Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PROJEKT
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Elementarne założenia nowoczesnej koncepcji wychowania fizycznego jako podstawa programowania studiów z tego zakresu.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1989, nr 3-4, s. 23-24..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM * PROJEKT * ROZWÓJ FIZYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA


2/20

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz H.
Tytuł: O potrzebie integralnego podejścia do zagadnień zdrowia i wypoczynku.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 369-385 bibliogr. 33 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * TEORIA * NAUKA * MODEL * PROJEKT * PROBLEM


3/20

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Charakterystyka metody elektromiograficznej i wynikające z niej założenia dla pracowni biomechaniki ćwiczeń fizycznych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1966, nr 2, s. 75-81..
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA * ELEKTROMIOGRAM * METODA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ZAKŁAD NAUKOWY * PROJEKT


4/20

Autor: Bukowiec, Marian; Siatka J.
Tytuł: O potrzebie modernizacji szkolnego systemu wf.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1991, nr 9-10, s. 10-11, bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * ORGANIZACJA * SYSTEM * ZMIANA * PROJEKT * BADANIA EKSPERYMENTALNE


5/20

Autor: Cierniak, Jerzy
Tytuł: Program nauczania wychowania fizycznego ośmioklasowej szkoły podstawowej /tymczasowy/. Klasy I-IV -wychowanie fizyczne.. - Kraków : WSWF. Zakład Metodyki WF, 1963 - S. 30.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM * NAUCZANIE * PROJEKT * MOTYWACJA * SZKOŁA PODSTAWOWA


6/20

Autor: Arlet, Tomasz; Nazarko, Romana; Tyka, Elżbieta
Tytuł: Działalność Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni Krakowa w opinii studentów, w świetle badań ankietowych
W książce: Problemy wychowania fizycznego i sportu młodzieży akademickiej w środowisku krakowskim : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie w dniu 11.VI.1976 roku / [red. nauk. Alicja Łukowska]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 13). - s. 91-98 : 5 wykr..
Impreza: Konferencja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu przy AWF w Krakowie ( 1976 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIUM WF * ORGANIZACJA * DZIAŁANIE * PROGRAM * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZMIANA * PROJEKT * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/20

Autor: Dębski, Józef; Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przemiany funkcji turystycznych polskiego Spisza
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 221-239 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BUDOWNICTWO * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * TRANSPORT * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * POLSKA * SPISZ


8/20

Autor: Jarowiecka, Teofila; Kominko, Jan
Tytuł: Założenia programowo-organizacyjne wsi turystycznych
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 105-118.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * USŁUGI * RUCH TURYSTYCZNY * WIEŚ * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * STRUKTURA * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * KONFERENCJA


9/20

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Czy hotel jest organizatorem turystyki?
W czasop.: Hotelarz. - 1997, nr 7, s. 4,20..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * PROJEKT * BIURO PODRÓŻY * KONCESJA * ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH * PRAWO TURYSTYCZNE * PRZEPISY


10/20

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Perspektywa zorganizowania ZIO 2006 r. w Zakopanem i Krakowie.
W czasop.: Trening. - 1998, nr 1, s. 9-12, 1 ryc..
Słowa kluczowe: * RUCH OLIMPIJSKI * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * PROJEKT * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 2006


11/20

Autor: Kozioł, Leszek; Trzaska, Sebastian
Tytuł: Etapy projektowania kampanii reklamowej
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 11, s. 19--38. - Summ. - 6 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * REKLAMA * PROJEKT* KAMPANIA REKLAMOWA


12/20

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Ogólna organizacja zawodów sportowych
W książce: Zakopane 2006 : Candidate City - Poland. - Kraków ; Zakopane : Komitet Kandydatury Zakopane 2006, 1999. - S. [91]-100 : mapy, tab.. - ISBN 83-906373-4-0
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * IMPREZY SPORTOWE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * ORGANIZACJA * OBIEKT SPORTOWY * PROJEKT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 2006


13/20

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Dyscypliny sportowe
W książce: Zakopane 2006 : Candidate City - Poland. - Kraków-Zakopane : Komitet Kandydatury Zakopane 2006, 1999. - S. [101]-252 : fot. , mapy , ryc. , tab.. - ISBN 83-906373-4-0
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * DYSCYPLINY SPORTOWE * DWUBÓJ ZIMOWY * KOMBINACJA NORWESKA * NARCIARSTWO AKROBATYCZNE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ŁYŻWIARSTWO * SKOKI NARCIARSKIE * SNOWBOARD * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * IMPREZY SPORTOWE * PROGRAM * OBIEKT SPORTOWY * PROJEKT * KLIMAT


14/20

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sanacyjny projekt ustawy o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego młodzieży i o przysposobieniu wojskowym
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 313-328. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * USTAWA * PROJEKT * 1920 * 1922 * 1925 * 1927 * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * KONFERENCJA * REFERAT* USTAWA 'O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MŁODZIEŻY I O PRZYSPOSOBIENIU WOJSKOWYM' * 1928


15/20

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania. - Kraków : AWF, 2003 - 210 s. : il. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 18) - Bibliogr. s. 203-208 - ISBN 83-89121-75-1
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO * TEORIA * PRAKSEOLOGIA * KONCEPCJA * METODA * PROJEKT * PLANOWANIE * DZIAŁANIE * JAKOŚĆ * SYSTEM * TURYSTYKA * KIERUNEK STUDIÓW * STUDIA * INSTYTUCJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* BENCHMARKING * OUTSOURCING


16/20

Autor: Kurek, Artur; Szmytke, Rafał
Tytuł: Turystyka aktywna i specjalistyczna
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA AKTYWNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * TURYSTYKA PIESZA * KRAJOZNAWSTWO * PROJEKT


17/20

Autor: Szlezynger, Piotr Stanisław
Tytuł: Adaptacja kompleksów budynków zabytkowych na hotele na wybranych przykładach w Krakowie i okolicy
W czasop.: Probl. Turyst.. - Vol. 26, nr 1-4 (2003), s. 123--136. - 3 ryc.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ARCHITEKTURA * ZABYTEK HISTORYCZNY * KONSERWACJA * HOTEL * ADAPTACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PROJEKT * WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRAWO WŁASNOŚCI


18/20

Autor: Gawroński, Wojciech Oprac.; Furgał, Witold Oprac.; Południkiewicz, Marian Oprac.
Tytuł: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : poradnictwo sportowo-lekarskie w świetle reformy służby zdrowia
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 8, s. 17--19.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KULTURA FIZYCZNA * USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KULTURZE FIZYCZNEJ * PROJEKT * PORADNIA SPORTOWO-LEKARSKA * OPIEKA MEDYCZNA * ZAWODY * ZAWODNICY * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BADANIA LEKARSKIE * LECZENIE * REHABILITACJA * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ* 1996


19/20

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zabezpieczenia finansowe będą konieczne
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 2, s. 40--41.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * FINANSE * ZABEZPIECZENIE * ZEZWOLENIE * IMPREZY TURYTYCZNE * REJESTR * KONTROLA * USTAWA * PROJEKT


20/20

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Jeszcze jedno ubezpieczenie?
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 5, s. 42.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * UBEZPIECZENIE * OCHRONA KONSUMENTÓW * KONKURENCJA * USTAWA * ZMIANA * PROJEKT* ZABEZPIECZENIE FINANSOWE * STAN NA ROK 2007

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka