Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ORGANIZACJE
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/53

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Działalność Drużyn Podhalańskich na Podhalu w latach 1912-1914
W czasop.: Wierchy. - 1987, R. 56, s. 121--131. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * SPORT * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * WOJSKO * ORGANIZACJE * TOWARZYSTWA SPORTOWE * DRUŻYNA PODHALAŃSKA * ZWIĄZKI DRUŻYN PODHALAŃSKICH * POLSKIE TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE 'SOKÓŁ' * SOKÓŁ * ORGANIZACJA * DZIAŁALNOŚĆ * STATUT * PODHALE * 1912-1914


2/53

Autor: Dracz, Barbara
Tytuł: Psycho-społeczne uwarunkowania tenisa. - Kraków : AWF, 1978 - 263 s. 50 tab. 22 wykr. bibliogr. 189 poz.-(Prace Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie ; nr 10) - Bibliogr. 198 poz.
Słowa kluczowe: * TENIS * HISTORIA * SPORTOWCY * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * TEMPERAMENT * UZDOLNIENIA RUCHOWE * MOTYWACJA * SOCJOLOGIA * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJE


3/53

Autor: Woyna-Orlewicz, Barbara
Tytuł: Uniwersjady zimowe - geneza, rozwój historyczny, perspektywy
W książce: Materiały konferencji ogólnopolskiej na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' / pod red. Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 72). - s. 7-13 : 3 tab., 1 wykr..
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 W. * SPORT * SPORT AMATORSKI * SPORT AKADEMICKI * IGRZYSKA * MISTRZOSTWA * UNIWERSJADA * ZIMA * ORGANIZACJE * FISU * MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA STUDENTÓW * MEDAL


4/53

Autor: Kałamacka, Ewa
Tytuł: Polska YMCA a olimpizm
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 529-534.
Słowa kluczowe: * OLIMPIZM * SPORT * ORGANIZACJE * YMCA * ZWIĄZEK MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ * POLSKA * DZIAŁALNOŚĆ


5/53

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie dla idei 'Zielonych Płuc Polski'.
W czasop.: Aura. - 1989, nr 11/12, s. 23, fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * KONFERENCJA * EUROPA * ORGANIZACJE * EUROPEJSKA FEDERACJA PARKÓW NARODOWYCH I PARKÓW NATURY


6/53

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Działalność organizacji społecznych w sferze turystyki
W książce: Ekonomiczno-organizacyjne problemy turystyki.. - Kraków : AE, 1989. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 290). - s. 41-52, rez. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * ORGANIZACJE * SOCJOLOGIA


7/53

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Współdziałanie szkoły z rodziną.
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1990, nr 4, s. 30-45..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * SOCJOLOGIA * PRAWO * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZYCIEL * DZIECI * MŁODZIEŻ * RODZINA * WSPÓŁDZIAŁANIE * ORGANIZACJE * KOMITET RODZICIELSKI * PROBLEM * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


8/53

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Sprawozdanie z obrad zespołu II. Rola i metody pracy samorządu w placówkach wychowania pozaszkolnego i ZHP.
W książce: Organizacja czasu wolnego i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży w środowisku wielkomiejskim. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej. Kraków, czerwiec 1984. Zesz. 2 (do użytku wewn.) . - Kraków: [bw], 1984. - s. 127-131..
Impreza: Ogólnopolska Sesja Naukowa ( 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * INSTYTUCJA * PLACÓWKA WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO * ORGANIZACJE * ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO * CZAS WOLNY * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1984


9/53

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Konferencja Naukowa Międzynarodowej Federacji Judo (IJF)
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2000, nr 3-4, s. 103--106. - 1 rys.
Impreza: Konferencja Naukowa Międzynarodowej Federacji Judo (IJF) ( 1999 ; Birmingham)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * ORGANIZACJE * IJF * MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA JUDO * KONFERENCJA


10/53

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: TEDQUAL - metodologia oceny jakości kadr turystycznych
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 41-58 : 1 ryc., 17 tab..
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * OCENA * METODOLOGIA * ORGANIZACJE * WORLD TOURISM ORGANISATION * TEDQUAL * METODA DELFICKA * MARKETING * KONFERENCJA * REFERAT


11/53

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Stowarzyszenie Akademia Europejska w Beskidach w Suchej Beskidzkiej
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 135-137.
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AGROTURYSTYKA * EKONOMIKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * SZKOŁA WYŻSZA * ORGANIZACJE * AKADEMIA EUROPEJSKA W BESKIDACH * BESKIDY * PROGRAM * MARKETING * PROMOCJA TURYSTYKI * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * UNIA EUROPEJSKA * KONFERENCJA * REFERAT* POLICEALNA SZKOŁA AGROTURYSTYKI I AGROBIZNESU (SUCHA BESKIDZKA)


12/53

Autor: Pustułka, Urszula; Suder, Agnieszka; Stożek, Joanna
Tytuł: Jazda konna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 7 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 372-374 - S. 123-126. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * JAZDA KONNA * SPRZĘT JEŹDZIECKI * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * OBÓZ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * DZIECI * MŁODZIEŻ * STOSUNKI INTERPERSONALNE * KONFERENCJA * REFERAT * ORGANIZACJE * POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


13/53

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Na europejską modłę : kategoryzacja obiektów hotelarskich
W czasop.: Hotelarz. - 2002, nr 3, s. 6--8. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * HOTEL * KATEGORYZACJA (HOTELARSTWO) * EUROPA * NORMA * USŁUGI HOTELARSKIE * STANDARD * ORGANIZACJE* HOTREC * STANDARYZACJA USŁUG * KLASYFIKACJA HOTELI


14/53

Autor: Dąbrowski, Piotr Oprac.
Tytuł: Wnioski przyjęte podczas konferencji metodyczno-naukowej [pt.] Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2002, nr 13, s. [127]--130.
Impreza: Konferencja naukowo-metodyczna pt. ' Aktualny stan i zadania przewodnictwa górskiego w Polsce' ( 2002 ; Sucha Beskidzka )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA GÓRSKA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * GÓRY * ORGANIZACJE * PRAWO TURYSTYCZNE * ADMINISTRACJA PUBLICZNA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * KONFERENCJA * WNIOSEK


15/53

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Polskie nurkowanie swobodne : dzieje, organizacje, wartości. - Kraków : Małgorzata Orlewicz-Musiał ; Sekcja Nurkowania Swobodnego Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystw\a Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2003 - S. 287, [7 tabl.] : fot., ryc. - Bibliogr s. 266-275 - ISBN 83-88609-03-3
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 w. * POLSKA * ŚWIAT * SPORTY WODNE * NURKOWANIE SWOBODNE * TURYSTYKA * REKREACJA * SPRZĘT * ORGANIZACJE * KLUB SPORTOWY


16/53

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2003, nr 1-2, s. 14--16. - 5 tab. - Bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * CZAS WOLNY * ORGANIZACJE * RODZINA * DZIECI * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA NAUKOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY* POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM


17/53

Autor: Orzechowska-Kowalska, Kazimiera
Tytuł: Europejski Szlak Kultury Wikingów
W czasop.: Probl. Turyst.. - 2002, nr 3-4, s. 53--61. - 1 mapa - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * TURYSTYKA KULTUROWA * SZLAKI TURYSTYCZNE * RADA EUROPY * ORGANIZACJE * EUROPA * ANGLIA (WIELKA BRYTANIA) * SKANDYNAWIA * LUDNOŚĆ * WIKINGOWIE * HISTORIA * WYPRAWY * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * CYWILIZACJA* EUROPEJSKI SZLAK KULTURY WIKINGÓW * SZLAK WIKINGÓW


18/53

Autor: Mazanek, Leszek; Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Rozliczenia bezgotówkowe w turystyce : karty płatnicze - bezpieczeństwo transakcji
W książce: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki : 'Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki' : 27, 28, 29 listopad 2000 : 04, 05, 06 grudzień 2000 : szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki - Departament Turystyki przy wsparciu Stowarzyszenia 'Akademia Europejska w Beskidach'. - Kraków : AWF. Instytut Turystyki, 2000. - Bibliogr. 7 poz. - S. 111-124 : 5 ryc..
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA TURYSTYKI * ROZWÓJ GOSPODARCZY * KARTA PŁATNICZA * SYSTEM * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJE * VISA INTERNATIONAL * EUROCARD/MASTERCARD* KARTA BANKOWA * JAPAN CREDIT BUREAU * AMERICAN EXPRESS COMPANY * POLCARD * PBK STYL


19/53

Autor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Instytut Nauk Humanistycznych
Tytuł: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000 - 258 s. : il. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80) - Bibliografia przy niektórych rozdziałach
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * TEORIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * HISTORIA * TRENING SPORTOWY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * ORGANIZACJE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NURKOWANIE SWOBODNE * JUNIORZY * OSOBOWOŚĆ * JOGA * AEROBIK * WSCHODNIE SPORTY WALKI


20/53

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Stowarzyszenia kultury fizycznej
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - S. 71-97 : 3 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * STRUKTURA ORGANIZACYJNA * ZARZĄDZANIE * ORGANIZACJE * DEFINICJA * PRAWO * POLSKA * TRANSFORMACJA USTROJOWA * DEMOKRACJA * KONSTYTUCJA * USTAWA * 1997 * NOWELIZACJA * 1999 * KLUB SPORTOWY * UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY * POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY * POLSKI KOMITET PARAOLIMPIJSKI * POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI* USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * 1996


21/53

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Rola nauki w doskonaleniu systemu kształcenia kadr kultury fizycznej
W książce: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red. nauk. Henryk Grabowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 1981. - S. 5-9.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej" ( 1980 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUKA * KADRA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * DOSKONALENIE * SZKOŁA WYŻSZA * POLSKA * ŚWIAT * PUBLIKACJA * CZASOPISMO * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJE * INSTYTUCJA * NAUCZYCIEL WF * STUDIA * KONFERENCJA


22/53

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Łukasz
Tytuł: Nurkowanie jako forma rehabilitacji: kursy, stopnie i programy szkoleniowe w systemie Handicapped Scuba Association
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 19, nr 9 (11-12) (2003), s. 403--408. - Summ. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * NURKOWANIE * KURS * STOPIEŃ TRUDNOŚCI * PROGRAM SZKOLENIA * SYSTEM * ORGANIZACJE* STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HANDICAPPED SCUBA ASSOCIATION


23/53

Autor: Doleżal, Marta; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Sprawozdanie z obrad w dniu 21.05.2002 r.
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - S. 188. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * HISTORIA * FIZJOLOGIA * PEDAGOGIKA * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


24/53

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: PTTK pełnoprawnym członkiem NFI
W czasop.: Na Szlaku. - 2003, nr 4, s. 13, 30.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * WYPOCZYNEK * POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE * DZIAŁALNOŚĆ * WSPÓŁPRACA * ORGANIZACJE * EUROPA * MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZYRODY (NFI)


25/53

Autor: Mazanek, Leszek
Tytuł: Karty płatnicze w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 164-176 : 21 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * PRAWO TURYSTYCZNE * POLSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RYNEK TURYSTYCZNY * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * KARTA PŁATNICZA * HISTORIA * SYSTEM * ORGANIZACJE * KARTA KREDYTOWA * HOTELARSTWO * PODRĘCZNIK


26/53

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: What we have brought to European Union in the field of sports medicine
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, nr 3-4 (2004), s. 126--128.
Impreza: 5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ORGANIZACJE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * 21 W.


27/53

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: Prasa dwudziestolecia międzywojennego z zakresu kultury fizycznej wobec śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
W czasop.: Rocz. Hist. Prasy Pol.. - T. 6 (2003), z. 2 (12), s. 110--128. - 6 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PRASA * ORGANIZACJE * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA* PIŁSUDSKI, JÓZEF


28/53

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej
W czasop.: Biul. Inf. Biblioteki Gł. / AWF Kraków. - 2000, nr 2, s. 8--10.
Słowa kluczowe: * INFORMACJA NAUKOWA * ROZWÓJ * POLSKA * INTEGRACJA * ŚRODOWISKO * ORGANIZACJE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


29/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Panek Kazimierz (1873-1935)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, nr 1-2 (1992), s. 141--142. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * TATERNICTWO * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * HIGIENA * ORGANIZACJE * DZIAŁACZ * REDAKTOR * LWÓW (UKRAINA) * POLSKA * BIOGRAFIA * PANEK, KAZIMIERZ * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


30/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Rudnicka Elżbieta (1891-1979)
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, Nr 1-2 (1992), s. 142--143. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * NAUCZYCIEL * ORGANIZACJE * DZIAŁACZ * LWÓW (UKRAINA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BIOGRAFIA * RUDNICKA, ELŻBIETA * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


31/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Tworzydło Mieczysław (1933-1984), nauczyciel akademicki, doktor nauk wychowania fizycznego
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, nr 3 (1992), s. 109--110. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA * ANATOMIA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * AWF KRAKÓW * SPORT * TRENER * ORGANIZACJE * DZIAŁACZ * BIOGRAFIA * TWORZYDŁO, MIECZYSŁAW * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


32/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Wagner Franciszek (1880-1975), pułkownik WP, narciarz i działacz sportowy
W czasop.: Wychow. Fiz. sport. - T. 36, nr 3 (1992), s. 110--111. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * WOJSKO * SPORT * NARCIARSTWO * DZIAŁACZ SPORTOWY * ORGANIZACJE * DZIAŁACZ * BIOGRAFIA * WAGNER, FRANCISZEK * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


33/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Łopuszański Tadeusz (1874-1955), profesor gimnazjalny, minister oświaty i jej reformator, współzałożyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Sportowego 'Wisła' w Krakowie, działacz turystyczny
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, nr 4 (1992), s. 106--107. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * OŚWIATA * NAUCZYCIEL * PROFESOR * ORGANIZACJE * TURYSTYKA * DZIAŁACZ * DZIAŁACZ SPORTOWY * BIOGRAFIA * ŁOPUSZAŃSKI, TADEUSZ * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


34/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Rittersschild Zdzisław (1866-1944), narciarz, taternik i ratownik górski, działacz narciarski i turystyczny
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 36, nr 4 (1992), s. 108--109. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * NARCIARSTWO * TATERNICTWO * RATOWNICTWO GÓRSKIE * TURYSTYKA * INSTRUKTOR * ORGANIZACJE * DZIAŁACZ * BIOGRAFIA * RITTERSSCHILD, ZDZISŁAW * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * 1939-1945 (OKUPACJA NIEMIECKA)


35/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Kordys Roman (1886-1934), prawnik, dziennikarz, taternik i alpinista, działacz turystyczny i sportowy
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 38, nr 4 (1994), s. 136--138. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * TURYSTYKA * ORGANIZACJE * TOWARZYSTWA SPORTOWE * DZIAŁACZ * TATERNIK * ALPINISTA * BIOGRAFIA * KORDYS, ROMAN * 1795-1918 (OKRES ZABORÓW) * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA)


36/53

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Sport
W książce: Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Nauk. PWN, 2000. - S. 913-914. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * SPORT * KULTURA FIZYCZNA * HISTORIA * KLUB SPORTOWY * ORGANIZACJE * 19 W. * 20 W. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


37/53

Autor: Kaganek, Krzysztof; Miller, Alicja
Tytuł: Obiekty zabytkowe jako hotele na przykładzie stowarzyszenia 'Wypoczynek w Zabytkach'
W czasop.: Folia Turistica. - 2004, nr 15, s. [147]--178. - Summ. - 12 ryc. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ZABYTEK * HOTEL * ORGANIZACJE * STOWARZYSZENIE 'WYPOCZYNEK W ZABYTKACH' * BADANIA ANKIETOWE


38/53

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Powstanie i działalność Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
W książce: Z dziejów kultury fizycznej w Polsce / pod red. Stanisława Zaborniaka. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2005. - Bibliogr. s. 420-444 - S. 357-366. - ISBN 83-7338-246-1
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * ORGANIZACJE * POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE * KLUB * DZIAŁALNOŚĆ * TATERNICTWO * WSPINACZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 1935-1939


39/53

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Krótka historia mistrzostw Europy w piłce nożnej
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2007, nr 4-6, s. 5--9. - 1 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 W. * PIŁKA NOŻNA * MISTRZOSTWA EUROPY * ORGANIZACJE * FIFA* UEFA


40/53

Autor: Skawiński, Anatol
Tytuł: Stowarzyszenie Absolwentów AWF
W książce: 80 lat krakowskiej Uczelni Wychowania Fizycznego : Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1927-1950, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 1950-1972, Akademia Wychowania Fizycznego 1972 : wydawnictwo jubileuszowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Stowarzyszenie Absolwentów AWF ; [red. nacz. Małgorzata Orlewicz-Musiał ; aut. Elżbieta Budkiewicz et al.]. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2007. - S. 56-57 : 1 fot.. - ISBN 9788360117460
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 20 W. * 21 W. * STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW) * WSWF * AWF KRAKÓW * ORGANIZACJE * STUDENCI * DZIAŁALNOŚĆ* STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE


41/53

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Z kart historii sportu niepełnosprawnych - od urazu do wyczynu
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, suppl. nr 2 (2007), s. 77--79. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * ORGANIZACJE * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY * DEGA, WIKROR


42/53

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Rola i znaczenie sportu w kompleksowej ocenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - S. 7-14.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * CELE SPORTU * ORGANIZACJE * NIEPEŁNOSPRAWNI * STOSUNKI INTERPERSONALNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * KONFERENCJA * REFERAT


43/53

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Wartość bezpieczeństwa w organizacjach społecznych [dok. elektr.]
W książce: Organizacna kultura ozbrojenych sil slovenskej republiky : Medzinarodna vedecka konferencia, 23.-24.10.2008, Liptovsky Mikulas / Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika, Liptovsky Mikulas. Katedra humanitnych a socialnych vied. - Liptovsky Mikulas : Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika, 2008. - Tyt. okł. 'Zbornik elektronickych verzii prispevkov z medzinarodnej vedeckiej konferencie' - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. - [S. p.]. - ISBN 978-80-8040-351-5
Impreza: Medzinarodna vedecka konferencia 'Organizacna kultura ozbrojenych sil slovenskej republiky' ( 2008 ; Liptovsky Mikulas)
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * SOCJOLOGIA * WARTOŚĆ * BEZPIECZEŃSTWO * POTRZEBY * DEFINICJA * ORGANIZACJE


44/53

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: European Association for Security
W czasop.: Bezpeka Zittedial'nosti. - 2008, no 1-2, c. 8--9.
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA* EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY


45/53

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Polonia uniwersytetem patriotyzmu
W czasop.: Głos Polski. - 1996, nr 11/12, s. 7.
Słowa kluczowe: * POLONIA * HISTORIA * PATRIOTYZM * ORGANIZACJE * DOMEYKO, IGNACY * AMERYKA ŁACIŃSKA * BOLIWIA


46/53

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Na tropach galicyjskiej turystyki motorowej
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. [91]--111. - 3 ryc. - Bibliogr. 27 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * TURYSTYKA ROWEROWA * 20 W. * TOWARZYSTWA * ORGANIZACJE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * LWÓW (UKRAINA) * GALICJA (POLSKA ; REGION)* TURYSTYKA MOTOROWA


47/53

Autor: Szlezynger, Piotr Stanisław
Tytuł: Sport i turystyka lotnicza w dwudziestoleciu międzywojennym w Małopolsce
W czasop.: Folia Turistica. - 2008, nr 19, s. 187--227. - Streszcz. j. ang. - 26 fot., 1 mapa - Bibliogr. s. 217--218
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 1918-1938 (II RZECZPOSPOLITA) * SPORTY POWIETRZNE * TURYSTYKA POWIETRZNA * LOTNICWO CYWILNE * SZYBOWNICTWO * BALON * LOTNISKO SZYBOWCOWE * ZABYTEK TECHNIKI * ORGANIZACJE * AEROKLUB * ZAWODY * MAŁOPOLSKA


48/53

Autor: Ambroży, Dorota
Tytuł: Z powszechnych i polskich dziejow gimnastyki
W książce: Sport, olimpizm, wartości / pod red. Józefa Lipca ; aut. Dorota Ambroży [et al.]. - Kraków : [Fall], 1999. - Bibliogr. 21 poz. - Dzień Polskiego Olimpizmu - S. [83]-89. - ISBN 83-86505-37-0
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * ORGANIZACJE * ŚWIAT * POLSKA * ŚWIAT * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT


49/53

Autor: Czyż, Marek
Tytuł: Nieformalne koła taternickie - Grupa Syfonów
W książce: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej / pod red. Leonarda Nowaka ; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Odział w Gorzowie Wlkp.. - Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Zawiera materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Historyków Kultury Fizycznej, która odbyła się 3-5 września 2007 r. w Chycinie - S. [311]-318. - ISBN 978-83-911284-6-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA SPORTU * TATERNICTWO * TATERNIK * ORGANIZACJE * DZIAŁALNOŚĆ* KOŁO TATERNICKIE * GRUPA SYFONÓW


50/53

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Pastuszak, Paulina; Gajewski, Dariusz
Tytuł: Uwarunkowania turystyki podwodnej osób niepełnosprawnych
W książce: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych / pod red. Andrzeja Stasiaka ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. - Warszawa : Wydaw. PTTK 'Kraj', 2008. - Bibliogr. s. 167 - S. 159-167 : 2 fot.. - ISBN 978-83-7005-498-4
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NURKOWANIE * TURYSTYKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UWARUNKOWANIA * PRZECIWWSKAZANIE * ORGANIZACJE * SZKOLENIE * CELE SZKOLENIOWE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PROGRAM* TURYSTYKA PODWODNA


51/53

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: '70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej' : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Solinie-Jawor 2007
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9. nr 1 (2008) s. 14--16. - 3 fot.
Impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pt. '70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej' (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ORGANIZACJE * TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


52/53

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Klęska w Barcelonie? : 'Medicina sportiva' World Congress of Sports Medicine, Kraków 2012!
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9, nr 4 (2008), s. 96--98. - 16 fot. - 'Medicina sportiva' World Congress of Sports Medicine, 2012
Słowa kluczowe: * LEKARZ SPORTOWY * MEDYCYNA SPORTOWA * ORGANIZACJE * STOWARZYSZENIE LEKARZY SPORTOWYCH * TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RZYM (WŁOCHY)


53/53

Autor: Korzeniowski, Leszek; Siguencia, Luis Ochoa
Tytuł: Securitology as a new approach in the management and functioning of social organization
W książce: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Czapki i Lucyny Frąckiewicz. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008. - S. [139]-149 : [2 ryc.]. - ISBN 978-83-89032-12-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJE * ZARZĄDZANIE * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka