Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SYSTEM
Liczba odnalezionych rekordów: 115Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/115

Autor: Szopa, Jan; Śrutowski, Andrzej
Tytuł: Próba odrębnego oszacowania efektów doboru wstępnego oraz zwiększonej aktywności ruchowej w przebiegu rozwoju somatycznego,funkcjonalnego i sprawności motorycznej uczniów klas sportowych między 11 a 14 rokiem życia. - Kraków : AWF, 1990 - 78 s. : 27 tab., 9 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 41) - Rez., summ. - Bibliogr. s. 36-41
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS REAKCJI * KOORDYNACJA RUCHOWA * KLASY SPORTOWE * SELEKCJA * SYSTEM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * OCENA


2/115

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Współczesne koncepcje treningowe w lekkoatletycznych konkurencjach wytrzymałościowych.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1990, nr 3-4, s. 21-28, 1 schem. 1 tab. 3 wykr. bibliogr. 25 poz..
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * TRENING * SYSTEM * WYTRZYMAŁOŚĆ * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SPECJALIZACJA * CYKLE TRENINGOWE * STRUKTURA * OBJĘTOŚĆ TRENINGU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * POGLĄDY * ANALIZA


3/115

Autor: Kozioł, Ryszard
Tytuł: Cybernetyka sportu. - Kraków : AWF, 1989 - 149 s. : 41 schem., 6 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 99) - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * SPORT * CYBERNETYKA * SYSTEM * TERMINOLOGIA * KLASYFIKACJA * TRENING * STEROWANIE * KOMPUTER * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


4/115

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Struktury systemowe i algorytmy wspomagające proces szkoleniowy w narciarstwie a profilaktyka wypadków. - Kraków : AWF, 1989 - 233, [5] s. : 35 rys., 14 schem., 30 tab., 12 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 36) - Rez., summ. - Bibliogr. s. 223-229
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NAUCZANIE * METODYKA * TRENING * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * PROGRAMOWANIE * SYSTEM * STRUKTURA * PRACA HABILITACYJNA


5/115

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy funkcjonowania jednostek gospodarczych organizacji społecznych
W książce: Działalność gospodarcza organizacji społecznych związana z wypoczynkiem : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 16-17 marzec 1984 r. / [red. nauk. tomu Teofila Jarowiecka, Tadeusz Burzyński]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 39). - S. 57-63.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA NARODOWA * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * EKONOMIKA * FINANSE * SYSTEM


6/115

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: Procesy informacyjne w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 81-96, 1 schem. sum. bibliogr.15 poz.. - Summ. - 1 schem. - Bbibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * SYSTEM * SYSTEM ORGANIZACJI * PLANOWANIE * INFORMACJA * INFORMATYKA * MODEL


7/115

Autor: Burzyński, Tadeusz; Nowakowski, Marian
Tytuł: Wybrane problemy rozwoju turystyki w Kanadzie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 23-31, 1 schem. sum. bibliogr. 9 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * STRUKTURA * MODEL * SYSTEM * KANADA


8/115

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Współczesny system dydaktyczno-wychowawczy.
W czasop.: Sądecki Informator Pedagogiczny. - 1973, nr 1, s. 4-15..
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * PEDAGOGIKA * SYSTEM


9/115

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Indywidualizacja procesu dydaktycznego a nauczanie systemowe na przykładzie narciarstwa
W książce: Cybernetyka w sporcie : materiały konferencji, Kraków 18-19 czerwca 1984 roku / [red. nauk. Ryszard Kozioł]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 49). - Bibliogr. 13 poz. - S. 107-121 : 7 rys..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Cybernetyka w sporcie (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * DYDAKTYKA * NAUCZANIE * SYSTEM * PROGRAMOWANIE * SPORT * CYBERNETYKA * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


10/115

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Gubinskij, Anatolij I.; Włodarczyk, Marian
Tytuł: Próba zastosowania funkcjonalno-strukturalnej teorii do opisu i oceny systemu bezpiecznego narciarstwa
W książce: Cybernetyka w sporcie : materiały konferencji, Kraków 18-19 czerwca 1984 roku / [red. nauk. Ryszard Kozioł]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 49). - Bibliogr. 10 poz. - S. 123-141 : 9 rys., 4 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Cybernetyka w sporcie (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * URAZY * TEORIA * SYSTEM * SPORT * CYBERNETYKA * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


11/115

Autor: Kozioł, Ryszard
Tytuł: Podejście systemowo-cybernetyczne w treningu i walce sportowej
W książce: Cybernetyka w sporcie : materiały konferencji, Kraków 18-19 czerwca 1984 roku / [red. nauk. Ryszard Kozioł]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 49). - Bibliogr. 6poz. - S. 39-56 : 8 rys..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Cybernetyka w sporcie (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * CYBERNETYKA * TRENING * WALKA SPORTOWA * SYSTEM * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/115

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Kozioł, Ryszard
Tytuł: Próba modelowego ujęcia profilaktycznych założeń bezpiecznego narciarstwa w świetle metodologii ogólnej teorii systemów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 21, s. 25-42, 1 tab. 1 wykr. bibliogr. 13 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * MODEL * SYSTEM * TEORIA


13/115

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: System bezpiecznego narciarstwa (SBN) w świetle analizy struktury urazowości. - Kraków : AWF, 1984 - 208 s. : 57 rys., 52 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 21) - Bibliogr. s. 139-155
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * SYSTEM * WYPADKI * URAZY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * UKŁAD NERWOWY * UKŁAD RUCHOWY * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * SPRZĘT SPORTOWY * ŚRODOWISKO


14/115

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Poziom kultury fizycznej studentów i perspektywy jej rozwoju na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 51--98. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang., streszcz. j. ros. - 8 ryc., 12 tab. - Bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SZKOŁA WYŻSZA * SYSTEM * STUDENCI * AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA (KRAKÓW) * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * ZDROWIE * ZAINTERESOWANIA * POSTAWA SPOŁECZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/115

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Jugosłowiańska szkoła piłki ręcznej.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1968, nr 3-4, s. 74..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * NAUCZANIE * SYSTEM * JUGOSŁAWIA


16/115

Autor: Bukowiec, Marian; Siatka J.
Tytuł: O potrzebie modernizacji szkolnego systemu wf.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1991, nr 9-10, s. 10-11, bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * ORGANIZACJA * SYSTEM * ZMIANA * PROJEKT * BADANIA EKSPERYMENTALNE


17/115

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Zastosowanie systemu eksportowego do podniesienia bezpieczeństwa w szkoleniu narciarzy zjazdowców
W książce: Narciarstwo w wychowaniu fizycznym i sporcie : (z doświadczeń badawczych i praktyki trenerskiej) : streszczenia referatów wygłoszonych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 19-20 września 1989 roku. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 63). - S. 9-10.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SYSTEM * BEZPIECZEŃSTWO * NAUCZANIE * TRENING * ZAWODNICY


18/115

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Psychologiczne przygotowanie tenisistów
W książce: Psycholog w praktyce sportowej : materiały Konferencji Naukowej / pod red. Janusza Zdebskiego. - Kraków : AWF, 1991. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 64). - Bibliogr. 5 poz. - S. 55-62.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * PRZYGOTOWANIE * PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE * TENIS * ZAWODNICY * SYSTEM * WYNIKI SPORTOWE


19/115

Autor: Cichalewska, Alicja Aut.; Kolarczyk, Ewa; Karelus A.; Mucha, Zbysław; Pabian, L.
Tytuł: Rozwój morfologiczny i sprawność dziewcząt z klasy sportowej gimnastycznej na tle grupy porównawczej nie uprawiającej sportu.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 99-114, 8 tab. 4 wykr. rez. sum. bibliogr. 11 poz..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * REKRUTACJA * SELEKCJA * SYSTEM * PŁEĆ Ż. * KLASY SPORTOWE * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * TESTY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PSYCHOMOTORYKA * TYP BUDOWY CIAŁA * BADANIA EKSPERYMENTALNE * DZIECI * MŁODZIEŻ


20/115

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Założenia programowe kształcenia specjalistów rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Biul. Inf. GKKFiT. - 1973, nr 5-7, s. 21-24..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * FORMA * AWF KRAKÓW


21/115

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Kształcenie kadr turystycznych w Jugosławii.
W czasop.: Biul. Inf. GKKFiT. - 1971, nr 1/2, s. 11-16..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * JUGOSŁAWIA


22/115

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: Trening amerykańskich czterystumetrowców.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1963, nr 5 s.8-9, nr 6 s.4-5, tab..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * TRENING * SYSTEM * NAUCZANIE * STANY ZJEDNOCZONE


23/115

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: System treningowy sprinterów niemieckich.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1963, nr 7 s.6-8, tab., nr 8 s.9-10, il..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * TRENING * SYSTEM * NAUCZANIE * NIEMCY


24/115

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: Amerykańska szkoła sprintu.
W czasop.: Lekka Atl.. - 1963, nr 4, s. 4-5..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * TRENING * NAUCZANIE * SYSTEM


25/115

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera; Kowalski, Roman
Tytuł: Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu społecznego polskiego Spisza.
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 105--121. - Summ. - 6 tab. - Bbibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPOŁECZEŃSTWO * STRUKTURA * SYSTEM * KULTURA * ETNOGRAFIA * ZABYTEK * WIEŚ * POLSKA * SPISZ * POLSKA - REGION KARPACKI


26/115

Autor: Bierzgalski, Janusz
Tytuł: Eksperyment narciarski zwany Próbą Limanowską jako zintegrowany system wychowania fizycznego i sportu. - Kraków : AWF, 1984 - 205 s. : 19 rys., 47 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 19) - Bibliogr. s. 131-145
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * SYSTEM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CECHY MORFOLOGICZNE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * ZDROWIE * POSTAWA CIAŁA * OSOBOWOŚĆ * NARCIARSTWO * MOTYWACJA * PRÓBA LIMANOWSKA


27/115

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Reformowanie studiów turystycznych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 117-131, 1 rys. sum. bibliogr. 9 poz. Aneks.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * TURYSTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * PROGRAM * PLAN * SYSTEM * ZMIANA * PRAKTYKI ZAWODOWE * AWF KRAKÓW


28/115

Autor: Dąbrowski, Władysław Roman
Tytuł: Modelowanie systemu szkolenia żeglarskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 99-111, 9 rys. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ŻEGLARSTWO * DYDAKTYKA * SZKOLENIE * NAUCZANIE * METODA * SYSTEM * MODEL


29/115

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Wychowanie fizyczne w przemianach współczesnej szkoły.
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1992, nr 2, s. 49-52..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SZKOŁA * SYSTEM * ZMIANA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * METODYKA * ORGANIZACJA * PROBLEM * POGLĄDY


30/115

Autor: Marczewski, Wiesław
Tytuł: Identyfication of Mechanical Loads in Human Joints Using Biocybernetical Model of Human Motion. Identyfikacja obciążeń mechanicznych w stawach na podstawie modeli biocybernetycznych systemu ruchowego człowieka.
W czasop.: Med. Sport.. - 1996, nr 11-12, s. 18-20, 1 rys. 3 wykr. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ CZYNNOŚCI CODZIENNYCH * CZŁOWIEK * RUCH * SYSTEM * OBCIĄŻENIE WYSIŁKIEM FIZYCZNYM * MECHANIKA * STAWY * BIOCYBERNETYKA * MODEL * SYMULACJA * KOMPUTER


31/115

Autor: Nowakowski M.; Kwiecień, Ireneusz
Tytuł: Próba systemowego podejścia do waloryzacji środowiska człowieka dla potrzeb turystyki i rekreacji.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 19-32, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TURYSTYKA * REKREACJA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * WALORY REKREACYJNE * SYSTEM * GEOSYSTEM * SYSTEM BIOTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * UCZESTNICTWO


32/115

Autor: Dąbrowski, Władysław Roman
Tytuł: Strukturalny model systemu szkolenia żeglarskiego.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1994, nr 4, s. 93-104, 2 schem. 6 tab. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ŻEGLARSTWO * SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE * SYSTEM * MODEL * STRUKTURA * DYDAKTYKA * METODOLOGIA SZKOLENIA * METODYKA NAUCZANIA


33/115

Autor: Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Sprawność wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych ludzi w różnych temperaturach środowiska. - Kraków : AWF, 1994 - 48 s. :17 ryc. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 58) - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 41-46
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * HOMEOSTAZA * TERMOREGULACJA * SYSTEM * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ADAPTACJA ORGANIZMU * CIEPŁOTA CIAŁA * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * KORELACJA


34/115

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wprowadzenie do metod empirycznych w naukach o kulturze fizycznej
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 9-27 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * NAUKA * SYSTEM * NAUKI EMPIRYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * BADANIA EMPIRYCZNE * OBSERWACJA * METODA INDUKCJI ELIMINACYJNEJ * METODA INDUKCJI STATYSTYCZNEJ


35/115

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Perspektywy kształcenia specjalistów rekreacji
W książce: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1993. - S. 15-28.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REKREACJA * ROZWÓJ * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * STUDIA * SPECJALISTA REKREACJI RUCHOWEJ * OSOBOWOŚĆ


36/115

Autor: Bromboszcz, Janusz; Nowobilski, Roman; Wierzbicki J.
Tytuł: Multimedia w fizjoterapii - kasety dźwiękowe z zaleceniami i instrukcjami do zindywidualizowanych programów ćwiczeń fizycznych.
W czasop.: Fizjoterapia. - 1995, T 3 nr 1, s. 15-17, 1 ryc. bibliogr. 6 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * METODYKA * SYSTEM * SKUTECZNOŚĆ * KOMPUTER * WYKORZYSTANIE


37/115

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Pedeutologiczne aspekty reformy systemu edukacji
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1999, nr 1, s. 4--7. - Bibliogr. 7 poz. - Tekst wystąpienia przygotowanego na konferencję 'Studia nad programami wychowania fizycznego - między rzeczywistością a możliwościami.Tekst zamieszczono równiez w Wychowanie Fizyczne w dobie ferormy edukacji : oczekiwania, realia, perspektywy / red. Wiesław Osiński, Jerzy Pośpiech, Adam Szecówka / Wrocław 1999 : Wyd. Alta-2 / S. 101-107
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * SYSTEM * REFORMA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT


38/115

Autor: Bednarski, Leszek; Koźmin, Adam
Tytuł: Piłka nożna : podręcznik dla studentów i nauczycieli. - Kraków : AWF, 1998 - 299 s. : 241 rys. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 1) - Bibliogr. s. 298-299
Słowa kluczowe: * SPORT * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA SPORTU * ZAWODY * RODZAJ * SYSTEM * ORGANIZACJA * PRZEPISY I REGULAMINY SPORTOWE * TECHNIKA * TAKTYKA * NAUCZANIE * SZKOLENIE * ĆWICZENIA * GRY I ZABAWY * METODYKA * LEKCJA * KONSPEKT ZAJĘĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TRAMPKARZE * JUNIORZY * ODZNAKA SPORTOWA * SPORT DZIECI * SPORT MŁODZIEŻY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


39/115

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Uczmy się od Francuzów.
W czasop.: Hotelarz. - 1998, nr 2, s. 12, 1 tab..
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * FRANCJA * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKA HOTELOWA * SYSTEM * FRANCHISING * USŁUGI HOTELARSKIE * SYSTEM HOTELOWY * PRZEDSIĘBIORSTWO * STANDARD * BAZA NOCLEGOWA


40/115

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Kształcenie kadr na potrzeby gospodarki turystycznej.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 1, s. 47-49, 1 rys.. - 1 rys.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * POLSKA


41/115

Autor: Pąchalska, Maria; Żebrowski, Maciej
Tytuł: Aktywacja mechanizmów asocjacyjnych u chorych z afazją
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S. 66..
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * LECZENIE * SYSTEM * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


42/115

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Próba opisu gospodarki turystycznej w systemowych kategoriach przepływu i transformacji
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1999, nr 1, s. 5--16.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA RYNKOWA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * SYSTEM * TEORIA * SPRZĘŻENIE ZWROTNE * CYBERNETYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * RYNEK TURYSTYCZNY


43/115

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Pedeutologiczne aspekty reformy systemu edukacji
W książce: Wychowanie fizyczne w dobie reformy edukacji / oczekiwania, realia, perspektywy / red. Wiesław Osiński, Jerzy Pośpiech, Adam Szecówka. - Wrocław : Alta-2, 1999. - Tekst zamieszczono również w czasopiśmie Wychow. Zdrow. 1999, nr 1, s. 4--7 - S. 101-107
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * SYSTEM * REFORMA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * PROBLEM


44/115

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: About the motority structure - an attempt to the system approach
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 1999, Vol. 1, s. 125--138. - Antropomotoryka nr 19-20 - Tłum. tyt.: O strukturze motoryczności - próba definicji systemowej - Sum. - 1 tab - Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * STRUKTURA * SYSTEM * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * PSYCHOLOGIA SPORTU * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KOORDYNACJA RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * PROBLEM


45/115

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Narciarstwo - rozważania nad obecnym poziomem
W czasop.: Trening. - 2000, nr 4, s. 165--172. - Materiały z posiedzenia metodycznego na temat: Droga polskich sportowców do mistrzostwa, Warszawa, 16.11.2000 r. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * SZKOLENIE * SYSTEM * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * ZWIĄZEK SPORTOWY * ANALIZA


46/115

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie reklamą - zarys koncepcji
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. 3--18. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * REKLAMA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * METODA


47/115

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: System zapewniania jakości kztałcenia kadr w zakresie turystyki i rekreacji
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 5 poz. - Referaty główne - S. 29-40 : 1 ryc., 5 tab..
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIA * KONCEPCJA * SYSTEM * JAKOŚĆ * RYWALIZACJA * MODEL * POLSKA * RYNEK PRACY * KONFERENCJA * REFERAT


48/115

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Sylwetka absolwenta wyższych studiów w zakresie turystyki i rekreacji
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 8 poz. - Referaty główne - S. 41-46.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIA * MODEL * POLSKA * SYSTEM * ABSOLWENCI * SYLWETKA * OSOBOWOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * PREDYSPOZYCJA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


49/115

Autor: Rosiński, Jarosław; Szczygieł, Marek; Tchórzewski, Dariusz
Tytuł: Analiza obciążeń treningowych 16-18 letnich zawodników i zawodniczek uprawiających narciarstwo biegowe
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 11 poz. - Sesja tematyczna 'Kwalifikowane sporty zimowe' - S. 99-103.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * TECHNIKA * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * SZKOLENIE SPORTOWE * SYSTEM * CYKLE TRENINGOWE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * TRASY NARCIARSKIE * KONFERENCJA * REFERAT


50/115

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Pedeutologiczne aspekty reformy systemu edukacji
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 3 poz. - Tekst wystąpienia przygotowanego na konferencję 'Studia nad programami wychowania fizycznego - między rzeczywistością a możliwościami', Racibórz 17-18 września 1998 r. - Przedruk z: Wychow. Fiz. Zdrow. 1999, nr 1, s. 4 i n. - S. [312]-317.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * PEDAGOGIKA * SYSTEM * REFORMA * NAUCZYCIEL * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE KADR * PROBLEM * KONFERENCJA * REFERAT


51/115

Autor: Mazanek, Leszek; Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Rozliczenia bezgotówkowe w turystyce : karty płatnicze - bezpieczeństwo transakcji
W książce: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki : 'Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki' : 27, 28, 29 listopad 2000 : 04, 05, 06 grudzień 2000 : szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki - Departament Turystyki przy wsparciu Stowarzyszenia 'Akademia Europejska w Beskidach'. - Kraków : AWF. Instytut Turystyki, 2000. - Bibliogr. 7 poz. - S. 111-124 : 5 ryc..
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA TURYSTYKI * ROZWÓJ GOSPODARCZY * KARTA PŁATNICZA * SYSTEM * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJE * VISA INTERNATIONAL * EUROCARD/MASTERCARD* KARTA BANKOWA * JAPAN CREDIT BUREAU * AMERICAN EXPRESS COMPANY * POLCARD * PBK STYL


52/115

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.; Mroczek, Renata Red.
Tytuł: Ocena parametryczna czasopism naukowych. - Kraków : AWF, 2003 - 110 s. : ryc., tab. - Bibliogr. przy rozdziałach
Słowa kluczowe: * NAUKA * POLSKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * LISTA FILADELFIJSKA * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI * SYSTEM


53/115

Autor: Marczewski, Wiesław; Tadeusiewicz, Ryszard
Tytuł: Antropomotoryka biocybernetyczna. - Kraków : AWF, 1993 - 195 s. : il. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 69) - Bibliogr. s. 194-195
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * BIOCYBERNETYKA * SYMULACJA * KOMPUTER * WYKORZYSTANIE * SPORT * RUCH * FORMA ĆWICZEŃ * MODEL * MIĘŚNIE * KOŚCI * UKŁAD KRĄŻENIA * REAKCJA ORGANIZMU * SYSTEM


54/115

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa
Tytuł: Paradoksy społecznej kontroli nauczyciela jako promotora zdrowia
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 7 poz. - Sesja II: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej - S. 189-205. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE * NAUCZYCIEL * ROLA SPOŁECZNA * PROGRAM NAUCZANIA * PROMOTOR * ZDROWIE * DEFINICJA * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIA ZDROWOTNE * EDUKACJA * SYSTEM * SZKOŁA * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * REFERAT* PROMOTOR


55/115

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. - Kraków : AWF, 2003 - 210 s. : il. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 18) - Bibliogr. s. 203-208 - ISBN 83-89121-75-1
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO * TEORIA * PRAKSEOLOGIA * KONCEPCJA * METODA * PROJEKT * PLANOWANIE * DZIAŁANIE * JAKOŚĆ * SYSTEM * TURYSTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * STUDIA * INSTYTUCJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* BENCHMARKING * OUTSOURCING


56/115

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Rola nauki w doskonaleniu systemu kształcenia kadr kultury fizycznej
W książce: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red. nauk. Henryk Grabowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 1981. - S. 5-9.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej" ( 1980 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUKA * KADRA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * DOSKONALENIE * SZKOŁA WYŻSZA * POLSKA * ŚWIAT * PUBLIKACJA * CZASOPISMO * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJE * INSTYTUCJA * NAUCZYCIEL WF * STUDIA * KONFERENCJA


57/115

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Możliwości doskonalenia systemu rekrutacji na studia wychowania fizycznego w świetle wyników dotychczasowych badań
W książce: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red. nauk. Henryk Grabowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 1981. - S. 39-44.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej" ( 1980 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * STUDIA * REKRUTACJA * KANDYDACI * SYSTEM * DOSKONALENIE * DOBÓR KANDYDATÓW * SELEKCJA KANDYDATÓW * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA


58/115

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Łukasz
Tytuł: Nurkowanie jako forma rehabilitacji: kursy, stopnie i programy szkoleniowe w systemie Handicapped Scuba Association
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 19, nr 9 (11-12) (2003), s. 403--408. - Summ. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * NURKOWANIE * KURS * STOPIEŃ TRUDNOŚCI * PROGRAM SZKOLENIA * SYSTEM * ORGANIZACJE* STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HANDICAPPED SCUBA ASSOCIATION


59/115

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Garcia Garcia, J.M.; Suay i Lerma, F.
Tytuł: Current problems of judo coach education
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 612--613. - Section 12: Education and excellance of sport staff
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * TRENING SPORTOWY * EDUKACJA FIZYCZNA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * SYSTEM * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA * HISZPANIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


60/115

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego
W książce: Kompendium wiedzy o turystyce : praca zbior. / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - Bibliogr. s. 432-432 - Zob. też wyd. z 2006 r. s. 109-116 - S. 109-125. - ISBN 83-01-13617-0
Słowa kluczowe: * RUCH TURYSTYCZNY * SYSTEM * ORGANIZACJA * STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY


61/115

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Karty płatnicze w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 164-176 : 21 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * KARTA PŁATNICZA * HISTORIA * SYSTEM * ORGANIZACJE * KARTA KREDYTOWA * HOTELARSTWO * PODRĘCZNIK


62/115

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Koordynacja działań indywidualnych i grupowych w skutecznym nauczaniu systemu gry 1-4-4-2 (bez libero)
W czasop.: Acta Scientifica Acad. Ostroviensis. Zesz. Nauk. WSBiP w Ostrowcu Św. . - 2003, z.12, s. 5--20.
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * TAKTYKA * SYSTEM * NAUCZANIE


63/115

Autor: Kozioł, Leszek; Piekarz, Halina
Tytuł: System controllingu strategicznego w firmie
W książce: Zarządzanie i marketing : Prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman Niestrój. - Kraków : Wydaw.AE, 2003. - Wyd.z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie - s.67-77. - ISBN 83-7252-175-1
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * MARKETING * STRATEGIA * KONTROLA * SYSTEM * METODA


64/115

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. / Red.nauk. Adam Stabryła ., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2002 nr 603 s.257--270.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO


65/115

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / red. nauk. Adam Stabryła. - Kraków : Wyd. AE, 2002 - 57 s. - Na podst. informacji dostarczonych przez autora - ISBN 83-7252-115-8
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


66/115

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania. - Tarnów : Wyd. MWSE, 2004 - [s.p.] - Na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KIEROWANIE ZESPOŁEM * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


67/115

Autor: Rudnicki, Leszek
Tytuł: Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red.nauk. Adam Stabryła ., 2002. - (Zeszyty Naukowe, Prace z zakresu procesu zarządzania / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 579). - S. 49-57.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KONSUMENT * ZACHOWANIA RYNKOWE NABYWCÓW * SKUTECZNOŚĆ * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO


68/115

Autor: Frołowicz, Tomasz; Lewandowski, Marek; Madejski, Eligiusz; Muszkieta, Radosław
Tytuł: Ocena i stymulacja jakości wychowania fizycznego w szkole - propozycje rozwiązań systemowych
W książce: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole = Education and upbringing in a reformed school. T. 5 / red nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Starościak. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004. - Summ. - S. [131]-137 : 1 rys.. - ISBN 83-7374-026-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * JAKOŚĆ * SYSTEM * OCENA * UCZNIOWIE * NAUCZYCIEL


69/115

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Determinanty wynagradzania menedżerów
W czasop.: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. - [S. p.]. - Na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KIEROWANIE ZESPOŁEM * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


70/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen przedsiębiorstw handlowych
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red.nauk. Adam Stabryła ., 1999. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - Bibliogr. 5 poz. - 1999, nr 524 s.23-32.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA * POLITYKA


71/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Cele polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 37-38.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


72/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Cena
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 39-48.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


73/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Dostosowywanie polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 65-66.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


74/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Dyskryminacja cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 67-68.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


75/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Elastyczność cenowa popytu
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 76.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


76/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Gwarancje cenowe
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 89.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


77/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Kalkulowanie cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 103-110.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


78/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Kierunki polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 114-115.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


79/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Konkurencja cenowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 120.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


80/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża podstawowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153-154.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


81/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża handlowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


82/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża handlowa brutto
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


83/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża hurtowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


84/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża kwotowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


85/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża procentowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 154.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


86/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Nabywcy wrażliwi na cenę
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 163.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


87/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Naśladowcy cenowi
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 163.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


88/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Negocjowanie cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 164.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


89/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Obniżka ceny
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 166.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


90/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 183.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


91/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen dyskontowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 183.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


92/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen 'off price'
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 184.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


93/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen 'trading up'
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 184.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


94/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Poziom cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 189.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


95/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Przynęta cenowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 202.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


96/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Przywództwo cenowe
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 202.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


97/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Pułap ceny
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 203.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


98/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Rabat
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 206-207.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


99/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Stosowanie cen jednostkowych
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 236.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


100/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Strefowa cena dostawy
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 245.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


101/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Pułap ceny
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 245.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


102/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Upusty
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 264.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


103/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wabienie ceną
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 267.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


104/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wdrażanie polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 268.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


105/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wiązanie pionowe cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 269.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


106/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wiązanie poziome cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 269.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


107/115

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Zniżki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 280.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


108/115

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Proces kształcenia kadr turystycznych-podstawowe problemy
W książce: Turystyka - szansą rozwoju kraju : kongres turystyki polskiej Warszawa, 6-8 listopada 1995 roku : materiały pokongresowe / [pod red. Andrzeja Gordona]. - Warszawa : Urząd Kult. Fiz. i Tur., 1996. - Pod patronatem Prezesa Rady Ministrów - S.320-323. - ISBN 83-907261-0-6
Impreza: Kongres turystyki polskiej pt. Turystyka szansą rozwoju kraju ( 1995 roku ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * POLSKA


109/115

Autor: Rudnicki, Leszek
Tytuł: Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red.nauk. Adam Stabryła ., 2000. - (Zeszyty Naukowe, Prace z zakresu procesu zarządzania / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 541). - S. 5-15.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KONSUMENT * UCZENIE SIĘ * ZACHOWANIA RYNKOWE NABYWCÓW * SKUTECZNOŚĆ * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO


110/115

Autor: Rudnicki, Leszek
Tytuł: Zachowanie konsumentów na rynku. - Warszawa : PWE, 2000 - 317 s. - ISBN 83-208-1237-2
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SYSTEM * KONSUMENT * ZACHOWANIA RYNKOWE NABYWCÓW * SKUTECZNOŚĆ * MARKETING * PRZEDSIĘBIORSTWO * RYNEK


111/115

Autor: Alejziak, Bożena
Tytuł: Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie
W czasop.: Eduk. Stud. Bad. Inn.. - 2005, nr 4, s. 48--61. - 1 tab. - Bibliogr. s. 61
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * FUNKCJE TURYSTYKI * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI * SAMOWYCHOWANIE * WARTOŚĆ * SYSTEM * KLASYFIKACJA * ANALIZA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE* KWESTIONARIUSZ SAMOWYCHOWANIA


112/115

Autor: Alejziak, Bożena
Tytuł: Samowychowanie młodzieży w badaniach nad turystyką
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne / pod red. Jana Krupy i Jacka Bilińskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. s. 375-376 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [361]-376 : 1 tab.. - ISBN 83-87658-87-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * FUNKCJE TURYSTYKI * FUNKCJA WYCHOWAWCZA TURYSTYKI * SAMOWYCHOWANIE * SYSTEM * KLASYFIKACJA * ANALIZA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE* KWESTIONARIUSZ SAMOWYCHOWANIA


113/115

Autor: Duda, Henryk; Kołodziejczyk, Piotr
Tytuł: System gry mistrzów
W czasop.: Futbol Małop.. - 2006, nr 5, s. 12--13. - 2 [ryc.]
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * GRA SPORTOWA * SYSTEM * CHARAKTERYSTYKA * DRUŻYNA * GRECJA


114/115

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
W książce: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / pod red. A. Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 539-548. - ISBN 978-83-7252-416-4
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * WIEDZA * ZARZĄDZANIE * SYSTEM * BADANIA


115/115

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym - case study
W książce: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - Bibliogr. s. 566 - S. [557]-566 : 3 tab.. - ISBN 978-83-7251-753-1
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * PRODUKCJA * EFEKTYWNOŚĆ * JAKOŚĆ * ZARZĄDZANIE * SYSTEM

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka