TURYSTYKI * FINANSE TURYSTYKI


11/91

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy oddziaływania państwa na turystykę.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1995, nr 3/4, s. 67-76..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * FINANSOWANIE TURYSTYKI * ZARZĄDZANIE


12/91

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Organizacja turystyki i zarządzanie. - Kraków : AWF, 1990 - 181 s. : ryc. ; 23 cm-(Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. [T. 2])
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * EKONOMIKA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE


13/91

Autor: Puchalska-Miętus, Katarzyna
Tytuł: Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 175--181. - Recenzja książi: J. Swarbrooke, The Development and Management of Visitors Attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995, s. 381
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZARZĄDZANIE * ROZWÓJ * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * PUBLIKACJA * KSIĄŻKA * RECENZJA * SWARBROOKE J.


14/91

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. - Kraków : F. H. U. 'Albis', 2002 - 208 s. : il. , tab. ; 23 cm - Bibliogr. 33 poz. - Aneks s. 197-208 - ISBN 83-906452-8-9
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZARZĄDZANIE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * METODA


15/91

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Zapewnianie jakości i zarządzanie przez jakość (TQM)w turystyce jako nowe wyzwanie w zjednoczonej Europie
W książce: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / pod red. Stefana Bosiackiego. - Poznań : AWF, 2000. - S. 239-260 : 11 tab.. - ISBN 83-86336-78-1
Impreza: Konferencja Naukowa nt. 'Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku' ( 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * ZARZĄDZANIE * JAKOŚĆ * TOTAL QUALITY MENAGEMENT * EUROPA * KONFERENCJA * REFERAT


16/91

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Systemy zarzązania śodowiskiem w gminach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [3]--12. - Summ. - 3 ryc, 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ZARZĄDZANIE * GMINA * UNIA EUROPEJSKA* ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


17/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. 3--18. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * REKLAMA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * METODA


18/91

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 27, 29-46 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * EKOLOGIA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * WYKAZ * INDEX COPERNICUS * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


19/91

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Stowarzyszenia kultury fizycznej
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - S. 71-97 : 3 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * STRUKTURA ORGANIZACYJNA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJE * DEFINICJA * PRAWO * POLSKA * TRANSFORMACJA USTROJOWA * DEMOKRACJA * KONSTYTUCJA * USTAWA * 1997 * NOWELIZACJA * 1999 * KLUB SPORTOWY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY * POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI * POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI* USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * 1996


20/91

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. - Kraków : AWF, 2003 - 210 s. : il. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 18) - Bibliogr. s. 203-208 - ISBN 83-89121-75-1
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO * TEORIA * PRAKSEOLOGIA * KONCEPCJA * METODA * PROJEKT * PLANOWANIE * DZIAŁANIE * JAKOŚĆ * SYSTEM * TURYSTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * STUDIA * INSTYTUCJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* BENCHMARKING * OUTSOURCING


21/91

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Wprowadzenie do dyskusji na temat roli turystyki w kształtowaniu stosunków gospodarczo-społecznych w gminach turystycznych
W książce: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / red. nauk. Bartłomiej Walas. - Kraków : AWF, 1989. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.). - Bibliogr. 3 poz. - S. 9-22.
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * STOSUNKI SPOŁECZNE * ZARZĄDZANIE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KULTURA * BUDOWNICTWO * ROLA * KONFERENCJA * REFERAT


22/91

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy finansowania rozwoju turystyki w jednostkach terytorialnych stopnia podstawowego
W książce: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / red. nauk. Bartłomiej Walas. - Kraków : AWF, 1989. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.). - S. 87-94.
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * EKONOMIA * FINANSE * GOSPODARKA NARODOWA * ZARZĄDZANIE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA * REFERAT


23/91

Autor: Walas, Bartłomiej; Marczyk, Stefan; Freyer, Danuta
Tytuł: Organizacyjno-finansowe problemy zagospodarowania turystycznego gmin w Belgii
W książce: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / red. nauk. Bartłomiej Walas. - Kraków : AWF, 1989. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.). - S. 107-116 : 1 tab..
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * EKONOMIA * PROBLEM * WIEŚ * BELGIA * KONFERENCJA * REFERAT


24/91

Autor: Walas, Bartłomiej Red. nauk.
Tytuł: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji. - Kraków : AWF, 1989 - 131 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.)
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BUDŻET * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


25/91

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Wstęp
W książce: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / red. nauk. Bartłomiej Walas. - Kraków : AWF, 1989. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.). - S. 7-8.
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA


26/91

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Od Redakcji
W książce: Organizacja turystyki i zarządzanie / red. Teofila Jarowiecka. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. [T. 2]). - S. 5-6.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BADANIA NAUKOWE


27/91

Autor: Herzig, Marzanna
Tytuł: Osobowość menedżera sportu
W książce: O umiejętnościach i osobowości menedżera sportu, jego publicznym wizerunku oraz ceremoniale sportowym / pod red. Bogusława Ryby. - Warszawa, 1999. - Bibliogr. 5 poz. - S. 16-28. - ISBN 83-906798-9-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * ZARZĄDZANIE * SPORT * MENEDŻER SPORTU * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA


28/91

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Ekonomika turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 42 - S. 33-42. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * NAUKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * DEFINICJA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * MARKETING * RUCH TURYSTYCZNY * INTERNET * INFORMACJA TURYSTYCZNA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE


29/91

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 7-42 : 1 tab., 4 rys.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * PODRÓŻE * HOTELARSTWO


30/91

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Jednostka i zespół. Wybrane aspekty teorii zespołowych gier sportowych
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 57--67. - Summ. - Bibliogr. s. 66-67
Słowa kluczowe: * SPORT * TEORIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ZESPÓŁ * TRENING SPORTOWY * INTEGRACJA SPOŁECZNA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE* JEDNOSTKA


31/91

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 7-20. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM HOTELOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA * FRANCHISING * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


32/91

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 20-42. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * LOTNICTWO CYWILNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM HOTELOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA * FRANCHISING * ORGANZIACJE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * POLSKA IZBA TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


33/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł; Zygmunt Mazur; Marek Dudek; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie . - Tarnów : MWSE, 1999 - 123, [1] s. : rys. - ISBN 82-909445-1-0
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA PRACY * PRODUKCJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO


34/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie kontraktowe w firmie
W książce: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. - 618 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-227-2014-9
Impreza: Konferencja p.t. Future 2002 : zarządzanie przyszłopścią przedsiębiorstwa ( 2002 ; Kazimierz Dolny)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * KONTRAKT * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KONFERENCJA * REFERAT


35/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem
W książce: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; Katedra Zarządzania. - Tarnów : Wydaw. MWSE, 2002. - 311 s. : il., wykr.. - ISBN 83-917312-2-7
Impreza: Konferencja n.t. Zarządzanie operacyjne w firmie ( 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * DIAGNOSTYKA * KONFERENCJA * REFERAT


36/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego
W książce: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Zarządzania. - Tarnów : Wydaw. MWSE, 2002. - 311 s. : il., wykr.. - ISBN 83-917312-2-7
Impreza: Konferencja n.t. Zarządzanie operacyjne w firmie ( 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * KONTRAKT * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KONFERENCJA * REFERAT


37/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych
W książce: Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. (Zakopane-Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. A. Stabryła. - Kraków : AE, 2000. - S. 294-301.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Strategie wzrostu produktywności firmy ( 2000 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SKUTECZNOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


38/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Kontrakty kierownicze w firmie
W książce: Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych : konferencja / Uniwersytet Gdański, Instytut Organizacji i Zarządzania. - Jurata-Sopot : UG, 1997. - S. 1-15.
Impreza: Konferencja Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych' ( 1997 ; Jurata-Sopot)
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * KONTRAKT * MENEDŻER * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KONFERENCJA * REFERAT


39/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych
W książce: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane-Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. A. Stabryła. - Kraków : AE, 2000. - s. 294-301.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Strategie wzrostu produktywności firmy ( 2000 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SKUTECZNOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


40/91

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen przedsiębiorstw a regulacja sfery mikroekonomicznej
W książce: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Katedre Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, 13-15 grudnia 1999r. / pod red. Jerzego Altkorna ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Wydział Zarządzania. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 297-308.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie ( 1999 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA RYNKOWA * HANDEL * CENA * MARKETING * ZARZĄDZANIE * KONFERENCJA * REFERAT


41/91

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Zasady marketingu a rynkowy mechanizm alokacji zasobów
W czasop.: Ekonomista. - [2001] nr 5, s. 675-685.
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA RYNKOWA * HANDEL * CENA * MARKETING * ZARZĄDZANIE * RYNEK


42/91

Autor: Rudnicki, Leszek
Tytuł: Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania. - Kraków : Wydaw. AE, 2004 - 298 s, [1] k, tabl, wykr. - ISBN 83-7252-204-9
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO * HANDEL * KLIENT


43/91

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Prace legislacyjne w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz system zarządzania sprawami kultury fizycznej w Drugiej Rzeczpospolitej
W książce: Krakowskie studia z historii państwa i prawa / pod red. Wacława Uruszczaka i Doroty Malec. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - Summ. - Opis na podstawie informacji od autora - S. [233]-267. - ISBN 83-233-1771-2
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ZARZĄDZANIE * AKTY PRAWNE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


44/91

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Polityka turystyczna
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2004. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - 4 ryc., 6 tab. - Bibliogr. 72 poz. - S. [41]-94. - ISBN 83-89121-81-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * ZARZĄDZANIE * EKONOMIA * ŚRODOWISKO


45/91

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Wybrane tendencje w turystyce światowej w świetle procesów globalizacji
W książce: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / pod redakcją Jana Krupy i Tomasza Solińskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2004. - S.11-18. - ISBN 83-87658-60-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * MARKETING * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * KONKURENCJA * GLOBALIZACJA * INTEGRACJA * STRATEGIA


46/91

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Belniak, Anna
Tytuł: Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 57-69 : 2 tab.. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * PRACOWNIK * KOMPETENCJE * OCENA * ROZWÓJ * METODA


47/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej
W książce: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 : założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - 4 tab. - Bibliogr.12 poz. - S. 289-294. - ISBN 83-89630-32-X, ISBN 978-83-89630-32-2
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * KADRA HOTELARSKA * KOMPETENCJE * ROZWÓJ * METODA * SZKOLENIE* ZASOBY LUDZKIE


48/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne sektora turystycznego. Wsparcie naukowe i dydaktyczne do wdrażania tajemnic prawnie chronionych
W książce: Ochrona informacji niejawnych i biznesowych : Materiały IV Kongresu / red. nauk. Marek Ciecierski ; Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. - Katowice : Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach, 2008. - Bibliogr. 32 poz. - S. [161]-[169]. - ISBN 83-922648-4-3
Impreza: Kongres 'Ochrona informacji niejawnych i biznesowych' (4 ; 2008 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ZARZĄDZANIE * INFORMACJA * BEZPIECZEŃSTWO * WARTOŚĆ


49/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Fenomen Tomasa Bata i rynocnaa praktika
W czasop.: Aktual'ni Problemi Ekonomiki. - 2008, no 3, c. 218--223. - Bibliogr. s. 223 - Streszcz. w jęz. ukr. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * BIZNES * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * SUKCES* Bata, Tomas * Bata, Tomasz


50/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Vyznam informacnej prevahy pri riadeni podnikatelskeho subjektu
W książce: Riesenie krizovych situacii v specifickom prostredi : 13. medzinarodna vedecka konferencia, 28. - 29. maj 2008, Zilina / Zilinska Univerzita v Ziline. Fakulta specialneho inzinierstva a Ministerstvo Hospodarstva Sr. Odbor krizoveho manazmentu. - Zilina : Zilinska univerzita. Fakulta specialneho inzinierstva, 2008. - Bibliogr. 21 poz. - Streszcz. w jęz. sło. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 397-406. - ISBN 978-80-8070-847-4
Impreza: Medzinarodna vedecka konferencia (13 ; 2008 ; Zilina)
Słowa kluczowe: * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ZARZĄDZANIE * INFORMACJA * BEZPIECZEŃSTWO * WARTOŚĆ


51/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych
W książce: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji. Diagnoza i perspektywy / prac. zbior. pod red. E. Jędrych, A. Pietras, A. Stankiewicz Mróz. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 345-354. - ISBN 978-83-61215-06-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * KAPITAŁ * CZŁOWIEK * KONKURENCJA * BADANIA


52/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
W książce: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / pod red. A. Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 539-548. - ISBN 978-83-7252-416-4
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * WIEDZA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * BADANIA


53/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego
W książce: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / pod red. Tadeusza Sikory ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - Bibliogr.13 poz. - S. [475]-[483] : 2 tab.. - ISBN 978-83-924646-6-6
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * KAPITAŁ * JAKOŚĆ * DOSKONALENIE * METODA* KAPITAŁ LUDZKI


54/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kierunki doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania organizacji w świetle badań empirycznych
W książce: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring management in the processes on integration and development of the new economy / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 471-485. - ISBN 978-83-924656-9-0
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki' (13 ; 2008 ; )
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DZIAŁALNOŚĆ * DOSKONALENIE * KIERUNEK * BADANIA


55/91

Autor: Bińczycki, Bernard; Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007 - 62 s. : il. - Bibliogr. s. 61-62 - ISBN 978-83-7252-342-6
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * SYSTEM INFORMACYJNY


56/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym - case study
W książce: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - Bibliogr. s. 566 - S. [557]-566 : 3 tab.. - ISBN 978-83-7251-753-1
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * PRODUKCJA * EFEKTYWNOŚĆ * JAKOŚĆ * ZARZĄDZANIE * SYSTEM


57/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym
W książce: Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [oprac. red. Halina Latowska]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - (Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczne, ISSN 1506-2635 ; Z. 10). - Bibliogr. s. 177 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [157]-178 : 5 tabl..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PERSONEL * SYSTEM INFORMACYJNY * RYZYKO * ZARZĄDZANIE


58/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Significance of the Information Security in Business Entities
W książce: The Internet, competitiveness and the organisational security : X Annual International Conference, Zlin, Czech Republic, 26th March, 2008 : Conference Proceedings of Abstracts / Tomas Bata University in Zlin. Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlin. Department of Informatics. - Zlin : Department of Informatics and Statistics, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University, 2008. - Pełny tekst referatu na płycie CD - S. 35. - ISBN 978-80-7318-548-0
Impreza: Annual International Conference 'The Internet, competitiveness and the organisational security' (10 ; 2008 ; Zlin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ZARZĄDZANIE * INFORMACJA * BEZPIECZEŃSTWO * WARTOŚĆ


59/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Znacenie informacionnoj bezopasnosti dla ekonomiceskih sub''ektov
W czasop.: Vestnik / Nacional'nij Tehnicnij Universitet 'Harkivs'kij Politehnicnij Institut'. - 2008, no 27, c. 14--22. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: 'Novye resenia v sovremennyh mehnoloziah' ( 2008 ; Har'kov)
Słowa kluczowe: * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * PRZEDSIĘBIORSTWO * INFORMACJA * ZARZĄDZANIE * BEZPIECZEŃSTWO * ZAGROŻENIE * ASPEKTY EKONOMICZNO-GOSPODARCZE


60/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Informacionnaa bezopasnost' v ekonomiceskih sub''ektov
W czasop.: Vestnik / Nacional'nij Tehnicnij Universitet 'Harkivs'kij Politehnicnij Institut'. - 2008, no 27, c. 34--43. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: 'Novye resenia v sovremennyh mehnoloziah' ( 2008 ; Har'kov)
Słowa kluczowe: * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * PRZEDSIĘBIORSTWO * INFORMACJA * ZARZĄDZANIE * BEZPIECZEŃSTWO * ZAGROŻENIE * ASPEKTY EKONOMICZNO-GOSPODARCZE


61/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 272, s. [139]--157. - 5 tab. - Bibliogr. s. 156-157 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PERSONEL * STRUKTURA * ZARZĄDZANIE * MODEL * WSKAŹNIK * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI


62/91

Autor: Kozioł, Leszek; Michalik, Katarzyna; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 753, s. [161]--175. - 4 tab. - Bibliogr. s. 175 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * FUNDUSZ * PRODUKCJA * PERSONEL * MODEL* FUNDUSZ PREMIOWY


63/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 753, s. [177]--195. - 8 tab. - Bibliogr. s. 194-195 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (EKONOMIA) * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * ROZWÓJ GOSPODARCZY * PERSONEL* KAPITAŁ LUDZKI


64/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential - Case Study
W książce: VIII rocnik mezinarodni konferencje : Internet a bezpecnost organizacji, Zlin, 14. brezna 2006 : sbornik adnotacji / Univerzita Tomase Bati ve Zline. Fakulta managementu a ekonomiky. - Zlin : Univerzita Tomase Bati, 2006. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 88-97 : 1 tab., 6 wykr.. - ISBN 80-7318-393-5
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


65/91

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
W czasop.: Zesz. Nauk. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2006, nr 700, s. [25]--45. - 3 rys., 3 tab. - Bibliogr. s. 44-45 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PROCES * WYMIANA INFORMACJI * SYSTEM INFORMACYJNY * DOSKONALENIE* ZARZĄDZANIE OPERACYJNE


66/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
W czasop.: Zesz. Nauk. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2006, nr 700, s. [199]--220. - 5 tab. - Bibliogr. s. 220 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * MENADŻER * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * STRATEGIA * MODEL


67/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego
W czasop.: Zesz. Nauk. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. - 2006, nr 4, s. [88]--110. - 5 tab. - Bibliogr. s. 108-109
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA ROZWOJU * ZASTOSOWANIE* STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW * ZASOBY LUDZKIE


68/91

Autor: Walas-Trębacz, Jolanta; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku
W książce: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - Bibliogr. s. 402 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [387]-403 : 12 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-7252-317-7
Impreza: Konferencja naukowa 'Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym' ( 2006 ; Zakopane Kościelisko)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ GOSPODARCZY * KAPITAŁ * PERSONEL * UMYSŁ * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI * KAPITAŁ INTELEKTUALNY * KAPITAŁ STRUKTURALNY * KAPITAŁ RELACYJNY


69/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Kozina, Andrzej
Tytuł: Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
W książce: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [511]-522 : 3 tab.. - ISBN 83-7252-267-7
Impreza: Konferencja naukowa Management Forum 2020 ( 2005 ; Osieczany)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * NEGOCJACJE * TYP * FUNKCJA* ZASOBY LUDZKIE * KAPITAŁ LUDZKI


70/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Efekty wykorzystania Lean Production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
W książce: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2005. - Bibliogr. 11 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [298]-307 : 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-907047-4-9
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ GOSPODARCZY * STRATEGIA ROZWOJU * RESTRUKTURYZACJA * PRODUKCJA * KONKURENCJA * SPRAWNOŚĆ* LEAN PRODUCTION


71/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku
W książce: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / pod red. Leszka Kozioła. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - Bibliogr. s. 294 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [277]-294 : 5 tab., 7 wykr.. - ISBN 83-89879-04-2
Impreza: Konferencja naukowa 'Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym' ( 2005 ; Tarnów)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * KIERUNEK * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


72/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential - Case Study
W książce: Vybrane pohledy na bezpecnost podnikani z zivota / red. Roman Jasek. - Kraków ; Zlin : European Association for Security, 2005. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 5). - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 51-60 : 1 tab., 6 ryc.. - ISBN 83-919932-4-8
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


73/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Zarzadzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego
W książce: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe / [red. nauk. Zbigniew Kreft]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565 ; [nr] 5). - S. [186]-197 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * SUKCES * CELE * PERSONEL * SYSTEM INFORMACYJNY* KAPITAŁ LUDZKI


74/91

Autor: Barczak, Beata; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi
W książce: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1092). - Bibliogr. s. 191 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [185]-191 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * USŁUGI * ZADANIA * FUNKCJA * PROCES * MODEL * DEFINICJA * CEL* OUTSOURCING


75/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji
W książce: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1092). - Bibliogr. s. 633-634 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [625]-634 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * CEL * PERSONEL * JAKOŚĆ * KSZTAŁTOWANIE * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI


76/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji
W czasop.: Zesz. Nauk. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. - 2005, nr 3, s. [151]--171. - 2 tab. - Bibliogr. s. 169-170
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA ROZWOJU * KLASYFIKACJA * MODEL * ANALIZA * METODA* ZASOBY LUDZKIE


77/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Securitologia : Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. - Kraków : EAS, 2008 - 311, [1] s. : ryc., tab. - Bibliogr. s 278-311 - Wprowadzenie w jęz. ang. - Wprowadzenie w jęz. ros. - ISBN 978-83-925072-1-5
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * NAUKA * METODOLOGIA * ZAGROŻENIE * RYZYKO * INFORMACJA * ZARZĄDZANIE * OCHRONA


78/91

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Aktualne zagadnienia zarządzania bazą wczasową w zakładach przemysłu węglowego
W książce: Wypoczynek urlopowy ludzi pracy i członków ich rodzin. - Warszawa : Instytut Turystyki, 1985. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 67-76.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZAKŁAD PRACY * KOPALNIA * BAZA TURYSTYCZNA * BAZA NOCLEGOWA * ZARZĄDZANIE* PRZEMYSŁ WĘGLOWY


79/91

Autor: Kozioł, Leszek Red
Tytuł: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008 - 115 s. : il. ; 24 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 31) - Bibliogr. s. 111-115. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * TURYSTYKA * REKREACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


80/91

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 24-42 : 5 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * ZARZĄDZANIE * MODEL * PRACA * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * STRATEGIA ROZWOJU * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


81/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Klasyfikacja funkcji personalnych
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 42-44. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


82/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 44-74 : 2 ryc., 13 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


83/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: System i oceny potencjału pracy
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 75-80. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


84/91

Autor: Kozioł, Leszek; Sas-Ćwięczek, Magdalena
Tytuł: Formy strukturyzacji pracy na stanowisku pracy
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 92-97. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * STRUKTURA * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


85/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Ocena stopnia realizacji funkcji personalnych w przedsiębiorstwie
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 102-107 : 3 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


86/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. [5]-7]. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


87/91

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zakończenie
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. [109]-110. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


88/91

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania rozwojem potencjału pracy w przedsiębiorstwie
W książce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 93-[102] : 3 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-7571-092-2
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * STRATEGIA ROZWOJU * INWESTYCJE * PERSONEL * KWALIFIKACJE * KOSZTY * BADANIA NAUKOWE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


89/91

Autor: Korzeniowski, Leszek; Siguencia, Luis Ochoa
Tytuł: Securitology as a new approach in the management and functioning of social organization
W książce: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Czapki i Lucyny Frąckiewicz. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008. - S. [139]-149 : [2 ryc.]. - ISBN 978-83-89032-12-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJE * ZARZĄDZANIE * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


90/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Znaczenie przewagi informacyjnej przedsiębiorstwa
W książce: Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką / pod red. Piotra Halemby ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. - Bibliogr. s. 291-293 - Streszcz. pol. - Wstęp ang. - S. 279-294. - ISBN 978-83-60841-16-7
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * INFORMACJA FIRMOWA * KONKURENCJA * INFORMACJA * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * PRZEDMIOT BADAŃ


91/91

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Fenomen Tomasa Bati ta rinkova praktika: psihobiograficnij naris
W książce: Problemi zagal'noi ta pedagogicnoi psuhologii : Zbirnik naukovih prac' Institutu psihologii im. G. C. Kostuka AGH Ukraini. T. 10, c. 5 / Za red. C. D. Maksimenka ; Istitut psihologii im. G. C. Kostuka AGH Ukraini. - Kiiv : Istitut psihologii im. G. C. Kostuka, 2008. - Bibliogr. [9] poz. - S. 204-210. - ISBN 878-80-7392-023-4
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA * PRZEMYSŁ * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * BIZNES * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * BIOGRAFIA * OSOBOWOŚĆ* BATA, TOMAS * BATA, TOMASZ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka