Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POSTER
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Autor: Pąchalski, Adam; Pąchalska, Maria; Kilar, Zygmunt
Tytuł: Ścieżka zdrowia dla pacjentów z niedowładem połowiczym i z afazją
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S. 123.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * PORAŻENIE * LECZENIE * ŚCIEŻKA ZDROWIA * ĆWICZENIA RUCHOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


2/17

Autor: Woźniacka, Renata
Tytuł: The Growth Process of Lower-Leg-Lenght in Children Practicing Various Sports, as Tested by Knemometry
W książce: X International Congress of Auxology, 'Human Growth in Sickness and in Health' Under the High patronage of thre president of the Republic of Italy, July 4-7, 2004 – Firenze (Italy) : abstracts / Edizioni Centro Studi Auxologici. - Florencja : Edizioni Centro Studi Auxologici ; NICOMP L. E., 2003. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 175-176.
Impreza: International Congress of Auxology 'Human Growth in Sickness and Health (10 ; 2004 ; Florencja)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT * KOŃCZYNA DOLNA * DZIECI * BADANIA NAUKOWE * POMIAR * DZIECI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA* POSTER


3/17

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Franchini, Emerson
Tytuł: Variations of techniques applied by olympic and world championships medallists
W książce: The Second International Judo Federation World Judo Conference, 24 July 2001, Ballsaal Ballroom, Sheraton Grand Hotel, Munich, Germany : Poster Presentation Program Booklet / International Judo Federation. - [Munich] : [s. n], 2001. - Pres. nr 38 - Opis na podst. informacji od autora - S. 32.
Impreza: International Judo Federation World Judo Conference (2 ; 2001 ; Munich)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * WALKA SPORTOWA * TECHNIKA SPORTOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


4/17

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Analysis and forecast of sports achievements of selected judo national teams between 1985 and 2000
W książce: The Second International Judo Federation World Judo Conference, 24 July 2001, Ballsaal Ballroom, Sheraton Grand Hotel, Munich, Germany : Poster Presentation Program Booklet / International Judo Federation. - [Munich] : [s. n.], 2001. - Pres. nr 39 - Opis na podst. informacji od autora - S. 32-33 .
Impreza: International Judo Federation World Judo Conference (2 ; 2001 ; Munich)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * PROGNOZOWANIE WYNIKÓW * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KADRA NARODOWA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* 1985-2000 * POSTER


5/17

Autor: Franchini, Emerson; Takito, Monica Yuri; Kiss, Maria Augusta Peduti Dal'Molin; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Physical fitness and anthropometric differences betweene elite and nonelite judo players
W książce: The Second International Judo Federation World Judo Conference, 24 July 2001, Ballsaal Ballroom, Sheraton Grand Hotel, Munich, Germany : Poster Presentation Program Booklet / International Judo Federation. - [Munich] : [s. n], 2001. - Pres. nr 9 - Opis na podst. informacji od autora - S. 15.
Impreza: International Judo Federation World Judo Conference (2 ; 2001 ; Munich)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE * POSTER


6/17

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: An analysis of age, manner of victory and different actions during the Olympic Judo Tournament in Sydney 2000
W książce: The Second International Judo Federation World Judo Conference, 24 July 2001, Ballsaal Ballroom, Sheraton Grand Hotel, Munich, Germany : Poster Presentation Program Booklet / International Judo Federation. - [Munich], 2001. - Pres. nr 40 - Opis na podst. - Opis na podst. informacji od autora. - S. 33-34.
Impreza: International Judo Federation World Judo Conference (2 ; 2001 ; Munich)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * WALKA SPORTOWA * TECHNIKA SPORTOWA * WIEK KALENDARZOWY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * BADANIA NAUKOWE* 2000 * POSTER


7/17

Autor: Żak, Marek; Mika, Piotr; Mika, Anna
Tytuł: Hipotonia ortostatyczna jako problem pacjentek w wieku geriatrycznym z nadciśnieniem tętniczym leczonych Enarenalem
W czasop.: Rehabil. Med.. - T 3, nr spec. (1999), s. 38. - Tytuł i tekst również w jęz. angielskim s. 37-38 - Numer posiada tytuł: Międzynarodowe Sympozjum 'Kardiologia 1999 - prewencja i rehabilitacja', Kraków, 30.09.1999 - 2. 0.1999 : wykłady i prace naukowe (streszczenia)
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Kardiologia 1999-prewencja i rehabilitacja' ( 1999 ; Kraków )
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GERIATRIA * CIŚNIENIE KRWI * TĘTNICA * LEKARSTWA * ZABURZENIA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


8/17

Autor: Stępalska, Danuta; Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: The relationship between airborne fungal spore concentration and gas and dust pollution in Cracow in 1999
W książce: Proceedings of the 7th International Congress on Aerobiology, Quebec, Canada. - [Quebec] : [S. n.], 2002. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - 173.
Impreza: International Congress on Aerobiology (ICA) 'Aerobiology : Coming of Age in a New Millennium' (7 ; 2002 ; Montreal)
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA* POSTER * 1999


9/17

Autor: Curyło, Marta
Tytuł: Youth attitude to their apperance and health condition witjh different body lipomatosis
W czasop.: Intern. J. Obes.. - Vol 30, suppl. 2 (2006), s. 7 .
Impreza: Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) 'Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first century' (16 ; 2005 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * TKANKA TŁUSZCZOWA * BODY MASS INDEX * CIAŁO * SAMOOCENA * ZDROWIE * MŁODZIEŻ * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA* POSTER * 2002


10/17

Autor: Rudzińska, M.; Stożek, Joanna; Bukowczan, Sylwia; Marona, M.; Wójcik, M.; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Balance and gait disturbances as predictor of falls in PD patients
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - Vol. 13, suppl. 2 (2006), s. 203.
Impreza: 10 ; 2006 ; Glasgow)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


11/17

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, M.; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, A.
Tytuł: Progression of the balance and gait disturbances in Parkinson 's disease patients
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - Vol. 13, suppl. 2 (2006), s. 205.
Impreza: 10 ; 2006 ; Glasgow)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZABURZENIA * UPADEK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONRERENCJA * REFERAT* POSTER


12/17

Autor: Rudzińska, M.; Mirek, Elżbieta; Stożek, Joanna; Chwała, Wiesław; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Falls predictive value of the assesing balance and gait
W czasop.: Mov. Disord.. - Vol. 21, suppl. 15 (2006), s. 553.
Impreza: International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders (10 ; 2006 ; Kioto)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


13/17

Autor: Duda, Krzysztof; Majerczak, Joanna; Kołodziejski, L.; Zapart-Bukowska, Justyna; Grandys, Marcin; Żołądź, Jerzy Andrzej
Tytuł: Effect of endurance training on the pain intensity induced by muscle biopsy in young, healthy men
W czasop.: Ból. - T. 8, numer specjalny (2007), str. 66. - Na okładce tytul: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kraków 27-29 września 2007
Impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (6 ; 2007 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * MIĘŚNIE * BIOPSJA * BÓL * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFEREN CJA * REFERAT* POSTER


14/17

Autor: Mika, Anna; Mika, Piotr
Tytuł: Is moderate physical activity enough for the prevention of spinal deformities due to osteoporosis in postmenopausal women?
W czasop.: J. Rehabil. Med.. - 2008, suppl. nr 47, s. 149 . - Bibliogr. 2 poz.
Impreza: European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (16 ; 2008 ; Brugia)
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * WADY POSTAWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MENOPAUZA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


15/17

Autor: Mika, Anna; Mika, Piotr
Tytuł: Strategies of post-exercise recovery - the valid criterion for assessing fatigue and recovery
W czasop.: J. Rehabil. Med.. - 2008, suppl. 47, s. 205--206. - Bibliogr. 1 poz.
Impreza: European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (16 ; 2008 ; Brugia)
Słowa kluczowe: * MIĘŚNIE * ZMĘCZENIE * WYSIŁEK FIZYCZNY * ODPOCZYNEK * CYKLOERGOMETR * KONFERENCJA * ZMĘCZENIE * CYKLOERGOMETR * FIZJOLOGIA SPORTU * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


16/17

Autor: Mróz, Waldemar; Burdyńska, Sylwia; Jedyński Marcin; Prokopiuk, Artur; Ślósarczyk, Anna; Łączka, Maria; Cholewa-Kowalska, Katarzyna; Menaszek, Elżbieta; Ścisłowska-Czarnecka, Anna; Niedzielska, Agata
Tytuł: Comparative study of hydroxyapatite and hydroxyapatite mixed with bioglass coatings of metallic implants, deposited by PLD method
W książce: Book of Abstracts : 2008 E-MRS Fall Meeting and Exhibit / Warsaw University of Technology. - [Warszawa] : pielaszek research, 2008. - http://science24.com/events/2202/boa/boa.pdf. - ISBN 83-89585-23-5
Impreza: E-MRS FALL Meeting ( Warszawa ; 2008)
Słowa kluczowe: * IMPLANTY * KOŚCI * KOMÓRKI * BIOLOGIA * CHEMIA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


17/17

Autor: Pamuła, Elżbieta; Kaczmarczyk, Mariusz; Bacakova, Lucie; Ścisłowska-Czarnecka, Anna; Dobrzyński, Piotr
Tytuł: Surface Modification of Aliphatic Polyesters in NaOH: an Effective Way to Improve Cell Adhesion and Functions
W książce: Book of Abstracts: 2008 E-MRS Fall Meeting and Exhibit. - [Warszawa] : pielaszek research, 2008. - 2 ryc. - http://science24.com/events/2202/boa/boa.pdf - równiez w: Source 8th World Biomaterials Congress 28 May- 1 June 2008, Amsterdam, The Niderlands - S. 271. - ISBN 3-89585-23-5
Impreza: E-MRS FALL Meeting ( Warszawa ; 2008, World Biomaterials Congress (8 ; 2008 ; Amsterdam)
Słowa kluczowe: * IMPLANTY * KOŚCI * KOMÓRKI * BIOLOGIA * CHEMIA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka