Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WOJSKOWI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Złamanie kości ramieniowej w czasie rzutu granatem.
W czasop.: Probl. Lek.. - 1957, nr 1, s. 50-58..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * WYPADKI * WOJSKOWI * RZUTY * ZŁAMANIE * RAMIĘ * KOŃCZYNA GÓRNA * LECZENIE


2/21

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Złamania marszowe
W czasop.: Probl. Lek.. - 1956, nr 5, s. 263-270..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * WYPADKI * WOJSKOWI * MARSZ * ZŁAMANIE * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE URAZOM


3/21

Autor: Lubera, Teresa; Sokołowski, Bartłomiej
Tytuł: Rozwój cech morfologicznych i motorycznych oraz budowa somatyczna studentów I roku AWF na tle porównawczej grupy poborowych.. - INB, 1976 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * CECHY MORFOLOGICZNE * TYP BUDOWY CIAŁA * CECHY MOTORYCZNE * STUDENCI * PŁEĆ M. * AWF KRAKÓW * WOJSKOWI


4/21

Autor: Dąbrowski I.
Tytuł: Wpływ stosowania cernityn i hydrolizatu białka na adaptację zdolności wysiłkowej w warunkach subtropiku.. - Kraków : AWF, 1981 - 83 s. 4 tab. 26 wykr. bibliogr. 108 poz. zał.:tab.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * PSYCHOLOGIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ADAPTACJA ORGANIZMU * KLIMATOLOGIA * TEMPERATURA * WOJSKOWI * BADANIA CZYNNOŚCIOWE * EGIPT


5/21

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Lubera, Teresa; Sokołowski, Bartłomiej
Tytuł: Poziom rozwoju cech morfologicznych i motorycznych oraz budowa somatyczna studentów I roku AWF w Krakowie na tle porównawczej grupy poborowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 111-125, 8 tab. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * OCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * WOJSKOWI


6/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Struktura sprawności specjalnej a przydatność bojowa żołnierzy
W czasop.: Antropomotoryka. - 1996, nr 14, s. 111--126. - 3 tab., 6 wykr. - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * SPORTY WALKI * KARATE * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * BUDOWA CIAŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * WOJSKO * WOJSKOWI * TESTY * BADANIA NAUKOWE


7/21

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Reyman, Henryk Tomasz
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 31, nr 1 (1987), s. 143--145. - Bibliogr. s. 145
Słowa kluczowe: * SPORT * PIŁKA NOŻNA * NARCIARSTWO * TENIS * OLIMPIJCZYK * DZIAŁACZ SPORTOWY * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * WOJSKOWI * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * NAGRODY I ODZNACZENIA * BIOGRAFIA* REYMAN, HENRYK TOMASZ


8/21

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Początki narciarstwa wojkowego w Galicji
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 181--198. - Summ. - 2 ryc.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * HISTORIA * WOJSKOWI * GALICJA (POLSKA ; REGION) * AUSTRIA * SZKOLENIE * METODYKA * 1897* NARCIARSTWO MILITARNE


9/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Sprawność fizyczna a przydatność bojowa żołnierzy
W książce: Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Sprawnościowe i moralne aspekty walki wręcz w wojsku, Wrocław - 29 wrzesnia 1994 / pod red. nauk. Romana Macieja Kaliny ; Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego. - Wrocław : WSI, 1994. - Bibliogr. 13 poz. - S. [165]-178 : 1 ryc, 2 tab..
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Sprawnościowe i moralne aspekty walki wręcz w wojsku ( 1994 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WOJSKO * WOJSKOWI * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * KONFERENCJA


10/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kszak-Krzyżanowska, Anna
Tytuł: Status społeczno-rodzinny a podstawowe wskaźniki rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej żołnierzy
W książce: Kultura fizyczna w wojsku na początku XXI wieku = Physical education in the army at the beginning of the 21st century / [pod red. Marka Sokołowskiego]. - Poznań : AWF im. Eugeniusza Piaseckiego, 2005. - Bibliogr. 7 poz. - Summ. - S. 43-49 : 5 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-88923-52-8
Słowa kluczowe: * WOJSKO * WOJSKOWI * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * STATUS SPOŁECZNY * RODZINA * BADANIA NAUKOWE


11/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: W sprawie kształcenia sprawnościowego funkcjonariuszy służb mundurowych
W książce: Badawcze podejście do sztuk i sportów walki : podręcznik dla służb mundurowych. II / pod red. Jacka Sikory ; Szkoła Policji w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Szkoły Policji, 2006. - Streszcz. - Bibliogr. 31 poz. - S. [7]-20 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * POLICJA * WOJSKOWI * STRAŻACY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * METODOLOGIA * PRZEGLĄD


12/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kszak-Krzyżanowska, Anna
Tytuł: A graphical method for assessing body composition in soldiers beginning their military service
W książce: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / edited by Marek Sokołowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - Bibliogr. 11 poz. - Summ. - S. 191-195 : 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-88923-83-8
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * SKŁAD CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * WSKAŹNIK BMI * OCENA * WOJSKOWI * BADANIA NAUKOWE* METODA GRAFICZNA


13/21

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Effects of Socio-environmental Conditions of the Declared Motor Activity of Professional Soldiers in Rzeszów District
W książce: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / ed. Marek Sokołowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - Bibliogr. 13 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 335-344 : 14 ryc.. - ISBN 978-83-88923-83-8
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONDYCJA FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * CZAS WOLNY * ZDROWIE * MOTYWACJA * WOJSKOWI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


14/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Test waleczności
W czasop.: Komandos. - 1994, nr 7-8, s. 32. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * WOJSKOWOŚĆ * WSCHODNIE SPORTY WALKI * KARATE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WOJSKOWI * KORELACJA * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


15/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Do czego sprawność?
W czasop.: Komandos. - 1995, nr 2, s. 30.
Impreza: Konferencja naukowa 'Sprawnościowe i moralne aspekty walki wręcz w wojsku' ( 1995 ; )
Słowa kluczowe: * WOJSKOWOŚĆ * SPORTY WALKI * WALKA WRĘCZ * WOJSKOWI * ETYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


16/21

Autor: Lory, Siegfried; Sterkowicz, Stanisław Rozm.
Tytuł: Shihan z Monachium
W czasop.: Komandos. - 1996, nr 3, s. 60--61. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * WOJSKOWI * SEMINARIUM SZKOLENIOWE * SAMOOBRONA * OBRONA * TECHNIKA WALKI * TAKTYKA WALKI SPORTOWEJ * ROZMOWA* SŁUŻBY SPECJALNE * LORY, SIEGFRIED


17/21

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Inspirujący Związek
W czasop.: Komandos. - 1998, nr 1, s. 80. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * WOJSKOWI * SEMINARIUM SZKOLENIOWE * SAMOOBRONA * OBRONA * TECHNIKA WALKI * TAKTYKA WALKI SPORTOWEJ * SPRAWOZDANIE* SŁUŻBY MUNDUROWE


18/21

Autor: Szlezynger, Piotr Stanisław
Tytuł: Przyczynek do historii najcięższej artylerii austriackiej w I wojnie światowej. Album wyjazdu na front w 1918 r. ppor. artylerii Kazimierza Hellera
W czasop.: Rocz. Tarn.. - R. 13 (2008), s. [107]--[112]. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WOJNA * WOJSKOWI * 1914-1918* HELLER, KAZIMIERZ


19/21

Autor: Szlezynger, Piotr Stanisław
Tytuł: Dzienniki (zeszyt 8. i 9) służby Romana Żaby pułkownika 7. Pułku Ułanów Cesarsko-Królewskich Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga, następnie dowódcy 3. Pułku Ułanów Arcyksięcia Karola Habsburga, pułkownika (i generała) kawalerii Wojska Polskiego
W czasop.: Rocz. Tarn.. - R. 12 (2007/2008), s. [77]--[166]. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * RELACJE OSOBISTE * WOJSKOWI* ŻABA, ROMAN


20/21

Autor: Szlezynger, Piotr Stanisław
Tytuł: Przebieg kampanii taborów na zapleczu działań bojowych 3. pułku szwoleżerów na Białostocczyźnie w świetle wspomnień jego dowódcy
W czasop.: Zesz. Nauk. / Muzeum Wojska. - 2007, t. 20, s. [102]--[117]. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WOJNA * RELACJE OSOBISTE * WOJSKOWI * DZIAŁANIE TAKTYCZNE * BIAŁOSTOCCZYZNA


21/21

Autor: Dybińska, Ewa; Szymański, Artur
Tytuł: Sprawność fizyczna żołnierzy okręgu rzeszowskiego
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [121]-[127].
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * OCENA * WOJSKOWI * NORMA SPRAWNOŚCIOWA * WIEK * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka