Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WIEDZA
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/56

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Materiały z teorii i dydaktyki alpinizmu / pod red. Andrzeja Matuszyka. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 61). - S. 5-10.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WSPINACZKI * GÓRY * FILOZOFIA * ETYKA * PUBLICYSTYKA SPORTOWA * WIEDZA * METODOLOGIA * TEORIA * PRAKTYKA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * TATERNIK (CZASOPISMO) * WIERCHY (CZASOPISMO)


2/56

Autor: Pąchalska, Maria
Tytuł: Psychoterapeutyczna postawa w działalności rehabilitacyjnej fizjoterapeuty.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1990, T. 4 z. 1, s. 19-32, 7 fot. 2 schem. 2 wykr. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * PSYCHOLOGIA * FIZJOTERAPEUTA * OSOBOWOŚĆ * WIEDZA * UMIEJĘTNOŚCI * PACJENCI * STOSUNKI INTERPERSONALNE * OCENA * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE


3/56

Autor: Śliwa, Adam
Tytuł: Środowiskowe czynniki ryzyka i subiektywne pojmowanie zdrowia populacji mieszkańców wsi turystycznych regionu krakowskiego w świetle higienizacji. - Kraków : AWF, 1996 - 182 s. : 62 ryc., 9 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisłwa Czecha w Krakowie, ISSN 08060-0643 ; nr 71) - Bibliogr. s. 129-138
Słowa kluczowe: * HIGIENA * HIGIENA TURYSTYKI * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SPOŁECZEŃSTWO * WARUNKI BYTOWE * NAWYKI * ZACHOWANIE SIĘ * ZDROWIE * SAMOOCENA * WIEDZA * POGLĄDY


4/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Rozpowszechnienie palenia papierosów i wiedza na temat ich szkodliwości wśród młodzieży szkolnej w grupach objętych realizacją 'Programu Siedmiu Kroków' oraz pozbawionych oddziaływania programów profilaktyczno-wychowawczych
W książce: Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996. Cz. 1 / [red. nauk. Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., 0239-4839 ; Nr 74). - Bibliogr. 9 poz. - S. 95-100 : 1 ryc. ,1 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NIKOTYNIZM * PROGRAM SIEDMIU KROKÓW * PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAGROŻENIE ZDROWIA * BADANIA ANKIETOWE * AWF KRAKÓW * REFERAT


5/56

Autor: Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Realizacja problematyki uzależnienia w ramach przedmiotu wychowanie zdrowotne
W książce: Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół : ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 14-15 czerwca 1996n. Cz. 1 / [red. nauk. Weronika Wrona-Wolny, Bożena Makowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 74). - S. 127-129.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WIEDZA * SZKOŁA * DZIECI * MŁODZIEŻ * REFERAT


6/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Prewencja narkomanii w środowisku młodzieży licealnej i akademickiej
W czasop.: Lider. - 2000, nr 2, s. 32.
Słowa kluczowe: * NARKOMANIA * ZAPOBIEGANIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ŚWIADOMOŚĆ * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * STUDENCI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * BADANIA ANKIETOWE


7/56

Autor: Alejziak, Wiesław; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Perspektywy rozwoju nauk o turystyce
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 23 poz. - s. 97-106.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * WIEDZA * POGLĄDY * ROZWÓJ * CZYNNIK


8/56

Autor: Nadgórska, Alina
Tytuł: Świadomość rodziców dotycząca postawy ciała dziecka
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2000, nr 4, s. 147--153. - 1 ryc, 1 zał.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * RODZICE * WIEDZA * OCENA * BADANIA ANKIETOWE


9/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Kantor-Noga, Maria
Tytuł: Wiedza o AIDS w opinii młodzieży szkolnej
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2000, nr 4, s. 142--146. - 4 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * CHOROBY WIRUSOWE * AIDS * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEDZA * OCENA * BADANIA ANKIETOWE


10/56

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Ble, ble, ble ...
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 4, nr 3 (2000), s. 209--211. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 44-46
Słowa kluczowe: * DZIENNIKARSTWO SPORTOWE * REPORTAŻ SPORTOWY * DZIENNIKARZ SPORTOWY * WIEDZA * ETYKA * POGLĄDY


11/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Postrzeganie przez nauczycieli wychowania fizycznego własnej roli w edukacji zdrowotnej młodzieży szkolnej
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 5-6, s. 17--19. - Bibliogr. 8 poz. - 1 tab.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NAUCZYCIEL WF * AWF KRAKÓW * STUDENCI AWF * STUDIA ZAOCZNE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE * WYNIKI BADAŃ


12/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Wiedza a nawyki żywieniowe młodzieży licealnej w Krakowie
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2002, nr 12, s. 10--12. - 2 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * HIGIENA ŻYWIENIA * ODŻYWIANIE * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LICEUM * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


13/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziaływań prewencyjnych
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1998, nr 3, s. 109--112. - 3 tab. - Biliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ALKOHOLIZM * ZAPOBIEGANIE * PROGRAM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/56

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 72-95. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PILOT WYCIECZKI * WIEDZA * LITERATURA * PRAWA I OBOWIĄZKI * SŁOWNIK * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * FILM * WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE * PUBLIKACJA * PODRĘCZNIK


15/56

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. 7 poz. - S. 95-120. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PILOT WYCIECZKI * WIEDZA * PRAWA I OBOWIĄZKI * LITERATURA * SŁOWNIK * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE * PUBLIKACJA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * PODRĘCZNIK


16/56

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 15--183. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KRAJJOZNAWSTWO * WIEDZA * PRAWA I OBOWIĄZKI * SŁOWNIK * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * PUBLIKACJA * FILM * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


17/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Zależność procesów myślowych i sprawnosci ruchowej piłkarza w grze
W książce: Dyspozycje osobnicze do gier sportowych / red. Jan Chmura ; Edward Superlak. - Wrocław : Wydaw. WTN, 2003. - (Monografia / Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; Nr 4). - Bibliogr. 14 poz. - S. 31-37 : 3 tab.. - ISBN 83-7374-018-X
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt: Gry z piłką w kulturze fizycznej (5 ; 2003 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA * TECHNIKA * SZKOLENIE SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MYŚLENIE TAKTYCZNE * UMYSŁ * WIEDZA * INTELIGENCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT


18/56

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna; Duda, Henryk
Tytuł: Wpływ procesów myślowych na wiedzę i sprawność taktyczną piłkarza
W książce: Nowoczesna gra w piłkę nożną - teoria i praktyka : materiały naukowe dotyczące problematyki szkolenia sportowego / red. Aleksander Stuła. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., 2003. - Summ. - Bibliogr. 14 poz. - S. 53-58 : 1 fot., 3 tab.. - ISBN 83-902200-4-0
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 'Nowoczesna gra w piłkę nożną - teoria i praktyka' ( 2003 ; Lubniewice )
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PROCES MYŚLENIA * WPŁYW * WIEDZA * SPRAWNOŚĆ * TAKTYKA


19/56

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Specificity and characteristic of inner feelings of alpinists the mountains
W czasop.: High Altitude Medicine and Biology. - 2000, Vol.1, nr 3, s.252. - streszczenie - na podstawie wykazu publikacjii autora
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * PSYCHOLOGIA SPORTU * ALPINIZM * GÓRY * IDEOLOGIA * WARTOŚĆ * WIEDZA


20/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Ocena wiedzy specjalistycznej w zakresie sprawności ruchowej piłkarza
W czasop.: Trener. - 2002, nr 3, s. 9--13. - il. - Bibliogr. 11 poz
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WIEDZA


21/56

Autor: Kosiba, Grażyna; Węglarz, Józef
Tytuł: Próba kategoryzacji wiedzy przekazywanej w procesie wychowania do kultury fizycznej
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2005, nr 2, s. 19--22. - 1 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * EDUKACJA * WIEDZA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * EDUKACJA


22/56

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Rola testu wiadomości w obiektywizacji egzaminu wstępnego
W czasop.: Dydakt. Szk. Wyż. . - 1977, nr 4, s. 135--140. - 4 tab.
Słowa kluczowe: * EGZAMIN WSTĘPNY * WIEDZA * TEST * BADANIA PORÓWNAWCZE


23/56

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Poziom wiadomości z biologii uczestników kursu przygotowawczego na wyższe uczelnie w świetle badań testowych
W czasop.: Rocz. Komis. Nauk Pedagog. PAN. - 1981, t. 27, s. 119--126. - Summ. - 6 tab. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * WIEDZA * STUDIA * KANDYDACI * KURS SZKOLENIOWY * BADANIA NAUKOWE * TESTY


24/56

Autor: Ligęza, Maria; Fenczyn, Jan
Tytuł: Rozumienie niektórych pojęć przyrodniczych przez dzieci szkoły wiejskiej
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1975, nr 4, s. 131--137. - 6 tab.
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * WIEDZA * ROZUMIENIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE


25/56

Autor: Fenczyn, Jan; Jaskuła, Marian
Tytuł: Z badań nad przygotowaniem kandydatów na studia wyższe
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1979, nr 4, s. 35--41.
Słowa kluczowe: * STUDIA * KANDYDACI * STUDENCI * WIEDZA * BADANIA EKSPERYMENTALNE * PRZEGLĄD


26/56

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Brudecki, Janusz; Wdowik, Marta
Tytuł: Wiedza kobiet uprawiających sport o problematyce alkoholowej
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 21, nr 3 (2005), s. 226. - Cały tekst: Wrona-Wolny W., Brudecki J., Wdowik M.: Wiedza kobiet uprawiających sport o problematyce alkoholowej. Now. lek. 2006 nr 5, s. 453-455
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Żywienie - Ruch - Zdrowie' (5 ; 2005 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * PROBLEMY SPOŁECZNE * ALKOHOL * WIEDZA * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


27/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Wspomaganie procesu przekazywania wiedzy o działaniach taktycznych w grze w piłkę nożną
W książce: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej - diagnostyka. T. 2 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2005. - Bibliogr. s. 205-206 - S. 191-194 : 3 tab.. - ISBN 83-89630-26-5
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TRENING * TAKTYKA * WIEDZA * PRZEKAZYWANIE INFORMACJI * EFEKTYWNOŚĆ * OCENA * BADANIA NAUKOWE


28/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Mentalne nauczanie techniki gry w piłkę nożną
W książce: Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie = Team games in physical education and sport / pod red. Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 33). - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 339-355 - S. 307-313. - ISBN 83-89121-22-0
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TRENING * ZAWODNICY * DZIAŁANIE RUCHOWE * WIEDZA * INTELEKTUALIZACJA * SAMOŚWIADOMOŚĆ * BADANIA NAUKOWE


29/56

Autor: Duda, Henryk; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Określenie poziomu wiedzy o przepisach gry w piłkę możną wśród zawodników o zróżnicowanym zaawansowaniu sportowym
W książce: Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Stuły ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wilekopolskim, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., 2005. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 167-174. - ISBN 83-902200-6-7
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * PRZEPISY SPORTOWE * WIEDZA * POZIOM * ZAWODNICY * SĘDZIA SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE


30/56

Autor: Kosiba, Grażyna; Szalewski, Jacek
Tytuł: Mapy pamięciowe jako sposób przekazu wiadomości w realizacji zadań na lekcji wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2005, nr 11, s. 21--24. - 2 ryc. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * WIEDZA * PRZEKAZYWANIE INFORMACJI * ŚRODKI DYDAKTYCZNE* MAPA PAMIĘCI


31/56

Autor: Makowska, Bożena; Frączek, Barbara; Fiedler, Marta
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy młodych kobiet w zakresie występowania i zapobiegania żylakom kończyn dolnych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 4, s. 317--321. - art. nr 419 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - 2 [wykr.] - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ŻYŁY * NIEWYDOLNOŚĆ * ŻYLAKI * KOŃCZYNA DOLNA * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * WIEDZA * POZIOM * UCZNIOWIE * STUDENCI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


32/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena wiedzy studentów z Akademii Wychowania Fizycznego na temat miażdżycy
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 4, s. 404--407. - art. nr 439 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 4 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * UKŁAD KRĄŻENIA * CHOROBY * MIAŻDŻYCA * WIEDZA * OCENA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


33/56

Autor: Pilch, Wanda; Pałosz, Jadwiga
Tytuł: Badanie wiedzy osób uprawiających kulturystykę na temat żywienia i wspomagania
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 6, s. 100--103. - art. nr 601 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * KULTURYSTYKA * KULTURYSTA * WIEDZA * ŻYWIENIE * DIETA * TRENING * ODNOWA BIOLOGICZNA * ŚRODKI DOPINGOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


34/56

Autor: Makowska, Bożena; Frączek, Barbara
Tytuł: Przygotowanie kosmetologów w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 57, supl. (2006), s. [89]--93. - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - Zeszyt poświęcony Ogólnopolskiej konferencji Naukowej 'Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym', Kraków, 19 czerwca 2006
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * WIEDZA * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * PROGRAM NAUCZANIA * KOSMETYKI* KOSMETOLOG * KOSMETOLOGIA


35/56

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Brudecki, Janusz
Tytuł: Zależność pomiędzy podejmowaniem zachowań ryzykownych a wiedza na ich temat na przykładzie picia alkoholu przez młodzież
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 57, supl. (2006), s. [147]--153. - 4 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 17 poz. - Zeszyt poświęcony Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym', Kraków, 19 czerwca 2006
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALKOHOL * WPŁYW * ZDROWIE * WIEDZA * REKLAMA * SPORTOWCY * STUDENCI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE * TEST CHI KWADRAT


36/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Próba ewaluacji edukacji żywieniowej wśród studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Med. Sportowa. - Vol. 21. nr 3, s. 204.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Żywienie - Ruch - Zdrowie' (5 ; 2005 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * NAWYK * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


37/56

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara
Tytuł: Aktywność fizyczna i odżywianie jako czynniki warunkujące zdrowie 18-letniej młodzieży
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 1, s. 416--420. - art. nr 206 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc. - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ODŻYWIANIE * DIETA * ZDROWIE * WIEDZA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UCZNIOWIE * LICEUM * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


38/56

Autor: Gawroński, Wojciech; Koźmińska, Jadwiga
Tytuł: Wspomaganie zdolności wysiłkowych w lekkiej atletyce : próba analizy stosowania wspomagania w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych na przykładzie kofeiny
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 5, nr 2-3 (2004), s. 85--92.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKKOATLETYKA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * WSPOMAGANIE * ŚRODKI DOPINGOWE * KOFEINA * ZASTOSOWANIE * DZIAŁANIE * ZAWODNICY * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE* ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE


39/56

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Brudecki, Janusz; Wdowik, Marta
Tytuł: Wiedza kobiet uprawiających sport o problematyce alkoholowej
W czasop.: Now. Lek.. - 2006, nr 5, s. 452--455. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Streszczenie: Wrona-Wolny W., Brudecki J., Wdowik M.: Wiedza kobiet uprawiających sport o problematyce alkoholowej. Med. Sport. 2005, vol. 21, nr 3, s. 226
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * ALKOHOL * PICIE * ZDROWIE * WIEDZA * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE* 2001-2004


40/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Poziom wiedzy studentów Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) na temat grzybicy skóry i jej przydatków
W czasop.: Mikol. Lek.. - 2006, nr 1, s. 39--42. - Summ. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * GRZYBICA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE* 2002-2003


41/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Ocena poziomu wiedzy wśród młodzieży akademickiej na temat substancji psychoaktywnych
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 58, nr 2 (2007), s. [453]--458. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * UZALEŻNIENIA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW AWF * BADANIA ANKIETOWE


42/56

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa; Pawlikowska, Anna
Tytuł: Nawyki żywieniowe jako wskaźnik internalizacji prozdrowotnego stylu życia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 57--60. - art. nr 232 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Bibliogr. 4 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * ODŻYWIANIE * DIETA * WIEDZA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


43/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wiedza na temat nowotworu piersi wśród studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 434--437. - art. nr 451 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ONKOLOGIA * NOWOTWÓR * PIERŚ * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


44/56

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wiedza na temat profilaktyki i diagnostyki wybranych chorób nowotworowych
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 438--441. - art. nr 452 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ONKOLOGIA * NOWOTWÓR * ZAPOBIEGANIE * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


45/56

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Młodzież akademicka wobec idei społeczeństwa uczącego się i społeczeństwa wiedzy
W książce: Wiedza i Mądrość w Edukacji Akademickiej / [red. nauk. t. Andrzej J. Sowiński] ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : ZAPOL, 2007. - (Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej / Uniwersytet Szczeciński ; nr 30). - Bibliogr. 1 poz. - S. [371]-[374]. - ISBN 978-83-751808-4-8
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej nt. 'Wiedza i Mądrość w Edukacji Akademickiej' ( 2007 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SPOŁECZEŃSTWO * WIEDZA * UCZENIE SIĘ * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE* SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY


46/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Intelektualizacja procesu nauczania a rozwój dyspozycji do gry sportowej (na przykładzie piłki nożnej). - Kraków : AWF, 2008 - 216 s. : il. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 50) - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 293 poz. - ISBN 978-83-89121-83-7
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TRENING SPORTOWY * NAUCZANIE * INTELEKTUALIZACJA * WIEDZA * MOTORYCZNOŚĆ * ZAWODNICY * TESTY * PRACA HABILITACYJNA


47/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec żywienia
W czasop.: Probl. Hig. Epidemiol.. - 2007, nr 3, s. 332--335. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 13 poz. - Opis na podst. informacji dostarczonych od autora
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ODŻYWIANIE * POSTAWA * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/56

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Próba ewaluacji edukacji żywieniowej wśród studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Now. Lek.. - 2007, nr 1, s. 25--28. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 16 poz. - Opis na podst. infpormacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ODŻYWIANIE * NAWYK * WIEDZA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


49/56

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
W książce: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / pod red. A. Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 539-548. - ISBN 978-83-7252-416-4
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * WIEDZA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * BADANIA


50/56

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Miscellanea czyli Rzeczy rozmaite. - Kraków : Wydawnictwo Fall, 2007 - 142, [1] s. - ISBN 978-83-60117-53-8
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * ŻYCIE * NAUKA * WIEDZA * PRACA NAUKOWA * STUDIA * ZACHOWANIE SIĘ * AUTORYTET * SPOŁECZEŃSTWO* FELIETON


51/56

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna; Duda, Henryk
Tytuł: Wpływ procesów myślowych na kształtowanie się wiedzy taktycznej o grze u młodych piłkarzy
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2002, nr 9-10, s. [33]--41. - Streszcz. jęz. pol. - 3 tab. - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * PROCES MYŚLENIA * WPŁYW * UMIEJĘTNOŚCI TAKTYCZNE * TAKTYKA * WIEDZA * JUNIORZY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * TEST RAVENA * TESTY


52/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Assisting a procces of providing tactical knowledge in the football game - abstract
W książce: Trener piłki nożnej : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego / [red. Zbigniew Szyguła et al.]. - Warszawa : Medicina Sportiva, 2004. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 207.
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TRENING * TAKTYKA * WIEDZA * PRZEKAZYWANIE INFORMACJI * EFEKTYWNOŚĆ * OCENA


53/56

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Wpływ procesów myślowych na wiedzę i sprawność ruchową piłkarzy - wytyczne dla zorganizowanego szkolenia
W czasop.: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Zeszyt naukowo- metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego. - Z. 19, nr 5 (2005), s. 50--58. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz. - Zeszyt naukowo- metodyczny Wydziału Wychowania Fizycznego nr 3
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SZKOLENIE SPORTOWE * PROCES MYŚLENIA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WIEDZA * PIŁKARZE


54/56

Autor: Czyż, Marek
Tytuł: Akademicka wiedza o dziejach taternictwa i alpinizmu polskiego a historyczna samowiedza środowiska taternickiego
W książce: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Pawła Króla. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang. - S. [88]-107. - ISBN 978-83-7338-350-0
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * SPORT WYSOKOGÓRSKI * TATERNICTWO * ALPINIZM * HISTORIA * BADANIA * POGLĄDY * WIEDZA * TATERNIK * ALPINISTA


55/56

Autor: Biernacki, Wojciech; Bokwa, Anita; Domański, Bolesław; Działek, Jarosław; Janas, Karol; Padło, Tomasz
Tytuł: Mass media as a source of information about extreme natural phenomena in Southern Poland [online]
W książce: Communicating Climate Change : Discourses, Mediations and Perception / ed. Anabela Carvalho. - Braga : Centro de Estudos de Comunicado e Sociedade. Universidade do Minho, 2008. - Bibliogr. s. 199-200 - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp w Internecie: http://lasics.uminho.pt/ojs/index.php/climate_change/article/viewFile/422/391 - Aktualizacja 17.07.2009 - S. 190-200 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 978-989-95500-3-2
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZJAWISKA PRZYRODNICZE * POWÓDŹ * WIATR * MASS MEDIA * INFORMACJA * PERCEPCJA * WIEDZA * DOŚWIADCZENIE * POSTAWA SPOŁECZNA * ZACHOWANIE SIĘ * POLSKA POŁUDNIOWA * BADANIA ANKIETOWE


56/56

Autor: Sękowski, Andrzej; Siekańska, Małgorzata
Tytuł: National academic awards winners over time: their family situation, education and interpersonal relation
W czasop.: High Ability Studies. - Vol. 19, no 2, p. [155]--171. - 2 tab. - Bibliogr. s. 167-171 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * UZDOLNIENIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * OSIĄGANIE WYSOKICH WYNIKÓW * SUKCES * KONKURS * WIEDZA * LAUREAT * EDUKACJA * WARUNKI ŻYCIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * RODZINA * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE* JEDNOSTKI WYBITNIE ZDOLNE * BADANIA FOKUSOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka