Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ROŚLINY
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Walory szaty roślinnej w przywracaniu dobrostanu zdrowia.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 61-74, 4 rys. 3 tab. 2 wykr. bibliogr. 22 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE * ROŚLINY * TEREN LEŚNY * WALORY LECZNICZE * ZDROWIE * STAN ZDROWIA * LUDNOŚĆ * KORELACJA


2/12

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Oddziaływanie fitoncydów na organizm człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 39-43, 1 tab. sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * ROŚLINY * FITONCYDY * AROMATERAPIA * ZIOŁOLECZNICTWO


3/12

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki Narodowe Apeninów. [Cz.] 2, Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Wierchy. - R. 57 (1993), s. 206--216. - 4 fot., 1 mapa - Bibliogr. 6 poz. - Na okładce napis: Rok pięćdziesiaty siódmy 1988-1991
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * HISTORIA * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENINY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * WŁOCHY


4/12

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Park Narodowy Stelvio
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 4, s. 28--29. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PARK NARODOWY STELVIO * ALPY * WŁOCHY * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA


5/12

Autor: Bischler, Sybille; Drożdż, Piotr Tłum.
Tytuł: Wspinanie, korale i kangury - podróż przez Terra Australia
W czasop.: Góry. - 2003, nr 6, s. 76--81. - 12 fot, 1 tab.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * PODRÓŻE * GÓRY * WSPINACZKI * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * RELACJE OSOBISTE * AUSTRALIA


6/12

Autor: Strzałka, K.; Majewska, G.; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Effects of Chloramphenicol and Cyclohemixide on the Relative Content of Chlorophyll and Protein in Various Subchloroplast Fractions
W czasop.: Acta Physiol. Plant.. - Vol. 2 (1980), nr 1, s. 49--59. - Summ. - 1 fot., 4 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 22 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA * ROŚLINY * ANTYBIOTYKI * BIAŁKO ROŚLINNE * FOTOSYNTEZA * BADANIA NAUKOWE


7/12

Autor: Doleżal, Marta; Doleżal, Marian; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Research on inhibine effect of herb-honey
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - 1998, Vol. 30. - 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Presented on 1st June 1987 by Mrs M. Doleżal and J. Starzyk - Nadb.
Słowa kluczowe: * ZIOŁOLECZNICTWO * ROŚLINY * MIÓD * BAKTERIE * GRZYBY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* 1984 * 1985


8/12

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Aktywna ochrona przyrody i związane z nią problemy teoretyczne i praktyczne
W książce: 15 lat Poleskiego Parku Narodowego : monografia / praca zbior. pod red. Tadeusza J. Chmielewskiego ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poleski Park Narodowy. - Warszawa ; Lublin ; Urszulin : Poleski Park Narodowy, 2005. - Summ. - Bibliogr. 31 poz. - S. 7-16 : 3 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-912383-4-2
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA * ZWIERZĘTA * ROŚLINY * PROBLEM


9/12

Autor: Witkowski, Zbigniew; Michalik, Stefan; Adamski, Paweł
Tytuł: Conservation of marginal areas in protected territories: The Ojców National Park - case study
W czasop.: Ekol. (Bratisl.). - Vol. 23, nr 1 (2004), s. 40--56. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * EKOSYSTEM * OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY * OJCÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE* STUDIUM PRZYPADKU


10/12

Autor: Uziębło, Aldona K.; Ciapała, Szymon
Tytuł: Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne roślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry
W czasop.: Ochrona Beskidów Zachodnich. - 2006, t. 1, s. 93--103. - 2 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. s. 102 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * BOTANIKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKOLOGIA * GATUNEK * ROŚLINY * POTOK * RZEKA * KARPATY * BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY* BADANIA FITOSOCJOLOGICZNE


11/12

Autor: Zielonka, Tomasz; Ciapała, Szymon; Holeksa, Jan
Tytuł: Struktura martwego drewna w Potoku Waksmundzkim w Tatrach
W książce: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T. 2, Nauki biologiczne / red. Zbigniew Mirek, Barbara Godzik ; Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Krakowski. - Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006. - Bibliogr. s. 101 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Tyt. okł. źr.: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek 2005 - S. [95]-101 : 2 fot., 6 ryc.. - ISBN 83-85832-95-5
Impreza: Ogólnopolska Konferencja 'Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek' (3 ; 2005 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ŚRODOWISKO * EKOSYSTEM * KORYTO RZECZNE * RZEKA * POTOK * TEREN LEŚNY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * TATRY * WAKSMUNDZKI, POTOK * KONFERENCJA * REFERAT* MARTWE DREWNO


12/12

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Wirtualny skarb na wyspie Robinsona Cruzoe : polska ekspedycja 'Trzy wyspy' - trzy światy" świadkiem poszukiwań (3.XI - 10 XII 2001 r.)
W książce: Wyspa Skarbów : Robinson Crusoe - Juan Fernandez (Chile) w fotografii prof. Zdzisława Jana Ryna / [autor Zdzisław Jan Ryn]. - Kraków : Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Collegium Maius, 2006. - Katalog wystawy - S. 315 : 7 fot..
Słowa kluczowe: * WYSPA * HISTORIA * LEGENDA * SKARB * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ROŚLINY * ZWIERZĘTA I PTAKI * CHILE * WYPRAWA * POLSKA * ROBINSONA CRUSOE, WYSPA (CHILE) * ALEJANDRO SELKIRKA, WYSPA (CHILE) * SANTA CLARA, WYSPA (CHILE)* PIRACI

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka