Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RÓWNOWAGA CIAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 45Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/45

Autor: Krasicki, Szymon Red.
Tytuł: Narciarstwo zjazdowe. - Kraków : AWF Krak., 1994 - 200 s. : 66 rys., 7 tab., 1 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. nr 133, ISSN 0239-8125) - Bibliogr. s. 159-200
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * HISTORIA SPORTU * FIZJOLOGIA * BUDOWA CIAŁA * SIŁA * SZYBKOŚĆ * TECHNIKA RUCHU * KOORDYNACJA RUCHOWA * ENERGETYKA WYSIŁKU * TERMOREGULACJA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA * PSYCHOLOGIA SPORTU * EMOCJE * STRES SPORTOWY * UWAGA * DOBÓR * SELEKCJA * TECHNIKA RUCHU * NAUCZANIE * BIOMECHANIKA * NARZĄDY RUCHU * RÓWNOWAGA CIAŁA * SPRZĘT NARCIARSKI * UBIÓR NARCIARSKI * NARTY * BUTY NARCIARSKIE * WIĄZANIA NARCIARSKIE * KIJKI NARCIARSKIE * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * ŚRODOWISKO * POGODA * HIGIENA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA * METODYKA SZKOLENIA * BŁĘDY * PEDAGOGIKA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZABAWY * ROLA * NARCIARSTWO WYCZYNOWE * TRENING SPORTOWY * ĆWICZENIA SPECJALNE * STRETCHING * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


2/45

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Koordynacja ruchowa w szkoleniu skoczka wzwyż.
W czasop.: Trening. - 1994, nr 3, s. 30-35, bibliogr. 22 poz..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK WZWYŻ * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * STRUKTURA * TRENING * ĆWICZENIA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * RÓWNOWAGA CIAŁA


3/45

Autor: Szczygieł, Andrzej; Stożek, Joanna; Dudek, Jolanta
Tytuł: Wybrane aspekty badania równowagi pacjenta nieinwazyjną technika diagnostyczno-pomiarową w terapii osób po udarze mózgowym (CVA)
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 14, z. 3 (2000), s. 109--117. - Sum. - 6 ryc. - Bibliogr, 12 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * MÓZG * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * RÓWNOWAGA CIAŁA * DIAGNOSTYKA * METODA * URZĄDZENIE 'METROCOM SYSTEM'


4/45

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ ćwiczeń usprawniających na równowagę osób umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym
W czasop.: Med. Sport.. - 2002, nr 3, s. 111--115. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Tytuł rownież w j. ang.: The influence of the improving physical exercises for the body balance of mentally handicaped persons, in the moderate degree of retardation
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


5/45

Autor: Browne, J.E.; O'Hare, N. J.; Bromboszcz, Janusz Tł.
Tytuł: Przegląd metod badania zdolności utrzymania równowagi w pozycji stojącej
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 6, nr 1 (2002), s. 72--76. - Bibliogr. 48 poz. - Tł. art. Review of the different methods for assessing standing balance z czasop. Physiotherapy 2001; 87(9): 489-495
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * RÓWNOWAGA CIAŁA * BADANIA CZYNNOŚCIOWE * MEDODY BADAŃ


6/45

Autor: Szmigiel, Czesław; Wojciech Kiebzak
Tytuł: Rozwój postawy ciała w ontogenezie
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15 ). - Bibliogr. 4 poz. - S. 181-186 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * ONTOGENEZA * GENETYKA * POSTAWA CIAŁA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * RÓWNOWAGA CIAŁA * UKŁAD NERWOWY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


7/45

Autor: Szczepanik, Maciej
Tytuł: Koordynacja - odwieczny problem treningu
W czasop.: Trening. - 1991, nr 1, s. 115--126. - 4 ryc. - Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * TRENING * KOORDYNACJA RUCHOWA * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * ORIENATCJA PRZESTRZENNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * SZYBKOŚĆ REAKCJI * ĆWICZENIA


8/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, Monika; Longawa, Krystyna; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Wpływ kompleksowego programu rehabilitacji na równowagę i chód chorych na chorobę Parkinsona
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - T. 37 (2003), Suppl. nr 5, s. 67--81. - Tytuł suplementu: II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczyrk, maj 2003 r. - Opis na podst. informacji dostarczonych przez autora
Impreza: Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (2 ; 2003 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * KONFERENCJA * REFERAT


9/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, Monika; Longawa, Krystyna; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: The effect of complex rehabilitation on posture, gait, other motor abilities and quality of life in Parkinson's disease
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - T. 10 (2003), Supl. 1, s. 125--204. - Tytuł suplementu: Abstracts of the 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies 30 August-2 September 2003, Helsinki, Finland
Impreza: Congress of the European Federation of Neurological Societies (7 ; 2003 ; Helsinki)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * MOTORYCZNOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * KONFERENCJA * REFERAT


10/45

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna; Ocetkiewicz, Tomasz
Tytuł: Upadki osób w starszym wieku - ocena zmiany ryzyka dokonywana po roku od upadku
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 3 (2004), s. 19--22. - Summ. - 5 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * TESTY * BADANIA NAUKOWE


11/45

Autor: Włoch, Tomasz Rec.
Tytuł: Czasowy test 'wstań i idź' uzależniony jest od rodzaju krzesła
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 1 (2004), s. 70-71. - Rec.: The timed 'Up & Go' is dependent on chair type / K. Siggeirsdottir, B. Y. Jonsson, H. Jonsson Jr, S. Iwarsson. W: Clin. Rehabil. - 2002 Sep., 16 (6), s. 609-616
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * URZĄDZENIA REHABILITACYJNE * PACJENCI * WIEK STARCZY * TESTY * RECENZJA* KRZESŁO


12/45

Autor: Żak, Marek; Grodzicki, Tomasz
Tytuł: Ocena ryzyka upadków osób starszych - analiza zagrożeń na podstawie obserwacji własnych
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 4, nr 4 (2004), s. 391--395. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * WIEK STARCZY * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


13/45

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna
Tytuł: Ocena ryzyka upadków i możliwości podniesienia się po upadku u pacjentów po zabiegach ortopedycznych w obrębie stawu biodrowego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 6, nr 6 (2004), s. 777--783. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * ORTOPEDIA * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * STAW BIODROWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE


14/45

Autor: Stożek, Joanna; Pawula, M.; Rudzińska, Monika
Tytuł: Balance and gait assessment in patients with inherited progressive ataxia and Parkison`s disease : a posturgraphic study and gait tests
W czasop.: Europ. J. Neurol.. - Vol. 11, Supplement 2, September 2004, s. 250. - Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Paris, September 4-7, 2004
Impreza: Congress of the European Federation of Neurogical Societies ( 2004 ; Paris)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE


15/45

Autor: Pasiut, Szymon; Banach, Marta; Longawa, Krystyna; Windak, Filip
Tytuł: Rehabilitacja poudarowa metodą PNF, z zastosowaniem i bez zastosowania toksyny botulinowej - opisy przypadków
W czasop.: Rehabil. Med.. - T.9, nr 1 (2005), s. 21--30. - 8 ryc. 1 tab. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * NEUROLOGIA * UDAR MÓZGU * NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE * SPASTYCZNOŚĆ * TERAPIA * LOKOMOCJA * AMPLITUDA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA


16/45

Autor: Klimek-Piskorz, Ewa; Piskorz, Czesław; Klimek, Andrzej Tadeusz
Tytuł: Physiological and biochemical responses to graded exercise in youths with diplegic cerebral palsy
W czasop.: Biol. Sport. - Vol. 22, nr 1 (2005), s. [81]--84. - 1 tab. - Summ. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * PORAŻENIE MÓZGOWE * RÓWNOWAGA CIAŁA * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOCHEMIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * ERGOMETR ROWEROWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE


17/45

Autor: Pelc, Zofia; Dubaj, Wojciech
Tytuł: Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 4, s. 283--286. - art. nr 400 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TANIEC * REHABILITACJA * LECZENIE TAŃCEM * RÓWNOWAGA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * ANKIETA * TESTY* CHOREOTERAPIA


18/45

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami podstawowych czynności funkcjonalnych i chodu
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 19, nr 2 (2005), s. [13]--19. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz. - Opublikowano w Advances in Rehabilitation 2005; (1): 37-40, dostępny: www.adreh.com/pdf/vol1/7674.pdf
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PROGRAM * PRZYBORY * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY* THERA-BAND * TEST 'WSTAŃ I IDŹ" * TEST 'THE TIME GET- UP AND GO'


19/45

Autor: Mętel, Sylwia
Tytuł: Wpływ Tai Chi oraz ćwiczeń sensomotorycznych na poprawę równowagi u osób w wieku geriatrycznym
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 7, nr 3 (2003), s. 55--63. - Summ. - 29 ryc. - Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * TAI CHI * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY* PODUSZKA REHABILITACYJNA


20/45

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Wpływ fizjoterapii na równowagę i chód osób w starszym wieku
W czasop.: Fizjoterapia. - 2005, nr 4, s. 17--23. - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * WIEK STARCZY


21/45

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Wpływ fizjoterapii na rownowagę i chód osób w starszym wieku
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 35.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * WIEK STARCZT * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


22/45

Autor: Białek, M.; Chwała, Wiesław; M'hango , A.
Tytuł: Przestrzenny wzorzec chodu dzieci ze skoliozą idiopatuyczną Th dex (pierwotną) i L sin (wtórną)
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 53.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * SKOLIOZA IDIOPATYCZNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZABURZENIA * CHÓD * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SYSTEM VICON


23/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, M.; Szczudlik, A.
Tytuł: Porównanie zaburzeń równowagi u chorych z chorobą Parkinsona i ataksjami rdzeniowo-móżdżkowymi
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - Vol. 39, nr 4, supl. 2 (2005), s. 331. - Summ.
Impreza: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznrego (9 ; 2005 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * NEURO.LOGIA * CENTRALNY UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * CHOROBA PARKINSONA * KOORDYNACJA RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA


24/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, M.; Szczudlik, A.
Tytuł: Balance and gait assessment in patients with Parkinson's disease with falls: A posturiography and clinical tests
W czasop.: Europ. J. Neurol.. - Vol. 12, supl. 2 (2005), s. 109.
Impreza: Congress of the European Federation of Neurological Societies (9 ; 2005 ; Ateny )
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * UPADEK * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


25/45

Autor: Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Postawa oraz równowaga ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w odniesieniu do grupy kontrolnej na podstawie badań antropostereometrycznych i stabilograficznych
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr. specjalny (2006), s. 71--72.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa rehabilitacji (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * RÓWNOWAGA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


26/45

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Wpływ hipoterapii na zaburzoną równowagę osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 250--253. - art. nr 174 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * STWARDNIENIE ROZSIANE * RÓWNOWAGA CIAŁA * POMIAR * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE


27/45

Autor: Rudzińska, M.; Stożek, Joanna; Bukowczan, Sylwia; Marona, M.; Wójcik, M.; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Balance and gait disturbances as predictor of falls in PD patients
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - Vol. 13, suppl. 2 (2006), s. 203.
Impreza: 10 ; 2006 ; Glasgow)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


28/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, M.; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, A.
Tytuł: Progression of the balance and gait disturbances in Parkinson 's disease patients
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - Vol. 13, suppl. 2 (2006), s. 205.
Impreza: 10 ; 2006 ; Glasgow)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZABURZENIA * UPADEK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONRERENCJA * REFERAT* POSTER


29/45

Autor: Rudzińska, M.; Mirek, Elżbieta; Stożek, Joanna; Chwała, Wiesław; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Falls predictive value of the assesing balance and gait
W czasop.: Mov. Disord.. - Vol. 21, suppl. 15 (2006), s. 553.
Impreza: International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders (10 ; 2006 ; Kioto)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


30/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Porównanie zaburzeń równowagi i chodu u chorych na chorobę Parkinsona z upadkami i bez
W książce: III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Jurata, 25-28 maja 2006 : program i streszczenia. - [S. l.] : [S. n.], 2006. - S. 149.
Impreza: Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (3 ; 2006 ; Jurata)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * UPADEK * PACJENCI * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


31/45

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Posturography and clinical tests of the balance and gait disturbances in Parkinson's dsease patients with falls
W książce: The International Congress on Gait and Mental Function. The interplay between walking, behavior and cognition, February 3-5, 2006, Melia Castilla Hotel and Congress Hall Madrid, Spain : final program and book of abstracts. - [S. l.] : [S. n], 2006. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 26.
Impreza: The International Congress on Gait and Mental Function 'The interplay between walking, behavior and cognition' ( 2006 ; Madryt)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


32/45

Autor: Dudek, Jolanta; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wykorzystanie platformy równowagi w diagnostyce 8i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 14 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 402-407 - S. 155-160 : 1 tab., 5 ryc.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * PLATFORMA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* PLATFORMA BALANSOWA


33/45

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Changes in the Level of Dynamic Balance in Women After Seven Days of Basic Skiing Instruction
W książce: Coordination motor abilities in scientific research / ed. by Jerzy Sadowski, Tomasz Niźnikowski ; International Association of Sport Kinetics. - Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education, 2008. - (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska). - Bibliogr. 9 poz. - Na s. tyt.: Library series vol. 24 - S. 121-127 : 2 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-923666-5-2
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * TRENING SPORTOWY * INSTRUKTARZ * WPŁYW * RÓWNOWAGA CIAŁA * KOORDYNACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * PLATFORMA * TESTY * RÓWNOWAGA DYNAMICZNA


34/45

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Posturographic Assessment of Relations Between Static and Dynamic Balance in Young Women
W książce: Coordination motor abilities in scientific research / ed. by Jerzy Sadowski, Tomasz Niźnikowski ; International Association of Sport Kinetics. - Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education, 2008. - (Monography / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. Faculty of Physical Education in Biała Podlaska). - Bibliogr. 10 poz. - Na s. tyt.: Library series vol. 24 - S. 262-[268] : 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-923666-5-2
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * RÓWNOWAGA CIAŁA * KOORDYNACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA POSTUROGRAFICZNE * KORELACJA* RÓWNOWAGA DYNAMICZNA * RÓWNOWAGA STATYCZNA


35/45

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Marek; Palik, Marek
Tytuł: Poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych u kandydatów do ZSMS w Zakopanem
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 18, nr 42 (2008), s. 75--82. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * SPORT ZIMOWY * NABÓR I SELEKCJA * KANDYDACI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK * PŁEĆ * BADANIA NAUKOWE * TESTY


36/45

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Wzajemne relacje pomiędzy równowagą dynamiczną a wynikami slalomu giganta wśród adeptów narciarstwa zjazdowego
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 18, nr 43 (2008), s. 67--75. - 5 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz. - Streszcz. pol. - Streszcz. ang.
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA RUCHU * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SLALOM GIGANT * TRENING SPORTOWY * INSTRUKTARZ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * PLATFORMA* RÓWNOWAGA DYNAMICZNA


37/45

Autor: Rudzińska, M.; Stożek, Joanna; Chwała, Wiesław; Bukowczan, Sylwia; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, A.
Tytuł: Risk factors of falls related to balance and gait disorders in Parkinson's disease - prospective study, 2007 - Vol. 22, Suppl. 16 (2007), s. 169
Impreza: International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders (11 ; 2007 ; Istambuł)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERONTOLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * ZAPOBEGANIE * TESTY * BADANIA NAUKOWE


38/45

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Upadki, ocena ryzyka, postępowanie prewencyjne
W czasop.: Standardy Medyczne. - 2004, nr 4, s. 167--174. - Streszcz. j. ang. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UPADEK * RYZYKO * ZAPOBIEGANIE * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA * WIEK STARCZY * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


39/45

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna; Szczerbińska, Katarzyna
Tytuł: Programy rehabilitacji i wpływ na sprawność funkcjonalną osób starszych
W książce: Sprawna starość / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2007. - Bibliogr. 7 poz. - S. 89-95 : 1 tab.. - ISBN 83-89630-32-X, ISBN 978-83-89630-32-2
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ĆWICZENIA * PROGRAM$WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE


40/45

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Chwała, Wiesław
Tytuł: The evaluation of energy cost of effort and changes of centre of mass (COM) during race walking at starting speed after improving the length of lower extremities
W czasop.: Acta Bioeng. Biomech.. - Vol. 9, no. 2 (2007), s. [55]--60. - Streszcz. j. ang. - 4 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOMECHANIKA SPORTU * CHÓD SPORTOWY * WYDATEK ENERGETYCZNY * MASA CIAŁA * RÓWNOWAGA CIAŁA * OBUWIE SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * TESTY * BIEŻNIA RUCHOMA * BADANIA NAUKOWE


41/45

Autor: Gabryś, T.; Staszkiewicz, Robert; Ozimek, Mariusz; Szmatlan-Gabryś, U.
Tytuł: Vertical displacement of the centre of gravity during treadmil walking
W czasop.: J. Sport. Sci.. - Vol. 25, nr 2 (2007), s. 357. - Annual Conference of the British Association of Sport and Exercise Sciences
Słowa kluczowe: * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * BIEŻNIA RUCHOMA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SYSTEM VICON


42/45

Autor: Staszkiewicz, Robert; Ruchlewicz, Tadeusz; Laska, Jerzy; Nosiadek, Leszek
Tytuł: Pionowe i boczne przemieszczenie środka ciężkości podczas chodu z naturalną częstotliwością kroków
W książce: Wybrane zagadnienia biomechaniki ruchu człowieka / pod red. Czesława Urbanika. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 23 poz. - Wydanie publikacji sfinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - S. 29-38 : 4 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-89630-68-1
Słowa kluczowe: * CHÓD * BIOMECHANIKA RUCHU * ŚRODEK CIĘŻKOŚCI * RÓWNOWAGA CIAŁA * BIEŻNIA RUCHOMA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* SYSTEM VICON * OSCYLACJA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI


43/45

Autor: Marchewka, Anna; Chwała, Wiesław
Tytuł: The effect of rehabilitation exercises on the gait in people with Down syndrome
W czasop.: Biol. Sport.. - Vol 25, nr 4 (2008), s. [339]--350. - Streszcz,. j. ang. - 6 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHÓD * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZESPÓŁ DOWNA * ĆWICZENIA * SZKOŁA SPECJALNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


44/45

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Wpływ zdolności koordynacyjnych na skuteczność gry w piłkę nożną
W czasop.: Ceska Antrop.. - Vol. 58, nr 1 (2008), s. 8--[10]. - Streszcz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * SZYBKOŚĆ RUCHÓW * CZAS REAKCJI * WALKA SPORTOWA * TECHNIKA * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * ZAWODNICY * JUNIORZY * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE


45/45

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Trening sprawności ogólnej w rocznym cyklu szkolenia w skokach lekkoatletycznych
W czasop.: Lekkoatleta. - 2008, nr 11, s. 20--22. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. s. 22
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOS W DAL * TRÓJSKOK * SKOK WZWYŻ * SKOK O TYCZCE * SZKOLENIE SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * CYKL ROCZNY * MEZOCYKL * ŚRODKI TRENINGOWE * ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * GIBKOŚĆ * RÓWNOWAGA CIAŁA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * KOORDYNACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka