Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WSPÓŁPRACA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psycholog i trener - model współpracy.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1988, nr 10, s. 35-38, 4 schem..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * SPORT * KORELACJA * MODEL * PSYCHOLOG * TRENER * SPORTOWCY * WSPÓŁPRACA


2/18

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Trenerzy w opinii olimpiczyków, sędziów i działaczy.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1988, nr 5-6, s. 9-10, 2 tab.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PRACA ZAWODOWA * OCENA * WSPÓŁPRACA * ZAWODNICY * SĘDZIA * DZIAŁACZ SPORTOWY


3/18

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Bramkarz i jego współpraca z obroną. /Tł. z jęz.niem./
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1971, nr 1-2, [s.p.].
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * BRAMKARZ * ZAWODNICY * OBRONA * WSPÓŁPRACA


4/18

Autor: Pąchalski, Adam; Grochmal, Stanisław; Damasiewicz, M.
Tytuł: Physician and patient in disabled mens cooperatives.
W czasop.: Psychotherapy and Psychosomatics. - 1970, nr 18, s. 47-49.. - Tł. tyt.: Wspólne działanie lekarza i pacjenta.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LEKARZ * WSPÓŁPRACA * KONFERENCJA


5/18

Autor: Greń, Leszek
Tytuł: Propozycja zastosowania diagnozy psychologicznej przy ustalaniu taktyki w sportowych grach zespołowych
W książce: Psycholog w praktyce sportowej : materiały Konferencji Naukowej / pod red. Janusza Zdebskiego. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 64). - Bibliogr. 4 poz. - S. 63-72.
Impreza: Konferencja 'Psycholog w praktyce sportowej' ( 1991 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * UWAGA * ZACHOWANIE SIĘ * ZAWODNICY * GRY SPORTOWE * WSPÓŁPRACA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EKSPERYMENTALNE


6/18

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psycholog a trener - model współpracy
W książce: Psycholog w praktyce sportowej : materiały Konferencji Naukowej / pod red. Janusza Zdebskiego. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 64). - S. 145-153.
Impreza: Konferencja 'Psycholog w praktyce sportowej' ( 1991 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * TRENER * TRENING * WSPÓŁPRACA * MODEL * TEORIA SPORTU


7/18

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Potrzeba współpracy SWOKT w środowisku Krakowa w świetle współczesnych zadań w ruchu krajoznawczo-turystycznym w szkole.
W czasop.: Biul. SWOKT. - 1970, nr 5, s. 3-5..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ORGANIZACJA * SZKOŁA * WSPÓŁPRACA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/18

Autor: Siekierski, Jan
Tytuł: Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 25 poz. - S. 65-75.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia, )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * EKONOMIA * POLITYKA * GOSPODARKA NARODOWA * ROZWÓJ * RECESJA * REGION * STREFA PRZYGRANICZNA * EUROPA * WSPÓLNOTA EUROPEJSKA * PROGRAM 'PHARE' * PROGRAM 'STRUDER' * SAMORZĄD TERYTORIALNY * WSPÓŁPRACA * REFERAT


9/18

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sokolstwo polskie w latach 1867-1918. 1. Geneza Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na ziemiach polskich : powstanie 'Sokoła' we Lwowie
W książce: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997 / pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 2001. - S. 5-8. - ISBN 83-7098-498-3
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * 1867-1918 * WOJSKO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * HISTORIA * PATRIOTYZM * RUCH SOKOLI * GNIAZDO SOKOLE * POLSKA * CZECHY * WSPÓŁPRACA* TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' (LWÓW)


10/18

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Dla olimpijskiej idei : studium o Polskiej Akademii Olimpijskiej
W książce: Studia z dziejów kultury fizycznej. - Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., 2002. - Summ. - Bibliogr 4 poz. - S. 149-160. - ISBN 83-906638-7-2
Słowa kluczowe: * SPORT * OLIMPIZM * RUCH OLIMPIJSKI * POLSKA AKADEMIA OLIMPIJSKA * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * PROGRAM * POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI * MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI * WSPÓŁPRACA * POLSKA


11/18

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: PTTK pełnoprawnym członkiem NFI
W czasop.: Na Szlaku. - 2003, nr 4, s. 13, 30.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * WSPÓŁPRACA * ORGANIZACJE * EUROPA * MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZYRODY (NFI)


12/18

Autor: Borkowski, Krzysztof; Rusiecki, Przemysław; Habowski Krzysztof
Tytuł: Integracja krajowej branży turystycznej w oparciu o technologie internetowe w obliczu akcesji Polski do U.E.
W książce: Konsument na krajowym rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2003. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 189-. - ISBN 83-88402-67-6
Impreza: Międzynarodowa Konferencja ( 2003 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * WSPÓŁPRACA * INTERNET * KONFERENCJA * REFERAT* CSM * NETTUR * E-BIZNES * E-COMMERCE * KOMUNIKATOR


13/18

Autor: Blecharz, Jan; Siekańska, Małgorzata
Tytuł: Magiczny trójkąt : dzieci - rodzice - trener
W czasop.: Forum Trenera. - 2005, nr 3, s. 24--27. - 4 fot.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * SUKCES SPORTOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * DZIECI (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * TRENER * WSPÓŁPRACA


14/18

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Współpraca organizatora turystyki z agentem turystycznym
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 4, s. 37.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * AGENT TURYSTYCZNY * WSPÓŁPRACA * USTAWA* KODEKS CYWILNY * STAN NA ROK 2007


15/18

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki
W czasop.: Probl. Turyst.. - 2006, nr 1-4, s. [167]--176. - Streszcz. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO PRACY * PRAWO TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * WSPÓŁPRACA * USŁUGI PILOTAŻOWE * UMOWA* STAN NA ROK 2007


16/18

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Umowa między pilotem wycieczek a organizatorem turystyki (propozycja)
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 1, s. 39.
Słowa kluczowe: * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * WSPÓŁPRACA * USŁUGI PILOTAŻOWE * UMOWA * PRAWO * POLSKA* STAN NA ROK 2007


17/18

Autor: Madejski, Eligiusz
Tytuł: Edukacja fizyczna w kształceniu zintegrowanym w aspekcie osiągnięć uczniów - oczekiwania a rzeczywistość
W książce: Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Anny Niteckiej-Walerych. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - Bibliogr. s. 75 - S. [56]-75 : 6 ryc.. - ISBN 978-83-7326-424-3
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZANIE ZINTEGROWANE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SZKOŁA * WPŁYW * NAUCZYCIEL WF * ZADANIA * PLANOWANIE * UCZNIOWIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RODZICE * WSPÓŁPRACA


18/18

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach edukacyjnych
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2008, nr 10, s. 13--15. - 1 fot. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ * NAUCZYCIEL * RODZICE * WSPÓŁPRACA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka