Wynik wyszukiwania

Zapytanie: REHABILITACJA LECZNICZA
Liczba odnalezionych rekordów: 75Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/75

Autor: Beck, Małgorzata; Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Zastosowanie metody terapeutycznej Bobath w usprawnianiu fizycznym dzieci dotkniętych zespołem Downa.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 217-225, bibliogr. 14 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * DZIECI (WIEK PONIEMOWLĘCY) * NIEMOWLĘTA * CHOROBY * ZESPÓŁ DOWNA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * METODA * METODA BOBATHA


2/75

Autor: Pieniążek, Marek
Tytuł: Wybrane zagadnienia kinezyterapii- Wyd. 2. - Kraków : AWF, 1988 - 192 s. : 81 rys., 1 tab., 1 wykr.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 44) - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * ĆWICZENIA SPECJALNE * ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE * MIĘŚNIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * TUŁÓW * SZYJA * CZASZKA * TESTY * TEST LOVETTA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


3/75

Autor: Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Wyniki usprawniania leczniczego ręki w chorobie reumatoidalnej. - Kraków : AWF, 1985 - 49 s. : 5 fot., 2 rys., 20 tab., 10 wykr. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 42) - Bibliogr. 13 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * REHABILITACJA LECZNICZA * REUMATYZM * KOŃCZYNA GÓRNA * STAWY * ZAPALENIE * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * SIŁA * BADANIA NAUKOWE


4/75

Autor: Grochmal, Stanisław; Agacińska, Łucja; Brachacki, Antoni
Tytuł: Wpływ zabiegów fizykalnych na elastyczność mięśni u chorych z porażeniem połowiczym.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 3 Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 115-122, 5 tab. bibliogr. 15 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * MIĘŚNIE


5/75

Autor: Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Etiopatogeneza, obraz kliniczny oraz leczenie usprawniające ręki w reumatoidalnym zapaleniu stawów. - Kraków : AWF, 1986 - 62 s. : 27 fot., 3 rys. ; 23 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 43) - Bibliogr. 29 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * REHABILITACJA LECZNICZA * PATOLOGIA * REUMATYZM * KOŃCZYNA GÓRNA * STAWY * ZAPALENIE * LECZENIE * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE


6/75

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Wpływ ćwiczeń wyrównawczo-korekcyjnych na układ morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 197-216, 5 fot. 3 rys. 6tab. 6wykr. bibliogr.9poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WADY POSTAWY * KLATKA PIERSIOWA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU


7/75

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Klimczak, Przemysław; Walkowicz, Tadeusz
Tytuł: Narciarstwo powszechne.. - Kraków : AWF, 1983 - 184 s. : 75 rys., 6 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 55) - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO KLASYCZNE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * HISTORIA * SPRZĘT * KONSERWACJA * JAZDA NA NARTACH * REHABILITACJA LECZNICZA * KOŃCZYNA DOLNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


8/75

Autor: Adamczyk, Wacław
Tytuł: Metoda wewnątrzszpitalnej rehabilitacji ruchowej chorych w okresie świeżego zawału mięśnia serca.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1984, nr 3-4, s. 15-18, 4 tab. bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * REHABILITACJA LECZNICZA * ZAWAŁ SERCA * KINEZYTERAPIA * METODA * ĆWICZENIA RUCHOWE


9/75

Autor: Roziecka, Irena Aut.; Pieniążek, M.; Orzech, J.; Szczygieł, A.
Tytuł: Występowanie zespołów bólowych w odcinkach szyjnym i lędźwiowym.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1978, nr 9, s. 406-409, 4 tab. 5 wykr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * KRĘGI PIERSIOWE * KRĘGI SZYJNE * BÓL * CHOROBY * PRZYCZYNY * MIĘŚNIE * SIŁA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * REHABILITACJA LECZNICZA


10/75

Autor: Roziecka, Irena
Tytuł: Wczesne i odległe wyniki usprawnienia leczniczego chorych po udarach mózgu
W książce: Uczelniana Konferencja Naukowa nt.'Przegląd aktualnej problematyki naukowo-badawczej' : Kraków 25 listopada 1967. - Kraków : WSWF, 1969. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 1). - S. 111-118.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD NERWOWY * PORAŻENIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * KINEZYTERAPIA * OCENA * KONFERENCJA * REFERAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WSWF KRAKÓW * 1967


11/75

Autor: Roziecka, Irena
Tytuł: Wczesne i odległe wyniki usprawnienia leczniczego chorych po udarach mózgu.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - T. 9 (1970), s. 309-339, 2 rys. 17 tab. 11 wykr. bibliogr. 28 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD NERWOWY * PORAŻENIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * KINEZYTERAPIA * OCENA


12/75

Autor: Roziecka, Irena
Tytuł: Powrót czynności ruchowej kończyny górnej u chorych z uszkodzeniem mózgu
W książce: IV Krajowy Zjazd Magistrów Wychowania Fizycznego pracujących w rehabilitacji : zorganizowany przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przy współudziale pracowników naukowych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu / Red. Adam Rosławski. - Wrocław : WSWF, 1972. - (Zeszyty Naukowe / WSWF Wrocław ; nr 10). - Bibliogr. 5 poz. - S. 143-149 : 5 ryc..
Impreza: Krajowy Zjazd Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujacych w Rehabilitacji (4 ; 1971 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * MÓZG * USZKODZENIA * KOŃCZYNA GÓRNA * UKŁAD NERWOWY * KINEZYTERAPIA * KONFERENCJA * REFERAT


13/75

Autor: Roziecka, Irena
Tytuł: Metoda i wyniki postępowania rehabilitacyjnego w przypadku przewlekłej rwy korzeniowo-kulszowej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1972, nr 10, s. 449-456..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD NERWOWY * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * KINEZYTERAPIA * METODA * OCENA


14/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Wyposażenie działów rehabilitacji leczniczej w placówkach służby zdrowia województwa rzeszowskiego.
W czasop.: Probl. Techn. Med.. - 1972, T. 3 nr 2, s. 134-136..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * URZĄDZENIA * WYPOSAŻENIE * RZESZÓW (WOJ. PODKARKACKIE ; OKRĘG)


15/75

Autor: Pąchalski, Adam; Grochmal, Stanisław; Damasiewicz, M.
Tytuł: Physician and patient in disabled mens cooperatives.
W czasop.: Psychotherapy and Psychosomatics. - 1970, nr 18, s. 47-49.. - Tł. tyt.: Wspólne działanie lekarza i pacjenta.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LEKARZ * WSPÓŁPRACA * KONFERENCJA


16/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Trzeba bardzo chcieć.
W czasop.: Weteran. - 1963, nr 21, s. 8..
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * REHABILITACJA LECZNICZA * OBÓZ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


17/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Społeczne problemy w schorzeniach i uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Kompensacja czynności rdzenia kręgowego.. - PZWL Wwa, 1968 - s. 167-172.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA SPOŁECZNA * PROBLEM * PORAŻENIE * REHABILITACJA LECZNICZA


18/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Rehabilitacja chorych po uszkodzeniach splotu barkowego
W książce: I Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 26-27 maj 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 2). - 2 ryc., 2 tab. - S. 65-70.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * USZKODZENIA * KOŃCZYNA GÓRNA * UKŁAD NERWOWY * KINEZYTERAPIA * KONFERENCJA * REFERAT


19/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Łóżko obrotowe do leczenia chorych z porażeniami.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. . - 1961, T. 16, s. 467-470..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * URZĄDZENIA * APARAT * PORAŻENIE * LECZENIE


20/75

Autor: Pąchalski, Adam; Ciesielska, Bogumiła
Tytuł: Metody oceny sprawności narządu ruchu.. - Kraków : [s. n.], 1973 - 60 s.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD RUCHOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * METODA * PODRĘCZNIK


21/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Doświadczenia Krakowskiej Wytwórni Protez w zakresie budowy aparatów z lekkiego metalu i tworzyw sztucznych dla dzieci z porażeniami wiotkimi.
W czasop.: Biul. Inf. Laboratorium Naukowo-Doświadczalnego Zarządu Przemysłu Ortopedycznego. - 1961, nr 2, s. 22-29..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ORTOPEDIA * PORAŻENIE * APARAT * LECZENIE * DZIECI


22/75

Autor: Pąchalski, Adam; Szymański M.
Tytuł: Czynnościowe leczenie złamań kończyn u sportowców.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1976, nr 11, s. 506-507, 1 fot. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ZŁAMANIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * LECZENIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * SPORTOWCY


23/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Chorzy czekają.
W czasop.: Now. Rzesz.. - 1972, nr 297, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA


24/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Beinprothesen fur amputierte Sportler.
W czasop.: Beitrage zur Orthopadie und Traumatologie. - 1965, z. 7, s. 437-439..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * AMPUTOWANI * KOŃCZYNA DOLNA * STOPA * APARAT * SPORT LECZNICZY


25/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Badania nad wpływem ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną płuc u dzieci ze zniekształceniami kręgosłupa, klatki piersiowej oraz astmą oskrzelową
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 78-81.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * DZIECI * CHOROBY * UKŁAD ODDECHOWY * WADY POSTAWY * KINEZYTERAPIA


26/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Analiza przydatności i dopasowania protez kończyn dolnych u amputowanych uprawiających sport.
W czasop.: Postęp i Rehabiliacja. - S. 12-16.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * AMPUTOWANI * KOŃCZYNA DOLNA * APARAT * SPORT


27/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Aby mniej było ludzi kalekich.
W czasop.: Gaz. Krak.. - 1973, nr 78, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEPEŁNOSPRAWNI


28/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Aparat do ćwiczeń po operacjach wytwórczych stawu łokciowego.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu. Ortop. Pol. . - 1961, T. 16 z. 1, s. 89-96..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * CHIRURGIA * STAW ŁOKCIOWY * KOŃCZYNA GÓRNA * LECZENIE * APARAT


29/75

Autor: Krężel, Tadeusz
Tytuł: Judo - dyscyplina sportu o pozytywnym wpływie w zapobieganiu i korekcji wad kręgosłupa.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig.. - 1980, nr 7, s. 280-283, 4 fot. bibliogr.5 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ORTOPEDIA * MEDYCYNA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * JUDO * SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA * WADY POSTAWY * ZAPOBIEGANIE * ROZWÓJ FIZYCZNY * ĆWICZENIA RUCHOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT SZKOLNY * BADANIA LEKARSKIE


30/75

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Strzyżewski, Juwencjusz; Hajdukiewicz, Anna
Tytuł: Wpływ ćwiczeń wyrównawczo-korekcyjnych na układ morfo-funkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej
W książce: VI Krajowy Zjazd Fizjoterapii Kraków' 77 : materiały naukowe. T. 1 / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jerzego Orłowskiego. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 23). - Bibliogr. 9 poz. - S. 181-199 : 2 rys., 6 tab., 6 wykr..
Impreza: Krajowy Zjazd Fizjoterapii (6 ; 1977 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WADY POSTAWY * KLATKA PIERSIOWA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA


31/75

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Strzyżewski J.; Hajdukiewicz A.
Tytuł: Wpływ ćwiczeń wyrównawczo-korekcyjnych na układ morfo-funkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej.
W czasop.: Rocz. Nauk.. - T. 18 (1981), s. 397-416, 5fot. 3 rys. 6 tab. 6 wykr. bibliogr.9 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WADY POSTAWY * KLATKA PIERSIOWA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * CECHY MORFOLOGICZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD KRĄŻENIA


32/75

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Usprawnianie orientacji przestrzennej niewidomych. Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizycznego.. - AWF Wwa, 1970 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEWIDOMI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * KINEZYTERAPIA


33/75

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Badania nad usprawnieniem i orientacją przestrzenną niewidomych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 193-226, 6 tab. bibliogr. 62 poz. 9 wykr. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEWIDOMI * DZIECI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA


34/75

Autor: Majewska, Jolanta
Tytuł: Wpływ jazdy na nartach na czynność lokomocyjną inwalidów po amputacji kończyn dolnych
W książce: I Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 26-27 maj 1967 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 2). - Bibliogr. 12 poz. - S. 55-63.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (1 ; 1967 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NARCIARSTWO * KINEZYTERAPIA * AMPUTOWANI * KOŃCZYNA DOLNA * KONFERENCJA * REFERAT


35/75

Autor: Majewska J.; Pąchalski, Adam
Tytuł: Ski Training for Amputees. Trening narciarski dla amputowanych.
W książce: XVIII World Congres of Sports Medicine, Oxford 6-11 September 1970.. - [S. l.] : .[s. n.], 1970. - Abstract s. 86-87, bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NARCIARSTWO * TRENING * AMPUTOWANI * KONFERENCJA * WIELKA BRYTANIA


36/75

Autor: Pąchalski, Adam; Majewska-Wiese, Jolanta
Tytuł: Rehabilitacja w przypadkach bólów lędźwiowo-krzyżowych
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1973, nr 11, s. 496-500. - 12 ryc. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * CHOROBY * KINEZYTERAPIA


37/75

Autor: Pieniążek, Marek
Tytuł: Wybrane zagadnienia kinezyterapii. - Kraków : AWF, 1981 - 223 s. : 41 rys., schem. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 44) - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * ĆWICZENIA KOREKCYJNE * ĆWICZENIA SPECJALNE * LECZENIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * SZYJA * TUŁÓW * CZASZKA * MIĘŚNIE * TESTY * TEST LOVETTA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


38/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Współczesne kierunki fizjoterapii.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1989, t 3 z. 1, s. 5-11, bibliogr. 3 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * METODA * ZADANIA * CEL * PACJENCI * LECZENIE * NEUROFIZJOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA


39/75

Autor: Kwapuliński, Roman Tłum z j. ang.
Tytuł: Rehabilitacja pourazowa piłkarzy.
W czasop.: Piłka Nożna. - 1964, nr 10, s. 3-6..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PIŁKA NOŻNA * URAZY * ZAWODNICY


40/75

Autor: Kozłowska, Jadwiga
Tytuł: Aktywność ruchowa studentów szkół wyższych Krakowa wyłączonych z zajęć programowych wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych
W książce: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku / [red. nauk. Alicja Łukowska]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 13). - Bibliogr. 8 poz. - s. 61-66 : 3 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie ( 1976 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD KRĄŻENIA * ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE * STUDENCI * PŁEĆ Ż.


41/75

Autor: Grochmal, Stanisław; Grela J.; Brachacki, Antoni
Tytuł: Les traitement des lombalgies sciatiques par traction discontinue. IVe Congres International du Medicine Physique Paris 6-11 Septembre. Excerpta Medica nr 76. /Streszcz. w j.polskim/.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - s. 331..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KRĘGOSŁUP * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * TRAKCJA KRĘGOSŁUPA


42/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wychowanie fizyczne w sanatoriach i prewentoriach dziecięcych przeciwgruźliczych.
W czasop.: Pediatr. Pol.. - 1952, T. 27 nr 1, s. 86-98..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ĆWICZENIA RUCHOWE * CHOROBY * GRUŹLICA * DZIECI * SANATORIUM * PREWENTORIUM


43/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Współczesne kierunki i metody rehabilitacji chorób gośćcowych.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1968, T. 24 nr 12, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * REUMATYZM * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * METODA


44/75

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia; Piotrowska B.
Tytuł: Wskazówki metodyczne do prowadzenia ćwiczeń fizycznych z dziećmi w domach zdrowia oraz sanatoriach i prewentoriach przeciwgruźliczych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1960, nr 1, 15 s..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * METODA * DZIECI * GRUŹLICA * SANATORIUM * PREWENTORIUM


45/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wskazania do leczenia balneologicznego chorób narządu ruchu ze stanowiska neurologa.
W czasop.: Prz. Lek.. - 1960, T. 16 nr 5, s. 9..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * WODOLECZNICTWO * BALNEOTERAPIA * UKŁAD RUCHOWY * LECZENIE


46/75

Autor: Grochmal, Stanisław; Piotrowska B.
Tytuł: Wpływ zorganizowanego ruchu na stan fizyczny dzieci w prewentoriach.
W czasop.: Gruźlica. - 1960, T. 28 nr 6, s. 463-470, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ĆWICZENIA RUCHOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DZIECI * PREWENTORIUM


47/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Wczesne rozpoznanie dziecięcego porażenia mózgowego i koncepcje postępowania rehabilitacyjnego : (z przemówienia przy otwarciu konferencji i z udziału w dyskusji)
W książce: II Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego : Kraków, 17-19 listopada 1968. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 3). - S. 9-14.
Impreza: Konferencja Katedr Rehabilitacji Leczniczej Wyższych Szkół Wychowania Fizycznego (2 ; 1968 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * PATOLOGIA * DZIECI * LECZENIE * KONFERENCJA


48/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rehabilitacja lecznicza w wieku podeszłym.
W czasop.: Szpitaln. Pol.. - 1967, T. 11 nr 6, s. 288-290..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * GERIATRIA * KINEZYTERAPIA * PSYCHOTERAPIA


49/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Rehabilitacja chorych z porażeniem połowiczym. Pol. Tow. Walki z Kalectwem. Mater. z Konferencji, Trzebnica 31.V.-1.VI. 1963.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - s. 304..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * KINEZYTERAPIA * FIZYKOTERAPIA


50/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Psychoterapeutyczna rola ruchu w rekreacji i rehabilitacji. Pol. Tow. Higieny Psychicznej - Humanizm Pracy.. - W-wa, 1971 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * PSYCHOTERAPIA


51/75

Autor: Grochmal, Stanisław; Zielińska S.
Tytuł: Organizacja leczniczej rehabilitacji chorych po urazach mózgowych.
W książce: Rehabilitacja.. - PZWL W-wa, 1966. - s. 125-130, 1 rys. 2 wykr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * ORGANIZACJA * CHORZY * PORAŻENIE * OPIEKA LEKARSKA


52/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Opieka domowa nad chorym po udarze mózgu.. - PZWL W-wa, 1966 - 68 s. il.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * OPIEKA LEKARSKA * KINEZYTERAPIA * LECZENIE


53/75

Autor: Grochmal, Stanisław; Roziecka, Irena; Majewska, Jolanta
Tytuł: Ocena sprawności ruchowej u dzieci z niedorozwojem umysłowym
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 59-60.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KINEZYTERAPIA * DZIECI


54/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Leczniczo-wychowawcze zagadnienia w przystosowaniu do życia dzieci z uszkodzeniem mózgu.
W czasop.: Rocz. Nauk. Komis. Nauk. Pedag. PAN Oddz. Kraków. - 1965, T. 5, s. 3-35, 1 rys. 1 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * MÓZG * USZKODZENIA * KINEZYTERAPIA * WYCHOWANIE * METODA * DZIECI


55/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Le traitment des lombo-sciatiques par la traction discontinue. Leczenie chorych z bólowym zespołem lędźwiowo-kulszowym. Experta Medica Intern. Series nr 107 r.1964 . Streszcz w j. pol.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - W-wa, 1966. - 331 s..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KRĘGI LĘDŹWIOWE * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ LECZNICZY * TRAKCJA KRĘGOSŁUPA


56/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Leczenie chirurgiczne 'spastyczności' a rehabilitacja chorych z kurczowym porażeniem kończyn dolnych.
W czasop.: Pol. Tyg. Lek.. - 1959, nr 44, s. 1958-1963..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * REHABILITACJA LECZNICZA * PORAŻENIE * KOŃCZYNA DOLNA * KINEZYTERAPIA * LECZENIE


57/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Kilka uwag o postawie.
W czasop.: Wychow. Fiz. Szkol.. - 1955, nr 6, s. 20-25, bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA LECZNICZA * POSTAWA CIAŁA


58/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Gimnastyka lecznicza w połowiczym porażeniu kurczowym.
W czasop.: Neurol. Neurochir. Psychiatr. Pol.. - 1955, nr 1, s. 39-56, il. tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * PORAŻENIE


59/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Funkcje lecznicze ruchu w zaburzeniach psychosomatycznych.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1973, nr 2, s. 89-92, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOSOMATYKA * REKREACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


60/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Fizjologiczne podstawy usprawnienia ruchowego.. - Warszawa : SiT, 1966 - 159 s. 8 tabl. tab.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * FIZJOLOGIA


61/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Fizjologiczne podstawy leczniczej kultury fizycznej a teoria wychowania fizycznego.
W książce: Konferencja naukowa poświęcona teorii kultury fizycznej. Warszawa, 20-22 XII 1954.. - W-wa, 1955. - s. 211-215..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * FIZJOLOGIA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


62/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Etiologia i patogeneza dziecięcych porażeń mózgowych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 2. Prace przyrodnicze, s. 171-187, 12 rys. bibliogr. 17 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * MÓZG * PORAŻENIE * PATOLOGIA * PRZYCZYNY * DZIECI * REHABILITACJA LECZNICZA


63/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Ergographic investigations in the rehabilitation of hemiplegic patients. Disability prevention - rehabilitation. Streszcz. w j.pol.
W książce: Rehabilitacja. Zbiór prac z lat 1955-1965. / red. Dega W.. - Warszawa, 1966. - S. 303.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * PORAŻENIE * ERGOGRAFIA


64/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Dziś i jutro rehabilitacji. Korespondencja z USA
W czasop.: Służba Zdrowia. - 1957, nr 39, s. 4..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * CEL * ZADANIA * STANY ZJEDNOCZONE


65/75

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Badania nad przyrostem siły i wytrzymałości u chorych w zależności od obciążenia i rytmu ćwiczeń oporowych.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1962, T. 6 nr 2, s. 133-153, tab. wykr. bibliogr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * ĆWICZENIA OPOROWE * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * SIŁA * WYTRZYMAŁOŚĆ


66/75

Autor: Bąk, Stefan; Bierzgalska, Lidia
Tytuł: Zagadnienie gimnastyki leczniczej w przewlekych chorobach obwodowych tętnic.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1961, nr 12, s. 922-926, bibliogr..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NACZYNIA KRWIONOŚNE * KINEZYTERAPIA


67/75

Autor: Bąk, Stefan
Tytuł: Wytyczne gimnastyki leczniczej w przewlekłych chorobach obwodowych tętnic.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1961, nr 12, s. 922-926, bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NACZYNIA KRWIONOŚNE * KINEZYTERAPIA


68/75

Autor: Bąk, Stefan; Ostrowska, Lidia
Tytuł: Gimnastyka lecznicza w przypadkach zakrzepowego zapalenia żył.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1962, nr 1, s. 71-76, 2 rys. bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA * NACZYNIA KRWIONOŚNE * ZAPALENIE


69/75

Autor: Majewska, Jolanta
Tytuł: Rola sportu w rehabilitacji inwalidy
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 77-78.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * NARCIARSTWO * KOŃCZYNA DOLNA * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA


70/75

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Grochmal Stanisław Józef pseud. 'Lechita' (1911-1995), lekarz, profesor, specjalista neurologii i rehabilitacji ruchowej, jeden z pionierów rehabilitacji leczniczej.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1998, nr 1, s. 125-127, bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * REHABILITACJA LECZNICZA * NEUROLOGIA * ZAWÓD * LEKARZ * PROFESOR * REKTOR * WSWF KRAKÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ORGANIZATOR * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJE NAUKOWE * TOWARZYSTWA NAUKOWE * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * NAGRODY I WYRÓŻNIENIA * BIOGRAFIA * GROCHMAL, STANISŁAW


71/75

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Polska koncepcja rehabilitacji
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S. 9-10.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * LECZENIE * REHABILITACJA LECZNICZA * MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


72/75

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Woda jako środowisko rehabilitacji
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 20, Supl. 1 (2004), s. 195. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Woda środowiskiem zdrowia i rehabilitacji' (5 ; 2004 ; Radom)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * REHABILITACJA LECZNICZA * WODA * KONFERENCJA * REFERAT


73/75

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Wpływ ćwiczeń korekcyjnych w wodzie na kształtowanie się wybranych parametrów układu oddechowego
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 20, Supl. 1 (2004), s. 150--55. - 4 rys. - Summ. - Bibliogr. 12 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Woda środowiskiem zdrowia i rehabilitacji' (5 ; 2004 ; Radom)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PŁYWANIE * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * WODA * WPŁYW * UKŁAD ODDECHOWY * PARAMETR * WADY POSTAWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


74/75

Autor: Żak, Marek; Gryglewska, Barbara; Mleczko, Edward
Tytuł: Ocena wyników usprawniania osób w starszym wieku
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 36 (2006), s. 25--34. - Streszcz. - Summ. - 1 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * KONDYCJA FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CHÓD * ZABURZENIA * REHABILITACJA LECZNICZA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * OCENA * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE * TESTY


75/75

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Polscy niepełnosprawni olimpijczycy
W książce: Sport szansą życia niepełnosprawnych = [A chance for the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie . - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny, 1997. - Tytuł i tekst w jęz. ang. s. 386-389 - Bibliogr. s. 160-161 - ISBN 83-87252-03-4
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport szansą życia niepełnosprawnych' ( 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * OLIMPIJCZYK * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * REHABILITACJA LECZNICZA * USPRAWNIANIE RUCHOWE * OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka