Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ROZWÓJ
Liczba odnalezionych rekordów: 138Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/138

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Warunki rozwoju turystyki na wsi.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 147-159, 1 tab. rez. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * TURYSTYKA WIEJSKA * ROZWÓJ * ZAINTERESOWANIA * DEMOGRAFIA * FINANSE * KULTURA * MODEL * OCENA * POPYT TURYSTYCZNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * LUDNOŚĆ * SOCJOLOGIA TURYSTYKI


2/138

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Rozwój lekkoatletyki w Krakowie w okresie do 1939 roku.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 227-263, 2 tab. bibliogr. 59 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * SPORTOWCY * DZIAŁACZE * KLUB SPORTOWY * OBIEKT SPORTOWY * ROZWÓJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/138

Autor: Szopa, Jan
Tytuł: Wpływ niektórych czynników społeczno-ekonomicznych na poziom rozwoju wybranych cech somatycznych i motorycznych dorosłych mieszkańców Nowego Sącza.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1987, T. 22, s. 245-264, 5 tab. 2 wykr. bibliogr. 26 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * LUDNOŚĆ * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


4/138

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Kształcenie kadr kultury fizycznej w obliczu zagrożeń cywilizacji technicznej
W książce: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / red. nauk. Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 1988. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; nr 58). - s. 193-197.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * ROZWÓJ * KSZTAŁCENIE KADR * OSOBOWOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


5/138

Autor: Nowakowski, Marian; Sacha, Stefan
Tytuł: Miejsce turystyki w gospodarce Doliny Popradu
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 206-215 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TURYSTYKA * ROZWÓJ * POPRAD (DOLINA)


6/138

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Obserwacje nad rozwojem morfologicznym i ruchowym dziewcząt.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1963, nr 7, s. 3-6..
Słowa kluczowe: * MORFOLOGIA * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ Ż.


7/138

Autor: Przetacznik, Stanisława
Tytuł: Warunki rozwoju sportu w Krakowie w latach 1945-1984
W książce: Sport krakowski w 40-leciu PRL : materiały Konferencji Naukowej, Kraków, 23 listopada 1984 roku / [red. nauk. Kazimierz Toporowicz]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 46). - Bibliogr. 4 poz. - s. 59-71 : 5 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa 'Sport krakowski w 40-leciu PRL' ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * ROZWÓJ * URZĄDZENIA SPORTOWE * 1945-1984 * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


8/138

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Kierunki rozwoju nauki o treningu sportowym w ZSRR.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1967, nr 8, s. 2-10..
Słowa kluczowe: * TEORIA TRENINGU * TRENING SPORTOWY * NAUKA * ROZWÓJ * ZSRR


9/138

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologiczne i społeczne uwarunkowania taternictwa. - Kraków : AWF, 1984 - 341 s. : 6 rys., 7 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 20) - Bibliogr. 263 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA * ROZWÓJ * TATERNICTWO * WSPINACZKI * SPORTOWCY * POSTAWA SPOŁECZNA * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * PSYCHOLOGIA * EKOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


10/138

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Ewolucja programów kształcenia kadr dla potrzeb rekreacji i turystyki w AWF w Krakowie
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - S. 31-58 : 13 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM * ROZWÓJ * HISTORIA * AWF KRAKÓW


11/138

Autor: Januszewski, Jerzy
Tytuł: Tendencje rozwojowe osiągnięć sportowych w łucznictwie
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1984, nr 6-7, s. 49--55. - Summ., rez. - 4 tab., 3 wykr. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * ŁUCZNICTWO * WYNIKI SPORTOWE * ZESTAWIENIE * ROZWÓJ * DYNAMIKA * PROGNOZA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI


12/138

Autor: Fidelus, Kazimierz; Zienkowicz W.
Tytuł: Siła i prędkość rozwijana podczas pchnięcia kulą.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 2, s. 83-95, il. bibliogr..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * PCHNIĘCIE KULĄ * SIŁA * PRĘDKOŚĆ * ROZWÓJ


13/138

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Perspektywy rozwojowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 2 Cz. 3. Informacje., r. wyd. 1964 s. 385-389..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * PERSPEKTYWY * ROZWÓJ


14/138

Autor: Rutkowski J.
Tytuł: Badania nad rozwojem lekkiej atletyki w pionie centralnej Rady Związków Zawodowych w latach 1953-1962.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 4 Cz. 2. Prace przyrodnicze, s. 115-147, 3 tab. 33 wykr. bibliogr. 3 poz..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * ZWIĄZKI ZAWODOWE


15/138

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Wskaźniki rozwoju wyników sportowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T. 2 Cz. 2. Prace przyrodnicze., r. wyd. 1964 s.321-338, 19 rys. 3 tab. bibliogr. 9 poz..
Słowa kluczowe: * SPORT * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * WSKAŹNIK


16/138

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Sprawność ruchowa dziewcząt krakowskich w wieku kalendarzowym i fizjologicznym na tle ogólnego rozwoju morfologicznego
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 75-77.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * MORFOLOGIA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY


17/138

Autor: Krasicki, Szymon; Ruchlewicz, Tadeusz
Tytuł: Współczesne tendencje rozwojowe techniki biegu na nartach
W książce: Narciarstwo w wychowaniu fizycznym i sporcie : (z doświadczeń badawczych i praktyki trenerskiej) : streszczenia referatów wygłoszonych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 19-20 września 1989 roku. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 63). - S. 25.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NARTY * BIEG * TECHNIKA BIEGOWA * ROZWÓJ * KROKI NARCIARSKIE * ODBICIE


18/138

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Perspektywy rozwoju rekreacji w Polsce
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 78-83.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ORGANIZACJA * ROZWÓJ * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * PROGRAM * OBIEKT REKREACYJNY * PRACOWNICY


19/138

Autor: Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Materiały do ćwiczeń z psychologii dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. - Kraków : AWF, 1978 - 166 s. ; 24 cm-(Wydawnictwa Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 33) - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ * GRUPY SPOŁECZNE * STRES * ZMĘCZENIE * TURYSTYKA * REKREACJA * KORELACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


20/138

Autor: Dudziński, Emil
Tytuł: Analiza rozwoju lekkiej atletyki w Polsce w latach 1956-1961.. - PZLA W-wa, 1962 - 25 s.
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * ANALIZA * HISTORIA * POLSKA


21/138

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978 - 244 s. : tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16) - Bibliogr. przy rozdz.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * PROGRAM * ROZWÓJ * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PRACA ZAWODOWA * OCHRONA ZDROWIA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * MODEL * PROBLEM * OCHRONA ŚRODOWISKA * POLSKA


22/138

Autor: Andrivet, Robert
Tytuł: Rozwój mięśni u lekkoatletów.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1963, nr 5/6, s. 340-342..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ZAWODNICY * MIĘŚNIE * ROZWÓJ


23/138

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Z dziejów robotniczego ruchu sportowego w Krakowie w okresie przed I wojną światową
W książce: I Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej', Kraków, 25 listopada 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1969. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 1). - S. 13-18.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa 'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej' (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * SPORT ROBOTNICZY * SPORT MASOWY * ROZWÓJ * KLUB SPORTOWY * RKS * XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * DZIAŁACZ SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE * REFERAT * KONFERENCJA


24/138

Autor: Kubalska, Helena
Tytuł: Tradycyjne gry i zabawy dziecięce i ich funkcja wychowawcza. - Kraków : WSWF, 1970 - 218 s. : 3 diagr., 1 rys., 12 tab. ; 23 cm.-(Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 5) - Bibliogr. s. 189-218
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PEDAGOGIKA * GRY I ZABAWY * FUNKCJA * WYCHOWANIE * RODZAJ * ZAINTERESOWANIA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ * HISTORIA * TRADYCJA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MIASTO


25/138

Autor: Kurnik, Genowefa; Sobiecki, Jan; Depiak, Otmar
Tytuł: Struktura morfologiczna i sprawność ruchowa dzieci z grup dyspanseryjnych na tle zdrowych rówieśników
W książce: Stan rozwoju 6-letnich dzieci z Nowej Huty z uwzględnieniem właściwości fizycznych zdrowia i sprawności myślenia / pod red. Stanisława Gołąba i Genowefy Kurnik. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 14). - S. 41-89 : 13 tab., 23 wykr..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * TEORIA SPORTU * MEDYCYNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZĘBY * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * MOTORYCZNOŚĆ * GRUPY DYSPANSERYJNE * UKŁAD NERWOWY * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ZDROWIE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


26/138

Autor: Gołąb, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Somatotypologia badanych 6-latków
W książce: Stan rozwoju 6-letnich dzieci z Nowej Huty z uwzględnieniem właściwości fizycznych zdrowia i sprawności myślenia / pod red. Stanisława Gołąba i Genowefy Kurnik. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 14). - S. 89-99 : 7 tab..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA * CECHY MORFOLOGICZNE * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * ZABURZENIA * GRUPY DYSPANSERYJNE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


27/138

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: O poznawaniu ideologii alpinizmu z punktu widzenia humanistycznej wiedzy o kulturze fizycznej. Metodologiczne prolegomena
W książce: Alpinizm w badaniach naukowych : materiały z Sympozjum 18 XI - 19 XI 1978. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 17). - S. 102-115.
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum na temat 'Alpinizm w badaniach naukowych' ( 1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * FILOZOFIA * IDEOLOGIA * ROZWÓJ * WARTOŚĆ * GÓRY * SOCJOLOGIA * KULTURA * KULTURA FIZYCZNA


28/138

Autor: Nazarko, Romana
Tytuł: Podsumowanie wyników badań
W książce: Wieloaspektowa charakterystyka uczniów Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych w świetle badań przeprowadzonych w latach 1977-1980 oraz koncepcja modelu organizac.-szkoleniowego Narciarskiej Szkoły Sportowej / pod red. Stanisława Panka. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 24). - S. 70-73.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * BIEGI NARCIARSKIE * ANTROPOLOGIA * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * WYNIKI SPORTOWE * TRENING * NAUCZYCIEL WF * PROGRAM * WYPOSAŻENIE * BADANIA NAUKOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * USTRZYKI DOLNE (WOJ. PODKARPACKIE)


29/138

Autor: Szczepanik, Maciej; Szopa, Jan
Tytuł: Wpływ ukierunkowanego treningu na rozwój predyspozycji koordynacyjnych oraz szybkość uczenia się techniki ruchu u młodych siatkarzy. - Kraków : AWF, 1993 - 124 s. : 28 wykr., 26 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 54) - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 79-85
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PIŁKA SIATKOWA * NABÓR I SELEKCJA * KOORDYNACJA RUCHOWA * DZIECI * SZKOŁA PODSTAWOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * SOMATOTYP * ROZWÓJ * TECHNIKA RUCHU * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING UKIERUNKOWANY * ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE * NAUCZANIE UMIEJĘTNOŚCI * KORELACJA


30/138

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: Wpływ ruchu o różnym natężeniu na rozwój morfologiczny i sprawność motoryczną studentek krakowskich : wyniki czteroletnich ciągłych badań studentek Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Kraków : WSWF, 1972 - 102 s. : 52 tab., 41 wykr. ; 23 cm-(Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 6) - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. s. 91-95
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * ROZWÓJ FIZYCZNY * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY MOTORYCZNE * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * WSWF KRAKÓW * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * KORELACJA


31/138

Autor: Bocheńska, Zofia; Sobiecki, Jan; Chrzanowska, Maria; Sokołowski, Bartłomiej; Błyszczuk, Jerzy; Pałosz, Jadwiga; Rzepa, Lidia; Płonka, Małgorzata
Tytuł: Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży
W książce: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych / pod red. Zofii Bocheńskiej i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1993. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie , ISSN 0860-0643 ; nr 52). - s. 16-25 : tab. III-V, wykr. 1-5.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


32/138

Autor: Figwer, Urszula; Sobiecki, Jan; Staszewska, Jadwiga; Orłowska-Szewczyk, Ewa; Mleczko, Maria; Mleczko, Andrzej
Tytuł: Rozwój sprawności fizycznej
W książce: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych / pod red. Zofii Bocheńskiej i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1993. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 52). - s. 26-33, wykr. 6-8..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * DZIECI * MŁODZIEŻ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ * FAZA * DYNAMIKA * PRÓBA SPRAWNOŚCI * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SKOK POKWITANIOWY * KORELACJA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


33/138

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rozwój inteligencji niewerbalnej u dzieci w wieku 8-15 lat
W książce: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych / pod red. Zofii Bocheńskiej i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1993. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 52). - s. 51-55, tab. VIII-X, wykr. 15..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * INTELIGENCJA * ROZWÓJ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * KORELACJA * UWAGA * PERCEPCJA * MYŚLENIE * TESTY * SKALA * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


34/138

Autor: Panek, Stanisław; Bocheńska, Zofia; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Zebranie wyników i sugestie
W książce: Rozwój somatyczny, fizjologiczny i psychiczny dzieci i młodzieży o różnym poziomie sprawności fizycznej w świetle badań długofalowych / pod red. Zofii Bocheńskiej i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1993. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 52). - s. 134-139.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ROZWÓJ FIZYCZNY * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ PSYCHICZNY * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ * DYNAMIKA * KORELACJA * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


35/138

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Innowacyjny sposób prowadzenia zajęć z pedagogiki na kierunkach rehabilitacja ruchowa i wychowanie fizyczne
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - Bibliogr. 10 poz. - S. 35-40.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * REHABILITACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA * NAUCZANIE * METODA * NOWOCZESNOŚĆ WF * VIDEO * STUDENCI * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUCZYCIEL WF * DZIECI * MŁODZIEŻ * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ * 1993


36/138

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Normy rozwojowe : aspekty teoretyczne, implikacje praktyczne : referaty wygłoszone w trakcie IX Europejskiego Kongresu Anatomicznego, Kraków 14-18 września 1992 / pod red. Stanisława Gołąba. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 68). - s. 5.
Impreza: Europejski Kongres Anatomiczny (9 ; 1992 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ANATOMIA * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ONTOGENEZA * AUKSOLOGIA * NORMA * ROZWÓJ


37/138

Autor: Siekierski, Jan
Tytuł: Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 25 poz. - S. 65-75.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia, )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * EKONOMIA * POLITYKA * GOSPODARKA NARODOWA * ROZWÓJ * RECESJA * REGION * STREFA PRZYGRANICZNA * EUROPA * WSPÓLNOTA EUROPEJSKA * PROGRAM 'PHARE' * PROGRAM 'STRUDER' * SAMORZĄD TERYTORIALNY * WSPÓŁPRACA * REFERAT


38/138

Autor: Nowakowski M.
Tytuł: Bariery rozwoju turystyki w Krakowie.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 61-76, 3 rys. 1 tab. bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PROBLEM * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


39/138

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 127-139, 1 rys. 6 tab. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * ROLA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RUCH TURYSTYCZNY * OCENA * BADANIA ANKIETOWE


40/138

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Perspektywy kształcenia specjalistów rekreacji
W książce: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1993. - S. 15-28.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REKREACJA * ROZWÓJ * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * STUDIA * SPECJALISTA REKREACJI RUCHOWEJ * OSOBOWOŚĆ


41/138

Autor: Cempla, Jerzy
Tytuł: Rozwojowe zmiany poziomu wybranych parametrów fizjologicznych towarzyszących skrajnemu obciążeniu wysiłkowemu u 13-15 letnich dziewcząt i chłopców.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1996, 15, s. 39-53, 4 ryc. 4 tab. bibliogr. 21 poz..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ROZWÓJ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * POKWITANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK KALENDARZOWY * OBCIĄŻENIE WYSIŁKIEM FIZYCZNYM * PARAMETR * BADANIA CIĄGŁE


42/138

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Metodologiczne aspekty standaryzacji produktu tyrystycznego.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1995, nr 1/2, s. 5-14, rys. tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * STRATEGIA I METODOLOGIA * ANALIZA SWOT * STANDARYZACJA * TEST ZRÓŻNICOWANIA SEMANTYCZNEGO * FORMUŁA FISHBEINA * PERCEPCJA


43/138

Autor: Bawelski, Marek; Cempla, Jerzy; Klimek, Andrzej Tadeusz; Kobosko, Wojciech
Tytuł: Rozwojowe i potreningowe zmiany wydolności anaerobowej u dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat
W czasop.: Antropomotoryka. - 1998, nr 17, s. 153--162. - Summ. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * PŁYWANIE * TRENING * ROZWÓJ * BIOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * MIĘŚNIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * TEST 'WINGATE'


44/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksja na kanwie książki B. Vukonica 'Turizm ususret buducnosti)'.
W czasop.: Folia Turistica. - 1998, nr 8, s. 99--123. - Sum. - Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * ROZWÓJ * NAUKA * BADANIA * VUKONIC B. * CHORWACJA * POGLĄDY


45/138

Autor: Cadel, Krystyna
Tytuł: Wskaźniki antropologiczne
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - S. 19-27 : 1 ryc., 1 tab..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * GŁOWA * TWARZ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ * DYNAMIKA * POWIERZCHNIA CIAŁA * WSKAŹNIK


46/138

Autor: Chrzanowska, Maria; Cadel, Krystyna
Tytuł: Wzrastanie z wiekiem wysokości i masy ciała
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - s. 28-29, 1 tab..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ONTOGENEZA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ * KINEMATYKA * DYNAMIKA * RYTM * DYMORFIZM PŁCIOWY


47/138

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Szanse i zagrożenia współczesnej turystyki
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 27-30.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * SOCJOLOGIA * GOSPODARKA * POLITYKA * EKOLOGIA * ZADANIA * ROLA * KONFERENCJA * REFERAT


48/138

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - S. 97-101.
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * ROLA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * MIASTO * GMINA * NIEPOŁOMICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BOCHNIA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


49/138

Autor: Feiner, Małgorzata; Went W.
Tytuł: Nowe zadania nauczyciela.
W czasop.: Edukacja i Dialog. - 1997, nr 9, s. 3-9.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE * NAUCZANIE * SZKOŁA * PROGRAM * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * UCZNIOWIE * ROZWÓJ * NAUCZYCIEL * ZADANIA * KSZTAŁCENIE KADR * BADANIA ANKIETOWE


50/138

Autor: Alejziak, Wiesław; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Perspektywy rozwoju nauk o turystyce
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 23 poz. - s. 97-106.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * WIEDZA * POGLĄDY * ROZWÓJ * CZYNNIK


51/138

Autor: Puchalska-Miętus, Katarzyna
Tytuł: Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 175--181. - Recenzja książi: J. Swarbrooke, The Development and Management of Visitors Attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1995, s. 381
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZARZĄDZANIE * ROZWÓJ * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PRODUKT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * PUBLIKACJA * KSIĄŻKA * RECENZJA * SWARBROOKE J.


52/138

Autor: Sakowicz, Bogdan; Spieszny, Michał
Tytuł: Rozwój wybranych zdolności motorycznych pod wpływem treningu sportowego młodych piłkarek i piłkarzy ręcznych
W książce: Naukowe aspekty teorii i praktyki piłki ręcznej : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków 9-10 listopada 1998 : (streszczenia referatów). - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 76). - S. 25.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Naukowe aspekty teorii i praktyki piłki ręcznej' (3 ; 1998 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * ROZWÓJ * TRENING SPORTOWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * REFERAT * STRESZCZENIE


53/138

Autor: Ambroży, Tadeusz; Biskup, Leon; Latinek, Krzysztof
Tytuł: Niektóre aspekty przygotowania fizycznego gimnastyków KS 'Korona' Kraków
W książce: Sport gimnastyczny i taniec w badaniach naukowych / [red. nauk. Zbigniew Szot] ; Sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Katedra Teorii, Metodyki Gimnastyki i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych. - Gdańsk : Wydaw. DJ, 2001. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - S. 115-119 : 3 tab., 3 ryc.. - ISBN 83-87227-14-5
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 'Sport gimnastyczny i taniec w badaniach naukowych' ( 1999 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA SPORTOWA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * MODEL MISTRZA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KLUB SPORTOWY 'KORONA' KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


54/138

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Realizacja potencjału rozwojowego wysokości ciała dzieci i młodzieży w zróżnicowanych warunkach środowiska społeczno-ekonomicznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2002, nr 1, s. 45--57. - 6 ryc., 6 tab. - Bibliogr. 13 poz. - Tytuł i tekst również w języku angielskim
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * ROZWÓJ * RODZICE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


55/138

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Zaburzenia budowy i postawy ciała u dzieci
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. 1 poz. - S. 171-180 : 6 ryc..
Słowa kluczowe: * EMBRIOLOGIA * ROZWÓJ EMBRIONALNY CZŁOWIEKA * SZKIELET * ROZWÓJ * BUDOWA CIAŁA * KRĘGOSŁUP * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŃCZYNA DOLNA * STAWY * KOŚCI * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* OSTEOGENEZA


56/138

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Główne aspekty kształcenia w zakresie ekorozwoju na studiach uzupełniających magisterskich
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 3 poz. - Sekcja 3 : Kształcenie w zakresie nauk geograficzno-przyrodniczych - S. 151-154.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOROZWÓJ * HISTORIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KSZTAŁCENIE KADR * PRZEDMIOT NAUCZANIA * ROZWÓJ * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * STUDIA 2 I 3 STOPNIA * PROGRAM NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT


57/138

Autor: Błach, Wiesław; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Tendencje rozwojowe judo kobiet w świetle rezultatów walk na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie i Atlancie
W książce: Czynności zawodowe trenera i problemy badawcze w sportach walki / pod red. Stanisława Sterkowicza. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 83). - Summ. - Bibliogr. s. 77 - S. 73-78 : 5 tab..
Impreza: Letnie Igrzyska Olimpijskie (25 ; 1992 ; Barcelona, Igrzyska Olimpijskie ( 1996 ; Atlanta)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * PŁEĆ Ż. * TENDENCJA * ROZWÓJ * WALKA SPORTOWA * MEDAL * KLASYFIKACJA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE


58/138

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Proces i efekty kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego : problemy, możliwości, osiągnięcia i perspektywy badawcze. - Warszawa : Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu, 1979 - 65 s. ; 24 cm-(Nauka o kulturze fizycznej i sporcie w 35-leciu PRL : ekspertyza aktualnego stanu badań. Nr 5.) - Bibliogr.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUCZANIE * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE * PROCES NAUCZANIA * EFEKTY * ROZWÓJ * BADANIA NAUKOWE * PROGNOZOWANIE ROZWOJU


59/138

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Lichota, Małgorzata; Echary, Jacek Yasser
Tytuł: Ocena rozwoju stopy dzieci wiejskich w wieku 3-6 lat na tle grupy porównawczej z Nowej Huty
W książce: Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej / pod red. Jerzego Zagórskiego [et al.]., 1900. - (Rocz. Nauk. / IWFiS Biała Podl., ISSN 1424-3259 ; T. 6, Supl. nr 1). - Bibliogr. 11 poz. - S. 347-352 : 3 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ORTOPEDIA * STOPA * ROZWÓJ * BUDOWA * OCENA * PŁASKOSTOPIE * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BIAŁA PODLASKA (WOJ. LUBELSKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE


60/138

Autor: Sierakowska, Marta
Tytuł: Aktualny stan rozwoju infrastruktury narciarskiej w wybranych rejonach Polski
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 8 poz. - Sesja tematyczna 'Turystyka i rekreacja zimowa' - S. 239-245 : 1 mapa.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * WYPOCZYNEK * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * INWESTYCJE * ROZWÓJ * REGION TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * OŚRODEK NARCIARSKI * OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH * DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * PODAKRPACKIE, WOJEWÓDZTWO * GOŁDAP (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


61/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: 'Turystyka w Zakopanem' wstępna koncepcja pomiaru wielkości i struktury oraz skutków ekonomicznych ruchu turystycznego
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 14 poz. - Sesja tematyczna 'Turystyka i rekreacja zimowa' - S. 267-273 : 2 ryc..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * POMIAR * STRUKTURA TURYSTYKI * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LUDNOŚĆ * BEZROBOCIE * AKTYWIZACJA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * KONCEPCJA * PRODUKT TURYSTYCZNY * POPYT TURYSTYCZNY * RUCH DROGOWY * INWESTYCJE * KONFERENCJA * REFERAT* RUCH KOLEJOWY


62/138

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: [Podsumowanie sesji tematycznej 'Turystyka i rekreacja zimowa']
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Dyskusja panelowa - S. 338.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NARCIARSKA * ZIMA * REKREACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * GÓRY * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * KONFERENCJA * REFERAT * DYSKUSJA * PODSUMOWANIE


63/138

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Nauczyciel wf jako wzór osobowy zachowań prozdrowotnych
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 32 poz. - S. 65-72. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ROLA * OSOBOWOŚĆ * WZORCE * ZACHOWANIE ZDROWIA * ROZWÓJ * MŁODZIEŻ * AUTORYTET * PROGRAM NAUCZANIA * KONFERENCJA * REFERAT


64/138

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Wybrane problemy finansowania rozwoju turystyki w jednostkach terytorialnych stopnia podstawowego
W książce: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / red. nauk. Bartłomiej Walas. - Kraków : AWF, 1989. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.). - S. 87-94.
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * EKONOMIA * FINANSE * GOSPODARKA NARODOWA * ZARZĄDZANIE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA * REFERAT


65/138

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Możliwości rozwoju wsi turystycznych w województwie nowosądeckim
W książce: Turystyka a budżet lokalny : materiały z konferencji / red. nauk. Bartłomiej Walas. - Kraków : AWF, 1989. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 1.).
Impreza: Konferencja 'Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki' ( 1989 ; Limanowa)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * WIEŚ * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


66/138

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Współczesne rozumienie funkcji psychologii sportu
W książce: Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej / red. naukowa Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 2002. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 18). - Summ. - Bibliogr. s. 68-69 - S. 63-70. - ISBN 83-89121-35-2
Impreza: Konferencja Jubileuszowa pt. Osiągnięcia, możliwości i perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * ROZWÓJ * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ALPINIZM * TATERNICTWO * KOMERCJALIZACJA * SUKCES SPORTOWY * SPORT WYCZYNOWY * REKREACJA * REHABILITACJA RUCHOWA * WIDOWISKO SPORTOWE * KONFERENCJA * REFERAT


67/138

Autor: Alejziak, Wiesław; Biliński, Jacek
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej
W czasop.: Probl. Turyst. Hotel.. - 2003, z. 2, s. 5--18. - 1 rys., 3 tab. - Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA * ROLA * ZADANIA * RYNEK TURYSTYCZNY * PERSPEKTYWY * ROZWÓJ * TURYSTYKA KULTUROWA * STRATEGIA ROZWOJU * REGION * CZYNNIK


68/138

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Sport pomiędzy przeszłością XX wieku a przyszłością XXI wieku
W książce: Sport na przelomie tysiącleci : szanse i nadzieje : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2000. - S. 100-111. - ISBN 83-86622-49-0
Słowa kluczowe: * SPORT * FILOZOFIA * AKSJOLOGIA * HISTORIA SPORTU * 20 W. * 21 W. * SPORT WYCZYNOWY * ROZWÓJ * EWOLUCJA * DOPING


69/138

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Studenci wobec innowacji dydaktycznych nauczycieli akademickich (opinie, poglądy studentów kierunków pedagogicznych wybranych krakowskich uczelni)
W czasop.: Pedag. Szk. Wyż.. - 2003, nr 20, s. 220--223. - Bibliogr. 5 poz. - [Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej]
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * ROZWÓJ * METODA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE * SZKOLNICTWO WYŻSZE * KIERUNEK STUDIÓW * PEDAGOGIKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


70/138

Autor: Herzig, Marzanna
Tytuł: Rozwój osobowy zawodnika - refleksje z pracy : psychologia sportu
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 131--140. - Summ. - Bibliogr. s. 140
Słowa kluczowe: * SPORT * PSYCHOLOGIA SPORTU * ZAWODNICY * ROZWÓJ * SUKCES SPORTOWY * TRENER SPORTOWY * CIAŁO * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * ZESPÓŁ * STOSUNKI INTERPERSONALNE* SAMOWIEDZA * POSTAWA WOBEC SPORTU


71/138

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Nauki o turystyce - stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 3-4, s. 32--33. - Recenzja książki: Nauki o turystyce. Wyd. 2 popr. i uzup. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2003 (Studia i Monografie AWF w Krakowie, nr 7)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * TURYZM * EKONOMIKA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * HISTORIA * NAUKA * ROZWÓJ * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * BADANIA NAUKOWE * RECENZJA* GEOGRAFIA TURYZMU * WINIARSKI, RYSZARD


72/138

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Bariery rozwoju turystyki w Dolnej Austrii
W książce: Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki / red. Ewa Nowak. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2003. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 74). - S. 175--[182]. - ISBN 83-88274-36-8
Impreza: Konferencja nt. Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki ( 2002 ; Kielce)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PROBLEM * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * AUSTRIA * KONFERENCJA * REFERAT * DOLNA AUSTRIA


73/138

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Kierunki aktywizacji gospodarki uzdrowisk polskich / [zespół aut.: Tadeusz Burzyński et al.] ; oprac. przez: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Przedsiębiorstwo Usługowo - Consultingowe 'GEA' sp. z o.o.. - Krynica ; Kraków : GEA, 2002 - [s.p.]
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UZDROWISKO * GOSPODARKA * ROZWÓJ * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RAPORT


74/138

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Założenia programowe rozwoju turystyki krajoznawczej na terenach wiejskich
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - S. [80]-[85]. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WIEŚ * KRAJOZNAWSTWO * ROZWÓJ * MYŚLENIE


75/138

Autor: Januszewski, Jerzy
Tytuł: Próba analizy dynamiki rozwoju i struktury wyników w łucznictwie na przykładzie konkurencji Ł-2AB
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1976, nr 11, s. [59]--69. - Summ., rez. - 2 fot., 4 ryc., 6 tab.
Słowa kluczowe: * ŁUCZNICTWO * WYNIKI SPORTOWE * ROZWÓJ * STRUKTURA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ M. * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA NAUKOWE* 1958-1975


76/138

Autor: Mleczko, Edward; Winiarczyk, Tomasz; Nieroda, Renata
Tytuł: Bezpośredni i pośredni wpływ aktywności ruchowej na poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z Małopolski w świetle wyników analizy ścieżkowej
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - ISBN 8307090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


77/138

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Biologiczne przejawy nierówności społecznych w Małopolsce na przełomie wieków w świetle wyników badań poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży z dużego miasta i wsi
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - Summ. - Bibliogr. 13 poz. - S. 739-745 : 2 ryc.. - ISBN 8307090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * DZIECI * MŁODZIEŻ * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


78/138

Autor: Mleczko, Edward; Nieroda, Renata; Mirek, Wacław
Tytuł: Znaczenie czynnika urbanizacyjnego w róznicowaniu poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast leżących w strefie podmiejskiej Krakowa
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - Summ. - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - S. [746]-755. - ISBN 83-07090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * POZIOM * ROZWÓJ * URBANIZACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MIASTO * WIEŚ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


79/138

Autor: Mirek, Wacław; Mleczko, Edward; Topisz-Starzewska, Jadwiga
Tytuł: Pochodzenie społeczne i miejsce zamieszkania jako czynniki różnicujące poziom rozwoju somatycznego i motorycznegfo krakowskich studentów
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - S. 789-797 : 4 ryc.. - ISBN 83-07090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * POCHODZENIE SPOŁECZNE * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


80/138

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Współczesne problemy rozwoju gospodarki turystycznej
W książce: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Wiesław Alejziak [et al.]. ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - S. [85]-93. - ISBN 83-01-14112-3
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * TURYSTYKA * BADANIA NAUKOWE


81/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Polska jako podmiot współpracy międzynarodowej w dziedzinie turystyki
W książce: Przyszłość turystyki w krajach Europy Środkowowschodniej : XIII Forum Ekonomiczne, Krynica, 4-6 września 2003 / pod red. Aleksznadra Giertlera, Bernarda Szwabowskiego. - Nowy Sącz : Nowosądecka Izba Turystyczna, 2003. - S. 31-37. - ISBN 83-89545-01-2
Impreza: Forum Ekonomiczne (13 ; 2003 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * GOSPODARKA * KONFERENCJA * REFERAT


82/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Polityka turystyczna Unii Europejskiej
W książce: Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały z konferencji będącej częścią projektu 'Powiat Bocheński w Unii Europejskiej', Bochnia, 4 czerwca 2003 r. / [red. Tomasz Stodolny]. - Bochnia : Starostwo Powiatowe, 2003. - Bibliogr. 63 poz. - Na okładce : Na styku kultur. Powiat Bocheński w Unii Europejskiej - S. 37-58 : 2 tab.. - ISBN 83-912994-1-4
Impreza: Konferencja nt.: 'Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej' ( 2004 ; Bochnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * GOSPODARKA * ROZWÓJ * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


83/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. - Kraków : Albis, 1999 - 316 s. : il. ; 24 cm - Summ. - Bibliogr. s. 291-302 - Spis treści w j. ang. - ISBN 83-906452-6-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PODRĘCZNIK* 20 W. * 21 W.


84/138

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na różnicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego młodzieży z Małopolski
W książce: Auksologia a promocja zdrowia. T. 2 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe . - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe , 2000. - Bibliogr. 19 poz. - ISBN 83-86006-34-X
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Auksologia a promocja zdrowia' (2 ; 2000 ; Kielce)
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE * MAŁOPOLSKA * REGION


85/138

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Historia kultury fizycznej i jej znaczenie dla rozwoju nauk o kulturze fizycznej
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 1, Historia kultury fizycznej : (studia i szkice) / red. nauk. Tadeusz Rychta, Jerzy Chełmecki ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - S. 24-30. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ROZWÓJ * FILOZOFIA * NAUKI PRZYRODNICZE


86/138

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Zarys aktualnych problemów informacji naukowej w Polsce
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1997, nr 4, s. 3--5.
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * AKTY PRAWNE * POLSKA


87/138

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Rozwój działalności Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Krakowie w latach 1992-1997
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1998, nr 1, s. 7--14.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * BIBLIOTEKA GŁÓWNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ* BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ (KRAKÓW)


88/138

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Kryteria doboru i selekcji materiałów informacyjnych służących do opracowania własnych komputerowych baz danych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Krakowie
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1999, nr 1, s. 14--18.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * BIBLIOTEKA GŁÓWNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * KOMPUTERYZACJA * BAZA DANYCH * BIBLIOGRAFIA * DOBÓR * SELEKCJA * ANALIZA* BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ (KRAKÓW)


89/138

Autor: Mroczek, Renata; Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Analiza wykorzystania komputerowych baz danych, udostępnianych w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Gł. AWF w Krakowie
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 1, s. 5--11.
Słowa kluczowe: * AWF KRAKÓW * BIBLIOTEKA GŁÓWNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * BAZA DANYCH * KOMPUTERYZACJA * BIBLIOGRAFIA * DOBÓR * SELEKCJA * KRYTERIA * ANALIZA* BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ (KRAKÓW) * MATERIAŁY INFORMACYJNE


90/138

Autor: Mroczek, Renata Oprac.; Studnicka-Gizbert, Maria Oprac.
Tytuł: [Piąta] V Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1999, nr 2, s. 11--12.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu informacji naukowej (5 ; 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * GLOBALIZACJA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


91/138

Autor: Budkiewicz, Elżbieta; Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Prezentacja firmy EBSCO / Lange & Springer
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 2, s. 5--7.
Słowa kluczowe: * BIBLIOTEKA * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * KOMPUTERYZACJA * PREZENTACJA* FIRMA 'EBSCO / LANGE & SPRINGER'


92/138

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 2, s. 8--10.
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * POLSKA * INTEGRACJA * ŚRODOWISKO * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


93/138

Autor: Spieszny, Michał
Tytuł: Stymulowanie rozwoju koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży przy zastosowaniu ćwiczeń z zakresu piłki ręcznej
W czasop.: Acta Scientifica Acad. Ostroviensis. Zesz. Nauk.- Met. Wydz. WF. - 2002, zesz. 10, s. 53--60. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ROZWÓJ * PIŁKA RĘCZNA * ĆWICZENIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


94/138

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa
W czasop.: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2000 nr 3, s. 93-112.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * KONTROLA * ROZWÓJ * PRZEDSIĘBIORSTWO


95/138

Autor: Rettinger, Wacław
Tytuł: Zarys koncepcji rozwoju turystyki w Parku Krajobrazowym Gór Słonnych i jego otulinie
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [83]--102. - Summ. - 2 tab. - 2 ryc. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PARK KRAJOBRAZOWY * PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH * SZLAKI TURYSTYCZNE * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * AGROTURYSTYKA


96/138

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Potencjał turystyczny Dolnej Austrii
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [103]--124. - Summ. - 1 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * UWARUNKOWANIA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA ZDROWOTNA * AGROTURYSTYKA * WYPOCZYNEK * AUSTRIA


97/138

Autor: Żychowska, Małgorzata; Gawinek, Marian
Tytuł: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. - Kraków : Wyd. Nakładem Autorów, 2002 - 134 s. - ISBN 83-89089-10-6
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * BIOCHEMIA * ROZWÓJ * ONTOGENEZA * MOTORYCZNOŚĆ * PODRĘCZNIK


98/138

Autor: Zdebski, Janusz Red.
Tytuł: Wzajemne związki i relacje pomiędzy turystyką a interesami spoleczności lokalnej / red. nauk. Janusz Zdebski
W książce: Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego. Cz.5. - Warszawa : Instytut Turystyki, 2004. - S. 281-309.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA * RELACJE * POLSKA-REGIONY * AGROTURYSTYKA


99/138

Autor: Kurpios, Karolina
Tytuł: Wybrane regulacje prawne dotyczące ochrony konsumenta usług turystycznych a praktyka stosowana przez biura podróży
W książce: Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / pod red. Stefana Bosiackiego i Janusza Grella. - Poznań : AWF Pozn., 2004. - S. 227-235. - ISBN 83-88923-37-4
Impreza: Konferencja Naukowa pt. Gospodarka turystyczna w XXI wieku (3 ; 2004 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY


100/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Międzynarodowa polityka turystyczna - utopia, alternatywa, czy konieczność?
W książce: Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1000). - Opis na podstawia informacji dostarczonych przez autora - S. 11-39.
Impreza: Konferencja naukowa 'Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja-konkurencyjność-marketing' ( 2004 ; Jelenia Góra)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * POLITYKA TURYSTYCZNA * GOSPODARKA * ROZWÓJ * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


101/138

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Choroby wieku rozwojowego
W książce: Rehabilitacja medyczna. T. 1, 2. Podstawowa wiedza o rehabilitacji, podstawy anatomiczne i fizjologiczne fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, ocena kliniczna i funkcjonalna poszczególnych układów, metody terapeutyczne w rehabilitacji / pod red. Andrzeja Kwolka.- dodr. - Wrocław : Urban&Partner, 2004. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 195-250. - ISBN 83-87-94468-8
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * PEDIATRIA * CHOROBY * PRZYCZYNY * DZIECI * ROZWÓJ


102/138

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Antropomotoryka jako dyscyplina naukowa
W książce: Podstawy antropomotoryki / Jan Szopa, Edward Mleczko, Stanisław Żak.- Wyd. 2 - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - Bibliogr. s. 211-224 - S. 7-18. - ISBN 83-01-11946-2
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * NAUKA * RUCH * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * PRZEDMIOT BADAŃ


103/138

Autor: Bubka, Zofia; Poznańska, Anna
Tytuł: Postawa ciała, rozwój morfologiczny oraz sprawność i wydolność fizyczna uczniów krakowskich podstawowych szkół medycznych
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : VIII Konferencja Naukowa, Poznań, dnia 25 maja 2000 r. / praca pod red. Wiesława Osińskiego i Radosława Muszkiety. - Poznań : AWF, 2000. - Bibliogr. 16 poz. - S. 69-75 : 1 tab.. - ISBN 83-86336-83-8
Impreza: Konferencja Naukowa 'Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych' (8 ; 2000 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA MUZYCZNA * UCZNIOWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


104/138

Autor: Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan
Tytuł: Analiza krytyczna niektórych teorii rozwoju zawodowego
W czasop.: Psychol. Wychow.. - 1983, nr 1, s. 45--53. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * ZAWÓD * WYBÓR * ROZWÓJ * MOTYWCJA * PORADNICTWO


105/138

Autor: Mleczko, Edward; Ozimek, Mariusz
Tytuł: The level of somatic and motor development of young athletes from the region of Malopolska and the young not practicing sport from Poland and from the selected European countries - comparative analysis
W książce: Zbornik nitanskiej pobocky spolocnosti pre telesnu vyhovu a sport. - Bratysława ; Nitra : SPTaS, 1996. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Bibliogr. 8 poz. - S. 15-20 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * ROZWÓJ * DZIECI * MŁODZIEŻ * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA * EUROPA * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA PORÓWNAWCZA


106/138

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Udział Katedry Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Akademii Bydgoskiej w rozwoju nauk pedagogicznych. Stan i perspektywy
W książce: Dokąd zmierzasz, bydgoska pedagogiko i psychologio? / red. Barbara Kaja, Stanisław Kowalik ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydział Pedagogiki i Psychologii. - Bydgoszcz : 'Tako', 2003. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 61-71. - ISBN 83-917962-1-3
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUKA * ROZWÓJ * AKADEMIA BYDGOSKA


107/138

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella; Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Możliwości rozwoju terapii z wykorzystaniem jazdy konnej w gospodarstwach wiejskich
W książce: Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej / pod red. nauk. Józefa Bergiera, Bogusława Sawickiego. - Biała Podlaska : Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 105-110. - ISBN 83-916235-9-9
Słowa kluczowe: * GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE * HIPOTERAPIA * ROZWÓJ


108/138

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Stan i kierunki dalszych badań naukowych w piłce nożnej (na przykładzie Polski i Rosji)
W książce: Wybrane zagadnienia treningu sportowego piłkarzy nożnych : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Stuły ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wilekopolskim, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., 2005. - Bibliogr. 2 poz. - Streszcz. - Summ. - S. 215-222 : 2 tab.. - ISBN 83-902200-6-7
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * BADANIA NAUKOWE * STAN * ROZWÓJ * ROSJA * POLSKA


109/138

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Świadomość i samoświadomość w pedagogice jako formacji intelektualnej - ku pedagogice wyższych stanów świadomości
W książce: Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Naukowe PTP, 2005. - Bibliogr. s. 62-65 - S. 51-65. - ISBN 83-86273-57-7
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * CZŁOWIEK * ROZWÓJ * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


110/138

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Teoria Nieśmiertelności Genetycznej w relacji do Pedagogiki Holistycznej. Owoc całożyciowej medytacji
W książce: Dydaktyka literatury. T. XXV / [red. nacz. Wojciech Pasterniak] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Poznaniu, 2005. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - S. 23-25. - ISBN 83-86273-52-6
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * PEDAGOGIKA * CZŁOWIEK * ROZWÓJ * ŚWIADOMOŚĆ * SAMOŚWIADOMOŚĆ * MEDYTACJA* PEDAGOGIKA HOLISTYCZNA


111/138

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Belniak, Anna
Tytuł: Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 57-69 : 2 tab.. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * PRACOWNIK * KOMPETENCJE * OCENA * ROZWÓJ * METODA


112/138

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Horse Riding Tourism and the Possibilities of its Development
W książce: Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym : praca zbiorowa = Hotel industry, recreation, tourism : trens of development in the postindustrial world / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; [aut. Ananiew D. V. et al.] ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Kultury. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii. Wydawnictwo, 2005. - (Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546 ; t. 1). - Bibliogr. 11 poz. - Summ. - S. 179-186. - ISBN 83-88537-33-4
Słowa kluczowe: * FORMY TURYSTYKI * TURYSTYKA KONNA * CHARAKTERYSTYKA * ROZWÓJ * MAŁOPOLSKA * POLSKA


113/138

Autor: Kowal, Małgorzata; Cichocka, Barbara; Krzysztofiak, Iwona
Tytuł: Czy obserwowane od przeszło 20 lat smuklenie ciała noworodków można wiązać z narastającym od 20 lat rozpowszechnieniem otyłości?
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 474--478. - art. nr 341 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 ryc. - 1 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * BUDOWA CIAŁA * PŁÓD * ROZWÓJ * CHOROBY METABOLICZNE * OTYŁOŚĆ * NOWORODKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * 20 W. * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE


114/138

Autor: Spieszny, Michał; Tabor, Ryszard; Tabor, Marzena
Tytuł: Kinetyka i dynamika rozwoju wybranych parametrów morfofunkcjonalnych uczennic ZSZ i TS SOSW dla Niesłyszących w Krakowie
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 7, s. 193--197. - art. nr 736 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - 3 [wykr.] - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GŁUSI * PARAMETRY MORFOFUNKCJONALNE * ROZWÓJ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * SZYBKOŚĆ * SIŁA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TASTY


115/138

Autor: Cadel, Krystyna
Tytuł: Wskaźniki antropologiczne
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej.- Wyd. 2 - Kraków : AWF, 2002. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - Bibliogr. 7 poz. - S. 19-27 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * GŁOWA * TWARZ * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ * DYNAMIKA * POWIERZCHNIA CIAŁA * WSKAŹNIK


116/138

Autor: Chrzanowska, Maria; Cadel, Krystyna
Tytuł: Wzrastanie z wiekiem wysokości i masy ciała
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej.- Wyd. 2 - Kraków : AWF, 2002. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - Bibliogr. 4 poz. - S. 28-29 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ONTOGENEZA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * MASA CIAŁA * ROZWÓJ * RYTM * DYMORFIZM PŁCIOWY


117/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką
W książce: Turystyka w badaniach naukowych / pod red. Ryszarda Winiarskiego i Wiesława Alejziaka ; [tł. Marek Pluta, Tadeusz Sarna] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Kraków : AWF ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2005. - Bibliogr. s. 295-298 - S. [275]-278 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-89121-12-3, ISBN 83-89121-02-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRACA NAUKOWA * ROZWÓJ * PUBLIKACJA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


118/138

Autor: Sterkowicz-Przybycień, Katarzyna; Lech, Grzegorz
Tytuł: The effect of judo training on children in the light of their parents' opinion
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury. - 2006, T. 6, s. 181--187. - 3 ryc. - 2 tab. - Summ. - Streszcz. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * WARTOŚCI SPORTU * JUDO * PŁYWANIE * TRENING SPORTOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


119/138

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Spór czy dialog wokół edukacji akademickiej
W czasop.: Studia Humanist.. - 2006, nr 6, s. [61]--69.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SZKOŁA WYŻSZA * HISTORIA * ROZWÓJ * MODEL * PARADYGMAT * FUNKCJA * ZASADY


120/138

Autor: Poznańska, Anna
Tytuł: Fitness - tendencje i kierunki rozwoju
W książce: Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa : (teoria i praktyka) = Management and services in the sphere of physical culture and hotel industry : (theory and practise) : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2006. - (Monografia = Monograph, ISSN 1859-1546 ; t. 2). - Bibliogr. 5 poz. - S. 277-281. - ISBN 83-88537-42-3
Słowa kluczowe: * FITNESS * HISTORIA * ROZWÓJ


121/138

Autor: Teneta-Płotkowiak, Joanna; Swędzioł, Wojciech
Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
W książce: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - (Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ISSN 1506-2635 ; Z. 9). - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol - Streszcz. w jęz. ang - S. [267]--277.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PRODUKT TURYSTYCZNY * KOMUNIKACJA * BAZA NOCLEGOWA * BAZA ŻYWIENIOWA * ROZWÓJ * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * GMINA


122/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Terminologiczne i klasyfikacyjne bariery rozwoju wiedzy o turystyce oraz ich oddziaływanie na zastosowania praktyczne w gospodarce turystycznej (na przykładzie dyskusji nad pojęciem i zakresem przemysłu turystycznego)
W książce: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / pod red. Małgorzaty Bednarczyk. - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Turystyce Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która odbyła się w grudniu 2005 r. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 62-78. - ISBN 83-7334-564-7, ISBN 978-83-923162-6-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEDZA O DYSCYPLINIE * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POLITYKA TURYSTYCZNA * TERMINOLOGIA * KLASYFIKACJA * PLANOWANIE ROZWOJU * ROZWÓJ * BARIERY


123/138

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej
W książce: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 : założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - 4 tab. - Bibliogr.12 poz. - S. 289-294. - ISBN 83-89630-32-X, ISBN 978-83-89630-32-2
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * ZARZĄDZANIE * KADRA HOTELARSKA * KOMPETENCJE * ROZWÓJ * METODA * SZKOLENIE* ZASOBY LUDZKIE


124/138

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: The development of Motor Controlindexes in soccer Players aged 11-18
W książce: Current research in motor control / ed. by Joachim Raczek, Zbigniew Waśkiewicz, Grzegorz Juras ; University School of Physical Education in Katowice, Polish Scientific Physical Education Association. - Katowice : 'Interaktiv', 2000. - Opis na podstawie informacji dostarczonej przez autora - S. 130-134. - ISBN 83-912569-2-8
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * PILKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


125/138

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Kowalczyk, Sabina
Tytuł: Badania zdolności spostrzegania dzieci z zespołem Downa
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2008, nr 1, s. 48--50.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * DYDAKTYKA * UMYSŁ * ROZWÓJ * NAUCZANIE * ZESPÓŁ DOWNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE


126/138

Autor: Baścik, Maria; Czubernat, Stanisław; Pociask-Karteczka, Joanna
Tytuł: Tendencje ruchu turystycznego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1993-2006
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 12 poz. - S. [121]-130 : 4 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MASOWA * RUCH TURYSTYCZNY * ROZWÓJ * SZLAKI TURYSTYCZNE * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY* 1993-2006


127/138

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Czynniki wpływające na rozwój turystyki wśród osób upośledzonych umysłowo
W książce: Rekreacja i turystyka : współczesne dylematy, zadania i perspektywy / [red. tomu Wiesław Siwiński et al.] ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. - Poznań, 2001. - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - s. 279-285. - ISBN 8391530809
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEOPEŁNOSPRAWNYCH * ROZWÓJ * CZYNNIK * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO


128/138

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Methods of Hotel Personnel Competence Advancement
W książce: Socio-economic aspects of tourism and recreation / ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007. - Bibliogr. s. 336 - S. 331-336 : 4 tab.. - ISBN 978-83-89630-76-6
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * KADRA HOTELARSKA * KOMPETENCJE * ROZWÓJ * METODA


129/138

Autor: Walas-Trębacz, Jolanta; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej
W książce: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - Bibliogr. 3 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 971-981 : 1 rys., 4 tab.. - ISBN 978-83-924656-3-8
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ * STRUKTURA * PERSONEL * RESTRUKTURYZACJA * PROCES * EFEKTYWNOŚĆ


130/138

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Trudne role
W czasop.: Komandos. - 1995, nr 11-12, s. 52--55. - 1 fot., 1 rys.
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * STYL WALKI * DEFINICJA * ROZWÓJ * KIERUNEK * TRENING SPORTOWY * INSTRUKTOR * ETYKA * ROZMOWA* STERKOWICZ, STANISŁAW


131/138

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką
W książce: Nowe trendy rozwoju turystyki / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. - Bibliogr. 26 poz. - S. [13]-23 : 1 tab.. - ISBN 978-83-60792-24-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * NAUKA * BADANIA * PARADYGMAT * ROZWÓJ


132/138

Autor: Tulej, Konrad
Tytuł: Lata 2000-2007
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 2000-2007). - S. 187-188. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 21 W. * AWF KRAKÓW * ROZWÓJ * SUKCES * STUKTURA


133/138

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Ontogenetyczne przesłanki oceny kończyn dolnych i stóp
W książce: Obuwie i wkładki ortopedyczne oraz profilaktyczne : IV konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 10 października 2008 r. / Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Oddział w Krakowie. - Kraków : Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Oddział w Krakowie, 2008. - (Konferencja Naukowo-Techniczna 'Obuwie i wkładki ortopedyczne oraz profilaktyczne'. 4). - Bibliogr. 10 poz. - Tyt. okł.: ORTO - SHOES 2008 : Obuwie i wkładki ortopedyczne oraz profilaktyczne, IV konferencja naukowo-techniczna - S. 1-6 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-922656-5-8
Słowa kluczowe: * ONTOGENEZA * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * ROZWÓJ * BUDOWA * PŁASKOSTOPIE * SIŁA MIĘŚNIOWA * BADANIA NAUKOWE * PANTOGRAFIA* KĄT CLARKE'A


134/138

Autor: Roszkowska, Ewa
Tytuł: Polski udział w tworzeniu Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (1876-1939)
W książce: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007) / pod red. Stanisława Zaborniaka i Pawła Króla. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang. - S. [11]-23. - ISBN 978-83-7338-350-0
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * ALPINIZM * ORGANIZACJE SPORTOWE * ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE * DZIAŁALNOŚĆ * ROZWÓJ * 19 W. * 20 W.* MIĘDZYNARODOWA UNIA TOWARZYSTW ALPINISTYCZNYCH


135/138

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Rola uzdrowisk w rozwoju gimnastyki leczniczej na ziemiach polskich w XIX wieku
W książce: Studia z historii i teorii kultury fizycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Obodyńskiemu / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. ang. - S. [193]-204 : 1 [fot.]. - ISBN 978-83-7338-419-4
Słowa kluczowe: * KINEZYTERAPIA * GIMNASTYKA * LECZENIE * ĆWICZENIA LECZNICZE * UZDROWISKO * ROZWÓJ * HISTORIA * 19 W.


136/138

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Development of Academic Staff for Physical Education
W książce: Coaches and physical education teachers training in socialist countries : a collection of studies in the International Scientific Cooperation (Task No. 6). Vol. 3 / Central Committee of the Czechoslovak Union of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Charles University. - [Prague] : [Faculty of Physical Education and Sport Charles University], 1980. - Opis na podstawnie informacji dostarczonych przez autora - S. 271-[300].
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA * PRACOWNIK NAUKOWY * ROZWÓJ * KRAJE SOCJALISTYCZNE


137/138

Autor: Pelc, Zofia; Książek, Joanna
Tytuł: Significance, tasks and perspectives of the development of wellness for one's well-being
W książce: Wellness as a goal of health promotion and health education / praca zbiorowa pod red. Józefa Bergiera. - Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 187-[196]. - ISBN 978-83-61495-00-0
Słowa kluczowe: * SAMOPOCZUCIE * FUNKCJA * ROZWÓJ * PERSPEKTYWY* DOBROSTAN


138/138

Autor: Bawelski, Marek ; Cempla, Jerzy; Klimek, Andrzej Tadeusz; Kobosko, Wojciech
Tytuł: Rozwojowe i potreningowe zmiany wydolności anaerobowej u dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat
W czasop.: Medy. Sport.. - 1996, nr 7-8, s. 2.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (23 ; 1996 ; Kraków, Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * PŁYWANIE * TRENING * ROZWÓJ * CECHY SOMATYCZNE * MIĘŚNIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TEST WINGATE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka