Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OCHRONA ŚRODOWISKA
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/50

Autor: Żmuda, Stefan; Jasińska, Teresa; Mroczka, Adam
Tytuł: Zagrożenie środowiska człowieka w rejonie oddziaływania Huty Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 65 poz. - S. 7-49.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * BADANIA NAUKOWE * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KLIMATOLOGIA * OCENA * ZDROWIE * POMIAR * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


2/50

Autor: Żmuda, Stefan; Pasternak, Cecylia; Mroczka, Adam
Tytuł: Charakterystyka wybranych elementów środowiska miejsca pracy w Hucie Aluminium w Skawinie
W książce: Wyniki badań kontrolno-diagnostycznych oraz propozycje modelu rekreacji i rehabilitacji ruchowej pracowników Huty Aluminium w Skawinie : opracowanie zbiorowe / pod red. Stanisława Panka i Marii Chrzanowskiej. - Kraków : AWF, 1983. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 34). - Bibliogr. 29 poz. - S. 51-117 : 16 rys., 11 tab..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * PRACA * ZDROWIE * BADANIA NAUKOWE * METODA * KLIMATOLOGIA * NORMA * OCENA * SKAWINA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


3/50

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki narodowe Apeninów
W czasop.: Wierchy. - 1987, R 56, s. 139--148. - 4 fot., 1 rys. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * TEREN GÓRSKI * APENINY * GEOLOGIA * KLIMAT * WODA * RZEKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA


4/50

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rekreacyjne funkcje ośrodków Leśnego Pasa Ochronnego GOP
W książce: Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej : materiały z Konferencji Naukowej Instytutu Rekreacji AWF w Krakowie, Kraków 13-14 listopada 1982 roku / [red. nauk. Anna Mazurkiewicz]. - Kraków : AWF, 1985. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 38). - Bibliogr. 4 poz. - S. 67-77 : 1 tab..
Impreza: Konferencja Naukowa nt. Rola rekreacji w neutralizowaniu uciążliwości pracy zawodowej ( 1982 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SPORTOWY * FUNKCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


5/50

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Zarys ekologii człowieka. - Kraków : AWF, 1983 - 425 s. 34 rys. bibliogr. 61 poz.-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 61) - Bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * EKOLOGIA * LUDNOŚĆ * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


6/50

Autor: Borkacki, Stanisław
Tytuł: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska człowieka.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 21-64, sum..
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PROBLEM * NAUKA


7/50

Autor: Peretiatkowicz, Roman
Tytuł: Powiązania turystyki z ochroną środowiska i z architekturą krajobrazu.
W książce: Turystyka a ochrona środowiska naturalnego. /I sesja robocza/ Materiały przedkonferencyjne. IV Zielonogórska Konferencja Naukowa 22-24.IX.1975 /Zielona Góra 1975/.. - [S. l.] : [S. n.], 1975. - [S. p.].
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ARCHITEKTURA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * KONFERENCJA


8/50

Autor: Borkacki, Stanisław
Tytuł: Ekonomia polityczna- Wyd. 3 rozszerz.. - Kraków : AWF, 1979 - 425 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; [nr 36]) - Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * HISTORIA * KAPITALIZM * SOCJALIZM * OCHRONA ŚRODOWISKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


9/50

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Społeczne aspekty zagrożenia środowiska człowieka.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1980, T. 17, s. 517-532, bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * REKREACJA RUCHOWA


10/50

Autor: Hornung, Małgorzata
Tytuł: Wybrane problemy budownictwa drugich domów we wsiach turystycznych
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 143-149.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * BUDOWNICTWO * WYPOSAŻENIE * ANALIZA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WIEŚ * KONFERENCJA


11/50

Autor: Kruczek, Zygmunt; Gajewski, Jerzy
Tytuł: Organizacja turystyki w rejonie Spisza w kontekście zachowania zabytkowych układów wiejskich i zagospodarowania południowej części obrzeża zbiorników wodnych Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne
W książce: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Praktyczno-naukowej, Piwniczna, 16-17 stycznia 1979 r. / [red. t. Teofiala Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1979. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 20). - Streszcz. ang. - S. 157-169.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Praktyczno-naukowa na temat Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego (2 ; 1979 ; Piwniczna)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * BUDOWNICTWO * ZABYTEK * OCHRONA ŚRODOWISKA * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WIEŚ * GÓRY * PROGRAMOWANIE * KONFERENCJA


12/50

Autor: Borkacki, Stanisław
Tytuł: Decyzje gospodarcze a ochrona środowiska.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 21-35, sum..
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PROBLEM * NAUKA * PRAWO


13/50

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978 - 244 s. : tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16) - Bibliogr. przy rozdz.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * PROGRAM * ROZWÓJ * OBIEKT SPORTOWY * OBIEKT REKREACYJNY * PRACA ZAWODOWA * OCHRONA ZDROWIA * MŁODZIEŻ * CZAS WOLNY * MODEL * PROBLEM * OCHRONA ŚRODOWISKA * POLSKA


14/50

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie /w kontekście kształtowania się walorów rekreacyjno-zdrowotnych/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 275-304, 3 mapy 1 rys. 2 tab. 7 wykr. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK TURYSTYCZNY * TEREN LEŚNY * PARK * ANALIZA * SPORT * RZEKA * TEMPERATURA POWIETRZA * KLIMAT * TEMPERATURA WODY * POTRZEBY


15/50

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne wybranych wskaźników biometeorologicznych na terenie Krakowa.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 305-338, 1 rys. 2 tab. 5 wykr. bibliogr. 34 poz. sum..
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * BIOMETEOROLOGIA * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STACJA KLIMATYCZNA * TEMPERATURA POWIETRZA * POMIAR * WARUNKI KLIMATYCZNE * CHARAKTERYSTYKA


16/50

Autor: Śliwa A.
Tytuł: Czynniki ryzyka zdrowotnego wśród mieszkańców wybranych wsi turystycznych byłego województwa krakowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 339-371, 18 tab. bibliogr. s. 364-367 sum..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZDROWIE * OCHRONA ŚRODOWISKA * RYZYKO * WIEŚ LETNISKOWA * STATYSTYKA * BADANIA ANKIETOWE * LUDNOŚĆ * HIGIENA ŻYWIENIA * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * ANKIETA


17/50

Autor: Banach, Benedykt
Tytuł: Rola i zadania instytucji państwowych i samorządowych oraz podmiotów gospodarczych w stworzeniu prawidłowych warunków dla rozwoju gospodarki turystycznej
W książce: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej / pod red. Jerzego Raciborskiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 71). - S. 56-64.
Impreza: Seminarium nt. 'Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej' ( 1993 ; Trzemeśnia)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PRAWO * USTAWA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * UKFiT * PAŃSTWO * SAMORZĄD TERYTORIALNY * ZADANIA * FINANSE * OCHRONA ŚRODOWISKA * KOMUNIKACJA * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * PROMOCJA * UZDROWISKO * REFERAT


18/50

Autor: Kowalski, Roman
Tytuł: Parki narodowe jako obszary realizacji turystyki zrównoważonej.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 27-37, sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA * PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * WALORY TURYSTYCZNE * OCHRONA ŚRODOWISKA * TEREN TURYSTYCZNY * OBSZAR CHRONIONY


19/50

Autor: Szymańska E.
Tytuł: Optymalizacja procesu wychowania do zdrowia dla potrzeb przyszłych sportowców.
W czasop.: Med. Sport.. - 1998, nr 5, s. 13-17, 1 tab. bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * SPORTOWCY * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * SPOŁECZEŃSTWO * MEDIA * EDUKACJA * LEKARZ SPORTOWY * NAUCZYCIEL WF * ZAPOBIEGANIE * SZKOŁA * OCHRONA ŚRODOWISKA * REKREACJA * ODŻYWIANIE


20/50

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Rekreacja ruchowa jako czynnik adaptacji do wymogów środowiska.
W czasop.: Aura. - 1973, nr 9, s. 27-29, 1 fot..
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * ADAPTACJA * STYL ŻYCIA * ZMIANY ADAPTACYJNE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYPOCZYNEK CZYNNY * CZAS WOLNY * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * UKŁAD NERWOWY * CHOROBY * WARUNKI BYTOWE * DZIECI * MŁODZIEŻ * WF SZKOLNE


21/50

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki Narodowe Apeninów. [Cz.] 2, Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Wierchy. - R. 57 (1993), s. 206--216. - 4 fot., 1 mapa - Bibliogr. 6 poz. - Na okładce napis: Rok pięćdziesiaty siódmy 1988-1991
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * HISTORIA * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENINY * ROŚLINY * ZWIERZĘTA * WŁOCHY


22/50

Autor: Mazur M.; Oleniacz R.; Januszek R.
Tytuł: Spalarnia odpadów 'Lobbe' w Dąbrowie Górniczej.
W czasop.: Aura. - 1997, nr 4, S. 30-32, 2 fot. 2 tab..
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE PRZYRODY * EMISJA * GOSPODARKA * ODPADY * SPALANIE * UTYLIZACJA ODPADÓW * OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW


23/50

Autor: Bogacki, N.; Mazur, M.; Oleniacz, R.
Tytuł: Modelowanie stężenia ozonu w niskiej troposferze na przykładzie Nowego Sącza.
W czasop.: Aura. - 1999, nr 3, s. 4-6, 3 ryc. 2 wykr..
Impreza: Konferencja 'Problemy Ochrony Powietrza w Aglomeracjach Miejsko-Przemysłowych' ( 1998 ; Ustroń)
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKOLOGIA * ATMOSFERA * POWIETRZE * OZON * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * METEOROLOGIA * EMISJA * PRZEMYSŁ * ENERGETYKA * KOMUNIKACJA MIEJSKA * CHEMIA * REAKCJA CHEMICZNA * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


24/50

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych. - Kraków : AE, 1991 - S. 23-39 : tab. rez.-(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 350) - Summ.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


25/50

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Międzynarodowe uznanie dla idei 'Zielonych Płuc Polski'.
W czasop.: Aura. - 1989, nr 11/12, s. 23, fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * PARK NARODOWY * KONFERENCJA * EUROPA * ORGANIZACJE * EUROPEJSKA FEDERACJA PARKÓW NARODOWYCH I PARKÓW NATURY


26/50

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego w świetle wybranych wskaźników ruchu turystycznego
W czasop.: Folia Turistica. - 2001, nr 10, s. [75]--83. - Summ - 3 tab. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZAGROŻENIE ZDROWIA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


27/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Mycological Air Polution at Sites of Heavy Traffic in Cracow
W czasop.: Acta Biol. Crac. Ser. Bot.. - Vol. 42 (2000), no 1, s. [21]--24. - 2 ryc. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


28/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Badania mikoflory powietrza atmosferycznego wybranych dzielnic Krakowa
W czasop.: Arch. Ochr. Środ.. - 1992, nr 2, s. 61--65. - Summ. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA NAUKOWE


29/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby toksynotwórcze w pomieszczeniach, w których trenuje młodzież
W książce: Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bydgoszcz, 25-27 września 2002 r. = Mycotoxins in the environment of people and animals / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego . - Bydgoszcz : BiOŚ. AB, 2002. - Bibliogr. 5 poz - S. 65-68 : 4 ryc.. - ISBN 83-912646-1-0
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * OBIEKT SPORTOWY * MŁODZIEŻ


30/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Występowanie grzybów w powietrzu budynków zabytkowych Krakowa
W czasop.: Acta Mycol.. - T. 27 (1991-1992), nr 1, s. 121--126. - 1 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - Nadb.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZABYTEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


31/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Grzyby toksynotwórcze występujące w otoczeniu człowieka
W książce: Mikotoksyny i dioksyny a środowisko : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Bydgoszcz, 25-27 września 2000 r. = Mycotoxins and dioxins and the environment / Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. - Bydgoszcz : IBiOŚ AB, 2000. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 211-213 : 1 ryc., 8 tab..
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


32/50

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Ochrona krajobrazu i środowiska
W książce: Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna : pr. zbior. / red. nauk. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj ; tł. Magdalena Galas, Wojciech Malewski, Rafał Łabaj. - Warszawa : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2003. - Na k. tyt.: Projekt 'Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna' współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na dzialanie 6 obejmujące Szkolenia zawodowe, wdrazane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). - S. 43-53. - ISBN 83-919364-0-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA REKREACYJNA * TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * EKOLOGIA * AGROTURYSTYKA* OCHRONA KRAJOBRAZU * GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE


33/50

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Dlaczego chronimy Pieniny? Rozważania z okazji 70-lecia utworzenia pierwszego w Europie i drugiego w świecie międzynarodowego parku narodowego
W czasop.: Pieniny Przyr. Człow.. - 2003, T. 8., s. [3]--10. - Summ - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * NAUKI PRZYRODNICZE * EKOLOGIA * PARK NARODOWY * PIENINY * PIENIŃSKI PARK NARODOWY * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY


34/50

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych dla edukacji turystyki
W książce: Uwarunkowania użytkowania turystycznego lasów i terenów zadrzewionych : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Antoniego Korowickiego. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2003. - S. 189-199. - ISBN 83-89081-00-8
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 18-19 września 2003 ; Sulęczyno)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * GOSPODARKA LEŚNA * OCHRONA ŚRODOWISKA * OCHRONA PRZYRODY * LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE * EDUKACJA * TURYSTYKA


35/50

Autor: Studnicka-Gizbert, Maria
Tytuł: 'Aura' - czasopismo z zakresu ochrony środowiska (1973 - 1999)
W książce: Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001. - (Prace Monograficzne ; nr 317). - S. 679-687. - ISBN 83-7271-127-5
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku' (5 ; 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZDROWIE * OCHRONA ZDROWIA * AURA (CZASOPISMO) * MONOGRAFIA * KONFERENCJA * REFERAT


36/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Charakterystyka aerozolu grzybowego w okresach, gdy prędkość wiatru V < 1
W czasop.: Acta Agraria et Silvestria, Ser. Agraria. - Vol. 42 (2004), s. [311]--316. - Summ. - 1 tab., - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


37/50

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Pro i kontra rozwoju turystyki na polsko-ukraińskim pograniczu Roztocza w aspekcie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
W książce: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim : region Roztocza : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Jarosza, Andrzeja Michałowskiego ; [tł. Mirosław Wereżak] ; Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie [et al.]. - Lubaczów ; Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2001. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - s. 5-11.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ( 2001 ; Horyniec-Zdrój)
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ TURYSTYKI * OCHRONA ŚRODOWISKA * DZIEDZICTWO KULTUROWE * ROZTOCZE (WYŻYNA) * KONFERENCJA * REFERAT


38/50

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: System finansowania zadań ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce na tle doświadczeń europejskich
W książce: Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce : praca zbiorowa = The problems of organization and functioning of a habitat sites system Natura 2000 in Poland / pod red. Tadeusza J. Chmielewskiego. - Warszawa ; Lublin : Komitet Naukowy przy Prezydium PAN 'Człowiek i Środowisko' ; Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Oddziału PAN ; Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej, 2004. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN 'Człowiek i Środowisko', ISSN 0860-8296 ; 38). - Summ. - Bibliogr. 23 poz. - S. 61-75 : 8 tab.. - ISBN 83-902762-8-3
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA * PTAKI * SIEDLISKO * FINANSE * POLSKA * EUROPA* NATURA 2000


39/50

Autor: Gmyrek, Katarzyna; Krauz, Krystyna; Łabaj, Marek; Mroczka, Adam; Tadel, Anna; Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Tourist dispersion around a trail in 'Wąwóz Homole' (Homole Gorge) nature reserve
W czasop.: Nat. Conserv.. - Vol. 61, [z.] 4 (2005), s. 61--64. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * SZLAKI TURYSTYCZNE * REZERWAT PRZYRODY * WĄWÓZ HOMOLE * PIENINY * BADANIA NAUKOWE


40/50

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Florek, Marcin
Tytuł: Wpływ snowboardingu na środowisko w świetle badań porównawczych
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Summ. s. 247 - Bibliogr. 5 poz. - S. [191]-189 : 2 tab.. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SNOWBOARD * OCHRONA ŚRODOWISKA * GÓRY * TATRY * KASPROWY WIERCH


41/50

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Stężenie zarodników grzybów należących do rodzaju cladosporium w powietrzu na otwartej przestrzeni
W książce: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : III Konferencja Naukowa Łódź 2003 : materiały konferencyjne / [org.:] Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej=Microbial Biodegradation and Biodeterioration of Technical Materials : III International Scientific Łódź 2003: Conference Microbial Biodegradation and Biodeterioration of Technical Materials. - [Łódź] : Politechnika Łódzka, 2003. - Summ. - S. 277-280 : 4 ryc. - ISBN 83-919038-2-6
Impreza: )
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * BADANIA POMIAROWE


42/50

Autor: Uziębło, Aldona K.; Ciapała, Szymon
Tytuł: Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne roślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry
W czasop.: Ochrona Beskidów Zachodnich. - 2006, t. 1, s. 93--103. - 2 tab. - 4 ryc. - Bibliogr. s. 102 - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * BIOLOGIA * BOTANIKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * EKOLOGIA * GATUNEK * ROŚLINY * POTOK * RZEKA * KARPATY * BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY* BADANIA FITOSOCJOLOGICZNE


43/50

Autor: Pociask-Karteczka, Joanna Red.; Matuszyk, Andrzej Red.; Skawiński, Paweł Red.
Tytuł: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF. - Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007 - 328 s. : il., err. ; 24 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46) - Streszcz. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY * GÓRY * TATRY * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * POLSKA * SŁOWACJA


44/50

Autor: Choiński, Adam; Galas, Joanna; Jodłowski, Miłosz; Pociask-Karteczka, Joanna
Tytuł: Propozycja reorganizacji ruchu turystycznego w otoczeniu Morskiego Oka
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 21 poz. - S. [215]-222 : 1 mapa, 1 tab.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RUCH TURYSTYCZNY * SZLAKI TURYSTYCZNE * GÓRY * TATRY * MORSKIE OKO


45/50

Autor: Kapera, Izabela
Tytuł: Wpływ ruchu turystycznego na zaśmiecanie Tatrzańskiego Parku Narodowego
W książce: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / red. Joanna Pociask-Karteczka, Andrzej Matuszyk, Paweł Skawiński ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy. - Kraków : AWF ; Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2007. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 46). - Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 13 poz. - S. [723]-728 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-89121-48-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TURYSTA * TATRZAŃSKI PARK NARODOWY


46/50

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: 10 lat rozwoju ZEW Niedzica SA z perspektywy przyrodnika: czy perspektywa czasu pozwala mówić o rozwoju zrównoważonym?
W czasop.: Gospod. Wod.. - 2007, nr 8, s. 344--347. - Bibliogr. 20 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * GOSPODARKA ENERGETYCZNA * EKOROZWÓJ * ELEKTROWNIA WODNA * NIEDZICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


47/50

Autor: Witkowski, Zbigniew
Tytuł: Co ma albedo do globalnego ocieplenia?
W czasop.: Aura. - 2008, nr 7, s. 5--8. - 2 fot., 3 ryc. - Bibliogr. s. 8
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * ZIEMIA * EFEKT CIEPLARNIANY * PROMIENIOWANIE SŁONECZNE * MIASTO * URBANIZACJA* ALBEDO


48/50

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: Annual Changes in the Chemical Composition of Stream Water in Small Catchments with Different Land-use (Carpathian Foothills, Poland)
W czasop.: Soil and Water Research. - Vol. 3, no. 3, pp. 129--137. - 2 ryc., 5 tab. - Bibliogr. s. 136-137 - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp w Internecie: http://journals.uzpi.cz/uniqueFiles/02522.pdf - Aktualizacja: 10.07.2009
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * RZEKA * POTOK * WODA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZMIANA * POLSKA * KARPACKIE, POGÓRZE * BADANIA NAUKOWE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW


49/50

Autor: Żelazny, Mirosława; Kasina, M.; Kot, M.; Siwek, Joanna; Siwek, Janusz
Tytuł: Chemical Composition of Stream Water in the Winter Low Flow Period on Small Catchments of the Tatra Mts.
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [397]-400 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * ZBIORNIK WODNY * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZIMA * POLSKA * TATRY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW


50/50

Autor: Siwek, Joanna; Żelazny, Mirosława; Chełmicki, Wojciech
Tytuł: The Influence of Water Circulation of Streamwater Chemistry in Catchments of Different Land Use During Flood Period (The Carpathians, Poland)
W książce: Hydrological extremes in small basins : XII Biennal International Conference, 18-20 September 2008, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. by Wojciech Chełmicki and Janusz Siwek. - Cracow : Jagiellonian University. Institute of Geography and Spatial Management, 2008. - Błąd w tyt. źr. - S. [329]-331 : 2 ryc.. - ISBN 978-83-88424-38-0
Impreza: Biennial Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins (ERB) (12 ; 2008 ; Cracow)
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WODA * RZEKA * POTOK * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * POLSKA * KARPATY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* SKŁAD CHEMICZNY * PRZEPŁYW

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka