Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRACA NAUKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/47

Autor: Lapisz, Lidia Oprac; Oleszek, Krystyna Oprac.; Mikułowski, Jan Tłum.; Orchowski, Aleksander Tłum.; Hapkowa, Lidia Tłum.
Tytuł: Informator prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu kultury fizycznej za rok 1974 / [red. Stanisław Panek]. - Kraków : AWF ; OIN, 1976 - 83 s.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKI PRZYRODNICZE * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRACA NAUKOWA * PRACA DOKTORSKA * PRACA HABILITACYJNA * INFORMATOR * WYŻSZE UCZELNIE WF * GDAŃSK (WOJ. POMORSKIE) * KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WARSZAWA * WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)


2/47

Autor: Walas, Bartłomiej; Patyk, Zofia
Tytuł: Wykładowcy przedmiotów kierunkowych w latach 1975-1986
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 87-103.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * DYDAKTYKA * PRACOWNIK NAUKOWY * PRACA NAUKOWA * ZESTAWIENIE * HISTORIA * AWF KRAKÓW


3/47

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Emil Dudziński (1914-1980)- krótki rys życia i działalności.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 443-451, 1 fot. bibliogr. 10 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * HISTORIA * PRACA NAUKOWA * BIOGRAFIA * DUDZIŃSKI, EMIL


4/47

Autor: Petek, Leopold
Tytuł: Problemy dydaktyczne i naukowo-badawcze w wyższych szkołach wychowania fizycznego.
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1969, nr 12, s. 82-86..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * DYDAKTYKA * PRACA NAUKOWA * BADANIA NAUKOWE * PROBLEM


5/47

Autor: Kijak, Stanisław
Tytuł: Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie w zakresie wychowania fizycznego i sportu do roku 1967.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1969, T. 8, s. 177-218..
Słowa kluczowe: * WSWF KRAKÓW * PRACA NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA


6/47

Autor: Budkiewicz, Elżbieta; Mroczek, Renata
Tytuł: Bibliografia publikacji Profesora Stanisława Panka
W książce: Profesor Stanisław Panek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 1996. - S. 74-80.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PANEK, STANISŁAW * PROFESOR * PRACA NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA


7/47

Autor: Bukowiec, Marian Red.
Tytuł: Profesor Maciej Demel : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : (w setną rocznicę powołania Kursów dla nauczycieli gimnastyki w Uniwersytecie Jagiellońskim). - Kraków : AWF, 1993 - 83 s. : 4 fot., 3 wykr. ; 23 cm
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * AWF KRAKÓW * HISTORIA * NAUCZYCIEL WF * PRACOWNIK NAUKOWY * DEMEL, MACIEJ * PROFESOR * DOKTOR HONORIS CAUSA * BIBLIOGRAFIA * PRACA NAUKOWA * WYWIAD


8/47

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2001, nr 5-6, s. 14--16. - Bibliogr. 4 poz. - 9 wykr.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * REFORMA OŚWIATY * NAUCZYCIEL WF * PODNOSZENIE KWALIFIKACJI * SAMOKSZTAŁCENIE * PRACA NAUKOWA * INNOWACJA * SZKOŁA * BADANIA NAUKOWE * WYNIKI BADAŃ


9/47

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Jordan Henryk (1842-1907)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11, nr 4 (1967), s. 165--168. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * POLSKA * MEDYCYNA * PRACA NAUKOWA * DZIAŁACZ SPOŁECZNY * BIOGRAFIA * JORDAN, HENRYK


10/47

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Od Redakcji
W czasop.: Antropomotoryka. - 2003, nr 26, s. 7--9.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA (CZASOPISMO) * REDAKCJA * MOTORYCZNOŚĆ * PRACA NAUKOWA* 2003


11/47

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Ku lepszemu: nie tylko szata graficzna Antropomotoryki
W czasop.: Antropomotoryka. - 2003, nr 25, s. 5--7.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA (CZASOPISMO) * REDAKCJA * MOTORYCZNOŚĆ * PRACA NAUKOWA


12/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Jak ja to robię
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2005, nr 5-6, s. 1--2. - 3 fot. - Tekst zosytał zamówiony przez Redakcję u autora z okazji 70-lecia jego urodzin
Słowa kluczowe: * METODOLOGIA * PRACA NAUKOWA * TWÓRCZOŚĆ * KULTURA FIZYCZNA * JUBILEUSZ


13/47

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Witkowski, Zbigniew; Klocek, Tomasz ; Spieszny, Michał
Tytuł: Stan pracy naukowo-badawczej i perspektywy dalszych badań w grach sportowych
W książce: Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie = Team games in physical education and sport / pod red. Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 33). - Summ. - Bibliogr. s. 339-355 - S. 9-19 : 6 tab.. - ISBN 83-89121-22-0
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PRACA NAUKOWA * PRACA DOKTORSKA


14/47

Autor: Madejski, Eligiusz; Majer, Magdalena; Adamczyk, Agnieszka
Tytuł: Aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wychowania fizycznego
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Władysława Mynarskiego i Jana Ślężyńskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2005. - Summ. - Bibliogr. 4 poz. - S. 237-244 : 8 ryc.. - ISBN 83-87478-83-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * PRACA NAUKOWA * BADANIA ANKIETOWE


15/47

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką
W książce: Turystyka w badaniach naukowych / pod red. Ryszarda Winiarskiego i Wiesława Alejziaka ; [tł. Marek Pluta, Tadeusz Sarna] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Kraków : AWF ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2005. - Bibliogr. s. 295-298 - S. [275]-278 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-89121-12-3, ISBN 83-89121-02-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRACA NAUKOWA * ROZWÓJ * PUBLIKACJA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


16/47

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Dorobek naukowy i edukacyjny w dziedzinie turystyki krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego
W książce: Turystyka w badaniach naukowych / pod red. Ryszarda Winiarskiego i Wiesława Alejziaka ; [tł. Marek Pluta, Tadeusz Sarna] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Kraków : AWF ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2005. - Bibliogr. 4 poz. - S. [299]-309 : 4 ryc.. - ISBN 83-89121-12-3 ; 83-89121-02-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRACA NAUKOWA * PUBLIKACJA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * AWF KRAKÓW


17/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Z doświadczeń ostatniego przedstawiciela uczelni wychowania fizycznego w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2006, nr 1-2, s. 20--22.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SZKOLNICTWO WYŻSZE * USTAWA * SZKOŁA WYŻSZA * WYŻSZE UCZELNIE WF * PROGRAM NAUCZANIA * PRACA NAUKOWA * OCENA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRZEDMIOT NAUCZANIA* RADA GŁÓWNA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


18/47

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Piasecki Eugeniusz - redaktor naczelny 'Wychowania Fizycznego' (1920-1930)
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2006, nr 3-4, s. 1--3. - 1 fot. - Bibliogr. 7 poz. - 20 W.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * HIGIENA * ZDROWIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * PRACA NAUKOWA * UNIWERSYTET POZNAŃSKI * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PIASECKI, EUGENIUSZ * BIOGRAFIA


19/47

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Laudacja
W książce: Profesor Krzysztof Przecławski : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF , 2006. - S. 11-18 : 6 fot.. - ISBN 83-89121-67-0
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * DOKTOR HONORIS CAUSA * BIOGRAFIA * PRACA NAUKOWA * PRZECŁAWSKI, KRZYSZTOF * PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA * AWF KRAKÓW


20/47

Autor: Prochal, Małgorzata
Tytuł: Krzysztof Przecławski (ur. 1927) - Próba Biografii i Bibliografii Uczonego. (Dokumentacyjny przyczynek do najnowszych dziejów humanistycznej mysli o turystyce w Polsce)
W książce: Profesor Krzysztof Przecławski : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF , 2006. - S. 27-123 : 1 fot.. - ISBN 83-89121-67-0
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * BIOGRAFIA * PODRÓŻE * PRACA NAUKOWA * BIBLIOGRAFIA * DOKTOR HONORIS CAUSA * AWF KRAKÓW * PRZECŁAWSKI, KRZYSZTOF


21/47

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Niedościgniony Mistrz
W książce: Dopóki pamięć nie całkiem zawodzi... / [red. Halina Zdebska]. - Kraków : Fall ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2006. - S. 209-[220] : 7 fot.. - ISBN 83-60117-13-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * AWF KRAKÓW * PRACOWNIK NAUKOWY * PRACA NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE* PANEK, STANISŁAW


22/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O roli mistrza
W czasop.: Lider. - 2008, nr 2, s. 3. - Przedruk w Lider 2008, nr 5, s. 3
Słowa kluczowe: * PRACA NAUKOWA * PRACOWNIK NAUKOWY * OSOBOWOŚĆ * KSZTAŁENIE KADR


23/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Cena postępu
W czasop.: Lider. - 2008, nr 3, s. 3.
Słowa kluczowe: * PRACA NAUKOWA * TECHNOLOGIA * POSTĘP * PRACOWNIK NAUKOWY


24/47

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Zarys dziejów Uczelni
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 9-19 : 16 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * 21 W. * WYŻSZE UCZELNIE * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WSWF * AWF KRAKÓW * KSZTAŁCENIE KADR * PRACA NAUKOWA * JUBILEUSZ


25/47

Autor: Janowska, Barbara; Seredyńska, Barbara
Tytuł: Wspomnienie - Helena Kubalska
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 65-68 : 2 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * 20 W. * AWF KRAKÓW * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA * PRACA NAUKOWA * BIOGRAFIA * KUBALSKA, HELENA


26/47

Autor: Budkiewicz, Elżbieta; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Wspomnienie o Zosi - Zofia Bocheńska
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 82-84 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * ANTROPOLOGIA * PRACA NAUKOWA * DYDAKTYKA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW


27/47

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Zauroczyła go Bochnia - Janusz Żarek
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 87. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * 20 W. * 21 W. * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * PRACA NAUKOWA * DYDAKTYKA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * TRENER SPORTOWY * ŻAREK, JANUSZ * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * BOCHNIA (WOJ. MALOPOLSKIE)


28/47

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: 'Gentleman na wieki wieków - Kazimierz Toporowicz'
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 85-87 : 2 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * PRACA NAUKOWA * PRACA ORGANIZACYJNA * WSPOMNIENIE * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * TOPOROWICZ, KAZIMIERZ


29/47

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Witamy już w 42. numerze 'Antropomotoryki'
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 18, nr 42 (2008), s. 7--9.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA (CZASOPISMO) * MOTORYCZNOŚĆ * PRACA NAUKOWA


30/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Błąd w sztuce czy premedytacja?
W czasop.: Lider. - 2008, nr 10, s. 3.
Słowa kluczowe: * NAUKA * PRACA NAUKOWA * OCENA


31/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Miscellanea czyli Rzeczy rozmaite. - Kraków : Wydawnictwo Fall, 2007 - 142, [1] s. - ISBN 978-83-60117-53-8
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * ŻYCIE * NAUKA * WIEDZA * PRACA NAUKOWA * STUDIA * ZACHOWANIE SIĘ * AUTORYTET * SPOŁECZEŃSTWO* FELIETON


32/47

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Scientific and Educational Achievements in Tourism at the Academy of Physical Education in Krakow
W książce: Tourism in Scientific Research / ed. by Wiesław Alejziak and Ryszard Winiarski ; Academy of Physical Education in Kraków, University of Information Technology and Management in Rzeszów. - Kraków : Academy of Physical Education ; Rzeszów : University of Information Technology and Management, 2005. - Bibliogr. 4 poz. - S. 279-289 : 4 ryc.. - ISBN 83-89121-02-6, ISBN 83-89121-27-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRACA NAUKOWA * PUBLIKACJA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * AWF KRAKÓW


33/47

Autor: Ruchlewicz, Tadeusz
Tytuł: Wspomnienie - Mieczysław Tworzydło
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 88-89 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * 20 W. * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * DYDAKTYKA * PRACA ORGANIZACYJNA * PRACA NAUKOWA * ŁUCZNICTWO * BIOMECHANIKA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * TWORZYDŁO, MIECZYSŁAW


34/47

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Z nad Warty i moczarów Polesia pod tatrzańskie stoki
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 94-96 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNE * HISTORIA SPORTU * 20 W. * 21 W. * NARCIARSTWO * PRACA NAUKOWA * DYDAKTYKA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * KRASICKI, SZYMON


35/47

Autor: Żuchowicz, Adam; Trzepla, Stanisław Oprac.
Tytuł: Ryszard Kubica 'Portos'
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 92-94 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * BIOMECHANIKA SPORTU * PRACA NAUKOWA * BIOGRAFIA * WSPOMNIENIE * KUBICA, RYSZARD


36/47

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Pasjonat turystyki - Alina Łukowska
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S, 101-104 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * PRACA DYDAKTYCZNA * PRACA NAUKOWA * OBÓZ LETNI * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * WSPOMNIENIE * ŁUKOWSKA, ALINA


37/47

Autor: Wierzba, Katarzyna; Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Andyjski kondor
W czasop.: Dziennik Pol.. - 2004, nr nr 62. Dodatek: : Pejzaz Polski : sobotnio-niedzielny mag. "Dziennika Polskiego', 2004, nr 11, s. 36, 26. - 5 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PSYCHIATRIA * MEDYCYNA NATURALNA * GÓRY * WYPRAWY * PODRÓŻE * NDIANIE * ANDY * PRACA NAUKOWA * ROZMOWA * RYN, ZDZISŁAW JAN


38/47

Autor: Bętkowska, Teresa; Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Smak życia : w blasku Kordylierów : [rozmowa z prof. Z. J. Rynem]
W czasop.: Alma Mater. - 2004, nr 62, s. 43--47. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GÓRY * PSYCHIATRIA * ANTROPOLOGIA * MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA * PODRÓŻE * INDIANIE * PRACA NAUKOWA * ZAINTERESOWANIA * BIOGRAFIA * RELACJE OSOBISTE * AMERYKA POŁUDNIOWA* MEDYCYNA GÓRSKA * PSYCHIATRIA TRANSKULTUROWA


39/47

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Bętkowska, Teresa
Tytuł: Z lotu kondora
W czasop.: Fiat wokół nas. - 2004, nr 52, s. 10--11. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * PODRÓŻE * PRACA NAUKOWA * PSYCHIATRYIA * ANTROPOLOGIA * KULTURA * INDIANIE * AMERYKA POŁUDNIOWA * RELACJE OSOBISTE * ROZMOWA


40/47

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: La vida dedicada a la medicina de montana
W książce: Nuevos progresos en medicina de montana : libro de actas de las XVII Jornadas de Medicina y Socorro en Montana / coord. Javier Botella de Maglia, Aurora Espacio Casanovas, Vicente Ferrer Lopez. - Valencia : SEMAM, 2006. - Bibliogr. 22 poz. - XVII Jornadas de Medicina y Socorro en Montana - S. [97]-100 : 6 fot..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PRACA NAUKOWA * GÓRY * ALPINIZM * WSPINACZKI * PODRÓŻE * RELACJE OSOBISTE * KONFERENCJA* MEDYCYNA GÓRSKA


41/47

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: 'Tempus fugit'
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 50.-60.). - S. 119-126 : 5 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * FIZJOLOGIA SPORTU * PRACA NAUKOWA * DYDAKTYKA * WSWF KRAKÓW * AWF KRAKÓW * KAULBERSZ, JERZY


42/47

Autor: Tyka, Aleksander
Tytuł: Superrocznik 70-74
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - (Lata 70.-80.). - S. 169 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * WSWF * AWF KRAKÓW * ABSOLWENCI * KARIERA ZAWODOWA * PRACA NAUKOWA * PRACA DYDAKTYCZNA * WSPOMNIENIE


43/47

Autor: Kretchmar, Scott R.; Zowisło, Maria Oprac.; Zowisło, Maria Oprac.
Tytuł: R. Scott Kretchmar
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [169]--174. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * KINEZJOLOGIA * PRACA NAUKOWA * BIOGRAFIA * STANY ZJEDNOCZONE* KRETCHMAR, SCOTT R. * PENN STATE UNIVERSITY


44/47

Autor: Jirasek, Ivo; Zowisło, Maria Oprac.
Tytuł: Ivo Jirasek
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [175]--179. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * ANTROPOLOGIA * KINETYKA * PRACA NAUKOWA * REDAKTOR * BIOGRAFIA* KINANTROPOLOGIA * UNIVERSITA PALACKEHO V OLOMUNCI * JIRASEK, IVO


45/47

Autor: Kosiewicz, Jerzy; Zowisło, Maria Oprac
Tytuł: Jerzy Kosiewicz
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [181]--187. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA SPORTU * SOCJOLOGIA SPORTU * ANTROPOLOGIA * PRACA NAUKOWA * SPORT * TEATR * BIOGRAFIA * AWF WARSZAWA* KOSIEWICZ, JERZY


46/47

Autor: Zowisło, Maria Oprac.
Tytuł: Józef Lipiec
W czasop.: Studia Humanist.. - 2008, nr 8, s. [189]--194. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * FENOMENOLOGIA * AKSJOLOGIA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * REDAKTOR * PRACA NAUKOWA * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * AWF KRAKÓW * BIOGRAFIA * LIPIEC, JÓZEF


47/47

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Dobroć i sprawiedliwość
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 3, s. 32.
Słowa kluczowe: * PRACOWNIK NAUKOWY * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * POSTAW MORALNA * POSTAWA SPOŁECZNA * ŻYCZLIWOŚĆ * SPRAWIEDLIWOŚĆ * PRACA NAUKOWA * PUBLIKACJA * RECENZJA * OPINIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka