Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POLSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 510



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Henryk Jordan i jego rola w rozwoju kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1989, nr 11-12, s. 16-17, bibliogr. 16 poz..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * PEDAGOGIKA * KSZTAŁCENIE KADR * KURSY * ORGANIZACJA * HISTORIA * ROLA * POLSKA


2/510

Autor: Zdebski, Janusz; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Psychologia turystyki w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 107--116. - Summ. - 2 schem . - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * LITERATURA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * POLSKA


3/510

Autor: Marczyk, Stefan
Tytuł: Świadczenia z zakładowych funduszy socjalnych jako narzędzie realizacji polityki społecznej państwa w zakresie turystyki i wypoczynku w Polsce w latach 1985-1987 (na przykładzie wybranych resortów).
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 73-80, 4 tab. sum.. - Summ. - 4 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA SOCJALNA * WYPOCZYNEK * WCZASY * KOLONIE * ORGANIZACJA * FINANSE * FUNDUSZ SOCJALNY * POLSKA


4/510

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Zarys historii rekreacji fizycznej w Polsce do roku 1939. - Kraków : AWF, 1987 - 190 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 90) - Bibliogr. 108 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * HISTORIA * POLSKA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


5/510

Autor: Sobański K.; Tworzydło, Mieczysław
Tytuł: Wartości diagnostyczne wybranych prób sprawności specjalnej skoczków narciarskich.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T.15, s. 419-426, 6 tab. bibliogr. 8 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO KLASYCZNE * SKOKI * PROGNOZA * WYNIKI SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA SPECJALNA * TESTY * KORELACJA * SPORTOWCY * POLSKA


6/510

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Wyrzynanie się zębów stałych u dzieci polskich.
W czasop.: Rozprawy Wydz. Matem.-Przyr. PAU. - T. 74, Dział B, ser. 3, s. 1-15.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ZĘBY * DZIECI * POLSKA


7/510

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Wyrzynanie się zębów stałych u dzieci polskich.
W czasop.: Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. PAU Ser. III. - 1949, nr 2, s. 43-92..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ZĘBY * DZIECI * POLSKA


8/510

Autor: Mękarski, Bogusław; Krzemińska, Maria
Tytuł: Rozwój wychowania fizycznego w państwowych szkołach średnich w dwudziestoleciu międzywojennym.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 171-194, 2 tab. bibliogr. 40 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM * SZKOŁA ŚREDNIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


9/510

Autor: Mleczko, Edward; Borawski, Krzysztof
Tytuł: Polska szkoła biegów średnich - ale jaka?
W czasop.: Lekkoatletyka. - 1987, nr 10-11, s. 47-49, 2 tab. 4 wykr..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * TRENING * OBJĘTOŚĆ TRENINGU * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * MODEL * OCENA * POLSKA


10/510

Autor: Kubalska, Helena
Tytuł: Sprawozdanie z VII Mistrzostw Polski w gimnastyce artystycznej.
W czasop.: Gimnastyka. - 1966, nr 3, s. 62-67..
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * ZAWODY * POLSKA


11/510

Autor: Krasicki, Szymon; Nazarko, Romana
Tytuł: Aktualny stan i perspektywy rozwojowe polskich prac badawczych w biegach narciarskich.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 201-210, bibliogr. 53 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BIEGI * TEORIA * BADANIA NAUKOWE * PROBLEM * POLSKA


12/510

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Z badań nad motywacją zachowań wolnoczasowych o charakterze rekreacyjnym
W książce: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu AWF, Kraków 17-18 października 1983 / [red. nauk. Jan Szopa]. - Kraków : AWF, 1984. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 36). - Bibliogr. 22 poz. - S. 272-285 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * REKREACJA RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * STUDENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * REALIZACJA * MOTYWACJA * GRUPY SPORTOWE * OCENA * BADANIA NAUKOWE * POLSKA


13/510

Autor: Stawiarski, Władysław; Walczyk L.
Tytuł: Wpływ cech morfologicznych oraz skuteczność wybranych elementów gry na wynik sportowy w piłce ręcznej kobiet.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1985, nr 12, s. 27-35, 26, 1 fot. 9 tab. bibliogr. 16 poz..
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PIŁKA RĘCZNA * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * WYNIKI SPORTOWE * CECHY MORFOLOGICZNE * TECHNIKA * GRA * ELEMENT * SKUTECZNOŚĆ * KORELACJA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * OBSERWACJA * KADRA NARODOWA * POLSKA


14/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kęsek, Marian
Tytuł: Ocena wyszkolenia techniczno-taktycznego uczestników ogólnopolskich zawodów judo
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1985, nr 7-8, s. 12--19. - 8 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * TRENING SPORTOWY * SZKOLENIE * ZAWODY * ZAWODNICY * TECHNIKA * TAKTYKA * SKUTECZNOŚĆ * MODEL * POLSKA


15/510

Autor: Mazurkiewicz, Anna; Kołomyjska, Grażyna; Kulesza, Wanda
Tytuł: Funkcja szkoły i placówek upowszechniania rekreacji w wychowaniu do kultury fizycznej
W książce: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeństwie : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniach 18-19 maja 1979 roku / [red. nauk. Stefan Żmuda]. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 33). - S. 131-138.
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: Rola i zadania rekreacji we współczesnym społeczeńswie ( 1979 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE * REKREACJA RUCHOWA * PROPAGANDA * NAUCZANIE * INSTYTUCJA * ROLA * CZAS WOLNY * BADANIA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * ABSOLWENCI * POLSKA


16/510

Autor: Kozioł, Ryszard
Tytuł: Trening ogólnorozwojowy i metodyka szkolenia w alpiniźmie. - Kraków : AWF, 1984 - 208 s. : 34 rys., 14 tab. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 69) - Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HISTORIA * TRENING * TRENING SZYBKOŚCI * TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * TRENING GIBKOŚCI * TRENING OGÓLNO-ROZWOJOWY * NAUCZANIE * METODYKA * TRENER * KURSY * PROGRAM * ORGANIZACJA * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


17/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia walorów turystycznych. - Kraków : AWF, 1983 - 303 s. : 7 tab., 9 map ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 63)
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * TURYSTYKA * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


18/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Życie prywatne olimpijczyków po zakończeniu kariery sportowej.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1982, nr 11, s. 29-37, 7 wykr. rez.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * WARUNKI BYTOWE * RODZINA * ZDROWIE * WYPOCZYNEK


19/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Sport w systemie wartości olimpijczyków.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1982, nr 8-9, s. 45-53, 1 tab. rez. sum.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * SPORT * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * KARIERA SPORTOWA * ZMIANA * TRENER * PRACA ZAWODOWA * OSOBOWOŚĆ * AUTORYTET


20/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Pozycja społeczno-zawodowa polskich olimpijczyków po zakończeniu kariery zawodniczej.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1982, nr 10, s. 40-49, 4 tab. 5 wykr. rez. sum.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * SPORT * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * KARIERA SPORTOWA * ZMIANA * PRACA ZAWODOWA * WYKSZTAŁCENIE * POZYCJA SPOŁECZNA * RODZINA


21/510

Autor: Żarek, Janusz
Tytuł: Wyniki sportowe a struktura psychologiczna drużyn piłki nożnej w Polsce.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1966, nr 2, s. 87-103, 19 tab. bibliogr. 19 poz..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * WYNIKI SPORTOWE * PSYCHOLOGIA * DRUŻYNA * POLSKA


22/510

Autor: Hądzelek, Kajetan; Wroczyński, Ryszard; Góra, Władysław Red.
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w Galicji w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszych latach XX wieku
W książce: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce : (mater. na Plenum GKKFiT z okazji 100-lecia sportu polskiego). - Warszawa : Komisja Historyczna GKKFiT, 1967. - Współudział Kazimierza Toporowicza w redagowaniu rozdziału - s. 9-39.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


23/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Piasecki Wenanty (1832-1909)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11 (1967), nr 4, s. 168--170. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * PIASECKI, WENANTY


24/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Cenar Edmund (1856-1913)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11, nr 2 (1967) s. 117--119. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY* CENAR, EDMUND


25/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Tyszecki Teofil (1864-1910)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11 (1967), nr 3, s. 149--150. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * TYSZECKI, TEOFIL


26/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Cybulski Napoleon Nikodem (1854-1919)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11, nr 4, (1967), s. 163--165. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* CYBULSKI, NAPOLEON NIKODEM


27/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Piasecki Eugeniusz Witold (1872-1947)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11 (1967), nr 4, s. 170--174. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PIASECKI, EUGENIUSZ WITOLD


28/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Madeyski Edward (1832-1906)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11 (1967), nr 1, s. 107--109. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * MADEYSKI, EDWARD


29/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Edward Marceli Madeyski (1832-1906).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1974. - T. XIX z.80, s. 120-121..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY* MADEYSKI, EDWARD MARCELI


30/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Bierkowski Ludwik Józef (Szreniawa) (1801-1860)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 1, nr 1 (1967), s. 103--105. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * BIERKOWSKI, LUDWIK JÓZEF


31/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Antoni Kolczyński, przydomek Kolka (1801-1860).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1967. - T. XIII z. 57, s. 309, bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * BOKS * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


32/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kotlarczyk Józef (1907-1959)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 12, nr 3 (1968), s. 92--93.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * PIŁKA NOŻNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KOTLARCZYK, JÓZEF


33/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Józef Kotlarczyk (1907-1959).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1969. - T. XIV z. 62, s. 475..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * PIŁKA NOŻNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


34/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kotarba Stefan (Szczepan) (1901-1964), pseud. Jan Szczerba
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1968, T. 12 nr 3, s. 91-92. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KOTARBA, STEFAN (SZCZEPAN)


35/510

Autor: Laskiewicz, Henryk; Góra, Władysław Rec.; Toporowicz, Kazimierz Rec.
Tytuł: Sport robotniczy. T. 6, Robotnicza kultura fizyczna w Polsce w latach 1918-1939. - Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1971 - 231, [27] s. : fot., tab. ; 21 cm - Bibliogr. s. 172-217
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


36/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Mielech, Stanisław (1894-1962)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1976, T. 20 nr 2, s. 62-63, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * MIELECH, STANISŁAW


37/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Bolesław Józef Franciszek Macudziński (1893-1966).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1974. - T. XIX z. 80, s. 99, bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


38/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Eugeniusz Lokajski, pseud. ppor. Brok (1909-1944).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1972. - T. XVII z. 75, s. 532-533, bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * LEKKOATLETYKA * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


39/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Henryk Liefeld (1894-1937).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1972. - T. XVII z. 73, s. 312, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


40/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Alfred Loth (1882-1967).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1972. - T. XVII z. 75, s. 564, bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


41/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Bujwid Odo, Feliks, Kazimierz (1857-1942)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 16, nr 1 (1972), s. 119--120. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* BUJWID ODO, FELIKS, KAZIMIERZ


42/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Godlewski Emil (młodszy) 1875-1944
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 15, nr 3 (1971), s. 149--150. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* GODLEWSKI, EMIL


43/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Christoff Otto (1906-1949)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 15, s. 147--148. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* CHRISTOFF, OTTO


44/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Julian Leśniewski (1897-1969). Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1971, T. 15 nr 1, s. 148-149, bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


45/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kazimierz Laskowski (1899-1961).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1971. - T. XIV z. 71, s. 529-530, bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * SZERMIERKA * BOKS * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


46/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Janusz Kusociński - przydomek Kusy (1907-1940).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1971. - T. XVI z. 69, bibliogr. 13 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * SPORTOWCY * LEKKOATLETYKA * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


47/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Helena Kuczalska Prawdzic (1854-1927).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1971. - T. XVI z. 68, bibliogr. 4 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


48/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz; Hądzelek, Kajetan
Tytuł: Pierwsze polskie publikacje z dziedziny wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 14, nr 4 (1970) s. 163--178. - Summ., rez. - 8 fot. - Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PUBLIKACJA * POLSKA


49/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Tadeusz Kuchar (1891-1966).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1971. - T. XVI z. 68, bibliogr. 10 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


50/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Żegota Krówczyński (Ignacy) (1848-1893).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1970. - T. XV z. 66, s. 382, bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


51/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Rogalski Tadeusz Teodor (1881-1957)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 14, nr 2 (1970), s. 72--74. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)* ROGALSKI, TADEUSZ TEODOR


52/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kubalski Edward(1872-1958)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 14, nr 2 (1970), s. 70--72. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KUBALSKI, EDWARD


53/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Ruciński Szczęsny (1867-1926)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 14, nr 1 (1970) s. 109--110. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * RUCIŃSKI, SZCZĘSNY


54/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Klemensiewicz Zygmunt, pseud. Alfred Górny (1874-1948)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1970, T. 14 nr 3, s. 84--85. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)* KLEMENSIEWICZ, ZYGMUNT * GÓRNY, ALFRED


55/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Wyrzykowski Kazimierz (1868-1935)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 13 nr 3, s. 236-238, bibliogr. 4 poz.. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* WYRZYKOWSKI, KAZIMIERZ


56/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Jerzy Koszla (1935-1959).
W książce: Polski Słownik Biograficzny. - Kraków, 1969. - T. XIV z. 62, s. 374..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * SANECZKARSTWO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


57/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Koszla Jerzy (1935-1959
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 14, nr 1 (1970), s. 105--106. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * SANECZKARSTWO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* KOSZLA, JERZY


58/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Królikiewicz Adam Łukasz (1894-1966)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1969, T. 13 nr 2, s. 157--159. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * JEŹDZIECTWO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* KROLIKIEWICZ, ADAM ŁUKASZ


59/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Paweł Kozubek (1905-1961)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 13, nr 4 (1969), s. 153--154. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZ SPORTOWY * SPORTOWCY * TRENER * LEKKOATLETYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


60/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kotlarczyk Jan Andrzej pseudonim Kotlarczyk I, Stary Kotlarz (1903-1966)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 13, nr 2 (1969), s. 159--160. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORT * PIŁKA NOŻNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * KOTLARCZYK, JAN ANDRZEJ* KOTLARCZYK, I. * STARY KOTLARZ


61/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Adam Łukasz Królikiewicz (1894-1966).
W książce: Polski Słownik Biograficzny., 1970. - T. XV z. 66, s. 362-364, bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * JEŹDZIECTWO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


62/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Geneza idei olimpijskiej w Polsce, powstanie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1969, nr 4, s. 2-5, bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KOMITET OLIMPIJSKI * ORGANIZACJA * POLSKA


63/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kosecki Henryk (1928-1965)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 13, nr 4 (1969) s. 152--153. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * SPORTOWCY * SPORTY MOTOROWE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)* KOSECKI, HENRYK


64/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Wenanty Piasecki (1832-1909). Szkic życia i działalność z zakresie wychowania fizycznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 75-102, 3 fot. bibliogr. 77 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


65/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Figna, Józef (1886-1949)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 12, nr 3 (1968), s. 87-89.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* FIGNA, JÓZEF


66/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Ciechanowski Stanisław Witalis (1869-1945)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1968, T. 12 nr 1, s. 103-106. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BIOGRAFIA * CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


67/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Marian Stanisław Tokarski (1862-1942). Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1968, T. 12 nr 1, s. 113-115.. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)* TOKARSKI, MARIAN STANISŁAW


68/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Powstanie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1968, T. 12 nr 3, s. 23-28..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KOMITET OLIMPIJSKI * POLSKA * ORGANIZACJA


69/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Wyrobek Zygmunt (1872-1949)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 12, nr 2 (1968), s. 114--116. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * WYROBEK, ZYGMUNT * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


70/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Hemerling Kazimierz (1859-1939)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1968, T. 12 nr 2, (1968), s. 109--111. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


71/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Feliks Fidziński (22.XII.1890-30.VI.1967)
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 7. Cz. 3. Informcje, s. 138-139..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * DZIAŁACZE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)* FIDZIŃSKI, FELIKS


72/510

Autor: Tomasik J.; Romanowicz M.
Tytuł: Tańce mieszczan żywieckich.. - Warszawa : [S. n.], 1967 - 220 s. wkładka muz.
Słowa kluczowe: * TANIEC LUDOWY * TRADYCJA * POLSKA


73/510

Autor: Talaga J.
Tytuł: Specjalizacja piłki nożnej w wyższych szkołach wychowania fizycznego.
W czasop.: Piłka Nożna. - 1968, nr 10/11, s. 10-12, 1 tab..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * SPECJALIZACJA * WYŻSZE UCZELNIE WF * PROGRAM * NAUCZANIE * POLSKA


74/510

Autor: Talaga J.
Tytuł: Rozbor uspechu polskych futbalistov. /Analiza sukcesu polskich piłkarzy/.
W czasop.: Trener. - 1974, nr 11, s. 523-526, 2 fot..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * SUKCES * ANALIZA * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA


75/510

Autor: Talaga J.
Tytuł: Pół wieku polskiej piłki nożnej.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1969, nr 10, s. 464-467, 2 fot. 2 tab..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA * WYNIKI SPORTOWE * SUKCES * POLSKA


76/510

Autor: Talaga J.; Kwapuliński, Roman
Tytuł: Analiza stażu zawodniczego młodych piłkarzy na przykładzie kadry reprezentacyjnej juniorów.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1968, nr 2/3, s. 82-83..
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * MŁODZIEŻ * KADRA NARODOWA * STAŻ ZAWODNICZY * POLSKA


77/510

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Mistrzostwa Świata Mężczyzn oraz ocena gry zespołu polskiego.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1970, nr 1-4, s. 27..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ M. * SPRAWOZDANIE * KADRA NARODOWA * POLSKA


78/510

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Kształtowanie się wysokości i ciężaru ciała oraz wieku zawodniczek i zawodników kadry narodowej oraz zespołów ligowych w piłce ręcznej na tle czołowych drużyn świata.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 361-379, 6 tab. 9 wykr. bibliogr.16 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * BADANIA NAUKOWE * BIOLOGIA * CECHY MORFOLOGICZNE * WIEK KALENDARZOWY * ZAWODNICY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ŚWIAT * KADRA NARODOWA * POLSKA * ANALIZA * REKRUTACJA * SELEKCJA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.


79/510

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Analiza gry reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata na podstawie materiałów zebranych przez francuską Federację.
W czasop.: Piłka Ręczna. - 1970, nr 1-4, s. 37..
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * TECHNIKA * TAKTYKA * KADRA NARODOWA * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * GRA * POLSKA


80/510

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja w sprawie naukowych podstaw teorii wychowania fizycznego i sportu.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1955, nr 2, s. 225-228..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * KONFERENCJA * POLSKA


81/510

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Henryk Jordan pionier postępowego wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Problemy. - 1957, R. 13 nr 6, s. 443-445, il..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


82/510

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Henryk Jordan pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce.. - PWN Krak., 1968 - 258 s. 2 tabl. 1 wykr.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


83/510

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Dr Henryk Jordan - pionier postępowego wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Rocz. Nauk.-dyd. / WSP Krak.. - 1955, z. 3, s. 227-235, bibliogr..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


84/510

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Działalność dr Henryka Jordana na polu nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce./W 50-lecie śmierci/.
W czasop.: Wychow. Fiz. Szkol.. - 1957, R. 15 nr 3, s. 4, il..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * PEDAGOGIKA * PROGRAM * DZIAŁACZE * JORDAN, HENRYK * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


85/510

Autor: Jarowiecka, Teofila; Sacha S.
Tytuł: Walory krajoznawczo-turystyczne Polski.
W książce: Turystyka szkolna : poradnik dla nauczycieli - kierowników wycieczek krajoznawczo-turystycznych młodzieży szkolnej.. - W-wa, 1973. - s. 30-60..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA SZKOLNA * WYCIECZKA * ORGANIZACJA * SZKOŁA * PORADNIK * KRAJOZNAWSTWO * WALORY TURYSTYCZNE * POLSKA


86/510

Autor: Borkacki, Stanisław
Tytuł: Stopa życiowa robotników w Polsce w świetle badań budżetów rodzinnych.
W czasop.: Handel Wewn.. - 1964, nr 5, [s.p.].
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * SOCJOLOGIA * WARUNKI BYTOWE * FINANSE * ROBOTNICY * POLSKA


87/510

Autor: Cieszkowski, Stanisław
Tytuł: Dynamika rozwoju wyników juniorów w rzucie oszczepem w Polsce w latach 1955-1970.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 129-138, 1 tab. bibliogr. 6 poz. rez.sum..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUT OSZCZEPEM * SYSTEM NAUCZANIA * SKUTECZNOŚĆ * JUNIORZY * KARIERA SPORTOWA * WYNIKI SPORTOWE * WIEK KALENDARZOWY * POLSKA


88/510

Autor: Orchowski, Aleksander
Tytuł: Geneza i rozwój form uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 271-286, bibliogr. 24 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * HISTORIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


89/510

Autor: Petek, Leopold
Tytuł: O właściwe określenie znaczenia zawodu wychowawcy fizycznego i roli wyższych szkół wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Życie Szk. Wyż.. - 1961, nr 3, s. 73-78..
Słowa kluczowe: * WYŻSZE UCZELNIE WF * ROLA * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * POLSKA


90/510

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Hakim Polandi.
W czasop.: Służ. Zdr.. - 1963, nr 18/63, s. 3..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * ORGANIZACJA * POLSKA * LEKARZ * LECZENIE


91/510

Autor: Pąchalski, Adam; Bała, Marian
Tytuł: II Polska Wyprawa w Hindukusz. Kronika.
W czasop.: Taternik. - 1965, nr 1-2, s. 14-16..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * ORGANIZACJA * POLSKA * HINDUKUSZ


92/510

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: The eruption of permanent teeth in polish children. Wyrzynanie się zębów stałych u dzieci polskich.
W czasop.: Rozpr. Wydz. Mat. Przyr. PAU Dz. B. Ser. III.. - 1949, T.34 nr 2, s. 43-92..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * UZĘBIENIE * WIEK ZĘBOWY * DZIECI * POLSKA


93/510

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: The secular trend in the growth of Polish urban and rural children in 1956 and 1966. Sekularny trend wzrostu polskich dzieci pochodzenia miejskiego i wiejskiego w roku 1956 i 1966.
W czasop.: Mater. Pr. Antrop.. - 1970, nr 79, s. 3-29..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * TREND SEKULARNY * WYSOKOŚĆ CIAŁA * DZIECI * POCHODZENIE SPOŁECZNE * MIASTO * WIEŚ * POLSKA


94/510

Autor: Krzemińska, Maria
Tytuł: Humanistyczne aspekty w koncepcji gier i zabaw M.S.Tokarskiego.
W książce: III Konferencja 'Humanistyczne podstawy kultury fizycznej, aktualny stan badań'. Poznań, 24-25.XI.1978r.. - AWF Pozn., 1979. - (Wyd. monogr. ; nr 130). - s. 403-410, bibliogr.11 poz..
Słowa kluczowe: * GRY RUCHOWE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA


95/510

Autor: Oszast, Halina
Tytuł: Początki wychowania fizycznego w szkołach średnich m.Krakowa w II połowie XIX wieku. Nauczyciele, wyposażenie szkół, programy.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1975, T. 19 nr 2, s. 119-131, bibliogr. 35 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * SZKOŁA ŚREDNIA * PROGRAM * NAUCZYCIEL WF * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


96/510

Autor: Oszast, Halina
Tytuł: Hugo Kołłątaj as a supporter of physical education in the plans of national education. Hugo Kołłątaj jako rzecznik wychowania fizycznego w planach edukacji narodowej.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1974, nr 3, s. 27-32, bibliogr. 19 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * DZIAŁACZE * POLSKA * OKRES ROZBIORÓW * KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ * KOŁŁĄTAJ H.


97/510

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Rozwój polskiej lekkiej atletyki mężczyzn w okresie powojennym na tle spotkań międzypaństwowych w latach 1945-1967
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1968, nr 2, s. 8--11. - 14 rys., 2 tab. - Bibliiogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * ZESTAWIENIE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


98/510

Autor: Bugajski, Jan
Tytuł: Ludwik Bierkowski jako prekursor nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Cz. 2.
W czasop.: Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie. - 1968, T. 6. Cz. 1. Prace humanistyczne, s. 17-50, rez. sum..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * POLSKA * BIOGRAFIA * BIERKOWSKI, LUDWIK


99/510

Autor: Nelicki, Janusz
Tytuł: Zarys historii ćwiczeń akrobatycznych w Polsce i w świecie
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 28-30.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * AKROBATYKA SPORTOWA * HISTORIA * POLSKA * ŚWIAT


100/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Próba oceny poglądów na sport szkolny w Polsce XX-lecia międzywojennego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 257-271, bibliogr. 49 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * POGLĄDY * SZKOŁA * KLUB SPORTOWY * HISTORIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


101/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Koncepcje wychowania fizycznego w dziełach Andrzeja Frycza Modrzewskiego na tle myśli pedagogicznej polskiego Odrodzenia.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 181-192, 1 fot. bibliogr. 48 poz. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * POGLĄDY * FRYCZ-MODRZEWSKI A. * HISTORIA * POLSKA * OKRES PRZEDROZBIOROWY


102/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Idee Komisji Edukacji Narodowej w świetle poglądów Stanisława Ciechanowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1975, T. 13, s. 203-217, 1 fot. bibliogr. 33 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * POGLĄDY * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


103/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Idee Henryka Jordana w działalności Stanisława Witalisa Ciechanowskiego.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1978, nr 2, s. 61-62..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * DZIAŁACZE * BIOGRAFIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * JORDAN, HENRYK * CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS


104/510

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Badania nad kulturą czasu wolnego mieszkańców osiedli.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 241-255, 8 tab. bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MIASTO * PRACOWNICY * BADANIA ANKIETOWE * WYWIAD * POLSKA


105/510

Autor: Łobodziński, Andrzej; Posadzki, Antoni
Tytuł: Analiza zatrudnienia kadry trenerskiej w narciarstwie.
W książce: Wybrane problemy sportu kwalifikowanego : materiały Dorocznej Sesji Naukowej Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu 11 VI - 12 VI 1973 r.. - Kraków : AWF, 1974. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 9). - Bibliogr. 3 poz. - S. 85-94 : 6 tab..
Impreza: Doroczna Sesja Naukowa Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu ( 1973 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * TRENER * WYKSZTAŁCENIE * ZATRUDNIENIE * ANKIETA * ANALIZA * POLSKA


106/510

Autor: Libiszewska Z.
Tytuł: Z okien ambasady saskiej.. - PAX Wwa, 1969 - 222 s. 23 rys. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES ROZBIORÓW


107/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Z okien ambasady saskiej.. - W-wa, 1969 - 222 s. 23 rys. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES ROZBIORÓW * PODRĘCZNIK


108/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Z dziejów akademickich organizacji młodzieżowych chłopskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym.
W czasop.: Małopolskie Studia Hist.. - 1964, R. 6 z. 3/4, s. 132-142..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * STUDENCI * ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE * SZKOŁA WYŻSZA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


109/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Władze pruskie oraz opinia publiczna Prus i Niemiec wobec powstania listopadowego.
W czasop.: Rocz. Hist.. - 1964, R. 30, s. 87-128..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


110/510

Autor: Kocój, Henryk; Koza S.
Tytuł: Studenci krakowscy a święto 1 Maja w latach 1890-1939.
W czasop.: Pokolenia. - 1966, nr 1/13, s. 24-36..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * STUDENCI * SZKOŁA WYŻSZA * IDEOLOGIA * OKRES POROZBIOROWY * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


111/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Rząd i pruska opinia publiczna wobec powstania listopadowego.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1964, R. 11 nr 1, s.47-58..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


112/510

Autor: Dudziński, Emil
Tytuł: Ocena poziomu i postępu lekkiej atletyki kobiet w Polsce w latach 1957-1964.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 2. Prace przyrodnicze, s. 155-172, 7 tab. 12 wykr. bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ Ż. * OCENA * WYNIKI SPORTOWE * ZESTAWIENIE * PROGNOZA * POLSKA * NIEMCY


113/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Recenzja pracy Zofii Libiszowskiej. Misja polska w Londynie w latach 1769-1795.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1966, nr [?], [s. p.].
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * OKRES ROZBIORÓW * LONDYN (WIELKA BRYTANIA) * LIBISZEWSKA Z.


114/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Recenzja pracy Jana Dihma - Sprawa konstytucji ekonomicznej z 1791 /na tle wewnętrznej i zagranicznej sytuacji Polski/.
W czasop.: Wiad. Hist.. - 1959, nr 1/13/60, s. 65-67..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES ROZBIORÓW * DIHM J.


115/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Recenzja pracy Anneliese Gerecke - Das Deutsche Echo auf die Polnische Erhebung von 1830. Wiesbaden.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1968, nr 2, s. 460-463..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * PODRĘCZNIK


116/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Recenzja książki Władysława Zajewskiego 'Wydolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831'.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1965, R. 72 nr 1, s. 217-221..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * PODRĘCZNIK


117/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Prasa polska 1830-1831 w stosunku Prus do powstania listopadowego.
W czasop.: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. - 1963, T. 3 z. 1, s. 63-71..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


118/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Polskie zabiegi o neutralność Prus w powstaniu listopadowym.
W czasop.: Rocz. nauk.-dydakt. / WSP. - 1962, z. 14, s. 159-175..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


119/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Polskie rachuby w powstaniu kościuszkowskim na pomoc Francji.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1970, T. 9, s. 157-189..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES ROZBIORÓW * LITERATURA * ANALIZA * FRANCJA


120/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Polska a Francja w latach 1788-1790.
W czasop.: Rocz. nauk. dydakt. / WSP. - 1967, z. 26, s. 173-187..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * FRANCJA * 1788-1790


121/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Opinia publiczna Stuttgartu wobec powstania listopadowego.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1968, nr 1, s. 97-104..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


122/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Niemcy a powstanie listopadowe.. - PAX Wwa, 1970 - 179 s. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * NIEMCY


123/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Losy oddziałów Chłapkowskiego i Rybińskiego po przejściu granicy Prus w 1831 r.
W czasop.: Stud. Mater. do Hist. Wojsk.. - 1968, z. 2, [s. p.].
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


124/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Ideologia i działalność Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym.
W czasop.: Pokolenia. - 1963, nr 3, s. 29-42..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE * SZKOŁA WYŻSZA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA


125/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Berlińskie i poznańskie władze pruskie wobec wybuchu powstania listopadowego.
W czasop.: Rocz. nauk.-dydakt. / WSP Krak.. - 1965, z. 20, s. 101, 117..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * POLSKA


126/510

Autor: Lubaś, Julian; Żak, Stanisław
Tytuł: Przegląd najważniejszych testów ogólnej sprawności fizycznej stosowanych w praktyce szkolnego wychowania fizycznego i sportu.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 255-278, 1 tab. bibliogr. 84 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * TESTY * CECHY MOTORYCZNE * POLSKA * ŚWIAT * ZESTAWIENIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT SZKOLNY


127/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Prasa codzienna jako źródło badań nad dziejami kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku /'Nowa Reforma' 1882-1914/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 485-495, 2 fot. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * PRASA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


128/510

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Aconcagua - pięćdziesiąt lat później
W czasop.: Wierchy. - 1985, R. 54, s. 99-121, 7 fot. 1 mapa. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WYPRAWY * GÓRY * ANDY * ORGANIZACJA * SPRAWOZDANIE * BADANIA NAUKOWE * UCZESTNICTWO * POLSKA


129/510

Autor: Jasicki, Bronisław
Tytuł: Problematyka ontogenetyczna.
W czasop.: Mater. Pr. Antrop.. - 1973, nr 87, s. 35-49..
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ROZWÓJ FIZYCZNY * ONTOGENEZA * POLSKA


130/510

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: The influence of social politice in Poland on the forming of a tourism model inestablishments.
W książce: Social needs and their realization in tourism.. - Berne, 1977. - Tł. tyt.: Wpływ polityki społecznej w Polsce na kształtowanie się modelu turystyki w przedsiębiorstwach. - s. 150-154..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * POLITYKA * MODEL * POLSKA


131/510

Autor: Jarowiecka, Teofila; Sacha S.
Tytuł: Walory turystyczne Polski.
W książce: Turystyka szkolna.. - Warsza, 1970. - s. 40..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GEOGRAFIA * KULTURA * POLSKA


132/510

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Niektóre czynniki kształtowania zespołów osadniczych w południowej Polsce.
W czasop.: Rocz. Socjol. Wsi. - 1969, T. 7, s. 117-125..
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * ŚRODOWISKO * STRUKTURA * LUDNOŚĆ * EKONOMIA * POLSKA


133/510

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Na trasie... Ruch turystyczny młodzieży szkolnej /na wybranych przykładach Polski południowej/.
W czasop.: Wychowanie. - 1971, nr 17, s. 20-25..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA * ORGANIZACJA * POLSKA * BADANIA


134/510

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Kształcenie kadr.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1971, nr 7/8, s. 48-50..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * SZKOŁA * KSZTAŁCENIE KADR * POLSKA


135/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Działalność S.W.Ciechanowskiego w zakresie kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 247-280, bibliogr. 63 poz. sum..
Słowa kluczowe: * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * DZIAŁANIE * HISTORIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS


136/510

Autor: Dębski, Józef; Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przemiany funkcji turystycznych polskiego Spisza
W książce: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 18). - S. 221-239 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FUNKCJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BUDOWNICTWO * OBIEKT USŁUGOWY * ZAOPATRZENIE * TRANSPORT * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PROGRAMOWANIE * PROJEKT * POLSKA * SPISZ


137/510

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Dlaczego tenisiści polscy nie darzą sympatią gier podwójnych?
W czasop.: Biul. Pol. Zw. Ten.. - 1969, nr 2, s. 7, 3 tab..
Słowa kluczowe: * TENIS * GRA PODWÓJNA * ANALIZA * PSYCHOLOGIA SPORTU * ZAWODNICY * POLSKA * KONFERENCJA


138/510

Autor: Krzemińska, Maria
Tytuł: Działalność M.S.Tokarskiego w Parku Jordana.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1978, nr 1, s. 10-12, bibliogr. 29 poz..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * POGLĄDY * DZIAŁACZE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


139/510

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: Sprawność fizyczna kadry narodowej juniorów w konkurencjach biegowych.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1970, nr 3, s. 5-7, 1 rys. 1 tabl..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * POLSKA * KADRA NARODOWA


140/510

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Tenisiści polscy - czołówka w roku 1965 i 1966.
W czasop.: Biul. PZT. - 1969, nr 5-6, s. 6..
Słowa kluczowe: * TENIS * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ZESTAWIENIE * POLSKA


141/510

Autor: Dudziński, Emil
Tytuł: Analiza rozwoju lekkiej atletyki w Polsce w latach 1956-1961.. - PZLA W-wa, 1962 - 25 s.
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ROZWÓJ * ANALIZA * HISTORIA * POLSKA


142/510

Autor: Grochal, Jadwiga
Tytuł: Charakterystyka budowy ciała pływaków polskich.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1962, nr 3, s. 188-193..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE SPORTOWE * BUDOWA CIAŁA * SPORTOWCY * POLSKA


143/510

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978 - 244 s. : tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16) - Bibliogr. przy rozdz.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * PROGRAM * ROZWÓJ * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PRACA ZAWODOWA * OCHRONA ZDROWIA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * MODEL * PROBLEM * OCHRONA ŚRODOWISKA * POLSKA


144/510

Autor: Grabowska, Maria
Tytuł: Powstanie i działalność Państwowej Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej w latach 1919-1922
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 8-12.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * INSTYTUCJA WF I SPORTU * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


145/510

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera; Kowalski, Roman
Tytuł: Próba wyodrębnienia wybranych elementów składu i otoczenia terytorialnego systemu społecznego polskiego Spisza.
W czasop.: Folia Turistica. - 1991, nr 2, s. 105--121. - Summ. - 6 tab. - Bbibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * REGION * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * SPOŁECZEŃSTWO * STRUKTURA * SYSTEM * KULTURA * ETNOGRAFIA * ZABYTEK * WIEŚ * POLSKA * SPISZ * POLSKA - REGION KARPACKI


146/510

Autor: Bezeg, Adam
Tytuł: Treningowe metody polskych vyskarov.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1963, nr 4, [s. p.].
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK WZWYŻ * TRENING * METODA * ZAWODNICY * POLSKA


147/510

Autor: Bezeg, Adam
Tytuł: Analiza skoku wzwyż po pierwszym roku decentralizacji. /Ogólna analiza 100 wyników/.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1966, nr 8, s. 14-16, 2 tab. il..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK WZWYŻ * WYNIKI SPORTOWE * ANALIZA * POLSKA


148/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Walory turystyczne Polski- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : AWF Krak., 1990 - 267 s. : 12 tab., 12 map ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; Nr 63) - Bibliogr. 265-266
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * REGION * WYPOCZYNEK * KULTURA * SZTUKA * HISTORIA * 1945-... * WYPOCZYNEK * UZDROWISKO * POLSKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


149/510

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Kolarstwo krakowskie w latach 1886-1918 i jego wkład w tworzenie podstaw organizacyjnych kolarstwa w Polsce w latach 1919-1920.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1990, T. 24, s. 63-83, bibliogr. s. 78-79, rez. sum..
Słowa kluczowe: * KOLARSTWO * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA * SPORT * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY. KLUB SPORTOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (KRAKÓW) * ROZWÓJ SPORTU


150/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kęsek, Marian
Tytuł: Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników i zawodniczek judo.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1990, T. 24, s. 239-251. - Summ., rez. - Tab. wykr. - Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRZYGOTOWANIE TAKTYCZNE * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ATAK * OBRONA * SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ * JUNIORZY * JUNIORKI * SENIORZY * SENIORKI * TURNIEJE * POLSKA * METODY STATYSTYCZNE


151/510

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka i wypoczynek jako element polityki społecznej w Polsce.
W czasop.: Rocz. nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 5-35, 3 tab. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * POLITYKA SPOŁECZNA TURYSTYKI * POLSKA * CZAS WOLNY * HISTORIA * ZAKŁAD PRACY * FINANSOWANIE TURYSTYKI


152/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kształcenie kadr dla turystyki na poziomie wyższym w Polsce na tle światowych tendecnji, 1993 - 196 s. : 1 mapa, 1rys., 6 schem., 34 tab., 23 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 56) - Bibliogr. s. 141-153
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * ANKIETA * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * MODEL * POLSKA * ŚWIAT * TENDENCJA


153/510

Autor: Bugajski, Jan
Tytuł: Ludwik Bierkowski jako prekursor nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce w I połowie XIX w.
W czasop.: Rocz. nauk. / WSWF Krak.. - 1962, T.2. Cz.1. Prace humanistyczne., s. 149-195, 1 fot. bibliogr. s. 187-193, rez. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA * TEORETYCY SPORTU * BIERKOWSKI, LUDWIK * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ * POGLĄDY * POLSKA


154/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Stanisław Ciechanowski jako rzecznik powszechnego obowiązku wychowania fizycznego w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 279-308, bibliogr. 51 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BIOGRAFIA * CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS * HISTORIA * XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE * POLSKA * CHARAKTERYSTYKA


155/510

Autor: Cieszkowski, Stanisław; Cieszkowska, Anna; Stachura, Wiesław
Tytuł: Poziom sportowy dziesięcioboju w Polsce w latach 1972-1977.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1981, T. 18, s. 139-151, 5 tab. 10 wykr. bibliogr. 6 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * DZIESIĘCIOBÓJ * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * ZAWODNICY * KONKURENCJA * POLSKA


156/510

Autor: Cieszkowski, Stanisław
Tytuł: Analiza poziomu i postępu w rzutach lekkoatletycznych mężczyzn w Polsce w latach 1960-1978.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 85-98, 6 tab. 7 wykr. bibliogr. 6 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUT LEKKOATLETYCZNY * ANALIZA * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * POLSKA * ZSRR * SENIORZY * JUNIORZY


157/510

Autor: Cieszkowski, Stanisław
Tytuł: Ocena poziomu i postępu w skokach lekkoatletycznych mężczyzn w Polsce w latach 1960-1978.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 99-115, 8 tab. 8 wykr. rez. sum..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI LEKKOATLETYCZNE * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * SENIORZY * JUNIORZY * POLSKA * ZSRR * WYNIKI SPORTOWE


158/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Prasa codzienna jako źródło do badań nad dziejami kultury fizycznej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. 'Czas' /1848-1914/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 453-468, 4 tab. bibliogr. 23 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA * CHARAKTERYSTYKA * ANALIZA * PRASA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY


159/510

Autor: Mękarski, Bogusław
Tytuł: Koncepcja wychowania fizycznego w dziełach Andrzeja Frycza Modrzewskiego na tle myśli pedagogicznej polskiego Odrodzenia
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 21-25.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONCEPCJA * PEDAGOGIKA * POGLĄDY * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZDROWIE * POLSKA * OKRES PRZEDROZBIOROWY * MODRZEWSKI A.F. * KONFERENCJA


160/510

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Karta z dziejów stosunków Polski z rewolucyjną Francją : poseł rewolucyjny Francji w Warszawie 1791/92. - Kraków : WSWF, 1972 - 147 s. ; 20 cm-(Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; nr 6) - Bibliogr. s. 137-147
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLITYKA * POLSKA * FRANCJA * 1791-1792 * REWOLUCJA FRANCUSKA * DESCORCHES


161/510

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Bafania polskich antropologów w Egipcie
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1959, nr 8, s. 533-537, 5 fot..
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * WYPRAWY * EGIPT * BADANIA NAUKOWE * POLSKA * UCZESTNICTWO * ONTOGENEZA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WF SZKOLNE * NAUCZYCIEL WF * WYŻSZE UCZELNIE WF


162/510

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ontologiczne, aksjologiczne i teleologiczne podstawy współczesnej koncepcji wychowania fizycznego w Polsce.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1994, nr 11-12, s. 1-2..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONCEPCJA * KULTURA FIZYCZNA * UCZESTNICTWO * TERMINOLOGIA * POLSKA


163/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Podsumowanie i ocena polskiej aktywności alpinistycznej w Hindukuszu.
W czasop.: Wierchy. - 1985, R. 54, s. 275-277, 1 fot..
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * HIMALAIZM * HINDUKUSZ * UCZESTNICTWO * POLSKA * KONFERENCJA


164/510

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Logos i etos polskiego olimpizmu. /Kraków 12-14.10.1994r./.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1995, nr 1-2, s. 112-114..
Słowa kluczowe: * SPORT * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * OLIMPIZM * ETYKA * ETYKA SPORTOWA * SOCJOLOGIA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * PRAWO * EKOLOGIA * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1994 * POLSKA


165/510

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Polityka turystyczna w teorii i praktyce państw
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - s. 43-47.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia, )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * POLITYKA * POLITYKA TURYSTYCZNA * PAŃSTWO * PRAWO * PRZEMYSŁ PAMIĄTKARSKI I TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * ŚWIAT * POLSKA * GOSPODARKA RYNKOWA * SAMORZĄD TERYTORIALNY


166/510

Autor: Burzyński, Tadeusz
Tytuł: Zadania państwa w zakresie rozwoju turystyki - zagadnienia wybrane
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 48-52.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * PAŃSTWO * POLITYKA * EKONOMIA * GOSPODARKA RYNKOWA * GOSPODARKA NARODOWA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI * TURYSTYKA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * ORGANIZACJA * NARODOWA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA * POLSKA * REFERAT


167/510

Autor: Starzyk, Robert
Tytuł: Skuteczność reklamy
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 98-100.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA RYNKOWA * PROMOCJA * REGION * REKLAMA TURYSTYCZNA * SKUTECZNOŚĆ * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * REFERAT


168/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Społeczne determinanty aktywności sportowej środkowo- i wschodnioeuropejskich uczestników Zimowej Uniwersjady '93
W książce: Materiały konferencji ogólnopolskiej na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' / pod red. Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 72). - Nazwisko: Pawlak-Druzgała - Bibliogr. 9 poz. - S. 35-42 : 10 tab..
Impreza: Konferencja Ogólnopolska na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' ( 1993 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * SOCJOLOGIA SPORTU * FILOZOFIA SPORTU * TRENING * STUDIA * STUDENCI * SPORT * UNIWERSJADA * EUROPA ŚRODKOWA * EUROPA WSCHODNIA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA


169/510

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Odpowiedzialność hotelarzy. Skutki ratyfikowania przez Polskę konwencji o odpowiedzialności hotelarzy.
W czasop.: Hotelarz. - 1997, nr 1-2, s. 23..
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * PRAWO * AKTY PRAWNE * KONWENCJA * EUROPA * RADA EUROPY * POLSKA * KODEKS CYWILNY * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA


170/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Olimpijczycy międzyczasu : studium polskich uczestników igrzysk w latach 1976-1988. - Kraków : AWF, 1994 - 93 s. : 28 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 64) - Nazwisko: Pawlak-Druzgała - Summ.
Słowa kluczowe: * OLIMPIZM * FILOZOFIA SPORTU * SOCJOLOGIA SPORTU * SPORT ZAWODOWY * SPORT AMATORSKI * KARIERA SPORTOWA * REZYGNACJA * FINANSE * SPORTOWCY * OLIMPIJCZYK * POGLĄDY * POSTAWA SPOŁECZNA * ANALIZA * CHARAKTERYSTYKA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE


171/510

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Studium epidemiologiczne urazowości a zagrożenie wypadkowe w narciarstwie zjazdowym. - Kraków : AWF, 1994 - 119 s. : 67 tab., 43 ryc. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 65) - Streszcz. ang. - Bibliogr. s. 71-72
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * PRZYCZYNY * ANALIZA * POLSKA * BELGIA


172/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Geneza i początki sokolstwa polskiego /1867-1892/.
W książce: IV Krajowa Konferencja Naukowa 'Polonijna kultura fizyczna'. Rogi, 8-9 stycznia 1988 r.. - AWF Pozn., 1990. - (Wyd. monogr. ; nr 264). - s. 5-15, bibliogr. 15 poz..
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * ZWIĄZEK SPORTOWY * TOWARZYSTWA SPORTOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * POLSKA


173/510

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Polska YMCA a olimpizm
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 529-534.
Słowa kluczowe: * OLIMPIZM * SPORT * ORGANIZACJE * YMCA * ZWIĄZEK MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ * POLSKA * DZIAŁALNOŚĆ


174/510

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Polscy uczestnicy letnich i zimowych igrzysk olimpijskich inwalidów
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 569-575 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * IGRZYSKA INWALIDÓW * POLSKA * KADRA OLIMPIJSKA * UCZESTNICTWO * MEDAL OLIMPIJSKI * BADANIA ANKIETOWE


175/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Biograficzny konterfekt polskiego olimpijczyka
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała - s. 593-598.
Słowa kluczowe: * SPORT OLIMPIJSKI * OLIMPIJCZYK * POLSKA * HISTORIA * KARIERA SPORTOWA * BIOGRAFIA


176/510

Autor: Grabowski, Henryk Red
Tytuł: Ważniejsze daty w dziejach polskich uczelni wychowania fizycznego
W książce: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1993. - S. 81-82.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * HISTORIA * ORGANIZACJA * POLSKA


177/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Polscy olimpijczycy: status i styl życia dwóch generacji uczestników igrzysk w latach 1948-1972.
W czasop.: Almanach 1986. - [T.1], s. 169-179.. - Nazwisko: Pawlak-Druzgała
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * SPORT OLIMPIJSKI * SPORTOWCY * OLIMPIJCZYK * STYL ŻYCIA * KARIERA SPORTOWA * WYKSZTAŁCENIE * WYKSZTAŁCENIE * WARTOŚCI SPORTU * POLSKA * 1948-1972


178/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Ofiarski M.
Tytuł: Rynek turystyczny Stanów Zjednoczonych.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 65-83, 15 tab. bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * STANY ZJEDNOCZONE * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * TARGI * TURYSTYKA ETNICZNA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * POLSKA * BAZA NOCLEGOWA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA TURYSTYKI


179/510

Autor: Krasicki, Szymon; Pac-Pomarnacki, Andrzej Rozm.
Tytuł: W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Nagano wzięli udział najlepsi sportowcy (rozmowa z dr Szymonem Krasickim z AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie)
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1998, nr 3-4, s. 52-59, 2 fot..
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * HISTORIA SPORTU * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * NAGANO (JAPONIA) * JAPONIA * 1998 * KADRA NARODOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * PROGRAM * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYWIAD * AWF KRAKÓW* 2000


180/510

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Austrii
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 51-63. - 16 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * AUSTRIA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * TURYSTYKA ETNICZNA * POLONIA * PROMOCJA TURYSTYKI


181/510

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Włoch.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 4, s. 85-95, 15 tab. bibliogr. 8 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * WŁOCHY * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * BAZA NOCLEGOWA * WYDATEK TURYSTY * PROMOCJA TURYSTYKI


182/510

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Kształcenie kadr na potrzeby gospodarki turystycznej.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 1, s. 47-49, 1 rys.. - 1 rys.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * POLSKA


183/510

Autor: Wątroba, Janusz
Tytuł: Na krajowych trasach turystycznych.
W książce: Przewodnictwo turystyczne w Polsce.. - Warszawa: Wydaw. PTTK 'Kraj', 1986. - s. 208-219.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE * HISTORIA * POLSKA


184/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Charakterystyka budowy somatycznej zawodniczek karate
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1994, nr 3, s. 33--41. - Summ. - 7 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * KARATE * BUDOWA CIAŁA * CECHY SOMATYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYNIKI SPORTOWE * DYMORFIZM PŁCIOWY * ZAWODNICY * PŁEĆ Ż. * KADRA NARODOWA * POLSKA * BADANIA NAUKOWE


185/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przekształcenia programowe studiów turystycznych w Polsce na tle światowych tendencji
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1992, nr 2, s. 17--23. - 2 ryc. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * STUDIA * KADRA TURYSTYKI * POLSKA * ŚWIAT * MODEL


186/510

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Modele wypoczynku wakacyjnego i weekendowego w Polsce.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1991, nr 1/2, s. 29-36, tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * TURYSTYKA WAKACYJNA * TURYSTYKA WEEKENDOWA * POLSKA


187/510

Autor: Feiner, Małgorzata; Feiner, Janusz
Tytuł: Mikronauczanie w procesie kształcenia umiejętności dydaktycznych nauczyciela.
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1975, nr 4, s. 71-75, bibliogr. 3 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE * UMIEJĘTNOŚCI * NAUCZYCIEL * METODA * MIKRONAUCZANIE * ŚRODKI AUDIOWIZUALNE * PROGRAM * AMERYKA * EUROPA * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE


188/510

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Paranoja.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, Vol. 3, nr 1, s. 67-69.. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 19-21
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SŁUŻBA ZDROWIA * ORGANIZACJA * REFORMA * PROBLEM * POGLĄDY * KANADA * POLSKA


189/510

Autor: Gawroński, Wojciech; Smoleń R.; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Ocena znajomości zagadnień wspomagania farmakologicznego i dopingu wśród polskich slalomistów kajakowych
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 16--17.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KAJAKARSTWO * SLALOM KAJAKOWY * POLSKA * WSPOMAGANIE FARMAKOLOGICZNE * DOPING * AWF KRAKÓW * KADRA NARODOWA * ZAWODNICY * TRENER * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE * BADANIA ANKIETOWE


190/510

Autor: Mazurkiewicz, Anna; Onishi, Chieko
Tytuł: Tańce ludowe w programach nauczania w szkołach podstawowych i średnich w Polsce i w Japonii
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 139--157. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * TANIEC LUDOWY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * PROGRAM NAUCZANIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WF SZKOLNE * HISTORIA * POLSKA * JAPONIA


191/510

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji zawodowej
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, R. 15, nr 12 (1999), s. 21--26. - 8 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Sum.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRACA ZAWODOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WIEK DOJRZAY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŁUCZNICTWO * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * BADANIA ANKIETOWE * SŁOWACJA * UKRAINA * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA


192/510

Autor: Kilar, Julian Zygmunt; Lizis, Paweł; Pieniążek, Marek
Tytuł: Programy nauczania fizjoterapeutów w Niemczech i w Polsce na poziomie średnim zawodowym w świetle zaleceń World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
W książce: Fizjoterapia., 2000. - Sum. - 1 fot. 2 tab. - Bibliogr. 16 poz. - T. 8, nr 1, (2000), s. 39--44.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZANIE * STRUKTURA * PROGRAM * POLSKA * NIEMCY


193/510

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport osób niepełnosprawnych jako czynnik utrwalający efekty leczenia i usprawniania
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2001, nr 1, s. 41--51. - Artykuł również w jęz. ang. na s. 53--63
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA * REPREZENTACJA POLSKI * OLIMPIJCZYK * PŁEĆ Ż. * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * 1972 - 1988 * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * LECZENIE * SATYSFAKCJA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


194/510

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Sporty zimowe - tradycje i perspektywy
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2001, nr 9-10, s. 3--11.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT ZIMOWY * DYSCYPLINY SPORTOWE * NARCIARSTWO * SPORT AMATORSKI * ZAWODY * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * WYŻSZE UCZELNIE WF * PROGRAM NAUCZANIA * POLSKA


195/510

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Jordan Henryk (1842-1907)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 11, nr 4 (1967), s. 165--168. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * OKRES POROZBIOROWY * POLSKA * MEDYCYNA * PRACA NAUKOWA * DZIAŁACZ SPOŁECZNY * BIOGRAFIA * JORDAN, HENRYK


196/510

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Wprowadzenie euro, a turystyka. Cz. 1
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2001, nr 22, s. 15.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * WALUTA * EURO * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA * RYNEK TURYSTYCZNY * INWESTYCJE * FINANSE * PROMOCJA TURYSTYKI


197/510

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Wprowadzenie euro, a turystyk. Cz. 2
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2002, nr 1-2, s. 42--43.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * WALUTA * EURO * POLSKA * ŚWIAT


198/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Korespondencja Eugeniusza Piaseckiego do Stanisława Ciechanowskiego jako źródło do dziejów kultury fizycznej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
W książce: Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej. - Poznań ; Gorzów Wielkopolski : Poznańska Drukarnia Naukowa, 1992. - Zfsg - Bibliogr. s. 207-208 - S. 199-208 : 1 fot.. - ISBN 83-900895-0-5
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * BADANIA NAUKOWE * KORESPONDENCJA * PIASECKI, EUGENIUSZ * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * ARCHIWUM* CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS


199/510

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji społecznej
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 16, z. 1 (2002), s. 57--68. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * REHABILITACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * HISZPANIA * IRLANDIA


200/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sokolstwo polskie w latach 1867-1918. 1. Geneza Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na ziemiach polskich : powstanie 'Sokoła' we Lwowie
W książce: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997 / pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, 2001. - S. 5-8. - ISBN 83-7098-498-3
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * TOWARZYSTWA * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * 1867-1918 * WOJSKO * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * ORGANIZACJE PARAMILITARNE * HISTORIA * PATRIOTYZM * RUCH SOKOLI * GNIAZDO SOKOLE * POLSKA * CZECHY * WSPÓŁPRACA* TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' (LWÓW)


201/510

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Rynek turystyczny Austrii. - Kraków, 1994 - 45 s. :18 tab. ; 30 cm - Bibliogr. 11 poz - Praca wykonana na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (R-2.3,3)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * AUSTRIA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WYDATEK TURYSTY * BIURO PODRÓŻY * PROMOCJA TURYSTYKI


202/510

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie trójstronnego, transgranicznego rezerwatu biosfery 'Karpaty Wschodnie'
W czasop.: Wierchy. - R. 65 (1999), s. 224--226. - 2 fot. 1 mapa
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * REZERWAT BIOSFERY 'KARPATY WSCHODNIE' * USTRZYKI GÓRNE (WOJ. PODKARPACKIE) * REZERWAT BIOSFERY 'KARPATY WSCHODNIE' * USTRZYKI GÓRNE (WOJ. PODKARPACKIE) * KONFERENCJA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * POLSKA * SŁOWACJA * UKRAINA * OCHRONA PRZYRODY * STATUT * FUNKCJA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * POLSKA - REGION KARPACKI


203/510

Autor: Kruczek, Zygmunt Opr.; Sacha, Stefan Opr.
Tytuł: Testy i pytania dla kandydatów na pilotów wycieczek : materiały pomocnicze dla organizatorów, wykładowców na kursach pilotów wycieczek i kandydatów na pilotów. - Kraków : Proksenia, 2002 - 78 s. : fot. ; 23 cm - ISBN 83-915010-7-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * PILOT WYCIECZKI * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TESTY * POLSKA * ŚWIAT


204/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Olimpijczycy : polscy sportowcy w latach 1924-1998. - Kraków : AWF, 2000 - 311 s.; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 15) - Bibliogr. s. 305-306
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT OLIMPIJSKI * SPORTOWCY * POLSKA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA)* BIOGRAMY * 1924-1998


205/510

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Górskie zawiłości
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 6, nr 3 (2002), s. 175--176. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 68-69
Słowa kluczowe: * ETYKA SPORTOWA * KAJAKARSTWO * KOLARSTWO * POLSKA * POGLĄDY


206/510

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Untersuchung der Beurteilung touristicher Leistungen durch Touristen, die Polen besuchen : das Bild der Qualitat und die Art ihrer Ubermittlung
W książce: Urbanny vyvoj na rozhrani milenii / ed. Rene Matlovic. - Presov : Presovska univerzita, Presov, sk., 2000. - (Urbanne a krajinne studie ; nr 3). - Summ. - Tł. tytułu: Opinie turystów odwiedzających Polskę : jakość roduktu turystycznego i sposoby jej prezentowania - S. 355-365 : 5 ryc., 5 tab.. - ISBN 80-88885-80-9
Impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. 'Urbanny vyvin na rozhrani milenii a pozicia mestskeho organizmu Presova v tomto kontexte ( 1999 ; Presov)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * PRODUKT TURYSTYCZNY * POLSKA * KULTURA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


207/510

Autor: Tchórzewski, Dariusz; Rosiński, Jarosław
Tytuł: Tradycje, rozwój i perspektywy łyżiarstwa szybkiego na świecie i w Polsce
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2002 nr 3-4, s. [18]--41. - Summ. s 147, rez. s. 148-149 - 1 fot. 11 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT ZIMOWY * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * PUCHAR ŚWIATA * ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE * SPRZĘT SPORTOWY * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KADRA NARODOWA * ŚWIAT * POLSKA* SHORT TRACK


208/510

Autor: Ruchlewicz, Tadeusz; Staszkiewicz, Robert
Tytuł: Prędkość najazdu a długość skoku narciarskiego
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2002, nr 1-2, s. [44]--57. - Summ. s. 128, rez. s. 130-131 - 1 fot., 4 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * SKOKI NARCIARSKIE * DŁUGOŚĆ * PUCHAR ŚWIATA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ŚWIAT * POLSKA * PŁEĆ M.* MAŁYSZ, ADAM * NAJAZD * 2001-2002


209/510

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Ewolucja funkcji przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [23]--27. - Summ. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce ( 2002 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * GÓRY * TATRY * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * FUNKCJA * RATOWNICTWO GÓRSKIE * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* 19 W. * 20 W.


210/510

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: System zapewniania jakości kztałcenia kadr w zakresie turystyki i rekreacji
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 5 poz. - Referaty główne - S. 29-40 : 1 ryc., 5 tab..
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIA * KONCEPCJA * SYSTEM * JAKOŚĆ * RYWALIZACJA * MODEL * POLSKA * RYNEK PRACY * KONFERENCJA * REFERAT


211/510

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Sylwetka absolwenta wyższych studiów w zakresie turystyki i rekreacji
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Bibliogr. 8 poz. - Referaty główne - S. 41-46.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * METODYKA NAUCZANIA * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIA * MODEL * POLSKA * SYSTEM * ABSOLWENCI * SYLWETKA * OSOBOWOŚĆ * ZAINTERESOWANIA * PREDYSPOZYCJA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


212/510

Autor: Puchalska-Miętus, Katarzyna
Tytuł: Zasady oceny i klasyfikacji czasopism naukowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki turystycznej i rekreacyjnej
W książce: Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji : (materiały pokonferencyjne) : 25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja 18-19 września 2000 / pod red. Anny Nowakowskiej. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 81). - Sekcja 1 : Humanistyczne treści kształcenia - S. 53-60.
Impreza: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna '25 lat kierunku Turystyka i Rekreacja' ( 2000 ; Kraków - Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * CZASOPISMO * BAZA DANYCH * RANKING * POZIOM * OCENA * KLASYFIKACJA * BADANIA NAUKOWE * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * UNIA EUROPEJSKA * KRYTERIA OCENY * PUBLIKACJA * SPECJALIZACJA * RANGA * POLSKA * ŚWIAT * SZKOŁA WYŻSZA * KONFERENCJA * REFERAT* POTENCJAŁ NAUKOWY * PUBLIKACJA


213/510

Autor: Grabowski, Henryk Red
Tytuł: Społeczno-pedagogiczne problemy kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego. - Kraków : AWF, 1993 - 82, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYŻSZE UCZELNIE WF * PEDAGOGIKA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZYCIEL WF * POLSKA


214/510

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Kształcenie i doskonalenie kadr naukowych kultury fizycznej. - Warszawa : Spółdzielcza Agencja Reklamowa 'Spar', 1989 - 47, [1] s. : il. ; 21 cm-(Z Warsztatów Badawczych) - Bibliogr. przy rozdziałach - Streszcz. ang. ros.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * POLSKA


215/510

Autor: Żak, Stanisław
Tytuł: 'Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów Eurofit' - Romualda Stupnickiego i wsp. oraz 'Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, kryteria pomiaru wydolności organizmu Testem Coopera' - Stefana Pilicza i wsp.
W czasop.: Antropomotoryka. - 2002, nr 24, s. 127--133. - Bibliogr. 18 poz. - Rec.: Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów EUROFIT / Romuald Stupnicki, Ryszard Przewęda, Katarzyna Milde ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego.- Warszawa : Wydaw. AWF, 2002 - Rec.: Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ; Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera = Physical fitness score tables of Polish youth ; Criteria for measuring aerobic capacity by the Cooper test / Stefan Pilicz [et al.] ; red. nauk. Ryszard Przewęda. Warszawa : Wydaw. AWF, 2002
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ROZWÓJ FIZYCZNY * CENTYLE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TEST EUROFIT * TEST COOPERA * POLSKA * BADANIA NAUKOWE * KSIĄŻKA * RECENZJA* STUPNICKI, ROMUALD * PILICZ, STEFAN


216/510

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Polskie nurkowanie swobodne : dzieje, organizacje, wartości. - Kraków : Małgorzata Orlewicz-Musiał ; Sekcja Nurkowania Swobodnego Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystw\a Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2003 - S. 287, [7 tabl.] : fot., ryc. - Bibliogr s. 266-275 - ISBN 83-88609-03-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 w. * POLSKA * ŚWIAT * SPORTY WODNE * NURKOWANIE SWOBODNE * TURYSTYKA * REKREACJA * SPRZĘT * ORGANIZACJE * KLUB SPORTOWY


217/510

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Wpływ uprawiania dyscyplin sportu paraolimpijskiego na samopoczucie i stan zdrowia osob niepełnosprawnych (na przykładzie zawodników z Wegier i Polski)
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2003, t. 58, supl. 13: Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne^n[Cz. 2], s. 140--144. - Summ. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * POLSKA * WĘGRY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


218/510

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Styl życia osób niepełnosprawnych uprawiających sport paraolimpijski (na przykładzie zawodników z Węgier i z Polski)
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2003, t. 58, supl. 13: Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne^n[Cz. 2], s. 135--139. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * STYL ŻYCIA * POLSKA * WĘGRY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


219/510

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Gostyński, Piotr
Tytuł: Analiza i efekty przygotowań polskich narciarzy niepełnosprawnych do Mistrzostw Świata i Pucharu Świata 2000 w konkurencjach slalomu
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 16 poz. - Sesja tematyczna 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych' - S. 295-298.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * PRZEDYSPOZYCJA * MOTYWACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SLALOM * KONKURENCJA SPORTOWA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * PUCHAR ŚWIATA * POLSKA * 2000 * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA NAUKOWE * TEST 'WINGATE' * KONFERENCJA * REFERAT


220/510

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ontologiczne, aksjologiczne i teleologiczne podstawy współczesnej koncepcji wychowania fizycznego w Polsce
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Przedruk z: Kult. Fiz. 1994, nr 11-12, s. 1 in. - S. 190-193.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONCEPCJA * KULTURA FIZYCZNA * UCZESTNICTWO * TERMINOLOGIA * POLSKA


221/510

Autor: Milanowska, Kazimiera; Pąchalska, Maria
Tytuł: Wprowadzenie
W czasop.: Post. Rehab.. - 1991, nr 2, s. 5--7.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * DEPRESJA * CHORZY * OSOBOWOŚĆ * ŚWIAT * POLSKA * BADANIA NAUKOWE


222/510

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Zmiany przepisów prawa polskiego w zakresie turystyki - nowelizacja ustawy o usługach w turystyce
W książce: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki : 'Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki' : 27, 28, 29 listopad 2000 : 04, 05, 06 grudzień 2000 : szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki - Departament Turystyki przy wsparciu Stowarzyszenia 'Akademia Europejska w Beskidach'. - Kraków : AWF. Instytut Turystyki, 2000. - S. 56-75.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USŁUGI HOTELARSKIE * USTAWA * NOWELIZACJA * KLIENT * OCHRONA * USŁUGI TURYSTYCZNE * KADRA TURYSTYKI* USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * 1997 * 2000


223/510

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Ocena umów gwarancji i ubezpieczenia oferowanych biurom podróży na rynku ubezpieczeniowym
W książce: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki : 'Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki' : 27, 28, 29 listopad 2000 : 04, 05, 06 grudzień 2000 : szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki - Departament Turystyki przy wsparciu Stowarzyszenia 'Akademia Europejska w Beskidach'. - Kraków : AWF. Instytut Turystyki, 2000. - S. 81-93.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * GWARANCJA * UMOWA UBEZPIECZENIA * DYREKTYWA * KLIENT * TURYSTA * ZABEZPIECZENIE * ORGANIZATOR TURYSTYKI


224/510

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.; Mroczek, Renata Red.
Tytuł: Ocena parametryczna czasopism naukowych. - Kraków : AWF, 2003 - 110 s. : ryc., tab. - Bibliogr. przy rozdziałach
Słowa kluczowe: * NAUKA * POLSKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * LISTA FILADELFIJSKA * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI * SYSTEM


225/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Stowarzyszenia kultury fizycznej
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - S. 71-97 : 3 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * STRUKTURA ORGANIZACYJNA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJE * DEFINICJA * PRAWO * POLSKA * TRANSFORMACJA USTROJOWA * DEMOKRACJA * KONSTYTUCJA * USTAWA * 1997 * NOWELIZACJA * 1999 * KLUB SPORTOWY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY * POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI * POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI* USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * 1996


226/510

Autor: Wasztyl, Ryszard Red.
Tytuł: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej- Wyd. specjalne. - Kraków : AWF, 2002 - 389 s. : il. ; 23 cm -(Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85) - Bibliografia przy niektórych referatach - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * SPORT * HISTORIA SPORTU * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * WYCHOWANIE FIZYCZNE * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


227/510

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Filozofia polska wobec problemów kultury fizycznej w latach 1795-1939
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 44-56 : 1 fot.. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * DEFINICJA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * WZORZEC * PUBLIKACJA * KONFERENCJA * REFERAT


228/510

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Galicyjskie towarzystwa strzeleckie w latach 1790-1866
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 83-87. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * TOWARZYSTWA * STRZELECTWO * BRACTWO KURKOWE * DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA * GALICJA (POLSKA ; REGION) * POLSKA * 1790-1866 * KONFERENCJA * REFERAT* TOWARZYSTWO STRZELCÓW LWOWSKICH * TOWARZYSTWO STRZELECKIE KRAKOWSKIE


229/510

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Wodna turystyka kwalifikowana w Polsce na podstawie czasopisma 'Sport Wodny' 1925-1939
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 286-198 : 1 fot.. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WODNA * SPORTY WODNE * WIOŚLARSTWO * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * REKREACJA * POLSKA * 1925-1939 * TOWARZYSTWA * WYPOSAŻENIE * SPRZĘT * ZWIĄZEK SPORTOWY * KONFERENCJA * REFERAT* WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE * POZNAŃSKI KLUB WIOŚLARSKI * SPORT WODNY (CZASOPISMO) * POLSKI ZWIĄZEK NARCIARSKI * POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI


230/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Sanacyjny projekt ustawy o powszechnym obowiązku wychowania fizycznego młodzieży i o przysposobieniu wojskowym
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 313-328. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE * USTAWA * PROJEKT * 1920 * 1922 * 1925 * 1927 * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * KONFERENCJA * REFERAT* USTAWA 'O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MŁODZIEŻY I O PRZYSPOSOBIENIU WOJSKOWYM' * 1928


231/510

Autor: Czyż, Marek
Tytuł: Główne kierunki ideologii taternickiej okresu międzywojennego w świetle publikacji Jana Alfreda Szczepańskiego
W książce: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Ryszarda Wasztyla.- Wyd. specjalne - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 85). - S. 381-386 : 1 ryc.. - ISBN 83-89121-00-X
Impreza: Krajowa Konferencja Naukowa "Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej" (1 ; 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TATERNICTWO * ALPINIZM * HISTORIA * IDEOLOGIA * KIERUNEK * POLSKA * RYWALIZACJA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * PUBLIKACJA * KONFERENCJA * REFERAT* SZCZEPAŃSKI, JAN ALFRED


232/510

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz, Halina
Tytuł: Współczesne dylematy edukacji zdrowotnej w Polsce
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 7 poz. - S. 85-91. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NAUCZYCIEL * ROLA * KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI * PROGRAM NAUCZANIA * KONCEPCJA * POLSKA * ZDROWIE * DEFINICJA * WARTOŚĆ * ZAGROŻENIE ZDROWIA * DYDAKTYKA * KONFERENCJA * REFERAT


233/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Analiza wypadków w judo i ich prewencja
W książce: Materiały szkoleniowe / Polski Związek Judo. - Warszawa : PZJ, 1983. - Do użytku wewnętrznego - S. 2-15 : 5 ryc., 9 tab..
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * WYPADKI * URAZY * ZAPOBIEGANIE * ZAWODY * POLSKA * BADANIA NAUKOWE


234/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Modele kształcenia turystycznego na poziomie wyższym w wybranych krajach Europy i w Ameryce PN.
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 31-58.
Impreza: Konferencja 'The Model of Training Staff for Tourism Industry' ( 1989 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EDUKACJA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * MODEL * TURYZM * RUCH TURYSTYCZNY * STANY ZJEDNOCZONE * AUSTRIA * FRANCJA * POLSKA * SZWAJCARIA * WŁOCHY * NIEMCY * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * KONFERENCJA


235/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kęsek, Marian
Tytuł: Ocena wyszkolenia techniczno-taktycznego uczestników ogólnopolskich zawodów judo
W książce: Materiały szkoleniowe / Polski Związek Judo Nr 1/1985 . - Warszawa : PZJ, 1985. - Bibliogr. 10 poz. - Do użytku wewnętrznego - S. 28 -45 : 1 ryc., 8 tab..
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * WALKA SPORTOWA * TECHNIKA * TAKTYKA * TRENING SPORTOWY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYNIKI SPORTOWE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * POLSKA


236/510

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Rola nauki w doskonaleniu systemu kształcenia kadr kultury fizycznej
W książce: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red. nauk. Henryk Grabowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 1981. - S. 5-9.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej" ( 1980 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUKA * KADRA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * DOSKONALENIE * SZKOŁA WYŻSZA * POLSKA * ŚWIAT * PUBLIKACJA * CZASOPISMO * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJE * INSTYTUCJA * NAUCZYCIEL WF * STUDIA * KONFERENCJA


237/510

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Miniatury czyli filigranowe portrety wielkich dam polskiego sportu : polskie olimpijki z lat 1924-1994. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, 1995 - 91 s. ; 21 cm - Bibliogr. s. 86 - ISBN 83-86622-08-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 W. * SPORT KOBIET * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * OLIMPIJCZYK * PŁEĆ Ż. * POLSKA * BIOGRAFIA * SŁOWNIK


238/510

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Zdrowotno-higieniczne aspekty wychowania fizycznego w poglądach i działalności polskich lekarzy do 1914 r.. - Kraków : AWF, 2003 - 324 s. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 20) - Summ. - Bibliogr. s. 301-307
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * EDUKACJA FIZYCZNA * PROMOCJA ZDROWIA * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAPOBIEGANIE * LEKARZ * POGLĄDY * HISTORIA * POLSKA * PRACA HABILITACYJNA


239/510

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Aktywność ruchowa w profilaktyce zdrowia na ziemiach polskich : ewolucja problematyki
W książce: Studia z dziejów kultury fizycznej / pod red. Tomasz Jurka. - Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., 2002. - Summ. - S. 387-396. - ISBN 83-906638-7-2
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * MEDYCYNA * HIGIENA * PROMOCJA ZDROWIA * LEKARZ * ZAPOBIEGANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * HISTORIA * POLSKA


240/510

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Dla olimpijskiej idei : studium o Polskiej Akademii Olimpijskiej
W książce: Studia z dziejów kultury fizycznej. - Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej, Instytut Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., 2002. - Summ. - Bibliogr 4 poz. - S. 149-160. - ISBN 83-906638-7-2
Słowa kluczowe: * SPORT * OLIMPIZM * RUCH OLIMPIJSKI * POLSKA AKADEMIA OLIMPIJSKA * HISTORIA * DZIAŁALNOŚĆ * PROGRAM * POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI * MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI * WSPÓŁPRACA * POLSKA


241/510

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Działalność Amerykańskiej Misji Wojskowej YMCA w Polsce w latach 1919-1922
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5, Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków kultury Fizycznej / pod red. Bernarda Woltmanna ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF i Oddział w Gorzowie Wlkp., Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii KF : Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF, 2002. - S. 127-137. - ISBN 83-906638-6-4
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * YMCA * DZIAŁALNOŚĆ * EDUKACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA


242/510

Autor: Drożdż, Piotr
Tytuł: K2 po polsku
W czasop.: Góry. - 2003, nr 4, s. 43.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * GÓRY * WSPINACZKI * WYPRAWY * POLSKA * HISTORIA * KARAKORUM * K2 (PAKISTAN)


243/510

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Perception of the paraolympic sport by the sport community of healthy people at the beginning of the 21st century
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 500--501. - Bibliogr. 2 poz. - Section 6: Sport of disabled, programs and efficiency of special physical activity programs
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SPORTOWCY * INTEGRACJA * IGRZYSKA INWALIDÓW * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


244/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Garcia Garcia, J.M.; Suay i Lerma, F.
Tytuł: Current problems of judo coach education
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 612--613. - Section 12: Education and excellance of sport staff
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * TRENING SPORTOWY * EDUKACJA FIZYCZNA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * SYSTEM * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA * HISZPANIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


245/510

Autor: Stanowski, Andrzej; Zdebska, Halina
Tytuł: Małysz: Bogu dziekuję. - Kraków : Biały Kruk, 2001 - S. 159, [1] s. : il. ; 29 cm-(Silni Ciałem i Duchem) - ISBN 83-914021-3-4
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT ZIMOWY * SKOKI NARCIARSKIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * MAŁYSZ, ADAM * BIOGRAFIA * POLSKA


246/510

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Mistrzowie nart. - Kraków : Polski Związek Narciarski ; Halina Zdebska, 2000 - 142, [2] s., [18] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm - Bibliogr. 17 poz. - Indeks
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * KADRA NARODOWA * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * BIOGRAFIA * POLSKA


247/510

Autor: Kszak, Anna; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Wpływ rocznego szkolenia wojskowego na sprawność motoryczną żołnierzy desantu
W książce: Morfofunkcjonalne uwarunkowania i skutki służby wojskowej / pod red. Marka Sokołowskiego. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2001. - Bibliogr. 9 poz. - S. 224-228 : 2 tab.. - ISBN 83-88748-10-6
Słowa kluczowe: * WOJSKO * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * ANTROPOLOGIA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * POLSKA* DESANT


248/510

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Przedmowa
W książce: Od Marusarza do Małysza : polscy skoczkowie 1924-2002 / Wojciech Szatkowski. - Zakopane : Fall, 2003. - S. 5-7.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 W. * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * SKOKI NARCIARSKIE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYNIKI SPORTOWE * PŁEĆ M. * POLSKA * BIOGRAFIA* 1924-2002


249/510

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Szkoła Gimnastyczna Krakowska w latach 1837-1840
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 31, nr 4 (1987), s. 83--98. - Summ.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * GIMNASTYKA * HISTORIA * 19 W. * 1837-1840 * POLSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * WYCHOWANIE FIZYCZNE POZASZKOLNE * BIERKOWSKI, LUDWIK* SZKOŁA GIMNASTYCZNA KRAKOWSKA (KRAKÓW)


250/510

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa
Tytuł: Kształcenie studentów Akademii Wychowania Fizycznego na tle ogólnej sytuacji współczesnych szkół wyższych
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 21--30. - Summ. - Bibliogr. s. 30
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SZKOŁA WYŻSZA * STUDENCI * KSZTAŁCENIE * PROGRAM NAUCZANIA * POLSKA * TRANFORMACJA USTROJOWA * GLOBALIZACJA * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE


251/510

Autor: Wolak, Grzegorz
Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące struktury ekonomiczno-społeczno-politycznej kraju i świata (podstawowe informacje)
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 7 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 227-235 : 2 tab.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * POLITYKA * PAŃSTWO * USTRÓJ * EKONOMIA * GOSPODARKA * RELIGIA * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA


252/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Franchini, Emerson
Tytuł: Specific Fitness of elite and novice judoist
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 2001. vol. 6, s. 81--97. - 7 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * TEST SPECJALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * POLSKA * BRAZYLIA * BADANIA NAUKOWE


253/510

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Świadomość istnienia u pacjentów terminalnie chorych
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 172-173 - S. 168-173 : 4 ryc.. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * CHOROBY * NOWOTWÓR * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * PACJENCI * ŚMIERĆ * DEFINICJA * HOSPICJUM * DEPRESJA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE * WIELKA BRYTANIA * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* CHOROBA NIEULECZALNA * SYTUACJA ŻYCIOWA * NIEPOKÓJ * AKCEPTACJA * CHOROBA TERMINALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


254/510

Autor: Szopa, Jan; Mleczko, Edward; Żychowska, Małgorzata; Jaworski, Janusz; Bujas, Przemysław
Tytuł: Possibilities of determination of genetic conditioning of somatic and functional traits on the bacgrounds of family studies: the review of results of comparaison of five polish populations
W czasop.: J. Hum. Kinet.. - 1999, vol. 2, s. 21--36. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 15 poz. - Antropomotoryka nr 21
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * ANTROPOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY MOTORYCZNE * CECHY SOMATYCZNE * DZIEDZICZENIE * POPULACJA * RODZICE * DZIECI * POLSKA * BADANIA NAUKOWE


255/510

Autor: Śliwa, Marcin; Rettinger, Wacław
Tytuł: Koleje wąskotorowe jako czynnik aktywizacji regionów turystycznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2003, nr 14, s. [133]--146. - Summ. - 6 tab. - 1 ryc. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * TRANSPORT TURYSTYCZNY * KOLEJ WĄSKOTOROWA * OSOBLIWOŚĆ TURYSTYCZNA * POLSKA


256/510

Autor: Takuechi, Hokao; Tatani, Haruyo; Ray, Rebecca; Ansari, Laila; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Differences in Judo Coaches' Values Between the U.S., Poland, and Japan
W książce: Program Booklet for The First International Judo Federation Judo Conference, 4-5 October 1999, International Convention Center, National Indoor Arena, Birmingham, England. - [Birmingham] : [s. n.], 1999. - Opis na podst. informacji od autora - S. 27.
Impreza: International Judo Federation Judo Conference (1 ; 1999 ; Birmingham)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * TRENING SPORTOWY * POLSKA * STANY ZJEDNOCZONE * JAPONIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


257/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Wiesław Jan Stanisławski (1909-1933)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 42 z. 1 [og. zb.] 172, Staniław, Ks. Mazowiecki - Stanisz Tadeusz / [red. nacz. Andrzej Romanowski ] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa-Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 2003. - Bibliogr. 15 poz. - S. 129-131. - ISBN 83-88909-11-8 (t. 42 z. 1) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * WSPINACZKI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * TATERNIK * DZIAŁALNOŚĆ * BIOGRAFIA * STANISŁAWSKI, WIESŁAW JAN * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


258/510

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa. - Kraków : Proksenia, 2000 - 252 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * ŚWIAT * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * OCHRONA ZDROWIA * PODRĘCZNIK


259/510

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa- Wyd. 3. - Kraków : Proksenia, 2001 - 261 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POLSKA * ŚWIAT * IMPREZY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * OCHRONA ZDROWIA * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


260/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od redakcji
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 5. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * POLSKA * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * KADRY TURYSTYKI * TRANSPORT TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA * ŻYWIENIE * PODRĘCZNIK


261/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Baza noclegowa
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 23-44 : 1 mapa, 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA * CENA * USŁUGI TURYSTYCZNE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * POKOJE GOŚCINNE * POLSKA * EUROPA * STATYSTYKA * WOJEWÓDZTWO * SYSTEM HOTELOWY * TURYSTYKA INDYWIDUALNA * TURYSTYKA KONGRESOWA * MARKETING * FRANCHISING * KONSORCJUM * KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO * PODRĘCZNIK


262/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Baza noclegowa
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 26-45 : 1 mapa, 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA * CENA * USŁUGI TURYSTYCZNE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * POKOJE GOŚCINNE * POLSKA * EUROPA * STATYSTYKA * WOJEWÓDZTWO * SYSTEM HOTELOWY * TURYSTYKA INDYWIDUALNA * TURYSTYKA KONGRESOWA * MARKETING * FRANCHISING * KONSORCJUM * KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO * PODRĘCZNIK


263/510

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Karty płatnicze w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 164-176 : 21 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * KARTA PŁATNICZA * HISTORIA * SYSTEM * ORGANIZACJE * KARTA KREDYTOWA * HOTELARSTWO * PODRĘCZNIK


264/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od wydawcy
W książce: Krajoznawstwo : zarys teorii i metodyki /[aut.] Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki. - Kraków : "PROKSENIA", 2003. - S. 5. - ISBN 83-915010-8-6
Słowa kluczowe: * KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * POLSKA * RUCH TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK


265/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych. - Kraków : Proksenia, 2002 - 284 s. : il. ; 23 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * REGION * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE


266/510

Autor: Jarowiecka, Teofila; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski i informacja turystyczna. - Kraków : TNOiK, 1974 - 211 s. :il. ; 21 cm - Bibliogr. s. 207-211
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * KRAJOBRAZ * KRAJOZNAWSTWO


267/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski : poradnik / [red. nauk. Janusz Sondel]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego, 1977 - 347 s. : il. ; 19 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * PORADNIK * WALORY TURYSTYCZNE * REKREACJA * REGION * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


268/510

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Usługi turystyczne : (wybrane zagadnienia). - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego, 1981 - 42 s. : il. ; 20 cm
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * POLSKA * ORGANIZACJA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI NOCLEGOWE * BAZA NOCLEGOWA * TRANSPORT TURYSTYCZNY * USŁUGI PRZEWOZOWE


269/510

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 107-121. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * PODRĘCZNIK


270/510

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 135-142. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


271/510

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 212-219. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * OPIEKA MEDYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


272/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Kszak-Krzyżanowska, Anna
Tytuł: Efektywność programów szkolenia w zakresie sprawności fizycznej w desancie i wojskach łączności
W książce: Biospołeczne aspekty kultury fizycznej w wojsku = Bio-social aspects of physical culture in the army / pod red. Marka Sokołowskiego. - Poznań : AWF, 2003. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ISSN 0239-7161 ; Nr 357). - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 168-180 : 3 tab., 6 rys..
Słowa kluczowe: * WOJSKO * KULTURA FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * POLSKA


273/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od redakcji
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 5. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * POLSKA * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * KADRY TURYSTYKI * TRANSPORT TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA * ŻYWIENIE * PODRĘCZNIK


274/510

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: El test de la condición fisica especifica del judo (SJFT) como instrumento para el control de entrenamiento
W książce: El sindrome de sobreentrenamiento: Una visión desde la psicobiología del deporte / Ferran Suay i Lerma (coord.). - Barcelona : Ed. Paidotribo, 2003. - S. [235]-241 : 7 ryc., 5 tab.. - ISBN 84-8019-745-5
Słowa kluczowe: * JUDO * TRENING SPORTOWY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KATEGORIE WAGOWE * ZAWODNICY * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * TEST SPECJALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * BADANIA NAUKOWE * BRAZYLIA * POLSKA


275/510

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Usługi turystyczne : przepisy i komentarz / Jerzy Raciborski. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999 - 294 s. ; 21 cm - ISBN 83-219-1022-X
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USŁUGI HOTELARSKIE * KLIENT * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * USTAWA * POLSKA


276/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Rynek turystyczny USA / Zygmunt Kruczek ; Instytut Turystyki. Zakład Naukowo-Badawczy w Krakowie. - Kraków : Instytut Turystyki. Zakład Naukowo-Badawczy, 1994 - 38 s. : tab. ; 30 cm - Bibliogr. s. 32-33 - Praca wykonana na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (R-2,3.10)
Słowa kluczowe: * RYNEK TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * RUCH TURYSTYCZNY * TURYSTA * STANY ZJEDNOCZONE * POLSKA


277/510

Autor: Grabińska, Ewa
Tytuł: Przekrojowo-czasowa analiza taksonometryczna bazy i ruchu turystycznego w Polsce
W czasop.: Probl. Turyst.. - Vol. 26, nr 1-4 (2003), s. 5--29. - 8 ryc., 14 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * ANALIZA * BAZA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * POLSKA * WOJEWÓDZTWO * REGION * KLASYFIKACJA * 1996 - 2000 * STATYSTYKA * WSKAŹNIK * BAZA NOCLEGOWA * BADANIA NAUKOWE* TAKSONOMETRIA * REZYDENT


278/510

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Biegi na orientację we współczesnym systemie szkolnictwa sportowego
W książce: Warsztaty metodyczne w biegu na orientację : materiały pokonferencyjne 'Gdańsk 2000' . - [Wrocław] : [AWF], 2000. - Bibliogr. 11 poz. - Opis na podst. informacji dostarczonych przez autora - S. 5-10 .
Słowa kluczowe: * BIEGI NA ORIENTACJĘ * SZKOLENIE * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODNICY * POLSKA


279/510

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: What we have brought to European Union in the field of sports medicine
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, nr 3-4 (2004), s. 126--128.
Impreza: 5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ORGANIZACJE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * 21 W.


280/510

Autor: Borkowski, Krzysztof; Fornagel, Marian
Tytuł: Integracyjne funkcje turystyjki na przyjkładzie 'Trójkąta Weimar'skiego"
W książce: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 33 poz. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów - Bibliogr. 33 poz. - S. 53-[72]. - ISBN 83-87658-44-8
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * FUNKCJE TURYSTYKI * INTEGRACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POLSKA * NIEMCY * FRANCJA * KONFERENCJA * REFERAT


281/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Promocja i informacja turystyczna. - Kraków : Proksenia, 2004 - 236, [4] s. : il., wykr. ; 24 cm - ISBN 83-915010-4-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * REKLAMA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * POLSKA


282/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Prasa dwudziestolecia międzywojennego z zakresu kultury fizycznej wobec śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Rocz. Hist. Prasy Pol.. - T. 6 (2003), z. 2 (12), s. 110--128. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PRASA * ORGANIZACJE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA* PIŁSUDSKI, JÓZEF


283/510

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie
W książce: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki, [aut. Anna Nowakowska et al.] ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Łowicz : MWSZH-P, 2004. - Mater. z konferencji, Łowicz 24-25 kwietnia 2003 r. - S. [9]-17. - ISBN 83-87222-30-5
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * REGION * SAMORZĄD TERYTORIALNY * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


284/510

Autor: Borkowski, Krzysztof; Mazanek, Leszek
Tytuł: Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego
W książce: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki, [aut. Anna Nowakowska et al.] ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Łowicz : MWSZH-P, 2004. - Mater. z konferencji, Łowicz 24-25 kwietnia 2003 r. - S. [85]-90. - ISBN 83-87222-30-5
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * PRODUKT TURYSTYCZNY * SAMORZĄD TERYTORIALNY * REGION * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


285/510

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Wpływ wprowadzenia euro na funkcjonowanie rynku turystycznego w Unii Europejskiej i Polsce. - Rzeszów : Wiesław Alejziak ; WSIiZ, 2001 - S. 1-[24] : tab. - Bibliogr. 31 poz. - Na okładce napis: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej', Rzeszów 16--18 listopada 2001
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej' (1 ; 2001 ; Rzeszów )
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * WALUTA * EURO * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


286/510

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera; Kowalski, Roman
Tytuł: Turystyczne szlaki kultury jako przykład integracji regionów Europy
W książce: Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska oraz Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. - Kraków : IT, 1999. - Bibliogr. 10 poz. - Na str. tytułowej: Współfinansowano przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej (Ustawa 212/92) oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Realizatorzy projektu: AVSI, AVSI polska, Instytut Turystyki w Karkowie
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REGION * INTEGRACJA * SZLAKI TURYSTYCZNE * KULTURA * EUROPA * POLSKA


287/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Wychowanie fizyczne i sport w sanacyjnym budżecie państwa
W książce: Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej. T. 1, Historia kultury fizycznej : (studia i szkice) / red. nauk. Tadeusz Rychta, Jerzy Chełmecki ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Historii Kultury Fizycznej. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003. - S. 106-109 : 1 tab.. - ISBN 83-910902-1-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * SPORT WYCZYNOWY * SPORT SZKOLNY * SPORT AKADEMICKI * BUDŻET * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


288/510

Autor: Schlegel-Zawadzka, Małgorzata; Babicz-Zielińska, Ewa; Szyguła, Zbigniew; Piórecka, Beata; Żwirska, Jaśmina; Przysławski, Juliusz; Hackney, Anthony
Tytuł: Physical activity, body image and dietary habits of polish adolescents
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, vol. 8, nr 3-4, s. 196. - Bibliogr. 3 poz.
Impreza: International Symposium Medicina Sportiva 2004 'Advances in Sports Medicine (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DIETA PRAWIDŁOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * PROGRAM * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


289/510

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Zarys aktualnych problemów informacji naukowej w Polsce
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 1997, nr 4, s. 3--5.
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * AKTY PRAWNE * POLSKA


290/510

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 2, s. 8--10.
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * POLSKA * INTEGRACJA * ŚRODOWISKO * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


291/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Andrzej Rutkowski (1894-1973)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 33 z. 2 [og. zb]. 137, Rustejko Józef - Rybicki Teofil / [red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1991. - Bibliogr. 12 poz. - S. 214-215. - ISBN 83-04-039-67-2 (t. 33 z. 2) ; 83-00148-9 (całość)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * PIŁKA NOŻNA * SĘDZIA SPORTOWY * DZIAŁALNOŚĆ * BIOGRAFIA * POLSKA * RUTKOWSKI, ANDRZEJ * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


292/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Karol Rommel (Rummel), (1888-1967)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 32 z. 3 [og. zb.] 134, Rozdeiczer - Kryszkowski Tadeusz - Różycki Ignacy / [red. nacz. Emanuel Rostworowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii].. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1991. - Bibliogr. 33 poz. - S. 495-496. - ISBN 83-04-03670-3 (t. 32 z. 3) ; 83-04-00148-9 (całość)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * SPORT * JEŹDZIECTWO * DZIAŁACZ * BIOGRAFIA * ROMMEL, KAROL * OLIMPIJCZYK * TRENER * OFICER * ROSJA * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


293/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Stanisław Jan Rowiński (1872-1952)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 32 z. 2 [og. zb.] 133, Rostworowski Andrzej - Rozdeiczer-Kryszkowski Tadeusz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii].. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1990. - Bibliogr. 17 poz. - S. 344-345. - ISBN 83-04-03566-9 (t. 32 z. 2) ; 83-04-00148-9 (całość)
Słowa kluczowe: * HISTORIA * GIMNASTYKA * NAUCZYCIEL * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * DZIAŁACZ * ROWIŃSKI, STANISŁAW JAN * BIOGRAFIA * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


294/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Włodek Ignacy, Jan (1907-1991), historyk i ekonomista, działacz sportowy
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 35, nr 2 (1991), s. 85--86. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * SPORT * KLUB SPORTOWY 'CRACOVIA' (KRAKÓW) * AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY (KRAKÓW) * DZIAŁACZ * WŁODEK, IGNACY JAN * BIOGRAFIA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


295/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Małkowski Andrzej, Juliusz (1888-1919), współtwórca polskiego skautingu, założyciel i redaktor 'Skauta', działacz niepodległościowy
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 35, nr 4 (1991), s. 83--84. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SKAUTING * HARCERSTWO * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * LWÓW (UKRAINA) * POLSKA * DZIAŁACZ * REDAKTOR * BIOGRAFIA * MAŁKOWSKI, ANDRZEJ JULIUSZ * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


296/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Skowrońska - Katolik Elżbieta (1949-1983), lekkoatletka, olimpijka
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 35, nr 4 (1991), s. 85--86. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * ZAWODY * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * BIEGI ŚREDNIE * LEKKOATLETA * BIOGRAFIA * SKOWROŃSKA - KATOLIK, ELŻBIETA * POLSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


297/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Buhl Zygmunt (1927-1978), lekkoatleta, olimpijczyk, nauczyciel wychowania fizycznego i trener, działacz sportowy
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, nr 1-2 (1992), s. [131]--132. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ZAWODY * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * SPRINT LA * LEKKOATLETA * NAUCZYCIEL * TRENER * BIOGRAFIA * BUHL, ZYGMUNT * POLSKA * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


298/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Panek Kazimierz (1873-1935)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, nr 1-2 (1992), s. 141--142. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * TATERNICTWO * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HIGIENA * ORGANIZACJE * DZIAŁACZ * REDAKTOR * LWÓW (UKRAINA) * POLSKA * BIOGRAFIA * PANEK, KAZIMIERZ * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


299/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Rowiński Stanisław (1872-1952), adwokat, działacz Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół'
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, Nr 3 (1992), s. 107--108. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * NAUCZYCIEL * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * DZIAŁACZ * REDAKTOR * BIOGRAFIA * ROWIŃSKI, STANISŁAW * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA)1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


300/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Chrobak Eugeniusz
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.112 . - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKI * RATOWNICTWO GÓRSKIE * BIOGRAFIA * POLSKA


301/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Długosz Jan
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk[ et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.151-152 . - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKI * LITERATURA * BIOGRAFIA * POLSKA


302/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: English Karol : właśc. Karol Artur English de Payne
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.191 . - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKI * PRAWO * BIOGRAFIA * POLSKA


303/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Heinrich Zygmunt Andrzej
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ;Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.281 . - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKI * BIOGRAFIA * POLSKA


304/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Korczak Piotr : pseud. Emil Kaczadze
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.444 . - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKA SKAŁKOWA * HISTORIA * BIOGRAFIA * POLSKA


305/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Kurtyka Wojciech
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s.1133-1135 - S.528-529. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKI * BIOGRAFIA * POLSKA


306/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Biel Stanisław
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.61. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKI * RATOWNICTWO GÓRSKIE * BIOGRAFIA * POLSKA


307/510

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Szczepański Jan Alfred pseud. Jaszcz
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - Bibliogr. s. 1133-1135 - S.947. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * TATERNICTWO * TATERNIK * WSPINACZKA * LITERATURA * DZIENNIKARSTWO * BIOGRAFIA * POLSKA


308/510

Autor: Winiarski, Ryszard; Kowalski, Roman
Tytuł: Waloryzacja obszarow górskich dla potrzeb turystyki i rekreacji
W książce: Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej polskich obszarów górskich : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ireny Jędrzejczyk ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2002. - Bibliogr. 25 poz. - Praca napisana dla uczczenia Międzynarodowego Roku Gór Anno Domini 2002 - S. 13-23. - ISBN 83-87478-41-5
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCENA * WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO * METODA * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * REKREACJA * TURYSTYKA * UZDROWISKA * POLSKA


309/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Stan organizacyjny stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowościa prawną działających w latach 1919-1927 na terenie byłego zaboru rosyjskiego
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.6. - Gorzów Wlkp : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF, 2004. - S. 133-137 : tab.. - ISBN 83-918032-8-7
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * WYCHOWANIE FIZYCZNE * HISTORIA SPORTU * PRAWO * POLSKA * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWA SPORTOWE


310/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Ewolucja struktur organizacyjnych stowarzyszeń kultury fizycznej w latach 1867-1939 na ziemiach polskich pod zaborami i w II Rzeczypospolitej
W książce: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 1 / [Krzysztof Ruchniewicz oraz Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Toruń : Adam Marszałek, 2001. - S. 357-371. - ISBN 83-87843-05-9
Impreza: Powszechny Zjazd Historyków Polskich (16 ; 1999 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * STOWARZYSZENIA SPORTOWE * STRUKTURA ORGANIZACYJNA * POLSKA * 1867-1939


311/510

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Józef Piłsudski wobec problemów kultury fizycznej (1910-1935). - Kraków : AWF, 2004 - 273 s., [68] s. : tabl., il. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 26) - Summ. - Bibliogr. s. 227-253 - ISBN 83-89121-36-0
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 1914-1918 * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA * PIŁSUDSKI, JÓZEF * PRACA HABILITACYJNA


312/510

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Pierwsze polskie podręczniki narciarskie jako źródło do badań nad techniką jazdy na nartach
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 311-320. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * EDUKACJA FIZYCZNA * NARCIARSTWO * TECHNIKA * POLSKA


313/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Zarys dziejów krakowskiej uczelni wychowania fizycznego
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - Bibliogr. 14 poz. - S. 27-39. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * EDUKACJA FIZYCZNA * WYŻSZE UCZELNIE WF * POLSKA


314/510

Autor: Natanek, Małgorzata
Tytuł: Wychowanie fizyczne w krakowskim Schronisku im. księcia Aleksandra Lubomirskiego w latach 1893-1914
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 113-122. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * EDUKACJA FIZYCZNA * HIGIENA * POLSKA


315/510

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Społeczeństwo Galicji wobec nowych dyscyplin sportu-na przykładzie kolarstwa
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 169-178. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * KOLARSTWO * SPORT * POLSKA


316/510

Autor: Sakowicz, Bogdan
Tytuł: Analiza poziomu sportowego reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn w najważniejszych światowych turniejach piłki ręcznej
W książce: Nauka w teorii i praktyce gry w piłkę ręczną / pod red. Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Bogdana Sakowicza. - Kraków : AWF, 2004. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; Nr 27). - Summ. - Bibliogr. s. 147-158 - S. 47-57 : 9 tab.. - ISBN 83-89121-51-4
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * WYNIKI SPORTOWE * TURNIEJE * MISTRZOSTWA ŚWIATA * KADRA NARODOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POLSKA


317/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sidło Janusz (1933-1993)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 36 z. 3 [og. zb]. 150, Serkowski Stanisław - Sidor Kazimierz / [red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla]. - Warszawa ; Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 1995. - Bibliogr. 18 poz. - S. 479-480. - ISBN 83-86301-19-8 (t. 36 z. 3) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * LEKKOATLETYKA * RZUT OSZCZEPEM * OLIMPIJCZYK * TRENER * DZIAŁACZ SPORTOWY * BIOGRAFIA * SIDŁO, JANUSZ * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA)


318/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Schramm Franciszek Marian, pseud. Myśliwy (1920-1989)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 35 z. 4 [og. zb]. 147, Schilling Jan - Schroeder Eliasz / [red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla].. - Warszawa ; Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 1994. - Bibliogr. 7 poz. - S. 623-624. - ISBN 83-86301-05-8 (t. 35 z. 4) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * SPORT * SPORTY MOTOROWE * TURYSTYKA * RAJD SAMOCHODOWY * ORGANIZATOR SPORTOWY * POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY * DZIAŁACZ SPORTOWY * BIOGRAFIA * SCHRAMM, FRANCISZEK MARIAN * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


319/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Zarys dziejów 'Sokoła' na ziemiach polskich w latach 1867-1947
W książce: Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych 'Sokół' : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Pawluczuka ; Katedra Nauk Humanistycznych. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. - Gdańsk : KNH AWF, [Sopot : Pionier], 1996. - Bibliogr. 26 poz. - S. 7-19. - ISBN 83-86528-07-9
Impreza: Sympozjum naukowe nt.'Z tradycji sportowych Sokolstwa Gdańskiego i Polskiego' ( 1995 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * SPORT * HISTORIA * TOWARZYSTWA SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * DZIAŁALNOŚĆ * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* 1867-1947


320/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Skirlińska Janina (1907-1993)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 38 z. 2 [og. zb]. 157, Skimborowicz Hipolit - Skowroński Ignacy / [red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla].. - Warszawa ; Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 1998. - Bibliogr. 13 poz. - S. 171-172. - ISBN 83-86301-55-4 (t. 38 z. 2) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * SPORT * GIMNASTYKA * OLIMPIJCZYK * TRENER * TOWARZYSTWA SPORTOWE * DZIAŁACZ SPORTOWY * NAUCZYCIEL * BIOGRAFIA * SKIRLIŃSKA, JANINA * POLSKA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA)


321/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Smoleń Bronisław (1928-1992)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 39 z. 2 [og. zb]. 161, Służewski Jan - Smolka Stanisław / [red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa ; Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 1999. - Bibliogr. 12 poz. - S. 252-253. - ISBN 83-86301-73-2 (t. 39 z. 2) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * SPORT * HOKEJ NA LODZIE * SPRZĘT SPORTOWY * PRODUKCJA * DZIAŁACZ SPORTOWY * POLSKA * BIOGRAFIA * SMOLEŃ, BRONISŁAW * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA)* STOLARSTWO SPORTOWE


322/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Smoczyk Alfred (1928-1950)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 39 z. 2 [og. zb]. 161, Służewski Jan - Smolka Stanisław / [red. nacz. Henryk Markiewicz ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa ; Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 1999. - Bibliogr. 12 poz. - S. 209-210. - ISBN 83-86301-73-2 (t. 39 z. 2) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * SPORT * SPORT ŻUŻLOWY * ZAWODNICY * POLSKA * BIOGRAFIA * SMOCZYK, ALFRED * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


323/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Eugeniusz Piasecki 1872-1947
W książce: Wielkopolanie XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Gulczyńskiego ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. - Poznań : WBP, 2001. - (Biblioteka 'Kroniki Wielkopolski'). - Bibliogr. 11 poz. - S. [339]-348 : 2 fot.. - ISBN 83-85811-74-5
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * DZIAŁACZ * POLSKA * BIOGRAFIA * PIASECKI, EUGENIUSZ * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


324/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Geneza Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół' na ziemiach polskich. Powstanie 'Sokoła' we Lwowie
W książce: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997 : praca zbiorowa / pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzislawa Pawluczuka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001. - S. 9-13. - ISBN 83-7098-498-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * ORGANIZACJE SPORTOWE * TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ (ORGANIZACJA) * 19 W. * 20 W. * POLSKA * LWÓW (UKRAINA)


325/510

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Stankiewicz Tomasz Wacław (1902-1940)
W książce: Polski słownik biograficzny. T. 42 z. 2 [og. zb]. 173, Staniszewska Konstancja - Starczewski Marian / [red. nacz. Andrzej Romanowski ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa ; Kraków : PAN [Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla], 2003. - Bibliogr. 20 poz. - S. 213-214. - ISBN 83-8889-12-6 (t. 42 z. 2) ; 83-86301-01-5 (całość)
Słowa kluczowe: * SPORT * KOLARSTWO * KOLARSTWO TOROWE * ZAWODNICY * OLIMPIJCZYK * POLSKA * BIOGRAFIA * STANKIEWICZ, TOMASZ WACŁAW * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA)


326/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2005 - 281 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podstawowy materiał do nauczania przedmiotu 'geografia turystyczna' w Uczelniach, Policealnych Studiach Zawodowych oraz na kursach pilotów wycieczek i przewodników turystyki - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


327/510

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2003 - 284 s. : il. ; 23 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podstawowy materiał do nauczania przedmiotu 'geografia turystyczna' w Uczelniach, Policealnych Studiach Zawodowych oraz na kursach pilotów wycieczek i przewodników turystyki - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


328/510

Autor: Żarów, Ryszard; Matusik, Stanisław
Tytuł: Aktywność fizyczna a poziom sprawności motorycznej kobiet
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 468--472. - Summ. - Symm - Art. Nr 673 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc.,1 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartośc'i ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * GIMNASTYKA SPORTOWA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * AKROBATYKA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * POLSKA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


329/510

Autor: Perzyńska-Biskup, Anna; Biskup, Leon; Matusik, Stanisław; Knapik-Gruca, Krystyna
Tytuł: Przyczyny odchodzenia kobiet od sportu
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.4], s. 304--307. - Summ. - Art. Nr 405 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 4 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SPORT WYCZYNOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * GIMNASTYKA SPORTOWA * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * AKROBATYKA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * POLSKA * KARIERA SPORTOWA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


330/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1999 - 212 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podręcznik do nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego - przedmiot 'Geografia turystyczna' i hotelarstwa - przedmiot 'Usługi turystyczne' - ISBN 83-907659-5-0
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


331/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1997 - 189 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-907659-2-6
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


332/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2001 - 216 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podręcznik do nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego - przedmiot 'Geografia turystyczna' i hotelarstwa - przedmiot 'Usługi turystyczne' - ISBN 83-907659-5-0
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


333/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski. - Kraków : Ostoja, 1995 - [4], 170, [3] s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-900625-9-3
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


334/510

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski. - Kraków : Ostoja, 1994 - 160, [11] s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-900625-1-8
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


335/510

Autor: Żarów, Ryszard
Tytuł: Wybrane cechy demograficzne rodziny w Polsce
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 464--467. - Summ. - 3 tab. - Art. Nr 671 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * DEMOGRAFIA * RODZINA * POLSKA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA STATYSTYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


336/510

Autor: Kruczek, Zygmunt Oprac.; Sacha, Stefan Oprac.
Tytuł: Testy i pytania dla kandydatów na pilotów wycieczek : materiały pomocnicze dla organizatorów, wykładowców na kursach pilotów wycieczek i kandydatów na pilotów- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2004 - 91 s. ; 24 cm - ISBN 83-915010-7-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * PILOT WYCIECZKI * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TESTY * POLSKA * ŚWIAT


337/510

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Paralympic sport in its therapeutic and rehabiblitative aspects based on the example of czech and polish athletes
W książce: Movement and Health : 3rd International Conference : Proceedings / red. Frantisek Vaverka ; aut. Said S. Almaiouf [et al.]. ; Palacky University Olomouc [et al.].. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2004. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 58-62 : 3 tab.. - ISBN 80-244-0831-7
Impreza: International Conference 'Movement and Health' (3 ; 2003 ; Ołomuniec)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * ZAWODNIK * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * MEDYCYNA SPORTOWA * BADANIA NAUKOWE * POLSKA * CZECHY * KONFERENCJA * REFERAT


338/510

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Charakterystyka fizjologiczna wysiłku fizycznego podczas wędrówki górskiej
W książce: Nowe tendencje w turystyce i rekreacji / pod red. Jacka Bilińskiego, Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informacji i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2004. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 8 poz. - S. 167-174, 3 tab.. - ISBN 83-87658-61-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * REGION KARPACKI * FIZJOLOGIA WYSIŁKU * GÓRY * WĘDRÓWKA


339/510

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Utylitarne i zdrowotne wartości edukacji fizycznej w Polsce w XVIII wieku
W książce: Edukacja poprzez sport : praca zbiorowa / red. Zbigniew Dziubiński; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2004. - S.456-465. - ISBN 83-88659-20-0
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA SPORTU * EDUKACJA FIZYCZNA * ZDROWIE * WARTOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * POLSKA * 18 W.


340/510

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Choroba terminalna i metody łagodzenia jej skutków
W książce: Hospicja nadziei = Hospices of Hope / pod red. Wojciecha Falkowskiego, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jana Wiktora Sienkiewicza ; [tł. Michał Adamczyk]. . - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagog. Specjalnej, 2004. - Bibliogr. s. 145-159 - S. 53-105. - ISBN 83-89600-01-3
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * CHOROBY * NOWOTWÓR * PACJENCI * ŚMIERĆ * POSTAWA * PSYCHOTERAPIA * REHABILITACJA * HOSPICJUM * OPIEKA PALIATYWNA * DEPRESJA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE * WIELKA BRYTANIA * POLSKA* CHOROBA NIEULECZALNA * CHOROBA TERMINALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


341/510

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Tourism and the crime rate in Poland
W książce: Tourism in Central and Eastrn Europe: educating for quality /ed. by Greg Richards ; ATLAS European Assotiation for Tourism and Leisure Education. - Tilburg : Tilburg University Press, 1996. - 1 ryc. - Bibliogr. 2 poz. - S. [289]-305. - ISBN 90-361-9956-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PRZESTĘPCZOŚĆ * POLSKA


342/510

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Rehabilitacyjne oddziaływanie na pacjentów chorych terminalnie
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury / Komisja Kobudo Stowarzyszenia Idokan Polska, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie. . - s. 205--216.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * CHOROBY * NOWOTWÓR * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * PACJENCI * ŚMIERĆ * PSYCHOTERAPIA * REHABILITACJA * HOSPICJUM * OPIEKA PALIATYWNA * DEPRESJA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE * WIELKA BRYTANIA * POLSKA* CHOROBA NIEULECZALNA * CHOROBA TERMINALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


343/510

Autor: Zowisło, Maria
Tytuł: Modernizm jako tło filozoficzne taternictwa polskiego
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla. - Kraków : AWF, 2004. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 83-89121-26-3 ; Nr89). - S. 277-285. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA SPORTU * FILOZOFIA SPORTU * SOCJOLOGIA SPORTU * RELIGIA * KULTURA * CZŁOWIEK * TATERNICTWO * POLSKA* MODERNIZM


344/510

Autor: Nowak, Piotr
Tytuł: Instytucjonalne i społeczno-kulturowe bariery rozwoju aktywności sportowej na wsi w okresie międzywojennym
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 221-228. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * EDUKACJA FIZYCZNA * WIEŚ * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


345/510

Autor: Targosz, Radosław
Tytuł: Mieczysław Orłowicz-nestor turystyki polskiej
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 261-266. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA * POLSKA


346/510

Autor: Czyż, Marek
Tytuł: Historiografia polskiego taternictwa i alpinizmu w latach 1909-1939
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 267-276. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * 20 W. * TATERNICTWO * ALPINIZM * POLSKA* 1909-1939


347/510

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Początki galicyjskiego taternictwa zimowego
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 287-300. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * TATERNICTWO * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW)


348/510

Autor: Ręgwelski, Tomasz
Tytuł: Pismo taternickie 'Pokutnik' (1944-48) na tle polskiego środowiska wspinaczkowego w czasie okupacji
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 329-334. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * TATERNICTWO * WSPINACZKI * CZASOPISMO * POLSKA * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA)


349/510

Autor: Durmała, Marek
Tytuł: Zarys działalności Krajowego Związku Turystycznego w Galicji w latach 1906-1918
W książce: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89). - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - S. 301-310. - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA * ORGANIZACJA * POLSKA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW)


350/510

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Przeszłość polskiej kultury fizycznej / pod red. Małgorzaty Orlewicz-Musiał i Ryszarda Wasztyla ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. - Kraków : AWF, 2004 - 357 s, tab-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; Nr 89) - Wyd. specjalne Zeszytów Naukowych - ISBN 83-89121-26-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * POLSKA


351/510

Autor: Wasztyl, Ryszard
Tytuł: Pozaszkolne placówki wychowania fizycznego w zaborach austriackim i rosyjskim w pierwszej polowie XIX w.
W książce: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 1 / [Krzysztof Ruchniewicz oraz Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Toruń : Pol. Tow. Historyczne, 2004. - S. 329-335. - ISBN 83-7322-911-6
Impreza: Powszechny Zjazd Historyków Polskich (16 ; 1999 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * ORGANIZACJE SPORTOWE * STOWARZYSZENIA SPORTOWE * ORGANIZACJA * STRUKTURA * POLSKA


352/510

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Pozytywne aspekty uprawiania spadochroniarstwa
W książce: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej / pod. red. Tadeusza Mieczkowskiego ; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej. - Szczecin : [S. n.], 2004. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. [349]-355 : 3 ryc, 1 tab..
Słowa kluczowe: * SPADOCHRONIARSTWO * MOTYWACJA * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY *