Wynik wyszukiwania

Zapytanie: UWARUNKOWANIA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Czas wolny i rekreacja w perspektywie roku 2000 : prognoza i bariery rozwoju
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1997, nr 9-10, s. 13--15.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * METODA * UWARUNKOWANIA


2/28

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Czas wolny i rekreacja w perspektywie roku 2000 : prognoza i bariery rozwoju
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup., 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Kult. Fiz. 1997, nr 9-10, s. 13 i in. - S. 118-121.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * METODA * UWARUNKOWANIA


3/28

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Wybrane uwarunkowania stosowania substancji uzależniających przez młodzież szkolną
W czasop.: Lider. - 1997, nr 12, s. 22--23. - 1 tab.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * UZALEŻNIENIA * NIKOTYNIZM * ALKOHOLIZM * NARKOMANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * UWARUNKOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


4/28

Autor: Wątroba, Janusz
Tytuł: Zmiany w rozwoju motorycznym dzieci w wieku szkolnym a możliwości efektywnwgo oddziaływania na ich sprawność motoryczną
W książce: Szkice z teorii i metodyki wychowania fizycznego : materiały pomocznicze do ćwiczeń z przedmiotów teoria i metodyka wychowania fizycznego / pod red. Grażyny Kosiby. - Kraków : AWF, 2003. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 20). - Bibliogr. s. 81-82 - S. 71-82 : 2 ryc.. - ISBN 83-89121-01-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ONTOGENEZA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ MOTORYCZNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UWARUNKOWANIA * ŚRODOWISKO SZKOLNE * ADAPTACJA FIZJOLOGICZNA * POKWITANIE


5/28

Autor: Żak, Stanisław; Koźmin, Adam
Tytuł: Uwarunkowania rodzinne jako determinanty poziomu koordynacji i sprawności technicznej u młodych piłkarzy nożnych
W książce: Piłka nożna - teoria i praktyka : konferencja naukowo-metodyczna [6-7 czerwiec 1997 r]. / przygot. i korekta Józef Bergier . - Biała Podlaska : Wydaw. IWFiS, 1997. - Bibliogr. 18 poz. - S. 109-118 : 4 tab..
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna 'Piłka nożna - teoria i praktyka' ( 1997 ; Biała Podlaska)
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * KOORDYNACJA RUCHOWA * TECHNIKA GRY * SZKOLENIE * DZIEDZICZENIE * RODZINA * UWARUNKOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA CIĄGŁE * KONFERENCJA * REFERAT


6/28

Autor: Jurczak, Adam
Tytuł: Samodzielna aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2004, nr 10, s. 20--27. - 5 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZDROWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UWARUNKOWANIA


7/28

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Potencjał turystyczny Dolnej Austrii
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [103]--124. - Summ. - 1 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * UWARUNKOWANIA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * AGROTURYSTYKA * WYPOCZYNEK * AUSTRIA


8/28

Autor: Jurczak, Adam
Tytuł: Aktywność ruchowa młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2005, nr 3, s. 31--37. - 3 tab., 4 ryc. - Bibliogr. u autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * MODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * UWARUNKOWANIA * CZAS WOLNY * MODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


9/28

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Wyzwania i wybory moralne w pracy nauczyciela akademickiego
W czasop.: Pedag. Szk. Wyż.. - 2001, nr 18, s. 69--73. - [Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej]
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * ETYKA ZAWODOWA * UWARUNKOWANIA


10/28

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Uwarunkowania i kreatorzy reform edukacyjnych
W czasop.: Eduk. Stud. Bad. Inn.. - 2002, nr 1, s. 5--15. - 3 wykr. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * REFORMA * UWARUNKOWANIA * ETIOLOGIA * PLANOWANIE * TYP * REALIZACJA


11/28

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Prawość - atrybut czy aberracja w kształtowaniu akademickim
W czasop.: Eduk. Stud. Bad. Inn.. - 2005, nr 4, s. 62--76. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * ETYKA * UWARUNKOWANIA * BARIERY


12/28

Autor: Jurczak, Adam
Tytuł: Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym. Preferencje - Bariery - Uwarunkowania
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2005, nr 12, s. 25--30. - 5 ryc., 2 tab. - Bibliogr. u autora
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * BARIERY * UWARUNKOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


13/28

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Psychospołeczne problemy wychowania
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1978, nr 4, s. 171--174. - Rec. książki: Psychospołeczne problemy wychowania / Zbigniew Zaborowski. - Warszawa : Nasz Księgarnia, 1977.- 154 ss.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * WYCHOWANIE * UWARUNKOWANIA * SPOŁECZEŃSTWO * KSIĄŻKA * RECENZJA


14/28

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rodzina a osobowość
W czasop.: Kwart. Ped.. - 1976, nr 4, s. 126--128. - Rec. książki: Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * RODZINA * DZIECKO * OSOBOWOŚĆ * UWARUNKOWANIA * KSIĄŻKA * RECENZJA


15/28

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Ontogenetische Variabilitat elementar Koordinationsanlagen und ihre zusammenhange mit der somatischen struktur, ausgewahlten funktionalen Eigenschaften und der korperlichen Leistung
W książce: Bewegungskoordination im Sport / Włodzimierz Starosta. - Warszawa : Instytut Sportu ; Gorzów Wlkp., 1990. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Bibliogr. 2 poz. - S. 101-104 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * KOORDYNACJA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * UWARUNKOWANIA


16/28

Autor: Herzig, Marzanna
Tytuł: Nowe sytuacje psychologiczne w zespołowych grach sportowych
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 9-10, s. 76--90. - Summ. s. 138, rez. s. 139 - 1 fot.
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * PSYCHOLOGIA SPORTU * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ZAWODNICY * UWARUNKOWANIA * SUKCES SPORTOWY * SOCJOLOGIA SPORTU


17/28

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Podstawowe wyznaczniki postawy moralnej nauczyciela
W książce: Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość / red. naukowa Maria Jakowicka, Krystyna Stech ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 97-104. - ISBN 83-7268-007-8
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * NAUCZYCIEL * POSTAWA MORALNA * UWARUNKOWANIA


18/28

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistości społecznej
W książce: Współczesne konteksty wychowania : w kręgu pytań i dyskusji / pod red. Andrzeja M. de Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : 'Wers', 2002. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 39-48. - ISBN 83-913903-3-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * SPOŁECZEŃSTWO * UWARUNKOWANIA


19/28

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Globalizacja - nowy wymiar nadziei i lęków
W czasop.: Silva Rerum. - 2003, nr 3/4, s. 25--27. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * GLOBALIZACJA * PERSPEKTYWY * UWARUNKOWANIA


20/28

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Uwarunkowania turystyki niepełnosprawnych
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - Bibliogr. 13 poz. - S. 73-80. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA * CELE TURYSTYKI * INTEGRACJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA TURYSTYKI * PLAN


21/28

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Determinanty aktywności turystycznej mlodzieży
W czasop.: Probl. Turyst.. - 2006, nr 1-2, s. [157]--166. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ


22/28

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Niektóre uwarunkowania uprawiania wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne
W książce: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 215-221. - ISBN 83-923366-5-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * UWARUNKOWANIA * PŁEĆ * STAN CYWILNY * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


23/28

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Aktywność turystyczna
W czasop.: Refleksje. - 2006, nr 11, s. 19--21. - Bibliogr. s. 21
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * UWARUNKOWANIA * MŁODZIEŻ


24/28

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji
W książce: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego / [red. nauk. Halina Czubasiewicz, Wiesław Golnau]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565 ; 1). - Bibliogr. 27 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [216]-231 : 5 tabl..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * SUKCES * CZŁOWIEK * UWARUNKOWANIA * RYZYKO * MONITORING


25/28

Autor: Kaca, Marcin
Tytuł: Uwarunkowania, motywy i opinie o uczestnictwie dzieci we wczesnej adaptacji do środowiska wodnego
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11, cz. 1 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne 'Albatros', 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 30-[37]. - ISBN 978-83-88038-59-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (11 ; 2006 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * ŚRODOWISKO WODNE * ADAPTACJA * NOWORODKI * NIEMOWLĘTA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * OPINIA * RODZICE * BADANIA NAUKOWE


26/28

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców wsi
W czasop.: Wieś Rol.. - 1990, nr 1, s. 197--208. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA * OBSZAR WIEJSKI


27/28

Autor: Kapera, Izabela
Tytuł: Turystyka religijna w Beskidzie Wyspowym
W książce: Turystyka religijna w obszarach górskich / pod red. A. Jackowskiego, F. Mroza, I. Chodorowicza. - Nowy Targ : Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa ; Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [B. s.] : 1 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA RELIGIJNA * PIELGRZYMKA * BESKID WYSPOWY * WALORY PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ TURYSTYKI * UWARUNKOWANIA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE * PASIERBIEC (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SCZYRZYC (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


28/28

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Pastuszak, Paulina; Gajewski, Dariusz
Tytuł: Uwarunkowania turystyki podwodnej osób niepełnosprawnych
W książce: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych / pod red. Andrzeja Stasiaka ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. - Warszawa : Wydaw. PTTK 'Kraj', 2008. - Bibliogr. s. 167 - S. 159-167 : 2 fot.. - ISBN 978-83-7005-498-4
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NURKOWANIE * TURYSTYKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UWARUNKOWANIA * PRZECIWWSKAZANIE * ORGANIZACJE * SZKOLENIE * CELE SZKOLENIOWE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PROGRAM* TURYSTYKA PODWODNA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka