Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WYPOCZYNEK
Liczba odnalezionych rekordów: 103Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/103

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Stan organizacyjny zakładowej działalności socjalno-bytowej w wybranych zakładach pracy w latach 1979-1982
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1987, T. 22, s. 53-71, bibliogr. 12 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * DZIAŁANIE * ZAKŁAD PRACY * SZKOŁA WYŻSZA


2/103

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ekokinezjologiczne strefowanie zagospodarowania rekreacyjnego dla mieszkańców Skawiny
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - s. 303-325, 1 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYPOCZYNEK * STREFY * ZANIECZYSZCZENIE * KLIMATOLOGIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/103

Autor: Świdziński, Tadeusz; Popławski, Witold
Tytuł: Analiza uwarunkowań społeczno-psychologicznych dla celów programowania modelu rekreacji załogi Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - S. 259-291 : 5 tab., 3 wykr..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * BADANIA NAUKOWE * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * PRACOWNICY * WIEK DOJRZAŁY * WYKSZTAŁCENIE * CECHY PSYCHICZNE * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/103

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Rekreonomia (rekreologia) nauka o wypoczynku człowieka?
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 14 poz. - S. 278-288 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * TEORIA * NAUKA * REKREONOMIA * TERMINOLOGIA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO


5/103

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Dostępność świadczeń socjalnych oraz ich wpływ na aktywność turystyczną ludności
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 20 poz. - S. 153-166 : 1 tab..
Impreza: Konferencja 'Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki' ( 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * FINANSE


6/103

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Uwarunkowania rekreacyjnego wykorzystania lasu
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 199-203.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * URLOP * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


7/103

Autor: Sobieraj, Henryk
Tytuł: Ocena funkcjonowania systemu organizacyjnego wypoczynku w osiedlu na przykładzie wybranych spółdzielni mieszkaniowych Krakowa (komunikat z badań)
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 4 poz. - S. 177-187 : 1 rys., 1 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * INSTYTUCJA WF I SPORTU * MIASTO * OSIEDLE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/103

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy kształtowania się konsumpcji turystycznej
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 131-140.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MODEL


9/103

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Rola Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w kształtowaniu wzorów zachowań wypoczynkowych
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 141-152.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * WYPOCZYNEK * INSTYTUCJA WF I SPORTU * TKKF * ROLA


10/103

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Społeczna efektywność podziału funduszów socjalnych w sferze wypoczynku
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 10 poz. - S. 106-111 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * FINANSE * FUNDUSZ SOCJALNY


11/103

Autor: Alejziak, Wiesław; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 5--22. - Summ. - 10 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA SOCJALNA * WYPOCZYNEK * URLOP * WAKACJE * WCZASY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * ZAKŁAD PRACY * USŁUGI * FINANSE * ORGANIZACJA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/103

Autor: Marczyk, Stefan
Tytuł: Świadczenia z zakładowych funduszy socjalnych jako narzędzie realizacji polityki społecznej państwa w zakresie turystyki i wypoczynku w Polsce w latach 1985-1987 (na przykładzie wybranych resortów).
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 73-80, 4 tab. sum.. - Summ. - 4 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA SOCJALNA * WYPOCZYNEK * WCZASY * KOLONIE * ORGANIZACJA * FINANSE * FUNDUSZ SOCJALNY * POLSKA


13/103

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Działalność spółdzielczości wiejskiej województwa krakowskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 33--51. - Summ. - 14 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * PRACOWNICY * SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAINTERESOWANIA * USŁUGI * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


14/103

Autor: Srokosz, Wacław; Smolicka J.
Tytuł: Walory zdrowotne aktywności ruchowej w świadomości młodzieży szkół ponadpodstawowych.. - Kraków : AWF, 1981 - 25 s. 4 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ABSOLWENCI * SZKOŁA ŚREDNIA


15/103

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz H.
Tytuł: O potrzebie integralnego podejścia do zagadnień zdrowia i wypoczynku.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 369-385 bibliogr. 33 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * TEORIA * NAUKA * MODEL * PROJEKT * PROBLEM


16/103

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek; Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Projekt modelu rekreacji dla załogi Huty Aluminium w Skawinie
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 16-17.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * MODEL * WYPOCZYNEK * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * ZAKŁAD PRACY


17/103

Autor: Śliwa, Adam
Tytuł: Analiza stanu sanitarno-higienicznego wsi turystycznych regionu krakowskiego w świetle działalności higienizacyjnej w latach 1965-1975. - Kraków : AWF, 1986 - 114 s. : 16 tab., 29 wykr. ; 23 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 40) - Bibliogr. 198 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * WIEŚ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA NAUKOWE


18/103

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 3 poz. - S. 61-66.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE * FUNKCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BADANIA NAUKOWE


19/103

Autor: Kwapuliński, Roman; Sierakowska, Marta
Tytuł: Rozwój wczasów specjalistycznych jako warunek prawidłowego wykorzystania walorów rekreacyjnych wybranych miejscowości wczasowych
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 12 poz. - S. 91-100 : 3 wykr..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WCZASY * WCZASY SPECJALISTYCZNE * ORGANIZACJA * PROGRAM * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


20/103

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Rekreacyjne formy aktywacji procesu wypoczynku po pracy zawodowej
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 17 poz. - S. 115-126 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * WYPOCZYNEK CZYNNY * PROGRAM * ORGANIZACJA * SKUTECZNOŚĆ * PRACA ZAWODOWA * ZMĘCZENIE


21/103

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Motywacje wolnoczasowe a formy wypoczywania pracowników Huty im. Lenina w aspekcie zagrożenia zdrowia przez środowisko pracy
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 7 poz. - S. 127-137 : 4 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * URLOP * PRACOWNICY * ZDROWIE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


22/103

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Założenia programowe wypoczynku urlopowego na tle zagospodarowania rekreacyjnego Wisły
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 8 poz. - S. 79-89 : 3 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * WISŁA (WOJ. ŚLĄSKIE)


23/103

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: O potrzebach turystów w warunkach kryzysu gospodarczego
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 18-27 : 2 rys..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTA * GOSPODARKA NARODOWA * EKONOMIKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WCZASY * USŁUGI * FINANSE


24/103

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Efektywność ekonomiczna a treści programowe wyjazdów turystycznych
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 300-305.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Poznawcze i wypoczynkowe treści nowoczesnej turystyki' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SKUTECZNOŚĆ * EKONOMIKA * MIERNIK * FINANSE * IMPREZY * PROGRAM * KRAJOZNAWSTWO * WYPOCZYNEK


25/103

Autor: Kosiba, Marek
Tytuł: Kultura wypoczynku nad wodą i jej wpływ na bezpieczeństwo kąpieli.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1986, nr 5-6, s. 23-24, 1 tab. 2 wykr. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * BEZPIECZEŃSTWO * UTONIĘCIA * PRZYCZYNY * ALKOHOL * WYPOCZYNEK * STATYSTYKA * RATOWNICTWO WODNE * NAUCZANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ


26/103

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Rekreacja fizyczna w programach wypoczynku świątecznego i urlopowego
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 275-284.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Poznawcze i wypoczynkowe treści nowoczesnej turystyki' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * FUNKCJA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WYPOCZYNEK * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * URZĄDZENIA REKREACYJNE


27/103

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Główne problemy realizacji akcji kolonijnej w 1982 roku na przykładzie Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Krakowie
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 103-105.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * KOLONIE * ORGANIZACJA * PROBLEM * EKONOMIKA * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/103

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Cywilizacja przemysłowo-techniczna a człowiek. Psychologiczna analiza potrzeb współczesnego człowieka a wnioski dla rekreacji
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 102-116.
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PROGNOZA * ZDROWIE * BIOLOGIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA * ROLA


29/103

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Styl życia polskich olimpijczyków.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1985, nr 1-2, s. 14-17, bibliogr. 15 poz.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * OLIMPIJCZYK * WIEK KALENDARZOWY * FAZA * PRACA ZAWODOWA * ZASOBY MATERIALNE * RODZINA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * HIGIENA * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * ZAANGAŻOWANIE * KULTURA * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA * OCENA


30/103

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Życie prywatne olimpijczyków po zakończeniu kariery sportowej.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1982, nr 11, s. 29-37, 7 wykr. rez.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * WARUNKI BYTOWE * RODZINA * ZDROWIE * WYPOCZYNEK


31/103

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Podstawy organizacji wypoczynku załóg pracowniczych.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Krakowska Rada Związków Zawodowych. - Kraków : AWF, 1976. - S. 85-91.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * EKONOMIA


32/103

Autor: Sacha S.
Tytuł: Niektóre społeczne oraz geograficzne aspekty turystycznych form wypoczynku załóg pracowniczych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 379-417, 15 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKONOMIA * GEOGRAFIA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY


33/103

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Ekonomiczne aspekty wypoczynku po pracy. /Referat na III Zielonogórską Konferencję Naukową, wrzesień 1973/.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Tur.. - 1973, nr 4-5, s. 12-17..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MODEL * EKONOMIKA * PRACA ZAWODOWA


34/103

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Ekonomiczne aspekty wypoczynku po pracy.
W książce: Model wypoczynku po pracy i nauce. III Zielonogórska Konferencja Naukowa 24-26 września 1973.. - Warszawa, 1974. - s. 64-71..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * EKONOMIKA * PRACA ZAWODOWA * OBIEKT REKREACYJNY * KONFERENCJA


35/103

Autor: Sekuła-Szwajcowska, Halina
Tytuł: Postawy i poglądy kobiet wobec własnego zdrowia i potrzeb wypoczynkowych
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 125-132.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * CZAS WOLNY * WYCHOWANIE ZDROWOTNE


36/103

Autor: Lipski, Andrzej; Wędrychowski, Tomasz
Tytuł: Technika obsługi turystycznej. - Kraków : AWF, 1982 - 319 s. : 6 tab. ; 25 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 50)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * OBIEKT USŁUGOWY * TRANSPORT * IMPREZY * PROGRAMOWANIE * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


37/103

Autor: Barbacki, Marek
Tytuł: Wpływ wysiłku fizycznego u zdrowych dzieci na wczesną fazę wypoczynku.
W czasop.: Prz. Pediatr.. - 1980, nr 1, s. 121--123, bibliogr. 25 poz.. - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA SPORTU * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * UKŁAD KRĄŻENIA * WENTYLACJA PŁUC * METABOLIZM * ZUŻYCIE TLENU * HIGIENA * WYPOCZYNEK * ODNOWA BIOLOGICZNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KONTROLA LEKARSKA


38/103

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Czynnik demo-społeczny zróżnicowania preferencji rekreacyjnych.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy.. - Kraków : AWF, 1976. - S. 23-30.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PŁEĆ * WYKSZTAŁCENIE * WARUNKI BYTOWE * WIEK DOJRZAŁY


39/103

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: O kulturę fizyczną wczasów.
W czasop.: Życie Sport. Dod. do Dzien. Pol.. - 1946, nr 8, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WCZASY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA


40/103

Autor: Kubica, Ryszard
Tytuł: Wybrane zagadnienia fizjologii pracy.
W książce: Materiały z seminarium pt. 'Socjalne problemy zakładów pracy w aspekcie ochrony zdrowia i wypoczynku pracowników'.. - Kraków : AWF, 1975. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 23). - s. 25-42..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA PRACY * ERGONOMIA * PRACA FIZYCZNA * SPRZĘŻENIE ZWROTNE * ADAPTACJA ORGANIZMU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * KRĄŻENIE KRWI * METABOLIZM * ZMĘCZENIE * WYPOCZYNEK * ODNOWA BIOLOGICZNA * HIGIENA ŻYWIENIA * BIORYTMY * PRODUKCJA * ORGANIZACJA


41/103

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Obiekty wypoczynku urlopowego w Polsce południowej i ich przystosowanie do celów rekreacji.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków : AWF, 1977. - s. 184-192, 6 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * OBIEKT REKREACYJNY


42/103

Autor: Kamiński A.
Tytuł: Rekreacja fizyczna w świetle problematyki czasu wolnego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1964, nr 7/8, s. 467-472..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA


43/103

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Założenia polityki społecznej w zakresie wypoczynku załóg pracowniczych.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Krakowska Rada Związków Zawodowych. - Kraków : AWF Krak., 1976. - S. 6-13.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * CZAS WOLNY * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


44/103

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problematyka wypoczynku poprzez turystykę w rejonie uprzemysłowionym na przykładzie rejonu siarkowego.
W książce: Procesy przemian społeczno-kulturalnych w rej.uprzemysłowionych. Mat. Ogólnopol. Sesji Nauk. Lublin 29-30 IX 1969.. - Wrocław, 1970. - s. 61-67, 6 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * SOCJOLOGIA * KONFERENCJA * REFERAT


45/103

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Województwo nowosądeckie jako teren indywidualnej przyjazdowej turystyki świątecznej
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 54-73 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * TRANSPORT * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


46/103

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Motywy, aspiracje i formy zachowań turystów
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 102-126.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * MODEL * PROGRAMOWANIE * TURYSTA * MOTYWACJA * ASPIRACJA * ZACHOWANIE SIĘ * ZIMA * LATO * BADANIA ANKIETOWE


47/103

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Formy aktywności w turystyce pobytowej
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 149-156.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WCZASY * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK CZYNNY * MOTYWACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY


48/103

Autor: Bisztyga, Stanisław
Tytuł: Model organizacyjny turystyki i wypoczynku w zakładzie pracy na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 239-244.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


49/103

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy zdrowotno-wypoczynkowe załogi kombinatu siarkowego w Tarnobrzegu w świetle badań ankietowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 147-174, 19 tab. bibliogr. 21 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * ZAKŁAD PRACY * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNICY


50/103

Autor: Humen W.
Tytuł: Problemy wychowania fizycznego i sportu w ośrodkach wypoczynkowych i wczasowych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 11, s. 650-653..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY


51/103

Autor: Toporowicz, Kazimierz Red
Tytuł: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim / red. Kazimierz Toporowicz [et al.]. - Kraków : AWF, 1979 - 266 s. : tab., wykr. ; 25 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 18 )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * METODOLOGIA * BADANIA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MOTYWACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * FINANSE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


52/103

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Tytuł: Sport zawodniczy a style życia : studium socjologiczne kobiet czynnych w sporcie. - Kraków : AWF, 1991 - 247 s. : 53 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 46) - Summ. - Bibliogr. s. 231-244
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * SPORT WYCZYNOWY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ Ż. * STYL ŻYCIA * KARIERA SPORTOWA * PRACA ZAWODOWA * RODZINA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY


53/103

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 3--22. - 10 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * USŁUGI * RYNEK TURYSTYCZNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * POLITYKA * MIASTO * SZTOKHOLM (SZWECJA) * BADANIA ANKIETOWE


54/103

Autor: Bator, Aleksander
Tytuł: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa.
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 23-34, 11 tab. res. bibliogr. 19 poz..
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * MOTYWACJA * FINANSE * TEREN REKREACYJNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


55/103

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Działalność spółdzielczości wiejskiej województwa przemyskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 49--63. - Res. - 7 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA SOCJALNA * WYPOCZYNEK * WIEŚ * SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA * PRACOWNICY * ORGANIZACJA * FINANSE * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


56/103

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Walory turystyczne Polski- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : AWF Krak., 1990 - 267 s. : 12 tab., 12 map ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; Nr 63) - Bibliogr. 265-266
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * WYPOCZYNEK * KULTURA * SZTUKA * HISTORIA * 1945-... * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


57/103

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 5-35, 3 tab. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * POLITYKA SPOŁECZNA TURYSTYKI * POLSKA * CZAS WOLNY * HISTORIA * ZAKŁAD PRACY * FINANSOWANIE TURYSTYKI


58/103

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie /w kontekście kształtowania się walorów rekreacyjno-zdrowotnych/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 275-304, 3 mapy 1 rys. 2 tab. 7 wykr. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK TURYSTYCZNY * TEREN LEŚNY * PARK * ANALIZA * SPORT * RZEKA * TEMPERATURA POWIETRZA * KLIMAT * TEMPERATURA WODY * POTRZEBY


59/103

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rekreacyjne funkcje terenów zielonych
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 189-193 : 2 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * BIOLOGIA * EKOLOGIA * MEDYCYNA * ŚRODOWISKO * ZDROWIE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * TEREN ZIELONY * ROLA * NORMA * MIASTO * WYPOCZYNEK * KLIMAT


60/103

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy organizacyjne wypoczynku ludności miasta Krakowa
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 7-16.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * LUDNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


61/103

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problemy organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży w szkołach i zakładach pracy
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 32-43.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * PEDAGOGIKA * PRAWO * EKONOMIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * LATO * ZIMA * WIEŚ * MIASTO * FINANSE * USTAWA * ZAKŁAD PRACY * FUNDUSZ * INSTYTUCJA WF I SPORTU * KADRA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * REFERAT


62/103

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Organizacja wypoczynku w procesie przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji
W książce: II Konferencja Naukowa na temat Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej, Kraków, 26-27 kwietnia 1980 : referaty i wybrane doniesienia / [red. nauk. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 26). - Bibliogr. 7 poz. - Summ. - S. 308-314.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WYPOCZYNEK CZYNNY * ORGANIZACJA


63/103

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Rekreacyjne funkcje kultury fizycznej i turystyki w aspekcie ochrony zdrowia i wypoczynku pracowników.
W książce: Materiały z seminarium pt. 'Socjalne problemy zakładów pracy w aspekcie ochrony zdrowia i wypoczynku pracowników'. - Kraków : AWF, 1975. - (Wydawnictwa Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 23). - Bibliogr. 7 poz. - s. 91-103, 1 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * REKREACJA * FUNKCJA REKREACYJNA TURYSTYKI * ZDROWIE * OCHRONA ZDROWIA * WYPOCZYNEK * PRACOWNICY * CZAS WOLNY * REFERAT


64/103

Autor: Pustelnik J.
Tytuł: Próba nowej definicji pojęcia 'wydolność fizyczna'.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1995, nr 5-6, s. 72-77, 1 rys. 3 tab. bibliogr. 29 poz..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * FIZJOLOGIA SPORTU * PRACA * ZMĘCZENIE * WYSIŁEK * WYPOCZYNEK * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TERMINOLOGIA


65/103

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Potrzeby działań państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 101-103.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK * LECZENIE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * PAŃSTWO * POLITYKA TURYSTYCZNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * REFERAT


66/103

Autor: Gacek, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży rozpoczynającej studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 48, nr 2 (2004), s. 133--136. - 6 tab. - Bibliogr. 21 poz. - Tekst również w jęz. angielskim na s. 137-140
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ZDROWIE * RYZYKO * ZACHOWANIE ZDROWIA * STYL ŻYCIA * UZALEŻNIENIA * NIKOTYNIZM * ALKOHOLIZM * STAN ZDROWIA * HIGIENA OSOBISTA * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DIETETYKA PRAWIDŁOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * BADANIA NAUKOWE* ZACHOWANIA ZDROWOTNE


67/103

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Potrzeby biopsychiczne człowieka względem środowiska przyrodniczego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 33-45, bibliogr. 22 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO * CHOROBY CYWILIZACYJNE * CHOROBY ZAWODOWE * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * MIASTO * REKREACJA * WYPOCZYNEK * POTRZEBY * POTRZEBY BIOPSYCHICZNE


68/103

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Modele wypoczynku wakacyjnego i weekendowego w Polsce.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1991, nr 1/2, s. 29-36, tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WAKACYJNA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * POLSKA


69/103

Autor: Nowakowski M.
Tytuł: Warunki codziennego wypoczynku w Krakowie.
W czasop.: Człow. i Środ.. - 1987, T. 11 nr 1/2, s. 89/114.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * TEREN REKREACYJNY * WYPOCZYNEK * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


70/103

Autor: Grabiński T.; Nowakowska, Anna
Tytuł: Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987.
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z roku 1988.., 1990. - (Rocz. CPBP ; [R. 2]). - s. 112-122, wykr..
Słowa kluczowe: * RUCH TURYSTYCZNY * HISTORIA TURYSTYKI * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * WALORY TURYSTYCZNE * WYPOCZYNEK * WOJEWÓDZTWO


71/103

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia jako motyw uprawiania turystyki : zarys problemu
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : wyniki prac z lat 1956-1957., 1989. - (Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 ; [R.1]). - s. 328-345 : tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WYPOCZYNEK * TEORIA TURYSTYKI


72/103

Autor: Bator, Aleksander; Buła, Anna; Stanek, Lucyna
Tytuł: Popularne gry rekreacyjne. - Kraków : AWF, 2002 - 202 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 17) - Bibliogr. s. 203 - ISBN 83-89121-25-5
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GRY REKREACYJNO-SPORTOWE * NAUCZANIE GIER I ZABAW RUCHOWYCH * METODYKA NAUCZANIA * ZAWODY * ROZGRYWKI * BASEBALL * GOLF * KORFBALL * KRYKIET * ŁUCZNICTWO * PALANT * PELOTA * RINGO * RUGBY * SPEEDYBALL * SQUASH * TENIS * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* BOCCIA * COURT HANDBALL * CROQUET * CROWN GREEN BOWLS * CURLING * HORSE PITCHING * KRĘGLE * KWADRANT * LACROSSE * NOGOLF * PADDLEBALL * POLO * ROLLER HOCKEY * ROUNDERS * RUGBY FIVES * RZUTKI * SIATKORĘKA * TENIS NOŻNY * UNIHOC


73/103

Autor: Sierakowska, Marta
Tytuł: Aktualny stan rozwoju infrastruktury narciarskiej w wybranych rejonach Polski
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 8 poz. - Sesja tematyczna 'Turystyka i rekreacja zimowa' - S. 239-245 : 1 mapa.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * WYPOCZYNEK * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * INWESTYCJE * ROZWÓJ * REGION TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * OŚRODEK NARCIARSKI * OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH * DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * PODAKRPACKIE, WOJEWÓDZTWO * GOŁDAP (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


74/103

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Poziom aktywności ruchowej młodzieży akademickiej w Krakowie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2003, nr 5-6, s. 28-30. - 2 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * STUDENCI * ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * NARODOWY PROGRAM ZDROWIA * CZAS WOLNY * KULTURA FIZYCZNA * MODEL * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * WYPOCZYNEK * SZKOŁA WYŻSZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


75/103

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia rynku turystycznego
W książce: Kompendium wiedzy o turystyce : pr. zbior./ pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - Bibliogr. s. 431-432 - Zob. też wyd. z 2006 r. s. 42-56 - S. 43-56. - ISBN 83-01-13617-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYJAZDOWA * RYNEK TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYPOCZYNEK * TURYSTA * MOTYWACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


76/103

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: PTTK pełnoprawnym członkiem NFI
W czasop.: Na Szlaku. - 2003, nr 4, s. 13, 30.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * WSPÓŁPRACA * ORGANIZACJE * EUROPA * MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZYRODY (NFI)


77/103

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania
W książce: Terapia pedagogiczna / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : nakł. UJ, 1991. - (Skrypty Uczelniane - Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017, nr 656). - Bibliogr. 13 poz. - Skrypt jest przeznaczony dla studentów pedagogiki oraz dla studentów kierunków nauczycielskich - S. 115-122. - ISBN 83-233-0499-8
Słowa kluczowe: * RELAKSACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * STRES * LĘK * ZAGROŻENIE * AGRESYWNOŚĆ * AUTOAGRESJA * ZAPOBIEGANIE * WYPOCZYNEK * UKŁAD NERWOWY * ĆWICZENIA ODDECHOWE * TRENING AUTOGENICZNY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* AUTOSUGESTIA * NAPIĘCIE PSYCHICZNE


78/103

Autor: Szyndera, Mirosław
Tytuł: Czy styl życia studentów jest zdrowy? Badania codziennego i odświętnego odpoczynku
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D . - Vol. 58 (2003), supl. 13 : Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne [Cz. 2], s. 287--292. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * STYL ŻYCIA * BADANIA NAUKOWE * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * AWF KATOWICE * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * KONFERENCJA * REFERAT


79/103

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Codzienny wypoczynek młodzieży w sezonie letnim - cechy i zależności
W książce: Nauki o kulturze fizycznej w służbie współczesnego człowieka : materiały : [ogólnopolska konferencja z okazji 25-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, 28-29 października 1994] / pod red. Andrzeja Pawłuckiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. - Gdańsk : AWF, 1996. - Bibliogr. 3 poz. - S. 142-153 : 16 tab.. - ISBN 83-85968-77-6
Impreza: Ogólnopolska konferencja z okazji 25-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku ( 1994 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * WYPOCZYNEK * RYNEK TURYSTYCZNY * LATO * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


80/103

Autor: Żiżka-Salamon, Danuta
Tytuł: Aktywność sportowo-rekreacyjna jako forma aktywnego wypoczynku studentów PPWSZ w Nowym Targu
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 6: [Promocja zdrowia rodziny], s. 526--531. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZMĘCZENIE * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


81/103

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Fenczyn, Jan
Tytuł: Przedmowa
W książce: Podręcznik odnowy psychosomatycznej / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jana Fenczyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - S. 5. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * ODNOWA BIOLOGICZNA * ODNOWA PSYCHICZNA * MASAŻ LECZNICZY * ZMĘCZENIE * STRES * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * ODŻYWIANIE * PRZEDMOWA


82/103

Autor: Szyndera, Mirosław
Tytuł: Odnowa biologiczna
W książce: Podręcznik odnowy psychosomatycznej / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jana Fenczyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - Bibliogr. s. 149-150 - S. 124-150 : 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * ODNOWA BIOLOGICZNA * SPORT * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * FIZJOLOGIA * WYPOCZYNEK * METABOLIZM * TERMOREGULACJA * KOORDYNACJA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZMĘCZENIE FIZYCZNE


83/103

Autor: Kruczek, Zygmunt; Mogiła-Lisowska, Jolanta; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Poradnik dla organizatorów turystyki i rekreacji w ośrodkach wczasowych. - Warszawa : Instytut Turystyki, 1987 - 109 s. : il. ; 20 cm - Bibliogr. s. 108-109
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WCZASY * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * OŚRODEK WCZASOWY


84/103

Autor: Frączek, Barbara; Gacek, Maria
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej a strategie zwalczania stresu psychologicznego wśród młodzieży
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S72. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * ZACHOWANIE ZDROWIA * WZORZEC * STRES * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SAMOOCENA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


85/103

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Potencjał turystyczny Dolnej Austrii
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [103]--124. - Summ. - 1 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * UWARUNKOWANIA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * AGROTURYSTYKA * WYPOCZYNEK * AUSTRIA


86/103

Autor: Frączek, Barbara; Klimek, Andrzej Tadeusz; Cieślar, Grażyna
Tytuł: Aktywność fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia rodziny
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59, supl. 14, nr 2 (2004), s. 94--101. - Summ. - 3 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * RODZINA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PONADPODSTAWOWA * BADANIA ANKIETOWE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


87/103

Autor: Sobiecka, Joanna; Plinta, Ryszard
Tytuł: Udział najbliższej rodziny w spędzaniu czasu wolnego osób po urazie rdzenia kręgowego
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, [brak numeru tomu], s. 113--117. - Summ. - Bibliogr. 7 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * URAZY * KRĘGOSŁUP * WYPOCZYNEK * FORMA * REHABILITACJA RUCHOWA * RODZINA * UDZIAŁ * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


88/103

Autor: Marchewka, Anna; Włodarska, Iwona
Tytuł: Czas wolny młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie uczącej się w szkołach specjalnych w Londynie i Krakowie
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 12, (2004), nr 3, s. 56--66. - Summ. - 10 rys. - Bibliogr. 8 poz. - Tekst równ. w j. ang.
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * FORMA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * SZKOŁA SPECJALNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)


89/103

Autor: Szyndera, Mirosław
Tytuł: Wypoczynek podhalańskich studentów : próba określenia wpływu rodziny i efektu studiowania rekreacji fizycznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D . - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 1: [Promocja zdrowia rodziny], s. 221--226. - Summ. - 8 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin - Krasne)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * STUDENCI * RODZINA * WPŁYW * BADANIA NAUKOWE * PODHALE * KONFERENCJA * REFERAT


90/103

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Znane i mniej znane metody oddziaływania mna zmeczenie psychofizyczne oraz propozycje ich wykorzystania w wychowaniu fizycznym
W czasop.: Lider. - 1993, nr 12, s. 11--17. - 1 fot., 15 rys.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZMĘCZENIE FIZYCZNE * ZMĘCZENIE PSYCHOFIZYCZNE * RELAKSACJA * WYPOCZYNEK * METODA * ĆWICZENIA RELAKSACYJNE * TAIKYOKUKEN


91/103

Autor: Dębski, Józef; Stanek, Lucyna
Tytuł: Wypoczynkowa i fizyczna aktywność młodzieży szkół ponadpodstawowych
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 269-280.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


92/103

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Zmęczenie, przetrenowanie i sposoby intensyfikacji wypoczynku
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział IX - Bibliogr. 26 poz. - S. [465]-482 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY * INTENSYWNOŚĆ WYSIŁKU * ZASOBY ENERGETYCZNE * PRZETRENOWANIE * PRZEMĘCZENIE * SKUTEK * PRZECIWDZIAŁANIE * REGENERACJA * WYPOCZYNEK * ODNOWA BIOLOGICZNA


93/103

Autor: Makowska, Bożena
Tytuł: Wybrane zachowania zdrowotne dzieci i ich rodziców ze środowiska wiejskiego
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 332--336. - art. nr 426 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 7 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIE ZDROWIA * HIGIENA * ODŻYWIANIE * DIETA * WYPOCZYNEK * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RODZICE * WIEŚ * JORDANÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


94/103

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Determinanty i dysproporcje społeczne aktywności turystycznej na przykładzie wyjazdów wypoczynkowych Polaków w 2005 r.
W czasop.: Tur. Rekreac.. - 2007, t. 3, s. 12--23. - 5 ryc., 5 tab. - Bibliogr. s. 22-23 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * PŁEĆ * WIEK * WYKSZTAŁCENIE * WARUNKI MATERIALNE * RODZINA * POLSKA * BADANIA NAUKOWE


95/103

Autor: Kulesza, Wanda; Różycki, Paweł
Tytuł: Miejsce turystyki w sposobach wypoczywania ludzi w starszym wieku
W książce: Sprawna starość / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - Bibliogr. s. 204 - S. 201-204. - ISBN 978-83-89630-77-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA OSÓB STARSZYCH * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


96/103

Autor: Alejziak, Bożena
Tytuł: Czas wolny a samodzielne wyjazdy turystyczne młodzieży w wieku dorastania
W książce: Edukacja jutra : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow [i.e. tomorrow] = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik ; [tł. na jęz. ang. Tomasz Skórecki, tł. na jęz. niem. Małgorzata Godlewska]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2007. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [267]-271. - ISBN 978-83734-048-8
Impreza: Tatrzańskie Seminarium Naukowe (13 ; 2007 ; )
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA * WYCIECZKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * SAMOWYCHOWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


97/103

Autor: Kaca, Marcin
Tytuł: Opinia i postawa osób wypoczywających nad morzem wobec służb ratowniczych oraz występujących zagrożeń
W czasop.: Sporty Wodne i Ratownictwo. - 2007, vol. 2, s. 13--20. - 7 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Pełny tekst artykułu dostępny na stronie internetowej czasopisma - Opis wersji elektronicznej artykułu
Słowa kluczowe: * RATOWNICTWO WODNE * WYPOCZYNEK * MORZE * PŁYWANIE * KĄPIEL * BEZPIECZEŃSTWO * OPINIA * POSTAWA * SPOŁECZEŃSTWO* RATOWNIK WODNY


98/103

Autor: Perzyńska-Biskup, Anna
Tytuł: Aktywność sportowa a formy wypoczynku urlopowego
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 243-[247]. - ISBN 978-83-88038-60-0
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * WYPOCZYNEK * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * SPORTY GIMNASTYCZNE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE


99/103

Autor: Alejziak, Bożena; Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka i wypoczynek mieszkańców wsi
W czasop.: Wieś Współczesna. - 1989, nr 4, s. 95--106. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * OBSZAR WIEJSKI


100/103

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej a kwestia wykluczenia społecznego w świetle badań nad wyjazdami wypoczynkowymi Polaków
W książce: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / pod red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki, 2008. - Bibliogr. 12 poz. - Materiały pokonferencyjne, Gdańsk, 18-19.09.2008 - S. [59]-70 : 6 rys., tab.. - ISBN 978-8389081-17-9, ISBN 978-83-7531-072-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WYJAZDOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * POLSKA * POLACY * BADANIA STATYSTYCZNE* INHIBITORY


101/103

Autor: Jacko, Małgorzata
Tytuł: Jan Paweł II wobec kultury fizycznej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2007, nr 7, s. 115--123. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * ETYKA * WYPOCZYNEK * KOŚCIÓŁ * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ)


102/103

Autor: Jankowicz-Szymańska, Agnieszka; Piątek, Jolanta; Mikołajczyk, Edyta
Tytuł: Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu tarnowskiego w latach 2005-2007, 2008 - Vol. 9, nr 12 (2008), s. 19--23 - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * OBÓZ * WYPOCZYNEK * PRAWO * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


103/103

Autor: Frączek, Barbara; Klimek, Andrzej Tadeusz; Cieślar, Grażyna
Tytuł: Physical activity as an element of family lifestyle
W książce: Promocja zdrowia rodziny : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : pod Wysokim Patronatem Jego Magnificencji prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Macieja Latalskiego Rektora Akademii Medycznej w Lublinie im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin, 28-30 maja 2004 / Akademia Medyczna w Lublinie. - Lublin : [Akademia Medyczna], 2004. - Opis na podst. informacji dostarczonych przez autora - S. [b. d.].
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Promocja zdrowia rodziny' ( 2004 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK * RODZINA * STYL ŻYCIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka