Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WODA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki narodowe Apeninów
W czasop.: Wierchy. - 1987, R 56, s. 139--148. - 4 fot., 1 rys. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * TEREN GÓRSKI * APENINY * GEOLOGIA * KLIMAT * WODA * RZEKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA


2/25

Autor: Ruchlewicz, Tadeusz; Tworzydło, Mieczysław
Tytuł: Spadek siły mięśniowej po wysiłku w środowisku wodnym.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1971, nr 4, s. 16-18, 1 rys. 2 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * MIĘŚNIE * SIŁA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ŚRODOWISKO * WODA * PŁEĆ M. * BADANIA CZYNNOŚCIOWE


3/25

Autor: Aschoff, J.; Orchowski, Aleksander Tł.
Tytuł: Gospodarka cieplna organizmu ludzkiego w wodzie. Tł. i oprac. z jęz. niem.
W książce: Zagadnienia szkoleniowe z zakresu sportu pływackiego.. - Kraków, 1960. - s. 59-77, tab. wykr..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * FIZJOLOGIA * BIOCHEMIA * CIEPŁOTA CIAŁA * WODA


4/25

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Wskaźniki drobnoustrojowego zanieczyszczania wody basenów kąpielowych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1971, nr 12, s. 551-556, 4 rys. 6 wykr. bibliogr. 20 poz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * BASEN PŁYWACKI * WODA * ZANIECZYSZCZENIE * MIERNIK * HIGIENA WODY * OCENA * METODA * NORMA


5/25

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Główne kierunki działania lekarza wyprawy wysokogórskiej warunkujące utrzymanie wysokiej sprawności psychofizycznej członków zespołu
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI - 19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - Bibliogr. 27 poz. - S. 23-39 : 1 rys., 3 wykr..
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * FIZJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * GÓRY * ODNOWA ORGANIZMU * AKLIMATYZACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD NERWOWY * WODA * ODNOWA BIOLOGICZNA * TESTY * BADANIA NAUKOWE


6/25

Autor: Kaczmarski, Dariusz
Tytuł: Trening wytrzymałościowy - dossier woda.
W czasop.: Lekkoatleta. - 1995, nr 8, s. 10, 1 fot..
Słowa kluczowe: * SPORT WYCZYNOWY * LEKKOATLETYKA * SPORT WYTRZYMAŁOŚCIOWY * MARATON * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WODA * ROLA * KORELACJA


7/25

Autor: Rettinger, Wacław
Tytuł: Przydatność sieci hydrograficznej dla turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 75-88, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GEOGRAFIA * HYDROGRAFIA * WODA * WODY STOJĄCE * WODY POWIERZCHNIOWE * RZEKA * JEZIORO * TEMPERATURA WODY * STAN SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY * ZANIECZYSZCZENIE WODY * WALORY REKREACYJNE * OCENA


8/25

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [145]--180. - Summ.
Słowa kluczowe: * PRAWO SPORTOWE * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA * BEZPIECZEŃSTWO * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * GÓRY * WODA * IMPREZY


9/25

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Zastosowanie piłki w hydroterapii
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2004, nr 8-9. Wkładka: 'Biblioteczka Monograficzna. Woda, las, boisko', s. (8)--(12). - 13 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HYDROTERAPIA * FIZJOTERAPIA * WODA * PIŁKA * PRZYBORY * ĆWICZENIA Z PIŁKĄ * WADY POSTAWY * BADANIA ANKIETOWE


10/25

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Woda jako środowisko rehabilitacji
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 20, Supl. 1 (2004), s. 195. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Woda środowiskiem zdrowia i rehabilitacji' (5 ; 2004 ; Radom)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * REHABILITACJA LECZNICZA * WODA * KONFERENCJA * REFERAT


11/25

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Wpływ ćwiczeń korekcyjnych w wodzie na kształtowanie się wybranych parametrów układu oddechowego
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 20, Supl. 1 (2004), s. 150--55. - 4 rys. - Summ. - Bibliogr. 12 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Woda środowiskiem zdrowia i rehabilitacji' (5 ; 2004 ; Radom)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PŁYWANIE * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * WODA * WPŁYW * UKŁAD ODDECHOWY * PARAMETR * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


12/25

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Akwatyczne stymulacje kulturowe
W książce: Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. - (Monografie SALOS RP). - S. 160-170. - ISBN 83-88659-34-0
Słowa kluczowe: * SPORT * PRZYRODA * CZŁOWIEK * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WODA * SPORTY WODNE


13/25

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wodne uwarunkowania produkcji żywności w województwie małopolskim
W książce: Konferencja naukowa 'Woda dla zdrowia', Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne [et.al]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne [et.al], 2006. - S. 57.
Słowa kluczowe: * ŻYWNOŚĆ * PRODUKCJA * WODA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * PLAKAT* 2002


14/25

Autor: Juszkiewicz, Mirosław; Swałtek-Juszkiewicz, Beata
Tytuł: Aktywność ruchowa w środowisku wodnym jako sposób realizacji wartości prozdrowotnych
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 2, s. 290--293. - art. nr 175 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * ZAPOBIEGANIE * REHABILITACJA * WODA


15/25

Autor: Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Poziom lęku przed wodą u dzieci 10-letnich jako czynnik umożliwiający przewidywanie szybkości uczenia się pływania
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - (Dydaktyka Wychowania Fizycznego. 7). - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 417-427 : 5 tab., 7 wykr.. - ISBN 83-7374-038-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych' (7 ; 2005 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * UCZENIE SIĘ * WODA * LĘK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


16/25

Autor: Ziara, Witold
Tytuł: Relationships Between Progress in Acquisition of Swimming Skills and Anxiety Level in Ten-year-old Children
W czasop.: Human Movement. - Vol. 6, nr 2 (2005), s. 93--97. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * WODA * LĘK * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * PROCES TRENINGOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


17/25

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w środowisku wodnym w opiniach osób starszych aktywnych fizycznie
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 19--23. - art. nr 118 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 rys. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO WODNE * WODA * ĆWICZENIA W WODZIE * PŁYWANIE * UMIEJĘTNOŚCI * MOTYWACJA * CZĘSTOTLIWOŚĆ * ZAWÓD * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


18/25

Autor: Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Poziom lęku u 10 letnich dzieci jako czynnik warunkujący uczestnictwo w nauce pływania
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 5, s. 282--286. - art. nr 528 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 7 tab. - 1 wykr. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * UCZENIE SIĘ * WODA * LĘK * UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


19/25

Autor: Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Akwatyczne inspiracje prozdrowotne
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 179--182. - art. nr 262 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 4 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * WODA * ŚRODOWISKO WODNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORTY WODNE * HYDROTERAPIA * WODA PITNA * WPŁYW * JAKOŚĆ ŻYCIA * ZDROWIE


20/25

Autor: Busuioc, Aristita; Pomazi, Mikulas; Sandulescu, Mircea; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: State of the Carpathians' Environment and Policy Measures
W książce: Carpathians Environment Outlook 2007 / United Nations Environment Programme. - [Geneva] : United Nations Environment Programme, 2007. - Bibliogr. s. 182-188 - S. [89]-188 : 18 map, 19 ryc., 16 tab.. - ISBN 978-92-807-2870-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZASOBY NATURALNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * GOSPODARKA LEŚNA * GEOLOGIA * WODA * KLIMAT ŚRODOWISKOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URBANISTYKA * ODPADY * DZIEDZICTWO KULTUROWE * KARPATY * RAPORT


21/25

Autor: Żelazny, Mirosław; Siwek, Joanna
Tytuł: Bilans hydrochemiczny małych zlewni podgórskich
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Bibliogr. s. 609 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [600]-906 : 2 ryc., 5 tab.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * HYDROLOGIA * HYDROGRAFIA * RZEKA * POTOK * WODA * KARPACKIE, POGÓRZE * BADANIA CHEMICZNE* SKŁAD CHEMICZNY * BILANS JONOWY


22/25

Autor: Frączek, Barbara; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Zasady racjonalnego żywienia dla osób aktywnych fizycznie
W książce: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.]. - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007. - 1 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 14 poz. - S. 9-49. - ISBN 978-83-906715-8-1
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * STRATEGIA * DIETA * BIAŁKO * WĘGLOWODANY * WITAMINY * WODA* PIRAMIDA ŻYWIENIA


23/25

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: Annual Changes in the Chemical Composition of Stream Water in Small Catchments with Different Land-use (Carpathian Foothills, Poland)
W czasop.: Soil and Water Research. - Vol. 3, no. 3, pp. 129--137. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. s. 136-137 - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp w Internecie: http://journals.uzpi.cz/uniqueFiles/02522.pdf - Aktualizacja: 10.07.2009
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RZEKA * POTOK * WODA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZMIANA * POLSKA * KARPACKIE, POGÓRZE * BADANIA NAUKOWE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW


24/25

Autor: Żelazny, Mirosława; Kasina, M.; Kot, M.; Siwek, Joanna; Siwek, Janusz
Tytuł: Chemical Composition of Stream Water in the Winter Low Flow Period on Small Catchments of the Tatra Mts.
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [397]-400 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * ZBIORNIK WODNY * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZIMA * POLSKA * TATRY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW


25/25

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: The Influence of Water Circulation of Streamwater Chemistry in Catchments of Different Land Use During Flood Period (The Carpathians, Poland)
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [329]-331 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * POLSKA * KARPATY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka