Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OCHRONA PRZYRODY
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Północne zbocze Policy
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 5, s. 18--20. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * REZERWAT PRZYRODY * ROŚLINY I ZWIERZĘTA * GÓRY * REZERWAT PRZYRODY * POLICA * REGION POŁUDNIOWY


2/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 12, s. 27--28, 2 fot..
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * OCHRONA PRZYRODY * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENIN KALABRYJSKI * WŁOCHY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * ROŚLINY I ZWIERZĘTA


3/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Park Narodowy Stelvio
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 4, s. 28--29. - 3 fot.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * PARK NARODOWY STELVIO * ALPY * WŁOCHY * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA


4/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie trójstronnego, transgranicznego rezerwatu biosfery 'Karpaty Wschodnie'
W czasop.: Wierchy. - R. 65 (1999), s. 224--226. - 2 fot. 1 mapa
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * REZERWAT BIOSFERY 'KARPATY WSCHODNIE' * USTRZYKI GÓRNE (WOJ. PODKARPACKIE) * REZERWAT BIOSFERY 'KARPATY WSCHODNIE' * USTRZYKI GÓRNE (WOJ. PODKARPACKIE) * KONFERENCJA * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * POLSKA * SŁOWACJA * UKRAINA * OCHRONA PRZYRODY * STATUT * FUNKCJA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * POLSKA - REGION KARPACKI


5/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: W sprawie przygotowywanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody
W czasop.: Aura. - 2000, nr 7, s. 4--6. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * NOWELIZACJA * SAMORZĄD TERYTORIALNY * SPOŁECZEŃSTWO * KONFLIKT * GOSPODARKA RYNKOWA * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


6/28

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turystyka w Parkach Narodowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
W książce: Użytkowanie turystyczne parków narodowych : ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia / pod red. Józefa Partyki ; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Ojcowski Park Narodowy . - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2002. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - Materiały konferencji naukowej, Ojców 2002 - [469]-482 : 3 tab., r ryc..
Słowa kluczowe: * HISTORIA TURYSTYKI * OCHRONA PRZYRODY * PARK NARODOWY * RUCH TURYSTYCZNY * STANY ZJEDNOCZONE * KONFERENCJA * REFERAT


7/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Znaczenie turystyki dla możliwości ochrony i ekorozwoju zlewni Czarnego Dunajca
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [97]--132. - Summ. - Bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * EKOROZWÓJ * GÓRY * BIOCENOZA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ANALIZA SWOT * CZARNY DUNAJEC (DORZECZE) * POLSKA POŁUDNIOWA


8/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Górskie sprawy na Europejskiej Konferencji IUCN/WCPA
W czasop.: Na Szlaku. - 2003, nr 2, s. 25.
Impreza: Konferencja Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych ( 2003 ; Portschach)
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZASOBY NATURALNE * WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA * PROGRAM * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * KARYNTIA (AUSTRIA ; OKRĘG)* WORLD COMMISSION ON PROTECTED AREAS * ŚWIATOWA KOMISJA TERENÓW CHRONIONYCH


9/28

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Turystyka w Magurskim Parku Narodowym
W książce: Użytkowanie turystyczne parków narodowych : ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia / pod red. Józefa Partyki ; Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Ojcowski Park Narodowy. - Ojców : Ojcowski Park Narodowy, 2002. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - Materiały konferencji naukowej, Ojców 2002 - S. 281-292 : 2 tab., 5 ryc.. - ISBN Ojców^bOjcowski Park Narodowy
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WALORY TURYSTYCZNE * MAGURSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * ARCHITEKTURA * KONFERENCJA * REFERAT


10/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ochrona krajobrazu i środowiska
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S. 43-53. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * AGROTURYSTYKA* OCHRONA KRAJOBRAZU * GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE


11/28

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Fauna Pienińskiego Parku Narodowego, jej zagrożenie i ochrona
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8. s. [71]--82. - Summ. - 12 tab. - 2 rys. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZWIERZĘTA * ZAGROŻENIE * OCHRONA PRZYRODY * BADANIA NAUKOWE


12/28

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Dlaczego chronimy Pieniny? Rozważania z okazji 70-lecia utworzenia pierwszego w Europie i drugiego w świecie międzynarodowego parku narodowego
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8., s. [3]--10. - Summ - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY


13/28

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Tyrystyka ekologiczna (ekoturystyka)
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jestze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S.160-168. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZBA&OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EKOTURYSTYKA * AGROTURYSTYKA


14/28

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji turystyki
W książce: Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Antoniego Korowickiego. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003. - S. 189-199. - ISBN 83-89081-00-8
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 18-19 września 2003 ; Sulęczyno)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GOSPODARKA LEŚNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE * EDUKACJA * TURYSTYKA


15/28

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Synteza 200-letniego rozwoju idei ochrony przyrody : postulat zachowania różnorodności biologicznej
W czasop.: Aura. - 2005, nr 1, s. 10--13. - 2 fot. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * PRAWO * USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY * KRAJOBRAZ * TURYSTYKA * REKREACJA * PARK NARODOWY * PARK KRAJOBRAZOWY * REZERWAT PRZYRODY


16/28

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Aktywna ochrona przyrody i związane z nią problemy teoretyczne i praktyczne
W książce: 15 lat Poleskiego Parku Narodowego : monografia / praca zbior. pod red. Tadeusza J. Chmielewskiego ; Ministerstwo Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Poleski Park Narodowy. - Warszawa ; Lublin ; Urszulin : Poleski Park Narodowy, 2005. - Summ. - Bibliogr. 31 poz. - S. 7-16 : 3 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-912383-4-2
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA * ZWIERZĘTA * ROŚLINY * PROBLEM


17/28

Autor: Adamski, Paweł; Gmyrek, Katarzyna; Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Mroczka, Adam; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody na przykładzie rezerwatów 'Wąwóz Homole' i 'Biała Woda'
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne / pod red. Jana Krupy i Jacka Bilińskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. 22 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 249-257 : 1 ryc.. - ISBN 83-87658-87-1
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA PRZYRODY * FINANSE * REZERWAT PRZYRODY * WĄWÓZ HOMOLE * BIAŁA WODA (DOLINA) * BADANIA NAUKOWE


18/28

Autor: Witkowski, Zbigniew Red.; Adamski, Paweł Red.; Bartel, Ryszard Red.; Kepel, Andrzej Red.; Bereszyński, Andrzej Red.
Tytuł: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). - Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2004 - 500 s. : fot., pl., rys.-(Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 ; T. 6) - ISBN 83-86564-43-1
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * SSAKI * GADY * PŁAZY * RYBY * GATUNEK * BILOGIA * PODRĘCZNIK* NATURA 2000


19/28

Autor: Witkowski, Zbigniew; Adamski, Paweł
Tytuł: Bezkręgowce
W książce: Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków) / praca zbior. pod red. Zbigniewa Witkowskiego, Pawła Adamskiego, Ryszarda Bartla, Andrzeja Kepla, Andrzeja Bereszyńskiego. - Warszawa : Ministerstwo Środowiska, 2004. - (Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 ; T. 6). - Bibliogr. 13 poz. - S. 12-22 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-86564-43-1
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * GATUNEK * BIOLOGIA * OBSZAR * PODRĘCZNIK


20/28

Autor: Witkowski, Zbigniew Oprac.
Tytuł: Niepylak mnemozyna
W książce: Polska czerwona księga zwierząt : bezkręgowce = Polish red data book of animals : invertebrates / red. nauk. Zbigniew Głowaciński, Janusz Nowacki ; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego. - Kraków ; Poznań : Instytut Ochrony Przyrody PAN ; Akademia Rolnicza im. Cieszkowskiego, 2004. - Summ. - Bibliogr. 17 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 236-238 : 2 ryc.. - ISBN 83-88934-60-0
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * MOTYLE * GATUNEK


21/28

Autor: Witkowski, Zbigniew; Michalik, Stefan; Adamski, Paweł
Tytuł: Conservation of marginal areas in protected territories: The Ojców National Park - case study
W czasop.: Ekol. (Bratisl.). - Vol. 23, nr 1 (2004), s. 40--56. - Summ. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA PRZYRODY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * EKOSYSTEM * OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU * PARK NARODOWY * OJCOWSKI PARK NARODOWY * OJCÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE* STUDIUM PRZYPADKU


22/28

Autor: Witkowski, Zbigniew; Krauz, Krystyna; Mroczka, Adam
Tytuł: Jaka turystyka na obszarach Natura 2000 w świetle europejskiej karty turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych
W książce: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk i Maria Ziaja ; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Reszowskiego w Rzeszowie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - Streszcz. w jęz. pol. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [23]-[38]. - ISBN 978-83-7338-342-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * TURYSTYKA * EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 * RUCH TURYSTYCZNY * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA* TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA * EUROPEJSKA KARTA TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ * STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH


23/28

Autor: Witkowski, Zbigniew; Adamski, Paweł; Mroczka, Adam; Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Gmyrek, Katarzyna
Tytuł: Turystyka na obszarach Natura 2000. Małe Pieniny: studium przypadku rezerwatu przyrody Wąwóz Homole
W książce: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk i Maria Ziaja ; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Reszowskiego w Rzeszowie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. pol. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [49]-[58]. - ISBN 978-83-7338-342-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * TURYSTYKA * EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 * PIENINY * REZERWAT PRZYRODY * WĄWÓZ HOMOLE * RUCH TURYSTYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA * BADANIA NAUKOWE


24/28

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Wpływ turystyki na ochronę przyrody
W książce: Integralna ochrona przyrody / red. Monika Grzegorczyk. - Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2007. - Bibliogr. przy pracy - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 187-[190]. - ISBN 978-83-9189149-0
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * WPŁYW * ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA


25/28

Autor: Busuioc, Aristita; Pomazi, Mikulas; Sandulescu, Mircea; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: State of the Carpathians' Environment and Policy Measures
W książce: Carpathians Environment Outlook 2007 / United Nations Environment Programme. - [Geneva] : United Nations Environment Programme, 2007. - Bibliogr. s. 182-188 - S. [89]-188 : 18 map, 19 ryc., 16 tab.. - ISBN 978-92-807-2870-5
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * ZASOBY NATURALNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * GOSPODARKA LEŚNA * GEOLOGIA * WODA * KLIMAT ŚRODOWISKOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * URBANISTYKA * ODPADY * DZIEDZICTWO KULTUROWE * KARPATY * RAPORT


26/28

Autor: Adamski, Paweł; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Effectiveness of population recovery projects based on captive breeding
W czasop.: Biol. Conserv.. - Vol. 140 (2007), nr 1-2, s. 1--7. - 4 ryc. - 2 tab. - Bibliogr. s. 6-8 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * MOTYLE * POPULACJA * HODOWLA * EFEKTYWNOŚĆ * PIENIŃSKI PARK NARODOWY* NIEPYLAK APOLLO


27/28

Autor: Schliep, Rainer; Dąbrowski, Piotr; Kovacs, Deszo; Urban, Frantisek; Mayer, Michael
Tytuł: Background study on institutional and management frameworks in the Biosphere Reserves Aggtelek (Hungary), Babia Góra (Poland) and Sumava (Czech Republic). - Bonn : Ecological Tourism in Europe ; UNESCO MaB, 2007 - 81 s. : ryc., tab. - Bibliogr. s. 72-74
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * EKOROZWÓJ * OCHRONA PRZYRODY * EKOSYSTEM PRZYRODNICZY * RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA * EKOTURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * REZERWAT BIOSFERY * EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA * WĘGRY * CZECHY * POLSKA * UNESCO * PROGRAM


28/28

Autor: Kosior, Andrzej; Celary, Waldemar; Solarz, Wojciech; Rasmont, Pierre; Fijał, Jan; Król, Wiesław; Witkowski, Zbigniew; Iserbyt, Stephanie
Tytuł: Long-term changes in the species composition and distribution of Bombini (Apidae) in Cracow since the mid 1850s
W czasop.: Ann. Sociate Entomol. France. - Vol. 44, num. 4, pp. 393--407. - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. franc. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * OCHRONA PRZYRODY * OWADY * GATUNEK * ŚRODOWISKO * OBSZAR * ZMIANA * POLSKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 19 W. * 20 W. * 21 W. * BADANIA NAUKOWE* ENTOMOLOGIA * TRZMIELE * REGRESJA * EKSPANSJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka