Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Wybrane elementy ekologiczne Jeziora Rożnowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 161-181, 1 mapa 7 tab. 2 wykr. bibliogr. 15 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * EKOLOGIA * KRAJOZNAWSTWO * TEMPERATURA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * REKREACJA * OCENA * JEZIORO * ROŻNOWSKIE, JEZIORO


2/30

Autor: Żmuda, Stefan; Jasińska, Teresa; Mroczka, Adam
Tytuł: Zagrożenie środowiska człowieka w rejonie oddziaływania Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 65 poz. - S. 7-49.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * BADANIA NAUKOWE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KLIMATOLOGIA * OCENA * ZDROWIE * POMIAR * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/30

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: Procesy informacyjne w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 81-96, 1 schem. sum. bibliogr.15 poz.. - Summ. - 1 schem. - Bbibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * SYSTEM * SYSTEM ORGANIZACJI * PLANOWANIE * INFORMACJA * INFORMATYKA * MODEL


4/30

Autor: Kołomyjski T. Aut.; Mroczka, Adam; Kołomyjska, Grażyna; Krauz, Krystyna
Tytuł: Ocena atrakcyjności i chłonności obszaru rekreacyjno-sportowego Zarabie.. - Kraków : AWF, 1980 - 150 s. 5 map. 32 tab. 14 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE * ROLA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OBIEKT USŁUGOWY * OCENA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PROGRAMOWANIE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


5/30

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Zarys warunków rozwoju turystyki na ziemiach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 6 poz. - S. 11-24 : 3 mapy, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * GÓRY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMATOLOGIA * LUDNOŚĆ * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


6/30

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Baza noclegowa górskich terenów województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 9 poz. - S. 25-53 : 4 mapy, 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WCZASY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USŁUGI * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


7/30

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Główne problemy przestrzenne budownictwa letniskowego na terenach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 15 poz. - S. 55-80 : 1 mapa, 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GÓRY * BUDOWNICTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


8/30

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Tytuł: Sieć drogowa i kolejowa górskich terenów województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 24 poz. - S. 81-114 : 4 mapy, 3 rys., 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GÓRY * TRANSPORT * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


9/30

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rekreacyjne funkcje ośrodków Leśnego Pasa Ochronnego GOP
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 4 poz. - S. 67-77 : 1 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * FUNKCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


10/30

Autor: Panek, Stanisław Red.; Chrzanowska, Maria Red.
Tytuł: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycja modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe. - Kraków : AWF, 1981 - 370 s. : 1 mapa, 3 rys., 79 tab., 63 wykr. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZDROWIE * LUDNOŚĆ * PARAMETR * MORFOLOGIA * BIOCHEMIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * REKREACJA RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * MODEL * ODNOWA BIOLOGICZNA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


11/30

Autor: Philipp, Włodzimierz
Tytuł: Struktura bazy noclegowej i jej wykorzystanie w trzech powiatach województwa krakowskiego: myślenickim, limanowkim i suskim
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 6 poz. - s. 104-114 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


12/30

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Powiązania turystyki z ochroną środowiska i z architekturą krajobrazu.
W książce: Turystyka a ochrona środowiska naturalnego. /I sesja robocza/ Materiały przedkonferencyjne. IV Zielonogórska Konferencja Naukowa 22-24.IX.1975 /Zielona Góra 1975/.. - [S. l.] : [S. n.], 1975. - [S. p.].
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ARCHITEKTURA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KONFERENCJA


13/30

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Ruch turystyczny w regionie nowosądeckim
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 25-53 : 9 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT USŁUGOWY * TURYSTA * WIEK KALENDARZOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


14/30

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy rozwoju funkcji turystycznych w górskich obszarach Karpat
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 18 poz. - Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie pt. 'Problemy gospodarki górskiej w badaniach krajów europejskich', Kraków, 6-10 września 1972 - S. 5-25.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


15/30

Autor: Jarowiecka, Teofila; Górz B.
Tytuł: Powiat tarnobrzeski - zmiany w jego strukturze przestrzennej.
W czasop.: Kwartalnik Rzeszowski. - 1968, z. 2/10, s. 26-34..
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * STRUKTURA * RZESZÓW (WOJ. PODKARKACKIE ; OKRĘG)


16/30

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki. - Kraków : AWF, 1975 - 185 s. : 42 tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10) - Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


17/30

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Województwo nowosądeckie jako teren indywidualnej przyjazdowej turystyki świątecznej
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 54-73 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * TRANSPORT * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


18/30

Autor: Dębski, Józef; Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przemiany funkcji turystycznych polskiego Spisza
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 221-239 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BUDOWNICTWO * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * TRANSPORT * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * POLSKA * SPISZ


19/30

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Koncepcje kształtowania zespołów rekreacyjnych wokół współczesnych miast w Polsce
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - Bibliogr. 3 poz. - S. 194-207.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * MIASTO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * USŁUGI * KOMUNIKACJA


20/30

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Waloryzacja środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - Referat w części merytorycznej jest skrótem opracowania pt. 'Ocena komponentów przyrodniczych i środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki i rekreacji', wykonanego przez Z. Hyrczaka pod kierunkiem S. Żmudy w Śl.I.N. - S. 175-182.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO


21/30

Autor: Kruczek, Zygmunt; Gajewski, Jerzy
Tytuł: Organizacja turystyki w rejonie Spisza w kontekście zachowania zabytkowych układów wiejskich i zagospodarowania południowej części obrzeża zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 157-169.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * BUDOWNICTWO * ZABYTEK * OCHRONA ŚRODOWISKA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WIEŚ * GÓRY * PROGRAMOWANIE * KONFERENCJA


22/30

Autor: Jarowiecka, Teofila; Kominko, Jan
Tytuł: Założenia programowo-organizacyjne wsi turystycznych
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 105-118.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * USŁUGI * RUCH TURYSTYCZNY * WIEŚ * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * STRUKTURA * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * KONFERENCJA


23/30

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Problemy rozwoju nieuspołecznionej bazy turystycznej
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 15 poz. - s. 66-103 : 10 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ORGANIZACJA


24/30

Autor: Toporowicz, Kazimierz Red
Tytuł: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim / red. Kazimierz Toporowicz [et al.]. - Kraków : AWF, 1979 - 266 s. : tab., wykr. ; 25 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 18 )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * METODOLOGIA * BADANIA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MOTYWACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * FINANSE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


25/30

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Metody badań przyrodniczo-przestrzennych w rekreacji i turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 171-180.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * METODA OPISOWA * METODA BONITACJI PUNKTOWEJ * METODA KLASYFIKACJI FUNKCJONALNEJ * METODA MODELOWA * METODA FITOSOCJOLOGICZNA * METODA WSKAŹNIKOWA * METODY KARTOGRAFICZNE * METODY TAKSONOMICZNE


26/30

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Plan zagospodarowania Tatrzańskiego Parku Narodowego.
W czasop.: Aura. - 1988, nr 1, s. 20-22, fot..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * PARK NARODOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PLANOWANIE * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY


27/30

Autor: Pencakowska, W.; Węcławowicz-Bilska, E.
Tytuł: Problemy dziedzictwa kulturowego w planowaniu regionalnym
W czasop.: Teka Komis. Urb.. - 1990, T. 24, s. 37-46, rys. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PLANOWANIE * ZABYTEK * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN TURYSTYCZNY


28/30

Autor: Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Struktura społeczno-ekonomiczna systemu przestrzennego Bukowiny Tatrzańskiej.
W czasop.: Fol. Geogr. Ser. Geogr. Oecon.. - 1986, Vol. 19, s. 97-114, tab. sum..
Słowa kluczowe: * TEREN TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * FINANSE * WALORY TURYSTYCZNE * GÓRY * REGION POŁUDNIOWY * BUKOWINA TATRZAŃSKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TEREN TURYSTYCZNY * TEREN WIEJSKI * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI


29/30

Autor: Busuioc, Aristita; Pomazi, Mikulas; Sandulescu, Mircea; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: State of the Carpathians' Environment and Policy Measures
W książce: Carpathians Environment Outlook 2007 / United Nations Environment Programme. - [Geneva] : United Nations Environment Programme, 2007. - Bibliogr. s. 182-188 - S. [89]-188 : 18 map, 19 ryc., 16 tab.. - ISBN 978-92-807-2870-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZASOBY NATURALNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * GOSPODARKA LEŚNA * GEOLOGIA * WODA * KLIMAT ŚRODOWISKOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URBANISTYKA * ODPADY * DZIEDZICTWO KULTUROWE * KARPATY * RAPORT


30/30

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: The Influence of Water Circulation of Streamwater Chemistry in Catchments of Different Land Use During Flood Period (The Carpathians, Poland)
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [329]-331 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * POLSKA * KARPATY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka