Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STRATEGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 49Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/49

Autor: Alejziak, Wiesław; Łach A.
Tytuł: Marriott international Inc.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 9-10, s. 17-18, 43, 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * PRZEDSIĘBIORSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * KORPORACJA * MARRIOTT CORPORATION * HOTELARSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SPÓŁKA * MARRIOTT INTERNATIONAL INC. * FINANSE * STRATEGIA * USŁUGI HOTELARSKIE * GASTRONOMIA TURYSTYCZNA


2/49

Autor: Kozioł, Leszek; Piekarz, Halina
Tytuł: System controllingu strategicznego w firmie
W książce: Zarządzanie i marketing : Prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman Niestrój. - Kraków : Wydaw.AE, 2003. - Wyd.z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie - s.67-77. - ISBN 83-7252-175-1
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * MARKETING * STRATEGIA * KONTROLA * SYSTEM * METODA


3/49

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. / Red.nauk. Adam Stabryła ., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2002 nr 603 s.257--270.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO


4/49

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Etapy formułowania strategii wynagradzania
W książce: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku. - Kraków : Wyd. AGH, 2000. - [S. p.].
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * MOTYWACJA


5/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen przedsiębiorstw handlowych
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red.nauk. Adam Stabryła ., 1999. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - Bibliogr. 5 poz. - 1999, nr 524 s.23-32.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA * POLITYKA


6/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Cele polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 37-38.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


7/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Cena
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 39-48.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


8/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Dostosowywanie polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 65-66.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


9/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Dyskryminacja cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 67-68.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


10/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Elastyczność cenowa popytu
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 76.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


11/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Gwarancje cenowe
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 89.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


12/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Kalkulowanie cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 103-110.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


13/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Kierunki polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 114-115.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


14/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Konkurencja cenowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 120.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


15/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża podstawowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153-154.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


16/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża handlowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


17/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża handlowa brutto
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


18/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża hurtowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


19/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża kwotowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 153.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


20/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Marża procentowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 154.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


21/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Nabywcy wrażliwi na cenę
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 163.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


22/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Naśladowcy cenowi
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 163.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


23/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Negocjowanie cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 164.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


24/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Obniżka ceny
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 166.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


25/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 183.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


26/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen dyskontowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 183.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


27/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen 'off price'
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 184.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


28/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen 'trading up'
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 184.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


29/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Poziom cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 189.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


30/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Przynęta cenowa
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 202.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


31/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Przywództwo cenowe
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 202.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


32/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Pułap ceny
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 203.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


33/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Rabat
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 206-207.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


34/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Stosowanie cen jednostkowych
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 236.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


35/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Strefowa cena dostawy
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 245.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


36/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Pułap ceny
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 245.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


37/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Upusty
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 264.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


38/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wabienie ceną
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 267.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


39/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wdrażanie polityki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 268.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


40/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wiązanie pionowe cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 269.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


41/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Wiązanie poziome cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 269.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


42/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Zniżki cen
W książce: Leksykon marketingu / pod red. Jerzego Altkorna i Teodora Kramera. - Warszawa : PWE, 1998. - S. 280.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * MARKETING * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA


43/49

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Wybrane tendencje w turystyce światowej w świetle procesów globalizacji
W książce: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki / pod redakcją Jana Krupy i Tomasza Solińskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2004. - S.11-18. - ISBN 83-87658-60-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * MARKETING * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * KONKURENCJA * GLOBALIZACJA * INTEGRACJA * STRATEGIA


44/49

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Skala trudnej sytuacji boiskowej (STSB) jako narzędzie do mierzenia typów strategii radzenia sobie ze stresem przez zawodników piłki nożnej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. [47]--63. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * STRES * STRATEGIA * PIŁKA NOŻNA * MECZ * ZAWODNICY * TESTY* COPING * SKALA TRUDNEJ SYTUACJI BOISKOWEJ


45/49

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Analiza przypadku: Aparatura - wybór najbardziej rentownego przedsięwzięcia firmy
W książce: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna Czubała, Jan W. Wiktor] ; kademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydaw. AE, 2001. - Bibliogr. s. 199-202 - S. 80-82. - ISBN 83-7252-074-7
Słowa kluczowe: * MARKETING * EKONOMIKA * STRATEGIA * DOCHODY * PRZEDSIĘBIORSTWO* PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURA


46/49

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
W czasop.: Zesz. Nauk. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2006, nr 700, s. [199]--220. - 5 tab. - Bibliogr. s. 220 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * MENADŻER * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * STRATEGIA * MODEL


47/49

Autor: Frączek, Barbara; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Zasady racjonalnego żywienia dla osób aktywnych fizycznie
W książce: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.]. - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007. - 1 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 14 poz. - S. 9-49. - ISBN 978-83-906715-8-1
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * STRATEGIA * DIETA * BIAŁKO * WĘGLOWODANY * WITAMINY * WODA* PIRAMIDA ŻYWIENIA


48/49

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Dobór wskaźników i metod dla potrzeb budowy strategii marketingowej destynacji turystycznej
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - S. [269]-275. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * MARKETING * PROMOCJA TURYSTYKI * STRATEGIA * SKUTECZNOŚĆ * KONSUMENT * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA


49/49

Autor: Bednarski, Leszek; Duda, Henryk; Zachariasz, Piotr
Tytuł: Charakterystyka okresu przygotowawczego z uwzględnieniem kształtowania zdolności motorycznych w szkoleniu piłkarzy nożnych
W czasop.: Futbol Małopol.. - 2008, nr 11, s. 16--19. - 10 ryc. - Bibliogr. s. 19
Słowa kluczowe: * METODYKA SZKOLENIA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * CHARAKTERYSTYKA * STRATEGIA * ZAJĘCIA TRENINGOWE * PLAN SZKOLENIOWY * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE * PRZYGOTOWANIE PSYCHICZNE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka