Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Modelowanie ruchu narciarskiego w aspekcie profilaktyki wypadków, odpowiedzialności prawnej i trwałości ekosystemu gór. - Kraków : AWF, 1985 - 75 s. : 1 schem., 15 tab., 8 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 21 supl.) - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * ZAPOBIEGANIE URAZOM * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PRAWO * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WYCIĄG NARCIARSKI


2/14

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Bezpieczeństwo osób uprawiających turystykę kwalifikowaną (zagadnienia prawne)
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - S. 172-181.
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * PROBLEM * PRAWO * BEZPIECZEŃSTWO * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * ORGANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY)


3/14

Autor: Gramatyka, Andrzej; Szwaja, Jacek Zygmunt
Tytuł: Prawo turystyczne : (wybrane zagadnienia). - Kraków : AWF, 1981 - 309 s. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 54)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * PRAWO * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * BIURO PODRÓŻY * HOTEL * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


4/14

Autor: Pustelnik J.
Tytuł: Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć treningowych w judo.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1992, nr 3-4, s. 48-54, 1 schem..
Słowa kluczowe: * JUDO * SPORTY WALKI * URAZY * WYPADKI * TRENING * TRENER * ZAWODNICY * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * BEZPIECZEŃSTWO * REGULAMIN * OBOWIĄZKI


5/14

Autor: Długopolski J.
Tytuł: Odpowiedzialność klubu sportowego za szkody poniesione przez zawodnika.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 79-89, bibliogr. 8 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT * KLUB SPORTOWY * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * ZAWODNICY * KORELACJA * PRAWO * KODEKS CYWILNY * PRAWA I OBOWIĄZKI SPORTOWCA * PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA


6/14

Autor: Ciepielowski, Tadeusz; Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Organizacja i zabezpieczenie zajęć w wodzie
W książce: Wodne sporty rekreacyjne : (wybrane dyscypliny) / pod red. Andrzeja Ostrowskiego. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 126). - s. 13-43 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * SPORTY WODNE * BEZPIECZEŃSTWO * PRZEPISY * AKTY PRAWNE * ORGANIZATOR * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA * PŁYWALNIA * KĄPIELISKO * REGULAMIN * RATOWNICTWO WODNE * SPRZĘT * IMPREZY PŁYWACKIE * GRY I ZABAWY * ZAWODY * MARATON * PROGRAM * RATOWNIK WODNY * KIEROWNIK * OBOWIĄZKI


7/14

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Odpowiedzialność hotelarzy. Skutki ratyfikowania przez Polskę konwencji o odpowiedzialności hotelarzy.
W czasop.: Hotelarz. - 1997, nr 1-2, s. 23..
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * PRAWO * AKTY PRAWNE * KONWENCJA * EUROPA * RADA EUROPY * POLSKA * KODEKS CYWILNY * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA


8/14

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Usługi hotelarskie, a umowa najmu.
W czasop.: Hotelarz. - 1997, nr 5, s. 4..
Słowa kluczowe: * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * PRAWO * UMOWA NAJMU * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * PODATEK * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA


9/14

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Kto i za co odpowiada : odpowiedzialność hotelarza za mienie gości
W czasop.: Hotelarz. - 2002, nr 6, s. 3--4.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * GOŚĆ HOTELOWY * UMOWA * SZKODA* ROSZCZENIA GOŚCIA


10/14

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Umowy w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 129-141. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UMOWA * PRAWA I OBOWIĄZKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TURYSTA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PODRĘCZNIK


11/14

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Umowy w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 127-138. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UMOWA * PRAWA I OBOWIĄZKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TURYSTA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PODRĘCZNIK


12/14

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Prawo w turystyce i rekreacji
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 10, s. [46]. - Bibliogr. przy pracy - Recencja książki Jerzego Gospodarka 'Prawo w turystyce i rekreacji'
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * REKREACJA * UMOWA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * KSIĄŻKA * RECENZJA


13/14

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 10, s. 49.
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce' ( 2007 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA TURYSTYCZNA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


14/14

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta
W książce: Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne / pod red. Piotra Cybuli i Jerzego Raciborskiego ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. - Sucha Beskidzka ; Kraków : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2008. - (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii). - Bibliogr. przy pracy - S. 175-199. - ISBN 978-83-926999-0-3
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * WYCIECZKA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * AKTY PRAWNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA* WYCIECZKA FAKULTATYWNA * STAN NA ROK 2008

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka