Wynik wyszukiwania

Zapytanie: REGION
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/59

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: Procesy informacyjne w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 81-96, 1 schem. sum. bibliogr.15 poz.. - Summ. - 1 schem. - Bbibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * SYSTEM * SYSTEM ORGANIZACJI * PLANOWANIE * INFORMACJA * INFORMATYKA * MODEL


2/59

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Waloryzacja środowiska przyrodniczego Polski dla potrzeb ruchu rekreacyjno-turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 117--131, 2 tab. sum. bibliogr. 19 poz.. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * MOTYWACJA * TEREN TURYSTYCZNY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * REGION


3/59

Autor: Śliwa, Adam
Tytuł: Analiza stanu sanitarno-higienicznego wsi turystycznych regionu krakowskiego w świetle działalności higienizacyjnej w latach 1965-1975. - Kraków : AWF, 1986 - 114 s. : 16 tab., 29 wykr. ; 23 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 40) - Bibliogr. 198 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * WIEŚ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA NAUKOWE


4/59

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Zarys warunków rozwoju turystyki na ziemiach górskich województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 6 poz. - S. 11-24 : 3 mapy, 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * GÓRY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMATOLOGIA * LUDNOŚĆ * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


5/59

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Baza noclegowa górskich terenów województwa bielskiego
W książce: Zagospodarowanie turystyczne ziem górskich województwa bielskiego / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : AWF, 1986. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 37). - Bibliogr. 9 poz. - S. 25-53 : 4 mapy, 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WCZASY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * USŁUGI * REGION * BIELSKO BIAŁA (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


6/59

Autor: Kupisz, Wiesława
Tytuł: Znaczenie walorów bioklimatycznych dla potrzeb rekreacji na przykładzie rejonu Turbacza
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 7 poz. - S. 101-114 : 4 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * KLIMATOLOGIA * TEMPERATURA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * TURBACZ


7/59

Autor: Orzechowska-Kowalska, Agnieszka; Sacha, Stefan
Tytuł: Region turystyczny a reforma gospodarcza
W książce: Turystyka w okresie reformy gospodarczej 1980-1982 : materiały z konferencji naukowej Instytutu Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF, Kraków 26-27 listopada 1982 / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 32). - S. 131-141 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * ROLA * ORGANIZACJA * ZMIANA * SKUTECZNOŚĆ * EKONOMIKA * BADANIA * GOSPODARKA NARODOWA


8/59

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Powiat Busko Zdrój przed 1.IX.1939-1945.. - PWN Krak., 1960 - 366 s. tabl. 1 mapa.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * REGION * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA)


9/59

Autor: Sacha S.
Tytuł: Geograficzne aspekty badań ruchu turystycznego w regionie.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z Konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 245-251..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * GEOGRAFIA * KONFERENCJA


10/59

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Ruch turystyczny w regionie nowosądeckim
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 25-53 : 9 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * OBIEKT USŁUGOWY * TURYSTA * WIEK KALENDARZOWY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


11/59

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Struktura przestrzenno-organizacyjna urządzeń produkcyjnych i usługowych oraz jej wpływ na powiązania wewnątrzregionalne.
W czasop.: Rocz. Soc. Wsi. - 1967, T. 5, s. 168-178..
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * PRODUKCJA * USŁUGI * URZĄDZENIA * SOCJOLOGIA * REGION


12/59

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Rola turystyki w regionie /zarys problematyki/.
W książce: Turystyka w województwie nowosądeckim. Materiały z konferencji poświęconej problemom praktyczno-naukowym.. - Kraków, 1977. - s. 233-239..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROLA * FUNKCJA * REGION * EKONOMIA * SOCJOLOGIA


13/59

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Organizacja przestrzenna ruchu turystycznego i jej uwarunkowania
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - s. 208-213..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * REGION


14/59

Autor: Panek, Stanisław Red.
Tytuł: Próba Limanowska 1974/75-1977/78 : podsumowanie eksperymentu, Limanowa, 12-12 maj 1979 / red. Stanisław Panek. - Kraków : AWF, 1979 - 86 s. : tab., 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 21)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRÓBA LIMANOWSKA * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * WADY POSTAWY * OSOBOWOŚĆ * POSTĘPY W NAUCE * KORELACJA * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


15/59

Autor: Toporowicz, Kazimierz Red
Tytuł: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim / red. Kazimierz Toporowicz [et al.]. - Kraków : AWF, 1979 - 266 s. : tab., wykr. ; 25 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 18 )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * METODOLOGIA * BADANIA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MOTYWACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * FINANSE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


16/59

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera; Kowalski, Roman
Tytuł: Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu społecznego polskiego Spisza.
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 105--121. - Summ. - 6 tab. - Bbibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPOŁECZEŃSTWO * STRUKTURA * SYSTEM * KULTURA * ETNOGRAFIA * ZABYTEK * WIEŚ * POLSKA * SPISZ * POLSKA - REGION KARPACKI


17/59

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Walory turystyczne Polski- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : AWF Krak., 1990 - 267 s. : 12 tab., 12 map ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; Nr 63) - Bibliogr. 265-266
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * WYPOCZYNEK * KULTURA * SZTUKA * HISTORIA * 1945-... * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


18/59

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Ekonomika regionalna : (z uwzględnieniem regionu turystycznego). - Kraków : AWF, 1990 - 167 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 110, ISSN 0239-8125) - Bibliogr. s. 161-167
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * HIGIENA ŻYWIENIA * USŁUGI * TRANSPORT * ZARZĄDZANIE * PLANOWANIE * POLITYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


19/59

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Eugeniusz Piasecki wobec reformy wychowania fizycznego w Galicji /1900-1914/.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1990, T. 24, s. 45-61, bibliogr. s. 59-60, rez. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TEORETYCY SPORTU * PIASECKI E. * REGION * GALICJA (POLSKA ; REGION) * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * HIGIENA SZKOLNA * GIMNASTYKA SPORTOWA * GRY I ZABAWY * KRAJOZNAWSTWO


20/59

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Związek Polski Piłki Nożnej w latach 1912-1920.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1990, T. 24, s. 85-103, bibliogr. s. 97-99, rez. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * PIŁKA NOŻNA * ZWIĄZEK SPORTOWY * KLUB SPORTOWY * HISTORIA * ROZWÓJ SPORTU * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * REGION * GALICJA (POLSKA ; REGION) * MAŁOPOLSKA * PARK * OGRÓD JORDANOWSKI * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * OCENA * STATUT


21/59

Autor: Żak, Stanisław; Arlet, Tomasz
Tytuł: Sprawność motoryczna i wiek morfologiczny dzieci i młodzieży szkoły sportowej w Nowym Sączu na tle populacji makroregionu południowo-wschodniego.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1990, T. 24, s. 225-237, tab. wykr. bibliogr. 38 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WIEK BIOLOGICZNY * CECHY MORFOLOGICZNE * SZKOŁA SPORTOWA * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * POPULACJA * BARK * BRZUCH * DŁOŃ * MIĘŚNIE * SIŁA * GIBKOŚĆ * WYTRZYMAŁOŚĆ * KLASY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


22/59

Autor: Śliwa A.
Tytuł: Czynniki ryzyka zdrowotnego wśród mieszkańców wybranych wsi turystycznych byłego województwa krakowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 339-371, 18 tab. bibliogr. s. 364-367 sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZDROWIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * RYZYKO * WIEŚ LETNISKOWA * STATYSTYKA * BADANIA ANKIETOWE * LUDNOŚĆ * HIGIENA ŻYWIENIA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANKIETA


23/59

Autor: Dębski, Józef
Tytuł: Wpływ struktury własności urządzeń sportowych i turystycznych na ich przystosowanie dla celów rekreacji na przykładzie regionu krakowskiego
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 115-153, 1 rys. 15 tab. bibliogr. 23 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * URZĄDZENIA SPORTOWE * URZĄDZENIA TURYSTYCZNE * PRZYSTOSOWANIE * OŚRODEK WCZASOWY * KAMPING * ORGANIZATOR TURYSTYKI * INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ


24/59

Autor: Żak, Stanisław; Zagórski, Bogusław
Tytuł: Profil sprawności fizycznej młodzieży szkolnej w wieku 12-18 lat z makroregionu południowo-wschodniego z uwzględnieniem pochodzenia społecznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 435-452, 1 rys. 1 tab. 19 wykr. bibliogr. 20 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SOCJOLOGIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * REGION * POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


25/59

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Geograficzna charakterystyka regionu limanowskiego
W książce: Eksperyment Limanowski 1974/75-1977/78 : wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego [...] / [red. zbioru oprac. Stanisław Panek]. - Kraków : AWF, 1979. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 16). - s. 21-25.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * TEREN GÓRSKI * LUDNOŚĆ * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * KOMUNIKACJA * CHARAKTERYSTYKA


26/59

Autor: Jarosz, Antoni; Żołdak M.
Tytuł: Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej regionów Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 83-99, 12 tab. sum. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION * DYNOWSKIE, POGÓRZE * PRZEMYSKIE, POGÓRZE * WALORY TURYSTYCZNE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * KOMUNIKACJA * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * RUCH TURYSTYCZNY


27/59

Autor: Makowska, B.
Tytuł: Mały ciężar urodzeniowy noworodków w populacji Nowej Huty w świetle czynników biospołecznych i aktywności ruchowej matek.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 167-183, 1 tab. bibliogr. s. 180-183, sum..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMOTORYKA * MASA CIAŁA * MASA CIAŁA * NOWORODKI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * RODZICE * MATKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STAN ZDROWIA * CIĄŻA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * KORELACJA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA


28/59

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: 'Obszar krakowski' na tle obszarów zagrożenia ekologicznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 185-202, 2 tab. 4 wykr. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ATMOSFERA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PORÓWNANIE * RANKING


29/59

Autor: Siekierski, Jan
Tytuł: Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 25 poz. - S. 65-75.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia, )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * EKONOMIA * POLITYKA * GOSPODARKA NARODOWA * ROZWÓJ * RECESJA * REGION * STREFA PRZYGRANICZNA * EUROPA * WSPÓLNOTA EUROPEJSKA * PROGRAM 'PHARE' * PROGRAM 'STRUDER' * SAMORZĄD TERYTORIALNY * WSPÓŁPRACA * REFERAT


30/59

Autor: Starzyk, Robert
Tytuł: Skuteczność reklamy
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 98-100.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA RYNKOWA * PROMOCJA * REGION * REKLAMA TURYSTYCZNA * SKUTECZNOŚĆ * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * REFERAT


31/59

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka jako element międzynarodowych stosunków gospodarczych
W książce: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym : konferencja poświęcona pamięci profesora Romana Peretiatkowicza, Kraków - Sucha Beskidzka, 20-22 maja 1996 / [red. nauk. Anna Nowakowska]. - Kraków : AWF, 1998. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 75). - Bibliogr. 27 poz. - S. 41-66 : 6 tab..
Impreza: Konferencja pt. 'Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym' ( 1996 ; Kraków / Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * KONFERENCJA * REFERAT


32/59

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Rola państwa w promocji turystyki
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - Bibliogr. 4 poz. - S. 22-26.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PAŃSTWO * ROLA * GOSPODARKA NARODOWA * GOSPODARKA RYNKOWA * EKONOMIA * MARKETING * PROMOCJA * POLITYKA * GEOGRAFIA * REGION * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * REFERAT


33/59

Autor: Marczyk, Wiesława
Tytuł: System informacyjny w planowaniu zagospodarowania turystycznego regionu.. - Kraków : AWF, 1990 - 28 s., schem. tab. - Maszynopis.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * REGION * SYSTEM INFORMACYJNY


34/59

Autor: Chrzanowska, Maria
Tytuł: Niektóre epidemiologiczne i społeczno-kulturowe aspekty nadwagi i otyłości na przykładzie populacji dorosłych z regionu Polski południowo-wschodniej
W książce: Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków : pierwsze Warsztaty Antroplogiczne. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudkiego , 1998. - bibliogr. 16 poz. - S. 41-54 : 4 tab, 11 ryc.. - ISBN 83-87210-61-7
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ANTROPOMETRIA * BIOLOGIA * SOCJOLOGIA * CECHY SOMATYCZNE * MASA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * TKANKA TŁUSZCZOWA * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * WYKSZTAŁCENIE * WARUNKI BYTOWE * POMIAR * WSKAŹNIK BMI * WSKAŹNIK FMI * WSKAŹNIK WHR * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * REGION * POLSKA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * KONFERENCJA * REFERAT * SZKOŁA WYŻSZA * AWF WARSZAWA * WARSZAWA


35/59

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Społeczne uwarunkowania sprawności fizycznej kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym
W książce: Społeczne kontrasty w stanie zdrowia Polaków : pierwsze Warsztaty Antroplogiczne. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudkiego , 1998. - Bibliogr. 9 poz. - S. 63-74 ; 17 ryc.. - ISBN 83-87210-61-7
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * BIOLOGIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * WYKSZTAŁCENIE * WIEK KALENDARZOWY * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MIASTO * REGION * MAŁOPOLSKA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA CIĄGŁE * KONFERENCJA * REFERAT * SZKOŁA WYŻSZA * AWF WARSZAWA * MIASTO * WARSZAWA


36/59

Autor: Jaworski, Janusz; Szopa, Jan
Tytuł: Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania wybranych predyspozycji somatycznych i motorycznych ludności Żywiecczyzny
W czasop.: Antropomotoryka. - 1998, nr. 18, s. 15--47. - Sum. - 13 ryc. - 5 tab. - Bibliogr. s. 43-47
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * ANTROPOLOGIA * GENETYKA * TREND SEKULARNY * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * MOTORYCZNOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * RODZICE * BADANIA PRZEKROJOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * TEST STUDENTA * TEST COHRANA-COXA * WIEŚ * REGION * ŻYWIEC (WOJ. ŚLĄSKIE ; OKRĘG)


37/59

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Regionalne aspekty ekorozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 12, s. [13]--24. - Summ. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * EKOROZWÓJ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * REGION * GMINA * PROGRAM


38/59

Autor: Alejziak, Wiesław; Biliński, Jacek
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe a nowe trendy w popycie i podaży turystycznej
W czasop.: Probl. Turyst. Hotel.. - 2003, z. 2, s. 5--18. - 1 rys., 3 tab. - Bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA * ROLA * ZADANIA * RYNEK TURYSTYCZNY * PERSPEKTYWY * ROZWÓJ * TURYSTYKA KULTUROWA * STRATEGIA ROZWOJU * REGION * CZYNNIK


39/59

Autor: Fiedor, Marian
Tytuł: Kompetencje społeczne trenerów i instruktorów piłki nożnej z regionu Małopolski
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suppl. 1, s. S189. - 1 tab. - Sekcja I: Społeczno-kulturowe aspekty piłki nożnej w kontekście procesów integracji europejskiej - Numer posiada tytuł: Trener piłki nożnej : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Społeczno-kulturowe i biomedyczne aspekty piłkarstwa młodzieżowego w kontekście integracji europejskiej : piłka nożna - młodzież - edukacja - zjednoczona Europa' ( 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TRENER * INSTRUKTOR SPORTU * REGION * MAŁOPOLSKA * KOMPETENCJE * STRES * ZAPOBIEGANIE * SZKOLENIE SPORTOWE * TEST STUDENTA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


40/59

Autor: Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Bariery rozwoju turystyki w Dolnej Austrii
W książce: Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki / red. Ewa Nowak. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2003. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 74). - S. 175--[182]. - ISBN 83-88274-36-8
Impreza: Konferencja nt. Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki ( 2002 ; Kielce)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PROBLEM * WALORY TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * AUSTRIA * KONFERENCJA * REFERAT * DOLNA AUSTRIA


41/59

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Europa : zarys geografii turystycznej. - Kraków : "Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 1995 - 163 s. : ryc., tab. ; 23 cm - Bibliogr. s. 164 - ISBN 83-904471-1-8
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EUROPA * RUCH TURYSTYCZNY * REGION * BAZA NOCLEGOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * WALORY TURYSTYCZNE


42/59

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Europa : zarys geografii turystycznej- Wyd. 2 uzup. i uaktual.. - Kraków : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 1996 - 197 s. : mapa, ryc. , tab. ; 23 cm - Bibliogr. s. 196 - ISBN 83-904471-1-8
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EUROPA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION


43/59

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych. - Kraków : Proksenia, 2002 - 284 s. : il. ; 23 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * REGION * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE


44/59

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski : poradnik / [red. nauk. Janusz Sondel]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego, 1977 - 347 s. : il. ; 19 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * PORADNIK * WALORY TURYSTYCZNE * REKREACJA * REGION * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


45/59

Autor: Grabińska, Ewa
Tytuł: Przekrojowo-czasowa analiza taksonometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce
W czasop.: Probl. Turyst.. - Vol. 26, nr 1-4 (2003), s. 5--29. - 8 ryc., 14 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * ANALIZA * BAZA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * POLSKA * WOJEWÓDZTWO * REGION * KLASYFIKACJA * 1996 - 2000 * STATYSTYKA * WSKAŹNIK * BAZA NOCLEGOWA * BADANIA NAUKOWE* TAKSONOMETRIA * REZYDENT


46/59

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Regionalny produkt turystyczny w Unii Europejskiej
W książce: Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały z konferencji bedącej częścią projektu 'Powiat Bocheński w Unii Europejskiej', Bochnia, 4 czerwca 2003 r. / [red. Tomasz Stodolny]. - Bochnia : Starostwo Powiatowe, 2003. - Na okładce : Na styku kultur. Powiat Bocheński w Unii Europejskiej - S. 59-66. - ISBN 83-912994-1-4
Impreza: Konferencja nt.: 'Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej' ( 2003 ; Bochnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * OFERTA TURYSTYCZNA * REGION * FUNDUSZ * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT


47/59

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na różnicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego młodzieży z Małopolski
W książce: Auksologia a promocja zdrowia. T. 2 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe . - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe , 2000. - Bibliogr. 19 poz. - ISBN 83-86006-34-X
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Auksologia a promocja zdrowia' (2 ; 2000 ; Kielce)
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * ROZWÓJ * WARUNKI BYTOWE * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE * MAŁOPOLSKA * REGION


48/59

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie
W książce: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki, [aut. Anna Nowakowska et al.] ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Łowicz : MWSZH-P, 2004. - Mater. z konferencji, Łowicz 24-25 kwietnia 2003 r. - S. [9]-17. - ISBN 83-87222-30-5
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * REGION * SAMORZĄD TERYTORIALNY * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


49/59

Autor: Borkowski, Krzysztof; Mazanek, Leszek
Tytuł: Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego
W książce: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki, [aut. Anna Nowakowska et al.] ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Łowicz : MWSZH-P, 2004. - Mater. z konferencji, Łowicz 24-25 kwietnia 2003 r. - S. [85]-90. - ISBN 83-87222-30-5
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * SAMORZĄD TERYTORIALNY * REGION * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


50/59

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe regionu jako podstawa rozwoju produktu turystycznego
W książce: Gospodarka turystyczna w regionach : materiały pokonferencyjne / [zespół red. Alicja Gotowt-Jeziorska, Ryszard Rączkowski] ; Polskie Stowarzyszenie Turystyki. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 1999. - Wydawnictwo po konferencji: Gospodarka turystyczna w regionach - Sucha Beskidzka, listopad 1998 r. - Konferencje i materiały pokonferencyjne sfinansowano ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki - S. [21]-23. - ISBN 83-913231-0-2
Słowa kluczowe: * PRODUKT TURYSTYCZNY * REGION * KULTURA * KONFERENCJA * REFERAT


51/59

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera; Kowalski, Roman
Tytuł: Turystyczne szlaki kultury jako przykład integracji regionów Europy
W książce: Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska oraz Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. - Kraków : IT, 1999. - Bibliogr. 10 poz. - Na str. tytułowej: Współfinansowano przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej (Ustawa 212/92) oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Realizatorzy projektu: AVSI, AVSI polska, Instytut Turystyki w Karkowie
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * INTEGRACJA * SZLAKI TURYSTYCZNE * KULTURA * EUROPA * POLSKA


52/59

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Europa : zarys geografii turystycznej- Wyd. 4 uzup. i uaktual.. - Kraków : Proksenia, 1999 - 202 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 202 - Publikacja zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu 'geografia turystyczna' w policealnych studiach obsługi ruchu turystycznego - ISBN 83-907659-6-9
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EUROPA * WALORY TURYSTYCZNE * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * REGION


53/59

Autor: Kruczek, Zygmunt; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji)
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [49]--68. - Summ. - 2 tab. - 1 ryc. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * PROMOCJA * STRATEGIA ROZWOJU * INFORMACJA TURYSTYCZNA * MARKETING


54/59

Autor: Topisz-Starzewska, Jadwiga; Sikora, Jacek
Tytuł: Temperament i agresja zawodników i zawodniczek kadry C Makroregionu Małopolska
W książce: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : materiały pokonferencyjne II Krajowej Konferencji Naukowej / [red. merytoryczna Stanisław Socha] ; AWF Katowice, PTNKF. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1995. - Bibliogr. 8 poz. - S. 317-320 : 2 wykr.. - ISBN 83-902927-2-6
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa 'Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie' (2 ; 1995 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TEMPERAMENT * AGRESYWNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * MAŁOPOLSKA * REGION* KWESTIONARIUSZ J. STRELAUA * KWESTIONARIUSZ 'NASTROJE I HUMORY' A. H. BUSSA I A. DURKEE * KADRA C


55/59

Autor: Juszkiewicz, Mirosław; Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Aktywność ruchowa i rekreacyjna młodzieży pochodzącej z różnych miejscowości realizowana przed pozpoczęciem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Summ. - S. 108-119 : 7 tab.. - ISBN 83-88038-46-X
Impreza: , Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * POCHODZENIE SPOŁECZNE * REGION * STUDIA WYŻSZE * AWF KRAKÓW * KANDYDACI * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE


56/59

Autor: Matsumoto, David; Yoo, Seung Hee; Nakagawa, Sanae; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Culture, emotion Regulation, and Adjustment
W czasop.: J. Pers. Soc. Psychol.. - Vol. 94, no. 6 (2008), p. 925--937. - 1 ryc., 5 tab. - Bibliogr. s. 935-937 - Praca napisana przy współpracy 40 autorów - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * KULTURA * NORMA * WARTOŚĆ * EMOCJE * UCZUCIA * ZACHOWANIE SIĘ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * ŚWIAT * REGION * BADANIA NAUKOWE * KWESTIONARIUSZ


57/59

Autor: Kryczka-Habina, Małgorzata
Tytuł: Innovative Tourism Products - Region, Bałtów ad an Example
W książce: Socio-economic aspects of tourism and recreation / ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 181-[187]. - ISBN 978-83-89630-76-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * POTENCJAŁ TURYSTYCZNY * BAŁTÓW (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * REGION


58/59

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Znaczenie warunków pracy w procesie wychowania fizycznego
W książce: Proces wychowania fizycznego / praca zbiorowa pod red. Teresy Ciecierskiej-Szabuniewicz i Mariana Krawczyka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. - Bibliogr. s. 185-186 - S. 173-186.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * PROCES NAUCZANIA * REGION * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * WARUNKI MATERIALNE * DZIECI * MŁODZIEŻ


59/59

Autor: Ostrowski, Andrzej; Juszkiewicz, Mirosław
Tytuł: Ocena warunków do bezpiecznego pływania i kąpieli z uwzględnieniem rejonizacji kraju
W książce: Społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia i dobrostanu / pod red. Hanny Karakuły. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 123-[140]. - ISBN 978-83-61495-28-4
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * PŁYWANIE * KĄPIEL WODNA * KĄPIELISKO * BEZPIECZEŃSTWO PŁYWANIA * OCENA * POLSKA * REGION

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka