Wynik wyszukiwania

Zapytanie: TERMINOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 76Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/76

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Nowa koncepcja klasyfikacji i struktury motoryczności człowieka
W czasop.: Antropomotoryka. - 1989, nr 2, s. 3-7, 1 schem. sum. bibliogr. 3 poz..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * TERMINOLOGIA * STRUKTURA * KLASYFIKACJA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


2/76

Autor: Kozioł, Ryszard
Tytuł: Cybernetyka sportu. - Kraków : AWF, 1989 - 149 s. : 41 schem., 6 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 99) - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * SPORT * CYBERNETYKA * SYSTEM * TERMINOLOGIA * KLASYFIKACJA * TRENING * STEROWANIE * KOMPUTER * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


3/76

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz H.
Tytuł: Problematyka stylu życia w socjologicznych badaniach kultury fizycznej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1984, T. 20, s. 229-259, bibliogr. 45 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * ROLA * SOCJOLOGIA * TEORIA * TERMINOLOGIA * STEREOTYP * SPOŁECZEŃSTWO * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO * STOSUNKI SPOŁECZNE * BADANIA NAUKOWE


4/76

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Rekreonomia (rekreologia) nauka o wypoczynku człowieka?
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 14 poz. - S. 278-288 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * TEORIA * NAUKA * REKREONOMIA * TERMINOLOGIA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO


5/76

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: O naukowy status teorii rekreacji
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 289-295.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TEORIA * REKREACJA * TERMINOLOGIA * BADANIA


6/76

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Zabytki architektury walorem krajoznawczym : analiza wybranych obiektów ziemi sądeckiej
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 97--105. - Summ. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * ARCHITEKTURA * ZABYTEK * WALORY KRAJOZNAWCZE * ANALIZA * TERMINOLOGIA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


7/76

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz H. Red.
Tytuł: Kultura fizyczna i sport w ujęciu socjologicznym : wybór tekstów. - Kraków : AWF, 1985 - 280 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 77) - Bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SOCJOLOGIA * TERMINOLOGIA * AKSJOLOGIA * SUKCES SPORTOWY * SPORTOWCY * ROLA SPOŁECZNA * SPORT WYCZYNOWY * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * KORELACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


8/76

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Społeczne funkcje turystyki kwalifikowanej
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 139-147 : 2 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TERMINOLOGIA * FUNKCJA SPOŁECZNA * KRAJOZNAWSTWO * MOTYWACJA * WYCHOWANIE * BADANIA


9/76

Autor: Wolańska T.
Tytuł: Krytyczny przegląd nazw i definicji używanych dla określenia sportu rekreacyjnego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 3, s. 211-217, bibliogr. 49 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT MASOWY * TERMINOLOGIA


10/76

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Słownictwo w piłce ręcznej.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1969, nr 2, s. 3-8..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * TERMINOLOGIA


11/76

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Słownictwo w piłce ręcznej 7- i 11-osobowej.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1963, nr 2, s. 10-14, rys..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * TERMINOLOGIA


12/76

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Analiza pojęć o technice pływania sportowego oraz próba ich usystematyzowania.
W książce: I Symp. 'Teoretyczne podstawy treningu sportowego w pływaniu', Poznań, dnia 3 grudnia 1975 r.. - AWF Pozn., 1976. - (Monografie, Podręczniki, Skrypty Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Seria Monografie, ISSN 0239-7161 ; vnr 79). - Bibliogr. 25 poz. - Seria: Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ; nr 119 - S. 15-25 : 1 ryc..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * PŁYWANIE SPORTOWE * TECHNIKA * TRENING * TERMINOLOGIA


13/76

Autor: Pąchalski, Adam; Orzech, Janusz
Tytuł: Leksykon rehabilitacji. - Kraków : AWF, 1980 - 210 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 43)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TERMINOLOGIA


14/76

Autor: Kaczmarowski, Grzegorz
Tytuł: Poradnik młodego lekkoatlety. Cz.2.
W czasop.: Lekkoatletyka. - 1974, nr 8, s. 7-8..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * TRENING * TEORIA * TERMINOLOGIA * WIEK KALENDARZOWY


15/76

Autor: Jesionka, Zygmunt
Tytuł: Piłka Nożna - geneza piłki nożnej - nowoczesna gra - organizacja i szkolenie - trampkarz - Wacław Kucharz. (oprac. haseł)
W książce: Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. - W-wa, 1966. - T. 8, s. 668-669..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TERMINOLOGIA * ENCYKLOPEDIA


16/76

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Głos w dyskusji nad terminologią w turystyce.
W książce: Pojęcia i definicje w turystyce.. - Kraków, 1968. - s. 97-108, 5 map.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA


17/76

Autor: Kwapulińska, Wanda
Tytuł: Pojęcie sprawności fizycznej.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1968, supl nr 1, s. 149-150..
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TERMINOLOGIA


18/76

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Metodyka krajoznawstwa : skrypt dla studentów Akademii i Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego. - Kraków : AWF, 1979 - 204 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 37) - Bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * TERMINOLOGIA * HISTORIA * OKRES PRZEDROZBIOROWY * OKRES ROZBIORÓW * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * BADANIA NAUKOWE * METODYKA * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


19/76

Autor: Januszewski, Jerzy; Twardowski, Marian
Tytuł: Mały słownik łuczniczy. - Kraków : AWF, 1991 - 61 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 114)
Słowa kluczowe: * ŁUCZNICTWO * PUBLIKACJA * TERMINOLOGIA * SŁOWNIK * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


20/76

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Wychowanie fizyczne jako przedmiot badań i dziedzina praktycznego działania.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1992, nr 9-10, s. 30-31, 5 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * BADANIA NAUKOWE * TEORETYCY SPORTU * TERMINOLOGIA * POGLĄDY


21/76

Autor: Matuszyk, Andrzej Red.
Tytuł: Materiały z teorii dydaktyki sportów wspinaczkowych. Z. 2. - Kraków : AWF, 1993 - 137 s. : 7 map, 5 rys., 2 schem. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 127) - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * SPORT WYSOKOGÓRSKI * ALPINIZM * GÓRY * SZCZYT GÓRSKI * WYPRAWY * HISTORIA * WSPINACZKI * TEORIA * IDEOLOGIA * TERMINOLOGIA * PSYCHOLOGIA * MOTYWACJA * TECHNIKA * DYDAKTYKA* ALPINIZM JASKINIOWY SPORTOWY * ALPINIZM SOLOWY


22/76

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Elementy psychologii dla studentów AWF kierunku turystyka i rekreacja. - Kraków : AWF, 1993 - 117 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 128) - Bibliogr. s. 114-118
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * REKREACJA * OSOBOWOŚĆ * TERMINOLOGIA * POGLĄDY * ONTOGENEZA * SPOŁECZEŃSTWO * STOSUNKI INTERPERSONALNE * STOSUNKI SPOŁECZNE * GRUPA * ŚRODOWISKO * ADAPTACJA * ZMĘCZENIE * ZNUŻENIE * STRES * KONFLIKT * NERWICE * PSYCHOSOMATYKA * CHOROBY * PSYCHOTERAPIA * MENEDŻER * PRACA ZAWODOWA * ROLA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


23/76

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Przegląd poglądów na temat motoryczności człowieka.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1992, nr 8, s. 109-140, bibliogr. s. 134-140.
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA * POGLĄDY * LITERATURA SPECJALNA * TERMINOLOGIA * HISTORIA


24/76

Autor: Lubaś, Julian; Żak, Stanisław
Tytuł: Przegląd pojęć i definicji z zakresu sprawności fizycznej człowieka.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 237-257, bibliogr. 56 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SPORT * TERMINOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * SIŁA * SZYBKOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ OGÓLNA * GIBKOŚĆ * SKOCZNOŚĆ


25/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ontologiczne, aksjologiczne i teleologiczne podstawy współczesnej koncepcji wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1994, nr 11-12, s. 1-2..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONCEPCJA * KULTURA FIZYCZNA * UCZESTNICTWO * TERMINOLOGIA * POLSKA


26/76

Autor: Pustelnik J.
Tytuł: Próba nowej definicji pojęcia 'wydolność fizyczna'.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1995, nr 5-6, s. 72-77, 1 rys. 3 tab. bibliogr. 29 poz..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * FIZJOLOGIA SPORTU * PRACA * ZMĘCZENIE * WYSIŁEK * WYPOCZYNEK * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TERMINOLOGIA


27/76

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Uwarunkowania, przejawy i struktura motoryczności człowieka w świetle poglądów 'szkoły krakowskiej'.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1995, nr 12, 13, s. 59-82, 1 schem. 1 tab. bibliogr. s. 81-82..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * SZKOŁA KRAKOWSKA * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * TERMINOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * RUCH * POMIAR * CECHY FUNKCJONALNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * SIŁA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE


28/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ciało czy ruch.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1996, nr 5-6, s. 2-4, 1 rys. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * KULTURA * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CIAŁO * RUCH * TERMINOLOGIA


29/76

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Metodyka krajoznawstwa- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : AWF, 1997 - 173 s. 9 ryc. 3 tab. bibliogr. s. 168-172.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 173) - Bibliogr. s. 168-172
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * KRAJOZNAWSTWO TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * HISTORIA * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJA * PROGNOZOWANIE * METODYKA * WALORY TURYSTYCZNE * ROLA * IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


30/76

Autor: Żarów, Ryszard
Tytuł: Antropometria
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - S. 7-11 : 1 ryc..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * METODA * ANTROPOMETRIA * SOMATOMETRIA * TERMINOLOGIA


31/76

Autor: Feiner, Małgorzata; Mikoś, Elżbieta
Tytuł: Mieczysław Łobocki: Metody badań pedagogicznych. Warszawa PWN 1978, s. 314.
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1979, nr 1, s. 57-60, 1 fot.. - Recenzja książki
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * TEORIA * TERMINOLOGIA * PROBLEM * KSIĄŻKA * RECENZJA * ŁOBOCKI M.


32/76

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wychowanie fizyczne specjalne. - Kraków : AWF, 1999 - 132 s. : tab. ; 23 cm.-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 7) - Bibliogr. s. 125-132
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WF SPECJALNE * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPECJALNA * SOCJOLOGIA * TERMINOLOGIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SZKOŁA SPECJALNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * GŁUSI * SŁUCH * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * MŁODZIEŻ TRUDNA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * ZASADY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* CHOROBY PRZEWLEKŁE


33/76

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia a turystyka
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 29 poz. - s. 53-63 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TERMINOLOGIA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ * BADANIA ANKIETOWE * METODOLOGIA


34/76

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Uraz, obrażenie a kontuzja
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 2, nr 4 (1998), s. 343--344. - Przedruk w 'Med. Sportiva' 2008, vol. 12, nr 1, s. 17-18
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * KONTUZJE * TERMINOLOGIA * POGLĄDY


35/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Co ma wspólnego kultura fizyczna z kulturą ?
W czasop.: Człowiek i Ruch. - 2000, nr 1 (1), s. 7--10. - Summ. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARTOŚĆ * POGLĄDY* KULTURA PRZEDMIOTOWA * KULTURA PODMIOTOWA * KULTURA DUCHOWA


36/76

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Słowniczek terminów specjalistycznych medyczno-rehabilitacyjnych
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - S. 241-248.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * TERMINOLOGIA * SŁOWNIK * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


37/76

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Zagadnienia terminologiczne dotyczące turystyki i rekreacji jako obszarów kultury fizycznej
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 2 poz. - Sekcja 1 : Humanistyczne treści kształcenia - S. 49-51.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KULTURA FIZYCZNA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * TURYSTYKA AKTYWNA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * RUCH TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


38/76

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Nowa koncepcja klasyfikacji i struktury motoryczności człowieka
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 3 poz. - Przedruk z: Antropomotoryka 1989, nr 2, s. 3 in. - S. 205-209 : 1 ryc..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * TERMINOLOGIA * STRUKTURA * KLASYFIKACJA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


39/76

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Nowa koncepcja klasyfikacji i struktury motoryczności człowieka
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia .- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 3 poz. - Przedruk z: Antropomotoryka1989, nr 2, s. 3 in. - S. [220]-223 : 1 ryc..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * MOTORYCZNOŚĆ * TERMINOLOGIA * STRUKTURA * KLASYFIKACJA * UZDOLNIENIA RUCHOWE * SZYBKOŚĆ * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ * ZWINNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY


40/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ciało czy ruch
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 6 poz. - Przedruk z: Kult. Fiz. 1996 nr 5-6, s. 2 i n. - S. [68]-72 : 1 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CIAŁO * RUCH * TERMINOLOGIA


41/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ontologiczne, aksjologiczne i teleologiczne podstawy współczesnej koncepcji wychowania fizycznego w Polsce
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Kult. Fiz. 1994, nr 11-12, s. 1 in. - S. 190-193.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONCEPCJA * KULTURA FIZYCZNA * UCZESTNICTWO * TERMINOLOGIA * POLSKA


42/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ciało czy ruch
W książce: Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym w sporcie / pod red. Krzysztofa Zuchory. - Warszawa : AWF, 2000. - (Studia i Monografie ; nr 79). - Bibliogr. 6 poz. - Przedruk z 'Kultura Fizyczna' 1996 - S. 187-192.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TEORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TERMINOLOGIA * KULTURA * NAUKI HUMANISTYCZNE * CIAŁO * WARTOŚĆ


43/76

Autor: Kosiewicz, J.; Krawczyk, Zbigniew; Lipiec, Józef
Tytuł: Filozofia sportu czy namysł filozoficzny nad sportem
W czasop.: Kult. Fiz. . - 1995, nr 9-10, s. 3--6. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * FILOZOFIA SPORTU * TEORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * TERMINOLOGIA * TEORETYCY SPORTU * IDEA OLIMPIJSKA * EDUKACJA OLIMPIJSKA


44/76

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: The onotological, axiological and teleological foundations of modern concept of physical education in Poland
W czasop.: Research Yearbook / AWFiS Gdańsk. - Vol. 2 (1995), s. 33--36.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * TERMINOLOGIA * KONCEPCJA * ONTOLOGIA * AKSJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA* TELEOLOGIA


45/76

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - 3 ryc. - Bibliogr. s. 65-66 - S. 55-66. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * PUBLIKACJA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MODEL * METODOLOGIA* POSTAWA WOBEC TURYSTYKI * JAFARI, JAFAR


46/76

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Filozofia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 111 - S. 84-111. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * ONTOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * TEORIA TURYSTYKI * NAUKA * METODOLOGIA * FUNKCJA DYDAKTYCZNA TURYSTYKI * EPISTEMOLOGIA * TURYSTA * AKSJOLOGIA * TYPOLOGIA* FILOZOFIA TURYSTYKI * WARTOŚCI TURYSTYKI


47/76

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Ekologia człowieka w turystyce i rekreacji
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 156 - S. 143-156. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * NAUKA * WIEDZA EKOLOGICZNA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * AGROTURYSTYKA* EKOLOGIA CZŁOWIEKA


48/76

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 7-42 : 1 tab., 4 rys.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * PODRÓŻE * HOTELARSTWO


49/76

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 19 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 173-198 : 51 rys.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * SZTUKA * ARCHITEKTURA * HISTORIA * TERMINOLOGIA * ZABYTEK ARCHITEKTURY * BUDOWNICTWO * STYL


50/76

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Terminy i pojęcia najczęściej stosowane w obsłudze grup turystycznych
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 16 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 237-324 : 2 tab., 4 rys., 15 zał.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * TERMINOLOGIA * GRUPA * PILOT WYCIECZKI * SZKOLENIE * PRZEPISY


51/76

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Świadomość - czy tylko funkcja mózgu?
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 89-90 - S. 79-90. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * SAMOOCENA * TERMINOLOGIA * SAMOŚWIADOMOŚĆ * SAMOKONTROLA * POGLĄDY * FIZJOLOGIA * PODŚWIADOMOŚĆ * DUCHOWOŚĆ * PSYCHOANALIZA * CZŁOWIEK * OSOBOWOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT* SAMOAKCEPTACJA


52/76

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Ontologia świadomości
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - S. 95-110. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ONTOLOGIA * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * TERMINOLOGIA * KONCEPCJA * DEFINICJA * POGLĄDY * UMYSŁ * OSOBOWOŚĆ * FILOZOFIA * KONFERENCJA * REFERAT* DUSZA * SAMOWIEDZA * EGZYSTENCJA


53/76

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość jako obecność substancji duchowej nie podlegającej lub podlegającej zmianom : (synteza)
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 197-198 - S. 181-198. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * DEFINICJA * DUCHOWOŚĆ * RELIGIA * ŻYCIE * CZŁOWIEK * OSOBOWOŚĆ * TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA) * DZIEDZICZNOŚĆ * TERMINOLOGIA * POGLĄDY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* BYT * BÓG * BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE


54/76

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Some critical remarks on the concept of 'Health-related fitness' against the bacground of polisch research conduced over last ten years
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 1999, vol. 2, s. 3--19. - 1 tab. - Antropomotoryka nr 21
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TERMINOLOGIA


55/76

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Definicje i słownik wyrazów używanych w branży turystycznej
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 225-233. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * SŁOWNIK * PODRĘCZNIK


56/76

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Słownik wyrazów używanych w branży turystycznej
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 225-249. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * SŁOWNIK * PODRĘCZNIK


57/76

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : projektowanie imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 14-27. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ORGANIZATOR TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PROJEKTOWANIE * PROGRAM * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


58/76

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - Bibliogr. s. 105-106 - S. 96-106 : 11 fot.. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * PILOT WYCIECZKI * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * GOTYK * 1500-1800 * RENESANS * BAROK * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


59/76

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. s. 134 - S. 121-134. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * PILOT WYCIECZKI * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * IMPREZY TURYSTYCZNE * GOTYK * BAROK * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * PALLADIANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


60/76

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 7-19 : 3 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * FORMY TURYSTYKI * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA POBYTOWA * WĘDRÓWKA * TURYSTYKA BIZNESOWA * TURYSTYKA KONGRESOWA * TURYSTYKA MOTYWACYJNA * PODRĘCZNIK


61/76

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - Bibliogr. 11 poz. - S. 184-211 : 48 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * GOTYK * 1500-1800 * RENESANS * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * PALLADIANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


62/76

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Pojęcia podstawowe oraz system jednostek miar
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1970. - (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9). - S. [6]-11 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * BIOMECHANIKA SPORTU * POMIAR * TERMINOLOGIA * PODRĘCZNIK


63/76

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Refleksje metodologiczne wokół trzech podstawowych pojęć pedagogicznych
W książce: Społeczeństwo, opieka, wychowanie : prace dedykowane Irenie Jundziłł w osiemdziesięciolecie urodzin / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - Bibliogr. 9 poz. - S. 91-102 : 1 tab., 2 wykr.. - ISBN 83-7326-179-6
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * METODOLOGIA * TERMINOLOGIA * WYCHOWANIE * SOCJALIZACJA * EDUKACJA


64/76

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2006. - S. [83]-93. - ISBN 83-918032-3-6
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * HISTORIA


65/76

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: W sprawie 'hotelików' raz jeszcze
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 5, s. 40--41. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * PRAWO GOSPODARCZE * HOTELARSTWO * HOTEL * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * TERMINOLOGIA* STAN NA ROK 2007


66/76

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Hoteliki, moteliki, pensjonaciki...
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 3, s. 36--37. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * HOTEL * MOTEL * PENSJONAT * TERMINOLOGIA * PRAWO * POLSKA* STAN NA ROK 2007


67/76

Autor: Cybula, Piotr; Kostański, Piotr
Tytuł: Nie można nazywać motelu hotelem
W czasop.: Rzeczpospolita. - 2007, nr 190 (czwartek, 16 sierpnia), s. C6. - 2 fot. - 1 ryc. - Dodatek 'Prawo co dnia'
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * HOTEL * MOTEL * TERMINOLOGIA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA * PRAWO * POLSKA* STAN NA ROK 2007


68/76

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Terminologiczne i klasyfikacyjne bariery rozwoju wiedzy o turystyce oraz ich oddziaływanie na zastosowania praktyczne w gospodarce turystycznej (na przykładzie dyskusji nad pojęciem i zakresem przemysłu turystycznego)
W książce: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / pod red. Małgorzaty Bednarczyk. - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Turystyce Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która odbyła się w grudniu 2005 r. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 62-78. - ISBN 83-7334-564-7, ISBN 978-83-923162-6-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEDZA O DYSCYPLINIE * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POLITYKA TURYSTYCZNA * TERMINOLOGIA * KLASYFIKACJA * PLANOWANIE ROZWOJU * ROZWÓJ * BARIERY


69/76

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Pojęcie 'impreza turystyczna'
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 10, s. 48--49. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA


70/76

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej
W czasop.: Folia Turistica. - 2006, nr 17, s. [27]--49. - Summ. - Bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * TERMINOLOGIA * HISTORIA TURYSTYKI * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ


71/76

Autor: Jakubowski, Mariusz
Tytuł: English in tourism : student's book. - Kraków : AWF, 2007 - 199 s. ; 24 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; 1429-8635) - ISBN 978-83-89121-53-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * JĘZYK ANGIELSKI * NAUCZANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


72/76

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Inhibitory aktywności turystycznej w świetle badań nad wyjazdami Polaków w 2005 roku
W książce: Edukacja jutra : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow [i.e. tomorrow] = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik ; [tł. na jęz. ang. Tomasz Skórecki, tł. na jęz. niem. Małgorzata Godlewska]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [303]-[314]. - ISBN 978-83734-048-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PODRÓŻE * BARIERY * POLSKA * BADANIA * TERMINOLOGIA * METODOLOGIA * WYNIKI BADAŃ


73/76

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych
W czasop.: Folia Turistica. - 2007, nr 18, s. [57]--87. - 4 ryc., 6 tab. - Bibliogr. s. 154-155 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BARIERY * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA * TERMINOLOGIA * METODOLOGIA * WYNIKI BADAŃ


74/76

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz
Tytuł: Wydolność fizyczna, wytrzymałość i tolerancja wysiłkowa w kontekście terminologii stosowanej w fizjologii sportu
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 52, z. 1 (2008), s. 51--54. - Streszcz. j. pol. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * TERMINOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYTRZYMAŁOŚĆ* TOLERANCJA WYSIŁKOWA


75/76

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie turystyki w polskiej tradycji terminologicznej
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 18, s. [27]--74. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. s. 61-73
Słowa kluczowe: * TERMINOLOGIA * TURYSTYKA * HISTORIA TURYSTYKI


76/76

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Wychowanie zdrowotne - jako kategoria nauk pedagogicznych
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2008, nr 9, s. 4--9.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PEDAGOGIKA SPOŁECZNA * TERMINOLOGIA * FUNKCJA * WARTOŚĆ* PEDAGOGIKA ZDROWOTNA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka