Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SAMOOBRONA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Autor: Pustelnik J.
Tytuł: Należy upowszechniać judo w szkole, ale w określony sposób.
W czasop.: Lider. - 1995, nr 1, s. 34-38, 13 rys..
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * POPULARNOŚĆ * SZKOŁA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA * TECHNIKA * SAMOOBRONA * WALKA SPORTOWA


2/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Płeć jako kryterium doboru środków walki i motywacji do uprawiania ju-jitsu
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 51--61. - Summ. - 1 ryc., 1 tab., 7 wykr. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JIU-JITSU * TECHNIKA * TRENING * MOTYWACJA * SAMOOBRONA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * PSYCHOLOGIA SPORTU * BADANIA NAUKOWE * KWESTIONARIUSZ 'TERRY I FOWLES'


3/24

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Samoobrona : podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji. - Warszawa : TKKF, 2001 - 140 s. : fot., ryc., tab. ; 21 cm - Bibliogr. 111 poz. - ISBN 83-88800-04-3
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * METODA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK * REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR


4/24

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Próba ochrony własnego życia
W czasop.: Sport dla wszystkich : biuletyn Krajowej Federacji 'Sportu dla Wszystkich'. - 2001, nr 4, s. 58--59.
Impreza: )
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BEZPIECZEŃSTWO * REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR * PODRĘCZNIK


5/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Utylitarne i wychowawcze aspekty sztuki walki Hapkido
W książce: Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki. - Warszawa : AWF, 2000. - Bibliogr. 9 poz. - S. 25-32 : 6 fot., 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-87210-72-2
Impreza: Konferencja Naukowa pt. "Utylitarne i wychowawcze aspekty sportów walki" ( 2000 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORT * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * HAPKIDO * WOJSKO * POLICJA * KSZTAŁCENIE KADR * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * REFERAT* SŁUŻBA WIĘZIENNA


6/24

Autor: Chwała, Wiesław; Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej warunkujący uzyskiwanie wysokich wyników w teście oceny podstawowej umiejętności samoobrony
W książce: Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki / red. pracy zbiorowej Roman Maciej Kalina, Władysław Jagiełło ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : AWF, 2000. - Bibliogr. 9 poz. - S. 57-73 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-87210-72-2
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki' ( 2000 ; Warszawa )
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * KONFERENCJA * REFERAT* DETEKTYW * PRACOWNIK OCHRONY


7/24

Autor: Chwała, Wiesław; Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Poziom sprawności motorycznej warunkujący uzyskiwanie wysokich wyników w teście oceny podstawowej umiejętności samoobrony
W książce: Kształcenie pracowników ochrony : założenia programowe / Leszek Korzeniowski. - Kraków : 'Liport LFK', 2001. - Bibliogr. s. 191-202 - S. 146-153 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-915026-0-0
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * OCHRONA * KSZTAŁCENIE KADR * POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKOW OCHRONY W KRAKOWIE * MŁODZIEŻ* SZKOŁA POLICEALNA


8/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Chwała, Wiesław; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Zdolności motoryczne warunkujące rezultat w teście podstawowej umiejętności samoobrony
W książce: Kształcenie pracowników ochrony : założenia programowe / Leszek Korzeniowski. - Kraków : 'Liport LFK', 2001. - Bibliogr. s. 191-202 - S. 154-169 : 1 ryc, 2 tab.. - ISBN 83-915026-0-0
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY SOMATYCZNE * MŁODZIEŻ * SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W KRAKOWIE (KRAKÓW) * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BADANIA NAUKOWE* SZKOŁA POLICEALNA


9/24

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Samoobrona a rekreacja
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - T. 3, vol 3 (2002), s. 61--64. - Summ. - 1 ryc. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * WALKA WRĘCZ * TRENING SPORTOWY * FILOZOFIA SPORTU * WARTOŚĆ


10/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Oddziaływanie treningu na samoświadomość osób uprawiających ju-jitsu
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - S. 174-180 : 2 ryc.. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JIU-JITSU * TRENING SPORTOWY * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ * INTEGRACJA SPOŁECZNA * EMOCJE * MEDYTACJA * WALKA SPORTOWA * SAMOOBRONA * ĆWICZENIA SPECJALNE * RELAKSACJA * ODDYCHANIE * SAMOOCENA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT* OPANOWANIE


11/24

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Rola umiejętności technicznych w ochronie osób i mienia
W książce: Badawcze podejście do sztuk i sportów walki : podręcznik dla służb mundurowych / pod red. Jacka Sikory ; Szkoła Policji w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Szkoły Policji w Katowicach, 2004. - Bibliogr. 12 poz. - S. 54-63 : 2 ryc., 1 tab..
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SZKOLENIE * TECHNIKA SPORTOWA * SAMOOBRONA * BEZPIECZEŃSTWO


12/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Gula, Michał
Tytuł: Przesłanki modyfikacji współczesnych programów szkolenia w zakresie samoobrony
W książce: Sporty ekstremalne w przygotowaniu żołnierzy i formacji antyterrorystycznych. T. 6 / red. nauk. Andrzej Rakowski, Andrzej Chodała, Roman M. Kalina ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. - Warszawa : PTNKF, 2003. - Bibliogr. 12 poz. - S. 53-62 : 2 tab., 9 ryc.. - ISBN 83-90637-5-0
Słowa kluczowe: * SAMOOBRONA * SZKOLENIE * TECHNIKA * PROGRAM


13/24

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność : samoobrona. - Warszawa : TKKF, 2003 - [B. s.] - do użytku wewn. - ISBN 83-88800-10-8
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * SAMOOBRONA * PROGRAM NAUCZANIA


14/24

Autor: Ambroży, Tadeusz; Duda, Henryk
Tytuł: Styl życia i poziom sprawności fizycznej osób uprawiających sporty walki jako podstawową formę aktywności fizycznej
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 1, s. 23--27. - art. nr 6 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * INSTRUKTOR * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POZIOM SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * STYL ŻYCIA * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BADANIA ANKIETOWE


15/24

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Walka wręcz w systemie edukacji dla bezpieczeństwa
W książce: Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie / Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika v Liptovskom Mikulasi, Demanovska dolina [dok. elektr]. - Liptovski Mikulas : Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 9-. - ISBN 80-8040-301-5
Impreza: Medzinarodna Vedecka Konferencia 'Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie' ( 2006 ; Liptovski Mikulas)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * EDUKACJA FIZYCZNA * WALKA WRĘCZ * SAMOOBRONA * BEZPIECZEŃSTWO


16/24

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaca, Marcin; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Propozycja rozwiązań technicznych dotyczących umiejętności uwalniania się od chwytów i objęć w bezpośrednim kontakcie ratownika WOPR z osobą tonącą
W książce: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - nowe standardy, Sympozjum Mysłowice, 8 grudnia 2007 r. / Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. - Mysłowice : [Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe], 2007. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - S. 4-13 : 11 fot., 1 ryc., 1 tab..
Impreza: Sympozjum 'Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - nowe standardy' ( 2007 ; Mysłowice)
Słowa kluczowe: * RATOWNICTWO WODNE * ŚRODOWISKO WODNE * CHWYT * SAMOOBRONA * UMIEJĘTNOŚCI * METODYKA NAUCZANIA * MATERIAŁ SZKOLENIOWY * WOPR


17/24

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Samoobrona jako źródło bezpieczeństwa i element rekreacji w XXI wieku
W książce: Bezpecnost a ochrana majetku 2002 : II. Vedecka Konferencia s miedzinarodnou ucastou, Kosice, 9.-10. oktober 2002 / Zilinska Univerzita, Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice. - Kosice : Zilinska Univerzita, Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice, 2002. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. 8 poz. - S. 7-14 : 1 [schem.]. - ISBN 80-88922-78-X
Impreza: Vedecka konferencia s miedzinarodnou ucastou 'Bezpecnost a ochrana majetku' (2 ; 2002 ; Kosice)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * WALKA WRĘCZ * SAMOOBRONA * WARTOŚĆ * BEZPIECZEŃSTWO * REKREACJA RUCHOWA * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * ORGANIZACJA


18/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kaca, Marcin
Tytuł: Samoobrona ratownika WOPR w bezpośrednim kontakcie z tonącym
W książce: Aktywność i bezpieczeństwo w środowisku wodnym / red. Grażyna Kosiba, Marek Kosiba. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 37-[44]. - ISBN 978-83-7216-647-0
Słowa kluczowe: * RATOWNICTWO WODNE * ŚRODOWISKO WODNE * CHWYT * SAMOOBRONA * UMIEJĘTNOŚCI * METODYKA NAUCZANIA


19/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Żelazny uścisk
W czasop.: Komandos. - 1994, nr 7-8, s. 30--31. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * TECHNIKA WALKI * SKUTECZNOŚĆ * CHWYT * DŁOŃ * SIŁA STATYCZNA * STUDENCI * POMIAR


20/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Obrona przed atakiem pięścią i nożem, Krzysztof Kondratowicz, 7 Dan
W czasop.: Komandos. - 1994, nr 10, s. 35. - 1 [fot.] - Rezenz. ks. Krzysztofa Kondratowicza 'Obrona przed atakiem pięścią i nożem'
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * ATAK * KSIĄŻKA * RECENZJA


21/24

Autor: Lory, Siegfried; Sterkowicz, Stanisław Rozm.
Tytuł: Shihan z Monachium
W czasop.: Komandos. - 1996, nr 3, s. 60--61. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * WOJSKOWI * SEMINARIUM SZKOLENIOWE * SAMOOBRONA * OBRONA * TECHNIKA WALKI * TAKTYKA WALKI SPORTOWEJ * ROZMOWA* SŁUŻBY SPECJALNE * LORY, SIEGFRIED


22/24

Autor: Witkowicz, Andrzej; Sterkowicz, Stanisław Rozm.
Tytuł: Weryfikacja specumiejętności
W czasop.: Komandos. - 1996, nr 4, s. 66--67. - [4] fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * JUDO * SEMINARIUM SZKOLENIOWE * POLICJA * SAMOOBRONA * OBRONA * ROZMOWA* WITKOWICZ, ANDRZEJ


23/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Walcząca maszyna - przewodnik samoobrony
W czasop.: Komandos. - 1997, nr 7-8, s. 76--78. - 1 [fot.] - Recenz. ks. Tarasa A. E. 'Walcząca maszyna : przewodnik samoobrony'
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * PRZEWODNIK * RECENZJA* TARAS, A. E.


24/24

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Inspirujący Związek
W czasop.: Komandos. - 1998, nr 1, s. 80. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * WOJSKOWI * SEMINARIUM SZKOLENIOWE * SAMOOBRONA * OBRONA * TECHNIKA WALKI * TAKTYKA WALKI SPORTOWEJ * SPRAWOZDANIE* SŁUŻBY MUNDUROWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka