Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SALA GIMNASTYCZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Stan i wykorzystanie szkolnych obiektów sportowych na terenie miasta Krakowa.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 55-77, 11 tab. bibliogr. 11 poz. sum..
Słowa kluczowe: * ZASOBY MATERIALNE * OBIEKT SPORTOWY * SALA GIMNASTYCZNA * WYPOSAŻENIE * URZĄDZENIA SPORTOWE * BOISKO SPORTOWE * ANALIZA * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/8

Autor: Żuława, Grażyna
Tytuł: Badania nad zanieczyszczeniem powietrza grzybami w salach gimnastycznych
W książce: II Konfrencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 165-166.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE * SALA GIMNASTYCZNA


3/8

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Powietrze sal gimnastycznych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 5, s. 269-273, 4 rys. 3 tab. 1 wykr. bibliogr. 13 poz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA POWIETRZA * SALA GIMNASTYCZNA


4/8

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Paciorkowce czy gronkowce - wskaźnikiem drobnoustrojowego zanieczyszczenia powietrza.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1968, nr 1, s. 22-24, 2 tab. 1 wykr. bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * SALA GIMNASTYCZNA * HALA SPORTOWA


5/8

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Badania powietrza wybranych sal gimnastycznych.
W książce: Krajowe Symp. Biometeorologii Sportu. - AWF Pozn., 1964. - (Wyd. monogr. ; nr 51). - s. 71-77..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * SALA GIMNASTYCZNA * KLIMATOLOGIA * KONFERENCJA


6/8

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Porównanie wpływu terapii prowadzonej na sali i w środowisku wodnym na poprawę kondycji rolników w średnim wieku
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 311--314. - art. nr 177 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA INDYWIDUALNE * ĆWICZENIA GRUPOWE * SALA GIMNASTYCZNA * ĆWICZENIA W WODZIE * EFEKTYWNOŚĆ * KONDYCJA RUCHOWA * STAW BARKOWY * STAW BIODROWY * STAW KOLANOWY * KRĘGOSŁUP * RUCHOMOŚĆ * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * MASA CIAŁA * BADANIA PORÓWNAWCZE * TESTY* ROLNIK


7/8

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Oczekiwania i efekty prowadzonych dla kobiet w ciąży ćwiczeń w środowisku wodnym
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 315--318. - art. nr 178 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 ryc. - Bibliogr. 5 poz. - Błąd w tyt. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * PORÓD * SZKOŁA RODZENIA * ĆWICZENIA * SALA GIMNASTYCZNA * ĆWICZENIA W WODZIE * OCZEKIWANIA * ZADOWOLENIE * OPINIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA


8/8

Autor: Ostrowski, Andrzej; Dębski, Józef
Tytuł: Warunki realizacji programu wychowania fizycznegow wybranych szkołach krakowskich
W książce: Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1986. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura Fizyczna). - Bibliogr. 13 poz. - S. 60-77 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PRZEDMIOT NAUCZANIA * SZKOŁA * SALA GIMNASTYCZNA * BOISKO SPORTOWE * ŚCIEŻKA ZDROWIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka