Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TURYSTYKA GÓRSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/32

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Encyklopedia Paryskich : zracjonalizowana miłośc do gór
W czasop.: Wierchy. - 1995 , R. 61, s. 257--264.
Słowa kluczowe: * KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA GÓRSKA * TATERNICTWO * GÓRY * TATRY * WIELKA ENCYKLOPEDIA TATRZAŃSKA * PARYSKI W. * PARYSKA Z. * RECENZJA * KSIĄŻKA


2/32

Autor: Orlewicz-Musiał W.
Tytuł: Święty Bernard
W czasop.: Wierchy. - 1995, R. 61, s. 243-244. - 2 fot. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ALPINIZM * KULTURA * TRADYCJA * RELIGIA * ŚWIĘTY BERNARD


3/32

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Góry jako źródło przeżyć emocjonalnych.
W czasop.: Wierchy. - 1996, R. 62, s. 17-22, 1 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * EMOCJE * KULTURA * HISTORIA * LITERATURA PIĘKNA


4/32

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki narodowe Apeninów. [Cz.]3. Abruzyjski Park Narodowy
W czasop.: Wierchy. - 1953, R. 59, s. 103--114. - 6 fot., 1 mapa - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * GÓRY * APENINY * ABRUZZY * PARK NARODOWY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * ROŚLINY I ZWIERZĘTA * HISTORIA


5/32

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Samobójstwa w górach
W czasop.: Wierchy. - 1986, R. 55, s. 112-126, 4 fot.. - Bibliogr. s. 125-126.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * RATOWNICTWO GÓRSKIE * TURYSTA * ALPINISTA * WYPADKI * ŚMIERĆ * SAMOBÓJSTWO * PSYCHOLOGIA * PSYCHIATRIA * MOTYWACJA * TATRY * BESKIDY


6/32

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie wycieczek młodzieży szkolnej w górach.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1976, nr 4, s. 33-40..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKA * SZKOŁA * MŁODZIEŻ * ORGANIZACJA


7/32

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wybrane problemy programowania zachowań i postaw turystów na obszarach górskich.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 126-142, schem. tab. wykr. bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * ZACHOWANIE SIĘ * ZAINTERESOWANIA * WYCIECZKA * PROGRAM


8/32

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kadra kwalifikowana turystyki górskiej.
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego.., 1990. - (Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych ; r 2). - s. 235-248, mapy tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ZWIĄZEK SPORTOWY * KADRA TURYSTYKI * NARCIARSTWO * PZN * POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI * RATOWNICTWO GÓRSKIE * GOPR * GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE


9/32

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Szlaki turystyczne i ich funkcjonowanie w świadomości społecznej.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst. - 1989, nr 1, s. 3-8, bibliogr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * HISTORIA TURYSTYKI * SZLAKI TURYSTYCZNE * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * FUNKCJA * śWIADOMOŚĆ


10/32

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rola motywacji zdrowotnej w uprawianiu turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 3 (2001), s. 167--176. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * WYŻSZE UCZELNIE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * ZDROWIE * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/32

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Alpinizm a turystyka górska (teoretyczne rozważania na marginesie historii Sekcji Turystycznej TT)
W czasop.: Wierchy. - R. 65 (1999), s. [21]--34. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ALPINIZM * ORGANIZACJE TURYSTYCZNE * TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * TATERNICTWO * HISTORIA * WSPINACZKI * GÓRY


12/32

Autor: Fenczyn, Jan; Mrozowicz, Kazimierz
Tytuł: Motywy uprawiania turystyki górskiej przez studentów wyższych uczelni Krakowa
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 5-6, s. 8--13. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * TURYSTYKA MASOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * STYL ŻYCIA * REKREACJA * BADANIA ANKIETOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ (KRAKÓW) * AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA (KRAKÓW) * POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


13/32

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Alpinizm niemiecki i włoski w obliczu totalitaryzmu niemieckiego
W czasop.: Wierchy. - R. 63 (1997), s. [163]--176. - 10 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ALPINIZM * WSPINACZKI * HISTORIA TURYSTYKI * 1930-1939 * NIEMCY * WŁOCHY * POLITYKA * TOTALITARYZM FASZYSTOWSKI


14/32

Autor: Dąbrowski, Piotr Oprac.
Tytuł: Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno-naukowej [pt.] Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [127]--130.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. ' Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce' ( 2002 ; Sucha Beskidzka )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * GÓRY * ORGANIZACJE * PRAWO TURYSTYCZNE * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA * WNIOSEK


15/32

Autor: Rokowski, Robert
Tytuł: Chatka Cilmbing Team, czyli 'może to dobrze, może to źle?'
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 11.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WSPINACZKI * GÓRY * TATRY * RELACJE OSOBISTE


16/32

Autor: Rokowski, Robert
Tytuł: Siłą rozpędu : ja majster!
W czasop.: Góry. - 2003, nr 1-2, s. 14.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WSPINACZKI * GÓRY * TATRY * RELACJE OSOBISTE


17/32

Autor: Kruczek, Zygmunt; Zdebski, Janusz
Tytuł: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1984 - 46 s. : il. ; 20 cm-(Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7) - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * METODYKA


18/32

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Motywacje do uprawiania turystyki górskiej
W książce: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1984. - (Biblioteczka Turysty Górskiego ; t. 7). - S. [3]-9 : 1 ryc.. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * CZAS WOLNY * MOTYWACJA


19/32

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie wycieczek górskich
W książce: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj' , 1984. - (Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7). - Bibliogr. 18 poz. - S. [28]-40 : 1 tab.. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* METODYKA


20/32

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Formy przekazywania informacji
W książce: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1984. - (Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7METODYKAWYCIECZKA). - Bibliogr. 12 poz. - S. 41-46.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * METODYKA * WYCIECZKA * PRZEWODNIK * INFORMACJA * TURYŚCI * PRZEWODNIK


21/32

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach
W książce: Bezpieczeństwo i profilaktyka w turystyce górskiej / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2004. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 79-95. - ISBN 83-919713-6-8
Impreza: Seminarium "Czy nasze dzieci muszą ginąć w górach?" - problemy bezpieczeństwa i profilaktyka w turystyce górskiej ( 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * GÓRY * BEZPIECZEŃSTWO * PRAWO * AKTY PRAWNE * USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * KONFERENCJA * REFERAT


22/32

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turystyka w górach Europy
W czasop.: Folia Turistica. - 2005, nr 15, s. [159]--160. - Bibliogr. 1 poz. - Rec. książki: Turystyka na obszarach górskich Europy : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Kurek. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2004
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * EUROPA * KSIĄŻKA * RECENZJA


23/32

Autor: Pociask-Karteczka, Joanna; Baścik, Maria
Tytuł: Ruch turystyczny w Tatrach Polskich : Maksimum: sierpień Morskie Oko
W czasop.: Tatry. - 2007, nr 1, s. 56--61. - 1 fot. - [4] ryc. - 1 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * RUCH TURYSTYCZNY * SEZONOWOŚĆ * TATRY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * 19 W. * 20 W. * 21 W.


24/32

Autor: Roszkowska, Ewa
Tytuł: Wincenty Arnese - działalność na rzecz Towarzystwa Tatrzańskiego
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. [234]-243. - ISBN 83-918032-3-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * TATERNICTWO * ORGANIZACJE TURYSTYCZYNE * TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * BIOGRAFIA* ARNESE, WINCENTY


25/32

Autor: Kruczek, Zygmunt; Kulesza, Krzysztof
Tytuł: Organizacja przewodnictwa w parkach narodowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz innych parków w Polsce i na świecie
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. - S. [171]-179 : 1 fot.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PARK NARODOWY * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * POLSKA * STANY ZJEDNOCZONE


26/32

Autor: Kapera, Izabela
Tytuł: Wpływ ruchu turystycznego na zaśmiecanie Tatrzańskiego Parku Narodowego
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 13 poz. - S. [723]-728 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TURYSTA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY


27/32

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Training of Mountain Guides in Poland
W książce: Outdoor Sports in Educational and Recreational Programmes : Proceedings from 3rd International Mountain and Outdoor Sports Conference Hruba Skala, 23-26 November 2006, Hruba Skala, Czech Republic / ed. Ivana Turcova, Dusan Bartunek, Andy Martin. - [Praha] : IYNF, 2007. - Bibliogr. s. 73 - Streszcz. w jęz. ang. - S. 66-73 : 3 tab.. - ISBN 80-903577-4-1
Impreza: International Mountain and Outdoor Sports Conference 'Outdoor Sports in Educational and Recreational Programmes' ( 2006 ; Hruba Skala)
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM SZKOLENIA * REGULACJA * POLSKA * 19 W. * 20 W. * 21 W. * KONFERENCJA * REFERAT


28/32

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' 1867-2007 w świetle źródeł prasowych
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. [113]--140. - Streszcz. j. ang.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * PRASA* 1867-2007


29/32

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w towarzystwie gimnastycznym 'Sokół' 1867-2007
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 18, s. . - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. s. 136-140
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKI * PRASA* 1867-2007


30/32

Autor: Korbiel, Karolina; Jakosz, Iwona
Tytuł: Samotne wędrówki - czy warto je podejmować?
W książce: Turystyka jako metoda wychowania / red. J. Klawender. - Warszawa : AWF, 2008. - Bibliogr. 19 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z VIII Konferencji Naukowej nt. 'Turystyka jako metoda wychowania', Warszawa, 11 października 2008 r. - [B. s.].
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WĘDRÓWKA * MOTYWACJA * CEL * LĘK * BADANIA ANKIETOWE* TURYSTYKA SAMOTNICZA


31/32

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Turystyka górska w Towarzystwie Gimnastycznym 'Sokół' w Galicji do wybuchu I wojny światowej
W książce: Wkład Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich : w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' w Rzeszowie (1886-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Marcina Obodyńskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - AWF 65517 - S. [85]-97. - ISBN 978-83-7338-388-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * HISTORIA TURYSTYKI * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * GALICJA (POLSKA ; REGION) * 19 W. * 20 W.


32/32

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody'. Konferencja naukowa w AWF w Krakowie
W czasop.: Wierchy. - R. 71 (2005), s. 175--181. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * TEOLOGIA * RELIGIA * GÓRY * TURYSTYKA GÓRSKA * FILOZOFIA * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * WOJTYŁA, KAROL

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka