Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PACJENCI
Liczba odnalezionych rekordów: 179Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/179

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Współczesne kierunki fizjoterapii.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1989, t 3 z. 1, s. 5-11, bibliogr. 3 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * METODA * ZADANIA * CEL * PACJENCI * LECZENIE * NEUROFIZJOLOGIA * MOTORYCZNOŚĆ * REHABILITACJA LECZNICZA * KINEZYTERAPIA


2/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 5, z. 3 (1991), s. 65--73. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * PACJENCI * CHOROBY * OPIEKA PIELĘGNIARSKA * ŚMIERĆ * HOSPICJUM * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * WIELKA BRYTANIA * SAUNDERS C.


3/179

Autor: Pąchalska, Maria
Tytuł: Psychoterapeutyczna postawa w działalności rehabilitacyjnej fizjoterapeuty.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1990, T. 4 z. 1, s. 19-32, 7 fot. 2 schem. 2 wykr. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * PSYCHOLOGIA * FIZJOTERAPEUTA * OSOBOWOŚĆ * WIEDZA * UMIEJĘTNOŚCI * PACJENCI * STOSUNKI INTERPERSONALNE * OCENA * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE


4/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Pabisiak A.
Tytuł: Realizacja programu informacyjno-edukacyjnego w przebiegu rehabilitacji po zawale serca.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1996, T. 10 z. 4, s. 169-177, 6 ryc. bibliogr. 13 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * PACJENCI * EDUKACJA * PROGRAM * OCENA * ROLA * BADANIA ANKIETOWE


5/179

Autor: Kasperczyk, Tadeusz Aut.; Podhorecka-Sierant J.; Knapik, Henryk; Goryński T.
Tytuł: Określenie roli wyciągu w przygotowaniu skolioz idiopatycznych do leczenia operacyjnego.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1987, T. 1 z. 2, s. 5-16, 4 ryc. 5 tab. bibliogr. 5 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * WADY POSTAWY * SKOLIOZA IDIOPATYCZNA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * PRZYGOTOWANIE * WYCIĄG ORTOPEDYCZNY * SKUTECZNOŚĆ * OCENA


6/179

Autor: Szczygieł A.; Rafalski L.; Szefer K.
Tytuł: Rehabilitacja ruchowa chorych po amputacji na wysokości uda we wczesnym okresie szpiotalnym - wybrane zagadnienia.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1997, T. 11 z. 3, s. 65-77, 3 ryc. 7 tab. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * HOSPITALIZACJA * PACJENCI * KOŃCZYNA DOLNA * UDO * AMPUTACJA * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ


7/179

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Psychozy podróży.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1988, nr 2, s. 35-42.
Słowa kluczowe: * PSYCHIATRIA * ZABURZENIA * PSYCHOLOGIA * TURYSTYKA * TURYSTA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * SZPITAL * KLINIKA AKADEMII MEDYCZNEJ W KRAKOWIE * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


8/179

Autor: Morawiecki, Piotr; Sosin, Paweł; Dutka, Julian
Tytuł: Niestabilność pourazowa nadgarstka typu grzbietowego po złamaniach dalszego końca kości promieniowej.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - 1999, T. 64 z. 2, s. 127-131, 3 ryc. 3 tab. bibliogr. 15 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * NADGARSTEK * ZABURZENIA * NIESTABILNOŚĆ * PRZYCZYNY * PACJENCI * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŚCI * ZŁAMANIE * WIEK KALENDARZOWY * KORELACJA


9/179

Autor: Szczudlik, A. Aut.; Longawa, K.; Słowik, A.; Turaj, W.; Róg, T.; Zwolińska, G.; Paczkiewicz, J.; Rudzińska, M.; Banach, Marta
Tytuł: Wczesna rehabilitacja po udarze mózgu -znaczenie dla rokowania.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1999, T. 13 z. 1, s. 117-123, 3 tab. bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * PACJENCI * MÓZG * CHOROBY * UDAR MÓZGU * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * CZYNNIK * ROKOWANIE * OCENA


10/179

Autor: Walaszek, Robert; Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Ocena wpływu fizjoterapii na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocje u chorych z niedowładem połowiczym.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1999, T. 13 z. 1, s. 89-100, 10 ryc. 3 tab. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * PACJENCI * MÓZG * CHOROBY * UDAR MÓZGU * NIEDOWŁAD POŁOWICZY * LECZENIE * FIZJOTERAPIA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * METODA * KOŃCZYNA DOLNA * MIĘŚNIE * SIŁA * SYMETRIA * RUCHY LOKOMOCYJNE * CHÓD * DIAGNOSTYKA


11/179

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Zasady przenoszenia osób stale unieruchomionych
W czasop.: Sami Sobie. - 1998, nr 3-4, s. 12--14. - 2 ryc
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OPIEKA PIELĘGNIARSKA * PACJENCI * NIEPEŁNOSPRAWNI


12/179

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Zasady przenoszenia osób stale unieruchomionych
W czasop.: Sami o sobie. - 1999, nr 1, 2, s. 12--13. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OPIEKA PIELĘGNIARSKA * PACJENCI * NIEPEŁNOSPRAWNI


13/179

Autor: Sosin, Paweł; Dutka, Julian; Morawiecki, Piotr
Tytuł: Analiza przyczyn rozbieżności wyników klinicznych i radiologicznych leczenia nieoperacyjnego złamań dalszego końca kości promieniowej u chorych po 50 roku życia
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - T. 65, z. 2 (2000), s. 175--182. - Sum. - 2 ryc. - 3 tab. - Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŚCI * ZŁAMANIE * LECZENIE ZACHOWAWCZE * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * METODA * ANALIZA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY


14/179

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł; Morawiecki, Piotr
Tytuł: Wpływ wieku chorego oraz morfologii złamania dalszego końca kości promieniowej na wynik leczenia nieoperacyjnego
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - T. 65, z. 2 (2000), s. 183--190. - Sum. - 5 tab. - 2 ryc. - Bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA GÓRNA * KOŚCI * ZŁAMANIE * MORFOLOGIA * PACJENCI * WIEK KALENDARZOWY * CZYNNIK * LECZENIE ZACHOWAWCZE * SKUTECZNOŚĆ * KORELACJA


15/179

Autor: Szczygieł, Andrzej; Stożek, Joanna; Dudek, Jolanta
Tytuł: Wybrane aspekty badania równowagi pacjenta nieinwazyjną technika diagnostyczno-pomiarową w terapii osób po udarze mózgowym (CVA)
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 14, z. 3 (2000), s. 109--117. - Sum. - 6 ryc. - Bibliogr, 12 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * MÓZG * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * RÓWNOWAGA CIAŁA * DIAGNOSTYKA * METODA * URZĄDZENIE 'METROCOM SYSTEM'


16/179

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność osób po udarze mózgu a uprawianie turystyki i rekreacji
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 97--117. - Sum. - 6 ryc. , 8 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * CHOROBY * UDAR MÓZGU * PACJENCI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE


17/179

Autor: Kopański, Zbigniew ; Wojewoda, T.; Wojewoda, A.; Schlegel-Zawadzka, M.; Woźniacka, Renata; Suder, Agnieszka; Kościuk, Tomasz
Tytuł: Znaczenie wybranych wskaźników somatycznych dla powstawania obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po radykalnej amputacji sutka
W książce: Biospołeczne skutki mastektomii : materiały II krajowej konferencji. - Poznań : AWF, 2001. - Bibliogr. 1 poz. - ISBN 83-86336-95-1
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * NOWOTWÓR * RAK SUTKA * MASTEKTOMIA * OBRZĘK LIMFATYCZNY * KOŃCZYNA GÓRNA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


18/179

Autor: Sosin, Paweł; Dutka, Julian
Tytuł: Kliniczna i radiologiczna ocena mechanicznej wydolności metod leczenia operacyjnego złamań patologicznych na tle przerzutów nowotworowych do kości
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - 2003, nr 3, s. 290--296. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * NOWOTWÓR * KOŚCI * LECZENIE CHIRURGICZNE * SKUTECZNOŚĆ * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* PRZERZUTY NOWOTWOROWE DO KOŚCI


19/179

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł
Tytuł: Czas i komfort przeżycia chorych leczonych operacyjnie z powodu złamań patologicznych na tle przerzutów nowotworowych do kości długich
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - 2003, nr 3, s. 276--283. - Summ. - 6 ryc. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * NOWOTWÓR * KOŚCI * LECZENIE CHIRURGICZNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* PRZERZUTY NOWOTWOROWE DO KOŚCI


20/179

Autor: Kopański, Zbigniew; Pelc, A.; Kwiatkowska, D.; Schlegel-Zawadzka, Małgorzata; Piekoszewski, Wojciech; Lipko-Godlewska, Sylwia; Puto, T.
Tytuł: Profile analysis of magnesium and zinc concentrations in blood serum in patients with skin cancers
W czasop.: Trace Elem. Electrolytes. - 2003 Vol. 20 nr 1 s. 29-33. - 4 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * NOWOTWÓR * SKÓRA * BIOCHEMIA * KREW * MAGNEZ * CYNK * PACJENCI * SPEKTROSKOPIA * BADANIA NAUKOWE


21/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Świadomość istnienia u pacjentów terminalnie chorych
W książce: O naturze świadomości : materiały Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 12-13 maja 1995 / red. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Kraków ; [Poznań] : Wydaw. Nauk. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 1997. - Bibliogr. s. 172-173 - S. 168-173 : 4 ryc.. - ISBN 83-86273-02-X
Impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Seminarium 'O naturze świadomości' ( 1995 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * CHOROBY * NOWOTWÓR * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * PACJENCI * ŚMIERĆ * DEFINICJA * HOSPICJUM * DEPRESJA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE * WIELKA BRYTANIA * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT* CHOROBA NIEULECZALNA * SYTUACJA ŻYCIOWA * NIEPOKÓJ * AKCEPTACJA * CHOROBA TERMINALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


22/179

Autor: Mika, Anna
Tytuł: Leczenie usprawniajace pacjenta z osteoporozą
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 7, Nr Specjalny (2003), s. 1--6. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OSTEOPOROZA * LECZENIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI


23/179

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychospołeczne aspekty masażu
W książce: Podręcznik odnowy psychosomatycznej / pod red. Tadeusza Kasperczyka i Jana Fenczyna. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996. - Bibliogr. s. 216 - S. 200-216. - ISBN 83-200-1962-1
Słowa kluczowe: * ODNOWA BIOLOGICZNA * MASAŻ LECZNICZY * MASAŻYSTA * PACJENCI * INTERAKCJE SPOŁECZNE * KOMUNIKACJA SPOŁECZNA * POSTAWA SPOŁECZNA * MASAŻ LECZNICZY


24/179

Autor: Gilis - Januszewska, Aleksandra; Szurkowska, Magdalena; Głąb, Grzegorz; Szybiński, Zbigniew; Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Wpływ diety i aktywności fizycznej na insulinemię u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2
W czasop.: Diabet. Pol. Pol. J. Diabet.. - Vol. 10 (2003), nr 1, [s.p.]. - Prezentacje plakatowe
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (10 ; 2003 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * CUKRZYCA * TKANKA TŁUSZCZOWA * REDUKCJA MASY CIAŁA * WYSIŁEK FIZYCZNY * DIETA * PACJENCI * ANTROPOMETRIA


25/179

Autor: Gilis - Januszewska, Aleksandra; Szurkowska, Magdalena; Głąb, Grzegorz; Szybiński, Krzysztof; Szybiński, Zbigniew; Spodaryk, Krzysztof; Urbanik, Andrzej
Tytuł: Wpływ zmiany dystrybucji tkanki tłuszczowej brzusznej towarzyszącej redukcji masy ciała na poziom glikemii i insulinemii u pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2
W czasop.: Diabet. Pol. Pol. J. Diabet.. - Vol. 10 (2003), nr 1, [s.p.]. - Prezentacje plakatowe
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (10 ; 2003 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * CUKRZYCA * TKANKA TŁUSZCZOWA * REDUKCJA MASY CIAŁA * WYSIŁEK FIZYCZNY * DIETA * PACJENCI * ANTROPOMETRIA


26/179

Autor: Szczechowicz, Jakub; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria; Łuczkowska A.
Tytuł: Wpływ fizjoterapeutycznego przygotowania przedoperacyjnego na wyniki leczenia usprawniającego u pacjenów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. - [S.l.] : [S.n.], 2003 - [S. p.] - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (3 ; 2003 ; Białystok)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * NERWY * NADGARSTEK * PACJENCI


27/179

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Patofizjologia gospodarki wodno-elektrolitowej ustroju
W książce: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andersa i Ryszarda Gajdosza. - Kraków : Pandit, 2003. - (Wykłady z kursu doskonalącego / FEFA Ośrodek Regionalny w Krakowie ; nr 3). - Bibliogr. 4 poz. - ISBN 83-88866-10-9
Impreza: Kurs doskonalący (3 ; 2003 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * GOSPODDARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZMU * PATOLOGIA * ZABURZENIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE


28/179

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Gospodarka jonem wodorowym i jej zaburzenia w chirurgii
W książce: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andersa i Ryszarda Gajdosza. - Kraków : Pandit, 2003. - (Wykłady z kursu doskonalącego / FEFA Ośrodek Regionalny w Krakowie ; nr 3). - Bibliogr. 11 poz. - S. [33]--51 : 4 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-88866-10-9
Impreza: Kurs doskonalący (3 ; 2003 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * Duda, Krzysztof * BIOCHEMIA * METABOLIZM * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZNU * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * ZABURZENIA* JONY WODORU


29/179

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej u chorych w OIT
W książce: Intensywna terapia, nerki, medycyna stanów nagłych / pod red. Krzysztofa Kuszy. - Poznań : [s. n.], 2003. - (Wykłady z Kursu Doskonalącego / FEFA Ośrodek Regionalny w Poznaniu ; nr 3).
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZMU * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * ELEKTROLIT * ZABURZENIA * INTENSYWNA TERAPIA * PACJENCI


30/179

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara; Wątroba, Janusz; Piotrowski, Wiesław
Tytuł: Zróżnicowanie dymorficzne zdolności wysiłkowych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S51. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BIOCHEMIA * CHOROBA WIEŃCOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * PACJENCI * ZAWAŁ SERCA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


31/179

Autor: Spodaryk, Krzysztof; Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Fizykoterapia - potrzeba badań naukowych
W czasop.: Rehabil. Med.. - T 8, nr 2 (2004), s. 8--14. - Summ. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * BODŹCE * WŁAŚCIWOŚCI * WŁAŚCIWOŚCI * PACJENCI * ORGANIZM * BADANIA EKSPERYMENTALNE * METODOLOGIA* BODŹCE FIZYKALNE


32/179

Autor: Bromboszcz, Janusz Rec.
Tytuł: Submaksymalny wysiłek wykonywany przez osoby po udarze mózgu - rzetelność powtarzanego pomiaru i zgodność z maksymalnym pochłanianiem tlenu
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 1 (2004), s. 70. - Rec.: Submaximakm exercise in persons with stroke: test-retest reliability and concurrent validity with maximal oxygen consumption / J. J. Eng, A. S. Dawson, K. S. Chu. W: Arch. Phys. Med. Rehabil. - 2003, 85, s. 113-118
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UDAR MÓZGU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * RECENZJA


33/179

Autor: Włoch, Tomasz Rec.
Tytuł: Czasowy test 'wstań i idź' uzależniony jest od rodzaju krzesła
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 1 (2004), s. 70-71. - Rec.: The timed 'Up & Go' is dependent on chair type / K. Siggeirsdottir, B. Y. Jonsson, H. Jonsson Jr, S. Iwarsson. W: Clin. Rehabil. - 2002 Sep., 16 (6), s. 609-616
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * URZĄDZENIA REHABILITACYJNE * PACJENCI * WIEK STARCZY * TESTY * RECENZJA* KRZESŁO


34/179

Autor: Szczechowicz, Jakub; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria
Tytuł: Wpływ stosowania ćwiczeń poślizgowych nerwów i neuromobilizacji na wyniki końcowe leczenia usprawniającego pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8 nr 3 (2004), s. 33--41. - Summ. - 6 fot., 10 ryc. - Bibliogr. u autora
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * KOŃCZYNA GÓRNA * NADGARSTEK * NERWY * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ĆWICZENIA LECZNICZE * BADANIA NAUKOWE


35/179

Autor: Gosselink, Rik; Bromboszcz, Janusz Tłum.
Tytuł: Kontrolowane oddychanie a duszność u pacjentów z przewlekłą chorobą płuc
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 8, nr 2 (2004) s. 60--66. - Bibliogr. 76 poz. - J. Rehab. Res. Develop., 2003, 40 (2), 25-345 - Contents of the J. Rehab. Res. Develop. are within the public domain
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PULMONOLOGIA * UKŁAD ODDECHOWY * ODDYCHANIE * PŁUCA * CHOROBY * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * LECZENIE * REHABILITACJA * PACJENCI * ĆWICZENIA ODDECHOWE * ĆWICZENIA RELAKSACYJNE * WENTYLACJA PŁUC


36/179

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara; Wątroba, Janusz; Piotrowski, Wiesław
Tytuł: Wpływ wieku pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego na zmiany zdolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 409--415. - Summ. - Art. Nr 205 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów)
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PACJENCI * WIEK * WPŁYW * ZAWAŁ SERCA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * KONFERENCJA * REFERAT


37/179

Autor: Krawczyk, Maciej; Lizak, Alaksander; Chwała, Wiesław
Tytuł: Wybrane problemy badania i fizjoterapii chorych ze spastycznością
W czasop.: Post. Psychiatrii i Neurol.. - Nr 13, supl. 2 (18), s. 23--28. - Summ. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * BADANIA * SPASTYCZNOŚĆ * CHORZY * PACJENCI * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ


38/179

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł
Tytuł: Czas i komfort przeżycia chorych leczonych operacyjnie z powodu złamań patologicznych na tle przerzutów nowotworowych do kości
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. [28].
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * NOWOTWÓR * KOŚCI * LECZENIE CHIRURGICZNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


39/179

Autor: Sosin, Paweł; Dutka, Julian; Morawiecki, Piotr
Tytuł: Czy każdy pacjent po złamaniu dalszego końca kości promieniowej powinien mieć profesjonalną rehabilitację?
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 123.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * WPŁYW * WYNIKI * LECZENIE * KOŚCI * ZŁAMANIE * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


40/179

Autor: Pabisiak, Anna
Tytuł: Aktywność fizyczna mężczyzn po zawale serca a przebieg rehabilitacji kardiologicznej
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 14.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * REHABILITACJA * WPŁYW * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


41/179

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł; Libura, M.
Tytuł: Leczenie wtórnych zmian zwyrodnieniowych w przebiegu rozwojowej dysplazji biodra bezcementową całkowitą alloplastyką
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 6 (2004), Supl. 1, s. 159.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (35 ; 2004 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * STAW BIODROWY * CHOROBY * LECZENIE CHIRURGICZNE * ENDOPROTEZA * SKUTECZNOŚĆ * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


42/179

Autor: Sosin, Paweł; Dutka, Julian; Libura, M.; Łata, P.
Tytuł: Nieoperacyjne leczenie obrażeń miednicy w materiale oddziału
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 6 (2004), Supl. 1, s. 176.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (35 ; 2004 ; Szczecin)
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * MIEDNICA * URAZY * LECZENIE * SKUTECZNOŚĆ * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


43/179

Autor: Zarzycka, Maja; Zarzycki, Daniel; Kącki, Wojciech; Jasiewicz, Barbara; Ridan, Tomasz
Tytuł: Odległe wyniki leczenia zachowawczego choroby Perthesa
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 6, nr 5 (2004), s. 595--603. - Summ. - 10 ryc. - Bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ORTOPEDIA * STAW BIODROWY * CHOROBY * LECZENIE ZACHOWAWCZE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


44/179

Autor: Chojak-Fijałka, Katarzyna
Tytuł: Trening fizyczny a wybrane aspekty wydolności fizycznej i jakości życia związanej ze zdrowiem pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
W czasop.: Probl. Lek.. - 2004, nr 4 (supl.), s. 45. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Krakowskie Dni Dializoterapii (6 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CHOROBY * NERKI * LECZENIE * HEMODIALIZA * PACJENCI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TRENING FIZYCZNY * WPŁYW * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA NAUKOWE


45/179

Autor: Mika, Anna
Tytuł: Ocena stanu funkcjonalnego kręgosłupa i jakości życia kobiet z osteoporozą
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, nr 2 (2004), s. 125.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (5 ; 2004 ; Rzeszów)
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * KRĘGOSŁUP * OCENA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WPŁYW * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


46/179

Autor: Kopański, Zbigniew; Puchalski, Z.; Schlegel-Zawadzka, Małgorzata; Golec, E. B.; Opoka, W.; Nowak, A.; Szczepański, J.
Tytuł: The serum magnesium content disturbances in patients with skin cancers
W książce: Macro and trace elements = Mengen und Spurenelemente. - Jena : Friedrich-Schiller Universitat, 2004. - Bibliogr. 13 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 319-324 : 3 tab.. - ISBN 3-929526-78-6
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * RAK SKÓRY * RODNIKI WOLNE * MAGNEZ * SUROWICA * BADANIA NAUKOWE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


47/179

Autor: Kopański, Zbigniew; Puchalski, Z.; Schlegel-Zawadzka, Małgorzata; Golec, E. B.; Przysławski, J.; Nowak, A.; Szczepański, J.
Tytuł: The influence of the magnesium metabolism on the changes of the hand muscular force in women subjected to radical mastectomy
W książce: Macro and trace elements = Mengen und Spurenelemente. - Jena : Friedrich-Schiller Universitat, 2004. - Bibliogr. 11 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 325-330 : 2 tab.. - ISBN 3-929526-78-6
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * RAK SUTKA * MASTEKTOMIA * METABOLIZM * MAGNEZ * WPŁYW * KOŃCZYNA GÓRNA * SIŁA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


48/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Pedagogiczne, psychologiczne i rehabilitacyjne oddziaływania na postawę wobec śmierci u osób terminalnie chorych. - Poznań : Wydaw. Nauk. Pol. Tow. Pedagog., 2004 - 192 s., 54 tab., wykr.4 - Bibliogr. 453 poz. - ISBN 83-86273-45-3
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * REHABILITACJA * CHOROBA * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * ŚMIERĆ * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI * PACJENCI * HOSPICJUM * WIELKA BRYTANIA * ŚWIADOMOŚĆ * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE


49/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Rehabilitacyjne metody oddziaływania na pacjentów chorych terminalnie
W książce: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury / Komisja Kobudo Stowarzyszenia Idokan Polska, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie= Ido Movement for Culture. - Rzeszów : Stowarzyszenie Idokan Polska Komisja Kobudo, Podkarpackie Tow. Nauk. Kult. Fiz., UR, 2004. - Summ. - Bibliogr. 60 poz. - S. 205-215 : 4 ryc..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * REHABILITACJA * CHOROBA * ŚWIADOMOŚĆ * ŚMIERĆ * POSTAWA * PACJENCI * HOSPICJUM * WIELKA BRYTANIA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE* ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


50/179

Autor: Żak, Marek; Grodzicki, Tomasz
Tytuł: Ocena ryzyka upadków osób starszych - analiza zagrożeń na podstawie obserwacji własnych
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 4, nr 4 (2004), s. 391--395. - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * NADCIŚNIENIE TĘTNICZE * WIEK STARCZY * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


51/179

Autor: Żak, Marek; Skalska, Anna
Tytuł: Ocena ryzyka upadków i możliwości podniesienia się po upadku u pacjentów po zabiegach ortopedycznych w obrębie stawu biodrowego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 6, nr 6 (2004), s. 777--783. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * ORTOPEDIA * WYPADKI * RÓWNOWAGA CIAŁA * RYZYKO * STAW BIODROWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE


52/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Choroba terminalna i metody łagodzenia jej skutków
W książce: Hospicja nadziei = Hospices of Hope / pod red. Wojciecha Falkowskiego, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jana Wiktora Sienkiewicza ; [tł. Michał Adamczyk]. . - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagog. Specjalnej, 2004. - Bibliogr. s. 145-159 - S. 53-105. - ISBN 83-89600-01-3
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * CHOROBY * NOWOTWÓR * PACJENCI * ŚMIERĆ * POSTAWA * PSYCHOTERAPIA * REHABILITACJA * HOSPICJUM * OPIEKA PALIATYWNA * DEPRESJA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE * WIELKA BRYTANIA * POLSKA* CHOROBA NIEULECZALNA * CHOROBA TERMINALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


53/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Rehabilitacyjne oddziaływanie na pacjentów chorych terminalnie
W czasop.: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury / Komisja Kobudo Stowarzyszenia Idokan Polska, Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie. . - s. 205--216.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚWIADOMOŚĆ * CHOROBY * NOWOTWÓR * ŚWIADOMOŚĆ CHOROBY * PACJENCI * ŚMIERĆ * PSYCHOTERAPIA * REHABILITACJA * HOSPICJUM * OPIEKA PALIATYWNA * DEPRESJA * GNIEW * CIERPIENIE * BADANIA NAUKOWE * WIELKA BRYTANIA * POLSKA* CHOROBA NIEULECZALNA * CHOROBA TERMINALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI


54/179

Autor: Opydo, Małgorzata; Pasiut, Szymon
Tytuł: Cerebral cortex healing process after bone marrow stromal cells implantation
W książce: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism / ed. by Henryk Lach ; Pedagogical University of Cracow. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. - Bibliogr. 8 poz. - S. 330-331. - ISBN 83-727127-4-3
Impreza: International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS (13 ; 2004 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * UKŁAD NERWOWY * MÓZG * USZKODZENIA * KOMÓRKI * LECZENIE * PROCES * PACJENCI * SZPIK * PRZESZCZEP


55/179

Autor: Skalska, Anna; Ocetkiewicz, Tomasz; Żak, Marek; Grodzicki, Tomasz
Tytuł: Influence of age on postural control parameters measured with a balance platform
W czasop.: New Med.. - Vol. 7 (2004), nr 1, s. 12--16. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * POSTAWA CIAŁA * WIEK * WPŁYW * PARAMETR * KONTROLA * PACJENCI * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE


56/179

Autor: Stożek, Joanna; Pawula, M.; Rudzińska, Monika
Tytuł: Balance and gait assessment in patients with inherited progressive ataxia and Parkison`s disease : a posturgraphic study and gait tests
W czasop.: Europ. J. Neurol.. - Vol. 11, Supplement 2, September 2004, s. 250. - Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Paris, September 4-7, 2004
Impreza: Congress of the European Federation of Neurogical Societies ( 2004 ; Paris)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE


57/179

Autor: Sosin, Paweł
Tytuł: Non-invasive gait analysis of the patients after total knee replacement
W czasop.: Intern. J. Rehab. Res.. - Vol. 27, Supplement 1, June 2004, s. 177--178.
Impreza: Congress of European Federation for Research in Rehabilitation ( 2004 ; Ljubljana)
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * KOLANO * LECZENIE * METODA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * BADANIA NAUKOWE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


58/179

Autor: Sosin, Paweł
Tytuł: Before and after high tibial osteotomy for knee ostearthrosis : a biomedical analysis by posturography and force platform
W czasop.: Intern. J. Rehab. Res.. - Vol. 27, Supplement 1, June 2004, s. 86--87. - Na okładce: Proceedings of the 8th congress of European federation for Research in Rehabilitation, Ljubljana, Slovenia 13-17 June 2004
Impreza: Congress of European Federation for Research in Rehabilitation ( 2004 ; Ljubljana)
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * KOLANO * LECZENIE CHIRURGICZNE * OSTEOTOMIA * ANALIZA * BADANIA NAUKOWE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


59/179

Autor: Sosin, Paweł; Dutka, Julian; Łata, P.
Tytuł: Functional status and quality of life of the patients treated by cementless hip haemiarthroplasty due to femoral neck fracture
W czasop.: Acta Chir. Orthopaed. Traumatol. Cech.. - R. 71 (2004), Suppl. 1, s. 62--63. - Na okładce: Abstract Book CEOC 2004, Prague 9.-12. 6. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: CEOC (5 ; 2004 ; Praga)
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ORTOPEDIA * STAW BIODROWY * LECZENIE * ARTROPLASTYKA * PACJENCI * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


60/179

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara
Tytuł: Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 21, nr 4 (2005), s. 271--277. - Summ. 271 - 4 tab. - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * ZAWAŁ SERCA * FIZJOLOGIA * WYSIŁEK * TEST WYSIŁKOWY * REHABILITACJA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


61/179

Autor: Mika, Piotr; Spodaryk, Krzysztof; Cencora, Andrzej
Tytuł: Zmiany dystansu marszu i przepływu tętniczego w kończynach dolnych podczas treningu marszowego u pacjentów z chromaniem przestankowym
W czasop.: Rehabil. Med.. - T.9, nr 1 (2005), s. 9--15. - 3 tab. 2 ryc. - Bibliogr. 45 poz
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * FIZJOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * MIAŻDŻYCA * KREW * KOŃCZYNA DOLNA * BÓL * MARSZ * TRENING * PACJENCI * CHROMANIE PRZESTANKOWE


62/179

Autor: Szczygieł, Andrzej; Mańko, Grzegorz; Kowalska, Katarzyna; Kużdżał, Adrian
Tytuł: Ocena efektywności technik terapii manualnej wg koncepcji Briana Mulligana zastosowanych w leczeniu pacjentów z bólami dolnego odcinla kęgosłupa - wybrane zagadnienia
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 5, nr 2 (2005), s. 174--182. - Summ. - 6 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Impreza: Naukowe nt. 'Życie bez Bólu' - Międzynarodowy Dzień Inwalidy ( 2005 ; Zgorzelec)
Słowa kluczowe: * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * RUCH CIAŁA * MOBILIZACJA * TERAPIA MANUALNA * MASAŻ * PACJENCI* METODA MULLIGANA * NAGS * SNAGS * MWMS


63/179

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami podstawowych czynności funkcjonalnych i chodu
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 19, nr 2 (2005), s. [13]--19. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz. - Opublikowano w Advances in Rehabilitation 2005; (1): 37-40, dostępny: www.adreh.com/pdf/vol1/7674.pdf
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REHABILITACJA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * PROGRAM * PRZYBORY * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY* THERA-BAND * TEST 'WSTAŃ I IDŹ" * TEST 'THE TIME GET- UP AND GO'


64/179

Autor: Kogut, Piotr; Banach, Tomasz; Bonior, Joanna; Żarów, Ryszard
Tytuł: Charakterystykam pacjentów z napadowym migotaniem przedsionkowym
W czasop.: Fol. Med. Crac.. - Vol. 46, nr 3-4 (2005), s. [3]--11. - Summ. - 7 ryc. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * SERCE * CHOROBY * ARYTMIA SERCA * PRZYCZYNY * TERAPIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * TARNÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW


65/179

Autor: Pirowska, Anna; Włoch, Tomasz; Nowobilski, Roman
Tytuł: Szybkie protezowanie i kompleksowa rehabilitacja po amputacji kończyn dolnych - najważniejsze składniki postępowania fizjoterapeutycznego
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 120, nr 1 (2006), s. 15-28. - Summ. - 18 fot., 2 ryc. - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * PSYCHOTERAPIA * KOŃCZYNA DOLNA * AMPUTACJA * KIKUTY POAMPUTACYJNE * PACJENCI * INTEGRACJA SPOŁECZNA


66/179

Autor: Mika, Anna; Dąbal, Ewa; Mika, Łukasz
Tytuł: Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dolegliwości związane z choroba zwyrodnieniową stawu kolanowego
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr 1 (2006), s. 49--54. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * REUMATOLOGIA * KOŃCZYNA DOLNA * STAW KOLANOWY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * LECZENIE * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż.


67/179

Autor: Chojak-Fijałka, Katarzyna; Smoleński, Olgierd; Miłkowski, Andrzej; Piotrowski, Wiesław
Tytuł: Wyniki 6-miesięcznego treningu fizycznego prowadzonego w czasie hemodializy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr 2 (2006) s. 25--36. - Bibliogr. 71 poz
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * NERKI * CHOROBY * NIEWYDOLNOŚĆ * HEMODIALIZA * PACJENCI * SIŁA MIĘŚNIOWA * TRENING FIZYCZNY * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA


68/179

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara
Tytuł: Różnice w poziomie tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego
W czasop.: Med. Sportowa. - Vol. 21. nr 3, s. 208.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Żywienie - Ruch - Zdrowie' (5 ; 2005 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * REHABILITACJA * ZAWAŁ SERCA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TEST WYSIŁKOWY * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


69/179

Autor: Mika, Piotr; Spodaryk, Krzysztof; Cencora, Andrzej; Mika, Anna
Tytuł: Red Blood Cell Deformability in Patients With Claudication After Pain-free Treadmill Training
W czasop.: Clin. J. Sport Med. . - Vol. 16, Iss. 4 (2006), s. 335-340. - 3 tab. - Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KREW * ANEMIA * ERYTROCYTY * KRĄŻENIE KRWI * CHROMANIE PRZESTANKOWE * BIEŻNIA RUCHOMA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE


70/179

Autor: Żak, Marek; Mika, Piotr; Mika, Anna
Tytuł: Hipotonia ortostatyczna jako problem pacjentek w wieku geriatrycznym z nadciśnieniem tętniczym leczonych Enarenalem
W czasop.: Rehabil. Med.. - T 3, nr spec. (1999), s. 38. - Tytuł i tekst również w jęz. angielskim s. 37-38 - Numer posiada tytuł: Międzynarodowe Sympozjum 'Kardiologia 1999 - prewencja i rehabilitacja', Kraków, 30.09.1999 - 2. 0.1999 : wykłady i prace naukowe (streszczenia)
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Kardiologia 1999-prewencja i rehabilitacja' ( 1999 ; Kraków )
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * GERIATRIA * CIŚNIENIE KRWI * TĘTNICA * LEKARSTWA * ZABURZENIA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


71/179

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara; Piotrowski, Wiesław; Wątroba, Janusz; Ochocińska, Agnieszka
Tytuł: Dymorfizm płciowy w zakresie zmian wydolności wysiłkowych podczas rehabilitacji ambulatoryjnej po zawale serca
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 18, z. 4 (2004), s. [27]--33. - 3 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 13 poz. - Summ.
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * FIZJOLOGIA * WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * ZAWAŁ SERCA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * DYMORFIZM PŁCIOWY * BADANIA NAUKOWE * TEST WYSIŁKOWY


72/179

Autor: Sokół, Barbara; Klimek-Piskorz, Ewa; Salabura, Barbara
Tytuł: Wpływ ćwiczeń ruchowych w okresie rehabilitacji poszpitalnej na wydolność fizyczną pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych
W czasop.: Fizjoterapia. - 2005, nr 3, s. 21--26. - 3 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * KARDIOCHIRURGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * BY-PASS * REHABILITACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M.* OPERACJA CABG


73/179

Autor: Salabura, Barbara; Klimek-Piskorz, Ewa; Sokół, Barbara
Tytuł: Pomiar jakości życia chorych po zawale mięśnia sercowego, leczonych angioplastyką
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 17.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * ZDROWIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* ANGIOPLASTYKA


74/179

Autor: Sokół, B.; Klimek-Piskorz, Ewa; Salabura, Barbara
Tytuł: Wpływ ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 18.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KARDIOCHIRURGIA * LECZENIE CHIRURGICZNE * BY-PASS * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PACJENCI * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


75/179

Autor: Śliwka, Aneta; Nowobilski, Roman; Potoczek, A.; Jarosz, A.
Tytuł: Muzykoterapia jako składowa kompleksowego usprawniania chorych z dysfunkcja układu oddechowego
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 35.
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MUZYKOTERAPIA * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA OSKRZELOWA * ĆWICZENIA ODDECHOWE * PACJENCI * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


76/179

Autor: Rutowicz, Bartosz; Mirek, Elżbieta; Chwała, Wiesław
Tytuł: Wpływ ćwiczeń metodą PNF na wzorce zmian długości wybranych mięśni antagonistycznych stawu biodrowego u chorych z chorobą Parkinsona
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 2, supl. 1 (2005), s. 50. - Cały tekst: Rutowicz B., Mirek E., Chwała W.: Wpływ ćwiczeń metodą PNF na wzorce zmian długości wybranych mięśni antagonistycznych stawu biodrowego u chorych z chorobą Parkinsona. fizjoterapia 2006, T. 14, nr 1, s. 65-71
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * BIOMECHANIKA SPORTU * CHOROBA PARKINSONA * CHÓD * RUCH CIAŁA * PARAMETR * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* METODA PNF


77/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Theory of genetic immortality in association with the symptomatic and causal methods in psychotherapy of terminally ill patients
W książce: Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death / Andrzej Szyszko-Bohusz [et al.].- Wyd. 4 (uzup.) - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 2006. - Bibliogr. s. 276-277 - Na s. tyt. i okł. autor: Andrzej Szyszko-Bohusz, ale książka zawiera przedruki prac wielu autorów - S. 271-277. - ISBN 83-86273-61-5
Słowa kluczowe: * OPIEKA PALIATYWNA * PSYCHOLOGIA * PACJENCI * LECZENIE * PSYCHOTERAPIA * METODA* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * CHOROBA TERMINALNA * CHOROBA NIEULECZALNA * METODA SYMPTOMATYCZNA * METODA KAZUISTYCZNA


78/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: The theory of genetic immortality and education of dignified death for terminally ill patients
W książce: Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death / Andrzej Szyszko-Bohusz [et al.].- Wyd. 4 (uzup.) - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 2006. - Bibliogr. s. 281-282 - Na s. tyt. i okł. autor: Andrzej Szyszko-Bohusz, ale książka zawiera przedruki prac wielu autorów - S. 277-282. - ISBN 83-86273-61-5
Słowa kluczowe: * OPIEKA PALIATYWNA * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * ŚMIERĆ * PACJENCI * HOSPICJUM * LONDYN (WIELKA BRYTANIA)* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * CHOROBA TERMINALNA * CHOROBA NIEULECZALNA * HOSPICJUM ŚW. KRZYSZTOFA * ST. CHRISTOPHER'S HOSPICE


79/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: Sociotherapy of patients in the terminal phase of illnesses in view of the theory of genetic immortality
W książce: Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death / Andrzej Szyszko-Bohusz [et al.].- Wyd. 4 (uzup.) - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 2006. - Bibliogr. s. 286-287 - Na s. tyt. i okł. autor: Andrzej Szyszko-Bohusz, ale książka zawiera przedruki prac wielu autorów - S. 282-287. - ISBN 83-86273-61-5
Słowa kluczowe: * OPIEKA PALIATYWNA * PACJENCI * LECZENIE * METODA * SOCJOTERAPIA* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * CHOROBA TERMINALNA * CHOROBA NIEULECZALNA


80/179

Autor: Bohusz-Dobosz, Alicja
Tytuł: The theory of genetic immortality and its effect on the attitude towards death among terminally ill patients
W książce: Teoria nieśmiertelności genetycznej : naukowe uzasadnienie ułudy śmierci = Theory of genetic immortality : scientific justification of the illusion of death / Andrzej Szyszko-Bohusz [et al.].- Wyd. 4 (uzup.) - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział w Poznaniu, 2006. - Bibliogr. s. 291-292 - Na s. tyt. i okł. autor: Andrzej Szyszko-Bohusz, ale książka zawiera przedruki prac wielu autorów - S. 287-292. - ISBN 83-86273-61-5
Słowa kluczowe: * OPIEKA PALIATYWNA * PSYCHOLOGIA * LECZENIE * ŚMIERĆ * POSTAWA * CHORZY * PACJENCI * HOSPICJUM * LONDYN (WIELKA BRYTANIA) * HOSPICJUM ŚW. KRZYSZTOFA* TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ * CHOROBA TERMINALNA * CHOROBA NIEULECZALNA * POSTAWA WOBEC ŚMIERCI * ST. CHRISTOPHER'S HOSPICE


81/179

Autor: Ciszek, Elżbieta; Szczygieł, Andrzej; Górkiewicz, M.; Bac, Aneta
Tytuł: Osteoporosis is dangerous but preventable: needed extensive health education and exercises
W czasop.: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku. - Vol. 50, supl. 2 (2005), s. 68--69 . - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ĆWICZENIA * PACJENCI


82/179

Autor: Salabura, Barbara; Klimek-Piskorz, Ewa; Sokół, Barbara
Tytuł: Wpływ szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej na zmiany postawy wobec własnej choroby u pacjentów po zawale mięśnia sercowego
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 20, nr 2 (2006), s. [17]--22. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 16 poz. - Opublikowano w Adv. Rehabil. (online) 2006, nr 2. Dostępny z http://www.adreh.com - Opublikowano w Adv. Rehabil. - Opublikowano w Adv. Rehabil.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * MIĘSIEŃ SERCOWY * ANGIOPLASTYKA * ZAGROŻENIE ŻYCIA * POSTAWA * PACJENCI * BADANIA ANKIETOWE* PTCA


83/179

Autor: Mika, Piotr; Spodaryk, Krzysztof; Cencora, Andrzej; Unnithan, V. B.; Mika, Anna
Tytuł: Experimental Model of Pain-Free Treadmil Training in Patients with Claudication
W czasop.: Amer. J. Phys. Med. Rehabil.. - Vol. 84, nr 10 (2005), s. 756--762.
Słowa kluczowe: * UKŁAD KRĄŻENIA * CHOROBY * NIEDOKRWIENIE * MIĘSIEŃ SERCOWY * CHROMANIE PRZESTANKOWE * TRENING * BÓL * BIEŻNIA RUCHOMA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


84/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Dendura, Maciej
Tytuł: Miejsce aktywności fizycznej w programie rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2005. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. 20 poz. - s. 41-57. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * PROGRAM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA * CEL * PACJENCI


85/179

Autor: Dylewicz, Piotr; Bromboszcz, Janusz; Przywarska Izabela; Borowicz-Bieńkowska, Sławomira; Wilk, Małgorzata
Tytuł: Badanie chorego kwalifikowanego do ćwiczeń fizycznych programu rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2005. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. s. 94-96 - S. 59-96 : 1 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * BADANIA LEKARSKIE * DIAGNOZA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRZECIWWSKAZANIE * PACJENCI


86/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Dylewicz, Piotr
Tytuł: Wstęp
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2005. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - S. 11-12. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * UKŁAD KRĄŻENIA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * PACJENCI * KINEZYTERAPIA


87/179

Autor: Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Zwiększenie aktywności fizycznej w okresie szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2005. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. 12 poz. - S. 97-107. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI * SZPITAL


88/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Dylewicz, Piotr
Tytuł: Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2005. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. s. 166-168 - S. 109-168. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY * ĆWICZENIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * UKŁAD KRĄŻENIA * NARZĄDY RUCHU * PACJENCI


89/179

Autor: Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Zalecanie samodzielnej aktywności fizycznej chorym rehabilitowanym z powodu chorób układu krążenia
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2005. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. 9poz. - S. 169-183 : 1 tab.. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI


90/179

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł; Skowronek, Paweł
Tytuł: Rekonstrukcja rozległych ubytków kostnych za pomocą alloplastyki w leczeniu nowotworów okolicy stawu biodrowego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 7, nr 5 (2005), s. 470--475. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * LECZENIE CHIRURGICZNE * ENDOPROTEZOPLASTYKA * KOŚCI * STAW BIODROWY * NOWOTWÓR * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE* 1989-2004


91/179

Autor: Nowobilski, Roman; Furgał, Mariusz; Bochenek, Grażyna; Pulka, Grażyna; Dyczek, Andrzej; Polczyk, Romuald; Niżankowska-Mogilnicka, Ewa; Barbaro de, Bogdan; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Psychopatologiczne i osobowościowe uwarunkowania odczuwania duszności chorych na astmę
W czasop.: Alerg. Astma Immunol.. - Vol. 10, nr 4 (2005), s. 202-205. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * ASTMA * OSOBOWOŚĆ * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* DUSZNOŚĆ


92/179

Autor: Nowobilski, Roman; Czyż, Piotr; Furgał, Mariusz; Węgrzyn-Śliwka, Agnieszka; Ptak-Witkowska, Agnieszka; Kliczewska, Agnieszka; Bochenek, Grażyna; Adamek, Łukasz; Polczyk, Romuald; Niżankowska-Mogilnicka, Ewa; Barbaro de, Bogdan; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Wpływ muzykoterapii biernej na poziom lęku u chorych hospitalizowanych z powodu astmy oskrzelowej
W czasop.: Pol. Arch. Med. Wewn.. - T. 113, nr 4 (2005), s. 314--319. - Summ. - 3 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MUZYKOTERAPIA * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA OSKRZELOWA * LĘK * PACJENCI * PŁEĆ M. * SKALA BORGA


93/179

Autor: Sorysz,Tomasz; Dutka, Julian; Sosin, Paweł
Tytuł: Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego zwichnięć stawu barkowo-obojczykowego z wykorzystaniem wchłanianego szwu materacowego
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 2, nr 3 (2005), s. 43--49. - Summ. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * STAW BARKOWY * ZWICHNIĘCIE * LECZENIE CHIRURGICZNE * WYNIKI * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA CIĄGŁE* SZEW MATERACOWY


94/179

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Physical rehabilitation of geriatric patients with gait and functional disorders
W czasop.: Advan. Rehabil.. - 2005, nr 1, s. 37--40.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * GERIATRIA * CHÓD * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * PRZYRZĄDY * ZASOBY MATERIALNE WF * TESTY* TEST 'WSTAŃ I IDŹ' * THERA BAND


95/179

Autor: Duda, Krzysztof; Nowak Łukasz R.
Tytuł: Bilans jonu wodorowego u ciężko chorych
W książce: Intensywna terapia /pod red. Krzysztofa Kuszy i Zbigniewa Szkulmowskiego / Biblioteka Europejskiej Fundacji ds. Wszkolenia w Anestezjologii (FEFA). - Luboń : Wydaw. UNI-DRUK, 2006. - (Szkolenie ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Ośrodek Regionalny FEFA w Bydgoszczy-Poznaniu ; nr 3 (2006)). - Opis na podst. informacji dostarczonych od autora - S. 9-29. - ISBN 83-921889-7-7
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BIOCHEMIA * RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA * JONY * CHOROBY * PACJENCI


96/179

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Podstawy leczenia zaburzeń wodno-elektrolitowych w OIT. - Luboń : Wydaw. UNI-DRUK, 2006 - S. 31-57-(Szkolenie ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Ośrodek Regionalny FEFA w Bydgoszczy-Poznaniu ; nr 3 (2006)) - Opis na podst. informacji dostarczonych od autora - ISBN 83-921889-7-7
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * BIOCHEMIA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZMU * ELEKTROLIT * INTENSYWNA TERAPIA * PACJENCI


97/179

Autor: Duda, Krzysztof
Tytuł: Rodzaje i skala odpowiedzi ustroju na 'uraz'
W książce: Krzysztof Duda. - Luboń : Wydaw. UNI-DRUK, 2006. - (Szkolenie ustawiczne w Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Ośrodek Regionalny FEFA w Bydgoszczy-Poznaniu ; nr 3 (2006)). - Opis na podst. informacji dostarczonej od autora - S. 69-88. - ISBN 83-921889-7-7
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * IMMUNOLOGIA * URAZY * STRES * ODPORNOŚĆ ORGANIZMU * PACJENCI


98/179

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, M.; Szczudlik, A.
Tytuł: Porównanie zaburzeń równowagi u chorych z chorobą Parkinsona i ataksjami rdzeniowo-móżdżkowymi
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - Vol. 39, nr 4, supl. 2 (2005), s. 331. - Summ.
Impreza: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznrego (9 ; 2005 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * NEURO.LOGIA * CENTRALNY UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * CHOROBA PARKINSONA * KOORDYNACJA RUCHOWA * RÓWNOWAGA CIAŁA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA


99/179

Autor: Furgał, Mariusz; Nowobilski, Roman; Barbaro de, Bogdan; Polczyk, Romuald; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Relations between intensity of asthma symptoms and functioning of the patient's family
W czasop.: Eur. Respir. J.. - Vol. 26, supl. 49 (2005), p. 47. - Abstracts of 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, September 17-21 2005
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * SOCJOLOGIA * CHOROBY * ASTMA * PACJENCI * RODZINA * JAKOŚĆ ŻYCIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


100/179

Autor: Salabura, Barbara; Klimek-Piskorz, Ewa; Sokół, Barbara
Tytuł: Jakość życia chorych po zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką wieńcową
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 13, nr 3 (2005), s. 33--41. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KARDIOLOGIA * ZAWAŁ SERCA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* ANGIOPLASTYKA


101/179

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ciszek, Elżbieta; Górkiewicz, Maciej
Tytuł: Visual inspection of the osteoporosis functional disability using rescaled standard anatomical pictures
W książce: Euroregional Conference on Building Information Society in the Healtcare in Euroregion Niemen : program and Book of Abstracts, 17-19 February 2005, Branicki Palace, Bialystok. - Białystok : Branicki Palace, 2005. - Bibliogr. 9 poz. - S. 58.
Impreza: International Conference on Building Information Society in Healtcare in the Euroregion Niemen ( 2005 ; Białystok)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OSTEOPOROZA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * METODA NIEINWAZYJNA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


102/179

Autor: Kopański, Zbigniew; Kosiniak-Kamysz, A.; Puchalski, Z.; Grabowska, M.; Schlegel-Zawadzka, M.; Nowak, A.; Skowron, A.
Tytuł: Zinc concentration in gastric mucosa in the precancerous states of stomach cancer
W czasop.: Trace Elem. Electrol.. - Vol. 22. nr 3 (2005), s. 182--184. - 1 ryc. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * UKŁAD POKARMOWY * ŻOŁĄDEK * NOWOTWÓR * CYNK * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* BŁONA ŚLUZOWA


103/179

Autor: Pąchalska, Maria; Knapik, Henryk; Tłokiński, Waldemar; Tsungos, A.
Tytuł: From a Content of Anxiety and Fear in Persons with Aphasia Against the Background of Healthy Persons
W książce: First European Conference on Aphasiology, October 3-6, 1987, Vienna, Austria : proceedings / ed. E. Scherzer, R. Simon, J. Stark. - Wiedeń : [S. n.], 1987. - Bibliogr. 12 poz. - S. 111-120 : 4 ryc., 1 tab..
Impreza: Europen Conference on Aphasiology (1 ; 1987 ; Wiedeń)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * EMOCJE * LĘK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


104/179

Autor: Pąchalska, Maria; Knapik, Henryk; Smolak, M.; Pytel, T.
Tytuł: The dynamic of anxiety in the process of non-verbal physiotherapy for patients with aphasia
W czasop.: Aphasiol.. - Vol. 1., n0 3 (1987), s. 283-285. - Bibliogr. 6 poz. - Wyd. Specjalne
Impreza: International Aphasia rehabilitation Congress (2 ; 1986 ; Geteborg)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * LĘK * LECZENIE * METODA * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT* PSYCHOTERAPIA NIEWERBALNA * NP


105/179

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Rehabilitation and pro-health forms of activities for women after mastectomy as a model example for groups of persons with different kinds of disabilities
W książce: Health care : coping with disability / [red.] Ryszard Plinta, Maria Kosińska, Lesław Niebrój. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 2005. - (Eukrasia ; vol. 9 ). - Streszcz. ang. s. 5 - Bibliogr. s. 22-24 - S. 17-24 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-88895-29-X
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MASTEKTOMIA * MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KLUB * PACJENCI * PŁEĆ Ż.* AMAZONKI


106/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Dendura, Maciej
Tytuł: Miejsce aktywności fizycznej w programie rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza. - Kraków : ELIPSA-JAIM ; Wyd. 2, 2006. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. 20 poz. - S. 41-57. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * PROGRAM * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA * CEL * PACJENCI


107/179

Autor: Dylewicz, Piotr; Bromboszcz, Janusz; Przywarska Izabela; Borowicz-Bieńkowska, Sławomira; Wilk, Małgorzata
Tytuł: Badanie chorego kwalifikowanego do ćwiczeń fizycznych programu rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza.- Wyd. 2 - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2006. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. s. 94-96 - S. 59-96 : 1 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * BADANIA LEKARSKIE * DIAGNOZA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PRZECIWWSKAZANIE * PACJENCI


108/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Dylewicz, Piotr
Tytuł: Wstęp
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza.- Wyd. 2 - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2006. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - S. 11-12. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * UKŁAD KRĄŻENIA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * LECZENIE * PACJENCI


109/179

Autor: Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Zwiększenie aktywności fizycznej w okresie szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza.- Wyd. 2 - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2006. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. 12 poz. - S. 97-107. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI * SZPITAL


110/179

Autor: Bromboszcz, Janusz; Dylewicz, Piotr
Tytuł: Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza.- Wyd. 2 - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2006. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. s. 166-168 - S. 109-168. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY * ĆWICZENIA * OBCIĄŻENIE TRENINGOWE * UKŁAD KRĄŻENIA * NARZĄDY RUCHU * PACJENCI


111/179

Autor: Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Zalecanie samodzielnej aktywności fizycznej chorym rehabilitowanym z powodu chorób układu krążenia
W książce: Rehabilitacja kardiologiczna : stosowanie ćwiczeń fizycznych / pod red. Janusza Bromboszcza, Piotra Dylewicza.- Wyd. 2 - Kraków : ELIPSA-JAIM , 2006. - (Biblioteka Specjalisty Rehabilitacji). - Bibliogr. 9 poz. - S. 169-183 : 1 tab.. - ISBN 83-915185-7-4
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * REHABILITACJA * KINEZYTERAPIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PACJENCI


112/179

Autor: Nowobilski, Roman
Tytuł: Ocena związku wybranych uwarunkowań psychospołecznych z nasileniem duszności u dorosłych chorych na astmę / Roman Nowobilski. - Kraków : AWF, 2007 - 102 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; Nr 43) - Summ. - Bibliogr. 160 poz. - ISBN 978-83-89121-28-8
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * ASTMA OSKRZELOWA * PSYCHIATRIA * OSOBOWOŚĆ * SOCJOLOGIA * RODZINA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * PRACA HABILITACYJNA


113/179

Autor: Głodzik, Jacek
Tytuł: Zasady postępowania w stanach pourazowych kręgosłupa
W książce: Choroby i urazy kręgosłupa : diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, orzecznictwo : konferencja naukowo-szkoleniowa ; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego ; Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla ; Instytut Medycyny Wsi. - Warszawa : [S. n.], 2005. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 84-. - ISBN 83-911611-6-1
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * KRĘGOSŁUP * URAZY * PACJENCI * KONFERENCJA * REFERAT


114/179

Autor: Szczygieł, Andrzej; Ciszek, Elżbieta; Górkiewicz, Maciej
Tytuł: Visual inspection of the osteoporosis functional disability using rescaled standard anatomical pictures
W czasop.: Rocz. Akad. Med. w Białymstoku. - 2005, Vol. 50, Suppl. 2, s. [75]-76. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OSTEOPOROZA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * METODA NIEINWAZYJNA


115/179

Autor: Chwała, Wiesław; Serafin, Witold; Marchewka, Anna
Tytuł: Biomechaniczna analiza zaburzeń chodu u osoby poddanej alloplastyce stawu biodrowego
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 7, nr 2 (2007), s. 185--197. - 10 ryc - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * STAW BIODROWY * ENDOPROTEZOPLASTYKA * CHÓD * ANALIZA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż.* TRÓJWYMIAROWA ANALIZA CHODU


116/179

Autor: Dutka, Julian; Sosin, Paweł; Libura, Marek; Skowronek, Paweł
Tytuł: Alloplastyka całkowita stawu biodrowego z minimalnego dostępu bocznego - doświadczenia własne i wczesne wyniki
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 9, nr 1 (2007), s. 39--45. - 4 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * CHIRURGIA * ALLOPLASTYKA * STAW BIODROWY * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* TECHNIKA MAŁOINWAZYJNA


117/179

Autor: Pałosz, Jadwiga; Pilch, Wanda
Tytuł: Częstość występowania osteoporozy oraz analiza wybranych czynników ryzyka
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 10, suppl. 1-2 (2006), s. 181.
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva 2006' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * URAZY * RYZYKO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CHOROBY * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


118/179

Autor: Wańczyk, Agnieszka; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria
Tytuł: Metoda i wyniki rehabilitacji w uszkodzeniach ścięgien prostowników palców II-V w I i II strefie urazowej
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 10, nr 3 (2008), s. 215-225. - Streszcz. j. ang. - 6 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * PALCE RĘKI * ŚCIĘGNA * URAZY * LECZENIE CHIRURGICZNE * FIZJOTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


119/179

Autor: Cempla, Joanna; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria
Tytuł: Program i wyniki fizjoterapii u pacjentów po leczeniu operacyjnym urazowych uszkodzeń nerwu łokciowego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 9, nr 5 (2007), s. 499-510. - Streszcz. j. ang. - 1 fot., 1 tab., 12 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KOŃCZYNA GÓRNA * FUNKCJA * ŁOKIEĆ * NERWY * LECZENIE CHIRURGICZNE * FIZJOTERAPIA * FIZYKOTERAPIA * ĆWICZENIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


120/179

Autor: Szczechowicz, Jakub; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria
Tytuł: Restytucja funkcji ręki i możliwości codziennnego funkcjonowania pacjentów leczonych operacyjnie z powodu Zespołu Kanału Nadgarstka
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 10, nr 2 (2008), s. 152-167. - Streszcz. j. ang. - 3 ryc., 10 tab. - Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * KOŃCZYNA GÓRNA * NERWY * ZESPÓŁ KANAŁU NADGARSTKA * LECZENIE CHIRURGICZNE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY


121/179

Autor: Rutowicz, Bartosz; Chwała, Wiesław; Mirek, Elżbieta
Tytuł: Wybrane wyznaczniki chodu w obrębie miednicy i stawu biodrowego u chorych z chorobą Parkinsona usprawnianych metodą PNF (Prpopioceptive Neuromuscular Facilitacion)
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 14, nr 1 (2006), s. 65--71. - Summ. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Streszczenie: Rutowicz B., Chwała W., Mirek E.: Wybrane wyznaczniki chodu w obrębie miednicy i stawu biodrowego u chorych z chorobą Parkinsona usprawnianych metodą PNF (Prpopioceptive Neuromuscular Facilitacion). Fizjoterapia 2005, T.13, nr 2, suppl. 1, s. 50
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * CHOROBA PARKINSONA * CHÓD * ANALIZA * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * METODA PNF* SYSTEM VICON


122/179

Autor: Rutowicz, Bartosz; Mirek, Elżbieta; Chwała, Wiesław
Tytuł: Wpływ ćwiczeń metodą PNF na wzorce zmian długości wybranych mięśni antagonistycznych stawu biodrowego u chorych z chorobą Parkinsona
W czasop.: Fizjoterapia. - T. 14, nr 1 (2006), s. 72--77. - Summ. - 6 ryc. - Bibliogr. 12 poz. - Streszczenie referatu: Rutowicz B., Mirek E., Chwała W.: Wpływ ćwiczeń metodą PNF na wzorce zmian długości wybranych mięśni antagonistycznych stawu biodrowego u chorych z chorobą Parkinsona. Fizjoterapia 2005, T. 13, suppl. 1, s. 50
Impreza: Międzynarodowe Dni Fizjoterapii 'Rola fizjoterapii w procesie przywracania jedności psychofizycznej człowieka (5 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * CHÓD * ANALIZA * MIĘŚNIE * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M.* SYSTEM VICON


123/179

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Assesment of the functional capabilities in elderly subject
W czasop.: Human Movement. - Vol. 7, nr 1 (2006), s. 42--47 . - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * REGHABILITACJA * MOTORYCZNOŚĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * TESTY* TEST 'WSTAŃ I IDŹ' * 2001-2004


124/179

Autor: Studzińska, Karolina; Nowobilski, Roman; Furgał, Mariusz; Czyż, Piotr; Fielek, Dariusz; Kolczyński, Grzegorz; Smoleński, Olgierd
Tytuł: Analiza lęku i depresji u chorych po pomostowaniuaortalno-wieńcowym
W czasop.: Ann. Acad.Med. Gedan.. - 2006, t. 36, s. [183]--189. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * KARDIOLOGIA * CHOROBA WIEŃCOWA * BY-PASS * LĘK * DEPRESJA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZYM. * PŁEĆ Ż. * SANATORIUM * KWESTIONARIUSZ * BADANIA ANKIETOWE* 2004


125/179

Autor: Bac, Aneta; Ciszek, Elżbieta; Malczyk, Mateusz; Górkiewicz, Maciej; Sosin, Paweł
Tytuł: Pomiar stopnia zagrożenia odleżynami chorych ze schorzeniami i urazami kręgosłupa
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 1, s. 85--88. - art. nr 21 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OPIEKA PIELĘGNACYJNA * PACJENCI * KRĘGOSŁUP * CHOROBY * URAZY * ODLEŻYNY * RYZYKO * SKALA


126/179

Autor: Nowobilski, Roman; Bukowczan, M.; Soja, Jerzy; Furgał, Mariusz; Prokop, A.; Włoch, Tomasz; Piliński, Rafał; Pirowska, A.; Sładek, Krzysztof; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Factors Influencing Exercise Capacity in Pacients with Interstitial Lung Diseases
W czasop.: Proceed. Amer. Thorac. Soc.. - Vol. 3, abstract issue (2006), s. A.237.
Impreza: International Conference ATS 2006 ( 2006 ; San Diego)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UKŁAD ODDECHOWY * PŁUCA * CHOROBY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * DEPRESJA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONRERENCJA * REFERAT* ŚRÓDMIĄŻSZOWE ZAPALENIE PŁUC * ILD


127/179

Autor: Furgał, Mariusz; Nowobilski, Roman; Barbaro de, Bogdan; Czyż, Piotr; Polczyk, Romuald; Bochenek, Grażyna; Marciniak-Sroka, Joanna; Niżankowska, Ewa; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Psychiatric symptoms in asthmatics - different presentations in men and woman
W czasop.: Eur. Respir. J.. - Vol. 28, suppl. 50 (2006), s. 688.
Impreza: ERS Annual Congress (16 ; 200c ; Monachium)
Słowa kluczowe: * ASTMA * LĘK * OSOBOWOŚĆ * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


128/179

Autor: Rudzińska, M.; Stożek, Joanna; Bukowczan, Sylwia; Marona, M.; Wójcik, M.; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Balance and gait disturbances as predictor of falls in PD patients
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - Vol. 13, suppl. 2 (2006), s. 203.
Impreza: 10 ; 2006 ; Glasgow)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


129/179

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, M.; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, A.
Tytuł: Progression of the balance and gait disturbances in Parkinson 's disease patients
W czasop.: Eur. J. Neurol.. - Vol. 13, suppl. 2 (2006), s. 205.
Impreza: 10 ; 2006 ; Glasgow)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * ZABURZENIA * UPADEK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONRERENCJA * REFERAT* POSTER


130/179

Autor: Rudzińska, M.; Mirek, Elżbieta; Stożek, Joanna; Chwała, Wiesław; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Falls predictive value of the assesing balance and gait
W czasop.: Mov. Disord.. - Vol. 21, suppl. 15 (2006), s. 553.
Impreza: International Congress of Parkinson's disease and Movement Disorders (10 ; 2006 ; Kioto)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* POSTER


131/179

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Porównanie zaburzeń równowagi i chodu u chorych na chorobę Parkinsona z upadkami i bez
W książce: III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Jurata, 25-28 maja 2006 : program i streszczenia. - [S. l.] : [S. n.], 2006. - S. 149.
Impreza: Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (3 ; 2006 ; Jurata)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * CHÓD * UPADEK * PACJENCI * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


132/179

Autor: Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Marona, M.; Stożek, Joanna; Mirek, Elżbieta; Tutaj, M.; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Disease-specific predictors of falls in PD patients
W książce: The International Congress on Gait and Mental Function. The interplay between walking, behavior and cognition, February 3-5, 2006, Melia Castilla Hotel and Congress Hall Madrid, Spain : final program and book of abstracts. - [S. l.} : [S. n.], 2006. - S. .
Impreza: The International Congress on Gait and Mental Function 'The interplay between walking, behavior and cognition' ( 2006 ; Madryt)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * UPADEK * RYZYKO * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


133/179

Autor: Stożek, Joanna; Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Posturography and clinical tests of the balance and gait disturbances in Parkinson's dsease patients with falls
W książce: The International Congress on Gait and Mental Function. The interplay between walking, behavior and cognition, February 3-5, 2006, Melia Castilla Hotel and Congress Hall Madrid, Spain : final program and book of abstracts. - [S. l.] : [S. n], 2006. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 26.
Impreza: The International Congress on Gait and Mental Function 'The interplay between walking, behavior and cognition' ( 2006 ; Madryt)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBA PARKINSONA * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


134/179

Autor: Mika, Piotr; Mika, Anna
Tytuł: Ocena skuteczności rehabilitacji w miażdżycy zarostowej kończyn dolnych u pacjentów z chromaniem przestankowym
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 88.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KOŃCZYNA DOLNA * CHROMANIE PRZESTANKOWE * PACJENCI * MARSZ * BIEŻNIA RUCHOMA * MIAŻDZYCA * ZAPOBIEGANIE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


135/179

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Wójtowicz, Tomasz
Tytuł: Antyzdrowotne zachowania pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera na przykładzie aktywności fizycznej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 450--453. - art. nr 455 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w. jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZACHOWANIE ZDROWIA * PACJENCI * SZPITAL * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


136/179

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa; Wójtowicz, Tomasz
Tytuł: Próba oceny błędów żywieniowych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 4, s. 454--458. - art. nr 456 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w. jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * ODŻYWIANIE * DIETA * MODEL * BŁĘDY DIETETYCZNE * PACJENCI * SZPITAL * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


137/179

Autor: Mika, Anna; Polak, Paweł
Tytuł: Zastosowanie terapii ergotonowej w rehabilitacji pacjentów z choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
W czasop.: Fizjot. Pol.. - Vol. 7, nr 4 (2007), s. 401-408. - Streszcz. j. ang. - 2 tab. - Bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * KOMÓRKI * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * STAW BIODROWY * BÓL * LECZENIE * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE* TERAPIA WYSOKOTONOWA * TERAPIA ERGOTONOWA


138/179

Autor: Sosin, Paweł; Gajewska, Ewa; Bac, Aneta; Dutka, Julian
Tytuł: Analiza epidemiologiczna upadków u pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych z powodu złamań w Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. 394--397. - art. nr 764 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 10 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GERIATRIA * URAZY * UPADEK * ZŁAMANIE * KOŃCZYNA DOLNA * PRZYCZYNY * WIEK * PŁEĆ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KONSEKWENCJA * JAKOŚĆ ŻYCIA * STAN ZDROWIA * PACJENCI * WIEK STARCZY * BADANIA ANKIETOWE


139/179

Autor: Sosin, Paweł; Kwolek, Katarzyna; Ciszek, Elżbieta; Dutka, Julian
Tytuł: Rola rehabilitacji osób po operacyjnym zespoleniu złamania nadkłykciowego kości udowej w zapobieganiu niepełnosprawności
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. 398--401. - art. nr 765 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 14 tab. - Bibliogr. 4 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * EFEKTYWNOŚĆ * URAZY * ZŁAMANIE * KOŃCZYNA DOLNA * KOŚĆ UDOWA * LECZENIE CHIRURGICZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * STAW KOLANOWY * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * SKALA


140/179

Autor: Pałosz, Jadwiga; Pilch, Wanda
Tytuł: Częstość występowania osteoporozy oraz analiza wybranych czynników ryzyka
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - Vol. 8, nr 3 (2007), s. 93--95. - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 12 poz. - Zob. streszczenie: Jadwiga Palosz, Wanda Pilch: Częstość występowania osteoporozy oraz analiza wybranych czynników ryzyka. Med. Sportiva 2006, Vol. 10, suppl. 1-2, s. 181
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva 2006' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * URAZY * RYZYKO * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CHOROBY * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT


141/179

Autor: Kopański, Zbigniew; Pięta, R.; Cichosz, A.; Mazur, T.
Tytuł: Znaczenie muzyki receptywnej w leczeniu paliatywnym chorych chorych zaawansowaną chorobą nowotworową
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 72.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MUZYKOTERAPIA * NOWOTWÓR * OPIEKA PALIATYWNA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OSOBOWOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


142/179

Autor: Chojak-Fijałka, Katarzyna; Smoleński, Olgierd
Tytuł: Skuteczność treningu fizycznego u pacjentów przewlekle hemodializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 89.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * NERKI * CHOROBY * NIEWYDOLNOŚĆ * HEMODIALIZA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * PACJENCI * JAKOŚĆ ŻYCIA * LISTERATURA SPECJALNA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


143/179

Autor: Kopański, Zbigniew; Zyznawska, Joanna; Pięta, Renata
Tytuł: Zmiany parametrów somatycznych w trakcie prowadzonej rehabilitacji ruchowej u kobiet z obrzękiem limfatycznym kończyny górnej po radykalnej mastektomii - badania longitudinalne
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr 4 (2006), s. 11--17. - Streszcz. j. ang. - 6 tab. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * MASTEKTOMIA * OBRZĘK LIMFATYCZNY * KOŃCZYNA GÓRNA * PACJENCI * PŁEĆ Ż. * CECHY SOMATYCZNE * BADANIA CIĄGŁE


144/179

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Stan zdrowia i samokontrola chorych z cukrzycą typu 2
W czasop.: Zdr. Publ.. - 2007, nr 3, s. 319--323. - Streszcz. j. pol. - 7 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * CHOROBY * CUKRZYCA * STAN ZDROWIA * SAMOKONTROLA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE* CUKRZYCA TYPU 2 * 2004 * 2004


145/179

Autor: Jaworek, Jolanta; Adamczyk, Tomasz; Żuber, Zbigniew; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Postępowanie rehabilitacyjne w alkaptonurii. Opis przypadku rodzinnego występowania choroby
W czasop.: Reumatologia. - 2008, nr 3, s. 174--181. - Streszcz. j. ang. - 8 fot. - Bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBY * ALKARPTONURIA * METABOLIZM * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* OCHRONOZA


146/179

Autor: Biesiada, Grażyna; Krzemień, Joanna; Czepiel, Jacek; Teległów, Aneta; Dąbrowski, Zbigniew; Spodaryk, Krzysztof; Mach, Tomasz
Tytuł: Rheological properties of erythrocytes in patients suffering from erysipelas. Examination with LORCA device
W czasop.: Clin. Hemorheol. Microcircul.. - Vol. 34, nr 3 (2006), s. 383--390. - 2 ryc., 4 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Zob. Kopeć, Aneta
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHOROBY * RÓŻA (CHOROBA) * SKÓRA * ZAPALENIE * KREW * ERYTROCYTY * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE* REOLOGIA * ERYSIPELAS


147/179

Autor: Kowalski, Robert; Teległów, Aneta; Brzostek, Tomasz; Sawicka, Anna; Jasiak-Tyrkalska, Bożena; Rzeszutko, Marcin; Marchewka, Anna; Dropiński, Jerzy; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Kliniczne i reologiczne efekty rehabilitacji prowadzonej na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym u chorych z chromaniem przestankowym
W czasop.: Kardiol. Pol.. - T. 65, nr 8, supl. 3 (2007), s. 151--[152]. - 1 ryc. - Zob. Kopeć, Aneta - Tytuł okładkowy: Książka streszczeń=Abstract Book
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (11 ; 2007 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * CHROMANIE PRZESTANKOWE * UKŁAD KRĄŻENIA * KREW * CYKLOERGOMETR ROWEROWY * BIEŻNIA RUCHOMA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* REOLOGIA


148/179

Autor: Kilar, Zygmunt Julian; Ridan, Tomasz; Janusz, Mariusz
Tytuł: Aktywność ruchowa (rekreacyjna) chorych na stwardnienie rozsiane
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 7 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. - S. 117-120 : 1 ryc.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * STWARDNIENIE ROZSIANE * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


149/179

Autor: Niedźwiedzki, Tadeusz; Brudnicki, Jarosław; Niedźwiedzki, Łukasz
Tytuł: Leczenie zburzeń zrostu trzonu kości udowej goździkiem śródszpikowym. Niepowodzenia leczenia
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 9, nr 4 (2007), s. 377--383. - Streszcz. j. ang. - 3 ryc. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * CHIRURGIA * KOŃCZYNA DOLNA * UDO * KOŚCI * LECZENIE CHIRURGICZNE * ZROST KOSTNY * POWIKŁANIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


150/179

Autor: Brudnicki, Jarosław; Niedźwiedzki, Tadeusz
Tytuł: Nieprawidłowości osteosyntezy jako przyczyna zaburzeń zrostu kostnego
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 9, nr 3 (2007), s. 239--245. - Streszcz. j. ang. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * CHIRURGIA * KOŚCI * URAZY * ZROST KOSTNY * POWIKŁANIA * BŁĘDY * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* 1995-2005


151/179

Autor: Ogrodzka, Katarzyna; Chwała, Wiesław; Niedźwiedzki, Tadeusz
Tytuł: Trójwymiarowy schemat pracy kolana u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych - doniesiena wstępne
W czasop.: Ortop. Traumatol. Rehabil.. - Vol. 9, nr 6 (2007), s. 618--626. - Streszcz. j. ang. - 3 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * BIOMECHANIKA * CHÓD * KOŃCZYNA DOLNA * STAW KOLANOWY * CHOROBY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * PACJENCI * WIEK DOJRZALY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* SYSTEM VICON


152/179

Autor: Szczechowicz, Jakub; Pieniążek, Marek; Pelczar-Pieniążek, Maria; Wątroba, Janusz
Tytuł: Restytucja czucia i możliwości codziennego funkcjonowania u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu zespołu kanału nadgarstka
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 12, nr 1 (2008), s. 16--24. - Streszcz. j. ang. - 1 fot. - 2 ryc. - 6 tab. - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * KOŃCZYNA GÓRNA * ZESPÓŁ KANAŁU NADGARSTKA * LECZENIE CHIRURGICZNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * CZUCIE * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


153/179

Autor: Ogrodzka, Katarzyna; Chwała, Wiesław; Niedźwiedzki, Tadeusz
Tytuł: Trójwymiarowy schemat pracy miednicy w znormalizowanym cyklu chodu w grupie osób przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - T. 72, zesz. 6 (2007), s. 397--403. - Streszcz. j. ang. - 9 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * ENDOPROTEZOPLASTYKA * BIOMECHANIKA * CHÓD * MIEDNICA * KOŃCZYNA DOLNA * STAW BIODROWY * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* SYSTEM VICON


154/179

Autor: Niedźwiedzki, Tadeusz; Niewiadomski, Adam; Niedźwiedzki, Łukasz
Tytuł: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego u ludzi młodych z zastosowaniem protezy Mayo - wczesne wyniki leczenia , 2007 - T. 72, nr 5 (2007), s. 319--321 - Streszcz. j. ang. - 2 ryc. - Bibliopgr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW * KOŃCZYNA DOLNA * STAW BIODROWY * PROTEZA * PACJENCI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.* PROTEZA MAYO


155/179

Autor: Rudzińska, M.; Stożek, Joanna; Chwała, Wiesław; Bukowczan, Sylwia; Banaszkiewicz, Krzysztof; Szczudlik, A.
Tytuł: Risk factors of falls related to balance and gait disorders in Parkinson's disease - prospective study, 2007 - Vol. 22, Suppl. 16 (2007), s. 169
Impreza: International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders (11 ; 2007 ; Istambuł)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERONTOLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * RÓWNOWAGA CIAŁA * UPADEK * ZAPOBEGANIE * TESTY * BADANIA NAUKOWE


156/179

Autor: Bac, Aneta; Sosin, Paweł; Ciszek, Elżbieta; Czechowska, Dorota; Dutka, Julian
Tytuł: Krioterapia miejscowa we wczesnym okresie rehabilitacji po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport. . - Vol. 4, nr 4 (2007), s. 19--25. - 5 ryc. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KRIOTERAPIA * ENDOPROTEZOPLASTYKA * KOLANO * BÓL * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE


157/179

Autor: Kołodziejski, Leszek; Łobaziewicz, Wojciech
Tytuł: Chirurgia raka sutka
W czasop.: Med. Prakt. - Chir.. - 2008, nr 1, s. 60--77. - Bibliogr. 72 poz.
Słowa kluczowe: * ONKOLOGIA * CHIRURGIA * CHIRURGIA PLASTYCZNA * NOWOTWÓR * RAK SUTKA * PIERŚ * DIAGNOZA * LECZENIE CHIRURGICZNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ Ż.* CHIRURGIA ONKOPLASTYCZNA * WĘZŁY CHŁONNE * WĘZŁY CHŁONNE


158/179

Autor: Szczerbińska, Katarzyna; Żak, Marek; Piórecka, Beata
Tytuł: Injury prevention among elderly living in nursing homes in the frame of the EUNESE Project (Poland) / dev. by Department of Health Promotion, Institute of Public Health, Jagiellonian University Medicalo College, Kraków, Poland, November 2007. - [Kraków] : JUMC, Faculty of Health Sciences, Isnt. of Public Health ; Dep. of the Health Promotion, 2007 - s. 1-52 - Bibliogr. s. 52 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * GERONTOLOGIA * PACJENCI * WIEK STARCZY * UPADEK * ZAPOBIEGANIE * PROGRAM * DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ * UNIA EUROPEJSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * POLSKA * WĘGRY


159/179

Autor: Mika, Piotr
Tytuł: Zaburzenia biomechaniki chodu u pacjentów z chromaniem przestankowym - krytyczny przegląd badań
W czasop.: Post. Rehab.. - Vol. 21, Suppl. No 5 (2007), s. 175--176.
Impreza: Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (6 ; 2007 ; Łodź)
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA * CHÓD * CHROMANIE PRZESTANKOWE * TRENING * BIEŻNIA RUCHOMA * PACJENCI * WIEK STARCZY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


160/179

Autor: Nowobilski, Roman; Furgał, Mariusz; Czyż, Piotr; Barbaro de, Bogdan; Polczyk, Romuald; Bochenek, Grażyna; Niżankowska-Mogilnicka, Ewa; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Psychopathology and Personality Factors Modify the Perception of Dyspnea in Asthmatics
W czasop.: J. Asthma. - Vol. 44, iss. 3 (2007), s. 203--207. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ASTMA * DEPRESJA * OSOBOWOŚĆ * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SPIROMETRIA * BADANIA NAUKOWE


161/179

Autor: Mirek, Elżbieta; Rudzińska, Monika; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Ocena zaburzeń chodu u chorych na chorobe Parkinsona za pomoca trójwymiarowej analizy ruchu systemem Vicon
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - Vol. 41, nr 2 (2007), s. 128--133. - Streszcz. j. ang. - 4 tab. - Bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * CHÓD * ZABURZENIA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


162/179

Autor: Rudzińska, Monika; Marona, Monika; Bukowczan, Sylwia; Banaszkiewicz, Krzysztof; Mirek, Elżbieta; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Upadki w różnych postaciach choroby Parkinsona
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - Vol. 41, nr 5 (2007), s. 395--403. - Streszcz. j. ang. - 6 tab.
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * CHOROBA PARKINSONA * OBJAWY * CHÓD * ZABURZENIA * UPADEK * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


163/179

Autor: Pilch, Wanda; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Wpływ różnego rodzaju diet podczas dwudziestojednodniowego leczenia sanatoryjnego na zmianę masy ciała u kobiet i mężczyzn
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - R. 34, nr 1-2 (2007), s. 282--287. - Streszcz. j. ang. - 3 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Błąd w tytule angielskim (pow. być : twenty)
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * DIETA * NADWAGA * OTYŁOŚĆ * SANATORIUM * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY


164/179

Autor: Hydzik, Piotr; Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Wójcicki, Maciej; Lubikowski, Jerzy; Pach, Janusz; Pawlik, Wiesław
Tytuł: Usefulness of 13C-methacetin breath test in liver function testing in Amanita phalloides poisoning; breast feeding woman case
W czasop.: Clin Toxicol (Phila). - Vol. 46, nr 10, s. 1077--82. - 1 ryc. - 2 tab. - Bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe: * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * ZATRUCIE * GRZYBY * WĄTROBA * PACJENCI * TESTY * BADANIA NAUKOWE* TEST ODDECHOWY


165/179

Autor: Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Ziemniak, W.; Dobrzańska, M. J. ; Kamińska, A.; Konturek, S. J.
Tytuł: Reinfection Rate of Helicobacter pylori After Standard Triple Therapy in Polish Adults
W czasop.: Gastroenterology. - Vol. 122, iss. 4, suppl. 1, (2002), s. A568. - Digestive Disease Week
Impreza: Annual Meeting of the American Gastroenterological Association (103 ; 2002 ; San Francisco)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * HELICOBACTER PYLORI * LECZENIE * INFEKCJA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WSKAŹNIK * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


166/179

Autor: Bielański, Władysław; Płonka, Małgorzata; Konturek, S. J.; Pawlik, T.; Pepera, J.; Konturek, P.C.; Penar, A.; Jędrychowski, W.
Tytuł: Risk of peptic ulceration related to H. infection, non-steroidal ti-inflammatory drug (NSAID) and tabacco usage in dyspeptic population
W książce: Digestive Disease Week and the 103rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. May 19-22, 2002, San Francisco.. - [San Francisco] : [S. n.] , 2002. - Digestive Disease Week and the 103rd Annual Meeting of the American Gastroenterological Association. May 19-22, 2002, San Francisco - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - [S. p.].
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * UKŁAD TRAWIENNY * WRZODY * HELICOBACTER PYLORI * NIKOTYNA * PACJENCI


167/179

Autor: Kuniecki, Michal; Barry, Robert; Kaiser, Jan
Tytuł: The Influence of Emotionally Relevant Context on the Evoked Cardiac esponse Triggered by an Irrelevant Stimulus
W czasop.: J. Psychophysiol.. - Vol. 17, nr 2 (2003), s. 61-68. - 3 ryc - Bibliogr. s. 67-68
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * PSYCHOLOGIA * SERCE * ZAWAŁ SERCA * POJEMNOŚĆ SKURCZOWA SERCA * EMOCJE * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE* BRADYKARDIA


168/179

Autor: Kołpa, Małgorzata; Kogut, Piotr; Grochowska, Aneta; Żarów, Ryszard; Krupa, Ewa; Mróz, Kazimierz
Tytuł: Charakterystyka chorych z krwiakiem podtwardówkowym
W książce: Wpływ zdrowego i niezdrowego stylu życia na dobrostan : pr. zbior. pod red. Krzysztofa Turowskiego. - Lublin : [Wydaw. Neurocentrum], 2008. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Bibliogr. 10 poz. - S. 93-101 : 5 ryc., 7 tab..
Słowa kluczowe: * GŁOWA * CZASZKA * URAZY * WYPADKI * KREW * NEUROCHIRURGIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE* KRWIAK PODTWARDÓWKOWY


169/179

Autor: Pasek, Małgorzata; Kogut, Piotr; Żarów, Ryszard; Bonior, Joanna; Krupa, Ewa; Smoła, Eliza
Tytuł: Ocena jakości życia pacjentów ze stałą stymulacją serca
W książce: Dobrostan, jakość życia i opieki w chorobie i niepełnosprawności / pr. zbior. pod red. Jadwigi Daniluk. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Bibliogr. 11 poz. - S. 177-182 : 1 tab.. - ISBN 978-83-61495-20-8
Słowa kluczowe: * KARDIOLOGIA * SERCE * ROZRUSZNIK * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


170/179

Autor: Pasek, Małgorzata; Kogut, Piotr; Żarów, Ryszard; Bonior, Joanna; Krupa, Ewa; Mytnik, Andżelika
Tytuł: Udział pielęgniarki w programie profilaktyki chorych na osteoporozę
W książce: Czynniki ryzyka i profilaktyka w walce o zdrowie i dobrostan / pr. zbior. pod red. Jerzego Mosiewicza. - Lublin, 2008. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Bibliogr. 12 poz. - S.123-129 : . - ISBN 83-911597-9-5
Słowa kluczowe: * OSTEOPOROZA * PACJENCI * ZAPOBIEGANIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * REHABILITACJA * PIELĘGNIARKA * PACJENCI


171/179

Autor: Pasek, Małgorzata; Kogut, Piotr; Żarów, Ryszard; Bonior, Joanna; Mróz, Kazimierz; Krupa, Ewa
Tytuł: Styl życia chorych na cukrzycę typu II
W książce: Wpływ zdrowego i niezdrowego stylu życia na dobrostan / pr. zbior. pod red. Krzysztofa Turowskiego. - Lublin : [Wydaw. NeuroCentrum], 2008. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Bibliogr. 6 poz. - S.161-168 : 1 ryc., 6 tab..
Słowa kluczowe: * CUKRZYCA * CHOROBY * STYL ŻYCIA * CECHY SOMATYCZNE * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * BADANIA ANKIETOWE* CUKRZYCA TYPU II


172/179

Autor: Rudzińska, Monika; Bukowczan, Sylwia; Banaszkiewicz, Krzysztof; Zajdel, Katarzyna; Szczudlik, Andrzej
Tytuł: Przyczyny i czynniki ryzyka upadków w chorobie Parkinsona
W czasop.: Neurol. Neurochir. Pol.. - T. 42, nr 3 (2008), [s. p.]. - Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej ood autora
Słowa kluczowe: * CHOROBA PARKINSONA * UPADEK * RYZYKO * CZYNNIK * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE


173/179

Autor: Ogrodzka, Katarzyna; Niedźwiedzki, Tadeusz
Tytuł: Zmienność parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych u pacjentów przed i po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
W czasop.: J. Orthrop. Trauma Sur. Res.Vol. 9, nr 1 (2008),Streszcz. j. pol., streszcz. j. ang.Bibliogr.. - T. 9, nr 1 (2008), s. 25--30. - Streszcz. j. pol - Streszcz. j. eng. - 2 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * ARTROPLASTYKA * KOŃCZYNA DOLNA * STAWY * ZMIANY ZWYRODNIENIOWE * MOTORYCZNOŚĆ * RUCH CIAŁA * PARAMETR * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE


174/179

Autor: Łabuzek, Monika; Kołodziejski, Leszek; Moździerz, Kazimiera
Tytuł: Wiedza na temat szkodliwości palenia tytoniu u mężczyzn hospitalizowanych z powodu raka płuca
W czasop.: Probl. Hig. Epidemiol. . - Vol. 38, supl. 3 (2007), s. 33--38 . - Streszcz. j. pol. - Streszcz. j. ang. - 5 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * RAK PŁUC * PALENIE TYTONIU * UZALEŻNIENIA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * BADANIA ANKIETOWE


175/179

Autor: Mika, Piotr; Spannbauer, Anna; Cencora, Andrzej
Tytuł: Chromanie przestankowe - zmiana wzorca chodu w trakcie zapoznawania się chorego ze specyfiką marszu na bieżni
W czasop.: Pielęg. Chirurg. Angiolog.. - 2008, nr 3, s. 113. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: Ogólnopolska Konferencja naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego 'Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii' (1 ; 2008 ; Bydgoszcz)
Słowa kluczowe: * CHROMANIE PRZESTANKOWE * BIEŻNIA RUCHOMA * TRENING * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


176/179

Autor: Janusz, Mariusz; Szczygieł, Andrzej; Horodecka-Wardęga, Lucyna; Leszczyńska, Anna; Smatras, Agnieszka
Tytuł: Wczesne rezultaty leczenia skoliozy idiopatycznej systemem SPINECOR
W książce: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia : Ogólnopolska konferencja naukowa, Bielsko-Biała 6-8 czerwca 2008 : Streszczenia = Faults of body posture in children and youth : Prophylaxis - diagnosis - therapy : Abstracts. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ; Polska Akademia Nauk - Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 2008. - Tekst w j. ang. na s. 117 - S. 116.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia' ( 2008 ; Bielsko-Biała)
Słowa kluczowe: * SKOLIOZA IDIOPATYCZNA * LECZENIE * METODA NIEINWAZYJNA * PACJENCI * DZIECI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


177/179

Autor: Pieniążek, Marek; Chwała, Wiesław; Laska, Jerzy; Szczechowicz, Jakub
Tytuł: Level of hand dynamics parameters during activities of dialy living in a group of patients after ulnar nerve injury
W czasop.: J. Hand Surg.. - 33E, suppl. 1 (2008), s. 200.
Impreza: FESSH Congress (9 ; 2008 ; Lozanna)
Słowa kluczowe: * ŁOKIEĆ * NERWY * URAZY * KOŃCZYNA GÓRNA * FIZJOTERAPIA * JAKOŚĆ ŻYCIA * PACJENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


178/179

Autor: Stanisławska, Krystyna; Pałosz, Jadwiga; Pałosz-Unterpirker, Jagoda
Tytuł: Ćwiczenia ogólnousprawniające przy dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
W książce: Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia : Ogólnopolska konferencja naukowa, Bielsko-Biała 6-8 czerwca 2008 : Streszczenia = Faults of body posture in children and youth : Prophylaxis - diagnosis - therapy : Abstracts. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej ; Polska Akademia Nauk - Komitet Rehabilitacji Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, 2008. - Tekst w j. ang. s. 187 - S. 186.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży : Profilaktyka - diagnostyka - terapia' ( 2008 ; Bielsko-Biała)
Słowa kluczowe: * KĘGOSŁUP * KRĘGI LĘDŹWIOWE * BÓL * ĆWICZENIA * PROGRAM AUTORSKI * REHABILITACJA * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


179/179

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara; Wątroba, Janusz; Piotrowski, Wiesław
Tytuł: Zmiany zdolności wysiłkowych pacjentów po zawale serca
W książce: VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : streszczenie prac, Ustroń-Zawodzie, 25.02-28.02.2004 r. / Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, Fundacja Rehabilitacja Kardiologiczna, Śląskie Centrum Rehabilitacji. - Ustroń-Zawodzie : [PTK], 2004. - S. 39-40.
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (8 ; ; )
Słowa kluczowe: * WYSIŁEK FIZYCZNY * PACJENCI * ZAWAŁ SERCA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka