Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OPINIA
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/54

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Stosunek studentów Krakowa do wartości ciała (prezentacja wyników badań)
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 132-138 - S. 113-138 : 2 ryc., 10 tab..
Słowa kluczowe: * SPORT * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA FIZYCZNA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * SZKOŁA WYŻSZA * CIAŁO * WARTOŚĆ * STUDENCI * SAMOOCENA * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * ZDROWIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYPOCZYNEK CZYNNY


2/54

Autor: Feiner, Małgorzata; Kulesza, Wanda
Tytuł: Nauczyciele wobec perspektywy realizacji edukacji prozdrowotnej w szkołach (opinie, poglądy, doświadczenia)
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 7 poz. - Sesja II: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej - S. 206-215. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NAUCZYCIEL * ROLA * OSOBOWOŚĆ * OPINIA * POGLĄDY * DOŚWIADCZENIE * PROGRAM NAUCZANIA * REFORMA * MŁODZIEŻ * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * BADANIA NAUKOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * KONFERENCJA * REFERAT


3/54

Autor: Unrug, Monika
Tytuł: Stopień zadowolenia z pracy w opiniach absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni z lat 1980-1987
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 59-68 : 8 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KADRA TURYSTYKI * PRACA ZAWODOWA * PERSONEL * ZADOWOLENIE * SZKOŁA WYŻSZA * ABSOLWENCI * AKADEMIA EKONOMICZNA * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * OPINIA


4/54

Autor: Oszast, Halina; Żak, Stanisław
Tytuł: Ocena poziomu nauczania koszykówki studentów w AWF w Krakowie w latach 1968-1980
W książce: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red. nauk. Henryk Grabowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 1981. - S. 129-143 : 7 ryc., 4 tab..
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej" ( 1980 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * AWF KRAKÓW * STUDIA * PIŁKA KOSZYKOWA * HISTORIA * PROGRAM NAUCZANIA * STUDENCI * OPINIA * 1968-1980 * KONFERENCJA


5/54

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Konsumowanie alkoholu przez sportowców w opinii uczniów szkoły mistrzostwa sportowego
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - Bibliogr. 7 poz. - S. 129-139 : 12 tab.. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * SPORTOWCY * UCZNIOWIE * OPINIA * SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE * BADANIA ANKIETOWE * PROMOCJA ZDROWIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KONFERENCJA * REFERAT


6/54

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Nauczyciel wychowania fizycznego w opinii młodzieży szkół średnich
W czasop.: Studia Humanist.. - 2002, nr 2, s. 31--40. - Summ. - Bibliogr. s. 40
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ROLA * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LEKCJA WF * OPINIA * STOSUNKI INTERPERSONALNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


7/54

Autor: Januszewski, Jerzy; Ćwik, Władysław
Tytuł: Model trenera sportowego w opinii studentów WSWF
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Katowice. - 1968, T. 6. s. [155]--166. - Summ., rez. - Bibliogr. 14 poz. - Nadb. z nr 6 Rocz. Nauk. WSWF Katowice
Słowa kluczowe: * TEORIA SPORTU * TRENER SPORTOWY * MODEL * OPINIA * POGLĄDY * STUDENCI * WSWF * BADANIA ANKIETOWE* WSWF KATOWICE


8/54

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Elżbieta
Tytuł: Wizerunek sportowca lansującego styl życia bez alkoholu w opiniach zawodniczek
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.6], s. 339--342. - Summ. - Art. Nr 642 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ALKOHOL * SPORTOWCY * OPINIA * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


9/54

Autor: Duda, Henryk
Tytuł: Przyczyny stosowania dopingu w świetle poglądów i opinii młodych sportowców
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.1], s. 400--404. - Summ. - Art. Nr 87 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 9 tab. - Bibliogr. 2 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * DOPING * OPINIA * POGLĄDY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * ZAWODNICY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


10/54

Autor: Szyndera, Mirosław
Tytuł: Dieta studentów w świetle zaleceń instytucji zajmujących się optymalizacją procesu żywienia
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.5], s. 455--459. - Summ. - Art. Nr 553 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 9 tab. - Bibliogr. 4 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartośc'i ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * DIETETYKA * ŻYWIENIE * ZALECENIE * OPINIA * STUDENCI * NOWY TARG (WOJ. MAŁOPOLSKIE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


11/54

Autor: Sterkowicz, Krystyna; Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Zajęcia wychowania fizycznego w opinii studentek Akademii Pedagogicznej w Krakowie
W czasop.: Przegl. Nauk. Kult. Fiz. Uniw. Rzesz.. - T 6, zesz. 1-2 (2003), s.158--164 . - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * OPINIA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


12/54

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Edukacja integracyjna w opiniach absolwentów szkół średnich
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. 127--146. - Streszcz. w jęz. ang. - 7 tab. - Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: * STOSUNKI SPOŁECZNE * EDUKACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * UCZNIOWIE * ABSOLWENCI * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


13/54

Autor: Srokosz, Wacław; Zagórski, Bogusław
Tytuł: Studenci Akademii Wychowania Fizycznego o dopingu w sporcie
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. 5--22. - Streszcz. w jęz. ang. - 7 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * ŚRODKI DOPINGOWE * DOPING * FAIR PLAY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


14/54

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Zagrożenie grzybicą w obiektach sportowych w opinii studentów AWF a stan faktyczny
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 49 z. 1 (2005), s. [29]--32. - 1 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 13 poz. - Tytuł i tekst również w jęz. angielskim na s. 33-36
Słowa kluczowe: * HIGIENA POMIESZCZEŃ * OBIEKT SPORTOWY * CHOROBY * GRZYBICA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * OPINIA * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


15/54

Autor: Fenczyn, Jan; Kulesza, Wanda; Surówka-Fenczyn, Irena
Tytuł: Wzór osobowy nauczyciela akademickiego w opinii studentów krakowskiej AWF
W książce: Student-nauczyciel akademicki (relacje interpersonalne) / pod red. Edwarda Radeckiego. - Szczecin : 'PoNaD', 1998. - (Monografie Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej ; T. 1). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 195-200. - ISBN 83-86627-85-9
Słowa kluczowe: * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * OSOBOWOŚĆ * WZORCE * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


16/54

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Additions and dangers to the process of correct rehabilitation trough sport for disabled person in the opinion polish paralympic competitors of 1972-2004
W książce: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe : środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów. - Nałęczów : Akademia Medyczna w Lublinie, 2006. - S. 421.
Impreza: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe nt.'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' ( 2006 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UZALEŻNIENIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY * POLSKA * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


17/54

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Wdowik, Marta; Brudecki, Janusz
Tytuł: Stosunek studentów do działań promujących zdrowie na przykładzie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej honorowego oddawania szpiku kostnego
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 21, nr 3 (2005), s. 226. - Cały tekst: Wrona-Wolny W., Wdowik M., Brudecki J.: Stosunek studentów do działań promujących zdrowie na przykładzie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej honorowego oddawania szpiku kostnego. Nowiny Lekarskie 2006, nr 5, s. 449-451
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Żywienie - Ruch - Zdrowie' (5 ; 2005 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * DZIAŁANIA EDUKACYJNE * PROGRAM EDUKACYJNY * OPINIA * STUDENCI * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


18/54

Autor: Stanek, Lucyna
Tytuł: Kraków secondary school students and contemporary threats to human health such as alcoholism and drug addiction
W czasop.: Przegl. Lek.. - T. 62, nr 6 (2005), s. 351--353.
Impreza: Symposium 'Progress in Clinical and Forensic Toxicology' = Sympozjum 'Postępy Toksykologii Klinicznej i Sądowej' (7 ; 2005 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ALKOHOLIZM * NARKOMANIA * OPINIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


19/54

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Makowska, Bożena
Tytuł: Opinie studentów o prowadzonych przez nich zajęciach z edukacji zdrowotnej w gimnazjum
W książce: Kształcenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woynarowskiej ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego BOWI Wydawnictwa Poligrafia, 2005. - Bibliogr. 3 poz. - S. 68-71 : 3 tab.. - ISBN 83-915028-2-1
Słowa kluczowe: * DYDAKTYKA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * LEKCJA * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW


20/54

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Nauczyciele wychowania fizycznego i innych specjalności przedmiotowych wobec rzeczywistości zawodowej
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Władysława Mynarskiego i Jana Ślężyńskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2005. - Summ. - Bibliogr. 21 poz. - S. 213-220 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-87478-83-0
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * ZAWÓD * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


21/54

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: The Level at which Teachers of Physical Education (PE) and Other Subjects Identify with Their Job
W książce: Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach = Physical education, sports, research at the universities : [7. vedecka konferencia] : Bratislava - Slovenska republika, 23.-24. 11. 2005 / Slovenska Technicka Unvierzita v Bratislave. - Bratislava : Slovenska Technicka Unvierzita, 2005. - Bibliogr. 6 poz. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 66-68 : 3 tab.. - ISBN 80-227-2313-4
Impreza: Vedecka konferencia 'Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach' (7 ; 2005 ; Bratislava)
Słowa kluczowe: * PRACA ZAWODOWA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * OPINIA * ZADOWOLENIE * POZIOM * BADANIA ANKIETOWE


22/54

Autor: Madejski, Eligiusz; Majer, Magdalena
Tytuł: The Attitudes of Students Studying at the Academy of Physical Education in Cracow Towards Their Studies and Their Prospective Profession
W książce: Telesna vychova, sport a rekreace v procesu soucasne globalizace : sbornik prispevku z cesko-slovensko-polskeho sympozia / ed. Bohuslav Hodan ; Univerzita Palackeho v Olomouci. Fakulta telesne kultury. Katedra kinantropologie a spolecenskych ved. - Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005. - Summ. - S. 210-220 : 5 ryc., 7 tab.. - ISBN 80-244-1116-4
Impreza: )
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOLNICTWO WYŻSZE * ZAWÓD * NAUCZYCIEL WF * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OPINIA * BADANIA NAUKOWE


23/54

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Aktywność ruchowa studentów wybranych krakowskich uczelni w świetle uwarunkowań środowiskowych
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2005. - Summ. - S. 100-107 : 2 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-88038-46-X
Impreza: , Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (9 ; 2004 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CZAS WOLNY * OPINIA * POCHODZENIE SPOŁECZNE * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


24/54

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Deptanie kapusty
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 7, nr 2 (2006), s. 28--29. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 109-110
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KULTURA FIZYCZNA * USTAWA * OPINIA


25/54

Autor: Fiedor, Marian; Tucholska, Kinga; Grabska-Chrząstowska, Joanna
Tytuł: O kompetencjach zawodowych nauczycieli akademickich w sondażu studentów i studentek krakowskiej AWF
W książce: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego : wielorakie perspektywy / pod. red. Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2007. - (Komunikacja Społeczna w Edukacji). - Bibliogr. s. 240 - Publikacja również w formie elektronicznej - S. [224]--240 : 3 tab., 2 wykr.. - ISBN 978-83-7441-655-9
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * EDUKACJA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * KOMPETENCJE * OPINIA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA ANKIETOWE


26/54

Autor: Wrona-Wolny, Weronika; Wdowik, Marta; Brudecki, Janusz
Tytuł: Stosunek studentów do działań promujących zdrowie na przykładzie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej honorowego oddawania szpiku kostnego
W czasop.: Now. Lek.. - 2006, nr 5, s, 449--451 . - Summ. - 1 ryc. - Bibliogr. 8 poz. - Streszczenie: Wrona-Wolny W., Wdowik M., Brudecki J.: Stosunek studentów do działań promujących zdrowie na przykładzie akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej honorowego oddawania szpiku kostnego. Med. Sport. 2005, vol. 21, nr 3, s. 226
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * EDUKACJA ZDROWOTNA * BIAŁACZKA * SZPIK KOSTNY * STUDENCI * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE* HONOROWY DAWCA


27/54

Autor: Radzińska, Mariola; Fiedor, Marian
Tytuł: Standardy kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego warunkujący efektywność procesu kształcenia i wychowania fizycznego
W książce: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje : Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych. T. 2 / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2007. - (Komunikacja społeczna w edukacji). - Bibliogr. s. 227 - S. [222]-227 : 3 tab., 3 rys.. - ISBN 978-83-7441-789-1
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROCES NAUCZANIA * EFEKTYWNOŚĆ * NAUCZYCIEL WF * KOMPETENCJE * STANDARD * OPINIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * GORZÓW WIELKOPOLSKI (WOJ. LUBUSKIE) * BADANIA ANKIETOWE


28/54

Autor: Duda, Henryk; Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Realizacja szkolenia taktycznego w opinii zawodników drużyn piłki nożnej
W książce: Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowych gier z piłką = Recruitment, Selection and Training of Children and Teenagers in Sports Ball Games / pod red. Stanisława Żaka i Tomasza Klocka ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - Wrocław : Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2007. - (Monografia / Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 9). - Bibliogr. 9 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w jęz. ang. - S. 26-31 : 1 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-923081-2-3
Słowa kluczowe: * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * GRY Z PIŁKĄ * PIŁKA NOŻNA * EDUKACJA FIZYCZNA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING TAKTYCZNY * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * SKUTECZNOŚĆ * OPINIA * ZAWODNICY * KLUB SPORTOWY * POLSKA * BADANIA ANKIETOWE


29/54

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Oczekiwania i efekty prowadzonych dla kobiet w ciąży ćwiczeń w środowisku wodnym
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 315--318. - art. nr 178 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 ryc. - Bibliogr. 5 poz. - Błąd w tyt. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * PORÓD * SZKOŁA RODZENIA * ĆWICZENIA * SALA GIMNASTYCZNA * ĆWICZENIA W WODZIE * OCZEKIWANIA * ZADOWOLENIE * OPINIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA ANKIETOWE * OBSERWACJA


30/54

Autor: Tucholska, Kinga; Fiedor, Marian
Tytuł: Motywy aktywności fizycznej a cechy temperamentalne uczniów w opinii rodziców i wychowawców szkolnych
W książce: Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - Bibliogr. przy pracy - S. [220]-231 : 5 tab., 1 wykr.. - ISBN 978-83-61209-06-5
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * CECHY PSYCHICZNE * TEMPERAMENT * UCZNIOWIE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * OPINIA * RODZICE * WYCHOWAWCA * BADANIA NAUKOWE * KWESTIONARIUSZ * SKALA


31/54

Autor: Zdebska, Halina
Tytuł: Gry z piłką a wartość zdrowia. Od Galena do Henryka Jordana
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 9, s. 298--300. - art. nr 925 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 12 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA NOŻNA * WARTOŚCI RUCHU * ZDROWIE * WYCHOWANIE * OPINIA


32/54

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport paraolimpijski a środowisko sportowe
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Głowny, 1999. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 355-365 - 5 tab. - Bibliogr. 17 poz. - S. 106-116. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * SPORTOWCY * OPINIA * KONFERENCJA * REFERAT


33/54

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Miejsce gimnastyki w kulturze fizycznej
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 101 - S. [91]-101 : 14 ryc.. - ISBN 83-7374-038-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka Wychowania Fizycznego' (7 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * WARTOŚĆ * OPINIA * NAUCZYCIEL WF * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


34/54

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej wybranych szkół rzeszowskich w oraz ich postawy wobec lekcji wychowania fizycznego
W książce: Dobrostan celem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej / praca zbiorowa pod red. Józefa Bergiera. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji przez autora - S. 37-44. - ISBN 978-83-61495-04-8
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * LEKCJA WF * OPINIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA NAUKOWE


35/54

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Zachowania wolnoczasowe uczniów krośnieńskich szkół ponad gimnazjalnych oraz ich postawy względem kultury fizycznej w zależności od płci
W książce: Dobrostan celem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej / praca zbiorowa pod red. Józefa Bergiera. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 45-54. - ISBN 978-83-61495-04-8
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * KULTURA FIZYCZNA * OPINIA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ * KROSNO (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA NAUKOWE


36/54

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Prozdrowotny styl życia jako czynnik warunkujący pole zdrowia w opiniach uczniów rzeszowskich szkół gimnazjalnych
W książce: Wpływ zdrowego i niezdrowego stylu życia na dobrostan / praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Turowskiego. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 19-29. - ISBN 978-83-61495-12-3
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * WPŁYW * ZDROWIE * OPINIA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * RZESZÓW (WOJ. PODKARPACKIE) * BADANIA NAUKOWE


37/54

Autor: Kulesza, Wanda
Tytuł: Postawy uczniów gimnazjum wobec zajęć wychowania fizycznego a ich aktywność rekreacyjna w czasie wolnym
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWFiT Supraśl. - 2007, R. 2007, s. 48--50. - 5 tab. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * LEKCJA WF * OPINIA * MOTYWACJA * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PŁEĆ * BADANIA ANKIETOWE


38/54

Autor: Kaca, Marcin
Tytuł: Uwarunkowania, motywy i opinie o uczestnictwie dzieci we wczesnej adaptacji do środowiska wodnego
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 11, cz. 1 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne 'Albatros', 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 30-[37]. - ISBN 978-83-88038-59-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (11 ; 2006 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PŁYWANIE * NAUCZANIE * ŚRODOWISKO WODNE * ADAPTACJA * NOWORODKI * NIEMOWLĘTA * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * UWARUNKOWANIA * MOTYWACJA * OPINIA * RODZICE * BADANIA NAUKOWE


39/54

Autor: Kaca, Marcin
Tytuł: Opinia i postawa osób wypoczywających nad morzem wobec służb ratowniczych oraz występujących zagrożeń
W czasop.: Sporty Wodne i Ratownictwo. - 2007, vol. 2, s. 13--20. - 7 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Pełny tekst artykułu dostępny na stronie internetowej czasopisma - Opis wersji elektronicznej artykułu
Słowa kluczowe: * RATOWNICTWO WODNE * WYPOCZYNEK * MORZE * PŁYWANIE * KĄPIEL * BEZPIECZEŃSTWO * OPINIA * POSTAWA * SPOŁECZEŃSTWO* RATOWNIK WODNY


40/54

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: The Practical Preparation of Students of the academy of Physical Education in Cracow to Their Profession as Teacher
W książce: Nauczyciel wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych : VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa : program i streszczenia. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007. - (Dydaktyka Wychowania Fizycznego). - Streszcz. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S. p.].
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka wychowania fizycznego' pt. 'Nauczyciel wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych' (8 ; 2007 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SYSTEM KSZTAŁCENIA * PRAKTYKA ZAWODOWA * ZAWÓD * NAUCZYCIEL WF * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OPINIA * BADANIA NAUKOWE


41/54

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Praktyki pedagogiczne w opinii studentów kończących studia wychowania fizycznego
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Jana Śliżyńskiego , Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007. - (Zeszyty Metodyczno-Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ISSN 0867-7751 ; 23). - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - Błąd w tyt. w jęz. ang. - S. 71-81 : 2 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * PRAKTYKI STUDENCKIE * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OPINIA * BADANIA NAUKOWE


42/54

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Subiektywne i obiektywne warunki pracy nauczyciela wychowania fizycznego - krótki raport z terenu Opolszczyzny
W książce: Miejsce i rola wychowania fizycznego w szkole po reformie systemu edukacji / red. nauk. Krzysztof Warchoł, Łukasz Wojtyczek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Instytut Kultury Fizycznej. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 25). - Bibliogr. s. 136 - Streszcz. w jęz. ang. - S. [123]-137 : 12 tab.. - ISBN 978-89295-66-8
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * NAUCZYCIEL WF * PRACA ZAWODOWA * PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE * ŚRODKI DYDAKTYCZNE * OPINIA * OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


43/54

Autor: Filar, Katarzyna; Pelc, Zofia
Tytuł: Miejsce form tanecznych w lekcji wychowania fizycznego w opinii uczniów krakowskich szkół podstawowych
W książce: Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka / red. Arkadiusz Kaźmierczak, Anna Makarczuk, Anna Maszorek-Szymala. - Łódź : SATORIdruk, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka', która odbyła się 6 października 2006 r. w Łodzi - S. 77-[84]. - ISBN 978-83-925085-1-9
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * ĆWICZENIA RYTMICZNE * FORMY TANECZNE * TANIECUCZNIOWIE * OPINIA * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


44/54

Autor: Jurczak, Adam; Szmatlan-Gabryś, Urszula; Gabryś, Tomasz; Ozimek, Mariusz; Jaworski, Janusz
Tytuł: Influence of Physical Education Lessons on Interest in Motor Activity
W książce: Telesna vychova, sport, vyskum na univerzitach / Strojnicka fakulta STU, Ustav prirodnych, humanitnych a spolocenskych vied, Oddelenie telesnej vychovy a sportu. - Brarislava : STU, 2008. - Bibliogr. 10 poz. - S. 51-63 : 10 ryc.. - ISBN 978-80-227-2991-8
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * LEKCJA WF * ZAINTERESOWANIE * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OPINIA * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * GIMNAZJUM * SZKOŁA PONADPODSTAWOWA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE


45/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Lepsza praca, gorsza płaca
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 1, s. 59.
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * PRACA ZAWODOWA * WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ * ETYKA * OPINIA* ETAT


46/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Dobroć i sprawiedliwość
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 3, s. 32.
Słowa kluczowe: * PRACOWNIK NAUKOWY * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * POSTAW MORALNA * POSTAWA SPOŁECZNA * ŻYCZLIWOŚĆ * SPRAWIEDLIWOŚĆ * PRACA NAUKOWA * PUBLIKACJA * RECENZJA * OPINIA


47/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wychowanie a posłuszeństwo
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 4, s. 50.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * ZACHOWANIE SIĘ * WYBÓR * POSTAWA MORALNA * POSTAWA SPOŁECZNA * OPINIA* POSŁUSZEŃSTWO


48/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wybory
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 5, s. 32.
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * SZKOŁA WYŻSZA * WŁADZA * REKTOR * WYBÓR * ETYKA * OPINIA


49/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Zazdrość i zawiść
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 6, s. 36.
Słowa kluczowe: * STOSUNKI INTERPERSONALNE * STOSUNKI SPOŁECZNE * CHARAKTER * POSTAWA SPOŁECZNA * OPINIA* ZAZDROŚĆ * ZAWIŚĆ


50/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O istocie biospołecznej
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 7-8, s. 67.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * KLASYFIKACJA * OPINIA


51/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Osobliwości zawodu nauczycielskiego
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 9, s. 48.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * NAUCZYCIEL * ZAWÓD * PRZEDMIOT BADAŃ * KWALIFIKACJE * OPINIA* PEDEUTOLOGIA


52/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ewolucja czy upadek obyczajów
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 11, s. 59.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE * ZACHOWANIE SIĘ * EWOLUCJA * ZMIANA * MŁODZIEŻ * STUDENCI * OPINIA


53/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Sztuka pisania
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 12, s. 55.
Słowa kluczowe: * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * PUBLIKACJA * INFORMACJA * REDAKCJA * REDUKCJA * OPINIA


54/54

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Działalność Henryka Jordana wśród młodzieży Krakowa w wypowiedziach osób jemu współczesnych i potomnych
W książce: Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego : (100 lat później) / pod red. Mariana Bukowca, Bożeny Zawadzkiej. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2008. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; nr 117). - Bibliogr. przy pracy - S. 38-43. - ISBN 978-83-88274-78-7
Słowa kluczowe: * JORDAN, HENRYK * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * WSPOMNIENIE * OPINIA * OCENA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka