Wynik wyszukiwania

Zapytanie: REKREACJA RUCHOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 157Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/157

Autor: Kocemba, Józef; Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Gerontologia : skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego. - Kraków : AWF, 1989 - 151 s. : 2 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 87) - Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * WIEK STARCZY * CECHY PSYCHICZNE * METABOLIZM * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD TRAWIENNY * UKŁAD RUCHOWY * ZABURZENIA * REKREACJA RUCHOWA * METODYKA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


2/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Wstęp do teorii rekreacji (ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji fizycznej). - Kraków : AWF, 1989 - 144 s. : 22 schem., 18 wykr., 6 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 100) - Bibliogr. s. 139-144
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * TEORIA * SPORT * CZAS WOLNY * SOCJOLOGIA * GERIATRIA * KINEZYTERAPIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WADY POSTAWY * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * MOTORYCZNOŚĆ


3/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Przekrój społeczny poszkodowanych w wypadkach narciarskich na podstawie wieloletnich badań Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : materiały Konferencji Naukowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu, Kraków, 25-26 października 1984 / [red. nauk. Jan Szopa]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 45). - Bibliogr. 7 poz. - S. 289-297 : 6 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu nt.: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * REKREACJA RUCHOWA * URAZY


4/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Jamski, Jerzy
Tytuł: Analiza struktury urazowości w narciarstwie na obszarze działania grupy Tatrzańskiej GOPR
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : materiały Konferencji Naukowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu, Kraków, 25-26 października 1984 / [red. nauk. Jan Szopa]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 45). - Bibliogr. 13 poz. - S. 273-287 : 9 rys..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu nt.: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * REKREACJA RUCHOWA * URAZY * STRUKTURA * ANALIZA


5/157

Autor: Winiarski, Ryszard; Marciniec, Beata
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako źródło zaspokajania potrzeb psychicznych człowieka
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : materiały Konferencji Naukowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu, Kraków, 25-26 października 1984 / [red. nauk. Jan Szopa]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 45). - Bibliogr. 8 poz. - S. 331-342 : 4 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu nt.: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WCZASY * BADANIA ANKIETOWE


6/157

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na sprawność i wydolność fizyczną osób w wieku podeszłym
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 61-68.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK STARCZY


7/157

Autor: Gnatiuk, Wanda
Tytuł: Pedagogiczno-społeczne aspekty uczestnictwa nauczycieli w rekreacji
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - S. 83-89 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PEDAGOGIKA * REKREACJA RUCHOWA * NAUCZYCIEL


8/157

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. - Kraków : AWF, 1987 - 190 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 90) - Bibliogr. 108 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * HISTORIA * POLSKA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


9/157

Autor: Bierzgalski, Janusz; Świdziński, Tadeusz; Tabkowski, Sławomir
Tytuł: Środowisko społeczne a wybór form rekreacji ruchowej
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 84-89.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * CEL * ZADANIA * ZAINTERESOWANIA * CZAS WOLNY * ZAKŁAD PRACY


10/157

Autor: Srokosz, Wacław; Smolicka J.
Tytuł: Walory zdrowotne aktywności ruchowej w świadomości młodzieży szkół ponadpodstawowych.. - Kraków : AWF, 1981 - 25 s. 4 tab. bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * ABSOLWENCI * SZKOŁA ŚREDNIA


11/157

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek; Świdziński, Tadeusz
Tytuł: Projekt modelu rekreacji dla załogi Huty Aluminium w Skawinie
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 16-17.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * MODEL * WYPOCZYNEK * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * ZAKŁAD PRACY


12/157

Autor: Kołomyjski T. Aut.; Mroczka, Adam; Kołomyjska, Grażyna; Krauz, Krystyna
Tytuł: Ocena atrakcyjności i chłonności obszaru rekreacyjno-sportowego Zarabie.. - Kraków : AWF, 1980 - 150 s. 5 map. 32 tab. 14 wykr. bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE * ROLA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OBIEKT USŁUGOWY * OCENA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * PROGRAMOWANIE * MYŚLENICE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - ZARABIE


13/157

Autor: Ostrowski, Andrzej; Nosiadek, Janusz
Tytuł: Postawy rekreacyjne młodzieży szkolnej w Krakowie i warunki ich realizacji
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 5 poz. - S. 139-150 : 10 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ORGANIZACJA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * SPRZĘT SPORTOWY


14/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Z badań nad motywacją zachowań wolnoczasowych o charakterze rekreacyjnym
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu AWF, Kraków 17-18 października 1983 / [red. nauk. Jan Szopa]. - Kraków : AWF, 1984. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 36). - Bibliogr. 22 poz. - S. 272-285 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * STUDENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * REALIZACJA * MOTYWACJA * GRUPY SPORTOWE * OCENA * BADANIA NAUKOWE * POLSKA


15/157

Autor: Łabaj, Marek; Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki rekreacji ruchowej : skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego kierunku - rekreacja. - Kraków : AWF, 1984 - 232 s. : 17 rys., 16 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 67) - Bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TEORIA * METODYKA * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * GRY RUCHOWE * NAUCZANIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


16/157

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Funkcje biologiczne kobiety jako jeden z czynników różnicujący formy rekreacji ruchowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 219-234, 7 tab. bibliogr. 11 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANATOMIA * PŁEĆ Ż. * BUDOWA CIAŁA * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * CECHY MOTORYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * KORELACJA * BADANIA ANKIETOWE


17/157

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Rekreacja fizyczna w programach wypoczynku świątecznego i urlopowego
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 275-284.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Poznawcze i wypoczynkowe treści nowoczesnej turystyki' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * FUNKCJA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * WYPOCZYNEK * PROGRAMOWANIE * ORGANIZACJA * URZĄDZENIA REKREACYJNE


18/157

Autor: Mazurkiewicz, Anna; Kołomyjska, Grażyna; Kulesza, Wanda
Tytuł: Funkcja szkoły i placówek upowszechniania rekreacji w wychowaniu do kultury fizycznej
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 131-138.
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE * REKREACJA RUCHOWA * PROPAGANDA * NAUCZANIE * INSTYTUCJA * ROLA * CZAS WOLNY * BADANIA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * ABSOLWENCI * POLSKA


19/157

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Dział rekreacji w przedsiębiorstwie.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1983, nr 9-10, s. 13-15, 2 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * STRUKTURA


20/157

Autor: Wolańska T.
Tytuł: Rola szkoły w wychowaniu do rekreacji fizycznej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1974, nr 9, s. 390-394, 2 fot. bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * SZKOŁA * ROLA


21/157

Autor: Wolańska T.
Tytuł: Grupa rodzima jako współtwórca programu rekreacji.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1971, T. 15 nr 2, s. 141..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE * PROGRAM


22/157

Autor: Wolańska T.
Tytuł: Wychowanie do rekreacji a program wychowania fizycznego w szkole.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1969, nr 3, s. 118-121, bibliogr. 15 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYCHOWANIE * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * PROGRAM * SZKOŁA


23/157

Autor: Wolańska T.
Tytuł: Krytyczny przegląd nazw i definicji używanych dla określenia sportu rekreacyjnego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 3, s. 211-217, bibliogr. 49 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT MASOWY * TERMINOLOGIA


24/157

Autor: Wasilewska R.
Tytuł: O aktualnych zagadnieniach przerw rekreacyjnych w czasie pracy.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, nr 3, s. 124-127, bibliogr. 16 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * PRZERWY ODPOCZYNKOWE * ZAKŁAD PRACY


25/157

Autor: Kubinyi, Aleksander; Śliwa A.
Tytuł: Stan sanitarno-higieniczny letniskowo-turystycznej wsi Ojców.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 179-190, 3 fot. 4 tab.bibliogr. 17 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * HIGIENA WODY * OBIEKT USŁUGOWY * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WIEŚ * OJCÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


26/157

Autor: Panek, Stanisław Red.; Chrzanowska, Maria Red.
Tytuł: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycja modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe. - Kraków : AWF, 1981 - 370 s. : 1 mapa, 3 rys., 79 tab., 63 wykr. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZDROWIE * LUDNOŚĆ * PARAMETR * MORFOLOGIA * BIOCHEMIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * REKREACJA RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * MODEL * ODNOWA BIOLOGICZNA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


27/157

Autor: Sacha S.
Tytuł: Zagadnienia zakładowej bazy wczasowej na przykładzie ośrodków wypoczynkowych niektórych zakładów pracy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 245-262, 10 tab. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * OBIEKT REKREACYJNY * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * INWESTYCJE * ZAKŁAD PRACY


28/157

Autor: Sacha S.
Tytuł: Turystyczne formy weekendu załóg robotniczych w świetle wyników badań ankietowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 247-264, 11 tab. 4 wykr. bibliogr. 11 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCIECZKA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * BADANIA ANKIETOWE


29/157

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Podstawy organizacji wypoczynku załóg pracowniczych.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Krakowska Rada Związków Zawodowych. - Kraków : AWF, 1976. - S. 85-91.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * EKONOMIA


30/157

Autor: Sacha S.
Tytuł: Niektóre społeczne oraz geograficzne aspekty turystycznych form wypoczynku załóg pracowniczych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 379-417, 15 tab. 6 wykr. bibliogr. 13 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKONOMIA * GEOGRAFIA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY


31/157

Autor: Sacha S.
Tytuł: Kilka uwag na temat organizacji wypoczynku świątecznego.
W książce: Model wypoczynku po pracy i nauce. III Zielonogórska Konferencja Naukowa 24-26 września 1973.. - W-wa, 1974. - s. 138-142..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * WYCIECZKA * ZAKŁAD PRACY * ORGANIZACJA * CZAS WOLNY


32/157

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Walory zdrowotne aktywności ruchowej w świadomości maturzystów.. - Kraków : AWF, 1982 - 30 s. 12 tab. bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE * ZAINTERESOWANIA * BADANIA NAUKOWE * ABSOLWENCI * SZKOŁA ŚREDNIA


33/157

Autor: Sekuła-Szwajcowska, Halina
Tytuł: Postawy i poglądy kobiet wobec własnego zdrowia i potrzeb wypoczynkowych
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 125-132.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ZDROWIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * CZAS WOLNY * WYCHOWANIE ZDROWOTNE


34/157

Autor: Pąchalski, Adam; Pąchalska, Maria
Tytuł: Analiza badań sprawności fizycznej i przydatności do pracy w kopalni uczniów Zasadniczej Szkoły Górniczej i górników Kopalni Siersza.. - Kraków : AWF, 1976 - 143 s. 34 rys. 45 fot. bibliogr.14 poz.-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 11)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY MOTORYCZNE * WADY POSTAWY * KRĘGOSŁUP * KONTROLA LEKARSKA * KINEZYTERAPIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * GÓRNICY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA


35/157

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Programowanie rekreacji w ośrodkach wypoczynku pobytowego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 191-201, 7 tab. bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * PROGRAMOWANIE * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY


36/157

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Gry i zabawy na śniegu.
W czasop.: Rekr. Fiz.. - 1977, nr 1, s. 8, 4 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZABAWY I GRY RUCHOWE * ZIMA * SPRZĘT * DZIECI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


37/157

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Formy rekreacji fizycznej w programach zakładowych imprez turystycznych.. - Warszawa, 1971 - 26 s. bibliogr. 30 s.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * PROGRAM * IMPREZY * ZAKŁAD PRACY


38/157

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Czynnik demo-społeczny zróżnicowania preferencji rekreacyjnych.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy.. - Kraków : AWF, 1976. - S. 23-30.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PŁEĆ * WYKSZTAŁCENIE * WARUNKI BYTOWE * WIEK DOJRZAŁY


39/157

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Badania nad kulturą czasu wolnego mieszkańców osiedli.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 241-255, 8 tab. bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * PRACOWNICY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * POLSKA


40/157

Autor: Malarecka E.
Tytuł: Uwagi na temat wypoczynku czynnego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 10, s. 574-575, bibliogr. 14 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


41/157

Autor: Malarecka E.
Tytuł: Rola czynnego wypoczynku w różnorodnych przejawach aktywności ruchowej.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1967, nr 6, s. 20-23..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE


42/157

Autor: Malarecka E.
Tytuł: Badania nad wypoczynkiem czynnym w świetle zachodzących procesów fizjologicznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Wwa. - 1969, T. 11, s. 17-31..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * WYPOCZYNEK CZYNNY * REKREACJA RUCHOWA * FIZJOLOGIA * ODNOWA BIOLOGICZNA


43/157

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: W sprawie zorganizowanych wczasów.
W czasop.: Sport i Wczasy. - 1967, nr 23, s. 7..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WCZASY * ORGANIZACJA


44/157

Autor: Łukowska, Alina
Tytuł: O kulturę fizyczną wczasów.
W czasop.: Życie Sport. Dod. do Dzien. Pol.. - 1946, nr 8, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WCZASY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA


45/157

Autor: Laporte W.
Tytuł: Gimnastyka w przerwie wypoczynkowej jako środek walki ze zmęczeniem przemysłowym.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, R.19 nr 12, s. 457-460, 5 ryc. bibliogr. 19 poz..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * REKREACJA RUCHOWA * ZMĘCZENIE * PRZERWY ODPOCZYNKOWE * ZAKŁAD PRACY


46/157

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Najnowsze poglądy na urządzenia rekreacyjne w miastach i osiedlach mieszkaniowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 12, s. 77-98, 14 rys. bibliogr. 28 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * MIASTO


47/157

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Analiza i ocena zasobów wykorzystania urządzeń sportowych aglomeracji miejskiej Krakowa z uwzględnieniem struktury organizacyjnej sportu.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 15-33, 5 tab. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * URZĄDZENIA SPORTOWE * ANALIZA * OCENA * ORGANIZACJA * REKREACJA RUCHOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


48/157

Autor: Dawidowicz A.
Tytuł: Rola różnych form ćwiczeń ruchowych i turystyki pieszej w walce z chorobami cywilizacji i starzeniem się ludzi.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, R. 19 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * TURYSTYKA * CHOROBY * GERIATRIA


49/157

Autor: Kocjasz, Józef
Tytuł: Terenowe ośrodki zabaw ruchowych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1963, nr 9, s. 583-597..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * ZABAWY I GRY RUCHOWE * DZIECI


50/157

Autor: Bierzgalska, Lidia; Lamik P.
Tytuł: Propozycja form rekreacji fizycznej dla pracowników przemysłu skórzanego leczonych z powodu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 3-13, 27 rys. bibliogr. 3 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * KINEZYTERAPIA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * PRZERWY ODPOCZYNKOWE * PRACA ZAWODOWA


51/157

Autor: Nosiadek J.
Tytuł: Zorganizowane wspólne ćwiczenia rodziców z dziećmi w przedszkolu w świetle badań ankietowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 341-347, 1 tab. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZABAWY I GRY RUCHOWE * ĆWICZENIA RUCHOWE * RODZICE * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE * PRZEDSZKOLE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


52/157

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Społeczne aspekty zagrożenia środowiska człowieka.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 517-532, bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * REKREACJA RUCHOWA


53/157

Autor: Bierzgalski, Janusz; Łabaj, Marek
Tytuł: Rola 'Ścieżki zdrowia' w profilaktyce zdrowotnej pracowników Huty Aluminium w Skawinie
W książce: II Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej : materiały naukowe (streszczenia), Kraków 26-27 kwietnia 1980 r. / [red. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 22). - S. 15-16.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ŚCIEŻKA ZDROWIA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * WYPOSAŻENIE * ZAKŁAD PRACY * ĆWICZENIA RUCHOWE * PRACOWNICY * ZDROWIE * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE


54/157

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Perspektywy rozwoju rekreacji w Polsce
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 78-83.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ORGANIZACJA * ROZWÓJ * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * PROGRAM * OBIEKT REKREACYJNY * PRACOWNICY


55/157

Autor: Kamiński A.
Tytuł: Rekreacja fizyczna w świetle problematyki czasu wolnego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1964, nr 7/8, s. 467-472..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA


56/157

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Założenia programowe kształcenia specjalistów rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
W czasop.: Biul. Inf. GKKFiT. - 1973, nr 5-7, s. 21-24..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * FORMA * AWF KRAKÓW


57/157

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Założenia polityki społecznej w zakresie wypoczynku załóg pracowniczych.
W książce: Rekreacja w zakładach pracy / [red. Teofila Jarowiecka] ; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydział Turystyki i Rekreacji ; Krakowska Rada Związków Zawodowych. - Kraków : AWF Krak., 1976. - S. 6-13.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * PROGRAMOWANIE * CZAS WOLNY * ZAKŁAD PRACY * PRACOWNIK


58/157

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problematyka wypoczynku poprzez turystykę w rejonie uprzemysłowionym na przykładzie rejonu siarkowego.
W książce: Procesy przemian społeczno-kulturalnych w rej.uprzemysłowionych. Mat. Ogólnopol. Sesji Nauk. Lublin 29-30 IX 1969.. - Wrocław, 1970. - s. 61-67, 6 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * SOCJOLOGIA * KONFERENCJA * REFERAT


59/157

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Potrzeby rekreacyjno-turystyczne niektórych grup zawodowych w świetle specyfiki ich pracy i zagrożeń zdrowia : (Metoda programowania urządzeń kinezyterapii)
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 90-102 : 5 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * URZĄDZENIA REKREACYJNE * PROGRAMOWANIE * KRYTERIA * METODA * MIASTO * OSIEDLE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * PRACA ZAWODOWA


60/157

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Koncepcje kształtowania zespołów rekreacyjnych wokół współczesnych miast w Polsce
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - Bibliogr. 3 poz. - S. 194-207.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * MIASTO * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URZĄDZENIA REKREACYJNE * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY * USŁUGI * KOMUNIKACJA


61/157

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Waloryzacja środowiska przyrodniczego dla potrzeb rekreacji
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - Referat w części merytorycznej jest skrótem opracowania pt. 'Ocena komponentów przyrodniczych i środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki i rekreacji', wykonanego przez Z. Hyrczaka pod kierunkiem S. Żmudy w Śl.I.N. - S. 175-182.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ORGANIZACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * GEOGRAFIA * ŚRODOWISKO


62/157

Autor: Bisztyga, Stanisław
Tytuł: Model organizacyjny turystyki i wypoczynku w zakładzie pracy na przykładzie Huty im. Lenina w Krakowie
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 239-244.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCIECZKA * WYPOCZYNEK * ORGANIZACJA * ZAKŁAD PRACY * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


63/157

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Gimnastyka produkcyjna i muzyka funkcjonalna - układem synergicznym.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 231-246, 5 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZAKŁAD PRACY * PRZERWY ODPOCZYNKOWE * ĆWICZENIA RUCHOWE * MUZYKA * PRODUKCJA * SKUTECZNOŚĆ * PRACOWNICY * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE


64/157

Autor: Kozłowski, Stanisław
Tytuł: Fizjologiczne efekty rekreacji fizycznej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, R. 19 nr 2, s. 70-74..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA


65/157

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Walory rekreacyjne obszarów górskich w ocenie turystów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 217-230, 4 wykr. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * GÓRY * RUCH TURYSTYCZNY * IMPREZY * PROGRAMOWANIE * WYWIAD * TURYSTA * POZYCJA SPOŁECZNA * WIEK KALENDARZOWY * ZAINTERESOWANIA * MOTYWACJA * SPRZĘT TURYSTYCZNY


66/157

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Problemy zdrowotno-wypoczynkowe załogi kombinatu siarkowego w Tarnobrzegu w świetle badań ankietowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 147-174, 19 tab. bibliogr. 21 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * URLOP * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * ZAKŁAD PRACY * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNICY


67/157

Autor: Jakubowski T.
Tytuł: Aspekty czasu wolnego, wczasów, rekreacji a turystyka.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, R. 19 nr 8/9, s. 305-309, bibliogr. 13 poz..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * WCZASY


68/157

Autor: Humen W.
Tytuł: Problemy wychowania fizycznego i sportu w ośrodkach wypoczynkowych i wczasowych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 11, s. 650-653..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ORGANIZACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWY


69/157

Autor: Humen W.
Tytuł: Formy rekreacji fizycznej w zależności od wieku i wykształcenia.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1965, nr 7-8, s. 436-440, 4 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WIEK DOJRZAŁY * WYKSZTAŁCENIE


70/157

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Znaczenie aktywności ruchowej w przedłużeniu sprawności zawodowej.
W czasop.: Rekreacja Fizyczna. - 1976, nr 10, s. 1,3,13, 4 fot..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAANGAŻOWANIE * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA


71/157

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rekreacja fizyczna a zdrowie psychiczne.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1971, T. 28 nr 7, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * PSYCHOMOTORYKA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


72/157

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Psychoterapeutyczna rola ruchu w rekreacji i rehabilitacji. Pol. Tow. Higieny Psychicznej - Humanizm Pracy.. - W-wa, 1971 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * PSYCHOTERAPIA


73/157

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Physical education and the didactic significance of improving the pupils motor faculty
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1959, nr 1-2, s. 215. Streszcz. ref. /j.ros./ s.292-293..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * NAUCZANIE * UZDOLNIENIA RUCHOWE


74/157

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Funkcje lecznicze ruchu w zaburzeniach psychosomatycznych.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1973, nr 2, s. 89-92, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOSOMATYKA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


75/157

Autor: Bierzgalska, Lidia; Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Rekreacja ruchowa w zapobieganiu zagrożeniom zawodowym kierowców samochodowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 3-14, 3 tab. 10 rys. 1 wykr. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * ZAPOBIEGANIE * WADY POSTAWY * KIEROWCA


76/157

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Formy rekreacji ruchowej dla osób starszych. - Kraków : AWF, 1992 - 122 s. : 21 rys., 2 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 121) - Bibliogr. s. 119-122
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * GERIATRIA * ZDROWIE * CHOROBY * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


77/157

Autor: Bukowiec, Marian Oprac.
Tytuł: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego. - Kraków : AWF, 1992 - 354 s. : 10 schem., 4 tab., 1 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123) - Bibliogr.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * SZKOŁA SPORTOWA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * REKREACJA RUCHOWA * REHABILITACJA RUCHOWA * TEORIA * METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ * LEKCJA * LITERATURA KF * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


78/157

Autor: Ostrowski, Andrzej Red.
Tytuł: Wodne sporty rekreacyjn : (wybrane dyscypliny). - Kraków : AWF, 1992 - 244 s. : 89 rys., 1 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126) - Bibliogr. s. 241-244
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * SPORT REKREACYJNY * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁYWANIE * BEZPIECZEŃSTWO * PRZEPISY * PŁYWALNIA * KĄPIELISKO * REGULAMIN * IMPREZY PŁYWACKIE * PŁYWANIE PODWODNE * URAZY * SPRZĘT PŁYWACKI * ŻEGLARSTWO DESKOWE * SPRZĘT ŻEGLARSKI * DESKA SERFINGOWA Z ŻAGLEM * KAJAKARSTWO * SPRZĘT KAJAKOWY * SPORT MOTOROWODNY * JACHT MOTOROWY * NARCIARSTWO WODNE * TECHNIKA * METODYKA * ĆWICZENIA * TEORIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


79/157

Autor: Bierzgalski, Janusz; Kocąb, Piotr
Tytuł: Organizacja ćwiczeń rekreacyjnych w czasie przerw w pracy oraz jej znaczenie dla kształtowania wzorów aktywnego wypoczynku
W książce: Turystyka i rekreacja w Krakowie / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 25). - S. 17-21 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * ZDROWIE * ZAKŁAD PRACY * ĆWICZENIA REKREACYJNE * PRACA * PRACOWNICY * NAUCZYCIEL WF * INSTRUKTOR SPORTU * SZKOLENIE * INSTYTUCJA WF I SPORTU * RADA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * REFERAT * REFERAT


80/157

Autor: Mazurkiewicz, Anna
Tytuł: Organizacja wypoczynku w procesie przeciwdziałania ujemnym skutkom cywilizacji
W książce: II Konferencja Naukowa na temat Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej, Kraków, 26-27 kwietnia 1980 : referaty i wybrane doniesienia / [red. nauk. Marta Doleżal ; tł tekstów ang. Danuta Brzeska]. - Kraków : AWF, 1980. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 26). - Bibliogr. 7 poz. - Summ. - S. 308-314.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej (2 ; 1980 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PRACA ZAWODOWA * ZDROWIE * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * WYPOCZYNEK CZYNNY * ORGANIZACJA


81/157

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Teoria wychowania fizycznego : (tezy wykładów, pytania pomocnicze i wskazówki bibliograficzne). - Kraków : AWF, 1994 - 159 s. : 5 rys., 6 schem., 1 tab., 4 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 131)
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * NAUKI PRZYRODNICZE * NAUKI HUMANISTYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * UCZESTNICTWO * RODZAJ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * REHABILITACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * MOTORYCZNOŚĆ * NAUCZANIE RUCHU * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * NAUCZANIE * DOSKONALENIE * METODYKA * PRAKSEOLOGIA * KOEDUKACJA * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZABAWY * ROLA * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * WYKSZTAŁCENIE * OSOBOWOŚĆ


82/157

Autor: Ciepielowski, Tadeusz; Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Organizacja i zabezpieczenie zajęć w wodzie
W książce: Wodne sporty rekreacyjne : (wybrane dyscypliny) / pod red. Andrzeja Ostrowskiego. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126). - s. 13-43 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WODNE * BEZPIECZEŃSTWO * PRZEPISY * AKTY PRAWNE * ORGANIZATOR * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA * PŁYWALNIA * KĄPIELISKO * REGULAMIN * RATOWNICTWO WODNE * SPRZĘT * IMPREZY PŁYWACKIE * GRY I ZABAWY * ZAWODY * MARATON * PROGRAM * RATOWNIK WODNY * KIEROWNIK * OBOWIĄZKI


83/157

Autor: Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Pływanie podwodne
W książce: Wodne sporty rekreacyjne (wybrane dyscypliny) / pod red. Andrzeja Ostrowskiego. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126). - s. 44-100 : 24 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WODNE * PŁYWANIE PODWODNE * BEZPIECZEŃSTWO * NARZĄD SŁUCHU I RÓWNOWAGI * ZATOKI PRZYNOSOWE * TWARZ * HIPOKSJA * URAZY * PRZYCZYNY * DWUTLENEK WĘGLA * ZATRUCIE * SPRZĘT * TECHNIKA * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * NAUCZANIE * METODYKA * ĆWICZENIA * GRY I ZABAWY * SYGNALIZACJA


84/157

Autor: Malinkiewicz, Marek
Tytuł: Żeglarstwo deskowe
W książce: Wodne sporty rekreacyjne : (wybrane dyscypliny) / pod red. Andrzeja Ostrowskiego. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126). - s. 101-170 : 39 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WODNE * ŻEGLARSTWO DESKOWE * BEZPIECZEŃSTWO * PRZEPISY ŻEGLOWANIA * ZDROWIE * RATOWNICTWO ŻEGLARSKIE * SPRZĘT ŻEGLARSKI * PRZYGOTOWANIE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * NAUCZANIE * METODYKA * ĆWICZENIA * GRY I ZABAWY * TEORIA ŻEGLARSTWA * TECHNIKA PODSTAWOWA * WIATR * PROBLEM


85/157

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Kajakarstwo
W książce: Wodne sporty rekreacyjne : (wybrane dyscypliny) / pod red. Andrzeja Ostrowskiego. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126). - s. 171-198 : 8 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WODNE * KAJAKARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * PRZEPISY * SPRZĘT * KAJAK * WIOSŁO KAJAKOWE * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * NAUCZANIE * METODYKA * ĆWICZENIA * ORGANIZACJA * TURYSTYKA KAJAKOWA * SZLAK WODNY


86/157

Autor: Ciepielowski, Tadeusz; Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Jachting motorowy i narciarstwo wodne
W książce: Wodne sporty rekreacyjne : (wybrane dyscypliny) / red. Andrzej Ostrowski. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126). - s. 199-239 : 17 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WODNE * ŻEGLARSTWO * JACHT MOTOROWY * NARCIARSTWO WODNE * BEZPIECZEŃSTWO * RATOWNICTWO WODNE * WYPOSAŻENIE * NAWIGACJA ŻEGLARSKA * PRZEPISY * SPRZĘT * ŁÓDŹ MOTOROWA * SILNIK * NARTY WODNE * MONOSKI * UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE * NAUCZANIE * METODYKA * ĆWICZENIA


87/157

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Refleksje nad nowym programem nauczania psychologii na kierunkach turystyka i rekreacja krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W książce: Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Humanistycznych Podstaw Turystyki Katedry Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego, Kraków, 16 października 1993 / [red. nauk. Jan Fenczyn]. - Kraków : AWF, 1994. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 70). - S. 41-45.
Impreza: Konferencja Naukowa 'Nauczanie przedmiotów humanistycznych w akademiach wychowania fizycznego' ( 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE * CEL * NAUCZANIE * PROGRAM * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


88/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Aktywność sportowa młodzieży : geneza - struktura - uwarunkowania. - Kraków : AWF, 1995 - 147 s. : 15 ryc., 38 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 66) - Zsfsg. - Bibliogr. s. 113-127
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO * SOCJOLOGIA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA * METODOLOGIA * PRACA HABILITACYJNA


89/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Proces badawczy w rekreacji
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 151-159.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * PLANOWANIE * METODOLOGIA


90/157

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Metody badań przyrodniczo-przestrzennych w rekreacji i turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 171-180.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * METODA OPISOWA * METODA BONITACJI PUNKTOWEJ * METODA KLASYFIKACJI FUNKCJONALNEJ * METODA MODELOWA * METODA FITOSOCJOLOGICZNA * METODA WSKAŹNIKOWA * METODY KARTOGRAFICZNE * METODY TAKSONOMICZNE


91/157

Autor: Grabowski, Henryk Red.
Tytuł: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. - Kraków : AWF, 1996 - 217 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136) - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * REHABILITACJA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * NAUKI PRZYRODNICZE * NAUKI HUMANISTYCZNE * ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA * BIOMECHANIKA * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * HISTORIA * STATYSTYKA * CYBERNETYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


92/157

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako czynnik adaptacji do wymogów środowiska.
W czasop.: Aura. - 1973, nr 9, s. 27-29, 1 fot..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * ADAPTACJA * STYL ŻYCIA * ZMIANY ADAPTACYJNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * CZAS WOLNY * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * WARUNKI BYTOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WF SZKOLNE


93/157

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna. - Kraków : AWF, 1998 - 97 s. : 29 tab. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 3) - Bibliogr. s. 81-84 - Summ.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WĘDKARSTWO * WĘDKARZ * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SPRZĘT WĘDKARSKI * BADANIA ANKIETOWE


94/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 97--117. - Sum. - 6 ryc. , 8 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE


95/157

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.; Wardęga, Jerzy Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność: narciarstwo. - [B. m.] : TKKF, 1999 - 12 s. : 1 tab. ; 21 cm - Bibliogr. 7 poz. - Do użytku wewn. - ISBN 83-912070-3-x
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * NARCIARSTWO * PROGRAM NAUCZANIA


96/157

Autor: Szuszkiewicz, Andrzej Oprac.; Ambroży, Tadeusz Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność: Kung fu. - [B. m.] : TKKF, 1999 - 14 s. : 1 tab. ; 21 cm - Bibliogr. 21 poz. - Do użytku wewn. - ISBN 83-912070-8-0
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WALKI * KUNG-FU * PROGRAM NAUCZANIA


97/157

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność: Ju-Jitsu. - Warszawa, 2000 - 16 s. : 1 tab. ; 21 cm - Bibliogr. 15 poz. - Do użtku wewn. - ISBN 83-914213-0-9
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WALKI * JIU-JITSU * PROGRAM NAUCZANIA


98/157

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorow sportu dla wszystkich) : specjalność: Aerobic. - [S.l.], 2001 - 12 s. : 1 tab. ; 21 cm - Bibliogr. 11 poz. - ISBN 83-88800-01-9
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * AEROBIK * PROGRAM NAUCZANIA


99/157

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Samoobrona : podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji. - Warszawa : TKKF, 2001 - 140 s. : fot., ryc., tab. ; 21 cm - Bibliogr. 111 poz. - ISBN 83-88800-04-3
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * METODA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK * REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR


100/157

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Próba ochrony własnego życia
W czasop.: Sport dla wszystkich : biuletyn Krajowej Federacji 'Sportu dla Wszystkich'. - 2001, nr 4, s. 58--59.
Impreza: )
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BEZPIECZEŃSTWO * REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR * PODRĘCZNIK


101/157

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.; Faruzel, Andrzej Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność: tenis. - [B. m.] : TKKF, 2000 - 15 s. , 1 tab. ; 21 cm - Bibliogr. 26 poz. - Do użytku wewn.
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * TENIS * PROGRAM NAUCZANIA


102/157

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Działalność Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w procesie upowszechniania masowej kultury fizycznej w 40-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Akademia Wychowania Fizycznego ; Zarząd Wojewódzki Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986 - 53 S. : 13 tab. ; 20 cm - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA RUCHOWA * ORGANIZACJE SPOŁECZNE * INSTYTUCJE WYCHOWAWCZE POZASZKOLNE * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * PROMOCJA REKREACJI RUCHOWEJ* KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ


103/157

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Dorota; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Marketing i sponsoring w firmie sportowo-rekreacyjnej w warunkach integracji europejskiej
W książce: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji / [oprac. red. Wojciech Majchrowski]. - Kraków : Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Modrzewskiego, 2001. - (Acta Acacademiae Modrevianae). - Bibliogr. 16 poz. - S. 13-151 : 1 tab.. - ISBN 83-913515-6-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * PRZEDSIĘBIORSTWO * GOSPODARAKA RYNKOWA * MARKETING * KONFERENCJA * REFERAT


104/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Psychospołeczne aspekty rekreacji ruchowej
W książce: Sport dla wszystkich : rekreacja dla każdego. Cz. 2.. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zarząd Główny, 1995. - Bibliogr. 6 poz. - S. 6-16. - ISBN 83-903228-1-1
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * CYWILIZACJA * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE * SKUTEK * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA * BADANIA


105/157

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [145]--180. - Summ.
Słowa kluczowe: * PRAWO SPORTOWE * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA * BEZPIECZEŃSTWO * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * GÓRY * WODA * IMPREZY


106/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Czas wolny i rekreacja w perspektywie roku 2000 : prognoza i bariery rozwoju
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1997, nr 9-10, s. 13--15.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * METODA * UWARUNKOWANIA


107/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Czas wolny i rekreacja w perspektywie roku 2000 : prognoza i bariery rozwoju
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup., 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Kult. Fiz. 1997, nr 9-10, s. 13 i in. - S. 118-121.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * METODA * UWARUNKOWANIA


108/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Wychowania do rekreacji fizycznej cienie i blaski
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Spór o istotę rekreacji fizycznej, dylematy teoretyczne -konsekwencje wychowawcze, Wychow. Fiz. Sport, 1991, s. 69 i n. - S. 116-121.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY


109/157

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Wychowania do rekreacji blaski i cienie
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- wyd 2. popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Spór o istotę rekreacji fizycznej, dylematy teoretyczne -konsekwencje wychowawcze, Wychow. Fiz. Sport, 1991, s. 69 i n. - S. [132]-136.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY


110/157

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Poziom aktywności ruchowej młodzieży akademickiej w Krakowie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2003, nr 5-6, s. 28-30. - 2 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * STUDENCI * ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * NARODOWY PROGRAM ZDROWIA * CZAS WOLNY * KULTURA FIZYCZNA * MODEL * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * WYPOCZYNEK * SZKOŁA WYŻSZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


111/157

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Tematyka nurkowania swobodnego w polskim czsopiśmiennictwie w latach 1950-1995
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 160 - S. 139-160.
Słowa kluczowe: * SPORTY WODNE * REKREACJA RUCHOWA * NURKOWANIE SWOBODNE * PŁETWONURKOWANIE SPORTOWE * CZASOPISMO * PRASA * 1950-1995 * PUBLIKACJA * BIBLIOGRAFIA* 1950-1995


112/157

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Aktywność rekreacyjna a kondycja psychofizyczna jednostki
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2000, nr 7-8, s. 13--14. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ * WYPOCZYNEK CZYNNY * PSYCHOLOGIA * ZDROWIE PSYCHICZNE * TRENING FIZYCZNY * STYL ŻYCIA * ZACHOWANIE ZDROWIA


113/157

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Lerczak, Janiszewska, Sobottowa, Barbara
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 47, nr 4 (2003), s. 609--610.
Słowa kluczowe: * SPORT * LEKKOATLETYKA * GIMNASTYKA * BIEGI * REKREACJA RUCHOWA * SZTAFETA * PŁEĆ Ż. * MEDAL OLIMPIJSKI * SUKCES SPORTOWY * KARIERA SPORTOWA * TOWARZYSTWO SPORTOWE 'WISŁA' (KRAKÓW) * AWF KRAKÓW * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * BIOGRAFIA* TŁUMACZ * LERCZAK, BARBARA * JANISZEWSKA, BARBARA * SOBOTTOWA, BARBARA


114/157

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: PTTK pełnoprawnym członkiem NFI
W czasop.: Na Szlaku. - 2003, nr 4, s. 13, 30.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * WSPÓŁPRACA * ORGANIZACJE * EUROPA * MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZYRODY (NFI)


115/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz Red.
Tytuł: Postępowanie korekcyjne i rekreacja ruchowa w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1986 - 404 s. : rys., wykr. ; 20 cm-(Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna)
Słowa kluczowe: * KOREKTYWA * REKREACJA RUCHOWA * ROZWÓJ FIZYCZNY * DZIECI * MŁODZIEŻ


116/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Rekreacja fizyczna jako czynnik zdrowotny
W książce: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 13 poz. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów - S. 317-323 : 2 tab.. - ISBN 83-87658-44-8
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ * RUCH * TRENING LECZNICZY * PROMOCJA ZDROWIA * KONFERENCJA * REFERAT


117/157

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Turystyka jako forma aktywności ruchowej
W książce: Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / pod red. Jacka Bilińskiego, Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informacji i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2004. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 13 poz. - S. 99-104 : 1 tab.. - ISBN 83-87658-61-8
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE


118/157

Autor: Pelc, Zofia
Tytuł: Systematyczne uczestnictwo w zajęciach ruchowych i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia
W książce: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie : (wyniki badań naukowych) / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : WSHiG, 2003. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii W Poznaniu, ISSN 1640-1298). - Bibliogr. 4 poz. - Podany na s. red. ISSN dotyczy wydaw. Rocznik Naukowy - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - S. 579-[578] : 1 tab., 18 rys..
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * ŻYWIENIE * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * STUDENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


119/157

Autor: Pelc, Zofia
Tytuł: Systematyczna aktywność ruchowa podstawą zdrowego stylu życia
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 58 (2003), Supl. 13 : Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne [Cz. 2], s. 439--[445]. - Summ - 4 rys. - 2 tab. - Bibliogr. 3 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: 'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * FITNESS-CLUB * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * GENEWA (SZWAJCARIA) * KONFERENCJA * REFERAT


120/157

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.; Wardęga, Jerzy Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność : narciarstwo zjazdowe. - Warszawa : TKKF, 2003 - [B. s.] - Do użytku wewn. - ISBN 83-88800-11-6
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * PROGRAM NAUCZANIA


121/157

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność : fitness - ćwiczenia siłowe. - Warszawa : TKKF, 2003 - [B. s.] - Do użytku wewn. - ISBN 83-888-09-4
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * PROGRAM NAUCZANIA


122/157

Autor: Ambroży, Tadeusz Oprac.
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność : samoobrona. - Warszawa : TKKF, 2003 - [B. s.] - do użytku wewn. - ISBN 83-88800-10-8
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * SAMOOBRONA * PROGRAM NAUCZANIA


123/157

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Program kształcenia kadr instruktorów rekreacji ruchowej (instruktorów sportu dla wszystkich) : specjalność: fitness - nowoczesne formy gimnastyki. - Warszawa : TKKF, 2003 - [s.p.] - do użytku wewn. - ISBN 88-800-10-8
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * INSTRUKTOR * REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * GIMNASTYKA * PROGRAM NAUCZANIA


124/157

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Rola nauczyciela wychowania fizycznego w wychowaniu zdrowotnym dzieci i młodzieży
W książce: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie. - Wrocław : Wydaw. AWF, 1998. - Bibliogr. 11 poz. - S. 373-375. - ISBN 83-87389-13-7
Impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej (13 ; 1997 ; Kołobrzeg, Bałtyckie Sympozjum Balintowskiego (5 ; 1997 ; Kołobrzeg)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA RUCHOWA * KONFERENCJA * REFERAT


125/157

Autor: Gawroński, Wojciech Oprac.; Furgał, Witold Oprac.; Południkiewicz, Marian Oprac.
Tytuł: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : poradnictwo sportowo-lekarskie w świetle reformy służby zdrowia
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 8, s. 17--19.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KULTURA FIZYCZNA * USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KULTURZE FIZYCZNEJ * PROJEKT * PORADNIA SPORTOWO-LEKARSKA * OPIEKA MEDYCZNA * ZAWODY * ZAWODNICY * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BADANIA LEKARSKIE * LECZENIE * REHABILITACJA * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ* 1996


126/157

Autor: Ambroży, Dorota; Kaganek, Krzysztof; Ambroży, Tadeusz; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Koncepcja sportu dla wszystkich w aspekcie sponsoringu i marketingu
W książce: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 16 poz. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów - S. [191]-203. - ISBN 83-87658-44-8
Słowa kluczowe: * SPORT * SPONSOROWANIE * MARKETING * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * STYL ŻYCIA * ZDROWIE * KONFERENCJA * REFERAT


127/157

Autor: Szyndera, Mirosław
Tytuł: Wypoczynek podhalańskich studentów : próba określenia wpływu rodziny i efektu studiowania rekreacji fizycznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D . - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 1: [Promocja zdrowia rodziny], s. 221--226. - Summ. - 8 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin - Krasne)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * STUDENCI * RODZINA * WPŁYW * BADANIA NAUKOWE * PODHALE * KONFERENCJA * REFERAT


128/157

Autor: Pelc, Zofia
Tytuł: Nowoczesne formy ruchowe przy muzyce w ocenie uczestników krakowskich klubów rekreacyjnych
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : VIII Konferencja Naukowa, Poznań, dnia 25 maja 2000 r. / praca pod red. Wiesława Osińskiego i Radosława Muszkiety. - Poznań : AWF, 2000. - Bibliogr. 2 poz. - S. 271-277 : 16 ryc.. - ISBN 83-86336-83-8
Impreza: Konferencja Naukowa 'Wychowanie Fizyczne i Sport w Badaniach Naukowych' (8 ; 2000 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * MUZYKA * KLUB * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


129/157

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Turystyka jako forma fizycznej aktywności rekreacyjnej młodzieży słabo widzącej - motywy jej podejmowania
W czasop.: Antropomotoryka. - 2005, nr 29, s. 47--51. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * NIEWIDOMI * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


130/157

Autor: Nosiadek, Janusz; Mleczko, Edward; Topisz-Starzewska, Jadwiga
Tytuł: Rekreacyjne formy lekkiej atletyki. Cele i zadania. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
W książce: Międzyuczelniana konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Lekkoatletyka w systemie kultury fizycznej'. - Kraków : AWF, 1992. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Bibliogr. 13 poz. - S. 55-62.
Impreza: Międzyuczelniana konferencja naukowo-dydaktyczna 'Lekkoatletyka w systemie kultury fizycznej' ( 1992 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * REKREACJA RUCHOWA * CEL * ZADANIA * TEORIA * PRAKTYKA


131/157

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej. - Kraków : Wydaw. Proksenia, 2005 - 198 s. : fot., rys. - ISBN 83-921418-5-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO * HISTORIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


132/157

Autor: Krasicki, Szymon Red.
Tytuł: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe. - Kraków : AWF, 2005 - 249 s. : fot., mapy, wykr. - Bibliogr. przy pracach - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE


133/157

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Pojęcie rekreacji w polskiej tradycji terminologicznej
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2006. - S. [83]-93. - ISBN 83-918032-3-6
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * HISTORIA


134/157

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Aktywność ruchowa nauczycieli w czasie wolnym
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 50, z 3 (2006), s. 151--156. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 21 poz. - Tytuł i tekst również w jęz. angielskim, s. 157-161
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NAUCZYCIEL WF * CZAS WOLNY * MAŁOPOLSKA * BADANIA ANKIETOWE


135/157

Autor: Perzyńska-Biskup, Anna
Tytuł: Aktywność wypoczynkowa reprezentantek sportów gimnastycznych
W książce: Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa : (teoria i praktyka) = Management and services in the sphere of physical culture and hotel industry : (theory and practise) : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2006. - (Monografia = Monograph, ISSN 1859-1546 ; t. 2). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 243-250. - ISBN 83-88537-42-3
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * ZAWODNICY * SPORTY GIMNASTYCZNE * PŁEĆ Ż.


136/157

Autor: Żiżka-Salamon, Danuta
Tytuł: Potrzeby i oczekiwania studentów względem uczestnictwa w ruchowych zajęciach rekreacyjnych
W książce: Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa : (teoria i praktyka) = Management and services in the sphere of physical culture and hotel industry : (theory and practise) : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2006. - (Monografia = Monograph, ISSN 1859-1546 ; t. 2). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 265-276. - ISBN 83-88537-42-3
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * POTRZEBY * OCZEKIWANIA * STUDENCI


137/157

Autor: Myśliwska, Katarzyna
Tytuł: Zdrowie i uroda w systemie aksjologicznym zawodniczek zajęć fitness
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2007, nr 5-6, s. 23--28. - 7 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * REKREACJA RUCHOWA * FITNESS * MOTYWACJA * CIAŁO * ZDROWIE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


138/157

Autor: Ambroży, Dorota; Stanek, Lucyna; Kasperczyk, Barbara
Tytuł: Wpływ treningu fitness na świadomość zdrowotną kobiet
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 1, s. 43--46. - art. nr 11 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 12 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * FITNESS * MOTYWACJA * CZĘSTOTLIWOŚĆ * ZDROWIE * PALENIE TYTONIU * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


139/157

Autor: Ambroży, Dorota; Dudek, Dorota; Lipka-Nowak, Dorota
Tytuł: Zainteresowanie młodzieży aerobikiem sportowym jako rekreacyjną formą ruchu
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 1, s. 47--49. - art. nr 12 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * REKREACJA RUCHOWA * AEROBIK * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


140/157

Autor: Ozimek, Mariusz; Jurczak, Adam
Tytuł: Przez aktywność fizyczną do zdrowia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 5, s. 430--435. - art. nr 557 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 rys. - Bibliogr. 8 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PROPAGANDA SPORTU * LEKCJA WF * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CZAS WOLNY * ZAINTERESOWANIA * REKREACJA RUCHOWA * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


141/157

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Prozdrowotny styl życia w opiniach osób starszych nie pracujących zawodowo
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 138--143. - art. nr 138 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 6 rys. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * ZACHOWANIE ZDROWIA * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


142/157

Autor: Pilch, Wanda; Żychowska, Małgorzata; Nowak, Stanisław; Pilch, Paweł
Tytuł: Wpływ suplementacji kreatyną na przyrost masy ciała i siły mięśni mężczyzn trenujących rekreacyjnie kulturystykę
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 6, s. 160--163. - art. nr 609 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - Bibliogr. 15 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * KULTURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * TRENING SPORTOWY * SUPLEMENTACJA KREATYNĄ * PRZYROST SIŁY * SIŁA MIĘŚNIOWA * MASA CIAŁA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * POMIAR * TESTY


143/157

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Potrzeby, stan i perspektywy badań naukowych w sporcie inwalidzkim - wybrane zagadnienia
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 5 poz. - S. 30-34.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * TRENING SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE * APARATURA * METODA * KONFERENCJA * REFERAT


144/157

Autor: Mayer, Anna; Żychowicz, Paweł
Tytuł: Rekreacyjna aktywność ruchowa osób z uszkodzeniem narządu ruchu w różnym wieku oraz jej rola w rehabilitacji
W książce: Problemy osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Turowskiego, Piotra Paluszkiewicza, Stanisławy Spisackiej ; [aut. Marta Arendarczyk et al.]. - Biała Podlaska : Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II, 2007. - Bibliogr. 8 poz. - S. 257- 262 : 10 ryc., 1 tab. . - ISBN 978-83-923366-7-9
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * REKREACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NARZADY RUCHU * BADANIA ANKIETOWE


145/157

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Fitness jako nowoczesne zastosowanie ćwiczeń gimnastycznych i kreacja wartości ciała
W książce: Problemy współczesnej turystyki i rekreacji / pod red. Witolda Niemca. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Zeszytu Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ISSN 1429-5237 ; nr 3). - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 7 poz. - S. 57-62.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * FITNESS * WARTOŚĆ * CIAŁO * REKREACJA RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA


146/157

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Samoobrona jako źródło bezpieczeństwa i element rekreacji w XXI wieku
W książce: Bezpecnost a ochrana majetku 2002 : II. Vedecka Konferencia s miedzinarodnou ucastou, Kosice, 9.-10. oktober 2002 / Zilinska Univerzita, Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice. - Kosice : Zilinska Univerzita, Fakulta specialneho inzinierstva detasovane pracovisko Kosice, 2002. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. 8 poz. - S. 7-14 : 1 [schem.]. - ISBN 80-88922-78-X
Impreza: Vedecka konferencia s miedzinarodnou ucastou 'Bezpecnost a ochrana majetku' (2 ; 2002 ; Kosice)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * WALKA WRĘCZ * SAMOOBRONA * WARTOŚĆ * BEZPIECZEŃSTWO * REKREACJA RUCHOWA * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * ORGANIZACJA


147/157

Autor: Kulesza, Wanda; Różycki, Paweł
Tytuł: Miejsce turystyki w sposobach wypoczywania ludzi w starszym wieku
W książce: Sprawna starość / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - Bibliogr. s. 204 - S. 201-204. - ISBN 978-83-89630-77-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA OSÓB STARSZYCH * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


148/157

Autor: Poznańska, Anna; Traczyk, Paulina
Tytuł: Taniec współczesny - rekreacyjna formą aktywności ruchowej
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 165-170. - ISBN 978-83-88038-60-0
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TANIEC NOWOCZESNY * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


149/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Kiełb, Rafał; Pastuszak, Paulina
Tytuł: Walory turystyczne miasta Podgórza na tle holistycznego rozwoju miasta
W książce: Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych : materiały XXII ogólnopolskiego seminarium : [Kraków 20 wrzesień, 2008] / pod red. Henryka Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : [AP], 2008. - Bibliogr. 6 poz. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S.24-27. - ISBN 978-83-7271-497-8
Słowa kluczowe: * WALORY TURYSTYCZNE * REKREACJA RUCHOWA * ZABYTEK * OBIEKT SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - PODGÓRZE


150/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Realne możliwości rozwoju sportu niepełnosprawnych w Polsce
W książce: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych : monografia T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach ; red. Józef Patkiewicz. - Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne 'Typoscript' ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2008. - Bibliogr. 10 poz. - S. 10-12. - ISBN 978-83-89366-86-3, ISBN 978-83-920186-8-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCIECZKA * WARTOŚĆ * PEDAGOGIKA * DZIECI * MŁODZIEŻ


151/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Rekreacja i turystyka w rodzinie oraz szkole jako paradygmat wychowania zdrowotnego i kształcenia zamiłowań
W książce: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych : monografia T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach ; red. Józef Patkiewicz. - Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne 'Typoscript' ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2008. - Streszcz. j. pol. - Streszcz. j. ang. - S. 189-195. - ISBN 978-83-89366-86-3, ISBN 978-83-920186-8-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PEDAGOGIKA * WYCIECZKI * WARTOŚĆ * SZKOŁA * RODZINA * DZIECI * MŁODZIEŻ


152/157

Autor: Juszkiewicz, Mirosław; Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Ratownictwo wodne jako fundament doświadczenia dobrostanu podczas aktywności ruchowej w wodzie
W książce: Sport a dobrostan / pr. zbior. pod red. Elżbiety Rutkowskiej. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [49]-[58]. - ISBN 978-83-61495-60-4
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ŚRODOWISKO WODNE * PŁYWANIE * KĄPIEL WODNA * RATOWNICTWO WODNE * BEZPIECZEŃSTWO PŁYWANIA * SAMOPOCZUCIE* DOBROSTAN


153/157

Autor: Ostrowski, Andrzej; Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Ocena warunków do bezpiecznego pływania i kąpieli z uwzględnieniem rejonizacji kraju
W książce: Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu / pod red. Hanny Karakuły. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 123-[140]. - ISBN 978-83-61495-28-4
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * PŁYWANIE * KĄPIEL WODNA * KĄPIELISKO * BEZPIECZEŃSTWO PŁYWANIA * OCENA * POLSKA * REGION


154/157

Autor: Ostrowski, Andrzej; Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Rola Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w trosce o bezpieczne pływanie i kąpiel społeczeństwa polskiego
W książce: Kulturowe zachowania warunkujące dobrostan : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Zderkiewicza. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 143-[154]. - ISBN 978-83-61495-36-9
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * PŁYWANIE * KĄPIEL WODNA * BEZPIECZEŃSTWO PŁYWANIA * WODNE POGOTOWIE RATUNKOWE * WOPR * DZIAŁALNOŚĆ


155/157

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Motoryczność człowieka
W książce: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna / red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008. - S. 66-69 : [2 ryc.]. - ISBN 978-83-61011-21-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TEORIA REKREACJI RUCHOWEJ * MOTORYCZNOŚĆ * INSTRUKTOR SPORTU * PODRĘCZNIK


156/157

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Cechy motoryczne i sposoby ich kształtowania
W książce: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna / red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008. - S. 104-125 : [4 ryc., 2 tab.]. - ISBN 978-83-61011-21-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * METODYKA REKREACJI RUCHOWEJ * CECHY MOTORYCZNE * KSZTAŁTOWANIE * INSTRUKTOR SPORTU * PODRĘCZNIK


157/157

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Obciążenia wysiłkowe w programach i planach zajęć
W książce: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna / red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008. - S. 138-142 : [2 tab.]. - ISBN 978-83-61011-21-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * METODYKA REKREACJI RUCHOWEJ * PROGRAM REKREACJI RUCHOWEJ * WYSIŁEK FIZYCZNY * OBCIĄŻENIE WYSIŁKIEM FIZYCZNYM * INSTRUKTOR SPORTU * PODRĘCZNIK

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka