Wynik wyszukiwania

Zapytanie: UNIA EUROPEJSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/37

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji zawodowej
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, R. 15, nr 12 (1999), s. 21--26. - 8 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Sum.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRACA ZAWODOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WIEK DOJRZAY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŁUCZNICTWO * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * BADANIA ANKIETOWE * SŁOWACJA * UKRAINA * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA


2/37

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Stowarzyszenie Akademia Europejska w Beskidach w Suchej Beskidzkiej
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 135-137.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * EKONOMIKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * SZKOŁA WYŻSZA * ORGANIZACJE * AKADEMIA EUROPEJSKA W BESKIDACH * BESKIDY * PROGRAM * MARKETING * PROMOCJA TURYSTYKI * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT* POLICEALNA SZKOŁA AGROTURYSTYKI I AGROBIZNESU (SUCHA BESKIDZKA)


3/37

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Istota nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych
W czasop.: Hotelarz. - 2001, maj, s. 18--19.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * 1997 * NOWELIZACJA * 2000 * UNIA EUROPEJSKA


4/37

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Wprowadzenie euro, a turystyka. Cz. 1
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2001, nr 22, s. 15.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * WALUTA * EURO * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA * RYNEK TURYSTYCZNY * INWESTYCJE * FINANSE * PROMOCJA TURYSTYKI


5/37

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Kwalifikacje kadr hotelarskich w aspekcie wymogow Unii Europejskiej
W książce: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / pod red. Stefana Bosiackiego. - Poznań : AWF, 2000. - S. 319-321. - ISBN 83-86336-78-1
Impreza: Konferencja Naukowa nt. 'Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku' ( 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * KSZTAŁCENIE KADR * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


6/37

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Systemy zarzązania śodowiskiem w gminach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [3]--12. - Summ. - 3 ryc, 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ZARZĄDZANIE * GMINA * UNIA EUROPEJSKA* ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


7/37

Autor: Puchalska-Miętus, Katarzyna
Tytuł: Zasady oceny i klasyfikacji czasopism naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki turystycznej i rekreacyjnej
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Sekcja 1 : Humanistyczne treści kształcenia - S. 53-60.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZASOPISMO * BAZA DANYCH * RANKING * POZIOM * OCENA * KLASYFIKACJA * BADANIA NAUKOWE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * UNIA EUROPEJSKA * KRYTERIA OCENY * PUBLIKACJA * SPECJALIZACJA * RANGA * POLSKA * ŚWIAT * SZKOŁA WYŻSZA * KONFERENCJA * REFERAT* POTENCJAŁ NAUKOWY * PUBLIKACJA


8/37

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Ocena umów gwarancji i ubezpieczenia oferowanych biurom podróży na rynku ubezpieczeniowym
W książce: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki : 'Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki' : 27, 28, 29 listopad 2000 : 04, 05, 06 grudzień 2000 : szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki - Departament Turystyki przy wsparciu Stowarzyszenia 'Akademia Europejska w Beskidach'. - Kraków : AWF. Instytut Turystyki, 2000. - S. 81-93.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * GWARANCJA * UMOWA UBEZPIECZENIA * DYREKTYWA * KLIENT * TURYSTA * ZABEZPIECZENIE * ORGANIZATOR TURYSTYKI


9/37

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Edukacja młodzieży a perspektywa inegracji europejskiej
W książce: Osoba, edukacja, dialog^nT. 1 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2002 . - Bibliogr. 11 poz. - S. 58-61. - ISBN 83-7271-185-2
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * KSZTAŁCENIE * SZKOŁA ŚREDNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UNIA EUROPEJSKA * INTEGRACJA * TOŻSAMOŚĆ NARODOWA * REGIONALIZM * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


10/37

Autor: Wolak, Grzegorz
Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące struktury ekonomiczno-społeczno-politycznej kraju i świata (podstawowe informacje)
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 7 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 227-235 : 2 tab.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * POLITYKA * PAŃSTWO * USTRÓJ * EKONOMIA * GOSPODARKA * RELIGIA * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA


11/37

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Sposoby radzenia sobie ze stresem na przykładzie zawodników piłki nożnej
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suppl. 1, s. S187--S188. - 1 ryc. - Sekcja I: Społeczno-kulturowe aspekty piłki nożnej w kontekście procesów integracji europejskiej - Numer posiada tytuł: Trener piłki nożnej : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Społeczno-kulturowe i biomedyczne aspekty piłkarstwa młodzieżowego w kontekście integracji europejskiej : piłka nożna - młodzież - edukacja - zjednoczona Europa' ( 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * UNIA EUROPEJSKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STRES * ZAWODNICY * EMOCJE * KONTROLA * MECZ * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKALA TRUDNEJ SYTUACJI BOISKOWEJ


12/37

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Polityka turystyczna Unii Europejskiej
W książce: Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały z konferencji będącej częścią projektu 'Powiat Bocheński w Unii Europejskiej', Bochnia, 4 czerwca 2003 r. / [red. Tomasz Stodolny]. - Bochnia : Starostwo Powiatowe, 2003. - Bibliogr. 63 poz. - Na okładce : Na styku kultur. Powiat Bocheński w Unii Europejskiej - S. 37-58 : 2 tab.. - ISBN 83-912994-1-4
Impreza: Konferencja nt.: 'Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej' ( 2004 ; Bochnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * GOSPODARKA * ROZWÓJ * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


13/37

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Skutki utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej i wprowadzenia euro dla funkcjonowania międzynarodowego rynku turystycznego
W książce: Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki. - Warszawa : SGH. Katedra Turystyki, 2003. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 103-124. - ISBN 83-7378-060-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * UNIA EUROPEJSKA * GOSPODARKA


14/37

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Regionalny produkt turystyczny w Unii Europejskiej
W książce: Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały z konferencji bedącej częścią projektu 'Powiat Bocheński w Unii Europejskiej', Bochnia, 4 czerwca 2003 r. / [red. Tomasz Stodolny]. - Bochnia : Starostwo Powiatowe, 2003. - Na okładce : Na styku kultur. Powiat Bocheński w Unii Europejskiej - S. 59-66. - ISBN 83-912994-1-4
Impreza: Konferencja nt.: 'Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej' ( 2003 ; Bochnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * REGION * FUNDUSZ * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


15/37

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: What we have brought to European Union in the field of sports medicine
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, nr 3-4 (2004), s. 126--128.
Impreza: 5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ORGANIZACJE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * 21 W.


16/37

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Wpływ wprowadzenia euro na funkcjonowanie rynku turystycznego w Unii Europejskiej i Polsce. - Rzeszów : Wiesław Alejziak ; WSIiZ, 2001 - S. 1-[24] : tab. - Bibliogr. 31 poz. - Na okładce napis: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej', Rzeszów 16--18 listopada 2001
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej' (1 ; 2001 ; Rzeszów )
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * WALUTA * EURO * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


17/37

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Sposoby radzenia sobie ze stresem na przykładzie zawodników piłki nożnej
W książce: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Społeczno-kulturowe i biomedyczne aspekty piłkarstwa młodzieżowego w kontekście integracji europejskiej : piłka nożna - młodzież - edukacja - zjednoczona Europa'., 2004. - [s.p.].
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Społeczno-kulturowe i biomedyczne aspekty piłkarstwa młodzieżowego w kontekście integracji europejskiej : piłka nożna - młodzież - edukacja - zjednoczona Europa' ( 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * UNIA EUROPEJSKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STRES * ZAWODNICY * EMOCJE * KONTROLA * MECZ * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKALA TRUDNEJ SYTUACJI BOISKOWEJ


18/37

Autor: Raciborski, Jerzy; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Polityka Unii Europejskiej wobec gospodarki turystycznej w aspekcie dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich
W książce: Turystyka - szansą rozwoju kraju : kongres turystyki polskiej Warszawa, 6-8 listopada 1995 roku : materiały pokongresowe / [pod red. Andrzeja Gordona]. - Warszawa : Urząd Kult. Fiz. i Tur., 1996. - Pod patronatem Prezesa Rady Ministrów - S.174-189. - ISBN 83-907261-0-6
Impreza: Kongres turystyki polskiej pt. Turystyka szansą rozwoju kraju ( 1995 roku ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * GOSPODARKA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * STANDARD * UNIA EUROPEJSKA


19/37

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Międzynarodowa polityka turystyczna - utopia, alternatywa, czy konieczność?
W książce: Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1000). - Opis na podstawia informacji dostarczonych przez autora - S. 11-39.
Impreza: Konferencja naukowa 'Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja-konkurencyjność-marketing' ( 2004 ; Jelenia Góra)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * POLITYKA TURYSTYCZNA * GOSPODARKA * ROZWÓJ * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


20/37

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Tourism and European Integration. Spatial structure, trends and prediction of development
W książce: International dialogue : global, European, national and multicultural dimensions of tourism / Kazimierz Obodyński, Wojciech J. Cynarski (eds.) ; European Academy for Carpathian Euroregion (EACE). - Rzeszów : KORAW, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Na okł.: World - Europe - Tourism - S. 18-25. - ISBN 83-89721-07-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * INTEGRACJA * KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ * UNIA EUROPEJSKA * EUROPA


21/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Niepełnosprawni w podróży samolotem
W czasop.: Rynek Podróży. - 2006, nr 10, s. 40--41.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * LINIE LOTNICZE * TRANSPORT LOTNICZY * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * ROZPORZĄDZENIE * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA


22/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Usługi turystyczne
W książce: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2005. - (Komentarze Zakamycza). - Bibliogr. na s. 338-[340] - S. 307-[340]. - ISBN 83-7444-059-7
Słowa kluczowe: * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * UCZESTNICY * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRAWO * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA


23/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
W książce: Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława Gnela. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - (Monografie). - Bibliogr. przy pracy - S. 217-233. - ISBN 978-83-7526-070-0
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * PRAWO GOSPODARCZE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ZABEZPIECZENIE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * DYREKTYWA* PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE * EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI * ORZECZNICTWO * STAN NA ROK 2006


24/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Postulaty VI Forum Polskiej Turystyki a prawo unijne
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 3, s. 37. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * DYREKTYWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * ZMIANA * PROPOZYCJA* FORUM POLSKIEJ TURYSTYKI


25/37

Autor: Cybula, Piotr; Czubik, Paweł
Tytuł: Opiek konsularna nad turystami
W książce: Prawo w praktyce biur podróży / Magdalena Cholewa-Klimek [et.al.] ; pod red. Piotra Cybuli. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 368-383. - ISBN 83-7334-564-7
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * WYJAZDY ZAGRANICZNE * KONSULAT * POMOC * AKTY PRAWNE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA* STAN NA ROK 2006


26/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Pojęcie 'impreza turystyczna'
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 10, s. 48--49. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA


27/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną
W czasop.: Rzeczpospolita. - 2008, nr 32 (czwartek, 7 lutego), s. C4. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * DEFINICJA * WYCIECZKA * OCHRONA KONSUMENTÓW * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA* STAN NA ROK 2008


28/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Cudze chwalicie, swego nie znacie...
W czasop.: Rynek Podróży. - 2008, nr 2, s. 42--43. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * WYCIECZKA * OCHRONA KONSUMENTÓW * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA* STAN NA ROK 2008


29/37

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Precedensowe orzeczenie w sprawie 'zmarnowanego urlopu'
W czasop.: Rynek Podróży. - 2008, nr 2, s. 43. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA * KLIENT * OCHRONA KONSUMENTÓW * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA * USTAWA * POLSKA* STAN NA ROK 2008


30/37

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej : materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Poznań, 24-25 listopada 2006 r.. - Kraków : Proksenia, 2007 - 137 s. : il. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 978-83-60789-02-5
Impreza: Forum Pilotażu i Przewodnictwa (3 ; 2006 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PILOT WYCIECZKI * PODRÓŻE * WYJAZDY ZAGRANICZNE * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


31/37

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej : materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Poznań, 24-25 listopada 2006 r. / [red. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : Proksenia, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. [5]-6. - ISBN 978-83-60789-02-5
Impreza: Forum Pilotażu i Przewodnictwa (3 ; 2006 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PILOT WYCIECZKI * PODRÓŻE * WYJAZDY ZAGRANICZNE * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE* WSTĘP


32/37

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Aktualne trendy i kierunki rozwoju turystyki w UE
W książce: Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej : materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Poznań, 24-25 listopada 2006 r. / [red. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : Proksenia, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. [7]-10. - ISBN 978-83-60789-02-5
Impreza: Forum Pilotażu i Przewodnictwa (3 ; 2006 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * TREND * UNIA EUROPEJSKA * KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ * KONFERENCJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


33/37

Autor: Marchewka, Anna; Turczyk, A.
Tytuł: Świadomość prawna i społeczna osób niepełnosprawnych zamieszkałych w województwie małopolskim i mazowieckim, w zakresie polityki Unii Europejskiej wobec niepełnosprawnych obywateli
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 85.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRAWO * OPIEKA SPOŁECZNA * UNIA EUROPEJSKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


34/37

Autor: Kimber-Dziwisz, Lilia; Żak, Marek
Tytuł: Asystent osoby niepełnosprawnej (346101) / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom, 2007 - 19 s. : il. ; 24 cm-(Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel ) - ISBN 978-83-7204-503-4 [212]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * ASYSTENT * KSZTAŁCENIE KADR * KWALIFIKACJE * PRAWO * UNIA EUROPEJSKA * FUNDUSZ * POLSKA* SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY EOZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 * EUROPEJSKI FUNDUSZ SOCJALNY


35/37

Autor: Szczerbińska, Katarzyna; Żak, Marek; Piórecka, Beata
Tytuł: Injury prevention among elderly living in nursing homes in the frame of the EUNESE Project (Poland) / dev. by Department of Health Promotion, Institute of Public Health, Jagiellonian University Medicalo College, Kraków, Poland, November 2007. - [Kraków] : JUMC, Faculty of Health Sciences, Isnt. of Public Health ; Dep. of the Health Promotion, 2007 - s. 1-52 - Bibliogr. s. 52 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * GERONTOLOGIA * PACJENCI * WIEK STARCZY * UPADEK * ZAPOBIEGANIE * PROGRAM * DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ * UNIA EUROPEJSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA * WĘGRY


36/37

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Działalność Unii Europejskiej w aspekcie turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Sprawnie dla niepełnosprawnych : profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego : praca zbiorowa / [aut. Agata Borowicka et al.]. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2008. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 98-104. - ISBN 978-83-61289-00-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * UNIA EUROPEJSKA * DZIAŁALNOŚĆ


37/37

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Tourism in Europe and the European Union - Structure, Trends and Prediction of Development
W czasop.: Ekonomicka revue cestovneho ruchu. - R. 41, c. 3 (2008), s. 173--[182]. - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. słow. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * RYNEK TURYSTYCZNY * STRUKTURA TURYSTYKI * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * REGION TURYSTYCZNY * TREND * TENDENCJA * PROGNOZA ROZWOJU * EUROPA * UNIA EUROPEJSKA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka