Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WŁOCHY
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Ortopedycznym Rizzoli, Klinice Ortopedycznej Uniwersytetu Bolońskiego.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 26 z. 4, s. 467-473..
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * HISTORIA * DYDAKTYKA * WŁOCHY * SPRAWOZDANIE


2/11

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wpływ konwencji brukselskiej z 1970 r. o umowie o podróż /CCV/ na ustawodawstwo i praktykę Jugosławii i Włoch.
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 63-80, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * PRAWO TURYSTYCZNE * KONWENCJA * KONWENCJA BRUKSELSKA * UMOWA TURYSTYCZNA * BIURO PODRÓŻY * JUGOSŁAWIA * WŁOCHY


3/11

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki Narodowe Apeninów. [Cz.] 2, Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Wierchy. - R. 57 (1993), s. 206--216. - 4 fot., 1 mapa - Bibliogr. 6 poz. - Na okładce napis: Rok pięćdziesiaty siódmy 1988-1991
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * HISTORIA * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENINY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * WŁOCHY


4/11

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Włoch.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 85-95, 15 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WŁOCHY * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * PROMOCJA TURYSTYKI


5/11

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, A.
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 53.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * LECZENIE * WALORY LECZNICZE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * REPREZENTANT * EUROPA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * IRLANDIA * HISZPANIA * ŁUCZNIK * TRENING UKIERUNKOWANY * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * RODZINA * DZIECI * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


6/11

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji społecznej
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 16, z. 1 (2002), s. 57--68. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * REHABILITACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * HISZPANIA * IRLANDIA


7/11

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 12, s. 27--28, 2 fot..
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * OCHRONA PRZYRODY * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENIN KALABRYJSKI * WŁOCHY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * ROŚLINY I ZWIERZĘTA


8/11

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Park Narodowy Stelvio
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 4, s. 28--29. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PARK NARODOWY STELVIO * ALPY * WŁOCHY * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA


9/11

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Alpinizm niemiecki i włoski w obliczu totalitaryzmu niemieckiego
W czasop.: Wierchy. - R. 63 (1997), s. [163]--176. - 10 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ALPINIZM * WSPINACZKI * HISTORIA TURYSTYKI * 1930-1939 * NIEMCY * WŁOCHY * POLITYKA * TOTALITARYZM FASZYSTOWSKI


10/11

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Modele kształcenia turystycznego na poziomie wyższym w wybranych krajach Europy i w Ameryce PN.
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 31-58.
Impreza: Konferencja 'The Model of Training Staff for Tourism Industry' ( 1989 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EDUKACJA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * MODEL * TURYZM * RUCH TURYSTYCZNY * STANY ZJEDNOCZONE * AUSTRIA * FRANCJA * POLSKA * SZWAJCARIA * WŁOCHY * NIEMCY * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * KONFERENCJA


11/11

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju indywidualnej działalności alpinistycznej w Niemczech, Austrii i Włoszech w okresie totalitaryzmu faszystowskiego
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 49--70. - 4 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * SPORTY INDYWIDUALNE * NIEMCY * AUSTRIA * WŁOCHY * FASZYZM* NAZIZM * DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA * KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka