Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PERSONEL
Liczba odnalezionych rekordów: 52Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/52

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Kadry w turystyce. - Kraków : AWF, 1990 - 134 s. : il. ; 23 cm-(Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EDUKACJA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * PRACA ZAWODOWA * PERSONEL * EKONOMIKA TURYSTYKI


2/52

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Od Redakcji
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 5-7.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EDUKACJA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * PRACA ZAWODOWA * PERSONEL * PROGRAM * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK PRACY * BIURO PODRÓŻY


3/52

Autor: Feczko, Janusz S.
Tytuł: Kształcenie kadr dla turystyki
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 9-30.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Model kształcenia kadr dla turystyki' ( 1989 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EDUKACJA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * PRACA ZAWODOWA * PERSONEL * KONCEPCJA * UNIWERSJALIZM * USŁUGI TURYSTYCZNE * JAKOŚĆ * NORMY * STANDARD * KLASYFIKACJA TURYSTYKI * MENEDŻER * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KONFERENCJA


4/52

Autor: Unrug, Monika
Tytuł: Stopień zadowolenia z pracy w opiniach absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni z lat 1980-1987
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 59-68 : 8 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * PRACA ZAWODOWA * PERSONEL * ZADOWOLENIE * SZKOŁA WYŻSZA * ABSOLWENCI * AKADEMIA EKONOMICZNA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * OPINIA


5/52

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zmiany regulacji prawnych dotyczących działalności hotelarskiej
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2003, nr 11, s. 44--45.
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * HOTEL * USŁUGI HOTELARSKIE * AKTY PRAWNE * ZMIANA * PERSONEL * KWALIFIKACJE * POLE BIWAKOWE * KAMPING * DEFINICJA


6/52

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. - Warszawa : Wydaw. 'Biblioteczka Pracownicza', 2002 - 329, [1]s.-(Biblioteczka Pracownicza : poradnik ; nr137) - ISBN 83-88616-26-9
Słowa kluczowe: * PERSONEL * MOTYWACJA * TEORIA * PRAKTYKA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA


7/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek Kozioł, Anna Piechnik - Kurdziel, Jacek Kopeć. - Warszawa : Wydaw. 'Biblioteczka Pracownicza', 2000 - 408, [2] s., il.-(Biblioteczka Pracownicza : poradnik ; nr109) - ISBN 83-85577-98-X
Słowa kluczowe: * PERSONEL * MOTYWACJA * TEORIA * PRAKTYKA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


8/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie czasem pracy. - Kluczbork : Antykwa, 2000 - 205 s. : wykr.
Słowa kluczowe: * PERSONEL * CZAS PRACY * TEORIA * PRAKTYKA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


9/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Jak skutecznie wynagradzać pracowników / red. K. Sedlak, A. Pocztowski. - Kraków : Wydaw.Prof. Szkoły Biznesu, 1997 - [S. p.] - Opis na podstawie danych dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


10/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / pod red. Leszka Kozioła; [aut. Leszek Kozioł et.al]. - Kraków : Wydaw. TNOiK; AE, 1997 - [S. p.] - Opis na podstawie danych dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE


11/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zarządzanie kontraktowe w firmie
W książce: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2002. - 618 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-227-2014-9
Impreza: Konferencja p.t. Future 2002 : zarządzanie przyszłopścią przedsiębiorstwa ( 2002 ; Kazimierz Dolny)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * KONTRAKT * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KONFERENCJA * REFERAT


12/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Diagnozowanie obszarów zadaniowych zarządzania personelem
W książce: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie; Katedra Zarządzania. - Tarnów : Wydaw. MWSE, 2002. - 311 s. : il., wykr.. - ISBN 83-917312-2-7
Impreza: Konferencja n.t. Zarządzanie operacyjne w firmie ( 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * DIAGNOSTYKA * KONFERENCJA * REFERAT


13/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Kontrakty kierownicze w systemie controllingu operacyjnego
W książce: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Zarządzania. - Tarnów : Wydaw. MWSE, 2002. - 311 s. : il., wykr.. - ISBN 83-917312-2-7
Impreza: Konferencja n.t. Zarządzanie operacyjne w firmie ( 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * KONTRAKT * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * KONFERENCJA * REFERAT


14/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych
W książce: Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. (Zakopane-Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. A. Stabryła. - Kraków : AE, 2000. - S. 294-301.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Strategie wzrostu produktywności firmy ( 2000 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SKUTECZNOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


15/52

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. / Red.nauk. Adam Stabryła ., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2002 nr 603 s.257--270.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO


16/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Etapy formułowania strategii wynagradzania
W książce: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku. - Kraków : Wyd. AGH, 2000. - [S. p.].
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * MOTYWACJA


17/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
W książce: Prace z zakresu procesu zarządzania / [red. nauk. z. Adam Stabryła]., 2001. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 561). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 25-41.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


18/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie
W książce: Prace z zakresu procesu zarządzania / [red. nauk. z. Adam Stabryła]., 2000. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 544). - S.19-34.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * CZAS PRACY * WYKORZYSTANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO


19/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Ewolucja systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa w okresie przemian gospodarczych
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red. nauk. Adam Stabryła., 1995. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr446). - S. 93--104.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEMIANY GOSPODARCZE


20/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych
W książce: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane-Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. A. Stabryła. - Kraków : AE, 2000. - s. 294-301.
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Strategie wzrostu produktywności firmy ( 2000 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * PERSONEL * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * SKUTECZNOŚĆ * KONFERENCJA * REFERAT


21/52

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki
W książce: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : konferencja Międzynarodowa / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonomiki Pracy Polska Akademia Nauk, Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej 1994 ; red. A. Piechnik-Kurdziel,A. Szałkowski. - Kraków : AE, 1995. - S. 29-34.
Impreza: Konferencja Międzynarodowa nt. Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej ( 1994 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA * GOSPODARKA RYNKOWA * KONFERENCJA * REFERAT


22/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa
W czasop.: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2000 nr 3, s. 93-112.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * KONTROLA * ROZWÓJ * PRZEDSIĘBIORSTWO


23/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red. nauk. Adam Stabryła., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - 2002, nr 574 s.139-158.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


24/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie., 2002. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania / Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr603). - S. 211-228.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * SKUTECZNOŚĆ * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * PRZEDSIĘBIORSTWO


25/52

Autor: Bińczycki, Bernard; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor S.A, 2003 - S. 149-175-(Zeszyty Naukowe, Prace z zakresu procesu zarządzania / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0208-7944 ; nr 627)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * MOTYWACJA * SKUTECZNOŚĆ * PRZEDSIĘBIORSTWO


26/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna
W książce: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku. - Kraków : AE, 1997. - s. 439-446.
Impreza: Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw ( 1997 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * PERSONEL * EFEKTYWNOŚĆ * RESTRUKTURYZACJA * KONFERENCJA * REFERAT * KONFERENCJA * REFERAT


27/52

Autor: Szumilak, Jan
Tytuł: Polityka cen przedsiębiorstw handlowych
W książce: Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Red.nauk. Adam Stabryła ., 1999. - (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Prace z zakresu procesu zarządzania, ISSN 0208-7944). - Bibliogr. 5 poz. - 1999, nr 524 s.23-32.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA * SYSTEM * METODA * PRZEDSIĘBIORSTWO * CENA * POLITYKA


28/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym
W książce: Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [oprac. red. Halina Latowska]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007. - (Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczne, ISSN 1506-2635 ; Z. 10). - Bibliogr. s. 177 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [157]-178 : 5 tabl..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PERSONEL * SYSTEM INFORMACYJNY * RYZYKO * ZARZĄDZANIE


29/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 272, s. [139]--157. - 5 tab. - Bibliogr. s. 156-157 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PERSONEL * STRUKTURA * ZARZĄDZANIE * MODEL * WSKAŹNIK * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI


30/52

Autor: Walas-Trębacz, Jolanta; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej
W książce: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - Bibliogr. 3 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 971-981 : 1 rys., 4 tab.. - ISBN 978-83-924656-3-8
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ * STRUKTURA * PERSONEL * RESTRUKTURYZACJA * PROCES * EFEKTYWNOŚĆ


31/52

Autor: Kozioł, Leszek; Michalik, Katarzyna; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 753, s. [161]--175. - 4 tab. - Bibliogr. s. 175 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * FUNDUSZ * PRODUKCJA * PERSONEL * MODEL* FUNDUSZ PREMIOWY


32/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
W czasop.: Zesz. Nauk. / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 2007, nr 753, s. [177]--195. - 8 tab. - Bibliogr. s. 194-195 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (EKONOMIA) * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * ROZWÓJ GOSPODARCZY * PERSONEL* KAPITAŁ LUDZKI


33/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential - Case Study
W książce: VIII rocnik mezinarodni konferencje : Internet a bezpecnost organizacji, Zlin, 14. brezna 2006 : sbornik adnotacji / Univerzita Tomase Bati ve Zline. Fakulta managementu a ekonomiky. - Zlin : Univerzita Tomase Bati, 2006. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 88-97 : 1 tab., 6 wykr.. - ISBN 80-7318-393-5
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


34/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego
W czasop.: Zesz. Nauk. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. - 2006, nr 4, s. [88]--110. - 5 tab. - Bibliogr. s. 108-109
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA ROZWOJU * ZASTOSOWANIE* STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW * ZASOBY LUDZKIE


35/52

Autor: Walas-Trębacz, Jolanta; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku
W książce: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / pod red. Adama Stabryły. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - Bibliogr. s. 402 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [387]-403 : 12 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-7252-317-7
Impreza: Konferencja naukowa 'Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym' ( 2006 ; Zakopane Kościelisko)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PRZEDSIĘBIORSTWO * ROZWÓJ GOSPODARCZY * KAPITAŁ * PERSONEL * UMYSŁ * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI * KAPITAŁ INTELEKTUALNY * KAPITAŁ STRUKTURALNY * KAPITAŁ RELACYJNY


36/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Kozina, Andrzej
Tytuł: Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
W książce: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [511]-522 : 3 tab.. - ISBN 83-7252-267-7
Impreza: Konferencja naukowa Management Forum 2020 ( 2005 ; Osieczany)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * NEGOCJACJE * TYP * FUNKCJA* ZASOBY LUDZKIE * KAPITAŁ LUDZKI


37/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku
W książce: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / pod red. Leszka Kozioła. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - Bibliogr. s. 294 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [277]-294 : 5 tab., 7 wykr.. - ISBN 83-89879-04-2
Impreza: Konferencja naukowa 'Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym' ( 2005 ; Tarnów)
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * KIERUNEK * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


38/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential - Case Study
W książce: Vybrane pohledy na bezpecnost podnikani z zivota / red. Roman Jasek. - Kraków ; Zlin : European Association for Security, 2005. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 5). - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 51-60 : 1 tab., 6 ryc.. - ISBN 83-919932-4-8
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * DOSKONALENIE ZAWODOWE * BANK * PERSONEL * UMIEJĘTNOŚCI * OCENA * METODA * BADANIA EMPIRYCZNE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY


39/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Bińczycki, Bernard
Tytuł: Zarzadzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego
W książce: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe / [red. nauk. Zbigniew Kreft]. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565 ; [nr] 5). - S. [186]-197 : 5 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * SUKCES * CELE * PERSONEL * SYSTEM INFORMACYJNY* KAPITAŁ LUDZKI


40/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji
W książce: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445 ; nr 1092). - Bibliogr. s. 633-634 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [625]-634 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * CEL * PERSONEL * JAKOŚĆ * KSZTAŁTOWANIE * POMIAR* KAPITAŁ LUDZKI


41/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata; Walas-Trębacz, Jolanta
Tytuł: Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji
W czasop.: Zesz. Nauk. / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. - 2005, nr 3, s. [151]--171. - 2 tab. - Bibliogr. s. 169-170
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * PERSONEL * STRATEGIA ROZWOJU * KLASYFIKACJA * MODEL * ANALIZA * METODA* ZASOBY LUDZKIE


42/52

Autor: Kozioł, Leszek Red
Tytuł: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008 - 115 s. : il. ; 24 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 31) - Bibliogr. s. 111-115. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * TURYSTYKA * REKREACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


43/52

Autor: Kozioł, Leszek; Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Modele i strategie zarządzania zasobami ludzkimi
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 24-42 : 5 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * ZARZĄDZANIE * MODEL * PRACA * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * STRATEGIA ROZWOJU * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


44/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Klasyfikacja funkcji personalnych
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 42-44. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * MOTYWACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


45/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 44-74 : 2 ryc., 13 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


46/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: System i oceny potencjału pracy
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 75-80. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


47/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Metody i techniki szkolenia pracowników
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * SZKOLENIE * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


48/52

Autor: Kozioł, Leszek; Sas-Ćwięczek, Magdalena
Tytuł: Formy strukturyzacji pracy na stanowisku pracy
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 92-97. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJA * STRUKTURA * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


49/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Ocena stopnia realizacji funkcji personalnych w przedsiębiorstwie
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. 102-107 : 3 tab.. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * OCENA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


50/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. [5]-7]. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


51/52

Autor: Kozioł, Leszek
Tytuł: Zakończenie
W książce: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / pod red. Leszka Kozioła. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr31 ). - Bibliogr. s. 111-115 - S. [109]-110. - ISBN 978-83-89121-09-7
Słowa kluczowe: * PRACA * ZARZĄDZANIE * PRZESIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * KADRY * PERSONEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


52/52

Autor: Tyrańska, Małgorzata
Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania rozwojem potencjału pracy w przedsiębiorstwie
W książce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 93-[102] : 3 ryc., 2 tab.. - ISBN 978-83-7571-092-2
Słowa kluczowe: * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * STRATEGIA ROZWOJU * INWESTYCJE * PERSONEL * KWALIFIKACJE * KOSZTY * BADANIA NAUKOWE* POTENCJAŁ KWALIFIKACYJNY

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka