Wynik wyszukiwania

Zapytanie: UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania czynności lekcyjnych nauczyciela wychowania fizycznego.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1994, nr 2, s. 51-68, 7 ryc. 3 tab. bibliogr. 36 poz. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DYDAKTYKA * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA ŚREDNIA * UCZNIOWIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * LEKCJA WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * OSOBOWOŚĆ UCZNIA * ZACHOWANIE SIĘ * OBSERWACJA * ETYKA * PEDAGOGIKA * MOTYWACJA * PRACA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA OSOBNICZE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


2/23

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Studia, a sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uczelni wychowania fizycznego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977 - 105 s. [2] : 23 cm-(Raporty z Badań) - Streszcz. ang., ros.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * STUDIA * WYŻSZE UCZELNIE WF * ABSOLWENCI * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * PRACA ZAWODOWA


3/23

Autor: Woźniacka, Renata
Tytuł: Wpływ zmiennych społecznych i ekonomicznych na wzrastanie długości podudzia u dzieci 8 - 10 letnich
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 313--315. - Summ. - Art. Nr 636 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Tytuł równoległy zamieszczono z błędem: The influance of the socio-economical variables on the lower leg lenght in 8 - 10 aged children - 1 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PODUDZIE * DŁUGOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


4/23

Autor: Miązek, Urszula; Chrzanowska, Maria; Miązek, Zbigniew
Tytuł: Społeczne implikacje aktywności fizycznej krakowskich studentek
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3], s. 419--423. - Summ. - Art. Nr 317 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 6 poz. - 8 ryc.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * WPŁYW * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


5/23

Autor: Sobiecki, Jan; Kowal, Małgorzata; Woronkowicz, Agnieszka; Kościuk, Tomasz
Tytuł: Wpływ aktywności fizycznej i statusu społeczno-ekonomicznego na poziom cholesterolu i jego frakcji w osoczu krwi u kobiet z populacji wielkomiejskiej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 15 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.5], s. 165--168. - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - Art. Nr 490 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * WPŁYW * POZIOM CVHOLESTEROLU * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


6/23

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Zaborowski, Zbigniew
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1977 - 154 S. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


7/23

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Niektóre psychospołeczne aspekty przestępczości nieletnich
W czasop.: Zag. Wych. Zdr. Psych.. - 1985, nr 1, s. 26--36. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * MŁODZIEŻ TRUDNA * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH


8/23

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Zaborowski, Zbigniew
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania
W czasop.: Przegl. Ośw.-Wychow.. - 1979, nr 1, s. 61--64. - Recenzja - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


9/23

Autor: Chrzanowska, Maria; Gołąb, Stanisław; Żarów, Ryszard; Matusik, Stanisław; Sobiecki, Jan
Tytuł: Rola zmiennych społecznych i stylu życia w różnicowaniu BMI u dorosłych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej
W książce: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek=The Human is a Measure of All Things. - Sopot : Tower Press, 2006. - Bibliogr. 12 poz. - S. 149-153 : 2 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-87342-83-1
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTA 'Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek' ( 2003 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * BODY MASS INDEX * STYL ŻYCIA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * MIASTO * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * KONFERENCJA * REFERAT* ANALIZA ŚCIEŻKOWA


10/23

Autor: Suder, Agnieszka
Tytuł: Social and lifestyle determinants of body fatness in young males from city population
W czasop.: Intern. J. Obes.. - Vol. 30 June Supl. 2 (2006), s. 14. - Numer posiada tytuł: Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first century : abstracts for the 16 th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) 1-3 June 2006 Rzeszów, Poland
Impreza: Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) (16 ; 2006 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * MIASTO * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * KONTFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


11/23

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Społeczno-środowiskowe uwarunkowania zachowań rekreacyjnych osób w wieku poprodukcyjnym
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 131--137. - art. nr 137 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 10 rys. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


12/23

Autor: Stanek, Lucyna; Ambroży, Dorota
Tytuł: Społeczne determinanty zachowań dewiacyjnych wśród młodzieży
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. 427--430. - art. nr 772 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 11 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE * TRANSFORMACJA * PATOLOGIA SPOŁECZNA * MŁODZIEŻ * ZACHOWANIE SIĘ * WYCHOWANIE * SOCJALIZACJA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE


13/23

Autor: Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Bariery limitujuce vykonavanie turistiky u osob so zdravotnym postihnutim
W czasop.: Telesna vychova and sport. - R. 18, nr 1 (2008), s. 32--36. - 2 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WADY WZROKU * GŁUSI * UKŁAD RUCHOWY * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * BADANIA NAUKOWE


14/23

Autor: Suder, Agnieszka
Tytuł: Socioeconomic and Lifestyle Determinants of Body Fat Distribution in Young Working Males from Cracow, Poland
W czasop.: Amer. J. Hum. Biol.. - Vol. 20, nr 1 (2008), s. 100--109.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * MOTORYCZNOŚĆ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PRACOWNIK * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/23

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Aktywność ruchowa w wolnym czasie osób w różnym wieku z regionu podkarpackiego w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-środowiskowych
W książce: Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu / pod red. Hanny Karakuły. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 25-32. - ISBN 978-83-61495-28-4
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * PODKARPACIE * BADANIA NAUKOWE


16/23

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Effects of Socio-environmental Conditions of the Declared Motor Activity of Professional Soldiers in Rzeszów District
W książce: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / ed. Marek Sokołowski. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007. - Bibliogr. 13 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 335-344 : 14 ryc.. - ISBN 978-83-88923-83-8
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONDYCJA FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * CZAS WOLNY * ZDROWIE * MOTYWACJA * WOJSKOWI * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


17/23

Autor: Zdebski, Janusz; Kozicka, Monika
Tytuł: Psychospołeczne uwarunkowania kierunków rozwoju turystyki aktywnej
W książce: Drogi i bezdroża sportu i turystyki : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2007. - (Monografie SALOS RP). - Bibliogr. przy pracy - S. 249-[254]. - ISBN 978-83-924538-3-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA AKTYWNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * KIERUNEK * UWARUNKOWANIA PSYCHICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * RYZYKO


18/23

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki jako przedmiot prac doktorskich w wybranych krajach świata
W książce: Studia nad turystyką. [1], Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze / pod red. Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z konferencji Naukowej 'Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki', zorganizowanej przez Instytut Geografii i GP UJ z okazji 70. lecia założenia Studium Turyzmu UJ, Kraków, 29-30.09.2006 r. - S. 127-142. - ISBN 978-83-88424-34-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BADANIA NAUKOWE * PRACA DOKTORSKA * PRZEDMIOT BADAŃ * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE* UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE


19/23

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej a kwestia wykluczenia społecznego w świetle badań nad wyjazdami wypoczynkowymi Polaków
W książce: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / pod red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki, 2008. - Bibliogr. 12 poz. - Materiały pokonferencyjne, Gdańsk, 18-19.09.2008 - S. [59]-70 : 6 rys., tab.. - ISBN 978-8389081-17-9, ISBN 978-83-7531-072-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WYJAZDOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * POLSKA * POLACY * BADANIA STATYSTYCZNE* INHIBITORY


20/23

Autor: Alejziak, Bożena
Tytuł: Uwarunkowania rodzinne a indywidualne wyjazdy turystyczne dorastającej młodzieży
W czasop.: Tur. Rekreac.. - 2008, t. 4, s. 99--111. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PODRÓŻE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * WYCHOWANIE * RODZINA * SAMOWYCHOWANIE * ZACHOWANIE SIĘ * BADANIA ANKIETOWE * SKALA* INDYWIDUALNE WYJAZDY TURYSTYCZNE * UWARUNKOWANIA RODZINNE


21/23

Autor: Matusik, Stanisław; Zagata-Łuc, Ewa
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe poziomu sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego
W książce: Sporty zimowe - nabór i selekcja / pod red. Szymona Krasickiego. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 52). - Bibliogr. s. 117-128 - S. [47]-55 : 4 ryc., 2 tab. - ISBN 978-83-89121-98-1
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA STATYSTYCZNE* WSPÓŁCZYNNIK ŚCIEŻKOWY


22/23

Autor: Zagata-Łuc, Ewa
Tytuł: Uwarunkowania środowiskowe aktywności sportowej uczniów szkół mistrzostwa sportowego
W książce: Sporty zimowe - nabór i selekcja / pod red. Szymona Krasickiego. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 52). - Bibliogr. s. 117-128 - S. [34]-46 : 8 tab.. - ISBN 978-83-89121-98-1
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA SPORTOWA * UCZNIOWIE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Z. * BADANIA ANKIETOWE


23/23

Autor: Rosiński, Jarosław; Tchórzewski, Dariusz; Zagata-Łuc, Ewa
Tytuł: Wybrane zdolności motoryczne i predyspozycje morfologiczne młodych zawodników sportów zimowych
W książce: Sporty zimowe - nabór i selekcja / pod red. Szymona Krasickiego. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 52). - Bibliogr. s. 117-128 - S. [56]-72 : 5 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-89121-98-1
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * CECHY MORFOLOGICZNE * UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE * RODZINA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka