Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PODRĘCZNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 402Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/402

Autor: Cepurska, Maria
Tytuł: Metodyka nauczania techniki piłki siatkowej.. - Kraków : WSWF, 1968 - 65 s. 91 rys. bibliogr. 7 poz.-(Wyd. skrypt. ; nr 10)
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * TECHNIKA * NAUCZANIE * METODYKA * PODRĘCZNIK


2/402

Autor: Bocheńska, Zofia
Tytuł: Recenzja podręcznika P.Brauna 'Formularie d Antropologie'.
W czasop.: Prz. Antrop.. - 1964, T. 31, [s.p.].
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * PODRĘCZNIK * OCENA


3/402

Autor: Tworzydło, Mieczysław Rec.; Fidelus, Kazimierz Red.
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1970 - S. 99 : il. ; 23 cm-(Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9)
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


4/402

Autor: Talaga J.
Tytuł: Piłka nożna.. - Warszawa : SiT, 1973 - 283 s. : 99 rys. , 25 tab. bibliogr. 62 poz. - Bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * TRENING * NAUCZANIE * PODRĘCZNIK


5/402

Autor: Suchoń, Stefan; Michalus L.; Dracz, Barbara
Tytuł: Psychologia (krótki kurs).. - Kraków : WSWF, 1970 - 387 s. 2 rys. 2 tab.-(Wyd. skrypt. ; nr 9)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * PODRĘCZNIK


6/402

Autor: Suchoń, Stefan
Tytuł: Wprowadzenie.
W książce: Psychologia sportu / P. A. Rudik. - Warszawa : SiT, 1961. - s. 5-7..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * PODRĘCZNIK


7/402

Autor: Suchoń, Stefan; Dzierżanka A.
Tytuł: Słowo wstępne.
W książce: Prihoda V.:Wstęp do psychologii pedagogicznej.. - PZWS Wwa, 1961. - s. 5-8..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * PODRĘCZNIK


8/402

Autor: Stawiarski, Władysław; Szymański A.
Tytuł: Piłka ręczna 11-osobowa.. - Warszawa : SiT, 1959 - 189 s.
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * TECHNIKA * TAKTYKA * NAUCZANIE * PODRĘCZNIK


9/402

Autor: Pąchalski, Adam; Ciesielska, Bogumiła
Tytuł: Metody oceny sprawności narządu ruchu.. - Kraków : [s. n.], 1973 - 60 s.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * UKŁAD RUCHOWY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * METODA * PODRĘCZNIK


10/402

Autor: Mikułowski, Jan; Oszast, Halina
Tytuł: Koszykówka.. - Warszawa, 1976 - 266 s. ryc. tab. bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe: * PIŁKA KOSZYKOWA * TECHNIKA * TAKTYKA * NAUCZANIE * TRENING * PODRĘCZNIK


11/402

Autor: Łukowska, Alina; Skirlińska J.
Tytuł: Gimnastyka dziewcząt /wybrane ćwiczenia stosowane/. Metodyka nauczania wybranych ćwiczeń stosowanych.. - SiT W-wa, 1971 - 227 s. 228 ryc.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * PŁEĆ Ż. * NAUCZANIE * METODYKA * PODRĘCZNIK


12/402

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Z okien ambasady saskiej.. - W-wa, 1969 - 222 s. 23 rys. bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES ROZBIORÓW * PODRĘCZNIK


13/402

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Recenzja pracy Anneliese Gerecke - Das Deutsche Echo auf die Polnische Erhebung von 1830. Wiesbaden.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1968, nr 2, s. 460-463..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * PODRĘCZNIK


14/402

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Recenzja książki Władysława Zajewskiego 'Wydolność druku w powstaniu listopadowym 1830-1831'.
W czasop.: Kwart. Hist.. - 1965, R. 72 nr 1, s. 217-221..
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * PODRĘCZNIK


15/402

Autor: Gołąb, Stanisław; Matynia, Jerzy; Orchowski, Aleksander Rec.
Tytuł: Ćwiczenia uzupełniające w treningu pływaka.. - Poznań : AWF, 1980 - 180 s. : ryc. 9 tab. ; 24 cm-(Monografie, Podręczniki, Skrypty Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Skrypty ; Nr 50 ) - Bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * TRENING * ĆWICZENIA UZUPEŁNIAJĄCE * PODRĘCZNIK


16/402

Autor: Kubalska, Helena; Nożyńska, Zofia
Tytuł: Gimnastyka artystyczna. - Wwa : SiT, 1967 - 224 s. : 110 ryc. ; 20 cm - Bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * PODRĘCZNIK * NAUCZANIE * METODYKA


17/402

Autor: Kubalska, Helena; Nożyńska, Zofia
Tytuł: Program nauczania gimnastyki artystycznej
W książce: Program wyższych szkół wychowania fizycznego / Red. Wacław Gniewkowski / Cz. 2, (Plan studiów, wykłady, ćwiczenia). - Warszawa : AWF, 1965. - S. 157-167.
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * PODRĘCZNIK * NAUCZANIE * METODYKA


18/402

Autor: Grochmal, Stanisław; Lankosz, Jan
Tytuł: Poradnik zdrowia sportowca.. - Warszawa, 1954 - 103 s. il.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * SPORTOWCY * PODRĘCZNIK


19/402

Autor: Bąk, Stefan
Tytuł: Postawa ciała, jej wady i leczenie. Podręcznik dla studentów.. - PZWL W-wa, 1965 - 258 s. il. bibliogr.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * LECZENIE * PODRĘCZNIK


20/402

Autor: Januszewski, Jerzy; Żarek, Janusz
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu. - Kraków : AWF, 1985 - 49 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 76) - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUCZANIE * STUDENCI * TRENER * NAUCZYCIEL * SPECJALIZACJA * KURSY * PROGRAM * REGULAMIN * EGZAMIN * PROBLEM * PODRĘCZNIK * BIBLIOGRAFIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


21/402

Autor: Gołąb, Stanisław Red.; Chrzanowska, Maria Red.
Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. - Kraków : AWF, 1998 - 105 s. : 46 ryc., 41 tab. ; 24 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2) - Bibliogr. s. 104-105
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * ANTROPOLOGIA * ANATOMIA * ANTROPOMETRIA * BUDOWA CIAŁA * WYSOKOŚĆ CIAŁA * WSKAŹNIK * ONTOGENEZA * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * MASA CIAŁA * ROZWÓJ FIZYCZNY * NORMA * WIEK ROZWOJOWY * OCENA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CZYNNIK * TYP BUDOWY CIAŁA * SKŁAD CIAŁA * TKANKI * EWOLUCJA * NAUCZANIE * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK* ANTROPOSKOPIA


22/402

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Wstęp
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1998. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - S. 5.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * NAUCZANIE * ĆWICZENIA * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK


23/402

Autor: Feiner, Małgorzata; Mikoś, Elżbieta
Tytuł: Dydaktyka szkoły średniej. Wybrane problemy nowoczesnej dydaktyki. Pod red. M.X. Daniłowicza i M.N. Skatkina. W-wa. Wyd. Szk. i Pedag. 1979, s. 330.
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1980, nr 3-4, s. 127-130.. - Recenzja książki.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * NAUCZANIE * METODA * PROBLEM * SZKOŁA ŚREDNIA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * LEKCJA * KSIĄŻKA * PODRĘCZNIK * RECENZJA * DANIŁOWICZ X. * SKATKIN M.N.


24/402

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Madejski, Eligiusz
Tytuł: Abc Hapkido. - Kraków : Firma Handlowo-Usługowa 'Kasper', 1999 - 189 s. : il. ; 24 cm - U dołu okł.: Ilustrowane elementy kompletnego systemy samoobrony - ISBN 83-910437-1-1
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * HAPKIDO * PODRĘCZNIK * DZIECI * MŁODZIEŻ * SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE * ĆWICZENIA UKIERUNKOWANE NA DYSCYPLINĘ


25/402

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Urazy i uszkodzenia w sporcie
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 4, nr 1 (2000), s. 65--67. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * USZKODZENIA * KSIĄŻKA * PODRĘCZNIK * RECENZJA


26/402

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Samoobrona : podręcznik metodyczny dla instruktorów rekreacji. - Warszawa : TKKF, 2001 - 140 s. : fot., ryc., tab. ; 21 cm - Bibliogr. 111 poz. - ISBN 83-88800-04-3
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * METODA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK * REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR


27/402

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Próba ochrony własnego życia
W czasop.: Sport dla wszystkich : biuletyn Krajowej Federacji 'Sportu dla Wszystkich'. - 2001, nr 4, s. 58--59.
Impreza: )
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * SAMOOBRONA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BEZPIECZEŃSTWO * REKREACJA RUCHOWA * INSTRUKTOR * PODRĘCZNIK


28/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wymagania prawne w turystyce wiejskiej
W książce: Agroturystyka : pod red. Urszuli Świetlikowskiej. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 1998. - Podr. wydano ze środków programu PHARE: Rozwój przedsiębiorczości, integracja europejska i agroturystyka na terenach wiejskich Polski PL 9506-02-11-557-P - S. [473]-488 : 4 tab.. - ISBN 83-7244-004-2
Słowa kluczowe: * AGROTURYSTYKA * HOTELARSTWO * PRAWO TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


29/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Wymagania prawne w turystyce wiejskiej
W książce: Agroturystyka /pod red. nauk. Urszuli Świetlikowskiej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).- 2 - Warszawa : FPPR, 2000. - Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Phare PL 9607-01-15/22/773. Działania edukacyjne i upowszechnianie informacji na temat integracji z UE. Promocja integracji rolnictwa poprzez: publikacje, seminaria/konferencje etc. - S. 447-465 : 4 tab.. - ISBN 83-88010-17-4
Słowa kluczowe: * AGROTURYSTYKA * HOTELARSTWO * PRAWO TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


30/402

Autor: Bocho, Witold; Gąska, Stefan; Kowalski, Tomasz; Pląder, Dorota; Raciborski, Jerzy; Wolak, Grzegorz
Tytuł: Organizacja pracy w hotelarstwie / [aut. Witold Boho et al. ; red. Dorota Pląder]. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2001 - 125 s. : tab. ; 24 cm - ISBN 83-915010-0-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * ORGANIZACJA * PODRĘCZNIK


31/402

Autor: Magiera, Leszek; Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Segmentarny masaż leczniczy : teoria i praktyka- Wyd. 2 popr.. - Kraków : Wydaw. BIO-STYL, 2001 - 240 s. : fot., ryc. - Bibbliogr. 29 poz. - ISBN 83-902-338-4-3
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * MASAŻ LECZNICZY * CHOROBY * PODRĘCZNIK


32/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic Red.; Mejkson, G. B. Red.
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie ucascichsja 5-7 klassov : posobie dlja ucitelja. - Moskva : Prosvesenie, 1997 - 192 s. : il. ; 21 cm - ISBN 5-09-006717-1
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


33/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic Red
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie ucascichsa 8-9 klassov : posobie da ucitela. - Moskva : Prosvesenie, 1998 - 141 s. : il. ; 21 cm - ISBN 5-09-007720-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


34/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic Red.
Tytuł: Metodika fiziceskogo vospitania ucascihsa 10-11 klassov : posobie dla ucitiela. - Moskva : Prosvesenie, 1997 - 125 s. : il. ; 21 cm - ISBN 5-09007713-4
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


35/402

Autor: Raczek, Joachim; Mynarski, Władysław; Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych : podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów. - Katowice : Wydaw. AWF, 2002 - 237 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 191-213 - ISBN 83-87478-39-3
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TRENING SPORTOWY * OCENA * TESTY * TEST MOTORYCZNY * KOMPUTER * OPROGRAMOWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


36/402

Autor: Magiera, Leszek; Walaszek, Robert
Tytuł: Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. - Kraków : Biosport, 2003 - 478 s. : il. ; 23 cm - Bibliogr. s. 465-471 - ISBN 83-917610-0-2
Słowa kluczowe: * SPORT * DYSCYPLINY SPORTOWE * URAZY * MASAŻ SPORTOWY * TECHNIKA * METODYKA * ODNOWA BIOLOGICZNA * KRIOTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * ULTRADŹWIĘKI * MAGNETOTERAPIA * STRETCHING * DIETA * SPORTOWCY * SPORTOWCY * PODRĘCZNIK* LASEROTERAPIA


37/402

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Przedmowa
W książce: Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej / Leszek Magiera, Robert Walaszek. - Kraków : Biosport, 2003. - S. 11-12. - ISBN 83-917610-0-2
Słowa kluczowe: * SPORT * DYSCYPLINY SPORTOWE * URAZY * MASAŻ SPORTOWY * PRZEDMOWA * PODRĘCZNIK


38/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic Red; Mejkson, G. B. Red.
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie ucascichsja 5-7 klassov : posobie dlja ucitelja- 2-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2001 - 192 s. : il. ; 21 cm - ISBN 5-09-006717-1
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


39/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic Red.; Mejskon, G. B. Red.
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie ucascichsja 5-7 klassov : posobie dlja ucitelja - 3-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2002 - 192 s. : il. ; 21 cm - ISBN ISBN 5-09-006717-1
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


40/402

Autor: Uzarowicz, Jerzy
Tytuł: Piłka siatkowa. - Kraków : [AWF], 1994 - 186 s. : il. ; 21 cm
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * TECHNIKA GRY * PODRĘCZNIK


41/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Erytrea
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 17-18 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA WSCHODNIA * ERYTREA * PODRĘCZNIK


42/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kenia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 18-20 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA WSCHODNIA * KENIA * PODRĘCZNIK


43/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Tanzania
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 20-22 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA WSCHODNIA * TANZANIA * PODRĘCZNIK


44/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Uganda
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 22-24 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA WSCHODNIA * UGANDA * PODRĘCZNIK


45/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Algieria
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 24-27 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA PÓŁNOCNA * ALGIERIA * PODRĘCZNIK


46/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Egipt
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 27-30 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA PÓŁNOCNA * EGIPT * PODRĘCZNIK


47/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Maroko
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 30-34 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA PÓŁNOCNA * MAROKO * PODRĘCZNIK


48/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Tunezja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 34-38 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA PÓŁNOCNA * TUNEZJA * PODRĘCZNIK


49/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Botswana
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 38-39 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * BOTSWANA * PODRĘCZNIK


50/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Malawi
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 39-40 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * MALAWI * PODRĘCZNIK


51/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Mauritius
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 41-42 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * MAURITIUS * PODRĘCZNIK


52/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Namibia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 42-43 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * NAMIBIA * PODRĘCZNIK


53/402

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Republika Południowej Afryki
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys heografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 43-46 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI * PODRĘCZNIK


54/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Reunion
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 46-47 : 1 mapa. - ISBN 907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * REUNION (FRANCJA) * PODRĘCZNIK


55/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Seszele
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 47-48 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * SESZELE * PODRĘCZNIK


56/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Suazi
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 48-49 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * SUAZI * PODRĘCZNIK


57/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Zambia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 49-51 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * ZAMBIA * PODRĘCZNIK


58/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Zimbabwe
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut, Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 51-52 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA POŁUDNIOWA * ZIMBABWE * PODRĘCZNIK


59/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Benin
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 53-54 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA ZACHODNIA * BENIN * PODRĘCZNIK


60/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Burkina Faso
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd, 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 54-55 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA ZACHODNIA * BURKINA FASO * PODRĘCZNIK


61/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Ghana
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 55-57 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA ZACHODNIA * GHANA * PODRĘCZNIK


62/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Nigeria
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 57-59 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA ZACHODNIA * NIGERIA * PODRĘCZNIK


63/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Senegal
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 59-60 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA ZACHODNIA * SENEGAL * PODRĘCZNIK


64/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wybrzeże Kości Słoniowej
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 61-62 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AFRYKA ZACHODNIA * WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ * PODRĘCZNIK


65/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kanada
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 67-71 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA PÓŁNOCNA * KANADA * PODRĘCZNIK


66/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Bermudy
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 82. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA PÓŁNOCNA * BERMUDY (WIELKA BRYTANIA) * PODRĘCZNIK


67/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Aruba
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 97 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA ŚRODKOWA * ARUBA (HOLANDIA) * PODRĘCZNIK


68/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Barbados
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 100-101 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA ŚRODKOWA * BARBADOS * PODRĘCZNIK


69/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Gwadelupa
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 103-104 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA ŚRODKOWA * GWADELUPA * PODRĘCZNIK


70/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kuba
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 106-108 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA ŚRODKOWA * KUBA * PODRĘCZNIK


71/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Martynika
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. pod red. / Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 108-109 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA ŚRODKOWA * MARTYNIKA (FRANCJA) * PODRĘCZNIK


72/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 111-112 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA ŚRODKOWA * DZIEWICZE WYSPY STANÓW ZJEDNOCZONYCH (STANY ZJEDNOCZONE) * PODRĘCZNIK


73/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Urugwaj
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 137-138 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AMERYKA POŁUDNIOWA * URUGWAJ * PODRĘCZNIK


74/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Arabia Saudyjska
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S.147-149 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * ARABIA SAUDYJSKA * PODRĘCZNIK


75/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Bahrajn
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 149-150 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * BAHRAJN * PODRĘCZNIK


76/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Cypr
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 150-152 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * CYPR * PODRĘCZNIK


77/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Izrael
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 152-154 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * IZRAEL * PODRĘCZNIK


78/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Jordania
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 154-156 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * JORDANIA * PODRĘCZNIK


79/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Liban
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 156-158 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * LIBAN * PODRĘCZNIK


80/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Syria
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 158-161 : 1 mapa. - ISBN 83907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * SYRIA * PODRĘCZNIK


81/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turcja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 161-167 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * TURCJA * PODRĘCZNIK


82/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Armenia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 168-170 : 1 tab.. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * ARMENIA * PODRĘCZNIK


83/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Azerbejdżan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 170-172 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * AZERBEJDŻAN * PODRĘCZNIK


84/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Gruzja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 172-174 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ZACHODNIA * GRUZJA * PODRĘCZNIK


85/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kazachstan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 175-176 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * KAZACHSTAN * PODRĘCZNIK


86/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kirgistan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 176-178 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * KIRGISTAN * PODRĘCZNIK


87/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Tadżykistan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 178-179 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * TADŻYKISTAN * PODRĘCZNIK


88/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turkmenistan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 179-181 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * TURKMENISTAN * PODRĘCZNIK


89/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Uzbekistan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 181-182 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * UZBEKISTAN * PODRĘCZNIK


90/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Bangladesz
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 183-184 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWA * BANGLADESZ * PODRĘCZNIK


91/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Bhutan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 184-185 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * BHUTAN * PODRĘCZNIK


92/402

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Indie
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 185-192 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWA * INDIE * PODRĘCZNIK


93/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Irak
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 192-194 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA * IRAK * PODRĘCZNIK


94/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Iran
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; ]aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 194-197 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA * IRAN * PODRĘCZNIK


95/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Malediwy
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 197-198 . - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWA * MALEDIWY * PODRĘCZNIK


96/402

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Nepal
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 198-201 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA * NEPAL * PODRĘCZNIK


97/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Pakistan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]. .- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 201-205 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWA * PAKISTAN * PODRĘCZNIK


98/402

Autor: Sacha, Stefan
Tytuł: Sri Lanka
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 205-207 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWA * SRI LANKA * PODRĘCZNIK


99/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]- wyd. 4 uzup.. - Kraków : Proksenia, 2002 - 325 s. : il - Bibliogr. przy rozdz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * PSYCHOLOGIS TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO


100/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Chiny
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 207-215 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA ŚRODKOWA * AZJA WSCHODNIA * CHINY * PODRĘCZNIK


101/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Korea Południowa
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 215-221 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA WSCHODNIA * KOREA POŁUDNIOWA * PODRĘCZNIK


102/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Mongolia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 221-223 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA * MONGOLIA * PODRĘCZNIK


103/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Tajwan
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 223-224. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA WSCHODNIA * TAJWAN * PODRĘCZNIK


104/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Brunei
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 224-225 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * BRUNEI * PODRĘCZNIK


105/402

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Filipiny
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 225-229 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * FILIPINY * PODRĘCZNIK


106/402

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Indonezja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 229-235 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * INDONEZJA * PODRĘCZNIK


107/402

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Japonia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 235-241 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * JAPONIA * PODRĘCZNIK


108/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kambodża
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 241-243 : 1 mapa. - ISBN ISSN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * KAMBODŻA * PODRĘCZNIK


109/402

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Malezja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 243-248 : 1 mapa.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * MALEZJA * PODRĘCZNIK


110/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Myanmar
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 248-250 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * BIRMA * PODRĘCZNIK


111/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Singapur
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - 250-252 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * SINGAPUR * PODRĘCZNIK


112/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Tajlandia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 252-256. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * TAJLANDIA * PODRĘCZNIK


113/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wietnam
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 256-258 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA * WIETNAM * PODRĘCZNIK


114/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Australia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 260-268 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * AUSTRALIA * PODRĘCZNIK


115/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Fidżi
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 268-270 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MELANEZJA * FIDŻI * PODRĘCZNIK


116/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Nowa Kaledonia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 270-271. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MELANEZJA * NOWA KALEDONIA (FRANCJA) * PODRĘCZNIK


117/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Papua - Nowa Gwinea
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S.271-272. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MELANEZJA * PAPUA-NOWA GWINEA * PODRĘCZNIK


118/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Vanuatu
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 272-273. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MELANEZJA * VANUATU * PODRĘCZNIK


119/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Melanezja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 268. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MELANEZJA * PODRĘCZNIK


120/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Mikronezja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S.273-274 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MIKRONEZJA * PODRĘCZNIK


121/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Guam
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 274-275. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MIKRONEZJA * GUAM (STANY ZJEDNOCZONE) * PODRĘCZNIK


122/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Mariany Północne
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 275-276. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * MIKRONEZJA * MARIANY PÓŁNOCNE * PODRĘCZNIK


123/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Nowa Zelandia
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 276-281 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * NOWA ZELANDIA * PODRĘCZNIK


124/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Polinezja
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 281-282 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * POLINEZJA * PODRĘCZNIK


125/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Polinezja Francuska
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 282-283. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * POLINEZJA FRANCUSKA * PODRĘCZNIK


126/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Samoa
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 283-284. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * POLINEZJA * SAMOA ZACHODNIE * PODRĘCZNIK


127/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Tonga
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 284. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * POLINEZJA * TONGA * PODRĘCZNIK


128/402

Autor: Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław
Tytuł: Wyspy Cooka
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 285. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * POLINEZJA * COOKA, WYSPY (NOWA ZELANDIA) * PODRĘCZNIK


129/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Antarktyda
W książce: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]..- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 2002. - S. 287-289 : 1 mapa. - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * ANTARKTYDA * PODRĘCZNIK


130/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2002 - 293 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 290 - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * AFRYKA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA PÓŁNOCNA * AZJA * AUSTRALIA * PODRĘCZNIK


131/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Drugie wydanie podręcznika do Antropomotoryki Wiesława Osińskiego i dwa pytania: skąd wychodzimy i dokąd idziemy w poznawaniu motoryczności człowieka?, 2003 - 2003, nr 26, s. 113--118 - Bibliogr. 9 poz. - Rec. książki: Antropotomotoryka / Wiesław Osiński. - Wyd. 2, Poznań : AWF, 2003 (Podręczniki / AWF Poznań, nr 49)
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * REHABILITACJA * PODRĘCZNIK * RECENZJA


132/402

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Magiera, Leszek; Mucha, Dariusz; Walaszek, Robert Aut.; Walaszek, Robert Red.
Tytuł: Masaż z elementami rehabilitacji. - Kraków : REHMED, 1999 - 325 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 317-325 - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * KINEZYTERAPIA * MASAŻ * PODRĘCZNIK


133/402

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Magiera, Leszek; Mucha, Dariusz; Walaszek, Robert
Tytuł: Przedmowa
W książce: Masaż z elementami rehabilitacji / pod red. Roberta Walaszka. - Kraków : REHMED, 1999. - S. 13-14. - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * MASAŻ * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * ZAPOBIEGANIE * ĆWICZENIA RUCHOWE * KINEZYTERAPIA * PRZEDMOWA * PODRĘCZNIK


134/402

Autor: Walaszek, Robert
Tytuł: Masaż dzieci
W książce: Masaż z elementami rehabilitacji / pod red. Roberta Walaszka. - Kraków : REHMED, 1999. - Bibliogr. s. 317-325 - S. 139-145 : 5 ryc.. - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * MASAŻ * TECHNIKA * METODYKA * DZIECI * KLATKA PIERSIOWA * KOŃCZYNA GÓRNA * BRZUCH * KOŃCZYNA DOLNA * GRZBIET * POŚLADKI * TWARZ * ĆWICZENIA ROZLUŹNIAJĄCE * PODRĘCZNIK


135/402

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Mucha, Dariusz
Tytuł: Refleksoterapia
W książce: Masaż z elementami rehabilitacji / pod red. Roberta Walaszka. - Kraków : REHMED, 1999. - Bibliogr. s. 317-325 - S. 153-220 : 70 ryc.. - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * REFLEKSOTERAPIA * AKUPUNKTURA * AKUPRESURA * ELEKTROAKUPUNKTURA * RECEPTORY * CHOROBY * MIGRENA * GŁOWA * BÓL * TWARZ * KRĘGI PIERSIOWE * PLECY * BARK * RWA KULSZOWA * ŁOKIEĆ TENISISTY * KOŃCZYNA DOLNA * STAWY * REUMATYZM * ZMĘCZENIE * MASAŻ * PODRĘCZNIK* MERIDIANY * MAGNETOPUNKTURA * LASEROPUNKTURA * MOXA * BAŃKI


136/402

Autor: Walaszek, Robert
Tytuł: Fizykoterapia wspomagająca masaż
W książce: Masaż z elementami rehabilitacji / pod red. Roberta Walaszka. - Kraków : REHMED, 1999. - Bibliogr. s. 317-325 - S. 221-252 : 13 ryc.. - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * FIZYKOTERAPIA * MASAŻ * SAUNA * KRIOTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * POLE MAGNETYCZNE * ULTRADŹWIĘKI * WSKAZANIA * PRZECIWSKAZANIE * PODRĘCZNIK* PARAFINOTERAPIA * PROMIENIOWANIE PODCZERWONE


137/402

Autor: Walaszek, Robert
Tytuł: Badanie narządu ruchu dla potrzeb masażu
W książce: Masaż z elementami rehabilitacji / pod red. Roberta Walaszka. - Kraków : REHMED, 1999. - S. 253-294 : 34 ryc.. - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * NARZĄDY RUCHU * DOTYK * BADANIA * CIEPŁOTA CIAŁA * BÓL * OCENA * MIĘŚNIE * POMIAR * ODRUCH * KRĘGOSŁUP * STAW KOLANOWY * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * PODRĘCZNIK


138/402

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Kinezyterapia
W książce: Masaż z elementami rehabilitacji / pod red. Roberta Walaszka. - Kraków : REHMED, 1999. - Bibliogr. s. 317-325 - S. 295-316 : 1 ryc.. - ISBN 83-910434-0-1
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * RUCH * KOŚCI * STAWY * UKŁAD MIĘŚNIOWY * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY * UKŁAD NERWOWY * UKŁAD TRAWIENNY * UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY * ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE * STRETCHING * MASAŻ * LECZENIE * METODA VOJTY * METODA BOBATHA * METODA MCKENZIE * METODA HOPPE * METODA MAJOCHA * PODRĘCZNIK* METODA KABAT-KAISER * METODA YUMEIHO * METODA LEHNERT-SCHROTH * METODA ZALESZCZUKA I ŁĘCZYŃSKIEGO * METODA KLAPPA


139/402

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. - Kraków : Albis, 1999 - 316 s. : il. ; 24 cm - Summ. - Bibliogr. s. 291-302 - Spis treści w j. ang. - ISBN 83-906452-6-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ * PODRĘCZNIK* 20 W. * 21 W.


140/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Kowalski, Roman Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Rettinger, Renata Aut.; Rettinger, Wacław Aut.; Różycki, Paweł Aut.; Sacha, Stefan Aut.; Szot, Zygmunt Aut.
Tytuł: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : "PROKSENIA", 2000 - 288 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 284 - ISBN 83-907659-7-7
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * AFRYKA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA PÓŁNOCNA * AZJA * AUSTRALIA * PODRĘCZNIK


141/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Kowalski, Roman Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Rettinger, Renata Aut.; Rettinger, Wacław Aut.; Różycki, Paweł Aut.; Sacha, Stefan Aut.; Szot, Zygmunt Aut.
Tytuł: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa. - Kraków : "PROKSENIA", 1997 - 286 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 286 - ISBN 83-907659-0-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * AFRYKA * AMERYKA PÓŁNOCNA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AZJA * AUSTRALIA * PODRĘCZNIK


142/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa. - Kraków : Proksenia, 2000 - 252 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * ŚWIAT * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * OCHRONA ZDROWIA * PODRĘCZNIK


143/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa- Wyd. 3. - Kraków : Proksenia, 2001 - 261 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POLSKA * ŚWIAT * IMPREZY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * OCHRONA ZDROWIA * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


144/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000 - 236 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 235-236 - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


145/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa- Wyd. 3 uzup. i popr. . - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004 - 250 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 250 - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


146/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Borkowski, Krzysztof Oprac.
Tytuł: Pilotaż wycieczek zagranicznych- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe 'Mentor', 1995 - 129 s. ; 25 cm + wzory wybranych dokumentów w obsłudze ruchu turystycznego : 14 s. - Podręcznik zalecany jako lektura w programach nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych (dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego) - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * RUCH TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK


147/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od redakcji
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 5. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * POLSKA * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * KADRY TURYSTYKI * TRANSPORT TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA * ŻYWIENIE * PODRĘCZNIK


148/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Kultura obsługi i etyka zawodu
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 7-16. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ZAWÓD * OBSŁUGA KLIENTA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * MODEL * NORMY PRAWNE * NORMY ETYCZNE * OBYCZAJOWOŚĆ * KULTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * KODEKS ETYCZNY * PODRĘCZNIK* GOŚCINNOŚĆ


149/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Baza noclegowa
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 23-44 : 1 mapa, 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA * CENA * USŁUGI TURYSTYCZNE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * POKOJE GOŚCINNE * POLSKA * EUROPA * STATYSTYKA * WOJEWÓDZTWO * SYSTEM HOTELOWY * TURYSTYKA INDYWIDUALNA * TURYSTYKA KONGRESOWA * MARKETING * FRANCHISING * KONSORCJUM * KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO * PODRĘCZNIK


150/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Pilotaż wycieczek
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 79-95. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PREDYSPOZYCJA * OSOBOWOŚĆ * OBSŁUGA KLIENTA * PRZEPISY * PRAWA I OBOWIĄZKI * ZATRUDNIENIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * SZKOLENIE * UPRAWNIENIA * ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* SYLWETKA ZAWODOWA


151/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przewodnictwo turystyczne i inne uprawnienia państwowe
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 95-105. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * UPRAWNIENIA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * AKTY PRAWNE * SZKOLENIE * INSTRUKTOR KRAJOZNAWSTWA * PODRĘCZNIK


152/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe : obowiązek meldunkowy
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 107-119 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * PASZPORT * WIZA * USTAWA * CŁO * PODRĘCZNIK* PRZEPISY WIZOWE * PRZEPISY DEWIZOWE * OBOWIĄZEK MELDUNKOWY * OPŁATA PASZPORTOWA


153/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Ubezpieczenia turystyczne
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 121-127. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * PODRĘCZNIK


154/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Umowy w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 129-141. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UMOWA * PRAWA I OBOWIĄZKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TURYSTA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PODRĘCZNIK


155/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward; Różycki, Paweł
Tytuł: Tworzenie produktu turystycznego
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 187-218 : 6 ryc.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * DEFINICJA * IMPRZEZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * CENA * KOSZT * MARŻA TURYSTYCZNA * PODATEK * LOTY CZARTEROWE * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * PODRĘCZNIK* KALKULACJA * DEWIZY


156/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Definicje i słownik wyrazów używanych w branży turystycznej
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 225-233. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * SŁOWNIK * PODRĘCZNIK


157/402

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Kultura obsługi i etyka zawodu
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 7-16. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * ZAWÓD * OBSŁUGA KLIENTA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * MODEL * NORMY PRAWNE * NORMY ETYCZNE * OBYCZAJOWOŚĆ * KULTURA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * KODEKS ETYCZNY * PODRĘCZNIK* GOŚCINNOŚĆ


158/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Baza noclegowa
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 26-45 : 1 mapa, 1 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BAZA NOCLEGOWA * CENA * USŁUGI TURYSTYCZNE * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * POKOJE GOŚCINNE * POLSKA * EUROPA * STATYSTYKA * WOJEWÓDZTWO * SYSTEM HOTELOWY * TURYSTYKA INDYWIDUALNA * TURYSTYKA KONGRESOWA * MARKETING * FRANCHISING * KONSORCJUM * KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO * PODRĘCZNIK


159/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Różycki, Paweł
Tytuł: Pilotaż wycieczek
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 81-95 : 1 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PREDYSPOZYCJA * OSOBOWOŚĆ * OBSŁUGA KLIENTA * PRZEPISY * PRAWA I OBOWIĄZKI * ZATRUDNIENIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * SZKOLENIE * UPRAWNIENIA * ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* SYLWETKA ZAWODOWA


160/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przewodnictwo turystyczne i inne uprawnienia państwowe
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 97-106 : 3 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * UPRAWNIENIA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * AKTY PRAWNE * SZKOLENIE * INSTRUKTOR KARAJOZNAWSTWA * PODRĘCZNIK


161/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe : obowiązek meldunkowy
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 107-119. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * PASZPORT * WIZA * USTAWA * CŁO * PODRĘCZNIK* PRZEPISY WIZOWE * PRZEPISY DEWIZOWE * OBOWIĄZEK MELDUNKOWY * OPŁATA PASZPORTOWA


162/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Ubezpieczenia turystyczne
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 120-126. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * PODRĘCZNIK


163/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Umowy w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 127-138. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UMOWA * PRAWA I OBOWIĄZKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TURYSTA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PODRĘCZNIK


164/402

Autor: Turkiewicz, Edward
Tytuł: Obsługa podróżnicza
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 139-163 : 11 ryc.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PODRÓŻNIK * BILET * OBSŁUGA KLIENTA * TRANSPORT DROGOWY * TRANSPORT LOTNICZY * TRANSPORT KOLEJOWY * POBYT TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK


165/402

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Karty płatnicze w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 164-176 : 21 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * KARTA PŁATNICZA * HISTORIA * SYSTEM * ORGANIZACJE * KARTA KREDYTOWA * HOTELARSTWO * PODRĘCZNIK


166/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Tworzenie produktu turystycznego
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 206-237 : 12 ryc.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * DEFINICJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * CENA * KOSZT * MARŻA TURYSTYCZNA * PODATEK * LOTY CZARTEROWE * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * PODRĘCZNIK* KALKULACJA


167/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Słownik wyrazów używanych w branży turystycznej
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 225-249. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * SŁOWNIK * PODRĘCZNIK


168/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Kowalski, Roman Aut.; Kruczek, Zygmunt; Rettinger, Renata; Rettinger, Wacław; Różycki, Paweł; Sacha, Stefan; Szot, Zygmunt
Tytuł: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa. - Kraków : "PROKSENIA", 1997 - 286 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 286 - ISBN 83-907659-0-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * AFRYKA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA PÓŁNOCNA * AZJA * AUSTRALIA * PODRĘCZNIK


169/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota; Raciborski, Jerzy; Zdebski, Janusz; Kruczek, Zygmunt; Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 5-6. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * RUCH TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK


170/402

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz różnych obowiązkach pilota
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 7-14 : 5 ryc.. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TURYSTA * PRAWA I OBOWIĄZKI * PODRĘCZNIK


171/402

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : projektowanie imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 14-27. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ORGANIZATOR TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PROJEKTOWANIE * PROGRAM * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


172/402

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 27-31. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * GRUPA TURYSTYCZNA * WYCIECZKA * BEZIECZEŃSTWO TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


173/402

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : tok czynności pilota w czasie obsługi imprezy turystycznej
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 31-40. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * PROGRAM * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * AUTOKAR * POCIĄG * SAMOLOT * PROM * TRANSFER * RESTAURACJA * PROGRAM * PODRĘCZNIK* ZAKWATEROWANIE


174/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od wydawcy
W książce: Krajoznawstwo : zarys teorii i metodyki /[aut.] Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki. - Kraków : "PROKSENIA", 2003. - S. 5. - ISBN 83-915010-8-6
Słowa kluczowe: * KRAJOZNAWSTWO * TURYSTYKA * POLSKA * RUCH TURYSTYCZNY * PODRĘCZNIK


175/402

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : charakterystyka dokumentów występujących w obsłudze imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 41-45. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * IMPRZEY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * VOUCHER * BILET * UMOWA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* BILETY DEWIZOWE * TACHOGRAM * KARTA POBYTU


176/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problematyka prawna pilotażu wycieczek
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 46-59. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * UPRAWNIENIA * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * MIĘDZYNARODOWY CERTFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ * PODRĘCZNIK


177/402

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - Bibliogr. 15 poz. - S. 60-71 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * PODRĘCZNIK


178/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 72-95. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PILOT WYCIECZKI * WIEDZA * LITERATURA * PRAWA I OBOWIĄZKI * SŁOWNIK * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * FILM * WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE * PUBLIKACJA * PODRĘCZNIK


179/402

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - Bibliogr. s. 105-106 - S. 96-106 : 11 fot.. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * PILOT WYCIECZKI * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * GOTYK * 1500-1800 * RENESANS * BAROK * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


180/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 107-121. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * PODRĘCZNIK


181/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 5. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


182/402

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 7-20. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM HOTELOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA * FRANCHISING * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


183/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 21-67. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * TURYSTA * MOTYWACJA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * PASZPORT * PODRĘCZNIK


184/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problematyka prawna pilotażu wycieczek
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 68-80. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * UPRAWNIENIA * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


185/402

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. 17 poz. - S. 81-94. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


186/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. 7 poz. - S. 95-120. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PILOT WYCIECZKI * WIEDZA * PRAWA I OBOWIĄZKI * LITERATURA * SŁOWNIK * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE * PUBLIKACJA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * PODRĘCZNIK


187/402

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. s. 134 - S. 121-134. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * PILOT WYCIECZKI * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * IMPREZY TURYSTYCZNE * GOTYK * BAROK * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * PALLADIANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


188/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 135-142. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


189/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 5. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * PRACA ZAWODOWA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


190/402

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 7-19 : 3 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * FORMY TURYSTYKI * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA POBYTOWA * WĘDRÓWKA * TURYSTYKA BIZNESOWA * TURYSTYKA KONGRESOWA * TURYSTYKA MOTYWACYJNA * PODRĘCZNIK


191/402

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 20-42. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * LOTNICTWO CYWILNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM HOTELOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA * FRANCHISING * ORGANZIACJE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * POLSKA IZBA TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


192/402

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 43-81 : 3 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * GRUPA TURYSTYCZNA * MARŻA TURYSTYCZNA * TURYSTA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


193/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Obsługa imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 82-108. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * OBSŁUGA KLIENTA * AUTOKAR * POCIĄG * SAMOLOT * CŁO * PROM * TRANSFER * RESTAURACJA * PROGRAM * PASZPORT * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* ODPRAWA CELNA * ODPRAWA BILETOWO-BAGAŻOWA * ZAKWATEROWANIE


194/402

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problematyka prawna pilotażu wycieczek
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 109-131 : 1 tab.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * UPRAWNIENIA * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


195/402

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 132-149 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


196/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 15--183. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KRAJJOZNAWSTWO * WIEDZA * PRAWA I OBOWIĄZKI * SŁOWNIK * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * PUBLIKACJA * FILM * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


197/402

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - Bibliogr. 11 poz. - S. 184-211 : 48 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * GOTYK * 1500-1800 * RENESANS * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * PALLADIANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


198/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 212-219. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * OPIEKA MEDYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


199/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Pilotaż wycieczek zagranicznych- Wyd. 4 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1996 - 171 [18] s. : il. ; 24 cm - Podręcznik zalecany jako lektura dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego w Policealnych Studiach Zawodowych - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RYNEK TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


200/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa- Wyd. 6 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1998 - 250, [18] s. : il. ; 24 cm - Podręcznik zalecany dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu turystycznego oraz uczestników kursów pilotów wycieczek zagranicznych - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


201/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od redakcji
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 5. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * POLSKA * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * KADRY TURYSTYKI * TRANSPORT TURYSTYCZNY * BAZA NOCLEGOWA * ŻYWIENIE * PODRĘCZNIK


202/402

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Fitness - ćwiczenia siłowe : podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej. - Warszawa : TKKF. Zarząd Główny, 2002 - 122, [1] s. : il. ; 21 cm - Bibliogr. s. 108-112 - Na str. tyt. : zeszyt nr 2 - ISBN 83-88800-07-8
Słowa kluczowe: * FITNESS * ĆWICZENIA SIŁOWE * INSTRUKTOR * PODRĘCZNIK


203/402

Autor: Bocho, Witold
Tytuł: Praktyczne elementy marketingu w hotelarstwie
W książce: Organizacja pracy w hotelarstwie / Pr. zbior. Jacek Pustoła [et al] ; red. Tadeusz Szczęsny. - Warszawa : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki ; Polskie Zrzeszenie Hoteli, 1999. - Bibliogr. 14 poz. - S. 261--290. - ISBN 83-908366-5-31999
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * MARKETING * PODRĘCZNIK


204/402

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Miejsce i rola handlu detalicznego w procesie gospodarowania
W książce: Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / pod red. Jana Szumilaka ; [aut. Jacek Bazarnik et al.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Sprzedaż, Obsługa Klienta, CRM). - S. 13--45 : 7 tab..
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA * HANDEL * PODRĘCZNIK


205/402

Autor: Sterkowicz, Stanisław Red.; Ambroży, Tadeusz Red.
Tytuł: Ju-jitsu sportowe : proces szkolenia (podręcznik trenera) : praca zbiorowa. - Kraków : Eurepean Association for Security, 2003 - 283 s. ; il. ; 21 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-918114-6-8
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JIU-JITSU * SZKOLENIE * TRENING * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * ZAWODY * PODRĘCZNIK


206/402

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Pojęcia podstawowe oraz system jednostek miar
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1970. - (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9). - S. [6]-11 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * BIOMECHANIKA SPORTU * POMIAR * TERMINOLOGIA * PODRĘCZNIK


207/402

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Podstawowe zasady miernictwa
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1970. - (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9). - S. [12]-15.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * BIOMECHANIKA SPORTU * POMIAR * PODRĘCZNIK


208/402

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Sposób przedstawiania wyników badań
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1970. - (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9). - S. [16]-19.
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * BIOMECHANIKA SPORTU * POMIAR * WYNIKI BADAŃ * PODRĘCZNIK


209/402

Autor: Fidelus, Kazimierz Red.; Pawlikaniec, K.; Wit. A.; Stanoszek, W.; Majczyk, B.; Ostrowski, Andrzej; Skorupski, L.
Tytuł: Treść poszczególnych ćwiczeń
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa., 1970. - (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9). - S. [20]-98 : 28 ryc., 14 tab..
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * BIOMECHANIKA SPORTU * POMIAR * TRENING SPORTOWY * PODRĘCZNIK


210/402

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Pomiar (szacowanie) obciążeń treningowych
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z teorii sportu / oprac. zespół pod red. Kazimierza Fidelusa. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1970. - (Zeszyty Naukowo-Metodyczne / Akademia Wychowania Fizycznego ; nr 9). - S. 95-98 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * POMIAR * PODRĘCZNIK


211/402

Autor: Abram, Maciej
Tytuł: Tworzenie środków pomocniczych - materiały pomocnicze
W książce: Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska oraz Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. - Kraków : IT, 1999. - Bibliogr. 4 poz. - Na str. tytułowej: Współfinansowano przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej (Ustawa 212/92) oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Realizatorzy projektu: AVSI, AVSI Polska, Instytut Turystyki w Karkowie - s. 139-149 : 6 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * PROMOCJA * PODRĘCZNIK


212/402

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Obsługa klienta
W książce: Marketing turystyki : wybrane zagadnienia / [zespół red. Tadeusz Burzyński et al. ; AVSI Polska oraz Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych]. - Kraków : IT, 1999. - Na str. tytułowej: Współfinansowano przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej (Ustawa 212/92) oraz Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki. Realizatorzy projektu: AVSI, AVSI Polska, Instytut Turystyki w Karkowie
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * MARKETING * KLIENT * PODRĘCZNIK


213/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Kształtowanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży : podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów. - Warszawa : Centr. Ośr. Sportu, 2003 - 176 s. : il - Bibliogr. s.172-176 - ISBN 83-86504-91-9
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PODRĘCZNIK


214/402

Autor: Borkowski, Krzysztof; Serwata, Krzysztof
Tytuł: Systemy informatyczne w turystyce : materiał dydaktyczny na prawach rękopisu dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Egzemplarz osobisty studenta / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Instytut Turystyki. Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego. - [Kraków] : AWF, 1999 - Na str. tytułowej napis: Konspekt skryptu 'Systemy informatyczne w turystyce'
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KOMPUTER * SYSTEM INFORMATYCZNY * PODRĘCZNIK


215/402

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Prowadzenie wycieczek górskich
W książce: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich / Zygmunt Kruczek, Janusz Zdebski. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj' , 1984. - (Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7). - Bibliogr. 18 poz. - S. [28]-40 : 1 tab.. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* METODYKA


216/402

Autor: Żołądź, Jerzy Andrzej
Tytuł: Wydolność fizyczna człowieka
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / pod red. Jana Górskiego. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - Bibliogr 8 poz. - S. 456-522 : rys., 19 tab. 15 wykr.. - ISBN 83-200-2550-8
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOCHEMIA SPORTU * FIZJOLOGIA TRENINGU SPORTOWEGO * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * WYSIŁEK FIZYCZNY * MAKSYMALNE ZUŻYCIE TLENU * MOC MAKSYMALNA * MIĘŚNIE SZKIELETOWE * ZMĘCZENIE MIĘŚNI * BÓL * TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * TESTY * ERGOMETR * PODRĘCZNIK


217/402

Autor: Spieszny, Michał; Tabor, Ryszard; Walczyk, Lidia
Tytuł: Piłka ręczna w szkole. - Warszawa : Centralny Ośrodek Sportu, 2001 - 193, [1] s. : il. ; 24 cm-(Biblioteka Trenera) - Bibliogr. s. [194] - ISBN 83-86504-82-X
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * METODYKA NAUCZANIA GIER SPORTOWYCH * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * TECHNIKA GRY * TAKTYKA GRY * TRENING * PODRĘCZNIK


218/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2005 - 281 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podstawowy materiał do nauczania przedmiotu 'geografia turystyczna' w Uczelniach, Policealnych Studiach Zawodowych oraz na kursach pilotów wycieczek i przewodników turystyki - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


219/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2003 - 284 s. : il. ; 23 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podstawowy materiał do nauczania przedmiotu 'geografia turystyczna' w Uczelniach, Policealnych Studiach Zawodowych oraz na kursach pilotów wycieczek i przewodników turystyki - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


220/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Europa : geografia turystyczna. - Kraków : Proksenia, 2003 - 215 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. s. 215 - Zalecana jako podstawowa lektura w nauczaniu przedmiotu geografia turystyczna w policealnych studiach obsługi ruchu turystycznego, zawodowych studiach licencjackich z zakresu tueystyki oraz na kursach pilotów wycieczek - ISBN 83-915010-3-5
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * EUROPA * PODRĘCZNIK


221/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]- Wyd. 5 uzup.. - Kraków : Proksenia, 2005 - 330 s. : il. ; 24 cm - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


222/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior.- wyd. 4 uzup.. - Kraków : Proksenia, 2003 - 324 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - Na okładce: Nowe wydanie - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


223/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1999 - 212 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podręcznik do nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego - przedmiot 'Geografia turystyczna' i hotelarstwa - przedmiot 'Usługi turystyczne' - ISBN 83-907659-5-0
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


224/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1997 - 189 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-907659-2-6
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


225/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski- Wyd. 3 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2001 - 216 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Publikacja zalecana jako podręcznik do nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego - przedmiot 'Geografia turystyczna' i hotelarstwa - przedmiot 'Usługi turystyczne' - ISBN 83-907659-5-0
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


226/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski. - Kraków : Ostoja, 1995 - [4], 170, [3] s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-900625-9-3
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


227/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia atrakcji turystycznych Polski. - Kraków : Ostoja, 1994 - 160, [11] s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-900625-1-8
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


228/402

Autor: Klocek, Tomasz; Szczepanik, Maciej
Tytuł: Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i instruktorów. - Warszawa : COS, 2003 - 148 s.-(Biblioteka Trenera) - ISBN 83-86504-92-7
Słowa kluczowe: * ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE * PIŁKA SIATKOWA * LEKCJA WF * NAUCZYCIEL WF * PODRĘCZNIK


229/402

Autor: Żychowska, Małgorzata; Gawinek, Marian
Tytuł: Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. - Kraków : Wyd. Nakładem Autorów, 2002 - 134 s. - ISBN 83-89089-10-6
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * BIOCHEMIA * ROZWÓJ * ONTOGENEZA * MOTORYCZNOŚĆ * PODRĘCZNIK


230/402

Autor: Ruchlewicz, Tadeusz
Tytuł: Nowoczesny podręcznik biomechaniki sportu
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 9-10, s. [119]--122. - 1 fot. - Rec. książki: Biomechanics of Sport and Exercise / Peter M. McGinnis. - Campaign, 2. : Human Kinetics, 2004
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA SPORTU * PODRĘCZNIK * RECENZJA


231/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Europa : geografia turystyczna- Wyd. 2 zm.. - Kraków : Proksenia, 2005 - 74 s. : il., wykr. - Książka jest zmienioną wersją publikacji 'Europa : zarys geografii turystycznej' autorstwa Z. Kruczka i S. Sachy (4 wydania) z lat 1996-2000 oraz pozycji 'Europa : geografia turystyczna' tych samych autorów opublikowanej w 2003 r. - Bibliogr. s. 274 - ISBN 83-921418-3-0
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EUROPA * PODRĘCZNIK


232/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Belski, Andrzej Współaut.
Tytuł: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa- Wyd. 4 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2005 - 99 s. : fot., mapy, wykr. - Bibliogr. s. 299 - ISBN 83-921418-4-9
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * AFRYKA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA PÓŁNOCNA * AZJA * AUSTRALIA * OCEANIA * PODRĘCZNIK


233/402

Autor: Witkowski, Zbigniew Red.; Adamski, Paweł Red.; Bartel, Ryszard Red.; Kepel, Andrzej Red.; Bereszyński, Andrzej Red.
Tytuł: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). - Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2004 - 500 s. : fot., pl., rys.-(Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 ; T. 6) - ISBN 83-86564-43-1
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * SSAKI * GADY * PŁAZY * RYBY * GATUNEK * BILOGIA * PODRĘCZNIK* NATURA 2000


234/402

Autor: Witkowski, Zbigniew; Adamski, Paweł
Tytuł: Bezkręgowce
W książce: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków) / praca zbior. pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Pawła Adamskiego, Ryszarda Bartla, Andrzeja Kepla, Andrzeja Bereszyńskiego. - Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2004. - (Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 ; T. 6). - Bibliogr. 13 poz. - S. 12-22 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-86564-43-1
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * GATUNEK * BIOLOGIA * OBSZAR * PODRĘCZNIK


235/402

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Wstęp
W książce: Przewodnik do ćwiczeń z antropologii / pod red. Stanisława Gołąba i Marii Chrzanowskiej.- Wyd. 2 - Kraków : AWF, 2002. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 2). - S. 5.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * NAUCZANIE * ĆWICZENIA * SZKOŁA WYŻSZA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PODRĘCZNIK


236/402

Autor: Żołądź, Jerzy Andrzej
Tytuł: Wydolność fizyczna człowieka
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / red. nauk. Jan Górski ; [aut.] Jan Celichowski [et al.].- Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006 . - Bibliogr. s. 558-559 - S. 465-[536] : 18 ryc., 18 tab.. - ISBN 83-200-3250-4
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOCHEMIA SPORTU * TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * TRENING WYSIOKOŚCIOWY * WYSIŁEK FIZYCZNY INTENSYWNY * POBÓR TLENU * MIĘŚNIE * ERGOMETR * TESTY * PODRĘCZNIK


237/402

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Równowaga kwasowo-zasadowa
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / red. nauk. Jan Górski ; [aut.] Jan Celichowski [et al.].- Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006. - Bibliogr. s. 558-559 - S. 388-[413] : 5 ryc., 6 tab.. - ISBN 83-200-3250-4
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * ZMĘCZENIE * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * PODRĘCZNIK * PODRĘCZNIK


238/402

Autor: Smoleński, Olgierd
Tytuł: Fizjologia nerek i wydalanie moczu
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznych / Górski Jan (red.).- Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006. - Bibliogr. s. 558-559 - S. 368-[387] : 9 ryc.. - ISBN 83-200-3250-4
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * NERKI * WYSIŁEK FIZYCZNY * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * PODRĘCZNIK


239/402

Autor: Kwapulińska, Wanda
Tytuł: Układ kostny
W książce: Repetytorium z anatomii funkcjonalnej człowieka : (dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie) / pod red. Wandy Kwapulińskiej. - Kraków : AWF, 1982. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 52). - S. [7]-60 : 59 ryc..
Słowa kluczowe: * ANATOMIA * KOŚCI * STAWY * PODRĘCZNIK


240/402

Autor: Sokołowski, Bartłomiej
Tytuł: Układ mięśniowy
W książce: Repetytorium z anatomii funkcjonalnej człowieka : (dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie). - Kraków : AWF, 1982. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 52). - S. [63]-[88] : 24 ryc..
Słowa kluczowe: * ANATOMIA * MIĘŚNIE * PODRĘCZNIK


241/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005 - 207 s. : il. ; 22 cm - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * DYSCYPLINY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


242/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Moj drug - fizkul'tura : ucebnik dla ucasihsa 1-4 klassov nacal'noj skoly - 5-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2005 - 190 s. : il - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - Od 8. wydania włącznie tytuł zmieniony: Fiziceska kultura : ucebnik dla ucasihsa 1-4 klassov nac. sk. - ISBN 5-09-014016-2
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PODRĘCZNIK


243/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Moj drug - fizkul'tura : ucebnik dla ucasihsa 1-4 klassov nacal'noj skoly - 6-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2006 - 190 s. : il ; 22 cm - Od 8. wydania włącznie tytuł zmieniony: Fiziceska kultura : ucebnik dla ucasihsa 1-4 klassov nac. sk. - ISBN 5-09-015216-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCHOWANIE * HIGIENA * NAUCZANIE * ZABAWY I GRY RUCHOWE * DYSCYPLINY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PODRĘCZNIK


244/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vvedenie
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 5. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * CEL * METODA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


245/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Basketbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 44-55 : 9 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA KOSZYKOWA * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


246/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gangbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 55-66 : 5 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA RĘCZNA * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


247/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Futbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 64-75 : 89 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA NOŻNA * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


248/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Volejbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 75-84 : 8 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA SIATKOWA * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


249/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gimnastika
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 84-100 : 17 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * GIMNASTYKA * MOTORYCZNOŚĆ * ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH * AKROBATYKA * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK


250/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Legkaja atletika
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 100-122 : 15 ryc., 1 tab.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * LEKKOATLETYKA * BIEGI * SKOKI * RZUTY * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


251/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Lyznaa podgotovka
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 122-134 : 8 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NARCIARSTWO * BIEGI NARCIARSKIE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


252/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Elementy edinoborstv
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 134-139 : 4 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPORTY WALKI * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


253/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Plavanie
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 140-146 : 10 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PŁYWANIE * RATOWNICTWO WODNE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


254/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Utrennaa gimnastika
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 148-157 : 7 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


255/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vybirajte vidy sporta
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 157-160 : 1 tab.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPORT SZKOLNY * DYSCYPLINY SPORTOWE * NABÓR I SELEKCJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


256/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Trenirovku nacinaem s razminki
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 160-162. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * TRENING SPORTOWY * TRENING SPORTOWY * ROZGRZEWKA * ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


257/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Povysajte fiziceskuju podgotovlennost'
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S 162-171 : 4 ryc.. . - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MOTORYCZNOŚĆ * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


258/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Kon'ki
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 171-177 : 5 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * ŁYŻWIARSTWO * ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


259/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Hokkej
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 177-184 : 7 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * HOKEJ * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


260/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Badminton
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 185-190 : 6 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * BADMINTON * NAUCZANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


261/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Posle trenirovki
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 203. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * TRENING SPORTOWY * ĆWICZENIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


262/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vas domasnyj stadion
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2005. - S. 204-206 : 1 ryc.. - ISBN 5-09-010317-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * URZĄDZENIA SPORTOWE * CZAS WOLNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


263/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Koszykówka : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Cz. 2 / Władimir Ljach. - Kraków : AWF, 2007 - 281 s. ; ryc., tab. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8335 ; Nr 19 ) - Bibliogr. s. [250]-265 - ISBN 83-89121-85-9
Słowa kluczowe: * PIŁKA KOSZYKOWA * TRENING SPORTOWY * START * ZAWODY * PSYCHOLOGIA SPORTU * TRENER * ZAWODNICY * PODRĘCZNIK


264/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Wajdzik, Małgorzata
Tytuł: Metodyka i technika pracy pilota - rezydenta. - Kraków : Wydawnictwo 'Proksenia', 2006 - 152, [8] s. : il. - Na okł. aut.: M. Wajdzik, Z. Kruczek - ISBN 83-921418-8-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * ORGANIZACJA TURYSTYKI * PODRĘCZNIK * PILOT WYCIECZKI


265/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Belski, Andrzej Współaut.
Tytuł: Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa- Wyd. 5 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2006 - 312, [2] s. : il. - ISBN 83-921418-4-9
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GEOGRAFIA TURYSTYKI * AFRYKA * AMERYKA POŁUDNIOWA * AMERYKA PÓŁNOCNA * AZJA * AUSTRALIA * OCEANIA * PODRĘCZNIK


266/402

Autor: Kruczek, Zygmunt; Kurek, Artur; Nowacki, Marek
Tytuł: Krajoznawstwo : zarys teorii i metodyki- Wyd. 2 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia , 2006 - 237, [7] s. : il. - ISBN 83-915010-8-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KRAJOZNAWSTWO * KRAJOBRAZ * POPULARYZACJA * OCENA * TEORIA * METODYKA * PODRĘCZNIK


267/402

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Fitrzyk, Andrzej Współaut.
Tytuł: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa- Wyd. 4 uzup. i popr.. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydawnictwo 'PROKSENIA', 2006 - 280, [1] s. : il. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OBSŁUGA KLIENTA * PODRĘCZNIK


268/402

Autor: Raczek, Joachim; Mynarski, Wladysław; Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych ; podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów- Wyd. 2. - Katowice, 2003 - 237 s. : il. ; 24 cm - ISBN 83-87478-93-3
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * TRENING SPORTOWY * OCENA * TESTY * TEST MOTORYCZNY * KOMPUTER * OPROGRAMOWANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MLODZIE (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


269/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic Red.
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie ucascichsa 8-9 klassov : posobie dla ucitela- 3-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2004 - 141 s. : il. ; 21 cm - ISBN 5-09-007720-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


270/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Koordinacionnye sposobnosti: diagnostika i razvitie. - Moskva : TVT Divizion, 2006 - 281 s. : il ; 21 cm - Bibliogr. s. 281-285 - ISBN 5-98724-012-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * KOORDYNACJA RUCHOWA * NAUCZANIE * ĆWICZENIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


271/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: O książce - 'Zarys teorii budowy ruchów Nikołaja Aleksandrowicz Bernsztejna', napisanej przez Wacława Petryńskiego
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol.17, nr 38 (2007), s. 101--105. - Rec. książki: Zarys teorii budowy ruchów Nikołaja Aleksandrowicz Bernsztejna : materiały pomocnicze / Wacław Petryński. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 2007
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * BIOMECHANIKA SPORTU * RUCH CIAŁA * PODRĘCZNIK * KSIĄŻKA * RECENZJA* BERNSZTEJN, NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ


272/402

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Fizjologia krwi
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznych / Górski Jan (red.).- Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006. - Bibliogr. s. 558-559 - S. 354-[367] : 3 ryc.. - ISBN 83-200-3250-4
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * KREW * ERYTROCYTY * LEUKOCYTY * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRENING * PODRĘCZNIK


273/402

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Fizjologia kości
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznych / Górski Jan (red.).- Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006. - Bibliogr. s. 558-559 - S. 414-418 : 3 ryc.. - ISBN 83-200-3250-4
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * KOŚCI * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRENING * PODRĘCZNIK


274/402

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Równowaga kwasowo-zasadowa
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego / red. Jan Górski. - Warszawa, 2001. - Bibliogr. 4 poz. - S. 385-406 : 5 ryc., 6 tab.. - ISBN 83-200-2550-8
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * ZMĘCZENIE * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * PODRĘCZNIK


275/402

Autor: Smoleński, Olgierd
Tytuł: Fizjologia nerek i wydalanie moczu
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / pod red. Jana Górskiego. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - S. 366-[384] : 9 ryc.. - ISBN 83-200-2550-8
Impreza: )
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * NERKI * WYSIŁEK FIZYCZNY * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * PODRĘCZNIK


276/402

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Fizjologia krwi
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / pod red. Jana Górskiego. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - S. 354-365: 3 ryc.. - ISBN 83-200-2550-8
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * KREW * ERYTROCYTY * LEUKOCYTY * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRENING * PODRĘCZNIK


277/402

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Fizjologia kości
W książce: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego : podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych / pod red. Jana Górskiego. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - S. 407-411 : 3 ryc.. - ISBN 83-200-2550-8
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * KOŚCI * WYSIŁEK FIZYCZNY * TRENING * PODRĘCZNIK


278/402

Autor: Zdebska, Halina; Kasza, Wojciech
Tytuł: Piłka Siatkowa : obrona pola w ujęciu taktycznym : podręcznik dla instruktorów i trenerów. - Warszawa : Centralny Ośrodek Sportu, 2007 - 171 s.-(Biblioteka Trenera) - Książka z płytą CD - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - ISBN 978-83-60052-08-2
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * METODY TRENINGU * TRENING TAKTYCZNY * OBRONA * PODRĘCZNIK


279/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura : ucebnik dla ucasihsa 10-11 klassov, obseobrazovat. Ucrezdenii / pod obsej red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvesenie, 2006 - 237 s. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYDAKTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


280/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha- 3-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2007 - 207 s. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYDAKTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


281/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Moj drug - fizkul'tura : ucebnik dla ucasihsa 1-4 klassov nacal'noj skoly - 7o-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2007 - [S. p.] - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - Od 8. wydania włącznie tytuł zmieniony: Fiziceska kultura : ucebnik dla ucasihsa 1-4 klassov nac. sk.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * HIGIENA * ZABAWY I GRY RUCHOWE * DYSCYPLINY SPORTOWE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PODRĘCZNIK


282/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha- 2-oe izd. . - Moskva : Prosvesenie, 2006 - 207 s. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * DYSCYPLINY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


283/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Moj drug fizkul'tura- 4-oe izd.. - Moskva : Prosvescenie, 2003 - 192 s. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PODRĘCZNIK


284/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Grządziel, Grzegorz
Tytuł: Piłka siatkowa : podstawy treningu, zasób ćwiczeń / Centralny Ośrodek Sportu. - Warszawa : COS, 2000 - 190, [1] s. : il., wykr. ; 23 cm-(Seria Biblioteka Trenera) - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * TRENING SPORTOWY * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


285/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura
W książce: Komplekt ucebnikov 'Skola Roccii'. Koncepcia i programmy dla nacalnyh klassov. B 2 castah. C. 1. - Moskva : Prosvescenie, 2003. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 180.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


286/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Mejkson, G. B.; Lubomirskij L. E.
Tytuł: Metodika fiziceskogo vospitania ucascihsa 10-11 klassov : posobie dla ucitiela. - Moskva : Prosvescenie, 2002 - 124 s. - Opis na podstawie informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


287/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Lubomirskij L. E.
Tytuł: Metodika fiziceskogo vospitania ucascihsa 10-11 klassov : posobie dla ucitiela- 2-oe izd.. - Moskva : Prosvescenie, 2001 - 125 s. - Opis na podstawie informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


288/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Lubomirskij L. E.
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie ucascichsa 8-9 klassov : posobie dla ucitela- 2-oe izd.. - Moskva : Prosvescenie, 2001 - 141 s. - Opis na podstawie informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


289/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskaa kultura 5-9 klassy : testovyj kontrol' ;posobie dla ucitela, 2007 - 144 s. : il. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-09-016 128-2
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MOTORYCZNOŚĆ * NAUCZYCIEL WF * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ * WIEK SZKOLNY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * PROGRAM * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * PODRĘCZNIK


290/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura : 8-9 klassy : metodiceskoe posobie / pod obsc. red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvescenie, 2007 - 112 s. : il - Bibliogr. 21 poz. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-09-016134-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPORT * METODYKA NAUCZANIA * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK


291/402

Autor: Mleczko, Edward Red.
Tytuł: Lekkoatletyka. - Kraków : AWF, 2007 - 230 s. : il. ; 29 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiex1429-8635vnr 30 ) - Bibliogr. 4 poz. - ISBN 9788389121585
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * HISTORIA SPORTU * TECHNIKA SPORTOWA * METODYKA NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


292/402

Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Biegi krótkie - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 15-17. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


293/402

Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Technika biegów krótkich
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 9 poz. - S. 17-25 : 9 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * BIEG 200 M * BIEG 400M * SZTAFETY LA * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


294/402

Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Metodyka nauczania biegów krótkich
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 8 poz. - S. 26-33. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * IEGI KRÓTKIE * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


295/402

Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Biegi sztafetowe - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 4 poz. - S. 34-35. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * HISTORIA SPORTU * BIEGI * SZTAFETY LA * PODRĘCZNIK


296/402

Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Technika biegów sztafetowych
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 9 poz. - S. 35-39 : 4 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI * SZTAFETY LA * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


297/402

Autor: Ozimek, Mariusz
Tytuł: Metodyka nauczania biegów sztafetowych
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 8 poz. - S. 40-46. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI * SZTAFETY LA * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


298/402

Autor: Komorowski, Leszek
Tytuł: Biegi przez płotki - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 2 poz. - S. 47-49. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * HISTORIA SPORTU * BIEG PRZEZ PŁOTKI * PODRĘCZNIK


299/402

Autor: Komorowski, Leszek
Tytuł: Technika biegu przez płotki
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 9 poz. - S. 49-52 : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEG PRZEZ PŁOTKI * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


300/402

Autor: Komorowski, Leszek
Tytuł: Metodyka nauczania biegu przez płotki
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 11 poz. - S. 53-57 : ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEG PRZEZ PŁOTKI * METODYKA NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


301/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Biegi średnie i długie - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 4 poz. - S. 58-60. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


302/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Technika biegów średnich i długich
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 5 poz. - S. 60-67 : 6 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


303/402

Autor: Mirek, Wacław; Mleczko, Edward
Tytuł: Metodyka nauczania biegów średnich i długich
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 13 poz. - S. 68-76. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI ŚREDNIE * BIEGI DŁUGIE * METODYKA NAUCZANIA * ZABAWY * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


304/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Biegi z przeszkodami - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 3 poz. - S. 77-78. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKABIEG Z PRZESZKODAMI * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


305/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Technika biegu z przeszkodami
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 3 poz. - S. 78-84 : 4 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEG Z PRZESZKODAMI * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


306/402

Autor: Sobczyk, Grzegorz
Tytuł: Metodyka nauczania biegu z przeszkodami
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 3 poz. - S. 85-92 : 1 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEG Z PRZESZKODAMI * METODYKA NAUCZANIA * ZABAWY * PODRĘCZNIK


307/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Chód sportowy - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 4 poz. - S. 95-96. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


308/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Technika chodu sportowego
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 8 poz. - S. 97-103 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA5CHÓD SPORTOWY * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


309/402

Autor: Mirek, Wacław
Tytuł: Metodyka nauczania chodu sportowego
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 6 poz. - S. 104-106. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * CHÓD SPORTOWY * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


310/402

Autor: Gradek, Joanna
Tytuł: Skok w dal - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 2 poz. - S. 109-111. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


311/402

Autor: Gradek, Joanna
Tytuł: Technika skoku w dal
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 9 poz. - S. 111-115 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


312/402

Autor: Gradek, Joanna
Tytuł: Metodyka nauczania skoku w dal
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 9 poz. - S. 116-121. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK W DAL * METODYKA NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


313/402

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Trójskok
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 6 poz. - S. 122-123. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI * TRÓJSKOK * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


314/402

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Technika trójskoku
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 10 poz. - S. 124-127 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA5SKOKI * TRÓJSKOK * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


315/402

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Metodyka nauczania trójskoku
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 9 poz. - S. 128-131. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI * TRÓJSKOK * METODYKA NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


316/402

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Skok wzwyż - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 6 poz. - S. 132-134. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOK WZWYŻ * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


317/402

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Technika skoku wzwyż
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 5 poz. - S. 135-141 : 4 ryc. . - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOK WZWYŻ * METODYKA NAUCZANIA * TECHNIKA 'FLOP' * PODRĘCZNIK


318/402

Autor: Bora, Piotr
Tytuł: Metodyka nauczania skoku wzwyz techniką flop
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 13 poz. - S. 141-145. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOK WZWYŻ * METODYKA NAUCZANIA * TECHNIKA 'FLOP' * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


319/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Skok o tyczce
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 2 poz. - S. 146-148. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * HISTORIA SPORTU * SKOKI * SKOK O TYCZCE * PODRĘCZNIK


320/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Technika skoku o tyczce
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 6 poz. - S. 149-152 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOK O TYCZCE * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


321/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Metodyka nauczania skoku o tyczce
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 6 poz. - S. 153-159 : 1 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SKOKI * SKOK O TYCZCE * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


322/402

Autor: Tokarz, Renata
Tytuł: Pchnięcie kulą - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 2 poz. - S. 163-164. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * PCHNIĘCIE KULĄ * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


323/402

Autor: Tokarz, Renata
Tytuł: Technika pchnięcia kulą
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 165-167 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * PCHNIĘCIE KULĄ * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK* TECHNIKA O'BRIENA


324/402

Autor: Tokarz, Renata
Tytuł: Metodyka nauczania pchnięcia kulą
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 14 poz. - S. 168-173 : 1 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * PCHNIĘCIE KULĄ * METODYKA NAUCZANIA * PIŁKA LEKARSKA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK* TECHNIKA O'BRIENA


325/402

Autor: Nieroda, Renata
Tytuł: Rzut młotem - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 2 poz. - S. 177-178. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT MŁOTEM * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


326/402

Autor: Nieroda, Renata
Tytuł: Technika rzutu młotem
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 14 poz. - S. 178-181 : 5 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT MŁOTEM * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


327/402

Autor: Nieroda, Renata
Tytuł: Metodyka nauczania rzutu młotem
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 182-186. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT MŁOTEM * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


328/402

Autor: Mleczko, Maria
Tytuł: Rzut dyskiem - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 2 poz. - S. 187-188. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT DYSKIEM * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


329/402

Autor: Mleczko, Maria
Tytuł: Technika rzutu dyskiem
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 13 poz. - S. 188-191 : 5 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT DYSKIEM * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


330/402

Autor: Mleczko, Maria
Tytuł: Metodyka nauczania rzutu dyskiem
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 192-195 : 1 tab.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT DYSKIEM * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


331/402

Autor: Tokarz, Renata
Tytuł: Metodyka nauczania pchnięcia kulą metodą obrotową
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 17 poz. - S. 174-176 : 1 tab.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * PCHNIĘCIE KULĄ * TECHNIKA OBROTOWA * PILKA LEKARSKA * METODYKA NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


332/402

Autor: Orłowska, Ewa
Tytuł: Rzut oszczepem - rys historyczny
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 3 poz. - S. 196-197. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT OSZCZEPEM * HISTORIA SPORTU * PODRĘCZNIK


333/402

Autor: Orłowska, Ewa
Tytuł: Technika rzutu oszczepem
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. 15 poz. - S. 198-202 : 6 ryc.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT OSZCZEPEM * TECHNIKA SPORTOWA * PODRĘCZNIK


334/402

Autor: Orłowska, Ewa
Tytuł: Metodyka nauczania rzutu oszczepem
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 203-212 : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * RZUTY * RZUT OSZCZEPEM * METODYKA NAUCZANIA * ĆWICZENIA * PODRĘCZNIK


335/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Rekordowe wyniki w 2006 r. Quo vadis, lekkoatletyko?
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 223-224 : 5 tab.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * WYNIKI SPORTOWE * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * REKORD POLSKI * REKORD EUROPY * REKORD ŚWIATA * PODRĘCZNIK


336/402

Autor: Nowak, Leszek
Tytuł: Prognoza wyników w konkurencjach lekkoatletycznych
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 229-230 : 2 tab.. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * PROGNOZOWANIE WYNIKÓW * REKORD ŚWIATA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK


337/402

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Słowo wstępne redaktora
W książce: Lekkoatletyka / pod red. Edwarda Mleczki. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2007. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 30). - Bibliogr. s. 215-219 - S. 5-12. - ISBN 978-83-89121-58-5
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * NAUCZANIE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PODRĘCZNIK


338/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Europa : geografia turystyczna- Wyd. 3 zm.. - Kraków : Proksenia, 2007 - 303, [3] s. : il. - Bibliogr. s. [304] - ISBN 83-60789-00-2
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EUROPA * PODRĘCZNIK


339/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 4 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2006 - 282, [1] s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-915010-6-X
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


340/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 5 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2007 - 296 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-915010-6-X, ISBN 978-83-915010-6-1
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


341/402

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Polska : geografia atrakcji turystycznych- Wyd. 6 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 2008 - 296, [2] s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-60789-07-0
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * SZLAKI TURYSTYCZNE * POLSKA * PODRĘCZNIK


342/402

Autor: Ambroży, Tadeusz; Kaganek, Krzysztof; Kost, Mirosław; Pilch, Wanda
Tytuł: Ćwiczenia siłowe i odżywianie w treningu fitness. - Kraków : European Assciation for Security, 2008 - 155, [1] s. : fot., ryc., tab. - Bibliogr. s. 147-153 - ISBN 978-83-61645-00-9
Słowa kluczowe: * FITNESS * TRENING SIŁY * FIZJOLOGIA TRENINGU SPORTOWEGO * METODY TRENINGU * ĆWICZENIA SIŁOWE * PLAN * ODŻYWIANIE * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * HISTORIA * PODRĘCZNIK


343/402

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Keijutsukai Aikido: japońska sztuka samoobrony, Thomas H. Makijama
W czasop.: Komandos. - 1996, nr 7-8, s. 91. - 1 [fot.] - Rezenz. ks. Thomasa H. Makijamy 'Keijutsukai Aikido: japońska sztuka samoobrony'
Słowa kluczowe: * WSCHODNIE SPORTY WALKI * AIKIDO * PODRĘCZNIK * RECENZJA


344/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Predislovie
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 8-9 klassy : metodiceskoe posobie / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsc. red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvescenie, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 5. - ISBN 978-5-09-016134-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * METODYKA NAUCZANIA * MOTORYCZNOŚĆ * PODRĘCZNIK


345/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Teoreticeskie osnovy metodiki fiziceskogo vospitania ycascihsa VIII-IX klassov
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 8-9 klassy : metodiceskoe posobie / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsc. red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvescenie, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016134-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PEDAGOGIKA * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


346/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Ucet vozrastnyh osobennostej detej v processe zanatij fiziceskimi uprażneniami
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 8-9 klassy : metodiceskoe posobie / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsc. red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvescenie, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016134-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PEDAGOGIKA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * OSOBOWOŚĆ * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK


347/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Soderzanie i metodika obucenia bazovym vidam sporta kompleksnoj programmy fiziceskogo vospitania
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 8-9 klassy : metodiceskoe posobie / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsc. red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvescenie, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016134-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * METODYKA NAUCZANIA * MOTORYCZNOŚĆ * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK


348/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Soderzanie i metodika provedenia fizkul'turnoozdorovil'tnyh meropriatij v rezime ucebnogo i prodlennogo dnia
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 8-9 klassy : metodiceskoe posobie / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsc. red. V. I. Laha. - Moskva : Prosvescenie, 2007. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. . - ISBN 978-5-09-016134-3
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * METODYKA NAUCZANIA * GIMNASTYKA * ĆWICZENIA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PODRĘCZNIK


349/402

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku- Wyd. 2. - Kraków : 'Albis', 2000 - 316 s. : wykr. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 291-302 - ISBN 83-906452-7-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PROGNOZOWANIE ROZWOJU * PODRĘCZNIK


350/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / pod obsej red. V. I. Laha- 4-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2008 - 207 s. : il. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * DYSCYPLINY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


351/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij pod obsej red. V. I. Laha- 3 -e izd. - Moskva : Prosvescenie, 2008 - 237 s. : il. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYDAKTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


352/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura
W książce: Skola Roccii : koncepcia i programmy dla nacalnyh klassov C. 1. - Moskva : Prosvescenie, 2003. - Opis na podst. informacji od autora - [S. p.].
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


353/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura : ucebnik dla ucascyhsa 1-4 klassov nacalnoj skoly- 8-e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2008 - 19i0 s. : il. - Tytuł poprzednich wydań: Moj drug - fizkul'tura - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-09-019363-4
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PODRĘCZNIK


354/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vvedenie
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * TEORIA SPORTU * DYSCYPLINY SPORTOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


355/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Basketbol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


356/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij pod obsej red. V. I. Laha- 3 -e izd.. - Moskva : Prosvesenie, 2008 - 237 s. : il. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYDAKTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


357/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura
W książce: Skola Roccii : koncepcia i programmy dla nacalnyh klassov C. 1. - Moskva : Prosvesenie, 2003. - Opis na podst. informacji od autora - [S. p.].
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * PROGRAM NAUCZANIA * PODRĘCZNIK


358/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Piłka ręczna
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


359/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Voleibol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


360/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Futbol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


361/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gimnastika z elementami akrobatiki
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * GIMNASTYKA * AKROBATYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


362/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Lyznaa podgotovka
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NARCIARSTWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


363/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Elementy ediniborstv
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd. - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPORTY WALKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


364/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Plavanie
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij /V. i . Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd - Moskva : Prosvesene, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


365/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Kak pravil'no trenirovat'sa
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij /V. i . Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd - Moskva : Prosvesene, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * TRENING SPORTOWY * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


366/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Utrennaa gimnastika
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij /V. i . Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd - Moskva : Prosvesene, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


367/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Soversenstvujte koordinacionnye sposobnosti
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. i . Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd - Moskva : Prosvesene, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * KOORDYNACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


368/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Ritmiceskaa gimnastika dla unosej
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij /V. i . Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd - Moskva : Prosvesene, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * RYTMIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


369/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Aerobika
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3-e izd - Moskva : Prosvescenie, 2008. - Opis na podst. informacji od autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-019976-6
Słowa kluczowe: * AEROBIK * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


370/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij pod obsej red. V. I. Laha- 3 -e izd. - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008 - 237 s. : il. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYDAKTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


371/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vvedenie
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYDAKTYKA * METODYKA NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


372/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Basketbol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * PIŁKA KOSZYKOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


373/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gandbol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


374/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Volejbol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


375/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Futbol
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


376/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gimnastika z elementami akrobatiki
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


377/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Lyznaa podgotovka
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


378/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Elementy edinoborstv
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


379/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Plavanie
W książce: Fiziceskaa kul'tura : 10 - 11 klassy : ucebnik dla obseobrazovatelnyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 3 -e izd - Moskva : Prosvesenie ; OAO 'Moskovskie ucebniki', 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-7853-0996-8
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


380/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vvedenie
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYSCYPLINY SPORTOWE * TEORIA SPORTU * METODYKA NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


381/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Basketbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA KOSZYKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


382/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gandbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA RĘCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


383/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Futbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PIŁKA NOŻNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


384/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Volejbol
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PILKA SIATKOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


385/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Gimnastika
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * GIMNASTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


386/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Legkaa altetika
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * LEKKOATLETYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


387/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Elementy edinoborstv
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPORTY WALKI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


388/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Plavanie
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PŁYWANIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


389/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Utrennaa gimnastika
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * GIMNASTYKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


390/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vybirajte vidy sporta
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * DYSCYPLINY SPORTOWE * ZAINTERESOWANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


391/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Trenirovku nacinaem c razminki
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * ROZGRZEWKA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


392/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Povysajte fiziceskuu podgotovlennost'
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


393/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Kon'ki
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * ŁYŻWIARSTWO * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


394/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Hokkej
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * HOKEJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


395/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Badminton
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * BADMINTON * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


396/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Posle trenirovki
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * TRENING SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


397/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Vas domasnij stadion
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * STADION SPORTOWY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


398/402

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Zdanevic, Aleksander
Tytuł: Osobnye ponatia, primenaemye v teorii fiziceskoj kultury i sporta
W książce: Fiziceskaa kultura : ucebnik dla ucasihsa 8-9 klassov obseobrazovatel'nyh ucrezdenij / V. I. Lah, A. A. Zdanevic ; pod obsej red. V. I. Laha.- 4-e izd - Moskva : Prosvesenie, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.]. - ISBN 978-5-09-016730-7
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * TEORIA SPORTU * TERMINOLOGIA SPORTOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PODRĘCZNIK


399/402

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Motoryczność człowieka
W książce: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna / red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008. - S. 66-69 : [2 ryc.]. - ISBN 978-83-61011-21-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TEORIA REKREACJI RUCHOWEJ * MOTORYCZNOŚĆ * INSTRUKTOR SPORTU * PODRĘCZNIK


400/402

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Cechy motoryczne i sposoby ich kształtowania
W książce: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna / red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008. - S. 104-125 : [4 ryc., 2 tab.]. - ISBN 978-83-61011-21-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * METODYKA REKREACJI RUCHOWEJ * CECHY MOTORYCZNE * KSZTAŁTOWANIE * INSTRUKTOR SPORTU * PODRĘCZNIK


401/402

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Obciążenia wysiłkowe w programach i planach zajęć
W książce: Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej : podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej - część ogólna / red. nauk. Ewa Kozdroń ; rec. Danuta Nałęcka ; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. - Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2008. - S. 138-142 : [2 tab.]. - ISBN 978-83-61011-21-7
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * METODYKA REKREACJI RUCHOWEJ * PROGRAM REKREACJI RUCHOWEJ * WYSIŁEK FIZYCZNY * OBCIĄŻENIE WYSIŁKIEM FIZYCZNYM * INSTRUKTOR SPORTU * PODRĘCZNIK


402/402

Autor: Smoleński, Olgierd; Chojak-Fijałka, Katarzyna
Tytuł: Rehabilitacja ruchowa w przewleklej chorobie nerek
W książce: Choroby nerek / red. nauk. Michał Myśliwiec ; aut. Jacek Borawski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008. - (Złota Seria Interny Polskiej). - Bibliogr. - S. 476-482 : 1 ryc., 3 tab., bibliogr. 10 poz. . - ISBN 978-83-200-3528-5
Słowa kluczowe: * NERKI * CHOROBY * MEDYCYNA * REHABILITACJA RUCHOWA * PODRĘCZNIK* NEFROLOGIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka