Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SPRAWOZDANIE
Liczba odnalezionych rekordów: 147Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/147

Autor: Dudziński, Emil; Mulak J.
Tytuł: Lekka Atletyka na XVI Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne.
W czasop.: Lekka Atl.. - 1957, R. 2. nr 1, s. 3-15, il. tab..
Impreza: Igrzyska Olimpijskie (16 ; ; Melbourne)
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * SPRAWOZDANIE


2/147

Autor: Dudziński, Emil; Gralka H.; Mulak J. Red.
Tytuł: VI Mistrzostwa Europy Sztokholm 1958.Sprawozdanie zbiorowe.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1958, nr 9, s. 22-23..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * MISTRZOSTWA EUROPY * SPRAWOZDANIE


3/147

Autor: Chrzanowska, Maria
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Konferencji Problemowej: 'Przemiany u Homo sapiens w ostatnich stuleciach'.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1967, T. 6, s. 290-303..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


4/147

Autor: Dudziński, Emil; Bezeg, Adam
Tytuł: Sprawozdanie zbiorowe z VII Mistrzostw Europy (Belgrad).
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1962, R. 7 nr 10, 24 s. il. tab..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * MISTRZOSTWA EUROPY * SPRAWOZDANIE * WYNIKI SPORTOWE


5/147

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Spiker zawodów-widziany oczami sędziego sportowego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1985, nr 11-12, s. 17-19.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PSYCHOLOGIA * ZAWODY * SPIKER * SPRAWOZDANIE * ROLA * OSOBOWOŚĆ * SĘDZIA * POGLĄDY


6/147

Autor: Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Jugosławii.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 6, s. 297..
Słowa kluczowe: * SPRAWOZDANIE * WYJAZD SŁUŻBOWY * JUGOSŁAWIA


7/147

Autor: Gołąb, Stanisław; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Konferencji Problemowej 'Przemiany u Homo Sapiens w ostatnich stuleciach'.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6 Cz. 3. Informacje, s. 299-303, bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * CZŁOWIEK * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


8/147

Autor: Dudziński, Emil
Tytuł: Lekka Atletyka na XII Igrzyskach Olimpijskich Rzym 1960.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1960, R. 5 nr 10, Wkładka s. 1-28, il. tab..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * 1960 * SPRAWOZDANIE * RZYM (WŁOCHY)


9/147

Autor: Trypkowa, Helena
Tytuł: Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 121-125..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ * SPRAWOZDANIE


10/147

Autor: Trypkowa, Helena
Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kursu Nowoczesnych Metod WF odbytego w Grazu w dniach 19.VII-28.VII.1966.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1968, T. 6, s. 289-291..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * METODA * KURS * SPRAWOZDANIE


11/147

Autor: Suchoń, Stefan
Tytuł: Zakład Psychologii. (Sprawozdanie z działalności).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s.113-115..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


12/147

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Zakład Zespołowych Gier Sportowych 1927-1967.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 107-111..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * DZIAŁANIE * HISTORIA * SPRAWOZDANIE


13/147

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Turniej o puchar Bałtyku w oczach obserwatora.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1966, nr 1, s. 35-58, tab. wykr..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * ZAWODY * SPRAWOZDANIE


14/147

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Trenerów państw socjalistycznych w piłce ręcznej Gdańsk-Oliwa 28-30.VII.1965 r.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1966, nr 1, s. 14-18..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA * TRENER * SPRAWOZDANIE * GDAŃSK (WOJ. POMORSKIE) - OLIWA * 1965


15/147

Autor: Bocheńska, Zofia
Tytuł: Sprawozdanie z obrad VIII Czechosłowackiego Kongresu Antropologicznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 287-288..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * CZECHOSŁOWACJA


16/147

Autor: Bocheńska, Zofia
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Paryskiej Konferencji Antropologów Francuskich.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 289.. - Konferencja Antropologów Francuskich, 1965, Paryż
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * FRANCJA


17/147

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Mistrzostwa Świata Mężczyzn oraz ocena gry zespołu polskiego.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1970, nr 1-4, s. 27..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ M. * SPRAWOZDANIE * KADRA NARODOWA * POLSKA


18/147

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: II Mistrzostwa Świata 7-osobowych drużyn kobiecych.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1962, nr 5/6, s. 1-15..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * WYNIKI SPORTOWE * SPRAWOZDANIE


19/147

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Sprawozdanie z obrad XXII Kongresu Międzynarodowego Szkoły Nowoczesnej Pedagogiki Freineta (Perpignan 4-7.IV.1966).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6 Cz. 3. Informacje, s. 285-288..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


20/147

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Nauczanie problemowe.
W książce: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nauk Pedag.. - PAN Krak., 1964. - s. 81-82..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * NAUCZANIE PROBLEMOWE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


21/147

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Działalność Zakładu Pedagogiki w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie /1963-1966/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 101-105..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


22/147

Autor: Philipp W.
Tytuł: W Tarnobrzeskim Rejonie Siarkowym.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1971, nr 7/8, s. 46-48, 3 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * MŁODZIEŻ * SZKOŁA * SPRAWOZDANIE * RZESZÓW (WOJ. PODKAPACKIE ; OKRĘG) * TARNOBRZESKI REJON SIARKOWY


23/147

Autor: Petek, Leopold
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Zakladu Teorii i Metodyki Narciarstwa i Obozownictwa WSWF w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 97-100..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * NARCIARSTWO * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


24/147

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Ortopedycznym Rizzoli, Klinice Ortopedycznej Uniwersytetu Bolońskiego.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 26 z. 4, s. 467-473..
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * HISTORIA * DYDAKTYKA * WŁOCHY * SPRAWOZDANIE


25/147

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Wielkiej Brytanii na XVIII Światowym Kongresie Medycyny Sportowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 459-461..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * ŚWIAT * SPRAWOZDANIE * WIELKA BRYTANIA


26/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z obrad I Krajowego Sympozjonu na temat 'Kultura fizyczna i turystyka na wsi'
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 307-308..
Impreza: Krajowy Sympozjon nt. 'Kultura fizyczna i turystyka na wsi' (1 ; 1965 ; Warszawa )
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ŚRODOWISKO * WIEŚ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


27/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z obrad VII Naukowej Konferencji Antropologicznej w Jugosławii w dniach 27.V.-30.V.1966.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 3. Informacje, s. 283-284..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA * SPRAWOZDANIE * JUGOSŁAWIA


28/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Międzynarodowej Konferencji poświęconej zagadnieniu Przystosowalności Człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem projektów badań międzynarodowych).
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 295-300..
Impreza: Międzynarodowa Konferencja poświęcona zagadnieniu Przystosowalności Człowieka ( 1965 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * CZŁOWIEK * ADAPTACJA ORGANIZMU * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


29/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akademicki 1968/69.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 311-320..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1968/1969


30/147

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Zarys działalności Zakładu Teorii i Metodyki Pływania w aspekcie XI-lecia istnienia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 91-95..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * PŁYWANIE * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


31/147

Autor: Mikułowski, Jan
Tytuł: Struktura i organizacja nauczania koszykówki w wizytowanych szkołach średnich USA
W czasop.: Mater. Szkol. PZKosz.. - 1967, z. 3, s. 141-161, il..
Słowa kluczowe: * PIŁKA KOSZYKOWA * NAUCZANIE * METODYKA * ORGANIZACJA * SZKOŁA ŚREDNIA * STANY ZJEDNOCZONE * SPRAWOZDANIE


32/147

Autor: Mikułowski, Jan
Tytuł: Struktura i organizacja nauczania koszykówki w wizytowanych szkołach średnich i uniwersytetach USA.
W czasop.: Mater. Szkol. PZKosz.. - 1963, nr 15, [s. p.].
Słowa kluczowe: * PIŁKA KOSZYKOWA * NAUCZANIE * METODYKA * ORGANIZACJA * SZKOŁA ŚREDNIA * SZKOŁA WYŻSZA * STANY ZJEDNOCZONE * SPRAWOZDANIE


33/147

Autor: Mikułowski, Jan
Tytuł: Sprawozdanie z XIV Mistrzostw Europy w koszykówce, charakterystyka grupy A.
W czasop.: Mater. Szkol. PZKosz.. - 1965, nr 1, [s. p.].
Słowa kluczowe: * PIŁKA KOSZYKOWA * MISTRZOSTWA EUROPY * SPRAWOZDANIE


34/147

Autor: Majewska-Wiese, J.
Tytuł: Sprawozdanie z udziału w XVIII Światowym Kongresie Medycyny Sportowej w Oksfordzie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 459-461..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * WIELKA BRYTANIA


35/147

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Uwagi i materiały z międzynarodowego kursu wychowania fizycznego w Austrii.
W czasop.: Wychow. Fiz. Szkol.. - 1959, nr 1 s. 21-25, nr 2 s. 15-16.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZANIE * SPRAWOZDANIE * AUSTRIA


36/147

Autor: Cichalewska, Alicja
Tytuł: Sprawozdanie z obrad V Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego i Sportu Kobiet i Dziewcząt./Kolonia 2-7 VIII 1965/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 291-294..
Impreza: Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego i Sportu Kobiet i Dziewcząt (5 ; 1965 ; Kolonia)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT KOBIET * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


37/147

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Bukareszcie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 347-350..
Słowa kluczowe: * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * BUKARESZT (RUMUNIA)


38/147

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Aconcagua - pięćdziesiąt lat później
W czasop.: Wierchy. - 1985, R. 54, s. 99-121, 7 fot. 1 mapa. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * GÓRY * ANDY * ORGANIZACJA * SPRAWOZDANIE * BADANIA NAUKOWE * UCZESTNICTWO * POLSKA


39/147

Autor: Kaulbersz, Jerzy
Tytuł: W Japonii na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Fizjologicznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 3. Informacje, s. 261, 282, 6 ryc..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * KONFERENCJA * NAUKA * JAPONIA * SPRAWOZDANIE


40/147

Autor: Kaulbersz, Jerzy
Tytuł: Na XXIV Międzynarodowym Kongresie Nauk Fizjologicznych w Waszyngtonie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 335-346..
Impreza: Międzynarodowy Kongres Nauk Fizjologicznych (25 ; Waszyngton)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * WASZYNGTON


41/147

Autor: Kaulbersz, Jerzy
Tytuł: XXV Międzynarodowy Kongres Nauk Fizjologicznych w Monachium 25-31 lipca 1971 r.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 433-442..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * MONACHIUM (NIEMCY)


42/147

Autor: Jasicki, Bronisław
Tytuł: Sprawozdanie rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akademicki 1964/65.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 3. Informacje, s. 279-286..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1964/1965


43/147

Autor: Jasicki, Bronisław; Panek, Stanisław
Tytuł: Katedra Biologii i Antropolgii. Sprawozdanie z działalności.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 57-62..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


44/147

Autor: Mazurek, Ludomir
Tytuł: Praca Działu Gimnastyki w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1957, nr 5, s. 370-376..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ZAKŁAD NAUKOWY * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW


45/147

Autor: Kwapuliński, Roman
Tytuł: Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Jugosławii.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6 Cz. 3. Informacje, s. 297..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * SPRAWOZDANIE * JUGOSŁAWIA


46/147

Autor: Kwapulińska, Wanda
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu pobytu służbowego w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej i Sportu w Lipsku /30.X.-8.X.1969/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 351-353..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * SPRAWOZDANIE * LIPSK (NIEMCY)


47/147

Autor: Kwapulińska, Wanda
Tytuł: Sprawozdanie z przebiegu pobytu służbowego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Belgradzie /18-29.X.1967r./.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 7. Cz. 3. Informacje, s. 127-129..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * SPRAWOZDANIE * BELGRAD (JUGOSŁAWIA)


48/147

Autor: Sadowska J. Aut.; Pilicz S.; Filipowicz Z.; Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Z działalności Komitetu Kultury Fizycznej PAN.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1965, T. 9 nr 4, s. 516-525..
Słowa kluczowe: * INSTYTUCJA WF I SPORTU * INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


49/147

Autor: Bocheńska, Zofia; Kurnik, Genowefa
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu służbowego w Wyższej Szkole Wych. Fiz. w Belgradzie w okresie od 20 do 30 września 1967 r.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 7. Cz. 3. Informacje, s. 131-132..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * SPRAWOZDANIE * BELGRAD (JUGOSŁAWIA)


50/147

Autor: Kubica, Ryszard
Tytuł: Z pobytu w Zakładzie Fizjologii Człowieka Uniwersytetu w Mediolanie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 451-458, 5 fot..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE * SZKOŁA WYŻSZA * MEDIOLAN


51/147

Autor: Kubalska, Helena
Tytuł: Sprawozdanie z międzynarodowego wakacyjnego kursu tańców w Wiedniu w dniach 30.VI.-12.VII.1958.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1958, nr 12, s. 897-902..
Słowa kluczowe: * TANIEC * KURS * AUSTRIA * SPRAWOZDANIE


52/147

Autor: Kubalska, Helena
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Muzyczno-Ruchowego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za okres 40-lecia.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 77-81..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * ZAKŁAD NAUKOWY * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE


53/147

Autor: Dracz, Barbara; Gorgoń, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie z Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 40-lecia WSWF w Krakowie /6.X.1967/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 33-41..
Słowa kluczowe: * KONFERENCJA * WSWF KRAKÓW * HISTORIA * SPRAWOZDANIE


54/147

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Zmienność motywacji w trakcie uprawiania tenisa ziemnego
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 5-7.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TENIS * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA SPORTU * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


55/147

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Sprawozdanie z II Międzyn. Konf. Trenerów Tenisowych.
W czasop.: Biul. PZT. - 1969, nr 3-4, s. 16..
Słowa kluczowe: * TENIS * TRENER * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


56/147

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Zmienność motywacji w trakcie uprawiania tenisa ziemnego.
W czasop.: Biul. Pol. Zw. Tenisa Ziemnego. - 1969, nr 9, s. 9-19..
Słowa kluczowe: * TENIS * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA SPORTU * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


57/147

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akad. 1967/1968.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1970, T. 9, s. 357-364..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1967/1968


58/147

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akad. 1965/1966.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 3. Informacje, s. 251-260..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * DZIAŁANIE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1965/1966


59/147

Autor: Tworzydło, Mieczysław
Tytuł: Sprawozdanie z obrad Międzynarodowej Konferencji 'Sport w Wychowaniu i Rekreacji' w Anglii w dniach 8.VII-13.VII. 1966.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6, Cz.3. Informacje s. 293-295..
Słowa kluczowe: * SPORT * TEORIA SPORTU * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA * TEORETYCY SPORTU * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * WIELKA BRYTANIA


60/147

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Bukareszcie w ramach wymiany międyuczelnianej 11-19.X.1967.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 7. Cz. 3. Informacje, s. 133-136..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * INSTYTUCJA WF I SPORTU * INSTYTUT WF * ORGANIZACJA * PROGRAM NAUCZANIA * SPRAWOZDANIE * RUMUNIA * BUKARESZT (RUMUNIA)


61/147

Autor: Bilek, Mieczysław
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Katedry Higieny WSWF Kraków.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 43-44..
Słowa kluczowe: * TEORIA * SPRAWOZDANIE * WSWF KRAKÓW * KATEDRA * KATEDRA HIGIENY * CHARAKTERYSTYKA * STRUKTURA * HISTORIA


62/147

Autor: Kahl, Władysław
Tytuł: Zakład Chemii.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 67-68..
Słowa kluczowe: * TEORIA * SPRAWOZDANIE * SZKOŁA WYŻSZA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WSWF KRAKÓW * KATEDRA * ZAKŁAD CHEMII * CHARAKTERYSTYKA * STRUKTURA * HISTORIA


63/147

Autor: Cepurska, Maria Red.
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu służbowego w DHfk /w Niemieckiej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego/ w Lipsku w okresie od 17-24 listopada 1969 r.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 331-334..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * STRUKTURA * LIPSK (NIEMCY) * SPRAWOZDANIE * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA * PRAKTYKA PEDAGOGICZNA * ORGANIZACJA


64/147

Autor: Panek, Stanisław Aut.
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie z działalności za rok akademicki 1971/72 /wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1972/73/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1974, T. 12, s. 245--256..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * SPRAWOZDANIE * DZIAŁALNOŚĆ * KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA * STUDENCI * DYDAKTYKA * EFEKTYWNOŚĆ * STRUKTURA* ROK AKADEMICKI 1971/1972


65/147

Autor: Toporowicz, Kazimierz Aut.
Tytuł: Sprawozdanie Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za rok akademicki 1972/73 doc. dra Kazimierza Toporowicza /wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1973/1974/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 327-338..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * STRUKTURA * DYDAKTYKA * DZIAŁALNOŚĆ * KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA * STUDENCI * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1972/1973


66/147

Autor: Tworzydło, Mieczysław
Tytuł: Sprawozdanie ze stażu naukowego w ZSRR w Moskwie i Leningradzie na terenie Instytutów Wychowania Fizycznego w dniach od 23 maja 1977 r. do czerwca 1977 r. przez dra Mariana Golemę - adiunkta AWF we Wrocławiu i dra Mieczysława Tworzydłę - docenta AWF w Krakowie
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 413-433, rez. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * BIOMECHANIKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE * WYŻSZE UCZELNIE WF * ZSRR * MIASTO * MOSKWA (ROSJA) * PETERSBURG (ROSJA) * PRACOWNIK DYDAKTYCZNO-NAUKOWY * AWF KRAKÓW * AWF WROCŁAW


67/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Wystąpienie Rektora na Akademii Jubileuszowej z okazji 50 lecia Akademii Wychowania Fizycznego 1927-1977. - Kraków : AWF, 1979 - 19 s.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * JUBILEUSZ * SPRAWOZDANIE * PANEK, STANISŁAW * REKTOR * AWF KRAKÓW * 1977


68/147

Autor: Piskorz, Czesław; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Rehabilitacja na morzu.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1994, T. 8 z. 4, s. 125-132, bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * PŁYWANIE * ŻEGLARSTWO * NAUCZANIE * REJS * SPRAWOZDANIE


69/147

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Ślężyński J.
Tytuł: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1989, T. 3 z. 1, s. 67-74, reż. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * WADY POSTAWY * DIAGNOSTYKA * URAZY * KOŃCZYNA GÓRNA * UZDROWISKO * KRĘGOSŁUP * BÓL * ONKOLOGIA * REFERAT * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1988


70/147

Autor: Makowska, B.; Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Wychowanie zdrowotne - konferencja.
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1997, nr 4, s. 175..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * AWF KRAKÓW * 1996


71/147

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja 'Bridge to a European College Education in Tourism and Hospitality' : (Budapeszt, 12-17 marca 1971)
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 2, s. 115--117.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja pt. 'Brigde to a European College Education in Tourism and Hospitality' ( 1991 ; Budapeszt )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * KSZTAŁCENIE KADR * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


72/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Od Sympozjonu do Sympozjum.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1998, Vol. 2, nr 1, s. 5, 7..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TOWARZYSTWA NAUKOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTMS * DZIAŁALNOŚĆ * SZKOLENIE * SPRAWOZDANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 1996 * 1997 * 1997


73/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Drugie Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva '98, Krynica 18-21.03. 1998.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1998, vol. 2 nr 2, s. 185-192, 5 fot. 1 tab..
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva '98' (2 ; 1998 ; Krynica )
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TOWARZYSTWA NAUKOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1998


74/147

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Aktywność ruchowa a zdrowie - raport z międzynarodowej konferencji
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2000, nr 1, s. 43.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * MEDYCYNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * PROBLEM * KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA * SPRAWOZDANIE * OŁOMUNIEC (CZECHY) * 1999


75/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Prosto z mostu...Harbour, Sydney
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, Vol. 3, nr 4. (1999), s. 287--288. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 29-30
Słowa kluczowe: * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * SYDNEY (AUSTRALIA) * 1999


76/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: III Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2000'
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 4, nr 4 (2000), s. 277--280. - 1 fot. - III Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2000'
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PROBLEM * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TRAUMATOLOGIA * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * ŻYWIENIE * KONFERENCJA * REFERAT * SPRAWOZDANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 2000


77/147

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Konferencja Naukowo-Metodyczna trenerów dyscyplin zimowych Spała - maj 2000
W czasop.: Trening. - 2000, nr 4, s. 126--135.
Impreza: Konferencja Naukowo-Metodyczna Trenerów Dyscyplin Zimowych ( 2000 ; Spała)
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * SPORT ZIMOWY * TRENING * MOTORYCZNOŚĆ * FIZJOLOGIA * PROBLEM * TRENER * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


78/147

Autor: Bocheńska, Zofia
Tytuł: Sprawozdanie z obrad VIII Czechosłowackiego Kongresu Antropologicznego
W czasop.: Rocz. Nauk. WSWF Kraków. - 1966, T.5, s. [287]--288. - VIII Czechosłowacki Kongres Antropologiczny, 196, Brno
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * GENETYKA * MENDEL, GRZEGORZ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


79/147

Autor: Kużdżał, Adrian
Tytuł: Doniesienie z międzynarodowej konferencji Bioptron - swiatło, które leczy'
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 10, nr 3-4 (2002), s. 101--103. - Międzynarodowa Konferencja 'Bioptron - swiatło, które leczy', Warszawa 2001 - Tekst równiez w j. ang.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * BIOSTYMULACJA * ŚWIATŁOTERAPIA * SPRZĘT * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE* ŚWIATŁO VIP * URZĄDZENIA NAŚWIETLAJĄCE * LAMPA BIOPTROM


80/147

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1999/2000. . - Kraków : [AWF], 2000 - 8 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1999/2000


81/147

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Uczelni w roku akademickim 2000/2001.. - Kraków : [AWF], 2001 - 13 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 2000/2001


82/147

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Uczelni w roku akademickim 2001/2002. . - Kraków : [AWF], 2002 - 10 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 2001/2002


83/147

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Górskie sprawy na Europejskiej Konferencji IUCN/WCPA
W czasop.: Na Szlaku. - 2003, nr 2, s. 25.
Impreza: Konferencja Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych ( 2003 ; Portschach)
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZASOBY NATURALNE * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * PROGRAM * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * KARYNTIA (AUSTRIA ; OKRĘG)* WORLD COMMISSION ON PROTECTED AREAS * ŚWIATOWA KOMISJA TERENÓW CHRONIONYCH


84/147

Autor: Żukowska, Zofia; Makowska, Bożena
Tytuł: Sprawozdanie z obrad konferencji w dniu 21.05.2002 r.
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - S. 187. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROGRAM * POSTAWA PROZDROWOTNA * STYL ŻYCIA * PROMOCJA ZDROWIA * WYŻSZE UCZELNIE WF * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


85/147

Autor: Doleżal, Marta; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sprawozdanie z obrad w dniu 21.05.2002 r.
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - S. 188. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * HISTORIA * FIZJOLOGIA * PEDAGOGIKA * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


86/147

Autor: Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Rezolucja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Edukacja zdrowotna - alkohol - sport" - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 21-22 maja 2002 r.
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - S. 191-192. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ALKOHOLIZM * PROMOCJA ZDROWIA * POSTAWA PROZDROWOTNA * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


87/147

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Józef Tischner o wartościach w pedagogice
W czasop.: Hejnał Oświatowy. - 2000, nr 6, s. 18--19.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI * 1990 * SPRAWOZDANIE


88/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1974/1975. - Kraków : AWF, 1975 - 84 s. : 16 tab. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * SPRAWOZDANIE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA* ROK AKADEMICKI 1974/1975


89/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1975/1976. - Kraków : [AWF], 1976 - 59 s. : 24 tab. - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * SPRAWOZDANIE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA* ROK AKADEMICKI 1975/1976


90/147

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Sprawozdanie z 8 Międzynarodowej Konferencji naukowej SPORT KINETICS 2003, 2003
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * SPORT * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


91/147

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1976/77. - Kraków : [AWF], 1977 - 42 s. : 16 tab. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1976/1977


92/147

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1977/78 wygłoszone na inauguracji roku akdemickiego 1978/79. - Kraków : [AWF], 1979 - 21 s. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1977/1978


93/147

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1978/79 wygłoszone na inauguracji roku akdemickiego 1979/80. - Kraków : AWF, 1979 - 21 s. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1978/1979


94/147

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1979/80 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1980/81. - Kraków : [AWF], 1981 - 20 s. ; 21 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1979/1980


95/147

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora za rok akademicki 1981/1982 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1982/83. - Kraków : [AWF], 1983 - 29 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1981/1982


96/147

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Adama Klimka za rok akademicki 1984 - 1985 wygłoszone na inauguracji roku akademickiego 1985 - 1986 : wystąpienie Rektora na pogrzebie doc. dr hab. med. Tadeusza Gumińskiego. - Kraków : [AWF], 1985 - 31 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * DYDAKTYKA * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1984/1985


97/147

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Adama Klimka z działalności za rok akademicki 1986 - 1987. - Kraków : [AWF], 1988 - 16 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1986/1987


98/147

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy z działalności uczelni za rok akademicki 1987 - 1988. - Kraków : [AWF], 1988 - 21 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1987/1988


99/147

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy z działalności Uczelni za lata 1987 - 1990. - Kraków : [AWF], 1990 - 21 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* LATA 1987 - 1990


100/147

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy za kadencje 1987 - 1990 i 1990 - 1993. - Kraków : [AWF], 1993 - 13 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* LATA 1987 - 1990 * LATA 1990 - 1993


101/147

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora prof. dr hab. Jana Szopy z działalności uczelni za rok akademicki 1988 - 1989. - Kraków : [AWF], 1989 - 22 s. ; 23 cm - Do użytku wewnętrznego
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1988/1989


102/147

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Sprawozdanie Rektora z działalności Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku akademickim 1991/1992. - Kraków : [AWF], 1992 - 15 s. ; 23 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1991/1992


103/147

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1994/1995. - Kraków : [AWF], 1995 - 10 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1994/1995


104/147

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1995/96. - Kraków : [AWF], 1996 - 8 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1995/96


105/147

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z działalności Uczelni w roku akademickim 1996/97. - Kraków : [AWF], 1997 - 9 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1996/97


106/147

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1997/1998. - Kraków : [AWF], 1998 - 8 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1997/1998


107/147

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Akademii w roku akademickim 1998/1999. - Kraków : [AWF], 1999 - 11 s. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 1998/1999


108/147

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Sprawozdanie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha z działalności Uczelni w roku akademickim 2002/2003. - Kraków : [AWF], 2003 - 9 s. : tab. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * DYDAKTYKA * BADANIA NAUKOWE * SPRAWOZDANIE* ROK AKADEMICKI 2002/2003


109/147

Autor: Mroczek, Renata Oprac.; Studnicka-Gizbert, Maria Oprac.
Tytuł: [Piąta] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1999, nr 2, s. 11--12.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu informacji naukowej (5 ; 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * GLOBALIZACJA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


110/147

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria Oprac.
Tytuł: [Piąta] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku'
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1999, nr 4, s. 14--15.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku' (5 ; 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KSIĄŻKA * CZASOPISMO * BIBLIOTEKA * 19 W. * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LWÓW (UKRAINA) * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


111/147

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 2, s. 8--10.
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * POLSKA * INTEGRACJA * ŚRODOWISKO * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


112/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Postępy w medycynie sportowej - 5. Miedzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva', Kraków, 5-8.09.2004
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2004, nr 11-12, s. [73]--80. - ryc.
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * POSTĘP * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


113/147

Autor: Kusy, Krzysztof; Mleczko, Edward
Tytuł: 8 Międzynarodowa Konferencja Naukowa SPORT KINETICS 2003 : Rydzyna 19-21 wrzesień 2003 r.
W czasop.: Rocz. Nauk. / PWSZ Leszno. - 2004, t. 2, nr 2, s. 153--158. - Sprawozdanie z konferencji
Impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa 'SPORT KINETICS 2003' ( 2003 ; Rydzyna)
Słowa kluczowe: * TRENING * METODY TRENINGU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ * WIEK DOJRZAŁY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


114/147

Autor: Jaszczanin, Jan; Mleczko, Edward; Karoblis, Povilas
Tytuł: Międzynarodowa konferencja 'Trening w sporcie kwalifikowanym' 25-26 lutego
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 15, nr 30 (2005), s. 89--93. - Summ. s. 89
Słowa kluczowe: * TRENING * SPORT KWALIFIKOWANY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


115/147

Autor: Szyguła, Zbigniew Oprac.
Tytuł: X Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 9-10, s. 100--114. - 1 tab., 1 fot.
Impreza: Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (10 ; 2005 ; Belgrad)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TRENING WYSOKOGÓRSKI * EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO NAUK O SPORCIE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


116/147

Autor: Ryn, Zdzisław Jan Oprac.
Tytuł: Karol Wojtyła - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody, czyli Góralski biskup, góralski kardynał i góralski Papież
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 9-10, s. 115--118. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * GÓRY * PRZYRODA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


117/147

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Żywienie sportowców
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 6, nr 3 (2005), s.83--86. - 2 ryc.
Impreza: Annual Congress [of] European College of Sport Science (10 ; 2005 ; Belgrad)
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * SPORTOWCY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


118/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Powrót do źródeł
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 6, nr 3 (2005), s. 95--96. - 2 ryc. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 101-102
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


119/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sprawozdanie z V Międzynarodowego Sympozjum 'Medicina Sportiva 2004'
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T 5, nr 4 (2004) s..
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2004' (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


120/147

Autor: Jaszczanin, Jan; Mleczko, Edward; Karoblis, Povilas
Tytuł: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Trening w Sporcie Kwalifikowanym', Wilno, 24-25 lutego 2006
W czasop.: Antropomotoryka. - 2006, nr 33, s. 117--122. - Streszcz. - Summ. - W tyt. ang. błędna data konferencji
Słowa kluczowe: * SPORT KWALIFIKOWANY * TRENING * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE * SPRAWOZDANIE * WILNO (LITWA)


121/147

Autor: Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2006, nr 6-7, s. 42--44. - Bibliogr.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * DZIECI * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * AWF KRAKÓW


122/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: 'Medycyna Sportowa - od teorii do praktyki' : 'dni medycyny Sportowej', Zakopane 2002 : IV Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' : advanced Workshop for Young physiologists : IV Krajowa Konferencja 'Medicina Sportiva Practica' : 'ABC Medycyny Sportowej'
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 6, nr 2, (2002), s. 49--85.
Impreza: 'Dni medycyny Sportowej' ( 2002 ; Zakopane, Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' (4 ; 2002 ; Zakopane, Advanced Workshop for Young physiologists ( 2002 ; Zakopane, Krajowa Konferencja 'Medicina Sportiva Practica' (4 ; 2002 ; Zakopane, 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


123/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: 'Medicina Sportiva Practica', Szczawnica '2003
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 2, (2003), s. 132--134. - 1 fot.
Impreza: Konferencja naukowo-szkoleniowa 'Medicna Sportiva Practica' (5 ; 2003 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


124/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 2, nr 4 (2005), s. 69--72.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystw Medycyny Sportowej (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * IMPREZY NAUKOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


125/147

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva'
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2006, nr 11-12, s. [67]--75. - 1 ryc.
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * 21 W. * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


126/147

Autor: Jaszczanin, Jan; Mleczko, Edward; Karoblis, Povilas
Tytuł: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Trening w Sporcie Kwalifikowanym', Wilno, 24-25 lutego 2006
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 33 (2006), s. 117--122. - Streszcz. - Summ. - W tyt. w jęz. ang. błędna data konferencji
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Trening w Sporcie Kwalifikowanym (9 ; 2006 ; Wilno)
Słowa kluczowe: * SPORT KWALIFIKOWANY * TRENING SPORTOWY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * WILNO (LITWA)


127/147

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Igrzyska olimpijskie w Moskwie i Los Angeles w świetle prasy PRL (na przykładzie 'Tempa'). Znaczenie informacji zawartej w prasie sportowej dla edukacji olimpijskiej
W książce: Społeczno-edukacyjne oblicza olimpizmu : ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. T. 2 / red. nauk. Jerzy Chełmecki ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Katedra Nauk Humanistycznych, Polska Akademia Olimpijska. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 135-[142]. - ISBN 83-89630-17-6, ISBN 978-83-89630-17-9
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * MOSKWA (ROSJA) * LOS ANGELES (STANY ZJEDNOCZONE) * MASS MEDIA * PRASA SPORTOWA * INFORMACJA SPORTOWA * SPRAWOZDANIE* ANALIZA TREŚCI * TEMPO (CZASOPISMO)


128/147

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 10, s. 49.
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce' ( 2007 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA TURYSTYCZNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


129/147

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Tourism Research in Poland
W czasop.: Tour. Recreat. Res.. - Vol. 31, no. 2 (2006), s, [91]--[93]. - Bibliogr. s. [93]
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie' ( 2005 ; Kraków-Rzeszów)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * BADANIA * POLSKA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


130/147

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Rev. Karol Wojtyla-John Paul II. A lover of the mountains and nature : reviev of the conference
W książce: Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, 13 października 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego ; PTTK COTG, 2007. - (Seria Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 40, ISSN 1429-8627). - Tekst w jęz. niemieckim s. 321-338, tekst w jęz. hiszpańskim s. 339-355 - S. 303-320. - ISBN 978-83-89121-92-9
Impreza: Konferencja Naukowa 'Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody' ( 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * RELIGIA * TEOLOGIA * TURYSTYKA * GÓRY * PRZYRODA * WOJTYŁA, KAROL * JAN PAWEŁ II (PAPIEŻ) * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


131/147

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Międzynarodowa Konferencja 'Interdyscyplinarne podejście do zagadnień starości'
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2006, nr 10, s. 45.
Impreza: Annual Scientific Meeting 'The Ageing Jigsaw: Interdisciplinary Approaches to Understanding Old Age' (35 ; 2006 ; Bangor)
Słowa kluczowe: * DEMOGRAFIA * WIEK STARCZY * GERIATRIA * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONFERENCJA * WALIA (WIELKA BRYTANIA) * SPRAWOZDANIE


132/147

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: 'Światowy Kongres Starzenia się Pokoleń'
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2006, nr 8-9, s. 43--44.
Impreza: World Ageing and Generation Congress 'Demographic Change: Challenges and Opportunities form Business, Politic and Society' (2 ; 2006 ; St. Gallen)
Słowa kluczowe: * DEMOGRAFIA * WIEK STARCZY * SOCJOLOGIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * STAN ZDROWIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONFERENCJA * SZWECJA * SPRAWOZDANIE


133/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu FIMS w Pekinie
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 3, nr 2 (2006), s. 69--73. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: 19 ; 2006 ; Pekin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


134/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z IV Kongresu Medycyny Sportowej EFSMA (The European Federation of Sports Medicine Associations), Limasol, 13-15 października 2005
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 3, nr 1 (2006), s. 63--64.
Impreza: Kongres Medycyny Sportowej EFSMA (4 ; 2005 ; Limasol)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * FIZYKOTERAPIA * SPORTOWCY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


135/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Za 'Chiny'
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 7, nr 3 (2006), s. 44--45. - 1 fot. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 111-112
Impreza: Światowy Kongres Medycyny Sportowej FIMS (19 ; 2006 ; Pekin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKARZ SPORTOWY * BADANIA LEKARSKIE * ZDROWIE * ZAWODNICY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


136/147

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Nieprawidłowe praktyki żywieniowe i odwodnienie u sportowców na podstawie prac przedstawionych podczas 11-tego kongresu Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie - Lozanna, 2006
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 7, nr 3 (2006), s. 35--40.
Impreza: Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (11 ; 2006 ; Lozanna)
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * BŁĘDY DIETETYCZNE * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * ODWODNIENIE ORGANIZMU * SPORTOWCY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


137/147

Autor: Szyguła, Zbigniew; Zembroń-Łacny, Agnieszka
Tytuł: 11. Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie, (Lozanna, 5-8.07.2006), 2006 - 2006, nr 7-8, s. [94]--107
Impreza: Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (11 ; 2006 ; Lozanna)
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * JAKOŚĆ ŻYCIA * BIOLOGIA MOLEKULARNA * WYSIŁEK * STRES OKSYDACYJNY * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * PRZETRENOWANIE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


138/147

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce (Ogólnopolska konferencja naukowa, Sucha Beskidzka, 21-22 września 2007 r.)
W czasop.: Palestra. - 2008, nr 7-8, s. 244--245. - Rubryka 'Sympozja, Konferencje'
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce' ( 2007 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * BADANIA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE* STAN NA ROK 2007


139/147

Autor: Szyguła, Zbigniew; Szczechowicz, Marian
Tytuł: Hipoksja w treningu sportowym i rehabilitacji : 3rd International Symposium for Hypoxia in Training and Rehabilitation (Bad Reichenhall, Niemcy, 24-27.01.2008
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2008, nr 1-3, s. [144]--154. - 1 fot.
Impreza: International Symposium for Hypoxia in Training and Rehabilitation (3 ; 2008 ; Bad Reichenhall)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * TRENING WYSOKOŚCIOWY * ADAPTACJA ORGANIZMU * HIPOKSJA * SPORTOWCY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


140/147

Autor: Gierasiewicz, Anatol; Mleczko, Edward; Danilenko, Alla; Starosta, Włodzimierz
Tytuł: VI Sympozjum Międzynarodowe 'Wschód-Białoruś-Zachód. Współpraca w dziedzinie ksztatowania i wzmocnienia zdrowia', Brześć, 24-28 października 2007
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 18, nr 41 (2008), s. 121--127.
Impreza: Sympozjum Międzynarodowe 'Wschód-Białoruś-Zachód. Współpraca w dziedzinie ksztatowania i wzmocnienia zdrowia' (4 ; 2007 ; Brześć)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA * REHABILITACJA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


141/147

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Do czego sprawność?
W czasop.: Komandos. - 1995, nr 2, s. 30.
Impreza: Konferencja naukowa 'Sprawnościowe i moralne aspekty walki wręcz w wojsku' ( 1995 ; )
Słowa kluczowe: * WOJSKOWOŚĆ * SPORTY WALKI * WALKA WRĘCZ * WOJSKOWI * ETYKA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


142/147

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Inspirujący Związek
W czasop.: Komandos. - 1998, nr 1, s. 80. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * WOJSKOWI * SEMINARIUM SZKOLENIOWE * SAMOOBRONA * OBRONA * TECHNIKA WALKI * TAKTYKA WALKI SPORTOWEJ * SPRAWOZDANIE* SŁUŻBY MUNDUROWE


143/147

Autor: Jaszczanin, Jan; Mleczko, Edward; Karoblis, Povilas
Tytuł: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Trening w sporcie kwalifikowanym' Wilno, 2-3 marca 2007
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 17, nr 38 (2007), s. 109--114. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Trening w sporcie kwalifikowanym' (10 ; 2007 ; Wilno)
Słowa kluczowe: * SPORT KWALIFIKOWANY * TRENING SPORTOWY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


144/147

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: XIII Kongres ECSS, 9-12.07.2008, Estoril
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2008, nr 10-12, s. [144]--152. - 1 ryc
Impreza: Annual Congress of the ECSS (13 ; 2008 ; Estoril)
Słowa kluczowe: * SPORT * NAUKI BIOLOGICZNE * MEDYCYNA SPORTOWA * ŚRODOWISKO * ADAPTACJA ORGANIZMU * ZDROWIE * ZAWODNICY * EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO NAUK O SPORCIE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


145/147

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej Arica-Chile, 1-6 października 2000 roku, 2001 - Vol. 5, nr 2 (2001), s. 111--113
Impreza: Światowy Kongres Medycyny Górskiej (4 ; 2000 ; Arica)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * GÓRY * NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE * HIPOKSJA * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * ADAPTACJA ORGANIZMU * ANDY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE* MEDYCYNA GÓRSKA


146/147

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Wyzwania związane z wysiłkiem w gorącym otoczeniu : na podst. prac przedstawionych podczas 113-tego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie - Estoril, 2008
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T.9, nr 3 (2008), s. 57--58. - 13 Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (European College of Sport Science - ECSS) pt. 'Nauki o sporcie nad morzem', Estoril (Portugalia), 9-12 lipca, 2008
Słowa kluczowe: * TERMOREGULACJA * TEMPERATURA * ADAPTACJA ORGANIZMU * WYSILEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * ODWODNIENIE ORGANIZMU * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE* BIOCHRONOLOGIA


147/147

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: '70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej' : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Solinie-Jawor 2007
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9. nr 1 (2008) s. 14--16. - 3 fot.
Impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pt. '70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej' (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ORGANIZACJE * TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka