Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TURYSTYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 783Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki na wsi.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 147-159, 1 tab. rez. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * TURYSTYKA WIEJSKA * ROZWÓJ * ZAINTERESOWANIA * DEMOGRAFIA * FINANSE * KULTURA * MODEL * OCENA * POPYT TURYSTYCZNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * LUDNOŚĆ * SOCJOLOGIA TURYSTYKI


2/783

Autor: Jarosz, Antoni; Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Potrzeby gospodarcze kraju a kierunki kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji w akademiach wychowania fizycznego
W książce: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / red. nauk. Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 58). - S. 267-270.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZANIE * GOSPODARKA NARODOWA * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * REFERAT


3/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki
W książce: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / red. nauk. Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 58). - S. 263-266.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZANIE * PROGRAM * SZKOŁA * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * REFERAT


4/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Status prawny jednostek wyodrębnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w organizacjach społecznych
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 81-92 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA NARODOWA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * FINANSE * PRAWO * PRZEPISY * UCHWAŁA


5/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy funkcjonowania jednostek gospodarczych organizacji społecznych
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 57-63.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA NARODOWA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * FINANSE * SYSTEM


6/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Zasoby kadrowe organizacji turystycznych
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 93-102 : 2 mapy, 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZATRUDNIENIE * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * PRACOWNICY


7/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Jednostki gospodarki turystycznej w warunkach reformy gospodarczej
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 34-48.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GOSPODARKA NARODOWA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * ZMIANA * REGULACJA


8/783

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego wobec problemów kultury fizycznej i turystyki w latach 1892-1914.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1984, T. 20, s. 347-372, bibliogr. 33 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * HISTORIA * 1892-1914 * KLUB SPORTOWY * KOŁO SPORTOWE * ORGANIZACJA * PROGRAM * ROLA * INSTYTUCJA POLITYCZNA * GALICJA (POLSKA ; REGION) * ŚLĄSK CIESZYŃSKI


9/783

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Uczestnictwo studentów Krakowa w różnych formach kultury fizycznej.
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1988, nr 4, s. 51-56, 3 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * STUDENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * TURYSTYKA * ROLA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * BADANIA ANKIETOWE


10/783

Autor: Nowakowski, Marian; Sacha, Stefan
Tytuł: Miejsce turystyki w gospodarce Doliny Popradu
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 206-215 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ROZWÓJ * POPRAD (DOLINA)


11/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Dostępność świadczeń socjalnych oraz ich wpływ na aktywność turystyczną ludności
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 20 poz. - S. 153-166 : 1 tab..
Impreza: Konferencja 'Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki' ( 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * ZAKŁAD PRACY * FINANSE


12/783

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 221-233 : 1 rys., 3 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * OCENA * BESKID NISKI * REGION POŁUDNIOWY


13/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy kształtowania się konsumpcji turystycznej
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 131-140.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MODEL


14/783

Autor: Szelińska, Wacława
Tytuł: Aspekty kultury i sztuki w turystyce
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 20-27.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * SZTUKA * KULTURA


15/783

Autor: Zdebski, Janusz; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Psychologia turystyki w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 107--116. - Summ. - 2 schem . - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * LITERATURA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * POLSKA


16/783

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Zabytki architektury walorem krajoznawczym : analiza wybranych obiektów ziemi sądeckiej
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 97--105. - Summ. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ARCHITEKTURA * ZABYTEK * WALORY KRAJOZNAWCZE * ANALIZA * TERMINOLOGIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


17/783

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: Procesy informacyjne w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 81-96, 1 schem. sum. bibliogr.15 poz.. - Summ. - 1 schem. - Bbibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * SYSTEM * SYSTEM ORGANIZACJI * PLANOWANIE * INFORMACJA * INFORMATYKA * MODEL


18/783

Autor: Jastrzębski A.
Tytuł: Niektóre filozoficzne i społeczne oblicza turystyki.
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 53-63, sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * ŚWIATOPOGLĄD * MOTYWACJA * POGLĄDY


19/783

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Działalność spółdzielczości wiejskiej województwa krakowskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 33--51. - Summ. - 14 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * PRACOWNICY * SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAINTERESOWANIA * USŁUGI * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


20/783

Autor: Burzyński, Tadeusz; Nowakowski, Marian
Tytuł: Wybrane problemy rozwoju turystyki w Kanadzie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 23-31, 1 schem. sum. bibliogr. 9 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * STRUKTURA * MODEL * SYSTEM * KANADA


21/783

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb ruchu rekreacyjno-turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 117--131, 2 tab. sum. bibliogr. 19 poz.. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * MOTYWACJA * TEREN TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * REGION


22/783

Autor: Bisztyga, Stanisław; Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Struktura wydatków wczasowiczów przebywających w domach wypoczynkowych w Zakopanem.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Mater. z konf. poświęconej problemom praktyczno-naukowym. Krynica 5-6 lutego 1977. / red. Jarowiecka J.. - Kraków : AWF, 1977. - s. 282-301, 12 tab. 4 wykr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * STRUKTURA * WCZASY * MOTYWACJA * POZYCJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


23/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problematyka jakości usług turystycznych w reformie gospodarczej
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 59-66.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI * SKUTECZNOŚĆ * GOSPODARKA NARODOWA * FINANSE * UCHWAŁA * PRZEPISY


24/783

Autor: Kołomyjski T. Aut.; Mroczka, Adam; Kołomyjska, Grażyna; Krauz, Krystyna
Tytuł: Ocena atrakcyjności i chłonności obszaru rekreacyjno-sportowego Zarabie.. - Kraków : AWF, 1980 - 150 s. 5 map. 32 tab. 14 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE * ROLA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OBIEKT USŁUGOWY * OCENA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PROGRAMOWANIE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


25/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Model absolwenta studiów wyższych o specjalności turystyka w aspekcie jego przydatności do pracy społecznej i zawodowej.
W książce: Rola kadr w realizacji polityki turystycznej państwa. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji, Kołobrzeg 2-3 marzec 1979r.. - AWF Pozn., 1979. - (Wyd. monogr. ; nr 135). - s. 57-66..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * STUDIA WF * ABSOLWENCI * PRACA ZAWODOWA


26/783

Autor: Czyżewski A.
Tytuł: Kształcenie kadr turystycznych w Oddziale Akademickim PTTK w Toruniu.
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1987, nr 10, s. 101-107..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * CZAS WOLNY * STUDENCI * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KURSY * KSZTAŁCENIE KADR * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * CEL * PROGRAM * TORUŃ (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)


27/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Prawo w turystyce : wybór tekstów prawnych do ćwiczeń (według stanu na dzień 1985-01-01). Cz. 1. - Kraków : AWF, 1986 - 173 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 80)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * PRZEPISY * STATUT * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


28/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Niektóre współczesne przemiany w turystyce grupowej
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 40-48.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GRUPY SPORTOWE * CHARAKTERYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * PRZYCZYNY * EKONOMIKA * ORGANIZACJA * BIURO PODRÓŻY


29/783

Autor: Śliwa, Adam
Tytuł: Analiza stanu sanitarno-higienicznego wsi turystycznych regionu krakowskiego w świetle działalności higienizacyjnej w latach 1965-1975. - Kraków : AWF, 1986 - 114 s. : 16 tab., 29 wykr. ; 23 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 40) - Bibliogr. 198 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * WIEŚ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA NAUKOWE


30/783

Autor: Walas, Bartłomiej; Patyk, Zofia
Tytuł: Wykładowcy przedmiotów kierunkowych w latach 1975-1986
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 87-103.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * DYDAKTYKA * PRACOWNIK NAUKOWY * PRACA NAUKOWA * ZESTAWIENIE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


31/783

Autor: Nowakowski, Marian
Tytuł: Prace magisterskie z zakresu rekreacji i turystyki w AWF w latach 1969-1985
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 105-159, 3 mapy.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PRACA MAGISTERSKA * PROBLEM * BIBLIOGRAFIA * HISTORIA * AWF KRAKÓW


32/783

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Zarys warunków rozwoju turystyki na ziemiach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 6 poz. - S. 11-24 : 3 mapy, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * GÓRY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMATOLOGIA * LUDNOŚĆ * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


33/783

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Baza noclegowa górskich terenów województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 9 poz. - S. 25-53 : 4 mapy, 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WCZASY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USŁUGI * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


34/783

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Główne problemy przestrzenne budownictwa letniskowego na terenach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 15 poz. - S. 55-80 : 1 mapa, 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GÓRY * BUDOWNICTWO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT REKREACYJNY * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


35/783

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Tytuł: Sieć drogowa i kolejowa górskich terenów województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 24 poz. - S. 81-114 : 4 mapy, 3 rys., 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GÓRY * TRANSPORT * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


36/783

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Analiza stanu i rozmieszczenia bazy towarzyszącej oraz turystycznej na terenach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 15 poz. - S. 115-199 : 7 map, 24 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * GÓRY * HIGIENA ŻYWIENIA * SIEĆ HANDLOWA * USŁUGI * OPIEKA ZDROWOTNA * KULTURA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


37/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Publikacje AWF Kraków z zakresu turystyki i rekreacji
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 161-162.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA * HISTORIA * AWF KRAKÓW


38/783

Autor: Langie, Elżbieta
Tytuł: Studencki ruch naukowy
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 75-86.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * OBOZY NAUKOWO-BADAWCZE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


39/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Działalność Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 59-70..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * ORGANIZACJA * STRUKTURA * DZIAŁANIE * PRACOWNIK NAUKOWY * BADANIA NAUKOWE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


40/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Problemy turystyki grupowej (ujęcie tezowe)
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - s. 49-55..
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GRUPY SPORTOWE * TURYSTA * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * USŁUGI * ZARZĄDZANIE


41/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Ekonomiczne uwarunkowania treści poznawczych i wypoczynkowych wyjazdów turystycznych
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 285-299.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Poznawcze i wypoczynkowe treści nowoczesnej turystyki' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SKUTECZNOŚĆ * MIERNIK * EKONOMIKA * WCZASY * ORGANIZACJA * PROBLEM


42/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne wartości wychowawczych i zdrowotnych uczestnictwa w turystyce
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 16-34.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA * ORGANIZACJA * PERCEPCJA * ZDROWIE * SKUTECZNOŚĆ * IMPREZY * PROGRAMOWANIE * ZAOPATRZENIE


43/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Rola kadry w podnoszeniu 'jakości turystyki'
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 35-39.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * KADRA PEDAGOGICZNA * SKUTECZNOŚĆ * IMPREZY * ORGANIZACJA * ZAOPATRZENIE


44/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Problemy racjonalizacji wykorzystania kadry turystycznej
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 127-136 : 7 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OBSŁUGA INFORMACYJNA * ORGANIZACJA * GOSPODARKA NARODOWA * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM * WYKSZTAŁCENIE * AWF KRAKÓW * ABSOLWENCI * MOTYWACJA * ZATRUDNIENIE


45/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Infiltracja treści krajoznawczej do różnych form ruchu turystycznego
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 256-261.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Poznawcze i wypoczynkowe treści nowoczesnej turystyki' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * KRAJOZNAWSTWO * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * PROBLEM


46/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Działalność gospodarcza turystycznych organizacji społecznych
W książce: Gospodarka turystyczna w regionie w dobie reformy : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Nowy Sącz 29-30 marca 1984r. / [red. tomu Teofila Jarowiecka]. - Kraków ; Nowy Sącz : AWF, 1984. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 30). - S. 65-70..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa 'Gospodarka turystyczna w regionie w dobie reformy' (3 ; 1984 ; Nowy Sącz)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KLASYFIKACJA * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁANIE * ZASADY * FINANSE * PROBLEM


47/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: O potrzebach turystów w warunkach kryzysu gospodarczego
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 18-27 : 2 rys..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTA * GOSPODARKA NARODOWA * EKONOMIKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * WCZASY * USŁUGI * FINANSE


48/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Bezpieczeństwo osób uprawiających turystykę kwalifikowaną (zagadnienia prawne)
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 172-181.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * PROBLEM * PRAWO * BEZPIECZEŃSTWO * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


49/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Zasady programowania wyjazdów turystycznych w kontekście optymalizacji ich wartości poznawczych i zdrowotnych
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 182-191.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * PROGRAMOWANIE * ZASADY * PERCEPCJA * BADANIA NAUKOWE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * SKUTECZNOŚĆ


50/783

Autor: Bierzgalski, Janusz
Tytuł: Stan bazy turystyczno-rekreacyjnej w wybranych wsiach regionu limanowskiego na tle walorów przyrodniczych oraz warunków socjalno-bytowych mieszkańców objętych 'Próbą Limanowską'
W książce: Materiały dotyczące 'Eksperymentu Limanowskiego' : (dalsze opracowania) / pod red. Stanisława Panka. - Kraków : AWF, 1983. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 17). - Bibliogr. 17 poz. - s. 119-139.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ORGANIZACJA * WCZASY * OBIEKT REKREACYJNY * USŁUGI * WIEŚ * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRÓBA LIMANOWSKA


51/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Niektóre problemy społeczne i organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 94-102.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK CZYNNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * ORGANIZACJA * PROBLEM * FINANSE * ZDROWIE


52/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Aktywność turystyczna jako źródło zaspokajania potrzeb ludzkich
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 74-79.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * GRUPY SPORTOWE * MOTYWACJA * SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCIECZKA


53/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach turystycznych
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 33-42.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI * GOSPODARKA NARODOWA * EKONOMIKA * FINANSE * ORGANIZACJA * SKUTECZNOŚĆ * ZARZĄDZANIE


54/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania zaspokojenia potrzeb poznawczych przez przedsiębiorstwa turystyczne
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 117-129.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * RUCH TURYSTYCZNY * OBSŁUGA * BIURO PODRÓŻY * EKONOMIKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE


55/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Efektywność ekonomiczna a treści programowe wyjazdów turystycznych
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 300-305.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Poznawcze i wypoczynkowe treści nowoczesnej turystyki' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SKUTECZNOŚĆ * EKONOMIKA * MIERNIK * FINANSE * IMPREZY * PROGRAM * KRAJOZNAWSTWO * WYPOCZYNEK


56/783

Autor: Orzechowska-Kowalska, Agnieszka; Sacha, Stefan
Tytuł: Region turystyczny a reforma gospodarcza
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 131-141 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * ROLA * ORGANIZACJA * ZMIANA * SKUTECZNOŚĆ * EKONOMIKA * BADANIA * GOSPODARKA NARODOWA


57/783

Autor: Srokosz, Bożena; Srokosz, Wacław
Tytuł: Socjopedagogiczne badania nad zespołem klasowym w szkole podstawowej specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 368-393, 3 tab. 6 wykr. bibliogr. 66 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SOCJOMETRIA * WYCHOWANIE * SZKOŁA SPECJALNA * BADANIA * KINEZYTERAPIA * REHABILITACJA PSYCHICZNA * SPORT * TURYSTYKA


58/783

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Psychoterapeutyczna rola grupy turystycznej
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 80-87.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GRUPY SPORTOWE * ROLA * PSYCHOTERAPIA * STRES * ZARZĄDZANIE * FUNKCJA


59/783

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Ewolucja programów kształcenia kadr dla potrzeb rekreacji i turystyki w AWF w Krakowie
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - S. 31-58 : 13 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM * ROZWÓJ * HISTORIA * AWF KRAKÓW


60/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie turystyki i rekreacji w AWF Kraków od 1975 roku
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 7-30..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * NAUKA * DYDAKTYKA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * PRACOWNIK NAUKOWY * HISTORIA * AWF KRAKÓW


61/783

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Główne problemy realizacji akcji kolonijnej w 1982 roku na przykładzie Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w Krakowie
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 103-105.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * KOLONIE * ORGANIZACJA * PROBLEM * EKONOMIKA * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


62/783

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Możliwości zaspokojenia potrzeb poznawczych przez programy zagranicznych wycieczek grupowych
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 107-116.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * RUCH TURYSTYCZNY * PROGRAM * GRUPY SPORTOWE * MOTYWACJA * ORGANIZACJA * BIURO PODRÓŻY * WYCIECZKA * OCENA * PROGRAM


63/783

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Zorganizowana turystyka zbiorowa jako szansa kształtowania postaw ludzkich
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 88-99.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GRUPY SPORTOWE * MOTYWACJA * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * PROGRAM * KLASYFIKACJA * KLASYFIKACJA MASLOWA * SOCJOLOGIA


64/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Społeczne funkcje turystyki kwalifikowanej
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 139-147 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TERMINOLOGIA * FUNKCJA SPOŁECZNA * KRAJOZNAWSTWO * MOTYWACJA * WYCHOWANIE * BADANIA


65/783

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek turystycznych : materiały do ćwiczeń dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. - Kraków : AWF, 1984 - 135 s. : 4 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 66) - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * PRAWO * PROGRAMOWANIE * FINANSE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAJOZNAWSTWO * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


66/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Metodyka krajoznawstwa- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : AWF, 1983 - 242 s. : 11 rys. ; 24 cm.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 37) - Bibliogr. 90 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * DEFINICJA * HISTORIA * BADANIA NAUKOWE * METODYKA * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


67/783

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia walorów turystycznych. - Kraków : AWF, 1983 - 303 s. : 7 tab., 9 map ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 63)
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * TURYSTYKA * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


68/783

Autor: Błaszczuk, Waldemar; Kruczek, Zygmunt; Marczyk, Wiesława; Zwoliński, Ireneusz
Tytuł: Informacja, reklama i propaganda w turystyce : praca zbiorowa. - Kraków : AWF, 1982 - 259 s. : 31 rys. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 58) - Bibliogr. 74 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMACJA * PROPAGANDA * INFORMACJA FIRMOWA * INFORMACJA EKONOMICZNA * INFORMATYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


69/783

Autor: Gramatyka, Andrzej; Szwaja, Jacek Zygmunt
Tytuł: Prawo turystyczne : (wybrane zagadnienia). - Kraków : AWF, 1981 - 309 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 54)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * PRAWO * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * BIURO PODRÓŻY * HOTEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


70/783

Autor: Zięba J.; Kołodziejczyk A.
Tytuł: Szkolenie przewodnickie w krakowskim środowisku studenckim. Skrypt szkoleniowy. - Kraków: PTTK, 1969 - 67 s.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KURSY * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


71/783

Autor: Zięba, Jerzy
Tytuł: Możliwości wykorzystania kwater prywatnych dla potrzeb turystyki pobytowej w powiecie suskim.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 273-292, 16 tab. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POMIESZCZENIE * OBIEKT USŁUGOWY * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


72/783

Autor: Zięba J.
Tytuł: Kurs organizatorów turystyki w krakowskim środowisku studenckim.Skrypt szkoleniowy.. - Kraków : PTTK., 1969 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * KURSY * STUDENCI * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


73/783

Autor: Zięba J.
Tytuł: Kształtowanie zainteresowań turystyką w środowisku studenckim jako szkoła przygotowania społecznych i zawodowych kadr dla turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego).
W książce: Materiały z Sympozjum nt. Społeczno-wychowawcza rola turystyki w środowisku studenckim.. - Kraków : AWF, 1971. - s. 121-135, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * ROLA * WYCHOWANIE * STUDENCI * KONFERENCJA


74/783

Autor: Zięba J.
Tytuł: Imprezy turystyczne młodzieży szkolnej - wiosna, jesień 1970 r.
W książce: Informator krajozn. Szkolnego Wojewódzkiego OSrodka Krajoznawczo-Turystycznego.. - Kraków, 1970. - s. 15-23, 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * SZKOŁA * IMPREZY * MŁODZIEŻ * INFORMACJA EKONOMICZNA


75/783

Autor: Wojnarowski, Józef
Tytuł: Kształtowanie się modelu sądeckiej wsi letniskowej
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - s. 167-185.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * MODEL * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


76/783

Autor: Tułodziecki W.
Tytuł: Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w szkole.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1964, nr 7/8, s. 407-413..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * TURYSTYKA * SZKOŁA


77/783

Autor: Kubinyi, Aleksander; Śliwa A.
Tytuł: Stan sanitarno-higieniczny letniskowo-turystycznej wsi Ojców.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 179-190, 3 fot. 4 tab.bibliogr. 17 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA WODY * OBIEKT USŁUGOWY * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WIEŚ * OJCÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


78/783

Autor: Sacha S.
Tytuł: Turystyczne formy weekendu załóg robotniczych w świetle wyników badań ankietowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 247-264, 11 tab. 4 wykr. bibliogr. 11 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCIECZKA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * BADANIA ANKIETOWE


79/783

Autor: Sacha S.
Tytuł: Organizowanie formy małej turystyki w Hucie im. Lenina.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 355-374, 5 tab. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * ZAKŁAD PRACY * CZAS WOLNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


80/783

Autor: Sacha S.
Tytuł: Niektóre społeczne oraz geograficzne aspekty turystycznych form wypoczynku załóg pracowniczych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 379-417, 15 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKONOMIA * GEOGRAFIA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY


81/783

Autor: Sacha S.
Tytuł: Kilka uwag na temat organizacji wypoczynku świątecznego.
W książce: Model wypoczynku po pracy i nauce. III Zielonogórska Konferencja Naukowa 24-26 września 1973.. - W-wa, 1974. - s. 138-142..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * WYCIECZKA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * CZAS WOLNY


82/783

Autor: Sacha S.
Tytuł: Geograficzne aspekty badań ruchu turystycznego w regionie.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z Konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 245-251..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * GEOGRAFIA * KONFERENCJA


83/783

Autor: Philipp, Włodzimierz
Tytuł: Struktura bazy noclegowej i jej wykorzystanie w trzech powiatach województwa krakowskiego: myślenickim, limanowkim i suskim
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 6 poz. - s. 104-114 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


84/783

Autor: Philipp W.
Tytuł: W Tarnobrzeskim Rejonie Siarkowym.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1971, nr 7/8, s. 46-48, 3 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA * SPRAWOZDANIE * RZESZÓW (WOJ. PODKAPACKIE ; OKRĘG) * TARNOBRZESKI REJON SIARKOWY


85/783

Autor: Philipp W.
Tytuł: Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach.. - PTTK Krak., 1971 - 12 s. bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * BEZPIECZEŃSTWO * HIGIENA


86/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Powiązania turystyki z ochroną środowiska i z architekturą krajobrazu.
W książce: Turystyka a ochrona środowiska naturalnego. /I sesja robocza/ Materiały przedkonferencyjne. IV Zielonogórska Konferencja Naukowa 22-24.IX.1975 /Zielona Góra 1975/.. - [S. l.] : [S. n.], 1975. - [S. p.].
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ARCHITEKTURA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KONFERENCJA


87/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Ekonomiczne aspekty wypoczynku po pracy. /Referat na III Zielonogórską Konferencję Naukową, wrzesień 1973/.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Tur.. - 1973, nr 4-5, s. 12-17..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * MODEL * EKONOMIKA * PRACA ZAWODOWA


88/783

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Ekonomiczne aspekty wypoczynku po pracy.
W książce: Model wypoczynku po pracy i nauce. III Zielonogórska Konferencja Naukowa 24-26 września 1973.. - Warszawa, 1974. - s. 64-71..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * EKONOMIKA * PRACA ZAWODOWA * OBIEKT REKREACYJNY * KONFERENCJA


89/783

Autor: Lipski, Andrzej; Wędrychowski, Tomasz
Tytuł: Technika obsługi turystycznej. - Kraków : AWF, 1982 - 319 s. : 6 tab. ; 25 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 50)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * OBIEKT USŁUGOWY * TRANSPORT * IMPREZY * PROGRAMOWANIE * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


90/783

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z obrad I Krajowego Sympozjonu na temat 'Kultura fizyczna i turystyka na wsi'
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 307-308..
Impreza: Krajowy Sympozjon nt. 'Kultura fizyczna i turystyka na wsi' (1 ; 1965 ; Warszawa )
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO * WIEŚ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


91/783

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Zarys geografii turystycznej krajów europejskich. - Kraków : AWF, 1981 - 281 s. : 18 rys., 24 tab. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 42) - Bibliogr. 61 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * TURYSTYKA * EUROPA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


92/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wybrane elementy wiedzy psychospołecznej i organizacyjnej dla pilotów wycieczek zagranicznych. - Kraków : AWF, 1981 - 157 s. : 6 rys., 10 wykr. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 48) - Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * TURYSTA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * ASPIRACJA * ZACHOWANIE SIĘ * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * DZIAŁANIE * WYCIECZKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


93/783

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Rola organizacji i biur turystycznych miasta Krakowa w aktywizacji turystycznej badanych powiatów górskich.. - Kraków : AWF, 1975 - s. 115-133, 4 tab. bibliogr. 3 poz.-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ROLA * ZADANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


94/783

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Formy rekreacji fizycznej w programach zakładowych imprez turystycznych.. - Warszawa, 1971 - 26 s. bibliogr. 30 s.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * PROGRAM * IMPREZY * ZAKŁAD PRACY


95/783

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Przystosowanie obiektów wypoczynkowych do realizacji zadań rekreacyjnych na przykładzie ośrodków wczasowych południowej Polski.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Krakowska Rada Związków Zawodowych. - Kraków : AWF, 1976. - S. 92-102 : 3 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * REKREACJA * OBIEKT REKREACYJNY


96/783

Autor: Dawidowicz A.
Tytuł: Rola różnych form ćwiczeń ruchowych i turystyki pieszej w walce z chorobami cywilizacji i starzeniem się ludzi.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, R. 19 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * TURYSTYKA * CHOROBY * GERIATRIA


97/783

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Prasa codzienna jako źródło badań nad dziejami kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku /'Nowa Reforma' 1882-1914/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 485-495, 2 fot. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * PRASA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


98/783

Autor: Klimas, Janina
Tytuł: Struktura i rozmieszczenie zagranicznego ruchu wycieczkowego na terenie województwa nowosądeckiego.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 199-210, 8 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA


99/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Rola badań naukowych w rozwoju funkcji turystycznych województwa nowosądeckiego
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 9-24.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * BADANIA NAUKOWE * ROLA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * TRANSPORT * ORGANIZACJA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


100/783

Autor: Cepurska-Stankiewicz, Maria; Karelus, Bronisław; Nowocień, Jerzy
Tytuł: Zainteresowania sportowo-turystyczne w szkole średniej i ich kontynuacja u młodzieży akademickiej Krakowa
W książce: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku / [red. nauk. Alicja Łukowska]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 13). - s. 72-82 : 6 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie ( 1976 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * DYSCYPLINY SPORTOWE * TURYSTYKA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WIEK KALENDARZOWY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA ŚREDNIA * KORELACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


101/783

Autor: Cichalewska, Alicja; Karelus, Anna; Lubaś, Julian; Suślik, Barbara
Tytuł: Aktualne zainteresowania sportowo-turystyczne i stosunek do zagadnień kultury fizycznej młodzieży akademickiej w uczelniach Krakowa
W książce: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku / [red. nauk. Alicja Łukowska]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 13). - s. 83-90 : 4 tab., 2 wykr..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie ( 1976 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * DYSCYPLINY SPORTOWE * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


102/783

Autor: Burzyński, Tadeusz; Bisztyga, Stanisław
Tytuł: Analiza wyników ekonomicznych W[ojewódzkiego] P[rzedsiębiorstwa] G[ospodarki] T[urystycznej] Nowy Sącz w 1977 roku
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 177-197 : 8 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIA * INSTYTUCJA * USŁUGI * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * ANALIZA * OBIEKT USŁUGOWY * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


103/783

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Ruch turystyczny w regionie nowosądeckim
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 25-53 : 9 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT USŁUGOWY * TURYSTA * WIEK KALENDARZOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


104/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Wybrane problemy dydaktyczno-naukowe z zakresu turystyki /w świetle geograficznej literatury zagranicznej/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 73-84, bibliogr. 30 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * PROGRAM * METODOLOGIA * GEOGRAFIA * PROBLEM * LITERATURA


105/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: The influence of social politice in Poland on the forming of a tourism model inestablishments.
W książce: Social needs and their realization in tourism.. - Berne, 1977. - Tł. tyt.: Wpływ polityki społecznej w Polsce na kształtowanie się modelu turystyki w przedsiębiorstwach. - s. 150-154..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * POLITYKA * MODEL * POLSKA


106/783

Autor: Jarowiecka, Teofila; Sacha S.
Tytuł: Walory turystyczne Polski.
W książce: Turystyka szkolna.. - Warsza, 1970. - s. 40..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GEOGRAFIA * KULTURA * POLSKA


107/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Rola turystyki w regionie /zarys problematyki/.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 233-239..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * FUNKCJA * REGION * EKONOMIA * SOCJOLOGIA


108/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy rozwoju funkcji turystycznych w górskich obszarach Karpat
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 18 poz. - Referat wygłoszony na sympozjum zorganizowanym przez Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie pt. 'Problemy gospodarki górskiej w badaniach krajów europejskich', Kraków, 6-10 września 1972 - S. 5-25.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


109/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy kształcenia kadry organizatorów czasu wolnego.
W książce: Model wypoczynku po pracy i nauce. III Zielonogórska Konferencja Naukowa 24-26 września 1973 r.. - W-wa, 1974. - s. 131-135..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR TURYSTYKI * INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ * PROGRAM * KONFERENCJA * CZAS WOLNY * KADRA TURYSTYKI


110/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problematyka wypoczynku poprzez turystykę w rejonie uprzemysłowionym na przykładzie rejonu siarkowego.
W książce: Procesy przemian społeczno-kulturalnych w rej.uprzemysłowionych. Mat. Ogólnopol. Sesji Nauk. Lublin 29-30 IX 1969.. - Wrocław, 1970. - s. 61-67, 6 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * SOCJOLOGIA * KONFERENCJA * REFERAT


111/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Potrzeba współpracy SWOKT w środowisku Krakowa w świetle współczesnych zadań w ruchu krajoznawczo-turystycznym w szkole.
W czasop.: Biul. SWOKT. - 1970, nr 5, s. 3-5..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ORGANIZACJA * SZKOŁA * WSPÓŁPRACA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


112/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Na trasie... Ruch turystyczny młodzieży szkolnej /na wybranych przykładach Polski południowej/.
W czasop.: Wychowanie. - 1971, nr 17, s. 20-25..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA * ORGANIZACJA * POLSKA * BADANIA


113/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Kształcenie kadr turystycznych w Jugosławii.
W czasop.: Biul. Inf. GKKFiT. - 1971, nr 1/2, s. 11-16..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * JUGOSŁAWIA


114/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Kształcenie kadr.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1971, nr 7/8, s. 48-50..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * SZKOŁA * KSZTAŁCENIE KADR * POLSKA


115/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Głos w dyskusji nad terminologią w turystyce.
W książce: Pojęcia i definicje w turystyce.. - Kraków, 1968. - s. 97-108, 5 map.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA


116/783

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki. - Kraków : AWF, 1975 - 185 s. : 42 tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10) - Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


117/783

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Wybrane problemy budownictwa drugich domów we wsiach turystycznych
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 143-149.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * BUDOWNICTWO * WYPOSAŻENIE * ANALIZA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WIEŚ * KONFERENCJA


118/783

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Województwo nowosądeckie jako teren indywidualnej przyjazdowej turystyki świątecznej
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 54-73 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ANALIZA * WYPOCZYNEK * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * TRANSPORT * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


119/783

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Wstępna ocena bioklimatu tras turystycznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Pozn.. - 1966, Z. 12, s. 303-307, 2 rys. 2 wykr. bibliogr. 2 poz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * TRASY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA * KLIMAT * KLIMATOLOGIA * BIOKLIMATOLOGIA


120/783

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Kryteria higienicznej oceny mikroklimatu namiotów turystycznych
W książce: I Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej', Kraków, 25 listopada 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1969. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 1). - Bibliogr. 6 poz. - S. 87-94, 2 ryc..
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej' (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * NAMIOT * KLIMATOLOGIA * TURYSTYKA * KONFERENCJA * REFERAT


121/783

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Higieniczna ocena namiotów turystycznych w świetle badań mikroklimatycznych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1969, nr 12, s. 565-567, 1 rys. 1 wykr. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * NAMIOT * KLIMATOLOGIA * TURYSTYKA


122/783

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Badania mikroklimatu namiotów i domków turystycznych.. - Poznań : WSWF, 1964 - s.63-70, 4 rys. 3 tab. 4 wykr. bibliogr. 6 poz.-(Wyd. skrypt. ; nr 2)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * NAMIOT * KLIMATOLOGIA * TURYSTYKA


123/783

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Aktualny stan sanitarno-higieniczny miejscowości i obiektów turystycznych województwa krakowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 79-88, 2 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HIGIENA * OBIEKT * ZASOBY MATERIALNE * WIEŚ * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


124/783

Autor: Kubinyi, Aleksander; Żuława, Grażyna
Tytuł: Mikroklimatyczna ocena wybranych modeli domków turystycznych.
W książce: IV Krajowe Sympozjum Biometeorologii Sportu. Poznań 18-19 stycznia 1974 r. Cz.II.. - AWF Pozn., 1976. - (Wyd. monogr. ; nr 58). - s. 381-727, rys, schem..
Słowa kluczowe: * BIOMETEOROLOGIA * TURYSTYKA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * KONFERENCJA


125/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Motywy, aspiracje i formy zachowań turystów
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 102-126.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * RUCH TURYSTYCZNY * WYPOCZYNEK * MODEL * PROGRAMOWANIE * TURYSTA * MOTYWACJA * ASPIRACJA * ZACHOWANIE SIĘ * ZIMA * LATO * BADANIA ANKIETOWE


126/783

Autor: Dębski, Józef; Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przemiany funkcji turystycznych polskiego Spisza
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 221-239 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BUDOWNICTWO * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * TRANSPORT * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * POLSKA * SPISZ


127/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: O niektórych możliwościach powstawania negatywnych zjawisk pod wpływem turystyki w środowisku odwiedzanym
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 157-165.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA * POSTAWA SPOŁECZNA * MOTYWACJA


128/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Formy aktywności w turystyce pobytowej
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 149-156.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WCZASY * ORGANIZACJA * WYPOCZYNEK CZYNNY * MOTYWACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY


129/783

Autor: Bisztyga, Stanisław
Tytuł: Model organizacyjny turystyki i wypoczynku w zakładzie pracy na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 239-244.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


130/783

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Organizacja przestrzenna ruchu turystycznego i jej uwarunkowania
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - s. 208-213..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * REGION


131/783

Autor: Kruczek, Zygmunt; Gajewski, Jerzy
Tytuł: Organizacja turystyki w rejonie Spisza w kontekście zachowania zabytkowych układów wiejskich i zagospodarowania południowej części obrzeża zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 157-169.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * BUDOWNICTWO * ZABYTEK * OCHRONA ŚRODOWISKA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WIEŚ * GÓRY * PROGRAMOWANIE * KONFERENCJA


132/783

Autor: Klimas, Janina
Tytuł: Próba określenia tendencji rozwojowych i mechanizmów kierujących lokalizacją czasowo-terytorialną zorganizowanego ruchu wycieczkowego na terenie województwa nowosądeckiego
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - Bibliogr. 22 poz. - S. 74-101 : 9 tab., 2 wykr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * ANALIZA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


133/783

Autor: Jarowiecka, Teofila; Kominko, Jan
Tytuł: Założenia programowo-organizacyjne wsi turystycznych
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 105-118.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * USŁUGI * RUCH TURYSTYCZNY * WIEŚ * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * STRUKTURA * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * KONFERENCJA


134/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Problemy rozwoju nieuspołecznionej bazy turystycznej
W książce: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki / pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1975. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10). - Bibliogr. 15 poz. - s. 66-103 : 10 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ORGANIZACJA


135/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Funkcje turystyczne obiektów szkolnych /na terenie górskich powiatów województwa krakowskiego/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 139-156, 7 tab. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OBIEKT REKREACYJNY * SZKOŁA * KOLONIE * MŁODZIEŻ * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


136/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wybrane problemy programowania zachowań i postaw turystów na obszarach górskich.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 126-142, schem. tab. wykr. bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * ZACHOWANIE SIĘ * ZAINTERESOWANIA * WYCIECZKA * PROGRAM


137/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Walory rekreacyjne obszarów górskich w ocenie turystów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 217-230, 4 wykr. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * GÓRY * RUCH TURYSTYCZNY * IMPREZY * PROGRAMOWANIE * WYWIAD * TURYSTA * POZYCJA SPOŁECZNA * WIEK KALENDARZOWY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SPRZĘT TURYSTYCZNY


138/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy zdrowotno-wypoczynkowe załogi kombinatu siarkowego w Tarnobrzegu w świetle badań ankietowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 147-174, 19 tab. bibliogr. 21 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * ZAKŁAD PRACY * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNICY


139/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Zastosowanie funkcji regresji do badań w turystyce.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 19, s. 99-100, 2 tab. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MODEL * OBIEKT REKREACYJNY * OBIEKT USŁUGOWY * RUCH TURYSTYCZNY * KORELACJA * BADANIA NAUKOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


140/783

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Materiały do ćwiczeń z psychologii dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. - Kraków : AWF, 1978 - 166 s. ; 24 cm-(Wydawnictwa Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 33) - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ * GRUPY SPOŁECZNE * STRES * ZMĘCZENIE * TURYSTYKA * REKREACJA * KORELACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


141/783

Autor: Jakubowski T.
Tytuł: Aspekty czasu wolnego, wczasów, rekreacji a turystyka.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, R. 19 nr 8/9, s. 305-309, bibliogr. 13 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WCZASY


142/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Metodyka krajoznawstwa : skrypt dla studentów Akademii i Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego. - Kraków : AWF, 1979 - 204 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 37) - Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TERMINOLOGIA * HISTORIA * OKRES PRZEDROZBIOROWY * OKRES ROZBIORÓW * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * BADANIA NAUKOWE * METODYKA * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


143/783

Autor: Toporowicz, Kazimierz Red
Tytuł: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim / red. Kazimierz Toporowicz [et al.]. - Kraków : AWF, 1979 - 266 s. : tab., wykr. ; 25 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 18 )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * METODOLOGIA * BADANIA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MOTYWACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * FINANSE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


144/783

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978 - 244 s. : tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16) - Bibliogr. przy rozdz.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * PROGRAM * ROZWÓJ * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PRACA ZAWODOWA * OCHRONA ZDROWIA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * MODEL * PROBLEM * OCHRONA ŚRODOWISKA * POLSKA


145/783

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka: założenia teoretyczno-metodologiczne oraz wyniki badań. - Kraków : AWF, 1991 - 94 s. : 5 rys., 4 tab., 3 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; Nr 45) - Summ - Zsfg. - Bibliogr. 90 poz. - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. s. 68-74
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * ZACHOWANIE REKREACYJNE * MOTYWACJA * STRUKTURA * ANALIZA * BADANIA ANKIETOWE* AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA


146/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 3--22. - 10 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * USŁUGI * RYNEK TURYSTYCZNY * ZAINTERESOWANIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * POLITYKA * MIASTO * SZTOKHOLM (SZWECJA) * BADANIA ANKIETOWE


147/783

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Działalność spółdzielczości wiejskiej województwa przemyskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 49--63. - Res. - 7 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA SOCJALNA * WYPOCZYNEK * WIEŚ * SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA * PRACOWNICY * ORGANIZACJA * FINANSE * PRZEMYŚL (WOJ. PODKARPACKIE ; OKRĘG)


148/783

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Walory turystyczno-rekreacyjne lasów Nadleśnictwa Limanowa
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 65--81. - Res. - 5 map, 6 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN LEŚNY * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION POŁUDNIOWY * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


149/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Opinie absolwentów o programach studiów turystycznych w Akademiach Wychowania Fizycznego i Akademiach Ekonomicznych
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 89--104. - Res. - 2 tab., 12 wykr. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * AKADEMIA EKONOMICZNA * NAUCZANIE * ORGANIZACJA * PROGRAM * OCENA * POGLĄDY * ABSOLWENCI


150/783

Autor: Herma, Jerzy
Tytuł: Przemiany społeczno-kulturalne w regionie pod wpływem turystyki : (Przegląd problematyki)
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 129-147.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * LUDNOŚĆ * WARUNKI BYTOWE * ZMIANA * POZYCJA SPOŁECZNA


151/783

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Walory turystyczne Polski- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : AWF Krak., 1990 - 267 s. : 12 tab., 12 map ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; Nr 63) - Bibliogr. 265-266
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * WYPOCZYNEK * KULTURA * SZTUKA * HISTORIA * 1945-... * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


152/783

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Ekonomika regionalna : (z uwzględnieniem regionu turystycznego). - Kraków : AWF, 1990 - 167 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 110, ISSN 0239-8125) - Bibliogr. s. 161-167
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * HIGIENA ŻYWIENIA * USŁUGI * TRANSPORT * ZARZĄDZANIE * PLANOWANIE * POLITYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


153/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 5-35, 3 tab. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * POLITYKA SPOŁECZNA TURYSTYKI * POLSKA * CZAS WOLNY * HISTORIA * ZAKŁAD PRACY * FINANSOWANIE TURYSTYKI


154/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kształcenie kadr dla turystyki na poziomie wyższym w Polsce na tle światowych tendecnji, 1993 - 196 s. : 1 mapa, 1rys., 6 schem., 34 tab., 23 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 56) - Bibliogr. s. 141-153
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * ANKIETA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * MODEL * POLSKA * ŚWIAT * TENDENCJA


155/783

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Elementy psychologii dla studentów AWF kierunku turystyka i rekreacja. - Kraków : AWF, 1993 - 117 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 128) - Bibliogr. s. 114-118
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * REKREACJA * OSOBOWOŚĆ * TERMINOLOGIA * POGLĄDY * ONTOGENEZA * SPOŁECZEŃSTWO * STOSUNKI INTERPERSONALNE * STOSUNKI SPOŁECZNE * GRUPA * ŚRODOWISKO * ADAPTACJA * ZMĘCZENIE * ZNUŻENIE * STRES * KONFLIKT * NERWICE * PSYCHOSOMATYKA * CHOROBY * PSYCHOTERAPIA * MENEDŻER * PRACA ZAWODOWA * ROLA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


156/783

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Kasperczyk, Tadeusz; Maciejowski, Jerzy
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na kierunki turystyka i rekreacja krakowskiej AWF
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 3-24. - Summ. - 24 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * EKSTRAWERTYK * INTROWERTYK * AGRESYWNOŚĆ * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * TESTY


157/783

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Turystyczna baza noclegowa w województwie tarnobrzeskim.
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 37-46, 3 tab. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA * OBIEKT TURYSTYCZNY * OŚRODEK WCZASOWY * DOM NOCLEGOWY * TARNORZEG (WOJ. PODKARPACKIE)


158/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wpływ konwencji brukselskiej z 1970 r. o umowie o podróż /CCV/ na ustawodawstwo i praktykę Jugosławii i Włoch.
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 63-80, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * PRAWO TURYSTYCZNE * KONWENCJA * KONWENCJA BRUKSELSKA * UMOWA TURYSTYCZNA * BIURO PODRÓŻY * JUGOSŁAWIA * WŁOCHY


159/783

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Motywy wyboru kierunków kształcenia u studentów turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 95-103, 1 tab. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * DECYZJA * MOTYWACJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


160/783

Autor: Żołdak M.
Tytuł: Problemy wielofunkcyjnego rozwoju wsi - turystyka religijna w Kalwarii Pacławskiej.
W czasop.: Folia Turistica. - 1992, nr 3, s. 105-111, bibliogr. 5 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PIELGRZYMKA * WIEŚ * RUCH TURYSTYCZNY * MIEJSCOWOŚĆ TURYSTYCZNA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KALWARIA PACŁAWSKA (WOJ. PODKARPACKIE)


161/783

Autor: Przetacznik, Stanisława
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne aspekty turystyki.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 303-314, rez. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA * FUNKCJE TURYSTYKI


162/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy organizacyjne wypoczynku ludności miasta Krakowa
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 7-16.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * LUDNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


163/783

Autor: Burzyński, Tadeusz; Marczyk, Wiesława
Tytuł: Ekonomiczno-organizacyjne problemy wypoczynku młodzieży pracującej
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 22-31.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * EKONOMIA * MŁODZIEŻ * PRACA ZAWODOWA * ZAKŁAD PRACY * FUNDUSZ * FUNDUSZ AKCJI SOCJALNEJ MŁODZIEŻY * WYPOCZYNEK CZYNNY * ORGANIZACJA * PROBLEM * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * WCZASY * FINANSE * REFERAT


164/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przygotowanie kadr dla potrzeb turystyki socjalnej
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 121-128.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * KSZTAŁCENIE KADR * ZATRUDNIENIE I PŁACE W TURYSTYCE * STUDIA * SZKOŁA ZAWODOWA * KURSY SZKOLENIOWE * ORGANIZACJA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * OSOBOWOŚĆ * POSTAWA SPOŁECZNA * PRAKTYKI ZAWODOWE * REFERAT


165/783

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Programowanie obozów młodzieży pracującej
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - s. 148-158..
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * ORGANIZACJA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO * OBÓZ WAKACYJNY * MŁODZIEŻ * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK FIZYCZNY * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * BAZA NOCLEGOWA * PROGRAM * FINANSE * KADRA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


166/783

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: Zmiany w procesach informacyjno-decyzyjnych przedsiębiorstw turystycznych pod wpływem reformy gospodarczej
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z Konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 67-75 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA * EKONOMIA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * INFORMACJA TURYSTYCZNA * INFORMATYKA


167/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka w Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych - warunki działalności i źródła rezerw
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - Bibliogr. 20 poz. - S. 142-153 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa 'Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem' ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH * ZWIĄZEK SPORTOWY * FINANSOWANIE TURYSTYKI * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA


168/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Rekreacyjne funkcje kultury fizycznej i turystyki w aspekcie ochrony zdrowia i wypoczynku pracowników.
W książce: Materiały z seminarium pt. 'Socjalne problemy zakładów pracy w aspekcie ochrony zdrowia i wypoczynku pracowników'. - Kraków : AWF, 1975. - (Wydawnictwa Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 23). - Bibliogr. 7 poz. - s. 91-103, 1 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * REKREACJA * FUNKCJA REKREACYJNA TURYSTYKI * ZDROWIE * OCHRONA ZDROWIA * WYPOCZYNEK * PRACOWNICY * CZAS WOLNY * REFERAT


169/783

Autor: Doleżal, Marta
Tytuł: HIV/AIDS a turystyka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 35-51, sum. bibliogr. 64 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MEDYCYNA * CHOROBY WIRUSOWE * HIV * AIDS * ZAGROŻENIE ZDROWIA * PRAWO * ZAPOBIEGANIE


170/783

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena; Wodyński, Jacek
Tytuł: Niektóre cechy osobowości kandydatów przyjętych na I rok turystyki i rekreacji w krakowskiej AWF w roku akademickim 1991/92
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 53--63. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * PEDAGOGIKA * AWF KRAKÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * KANDYDACI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * TESTY


171/783

Autor: Jarosz, Antoni; Żołdak M.
Tytuł: Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 83-99, 12 tab. sum. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * DYNOWSKIE, POGÓRZE * PRZEMYSKIE, POGÓRZE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KOMUNIKACJA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RUCH TURYSTYCZNY


172/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Reformowanie studiów turystycznych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 117-131, 1 rys. sum. bibliogr. 9 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * TURYSTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * PROGRAM * PLAN * SYSTEM * ZMIANA * PRAKTYKI ZAWODOWE * AWF KRAKÓW


173/783

Autor: Kukuła K.
Tytuł: Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 133-149, 2 rys. 2 tab. sum. bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * TEREN TURYSTYCZNY * WOJEWÓDZTWO * RANKING


174/783

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Program zajęć z przedmiotu psychologia i sposób jego realizacji na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej AWF w percepcji oraz ocenie studentów.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 179--191. - Sum. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * TURYSTYKA * REKREACJA * KIERUNEK STUDIÓW * PSYCHOLOGIA * PROGRAM * PERCEPCJA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


175/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Dziesięć lat Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.
W czasop.: Wierchy. - R. 55 (1986), s. 268--270. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * AWF KRAKÓW * WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI * HISTORIA * JUBILEUSZ


176/783

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Postaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 5-6.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUKI HUMANISTYCZNE * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUCZANIE * REFERAT


177/783

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Refleksje nad nowym programem nauczania psychologii na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 41-45.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE * CEL * NAUCZANIE * PROGRAM * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


178/783

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Proces nauczania psychologii na kierunkach turystyka i rekreacja Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego w ocenie studentów
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zaklad Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - Bibliogr. 4 poz. - S. 47-53 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA * PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA * EMOCJE * OCENA * STUDENCI * TURYSTYKA * REKREACJA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * REFERAT


179/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Potrzeba prawnej ingerencji państwa w sferę usług turystycznych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 18-21.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * UCZESTNICTWO * PAŃSTWO * USŁUGI TURYSTYCZNE * USŁUGI ORGANIZACYJNE * BIURO PODRÓŻY * USŁUGI HOTELARSKIE * PILOT WYCIECZKI * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * USTAWA * REFERAT


180/783

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Polityka turystyczna w teorii i praktyce państw
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - s. 43-47.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia, )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLITYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * PAŃSTWO * PRAWO * PRZEMYSŁ PAMIĄTKARSKI I TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * ŚWIAT * POLSKA * GOSPODARKA RYNKOWA * SAMORZĄD TERYTORIALNY


181/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Zadania państwa w zakresie rozwoju turystyki - zagadnienia wybrane
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 48-52.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PAŃSTWO * POLITYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * GOSPODARKA NARODOWA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI * TURYSTYKA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * NARODOWA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA * POLSKA * REFERAT


182/783

Autor: Marczyk, Stefan
Tytuł: Przebieg i wyniki procesów ekonomicznych w gospodarce turystycznej : (próba oceny 1989-1992)
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 53-55.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIA * SOCJOLOGIA * GOSPODARKA NARODOWA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * GOSPODARKA RYNKOWA * BIURO PODRÓŻY * RYNEK TURYSTYCZNY * SPOŁECZEŃSTWO * KLASA SPOŁECZNA * 1989-1992 * REFERAT


183/783

Autor: Banach, Benedykt
Tytuł: Rola i zadania instytucji państwowych i samorządowych oraz podmiotów gospodarczych w stworzeniu prawidłowych warunków dla rozwoju gospodarki turystycznej
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 56-64.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PRAWO * USTAWA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * UKFiT * PAŃSTWO * SAMORZĄD TERYTORIALNY * ZADANIA * FINANSE * OCHRONA ŚRODOWISKA * KOMUNIKACJA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA * UZDROWISKO * REFERAT


184/783

Autor: Siekierski, Jan
Tytuł: Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 25 poz. - S. 65-75.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia, )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * EKONOMIA * POLITYKA * GOSPODARKA NARODOWA * ROZWÓJ * RECESJA * REGION * STREFA PRZYGRANICZNA * EUROPA * WSPÓLNOTA EUROPEJSKA * PROGRAM 'PHARE' * PROGRAM 'STRUDER' * SAMORZĄD TERYTORIALNY * WSPÓŁPRACA * REFERAT


185/783

Autor: Feczko, Janusz S.
Tytuł: Walory i mankamenty komunikacji marketingowej a rola państwa
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 7 poz. - S. 92-97 : 4 wykr..
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * MARKETING * PROMOCJA * BIURO PODRÓŻY * PAŃSTWO * ROLA * REKLAMA TURYSTYCZNA * KONKURENCJA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * FUNDACJA EDUKACJI BADAŃ TURYSTYKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE * REFERAT


186/783

Autor: Starzyk, Robert
Tytuł: Skuteczność reklamy
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 98-100.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA RYNKOWA * PROMOCJA * REGION * REKLAMA TURYSTYCZNA * SKUTECZNOŚĆ * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * REFERAT


187/783

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Potrzeby działań państwa w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 101-103.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * PRACA ZAWODOWA * WYPOCZYNEK * LECZENIE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * PAŃSTWO * POLITYKA TURYSTYCZNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * REFERAT


188/783

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Gospodarka turystyczna w Krakowie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 47-60, 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * BIURO PODRÓŻY * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * ZATRUDNIENIE * ORGANIZACJA * STRUKTURA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


189/783

Autor: Nowakowski M.
Tytuł: Bariery rozwoju turystyki w Krakowie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 61-76, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PROBLEM * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


190/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka a przestępczość i zjawiska patologii społecznej (zarys problematyki i koncpecja badań na przykladzie Krakowa)
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5, s. 97--123. - 1 schem., 4 tab. - Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO KARNE * PATOLOGIA SPOŁECZNA * BEZPIECZEŃSTWO * PRZESTĘPCZOŚĆ * TURYSTA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PROBLEM * BADANIA * KONCEPCJA


191/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 127-139, 1 rys. 6 tab. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * ROLA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RUCH TURYSTYCZNY * OCENA * BADANIA ANKIETOWE


192/783

Autor: Karaś, Jacek; Krupa, Robert
Tytuł: Ocena lokalizacji obiektów noclegowych na terenie Krakowa.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 153-161, 1 tab. 6 wykr. bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA * OBIEKT TURYSTYCZNY * LOKALIZACJA * OCENA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


193/783

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Przegląd metod waloryzacji środowiska przyrodniczego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 7-18, bibliogr. 71 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO * METODA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * REKREACJA * TURYSTYKA


194/783

Autor: Nowakowski M.; Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Próba systemowego podejścia do waloryzacji środowiska człowieka dla potrzeb turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 19-32, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY REKREACYJNE * SYSTEM * GEOSYSTEM * SYSTEM BIOTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * UCZESTNICTWO


195/783

Autor: Rettinger, Wacław
Tytuł: Przydatność sieci hydrograficznej dla turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 75-88, 4 rys. 1 tab. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * GEOGRAFIA * HYDROGRAFIA * WODA * WODY STOJĄCE * WODY POWIERZCHNIOWE * RZEKA * JEZIORO * TEMPERATURA WODY * STAN SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY * ZANIECZYSZCZENIE WODY * WALORY REKREACYJNE * OCENA


196/783

Autor: Sacha S.
Tytuł: Rola i znaczenie krajobrazu dla turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 89-97, bibliogr. 15 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * KRAJOBRAZ * ROLA * WALORY TURYSTYCZNE * KRAJOBRAZ GÓRSKI * KRAJOBRAZ WODNY


197/783

Autor: Mazur M.
Tytuł: Ograniczenia turystycznych walorów środowiska.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 99-106, bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * FUNKCJA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY


198/783

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Sekwencyjna metodologia programowania zagospodarowania rekreacyjnego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 107-118, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PROGRAMOWANIE * METODA * METODOLOGIA * SEKWENCYJNA METODOLOGIA PROGRAMOWANIA * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


199/783

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Metody badań przyrodniczo-przestrzennych w rekreacji i turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 171-180.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * METODA OPISOWA * METODA BONITACJI PUNKTOWEJ * METODA KLASYFIKACJI FUNKCJONALNEJ * METODA MODELOWA * METODA FITOSOCJOLOGICZNA * METODA WSKAŹNIKOWA * METODY KARTOGRAFICZNE * METODY TAKSONOMICZNE


200/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Wybrane metody badań empirycznych w turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - S. 181-190.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * MARKETING * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA


201/783

Autor: Grabowski, Henryk Red.
Tytuł: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. - Kraków : AWF, 1996 - 217 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136) - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * REHABILITACJA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * NAUKI PRZYRODNICZE * NAUKI HUMANISTYCZNE * ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA * BIOMECHANIKA * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * HISTORIA * STATYSTYKA * CYBERNETYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


202/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: A może by tak do Skały?
W czasop.: Gaz. Krak. nr 162; Echo Krak.. - 1997, nr 102, s. III..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * OJCOWSKI PARK NARODOWY * MIASTO * SKAŁA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY


203/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Miasteczko z charakterem. Grybów.
W czasop.: Gaz. Krak. nr 168; Echo Krak.. - 1997, nr 108, s. III..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * BESKID NISKI * CIĘŻKOWICKIE, POGÓRZE * MIASTO * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * OBIEKT TURYSTYCZNY


204/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Gdzie krzyżują się szlaki. Między Beskidami a Pogórzem.
W czasop.: Gaz. Krak. nr 111; Echo Krak.. - 1997, nr 111, s. III, 1 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * BESKID NISKI * CIĘŻKOWICKIE, POGÓRZE * MIASTO * GRYBÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE


205/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Pensjonaty u ujścia Słomki. Mszana Dolna.
W czasop.: Gaz. Krak. nr 172; Echo Krak.. - 1997, nr 112, s. III..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * BESKID WYSPOWY * MIASTO * MSZANA DOLNA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * TRASY TURYSTYCZNE


206/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Wśród wież kilimy i koronki: Bobowa z tkacką tradycją.
W czasop.: Gaz. Krak. nr 182; Echo Krak.. - 1997, nr 122, s. III..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ROŻNOWSKIE, POGÓRZE * WIEŚ * BOBOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * HISTORIA * WALORY TURYSTYCZNE * ETNOGRAFIA * ZABYTEK URBANISTYCZNY


207/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Dobór na studia, kształcenie i zatrudnienie specjalistów turystyki
W książce: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1993. - S.55-64.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * TURYSTYKA * SPECJALISTA TURYSTYKI * STUDIA * DOBÓR * KSZTAŁCENIE KADR * ZATRUDNIENIE


208/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Czy hotel jest organizatorem turystyki?
W czasop.: Hotelarz. - 1997, nr 7, s. 4,20..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * PROJEKT * BIURO PODRÓŻY * KONCESJA * ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH * PRAWO TURYSTYCZNE * PRZEPISY


209/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: [Odpowiedź na list].
W czasop.: Hotelarz. - 1997, nr 8, s. 23..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * PRAWO TURYSTYCZNE * PRAWO * AKTY PRAWNE * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


210/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Koncentracja i globalizacja.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1997, nr 20, s. 12--14. - 1 ryc., 1 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * GOSPODARKA RYNKOWA * PRZEDSIĘBIORSTWO * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI * KORPORACJA * KONCERN * FINANSE TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * KAPITAŁ * NIEMCY * BANK * MARKETING * USŁUGI TURYSTYCZNE * KONCENTRACJA


211/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Thomas Cook Group.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1997, nr 21-22, s. 56-57, 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FIRMA 'THOMAS COOK GROUP' * LIDER * RYNEK TURYSTYCZNY * MARKETING * MARKA TURYSTYCZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * GOSPODARKA RYNKOWA * EUROPA * AMERYKA PÓŁNOCNA * FINANSOWANIE TURYSTYKI


212/783

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Polski weekend w Bretanii.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1999, 6, s. 18, 1 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TARGI TURYSTYCZNE * 1999 * FRANCJA * BRETANIA (FRANCJA) * MIASTO * RENNES (FRANCJA) * PROMOCJA TURYSTYKI * POIT * POLSKI OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ * PARYŻ (FRANCJA)


213/783

Autor: Mazur M.
Tytuł: Turystyka a dobrostan zdrowia człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 19-25, sum. bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * CZŁOWIEK * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * FUNKCJE TURYSTYKI * FUNKCJA ZDROWOTNA TURYSTYKI


214/783

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 27-37, sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA * PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN TURYSTYCZNY * OBSZAR CHRONIONY


215/783

Autor: Rettinger R.; Rettinger, Wacław
Tytuł: Stan sanitarny Sanu w Górach Słonnych a jego wykorzystanie rekreacyjno-tyrystyczne.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 115-122, 1 ryc. 5 tab. sum. bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * TEREN TURYSTYCZNY * SŁONNE, GÓRY * SAN (DOLINA) * RZEKA * SAN * ZANIECZYSZCZENIE WODY * CHARAKTERYSTYKA * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO


216/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Hilton Hotels Corporation oraz Hilton International.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 2-3, s. 12-14, 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO * PRODUKT TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * AGENCJA TURYSTYCZNA * MARKETING * ORBIS S.A * POLSKIE LINIE LOTNICZE 'LOT' * PROMOCJA TURYSTYKI * FIRMA 'HOTELS CORPORATION' * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * USŁUGI TURYSTYCZNE


217/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja 'Bridge to a European College Education in Tourism and Hospitality' : (Budapeszt, 12-17 marca 1971)
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 2, s. 115--117.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja pt. 'Brigde to a European College Education in Tourism and Hospitality' ( 1991 ; Budapeszt )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * KSZTAŁCENIE KADR * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


218/783

Autor: Kruczek, Zygmunt; Ofiarski M.
Tytuł: Rynek turystyczny Stanów Zjednoczonych.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 65-83, 15 tab. bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * STANY ZJEDNOCZONE * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * TARGI * TURYSTYKA ETNICZNA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * POLSKA * BAZA NOCLEGOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI


219/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Kształcenie kadr dla turystyki w Czecho-Słowacji
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 1, s. 37--40. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * CZECHY * SŁOWACJA * PROGRAM * ABSOLWENCI


220/783

Autor: Abram, Maciej
Tytuł: Wyższa Szkoła Handlu i Gastronomii w Budapeszcie.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 1, s. 67-69, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * WĘGRY * SZKOŁA WYŻSZA * WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I GASTRONOMII * BUDAPESZT (WĘGRY)


221/783

Autor: Feczko, Janusz S.
Tytuł: Jakość biur podróży.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 2, s. 95-103, 6 ryc. 1 tab. bibliogr. 14 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * JAKOŚĆ * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * ZARZĄDZANIE * KADRA TURYSTYKI * FINANSE TURYSTYKI


222/783

Autor: Zapart W.
Tytuł: Sieciowy system rezerwacji i informacji w biurze podróży na przykładzie 'Amadeusa'.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 3, s. 43-48, 1 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * INFORMACJA TURYSTYCZNA * KOMPUTER * OPROGRAMOWANIE * AMADEUS (SYSTEM INFORMATYCZNY) * REZERWACJA MIEJSC * BAZA DANYCH * NIEMCY * BAZA NOCLEGOWA * NIEMCY * HOTEL


223/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Hertz Corporation.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 7, s. 53-54, 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * FIRMA 'HERTZ CORPORATION' * USŁUGI PRZEWOZOWE * SAMOCHÓD * RYNEK TURYSTYCZNY * AMERYKA PÓŁNOCNA * EUROPA * PRZEWOŹNIK TURYSTYCZNY


224/783

Autor: Feczko, Janusz S.
Tytuł: Badania jakości produktu atrakcji turystycznych Krakowa.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1996, nr 1-4, s. 123-126, 1 rys. bibliogr. 1 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * JAKOŚĆ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OCENA


225/783

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Metodologiczne aspekty standaryzacji produktu tyrystycznego.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1995, nr 1/2, s. 5-14, rys. tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * STRATEGIA I METODOLOGIA * ANALIZA SWOT * STANDARYZACJA * TEST ZRÓŻNICOWANIA SEMANTYCZNEGO * FORMUŁA FISHBEINA * PERCEPCJA


226/783

Autor: Kruczek, Zygmunt; Paszucha, Marek
Tytuł: Rozwój gminy uzdrowiskowej Krynica przez turystykę
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1994, nr 3-4, s. 46--64. - 3 rys., 2 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WALORY TURYSTYCZNE * GMINA * PRODUKT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * GOSPODARKA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


227/783

Autor: Zapart W.
Tytuł: Analiza ocen poziomu usług turystycznych w Zakopanem.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1994, nr 3-4, s. 77-85, 5 tab. bibliogr. 3 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * OCENA * TEST DUNCANA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


228/783

Autor: Borne-Falencik, Hanna; Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Analiza kwalifikacji kadr nowych biur turystycznych
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1994, nr 1, s. 111--121. - 12 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO TURYSTYCZNE * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRA TURYSTYKI * WYKSZTAŁCENIE * ZATRUDNIENIE


229/783

Autor: Kubik, Helena; Bentke, Jacek; Wroński, Józef Szymon; Myszka, Gabriel
Tytuł: Tematy egzaminów pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla kandydatów na studia stacjonarne i zaoczne na kierunek turystyka w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z lat 1994-1997. . - Kraków : AWF, 1998 - 112 s.
Słowa kluczowe: * JĘZYKOZNAWSTWO * AWF KRAKÓW * STUDIA STACJONARNE * STUDIA ZAOCZNE * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1944-1997 * EGZAMIN * JĘZYK ANGIELSKI * JĘZYK NIEMIECKI * JĘZYK ROSYJSKI


230/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Metodyka krajoznawstwa- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : AWF, 1997 - 173 s. 9 ryc. 3 tab. bibliogr. s. 168-172.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 173) - Bibliogr. s. 168-172
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * KRAJOZNAWSTWO TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * HISTORIA * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJA * PROGNOZOWANIE * METODYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ROLA * IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


231/783

Autor: Gadacz, Lesław
Tytuł: Turystyczno-rekreacyjne formy żeglarstwa deskowego
W książce: Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym : (streszczenie referatów) : materiały I Sympozjum organizowanego przez Zakład Żeglarstwa 20-21 marca 1987 roku. - Kraków : AWF, 1997. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 51). - S. 13.
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium pt. Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym (1 ; 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ŻEGLARSTWO * ŻEGLARSTWO DESKOWE * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1987 * REFERAT * STRESZCZENIE


232/783

Autor: Roszkowski, Andrzej
Tytuł: Analiza funkcjonalności jachtów szkoleniowych i turystycznych
W książce: Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym : (streszczenie referatów) : materiały I Sympozjum organizowanego przez Zakład Żeglarstwa 20-21 marca 1987 roku. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 51). - S. 18.
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium pt. Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym (1 ; 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ŻEGLARSTWO * SPRZĘT * JACHT * SZKOLENIE * ANALIZA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


233/783

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Rozwój turystyki kwalifikowanej a nowe regulacje ustawowe.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 8, s. 38-39..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * AKTY PRAWNE * PRZEPISY * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA AKTYWNA * IMPREZY TURYSTYCZNE


234/783

Autor: Alejziak, Wiesław; Łach A.
Tytuł: Marriott international Inc.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 9-10, s. 17-18, 43, 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * KORPORACJA * MARRIOTT CORPORATION * HOTELARSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SPÓŁKA * MARRIOTT INTERNATIONAL INC. * FINANSE * STRATEGIA * USŁUGI HOTELARSKIE * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA


235/783

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku turystyka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1998, nr 8: Kadry w turystyce., s. 39-47, 6 ryc. bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * EFEKTYWNOŚĆ * KORELACJA * ANALIZA


236/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksja na kanwie książki B. Vukonica 'Turizm ususret buducnosti)'.
W czasop.: Folia Turistica. - 1998, nr 8, s. 99--123. - Sum. - Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * ROZWÓJ * NAUKA * BADANIA * VUKONIC B. * CHORWACJA * POGLĄDY


237/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kształcenie dla potrzeb turystyki w regionie małopolskim.
W czasop.: Folia Turistica. - 1998, nr 8, s. 5-16, 2 ryc. 4 tab. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * MAŁOPOLSKA * SZKOLNICTWO * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA WYŻSZA * SZKOŁA POLICEALNA * ANALIZA


238/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Roman Peretiatkowicz (8.11.1921-27.05.1986)
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - Bibliogr. 2 poz. - S. 7-8.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * BIOGRAFIA * PERETIATKOWICZ, ROMAN * PROFESOR * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * WSPOMNIENIE


239/783

Autor: Sondel, Janusz
Tytuł: Był to wspaniały człowiek
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 13-15.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HISTORIA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * AKADEMIA EKONOMICZNA (KRAKÓW) * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * PERETIATKOWICZ, ROMAN * PROFESOR * KONFERENCJA * AWF KRAKÓW * REFERAT


240/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Szanse i zagrożenia współczesnej turystyki
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 27-30.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * SOCJOLOGIA * GOSPODARKA * POLITYKA * EKOLOGIA * ZADANIA * ROLA * KONFERENCJA * REFERAT


241/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - Bibliogr. 27 poz. - S. 41-66 : 6 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * KONFERENCJA * REFERAT


242/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kształtowanie się turystycznego rynku pracy
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - Bibliogr. 5 poz. - S. 67-74 : 4 rys., 3 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * DOCHÓD NARODOWY * KONFERENCJA * REFERAT


243/783

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 97-101.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * ROLA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * MIASTO * GMINA * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


244/783

Autor: Herzig, Marzanna
Tytuł: Dynamika potrzeb turysty zorganizowanego
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - Bibliogr. 7 poz. - S. 117-120.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * TURYSTA * TURYSTYKA ZORGANIZOWANA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * POTRZEBY * KONFERENCJA * REFERAT


245/783

Autor: Marczyk, Stefan
Tytuł: Próba oceny koniunktury w gospodarce turystycznej w latach 1993-1995
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; Nr 75). - S. 157-160 : 6 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HISTORIA * III RZECZPOSPOLITA * BIURO PODRÓŻY * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


246/783

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Biura podrózy w Krakowie. Analiza porównawcza 1992, 1993
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; Nr 75). - Bibliogr. 4 poz. - S. 175-184 : 8 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * BIURO PODRÓŻY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRAWO TURYSTYCZNE * TRANSPORT TURYSTYCZNY * BADANIA NAUKOWE * 1992 * 1993 * KONFERENCJA * AWF KRAKÓW * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SUCHA BESKIDZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * REFERAT * 1996


247/783

Autor: Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Turysta w Krakowie na Królewskim Trakcie
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; Nr 75). - S. 185-190.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * SOCJOLOGIA * TURYSTA * MARKETING * KULTURA * SZTUKA * ZABYTEK * DZIECI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * REFERAT


248/783

Autor: Szlezynger, Joanna
Tytuł: Wybrane muzea Krakowa w odbiorze turystów i zwiedzajacych (w świetle badań pilotażowych 1995, 1996) : zarysowanie problemu
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; Nr 75). - Bibliogr. 21 poz. - S. 191-200 : 4 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA * HISTORIA SZTUKI * MUZEA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * 1995 * 1996 * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * REFERAT


249/783

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Tytuł: Próba określenia dostępności obiektów saktralnych Krakowa dla turystyki
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; Nr 75). - Bibliogr. 10 poz. - S. 201-214 : 12 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RELIGIA * OBIEKT SAKRALNY * DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA * MARKETING * USŁUGI TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PROBLEM * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


250/783

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Oferta biur podróży w Stanach Zjednoczonych w zakresie organizowania wybranych specjalistycznych form turystyki do krajów europejskich : głos w dyskusji
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 219-222 : 5 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * OFERTA TURYSTYCZNA * WYCIECZKA ROWEROWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * STANY ZJEDNOCZONE * EUROPA * KONFERENCJA


251/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Rola państwa w promocji turystyki
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 4 poz. - S. 22-26.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PAŃSTWO * ROLA * GOSPODARKA NARODOWA * GOSPODARKA RYNKOWA * EKONOMIA * MARKETING * PROMOCJA * POLITYKA * GEOGRAFIA * REGION * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * REFERAT


252/783

Autor: Unrug, Monika
Tytuł: Wykształcenie pracowników gospodarki turystycznej w świetle spisów kadrowych z lat 1973-1983
W książce: Prace z zakresu ekonomiki turystyki / red. nauk. Antoni Fajferek. - Kraków : Wydaw. AE Kraków, 1988. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 247). - Summ., rez. - Bibliogr. 11 poz. - S. 81-93 : 3 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA * HISTORIA * 1945-... * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * 1973-1983


253/783

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Kwestionariusz motywacji turystycznej (KMT): konstrukcja i charakterystyka psychometryczna
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1988, nr 2, s. 51--62. - Rez. - 2 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * MOTYWACJA * KWESTIONARIUSZ * BADANIA NAUKOWE


254/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Austrii
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 51-63. - 16 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * AUSTRIA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * TURYSTYKA ETNICZNA * POLONIA * PROMOCJA TURYSTYKI


255/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Włoch.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 85-95, 15 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WŁOCHY * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * PROMOCJA TURYSTYKI


256/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Kształcenie kadr na potrzeby gospodarki turystycznej.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 1, s. 47-49, 1 rys.. - 1 rys.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * POLSKA


257/783

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy oddziaływania państwa na turystykę.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1995, nr 3/4, s. 67-76..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * FINANSOWANIE TURYSTYKI * ZARZĄDZANIE


258/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 15-16, s. 10-13, 7 tab. 3 wykr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * PRACA ZAWODOWA * PILOT WYCIECZKI * LICENCJA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * AWF KRAKÓW * INSTYTUT TURYSTYKI * BADANIA ANKIETOWE * KOMPUTER * REJESTR PILOTÓW * KOMPUTERYZACJA * KURSY SZKOLENIOWE


259/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Carlson Companies Inc.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 15-16, s. 25, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * RYNEK TURYSTYCZNY * FINANSOWANIE TURYSTYKI * HOTELARSTWO * USŁUGI TURYSTYCZNE * AGENCJA TURYSTYCZNA * STANY ZJEDNOCZONE * PRZEDSIĘBIORSTWO * SYSTEM HOTELOWY* CARLSON COMPANIES INC


260/783

Autor: Alejziak, Wiesław; Pląder, Dorota
Tytuł: Thomson Travel Group.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 17, s. 13.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * FIRMA 'THOMSON TRAVEL GROUP' * LIDER * USŁUGI TURYSTYCZNE * WIELKA BRYTANIA * FINANSE


261/783

Autor: Wątroba, Janusz
Tytuł: Na krajowych trasach turystycznych.
W książce: Przewodnictwo turystyczne w Polsce.. - Warszawa: Wydaw. PTTK 'Kraj', 1986. - s. 208-219.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE * HISTORIA * POLSKA


262/783

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Studia turystyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst.. - 1988, nr 3, s. 15-22.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * AWF KRAKÓW


263/783

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu.. - Kraków : AWF, 1990 - 28 s., schem. tab. - Maszynopis.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * REGION * SYSTEM INFORMACYJNY


264/783

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Organizacja turystyki i zarządzanie. - Kraków : AWF, 1990 - 181 s. : ryc. ; 23 cm-(Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. [T. 2])
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * EKONOMIKA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE


265/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kadry w turystyce. Synteza.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1991, nr 1/2, s. 91-106, wykr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR


266/783

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Ocena środowiska przyrodniczego dla turystyki w dorzeczu Ropy (Beskid Niski).
W książce: Streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich 1986. WSP w Krakowie 1997.. - Warszawa, 1988. - s. 21-23.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEREN TURYSTYCZNY * REGION POŁUDNIOWO-WSCHODNI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * BESKID NISKI * ROPA (RZEKA)


267/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychoterapeutyczne wartości turystyki.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1988, nr 2, s. 43-50, bibliogr. rez.. - Rez. - 1 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOTERAPIA * TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA


268/783

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Psychozy podróży.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1988, nr 2, s. 35-42.
Słowa kluczowe: * PSYCHIATRIA * ZABURZENIA * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * TURYSTA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * SZPITAL * KLINIKA AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


269/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Analiza rozkładu przestrzennego, struktury i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Jugosławii w 1985 r.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Tur.. - 1987, nr 1, s. 28-39, tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * JUGOSŁAWIA


270/783

Autor: Kraskiewicz E.; Zdebski, Janusz
Tytuł: Podróże urlopowe wypoczywających samotnie w ruchu turystycznym Republiki Federalnej Niemiec.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst.. - 1988, nr 1, s. 3-16, bibliogr. tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * URLOP WYPOCZYNKOWY * NIEMCY


271/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wybrane problemy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o podróż.
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyniki prac z lat 1986-1987., 1989. - (Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 ; [nr 1]). - s. 234-257.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * PRAWO TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA


272/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Studia w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
W książce: Prace z zakresu ekonomiki turystyki / [ red. nauk. zeszytu Antoni Fajferek]. - Kraków : Wydaw. AE Kraków, 1988. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 247). - Summ., rez. - S. 5-12.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * EKONOMIKA TURYSTYKI * ORGANIZACJA TURYSTYKI * SZKOŁA WYŻSZA


273/783

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie dla idei 'Zielonych Płuc Polski'.
W czasop.: Aura. - 1989, nr 11/12, s. 23, fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * KONFERENCJA * EUROPA * ORGANIZACJE * EUROPEJSKA FEDERACJA PARKÓW NARODOWYCH I PARKÓW NATURY


274/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Działalność organizacji społecznych w sferze turystyki
W książce: Ekonomiczno-organizacyjne problemy turystyki.. - Kraków : AE, 1989. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 290). - s. 41-52, rez. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * ORGANIZACJE * SOCJOLOGIA


275/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przekształcenia programowe studiów turystycznych w Polsce na tle światowych tendencji
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 2, s. 17--23. - 2 ryc. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * STUDIA * KADRA TURYSTYKI * POLSKA * ŚWIAT * MODEL


276/783

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Biurokraci czy ofiary efektu aureoli? Socjologiczne studium pracowników agencji turystycznych
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1990, nr1/2, s. 66--73. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * KADRA TURYSTYKI * BIURO PODRÓŻY


277/783

Autor: Gibiec, Jan
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne zachodniej części Beskidu Śląskiego
W książce: Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne na obrzeżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego / Jan Gibiec, Krystyna Krauz, Marek Łabaj ; pod red. Teofili Jarowieckiej. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 50). - Bibliogr. 20 poz. - Rez., summ. - S. 7-81 : ryc., tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GÓRY * TEREN GÓRSKI * BESKID ŚLĄSKI


278/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Modele wypoczynku wakacyjnego i weekendowego w Polsce.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1991, nr 1/2, s. 29-36, tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WAKACYJNA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * POLSKA


279/783

Autor: Unrug, Monika
Tytuł: Ruch turystyczny w Muzeum na Wawelu w latach 1983-1987
W książce: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Red. Adam Stabryła. - Kraków : Wydaw. AE Kraków, 1991. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 350). - S. 73-87, tab. wykr. rez. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * MUZEA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - WAWEL * CENTRUM ZABYTKOWE


280/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych. - Kraków : AE, 1989 - S. 316-(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie Ser. Specjalna : Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 88) - Mapy, wykr. - Bibliogr.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA


281/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Szlaki turystyczne i ich funkcjonowanie w świadomości społecznej.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst. - 1989, nr 1, s. 3-8, bibliogr..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA GÓRSKA * GÓRY * HISTORIA TURYSTYKI * SZLAKI TURYSTYCZNE * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * FUNKCJA * śWIADOMOŚĆ


282/783

Autor: Opioła, Leszek
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji osób w wieku emerytalnym na przykładzie populacji byłych emerytowanych pracowników Huty im. Lenina w Krakowie.. - Zakł. Teor. i Metod. Rekr., AWF Krak., 1988 - Praca niepublikowana.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA OSÓB STARSZYCH * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WIEK PRODUKCYJNY * WIEK STARCZY* HUTA IM. LENINA (KRAKÓW)


283/783

Autor: Pencakowska, W.; Węcławowicz-Bilska, E.
Tytuł: Problemy dziedzictwa kulturowego w planowaniu regionalnym
W czasop.: Teka Komis. Urb.. - 1990, T. 24, s. 37-46, rys. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PLANOWANIE * ZABYTEK * KULTURA * WALORY TURYSTYCZNE * TEREN TURYSTYCZNY


284/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Analiza wielkości, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Jugosławii.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst.. - 1988, nr 4, s. 36-56, rys. tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA * JUGOSŁAWIA


285/783

Autor: Kruczek, Zygmunt; Weseli A.
Tytuł: Uzdrowiska Karpackie.. - Kraków : KAW, 1987 - 240 s. bibliogr. 23 poz. mapki.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UZDROWISKO * KARPATY


286/783

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia jako motyw uprawiania turystyki : zarys problemu
W książce: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : wyniki prac z lat 1956-1957., 1989. - (Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 ; [R.1]). - s. 328-345 : tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * WYPOCZYNEK * TEORIA TURYSTYKI


287/783

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1988, nr 2, s. 5--16 . - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA * MOTYWACJA * BADANIA NAUKOWE


288/783

Autor: Pociecha, Maria Aut; Krupa, Robert; Kruszelnicka, Grażyna; Kruszelnicki, Paweł
Tytuł: Baza danych dla turystyki i zagadnień pokrewnych
W książce: Infobazy'99. Bazy danych dla nauki : materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Gdańsk, 30 sierpnia-1 września 1999 r ; Redakcja Antoni Nowakowski, Joanna Nowakowska, Marcin Hryciuk ; Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN. - Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 1999. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - s. 281-286 : 1 ryc..
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem KBN pt. 'INFOBAZY'99 - Bazy danych dla Nauki' (2 ; 1999 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * INFORMATYKA * KOMPUTER * BAZA DANYCH * TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * OBIEKT TURYSTYCZNY * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


289/783

Autor: Fenczyn, Jan; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Psychopedagogiczne implikacje wynikające z porównawczych badań wybranych cech osobowości słuchaczy dwóch kolejnych roczników kierunków turystyka i rekreacja krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, t. 28, s. 7--18. - Sum. - 5 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * CECHY PSYCHICZNE * EKSTRAWERTYK * INTROWERTYK * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * TESTY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * KIERUNEK STUDIÓW * TURYSTYKA * REKREACJA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * METODY STATYSTYCZNE * WYNIKI BADAŃ * WYKORZYSTANIE


290/783

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: POIT Paryż.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1999, nr 15-16, s. 10.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * POIT * POLSKI OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ * FRANCJA * MIASTO * PARYŻ (FRANCJA) * PROMOCJA POLSKI * KOMPUTER * SYSTEM INFORMACYJNY * INTERNET


291/783

Autor: Jakubowski, Mariusz
Tytuł: English in tourism : student's book. - Kraków : AWF, 1999 - 199 s. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 8)
Słowa kluczowe: * JĘZYKOZNAWSTWO * JĘZYK ANGIELSKI * NAUCZANIE * STUDENCI * TURYSTYKA * REKREACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


292/783

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Ładecki, Bolesław; Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychologiczne podstawy organizacji i realizacji turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych - nowy przedmiot nauczania w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego?
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 129--137. - Summ. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * REHABILITACJA * PRZEDMIOT NAUCZANIA * AWF KRAKÓW


293/783

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Próba opisu gospodarki turystycznej w systemowych kategoriach przepływu i transformacji
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1999, nr 1, s. 5--16.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA RYNKOWA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * SYSTEM * TEORIA * SPRZĘŻENIE ZWROTNE * CYBERNETYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * RYNEK TURYSTYCZNY


294/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Ekonomika turystyki
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 10 poz. - s. 31-40.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI * MARKETING * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY


295/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia a turystyka
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 29 poz. - s. 53-63 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TERMINOLOGIA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ * BADANIA ANKIETOWE * METODOLOGIA


296/783

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Ekologia człowieka w turystyce i rekreacji
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 13 poz. - s. 83-96.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * SPOŁECZEŃSTWO * EKOLOGIA * KORELACJA * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * EDUKACJA EKOLOGICZNA


297/783

Autor: Alejziak, Wiesław; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Perspektywy rozwoju nauk o turystyce
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 23 poz. - s. 97-106.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * WIEDZA * POGLĄDY * ROZWÓJ * CZYNNIK


298/783

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju. - Kraków : AWF, 1999 - 108 s. : ryc. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7) - Bibliogr. przy poszczególnych pracach
Słowa kluczowe: * TURYZM * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EKONOMIKA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI * MARKETING * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * HISTORIA * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY


299/783

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Przedmowa
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - S. 5-6.
Słowa kluczowe: * TURYZM * TURYSTYKA * GEOGRAFIA * HISTORIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * PRZEDMOWA


300/783

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku. - Kraków : AWF, 1999 - 149 s. : ryc., tab. ; 23 cm.-(Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78)
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * PRAWO * USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM * WYŻSZE UCZELNIE * WYŻSZE UCZELNIE WF * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * KONFERENCJA


301/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 5.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * KONFERENCJA


302/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Tendencje w światowej turystyce u progu XIX wieku
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 25-33.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HISTORIA * 19 W. * ŚWIAT * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * PRODUKT TURYSTYCZNY * CZAS WOLNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * TECHNIKA * KOMPUTER * STOSUNKI INTERPERSONALNE * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT


303/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Jakość w kształceniu kadr turystycznych : (wnioski z konferencji WTO w Krakowie 8-10 października 1998)
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium, Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 35-39.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * MARKETING * KONFERENCJA * WORLD TOURISM ORGANISATION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


304/783

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: TEDQUAL - metodologia oceny jakości kadr turystycznych
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 41-58 : 1 ryc., 17 tab..
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * OCENA * METODOLOGIA * ORGANIZACJE * WORLD TOURISM ORGANISATION * TEDQUAL * METODA DELFICKA * MARKETING * KONFERENCJA * REFERAT


305/783

Autor: Winiarski, Ryszard; Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 69-72.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * DYDAKTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * NAUCZANIE * PROGRAM * WYŻSZE UCZELNIE WF * KONFERENCJA * REFERAT * AWF KRAKÓW


306/783

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Stowarzyszenie Akademia Europejska w Beskidach w Suchej Beskidzkiej
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 135-137.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * EKONOMIKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * SZKOŁA WYŻSZA * ORGANIZACJE * AKADEMIA EUROPEJSKA W BESKIDACH * BESKIDY * PROGRAM * MARKETING * PROMOCJA TURYSTYKI * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT* POLICEALNA SZKOŁA AGROTURYSTYKI I AGROBIZNESU (SUCHA BESKIDZKA)


307/783

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Content and place of prosomatic attitudes in value system of academic youth in Cracov
W książce: Sbornik pohyb a zdravi : Olomounc 11-14. zari 1999 : Meżdinarodni Konference organizovana Fakultou telesne kultury Univerzity Palackeho v Olomouci. - [Olomouc] : [b.w.], 1999. - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - Tł. tytułu: Postawy prosomatyczne w systemie wartości młodzieży Krakowa - s. 357-359, 1 ryc., 1 tab..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * POSTAWA PROSOMATYCZNA * POGLĄDY * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA * REKREACJA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


308/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Działalność liderów przemysłu turystycznego w swietle aktualnych tendencji występująych na rynku (studium przypadku First Choice i Forte)
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 3--38. - Summ. - 1 ryc. - 7 tab. - Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * POPYT TURYSTYCZNY * PODAŻ TURYSTYCZNA * FINANSE TURYSTYKI * MARKETING * HOTELARSTWO * SYSTEM HOTELOWY * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA * FIRMA 'FORTE PLC' * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * ORGANIZATOR TURYSTYKI * TUROPERATOR 'FIRST CHOICE HOLIDAYS PLC' * RESTRUKTURYZACJA


309/783

Autor: Dziadkowiec, Joanna
Tytuł: Wykorzystanie programu Mystery Shopping w konsumenckiej ocenie jakości obsługi w biurach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 69--87. - Summ. - 3 ryc, 6 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * ORGANIZATOR TURYSTYKI * BIURO TURYSTYCZNE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OCENA * KLIENT * BADANIA ANKIETOWE * PROGRAM


310/783

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 89--96. - Summ. - Bibligr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CELE TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE


311/783

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 97--117. - Sum. - 6 ryc. , 8 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE


312/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Losy zawodowe pilotów wycieczek zagranicznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 119--140. - Sum. - 5 ryc., 21 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * KADRA TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * KWALIFIKACJE * KSZTAŁCENIE KADR * BADANIA ANKIETOWE


313/783

Autor: Gniadek, Krystyna
Tytuł: Problemy inowacyjności obiektów hotelarskich
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 114--154. - Summ. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * HOTEL * PENSJONAT * OFERTA TURYSTYCZNA * INWESTYCJE * RUCH TURYSTYCZNY * PENSJONAT 'TADEUSZ' * DZIAŁALNOŚĆ * MIASTO * LANCKORONA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


314/783

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 155--163. - Sum. - 1 tab. - Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * TURYSTYKA * ROWER * IMPREZY TURYSTYCZNE * OKRES POROZBIOROWY * GALICJA (POLSKA ; REGION)


315/783

Autor: Mroczka, Adam; Sacha, Stefan
Tytuł: Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 165--173. - Sum. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * JAKOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA


316/783

Autor: Puchalska-Miętus, Katarzyna
Tytuł: Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 175--181. - Recenzja książi: J. Swarbrooke, The Development and Management of Visitors Attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995, s. 381
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZARZĄDZANIE * ROZWÓJ * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * PUBLIKACJA * KSIĄŻKA * RECENZJA * SWARBROOKE J.


317/783

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: [Zakończył się V Kongres...]
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2000, nr 21, s. 8.
Impreza: Kongres Krajoznawstwa Polskiego (5 ; 2000 ; Gniezno)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * KONFERENCJA * OCENA


318/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Nowelizacja ustawy
W czasop.: Hotelarz. - 2001, kwiecień, s. 19--21.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * 1997 * NOWELIZACJA * USTAWA O ZMIANIE USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * 2000 * ORGANIZATOR TURYSTYKI * REJESTR * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * OBIEKT HOTELARSKI * PILOT WYCIECZKI * SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE


319/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Pilot wycieczek a prawa nabyte
W czasop.: Świat i Podróże. - 2001, nr 4, dod. 'PARTner branży turystycznej' kwiecień 2001, s. 8, 14.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * AKTY PRAWNE * PRZEPISY * UPRAWNIENIA * USŁUGI PILOTAŻOWE * POLITYKA TURYSTYCZNA * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * PROGRAM SZKOLENIA * JĘZYK OBCY


320/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Istota nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych
W czasop.: Hotelarz. - 2001, maj, s. 18--19.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * 1997 * NOWELIZACJA * 2000 * UNIA EUROPEJSKA


321/783

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Rosiński, Jarosław
Tytuł: Sporty zimowe u progu XXI wieku : tradycje i perspektywy
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2001, nr 9-10, s. 95--99. - 1 fot.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa pt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku. Tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TURYSTYKA * REKREACJA * ZIMA * KONFERENCJA


322/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Wprowadzenie euro, a turystyk. Cz. 2
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2002, nr 1-2, s. 42--43.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * WALUTA * EURO * POLSKA * ŚWIAT


323/783

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: W sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
W czasop.: Aura. - 2000, nr 7, s. 4--6. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * NOWELIZACJA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * SPOŁECZEŃSTWO * KONFLIKT * GOSPODARKA RYNKOWA * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


324/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wybrane zagadnienia prawne w hotelarstwie
W książce: Organizacja pracy w hotelarstwie / Pr. zbior. Jacek Pustoła [et al.] ; red. Tadeusz Szczęsny. - Warszawa : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki ; Polskie Zrzeszenie Hoteli, 1999. - s. 291-332. - ISBN 83-908366-5-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI HOTELARSKIE * PRACA ZAWODOWA * BEZPIECZEŃSTWO


325/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Prawne i finansowe uwarunkowaqnia turystyki
W książce: Gospodarstwo agroturystyczne : poradnik / [red.: Lucjan Powichrowski et al.]. - [Warszawa] : [Zakł. Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej], 1998. - Data wyd. jest dat. druku - s. 93-128.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * EKONOMIKA TURYSTYKI


326/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Jak zaplanować udany urlop? : praktyczny poradnik. - Bielsko-Biała : PPU 'Park, 2001 - 150 s. : fot. ; 21 cm - ISBN 83-7266-063-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * URLOP WYPOCZYNKOWY * PRAWO TURYSTYCZNE * BIURO TURYSTYCZNE


327/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.].- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 10 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotow wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - s. 129-172 : 3 mapy, 1 tab. . - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * PILOT WYCIECZKI * WYCIECZKA * TRASY TURYSTYCZNE * PORADNIK


328/783

Autor: Kruczek, Zygmunt Opr.; Sacha, Stefan Opr.
Tytuł: Testy i pytania dla kandydatów na pilotów wycieczek : materiały pomocnicze dla organizatorów, wykładowców na kursach pilotów wycieczek i kandydatów na pilotów. - Kraków : Proksenia, 2002 - 78 s. : fot. ; 23 cm - ISBN 83-915010-7-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * PILOT WYCIECZKI * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TESTY * POLSKA * ŚWIAT


329/783

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Metody statystyczne w zarządzaniu turystyką. - Kraków : F. H. U. 'Albis', 2002 - 208 s. : il. , tab. ; 23 cm - Bibliogr. 33 poz. - Aneks s. 197-208 - ISBN 83-906452-8-9
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZARZĄDZANIE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * METODA


330/783

Autor: Raciborski, Jerzy Oprac.; Sondel, Janusz Oprac.; Sondel, Krzysztof Oprac.
Tytuł: Prawo turystyczne. Cz. 1. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000 - Skoroszyt, wiele liczbowań : tab. ; 25 cm. - ISBN 83-88296-37-X
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRZEWOŹNIK TURYSTYCZNY


331/783

Autor: Krupa, Robert; Pociecha, Maria; Szlezynger, Joanna; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: Baza danych o obiektach Krakowa i okolic
W książce: INFOBAZY'2002 : Materiały Konferencji INFOBAZY'2002 - Bazy Danych dla Nauki : Konferencja organizowana pod patronatem Komitetu Badań Naukowych ; red. Antoni Nowakowski ; Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN. - Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2002. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - S. 217-220. - ISBN 83-908112-1-9
Impreza: Konferencja nt. 'Infobazy2002 - bazy danych dla nauki' ( 2002 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMATYKA * BAZA DANYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


332/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Biura podróży
W książce: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników / [Oprac. redakcyjne Marta Pawlus].- Wyd. 2 - Bielsko-Biała, 2000. - Bibliogr. 2 poz. - S. 72-75 : 4 ryc.. - ISBN 83-7266-026-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * BIURO PODRÓŻY * ENCYKLOPEDIA


333/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Hotele, pensjonaty, kwatery prywatne, kempingi
W książce: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników / [Oprac. redakcyjne Marta Pawlus].- Wyd. 2 - Bielsko-Biała, 2000. - Bibliogr. 2 poz. - S. 214-217 : 4 ryc.. - ISBN 83-7266-026-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * HOTELARSTWO * ENCYKLOPEDIA


334/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Rezerwacja
W książce: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników / [Oprac. redakcyjne Marta Pawlus].- Wyd. 2 - Bielsko-Biała, 2000. - S. 566-567. - ISBN 83-7266-026-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * REZERWACJA * UMOWA * ENCYKLOPEDIA


335/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Turystyka
W książce: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników / [Oprac. redakcyjne Marta Pawlus].- Wyd. 2 - Bielsko-Biała, 2000. - Bibliogr. 4 poz. - S. 75--751 : 1 ryc.. - ISBN 83-7266-026-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * ENCYKLOPEDIA


336/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wizy
W książce: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników / [Oprac. redakcyjne Marta Pawlus].- Wyd. 2 - Bielsko-Biała, 2000. - Bibbligr: 4 poz. - S. 750-751 : 1 ryc.. - ISBN 83-7266-026-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIZA * PRAWO * ENCYKLOPEDIA


337/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wycieczki zorganizowane
W książce: Encyklopedia : prawo nie tylko dla prawników / [Oprac. redakcyjne Marta Pawlus].- Wyd. 2 - Bielsko-Biała, 2000. - Bibliogr. 4 poz. - S. 766-769 : 9 fot.. - ISBN 83-7266-026-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO * PODRÓŻE * WYCIECZKA * ENCYKLOPEDIA


338/783

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Der Berg ruft! - wystawa alpinizmu
W czasop.: Wierchy. - R. 66 (2000), s. 219--220.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ALPINIZM * WYSTAWA * HISTORIA * WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE * KONFERENCJA * SALZBURG (AUSTRIA)


339/783

Autor: Bocho, Witold; Gąska, Stefan; Kowalski, Tomasz; Pląder, Dorota; Raciborski, Jerzy; Wolak, Grzegorz
Tytuł: Organizacja pracy w hotelarstwie / [aut. Witold Boho et al. ; red. Dorota Pląder]. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2001 - 125 s. : tab. ; 24 cm - ISBN 83-915010-0-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * ORGANIZACJA * PODRĘCZNIK


340/783

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku
W książce: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / (pod red. Stefana Bosiackiego) ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań : AWF, 2000. - Bibliogr. 9 poz. - S. 7-18 : 3 tab., 1 schem.. - ISBN 83-86336-78-1
Impreza: Konferencja Naukowa nt. 'Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku' ( 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * KONFERENCJA * REFERAT


341/783

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Zapewnianie jakości i zarządzanie przez jakość (TQM)w turystyce jako nowe wyzwanie w zjednoczonej Europie
W książce: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / pod red. Stefana Bosiackiego. - Poznań : AWF, 2000. - S. 239-260 : 11 tab.. - ISBN 83-86336-78-1
Impreza: Konferencja Naukowa nt. 'Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku' ( 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * ZARZĄDZANIE * JAKOŚĆ * TOTAL QUALITY MENAGEMENT * EUROPA * KONFERENCJA * REFERAT


342/783

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Kwalifikacje kadr hotelarskich w aspekcie wymogow Unii Europejskiej
W książce: Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku / pod red. Stefana Bosiackiego. - Poznań : AWF, 2000. - S. 319-321. - ISBN 83-86336-78-1
Impreza: Konferencja Naukowa nt. 'Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku' ( 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * KSZTAŁCENIE KADR * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


343/783

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Adaptacja obiektów przemysłowych dla potrzeb turystyki w regionie krakowskim
W książce: Sbornik referatu z mezinarodni vedecke konference : marketing a cestovni ruch, Ostrava 2000[-12-01]. - Ostrava : [Katedra Managementu], Ekonomicka fakulta,Vysoka Skola banska-Tecnicka univerzita , 2000. - S. 17-21. - ISBN 80-7048-021-1
Impreza: Mezinarodni vedecke konference: Marketing a cestovni ruch ( 2000 ; Ostrava)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZABYTEK TECHNIKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA (WIELICZKA) * KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' (BOCHNIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * KONFERENCJA * REFERAT* HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


344/783

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Adaptation von Industrieobjekten fur der Tourismusbendarf in der Region Krakau (PL)
W książce: Landschaften aus Menschenhand : die touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturraumen : dokumentation des Symposiums am. 10. Reissepavillon, 14.-15.1.2000, Hannover Congress Centrum, veranstallet von Sttattreisen Hannover. - Munchen ; Wien : Profil Verlag, 2001. - Tł. tytułu: Adaptacja obiektów przemysłowych w regionie Krakowa do użytku turystycznego - S. 109-116 : 1 mapa ; 1 fot.. - ISBN 3-89019-468-0
Impreza: Sympozjum nt. 'Landschaften aus Menschenhand - touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturraumen' ( 2000 ; Hanower)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZABYTEK TECHNIKI * KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' (BOCHNIA) * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * KONFERENCJA * REFERAT* HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


345/783

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Systemy zarzązania śodowiskiem w gminach turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [3]--12. - Summ. - 3 ryc, 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRAWO * ZARZĄDZANIE * GMINA * UNIA EUROPEJSKA* ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM


346/783

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Regionalne aspekty ekorozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [13]--24. - Summ. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * EKOROZWÓJ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * GMINA * PROGRAM


347/783

Autor: Rettinger, Wacław
Tytuł: Gmina Alwernia jako potencjalny obszar turystyczno-rekreacyjny
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [55]--66. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORY TURYSTYCZNE * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ZABYTEK * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TRASY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * GMINA * ALWERNIA (WOJ. MAŁPOLSKIE ; OKRĘG)


348/783

Autor: Pociecha, Maria; Krupa, Robert; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: Baza danych o biurach turystycznych i hotelach Krakowa
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [25]--34. - Summ. - 6 ryc., 5 tab. - Biblioggr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMATYKA * BAZA DANYCH * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


349/783

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w Krakowie
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [35]--61. - Summ. - 5 ryc., 24 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * ZATRUDNIENIE * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTELARSTWO * BIURO PODRÓŻY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


350/783

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [75]--83. - Summ - 3 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


351/783

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [85]--95. - Summ - 12 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA ZAWODOWA * BADANIA ANKIETOWE* 1999


352/783

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Znaczenie turystyki dla możliwości ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [97]--132. - Summ. - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * EKOROZWÓJ * GÓRY * BIOCENOZA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ANALIZA SWOT * CZARNY DUNAJEC (DORZECZE) * POLSKA POŁUDNIOWA


353/783

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Adaptationvon Industrjeobiekten fur den Torismusbedarf in der Krakau (PL)
W książce: Landschaften aus Menschenhand : die touristische nutzung von (Industrie-) Kulturraumen : dokumentation des Symposiums am 10. Reisepavillon, 14. - 15. 1. 2000, Hannover Congress Centrum, veranstalter von Stattreisen Hannover / Hrsg. Christian Baumgartner, Anke Biedenkapp. - Munchen Wien : Profil Verlag, 2001. - Tłum. tytułu: Adaptacja obiektów przemysłowych do użytku turystyki w regionie krakowskim - S. 109-106 : 1 mapa, 1 fot.. - ISBN 3-89019-468-0
Impreza: Sympozjum nt. "Landschaften aus Mensschenhand - touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturraumen ( 2000 ; Hanover )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZABYTEK ARCITEKTURY * ZABYTEK TECHNIKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' (BOCHNIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


354/783

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Wartości 'duchowe' turystyki a wychowanie fizyczne
W książce: Aksjologia sportu : praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2001. - S. 96-104. - ISBN 83-86622-58-X
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * TURYSTYKA * FUNKCJE TURYSTYKI * WARTOŚĆ * DZIECI * MŁODZIEŻ


355/783

Autor: Chochół, Maria
Tytuł: Touristik in der Theorie und Praxis. - Kraków : AWF, 2001 - 139 s. -(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 13)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * JĘZYK NIEMIECKI * TEORIA * PRAKTYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


356/783

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. 3--18. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * REKLAMA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * METODA


357/783

Autor: Kozioł, Leszek; Trzaska, Sebastian
Tytuł: Etapy projektowania kampanii reklamowej
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. 19--38. - Summ. - 6 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * REKLAMA * PROJEKT* KAMPANIA REKLAMOWA


358/783

Autor: Dziadkowiec, Joanna
Tytuł: Jakość jako narzędzie marketingowe
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. [39]--57. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ


359/783

Autor: Bocho, Witold
Tytuł: Praktyczne elementy marketingu w hotelarstwie
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. [87]--109. - Summ. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * MARKETING * USŁUGI HOTELARSKIE * PRAWO TURYSTYCZNE


360/783

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Metody i techniki kształtowania potencjału kwalifikacyjnego personelu w hotelarstwie
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. [111]--127. - Summ. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * KOMPETENCJE* NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATIONS


361/783

Autor: Starzyk, Robert
Tytuł: Znaczenie opinii i postaw konsumentów w kształtowaniu produktu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. [129]--144.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * PRODUKT TURYSTYCZNY * KONSUMENT * BADANIA NAUKOWE


362/783

Autor: Sas, Magdalena
Tytuł: Jak napisać biznesplan
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. [167]--185. - Summ. - 3 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * EKONOMIKA TURYSTYKI * MARKETING * FINANSE * BIZNES PLAN


363/783

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Przywództwo w grupie turystycznej
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [5]--21. - Summ.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA * GRUPA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * OSOBOWOŚĆ * ROLA * KONFERENCJA * REFERAT


364/783

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Rola przewodników górskich w edukacji środowiskowej
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [63]--74. - Summ. - 1 tab - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * GÓRY * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TURYSTA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


365/783

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [75]--89. - Summ. - 1 tab.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * TURYSTYKA * USTAWA * PRACA ZAWODOWA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT* USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * 1999


366/783

Autor: Dąbrowski, Piotr Oprac.
Tytuł: Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno-naukowej [pt.] Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [127]--130.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. ' Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce' ( 2002 ; Sucha Beskidzka )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * GÓRY * ORGANIZACJE * PRAWO TURYSTYCZNE * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA * WNIOSEK


367/783

Autor: Nowakowska, Anna Red.
Tytuł: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000. - Kraków : AWF, 2001 - 252, [1] s. : il. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81)
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków-Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * STUDENCI * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


368/783

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Wystąpienie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Mariana Bukowca
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - S. 7.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków-Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA (KRAKÓW). INSTYTUT TURYSTYKI * JUBILEUSZ * REKTOR * KONFERENCJA* OTWARCIE KONFERENCJI * WYSTĄPIENIE


369/783

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Otwarcie Konferencji przez Dyrektor Instytutu Turystyki prof. dr hab. Annę Nowakowską
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - S. 8-10.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków-Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA *