Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NIEWIDOMI
Liczba odnalezionych rekordów: 44



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/44

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Zainteresowania muzyczno-taneczne niewidomych.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1967, nr 2, s. 76-78..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEWIDOMI * TANIEC * MUZYKA * ZAINTERESOWANIA * BADANIA ANKIETOWE


2/44

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Usprawnianie orientacji przestrzennej niewidomych. Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizycznego.. - AWF Wwa, 1970 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEWIDOMI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * KINEZYTERAPIA


3/44

Autor: Mazurkiewicz, A.
Tytuł: Badania nad usprawnieniem i orientacją przestrzenną niewidomych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 193-226, 6 tab. bibliogr. 62 poz. 9 wykr. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEWIDOMI * DZIECI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA


4/44

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Nauczanie jazdy na nartach osób niepełnosprawnych z dysfunkcją analizatora wzrokowego lub słuchowego w świetle zaleceń systemu amerykańskiego.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1995, T. 9 z. 1, s. 79-84, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * NIEWIDOMI * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NAUCZANIE * METODYKA * PROGRAM


5/44

Autor: Bolach, Eugeniusz
Tytuł: Ocena poziomu sprawności fizycznej dzieci niedowidzących w wieku 9-15 lat
W książce: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : IX Kongres Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988 roku. T. 2.. - Kraków : AWF, 1991. - S. 25-37 : 9 tab., 2 wykr..
Impreza: Kongres Fizjoterapii (9 ; 1988 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SPECJALNA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA SPECJALNA * NIEWIDOMI * KONFERENCJA * REFERAT* NIEDOWIDZĄCY


6/44

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wychowanie fizyczne specjalne. - Kraków : AWF, 1999 - 132 s. : tab. ; 23 cm.-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 7) - Bibliogr. s. 125-132
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WF SPECJALNE * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * PEDAGOGIKA SPECJALNA * SOCJOLOGIA * TERMINOLOGIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SZKOŁA SPECJALNA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * GŁUSI * SŁUCH * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * MŁODZIEŻ TRUDNA * OSOBOWOŚĆ * ROZWÓJ FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * LEKCJA * NAUCZYCIEL WF * ZASADY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* CHOROBY PRZEWLEKŁE


7/44

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Sytuacja życiowa osób niewidomych
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 11, s. 18--21. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA PSYCHICZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SYTUACJA ŻYCIOWA * ADAPTACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PRACA ZAWODOWA * OPINIA SPOŁECZNA * SZKOŁA INTEGRACYJNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * MAŁŻEŃSTWO


8/44

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport osób niepełnosprawnych jako czynnik utrwalający efekty leczenia i usprawniania
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2001, nr 1, s. 41--51. - Artykuł również w jęz. ang. na s. 53--63
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA * REPREZENTACJA POLSKI * OLIMPIJCZYK * PŁEĆ Ż. * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * 1972 - 1988 * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * LECZENIE * SATYSFAKCJA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


9/44

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Geneza, ograniczenia i możliwości narciarstwa alpejskiego niepełnosprawnych
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Sesja tematyczna 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych' - S. 291-294.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * HISTORIA * REHABILITACJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEWIDOMI * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * PROTEZA * IGRZYSKA INWALIDÓW * MISTRZOSTWA ŚWIATA * ZAWODNICY * WSPÓŁZAWODNICTWO * KONFERENCJA * REFERAT


10/44

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Pływanie młodzieży z upośledzonym narządem wzroku
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 10, s. 16--18. - Bibliogr. u autorki
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * NAUCZANIE * NIEWIDOMI * DZIECI * MŁODZIEŻ * BADANIA * OBSERWACJA


11/44

Autor: Marchewka, Anna; Głodzik, Jacek
Tytuł: Sprawność ogólna i manualna masażystów z uszkodzonym narządem wzroku
W książce: Nauczyciel i uczeń wyzwaniem dla przyszłości / red. naukowa Radosław Muszkieta ; Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. - Poznań ; Śrem : WIGO, 2003. - Summ. - Bibliogr. 8 poz. - S. 210-[225] : 7 tab.. - ISBN 83-917202-1-7
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * NIEWIDOMI * MASAŻ LECZNICZY * SPRAWNOŚĆ MANUALNA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * UCZNIOWIE * MŁODZIEŻ * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * BADANIA NAUKOWE * TESTY* MEDYCZNE STUDIUM MASAŻU LECZNICZEGO


12/44

Autor: Orzech, Janusz; Jamroga, Witold; Znój, Mirosław; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Ocena wpływu wyłączenia zmysłu wzroku na wyniki uzyskane w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych sportu osób niepełnosprawnych
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 63-64.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * LEKKOATLETYKA * KONKURENCJA SPORTOWA * RYWALIZACJA SPORTOWA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


13/44

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: The elements of horse riding used to improve the motor skills of blind children
W książce: Sport training in interdisciplinary scientific researches / red. nauk. Janusz Szopa, Tomasz Gabryś ; Faculty of Management, Technical University of Czestochowa. - Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2004. - Bibliogr. 28 poz. - S. 307-314 : 1 tab.. - ISBN 83-88469-82-7
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEWIDOMI * JAZDA KONNA * HIPOTERAPIA * WPŁYW * KOORDYNACJA RUCHOWA * WADY POSTAWY * MOTORYCZNOŚĆ * UMIEJĘTNOŚCI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


14/44

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Styl życia młodzieży niewidomej a sprawność fizyczna
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 35--38. - Summ. - Art. Nr 117 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LECZENIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


15/44

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Turystyka jako forma fizycznej aktywności rekreacyjnej młodzieży słabo widzącej - motywy jej podejmowania
W czasop.: Antropomotoryka. - 2005, nr 29, s. 47--51. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * MŁODZIEŻ * NIEWIDOMI * MOTYWACJA * BADANIA ANKIETOWE


16/44

Autor: Woźniacka, Renata; Matusik, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Ocena jakości życia osób widzących i z dysfunkcją wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 360--363. - art. nr 906 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * TEST CHI-KWADRAT * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


17/44

Autor: Woźniacka, Renata; Matusik, Katarzyna
Tytuł: Ocena integracji osób widzących oraz słabowidzących i niewidomych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 352--355. - art. nr 904 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów - Summ. - 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * REHABILITACJA * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * INTEGRACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * TEST CHI-KWADRAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


18/44

Autor: Woźniacka, Renata; Matusik, Katarzyna
Tytuł: Różnice w hierarchii wartości młodzieży widzącej i z upośledzeniem wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 356--359. - art. nr 905 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów - Summ. - 3 ryc. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * WARTOŚĆ * REHABILITACJA * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


19/44

Autor: Żychowicz, Paweł; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Nadwaga i otyłość niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt i chłopców na tle standardow dla populacji krakowskiej
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 576--579. - art. nr 958 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów)Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * OTYŁOŚĆ * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW * BADANIA POMIAROWE * KONFERENCJA * REFERAT


20/44

Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Otłuszczenie ciała niepełnosprawnych wzrokowo dziewcząt o zróżnicowanym poziomie dojrzałości płciowej na tle rówieśniczek krakowskich
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s 580--584. - Art. nr 959 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Summ. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * OTYŁOŚĆ * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


21/44

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Uprawianie turystyki kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 2, s. 312--316. - art. nr 179 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Błąd w tytule w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * FORMY TURYSTYKI * CZĘSTOTLIWOŚĆ * BARIERY * FINANSE * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


22/44

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Aktywność ruchowa sposobem na życie młodzieży niewidomej
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Władysława Mynarskiego i Jana Ślężyńskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2005. - Summ. - Bibliogr 10 poz. - S. 257-264 : 5 tab.. - ISBN 8387478-83-0
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEWIDOMI * CZAS WOLNY * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


23/44

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Turystyka jeździecka jako element wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niewidomej
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - S. 241-248 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONNA * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA * TESTY


24/44

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Wybrane determinanty uprawiania turystyki i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 131--136. - art. nr 263 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Streszcz. - Summ.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * DYSFUNKCJA RUCHU * NIEWIDOMI * GŁUSI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ * STAN CYWILNY * RODZINA * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


25/44

Autor: Poznańska, Anna; Żukiewicz-Topa, Renata
Tytuł: Aktywność ruchowa osób o różnym stopniu upośledzenia wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 6, s. 168--171. - art. nr 616 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE * CZAS WOLNY * NIEWIDOMI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


26/44

Autor: Poznańska, Anna
Tytuł: Taniec jako forma aktywności ruchowej w terapii osób niewidomych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 6, s. 172--175. - art. nr 617 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 7 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TANIEC * RUCH * REHABILITACJA * LECZENIE TAŃCEM * NIEWIDOMI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ROZWÓJ FIZYCZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY


27/44

Autor: Kaganek, Krzysztof; Stanuch, Helena
Tytuł: Modele regresyjne uprawiania turystyki aktywnej przez osoby nieoelnosprawne wzrokowo i ruchowo
W czasop.: Bio Algor. Med.-Sist.. - Vol 1, nr 1-2 (2005), s. 221--226. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TURYSTYKA AKTYWNA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * BADANIA ANKIETOWE * MODELE MATEMATYCZNE* MODEL REGRESJI LOGISTYCZNEJ * 2003 * 2004


28/44

Autor: Żychowicz, Paweł; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Sexual Maturation in Visually Disabled Boys and Girls
W czasop.: Polish J. Environ. Stud.. - Vol.15, no 5 b, p.1 (2006), s. 79--82. - 3 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 18 poz. - Conference 'Environmental influences and prophylaxis of children's health'
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * NIEWIDOMI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * MIESIĄCZKA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


29/44

Autor: Swędzioł, Wojciech
Tytuł: Wspinaczka halowa i skałkowa z osobami niewidzącymi
W książce: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2006. - Bibliogr. 10 poz. - S. 359-369. - ISBN 83-923366-5-8
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * WSPINACZKA SPORTOWA * WSPINACZKA SKAŁKOWA * NAUCZANIE RUCHU * TECHNIKA WSPINACZKI * METODY NAUCZANIA * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA * WYWIAD


30/44

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Niektóre uwarunkowania uprawiania wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne
W książce: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 215-221. - ISBN 83-923366-5-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * ROZWÓJ TURYSTYKI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * UWARUNKOWANIA * PŁEĆ * STAN CYWILNY * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


31/44

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Funkcje turystyki osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Bibliogr. s. 616-617 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [605]-617 : 7 tab.. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * FUNKCJE TURYSTYKI * NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI


32/44

Autor: Janusz, Mariusz
Tytuł: Fenomen 'zmysłu przeszkód' a orientowanie i poruszanie się dzieci niewidomych w przestrzeni
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 49--52. - art. nr 230 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * ORIENTACJA PRZESTRZENNA * OSOBOWOŚĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA * TESTY * BADANIA ANKIETOWE


33/44

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Uprawianie wybranych form turystyki przez osoby niepełnosprawne w zależności od wieku i dochodów
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 3, s. 224--228. - art. nr 273 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 4 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * FORMY TURYSTYKI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GŁUSI * WIEK * DOCHODY * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


34/44

Autor: Woźniacka, Renata; Woźniacki, Piotr
Tytuł: Samoocena sylwetki ciała oraz sprawności fizycznej u osób widzących oraz z dysfunkcją wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 9, s. 151--154. - art. nr 889 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 10 ryc. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * CIAŁO * BUDOWA CIAŁA * SYLWETKA * STAN ZDROWIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SAMOOCENA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WZROK * DYSFUNKCJA * NIEWIDOMI * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


35/44

Autor: Woźniacka, Renata; Woźniacki, Piotr
Tytuł: Współzależność samooceny stanu zdrowia i sprawności fizycznej na poziom BMI u osób widzących i z dysfunkcją wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 9, s. 155--158. - art. nr 890 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STAN ZDROWIA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOOCENA * WSKAŹNIK BMI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * WZROK * DYSFUNKCJA * NIEWIDOMI * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA PORÓWNAWCZE


36/44

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Próba oceny parametrów koordynacyjno-technicznych w pływaniu młodzieży niewidomej i słabowidzącej
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 2, s. 323--326. - art. nr 180 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PŁYWANIE * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE * PRACA RAMION * PARAMETRY RUCHU * CZĘSTOTLIWOŚĆ RUCHÓW * BADANIA NAUKOWE * REJESTRACJA MAGNETOWIDOWA * OBSERWACJA


37/44

Autor: Żychowicz, Paweł; Pławny, Iwona
Tytuł: Aktywność sportowa dziewcząt i chłopców z uszkodzeniami narządu wzroku
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, suppl. nr 2 (2007), s. 37--43. - Summ. - 7 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEWIDOMI * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


38/44

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Wilińska, Krystyna; Pochylski, Stanisław; Wojtak, Maria
Tytuł: Badania czucia propioceptywnego u dzieci i młodzieży z upośledzeniem narządu wzroku i słuchu
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 5 poz. - S. 64-69 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINESTETYKA * CZUCIE KINESTETYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * GŁUSI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT


39/44

Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Level of Somatic Development in Visually Disabled Boys and Girls with Diversified Levels of Sexual Maturation in Comparaison with Their Healthy Coevals
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, nr 4 A (2008), s. 486--491. - 2 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz. - The 2 Coneference 'Environmental Influences and Prophylaxis of Children's Health'
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * NIEWIDOMI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * BADANIA NAUKOWE


40/44

Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Postawa ciała dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu wzroku
W czasop.: Probl. Hig. Epidemiol.. - Vol. 89, nr 1 (2008), s. 67--10. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * NIEWIDOMI * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * BADANIA NAUKOWE


41/44

Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Otłuszczenie ciała a dojrzałość płciowa chłopców niepełnosprawnych wzrokowo na tle populacji krakowskiej
W czasop.: Probl. Hig. Epidemiol.. - 89, suyppl. 1 (2008), s. 9.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Psychicznego' ( 2008 ; Rzeszów )
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * OTYŁOŚĆ * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


42/44

Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Częstość występowania wad postawy u dziewcząt i chłopców niewidomych i słabo widzących na tle krakowskich rówieśników w zależności od zaawansowania w dojrzewaniu płciowym
W czasop.: Fam. Med. Priv. Care Rev.. - Vol. 10, nr 4 (2008), s. 1356--1360. - Streszcz. j. pol. - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * DOJRZEWANIE PŁCIOWE * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


43/44

Autor: Żychowicz, Paweł
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego chłopców i dziewcząt z uszkodzeniem narządu wzoku na tle rówieśników krakowskich
W książce: Wellness in Different phases of life / pod red. G. Olchowik. - Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2008. - Opis na podst. informacji od autora - S. 261-271.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * NIEWIDOMI * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


44/44

Autor: Żychowicz, Paweł; Pławny, Iwona
Tytuł: Częstość podejmowania aktywności ruchowej przez niewoidomych i słabowidzących chłopców i dziewcząt z gimnazjum
W książce: Risk Factors and Prevention in a Fight for Health and Wellness / pr. zbior. pod red. Jerzego Mosiewicza. - Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - 391-399. - ISBN 83-911597-8-7
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTYWACJA * NIEWIDOMI * GIMNAZJUM * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE

stosując format:




Nowe wyszukiwanie

Biblioteka