Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NIEPEŁNOSPRAWNI
Liczba odnalezionych rekordów: 157Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/157

Autor: Szczygieł, Andrzej; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Żeglarstwo osób niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
W książce: Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym : wybór referatów / pod red. Władysława R. Dąbrowskiego. - Kraków : AWF, 1989. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 59). - Bibliogr. 10 poz. - S. 63-70.
Impreza: Ogólnopolskie Seminarium pt. Szkolenie i wychowanie w żeglarstwie turystycznym (1 ; 1987 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ŻEGLARSTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROLA * ORGANIZACJA * KLUB SPORTOWY * DZIAŁANIE


2/157

Autor: Orzech, Janusz; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport osób niepełnosprawnych. - Kraków : AWF, 1989 - 255 s. : 3 rys., 28 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 98) - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HISTORIA * ZAWODY * KONKURENCJA SPORTOWA * DYSCYPLINY SPORTOWE * KLASYFIKACJA * PRZEPISY * ORGANIZACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


3/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Struktury systemowe i algorytmy wspomagające proces szkoleniowy w narciarstwie a profilaktyka wypadków. - Kraków : AWF, 1989 - 233, [5] s. : 35 rys., 14 schem., 30 tab., 12 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 36) - Rez., summ. - Bibliogr. s. 223-229
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * NAUCZANIE * METODYKA * TRENING * BEZPIECZEŃSTWO * WYPADKI * URAZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * PROGRAMOWANIE * SYSTEM * STRUKTURA * PRACA HABILITACYJNA


4/157

Autor: Pąchalski, Adam; Orłowski J.
Tytuł: Rola sportowych form ruchowych w programie rehabilitacji inwalidów.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 297-318, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT LECZNICZY * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSCYPLINY SPORTOWE * TRENING * ZAWODY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA


5/157

Autor: Majewska, Jolanta; Szymański, Marek
Tytuł: Ocena wydolności wysiłkowej inwalidów uprawiających sport
W książce: IV Krajowy Zjazd Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji : zorganizowany przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem przy współudziale pracowników naukowych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu / Red. Adam Rosławski. - Wrocław : AWF, 1971. - (Zeszyty Naukowe / WSWF Wrocław ; nr 10). - Bibliobr. 11 poz. - S. 389-397 : 1 tab., 3 wykr..
Impreza: Krajowy Zjazd Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji (4 ; 1971 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * OCENA * KONFERENCJA * REFERAT


6/157

Autor: Pąchalski, Adam; Grochmal, Stanisław; Damasiewicz, M.
Tytuł: Physician and patient in disabled mens cooperatives.
W czasop.: Psychotherapy and Psychosomatics. - 1970, nr 18, s. 47-49.. - Tł. tyt.: Wspólne działanie lekarza i pacjenta.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * PSYCHOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LEKARZ * WSPÓŁPRACA * KONFERENCJA


7/157

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Trening sportowy inwalidów.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1973, T. 17 nr 3, s. 58-64..
Słowa kluczowe: * SPORT LECZNICZY * TRENING * NIEPEŁNOSPRAWNI


8/157

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Trzeba bardzo chcieć.
W czasop.: Weteran. - 1963, nr 21, s. 8..
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * REHABILITACJA LECZNICZA * OBÓZ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


9/157

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Przyczyny nieużywania protez przez inwalidów.
W czasop.: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.. - 1961, T. 16 z. 5, s. 501..
Słowa kluczowe: * ORTOPEDIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * APARAT * URZĄDZENIA * MOTYWACJA * ŚWIADOMOŚĆ


10/157

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Aby mniej było ludzi kalekich.
W czasop.: Gaz. Krak.. - 1973, nr 78, [s. p.].
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * NIEPEŁNOSPRAWNI


11/157

Autor: Majewska-Wiese, J.
Tytuł: Trening sportowy inwalidów.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1973, nr 3, s. 58-64, bibliogr. 9 poz..
Słowa kluczowe: * SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * TRENING * METODA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE


12/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Drogi ewolucji współczesnego narciarstwa. - Kraków : AWF, 1992 - 122 s. : 7 schem., 3 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 125) - Bibliogr. s. 93-98
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * KONKURENCJA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * URAZY * WYPADKI * REHABILITACJA * LECZENIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * TRENING * KOMPUTER * BADANIA NAUKOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


13/157

Autor: Bąk, Stefan
Tytuł: Zagadnienie inwalidztwa po wycięciu żołądka z powodu choroby wrzodowej.
W książce: Pamiętnik XXXV Zjazdu Chir. Pol. w Lublinie.., 1951. - s. 170..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * CHIRURGIA * UKŁAD TRAWIENNY * NIEPEŁNOSPRAWNI


14/157

Autor: Piskorz, Czesław; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Żeglarstwo jako element systemu rehabilitacyjnego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 263-272, bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * ŻEGLARSTWO * PROGRAM SZKOLENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * ADAPTACJA * REJS * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PEDAGOGIKA


15/157

Autor: Walkowicz, Tadeusz
Tytuł: Ocena możliwości funkcjonalnych paraplegików w zależności od wysokości uszkodzenia rdzenia kręgowego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 271-282, 7 atb. bibliogr. 7 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * KRĘGOSŁUP * RDZEŃ KRĘGOWY * CHORZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * LEKKOATLETYKA * PŁYWANIE * TENIS * PIŁKA KOSZYKOWA * PODNOSZENIE CIĘŻARÓW * USZKODZENIA * KOŃCZYNA DOLNA * MIĘŚNIE * IGRZYSKA INWALIDÓW


16/157

Autor: Janikowska-Siatka, Maria
Tytuł: Badania nad sprawnością kończyny górnej inwalidów jednostronnie amputowanych i wpływ zastosowania protez na porawę kompensacji funkcji.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 91-131, 5 fot. 28 tab. 8 wykr. bibliogr. 21 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MEDYCYNA * KOŃCZYNA GÓRNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * AMPUTACJA * PROTEZY * BADANIA EMPIRYCZNE * SPRAWNOŚĆ * TESTY


17/157

Autor: Majewska, Jolanta
Tytuł: Rola sportu w rehabilitacji inwalidy
W książce: Materiały Dorocznej Konferencji Naukowej odbytej w dniu 3 czerwca 1969 r.. - Kraków : WSWF, 1970. - (Zesz. Nauk. / WSWF Krak. ; T. 4). - S. 77-78.
Impreza: Uczelniana Konferencja Naukowa Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie ( 1969 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA LECZNICZA * SPORT * NIEPEŁNOSPRAWNI * NARCIARSTWO * KOŃCZYNA DOLNA * MŁODZIEŻ * KONFERENCJA


18/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Nauczanie jazdy na nartach osób niepełnosprawnych z dysfunkcją analizatora wzrokowego lub słuchowego w świetle zaleceń systemu amerykańskiego.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1995, T. 9 z. 1, s. 79-84, bibliogr. 7 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * NIEWIDOMI * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NAUCZANIE * METODYKA * PROGRAM


19/157

Autor: Marchewka, Anna; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Plan treningu wytrzymałościowego początkującej grupy inwalidów ze schorzeniami narządu ruchu, uprawiających maraton na wózkach.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1995, T.9 z. 3, s. 81-88, 1 tab. bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * PARAPLEGIA * AMPUTACJA * WÓZEK INWALIDZKI * MARATON * TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY * PLAN * CYKL ROCZNY * MIKROCYKL


20/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Matczyński P.
Tytuł: Narciarstwo terapeutyczne w rehabilitacji pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
W czasop.: Post. Rehab.. - 1994, T. 8 z. 4, s. 119-124, bibliogr. 6 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * PORAŻENIE MÓZGOWE * HEMIPLEGIA * NARCIARSTWO * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NAUCZANIE * METODYKA * PROGRAM * STANY ZJEDNOCZONE


21/157

Autor: Piskorz, Czesław; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Rehabilitacja na morzu.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1994, T. 8 z. 4, s. 125-132, bibliogr. 8 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ * DYSFUNKCJE NARZĄDÓW RUCHU * PŁYWANIE * ŻEGLARSTWO * NAUCZANIE * REJS * SPRAWOZDANIE


22/157

Autor: Kruczek, Zygmunt; Stanisławczyk K.
Tytuł: Ocena dostępności walorów krajoznawczych i bazy hotelowej Krakowa dla turystów niepełnosprawnych.
W czasop.: Folia Turistica. - 1995, nr 5: Turystyka w Krakowie., s. 29-46, 3 tab. 1 wykr. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * KRAJOZNAWSTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REHABILITACJA * WALORY TURYSTYCZNE * WALORY KRAJOZNAWCZE * BAZA MATERIALNA TURYSTYKI * BAZA NOCLEGOWA I ŻYWIENIOWA * HOTEL * OBIEKT TURYSTYCZNY * OCENA


23/157

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Aktualne zadania psychosocjalne rehabilitacji chorych z niedowładem połowiczym.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1993, T. 7 z. 3, s. 107-110..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * PORAŻENIE * OPIEKA ZDROWOTNA * SPRAWNOŚĆ PSYCHOMOTORYCZNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * PROBLEM * POGLĄDY


24/157

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Rukasz, Wojciech
Tytuł: Typowe urazowe uszkodzenia ciała i ogólne wskazania w rehabilitacji ruchowej judoków.
W czasop.: Med. Sport.. - 1996, nr 11-12, s. 12--17. - Summ. - 2 rys., 2 schem., 1 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * SPORTY WALKI * JUDO * ZAWODNICY * URAZY * TRENING INDYWIDUALNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * RYZYKO * WYPADKI * URAZY * BADANIA NAUKOWE


25/157

Autor: Jarmuła-Kliś, Teresa
Tytuł: Olimpijczycy sprawni inaczej - norma społeczna czy dewiacja
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 349-354.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * IGRZYSKA INWALIDÓW * NIEPEŁNOSPRAWNI * UCZESTNICTWO * BADANIA ANKIETOWE


26/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Polscy uczestnicy letnich i zimowych igrzysk olimpijskich inwalidów
W książce: Logos i etos polskiego olimpizmu / red. Józef Lipiec. - Kraków : Wydaw. Nauk.-Fall, 1994. - S. 569-575 : 2 tab..
Słowa kluczowe: * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE LETNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * IGRZYSKA INWALIDÓW * POLSKA * KADRA OLIMPIJSKA * UCZESTNICTWO * MEDAL OLIMPIJSKI * BADANIA ANKIETOWE


27/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Opinia sportowców niepełnosprawnych o roli sportu paraolimpijskiego w ich życiu.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1997, T. 11 z. 4., s. 109-117, 2 tab. bibliogr. 12 poz. sum..
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA INWALIDÓW * ROLA * PROBLEM * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY * POGLĄDY


28/157

Autor: Marchewka, Anna; Karch A.
Tytuł: Wpływ uprawiania squard rugby na samopoczucie psychofizyczne zawodników niepełnosprawnych
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, R. 15, nr 9, (1999), s. 32--33.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GRY SPORTOWE * QUARD RUGBY * RUGBY * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * ZAWODY * SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


29/157

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Profil lipoprotein pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym poddanych treningowi fizycznemu
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 43.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * JAKOŚĆ ŻYCIA * CHOROBY * USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO * TRENING SPORTOWY * REHABILITACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * CHOROBA WIEŃCOWA * RYZYKO * LIPIDY * WÓZEK INWALIDZKI * ĆWICZENIA FIZYCZNE * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


30/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, A.
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 53.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * LECZENIE * WALORY LECZNICZE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * REPREZENTANT * EUROPA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * IRLANDIA * HISZPANIA * ŁUCZNIK * TRENING UKIERUNKOWANY * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * RODZINA * DZIECI * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


31/157

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Ładecki, Bolesław; Fenczyn, Jan
Tytuł: Psychologiczne podstawy organizacji i realizacji turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych - nowy przedmiot nauczania w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego?
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1999, T. 28 (1999), s. 129--137. - Summ. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * REHABILITACJA * PRZEDMIOT NAUCZANIA * AWF KRAKÓW


32/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji zawodowej
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, R. 15, nr 12 (1999), s. 21--26. - 8 tab. - Bibliogr. 7 poz. - Sum.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRACA ZAWODOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * WIEK DOJRZAY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ŁUCZNICTWO * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * BADANIA ANKIETOWE * SŁOWACJA * UKRAINA * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA


33/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport inwalidów - wyobcowany krąg ludzi?
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 13, z. 3, (1999), s. 119--127. - Sum. - 5 tab. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORTOWCY * NIEPEŁNOSPRAWNI * POGLĄDY * OSOBOWOŚĆ * INTEGRACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE


34/157

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Korzystanie z wózka inwalidzkiego w sytuacjach nietypowych
W czasop.: Sami Sobie. - S. 11-12. - 1 fot., 1 ryc.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OPIEKA PIELĘGNIARSKA


35/157

Autor: Piskorz, Czesław; Klimek-Piskorz, Ewa
Tytuł: Edukacyjne i terapeutyczne walory żeglarstwa niepełnosprawnych
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2000, nr 1, s. 101--108. - Sum. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI KALEKICH * MIASTO * BUSKO ZDRÓJ (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE) * ŻEGLARSTWO * REJS * GDAŃSKA, ZATOKA * BAŁTYK * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * JAKOŚĆ ŻYCIA


36/157

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Zasady przenoszenia osób stale unieruchomionych
W czasop.: Sami Sobie. - 1998, nr 3-4, s. 12--14. - 2 ryc
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OPIEKA PIELĘGNIARSKA * PACJENCI * NIEPEŁNOSPRAWNI


37/157

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Korzystanie z wózka inwalidzkiego w sytuacjach nietypowych
W czasop.: Sami o sobie. - 1999, nr 4, s. 11--12. - 1 fot., 3 ryc.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBY * STWARDNIENIE ROZSIANE * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OPIEKA PIELĘGNIARSKA


38/157

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Zasady używania kuli łokciowej i laski podczas chodu
W czasop.: Sami o sobie. - 1999, nr 3, s. 10--11. - 2 ryc. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * CHOROBY * NIEPEŁNOSPRAWNI * STWARDNIENIE ROZSIANE * URZĄDZENIA * KULA INWALIDZKA * ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE


39/157

Autor: Makuła, Waldemar
Tytuł: Zasady przenoszenia osób stale unieruchomionych
W czasop.: Sami o sobie. - 1999, nr 1, 2, s. 12--13. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * OPIEKA PIELĘGNIARSKA * PACJENCI * NIEPEŁNOSPRAWNI


40/157

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Olimpiady specjalne jako środek oddziaływania na sprawność motoryczną osób umysłowo upośledzonych
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 3, s. 37--42. - Summ. - 1 ryc. - 8 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MOTORYCZNOŚĆ SPORTOWA * SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * ZAWODY * IGRZYSKA INWALIDÓW


41/157

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Sytuacja życiowa osób niewidomych
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 11, s. 18--21. - Summ. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA PSYCHICZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SYTUACJA ŻYCIOWA * ADAPTACJA SPOŁECZNA * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PRACA ZAWODOWA * OPINIA SPOŁECZNA * SZKOŁA INTEGRACYJNA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * MAŁŻEŃSTWO


42/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport osób niepełnosprawnych jako czynnik utrwalający efekty leczenia i usprawniania
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 2001, nr 1, s. 41--51. - Artykuł również w jęz. ang. na s. 53--63
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * POLSKA * REPREZENTACJA POLSKI * OLIMPIJCZYK * PŁEĆ Ż. * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * 1972 - 1988 * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * BADANIA ANKIETOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OGÓLNA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * LECZENIE * SATYSFAKCJA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA


43/157

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wychowanie fizyczne w opinii młodzieży umysłowo upośledzonej i niesłyszącej oraz młodzieży pełnosprawnej, uczącej się w krakowskich szkołach
W czasop.: Med. Sport.. - 2001, nr 2, s. 45--49. - Summ. - 8 tab. - Bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI * EDUKACJA * UCZNIOWIE * SZKOŁA SPECJALNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PROGRAM NAUCZANIA * LEKCJA WF * BADANIA ANKIETOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * GŁUSI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * INTEGRACJA SPOŁECZNA


44/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Problemy polskich paraolimpijczyków w przebiegu ich kariery sportowej
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 15, z. 1 (2001), s. 115--122. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * KARIERA SPORTOWA * MOTYWY * MOTYWACJA * PROBLEMY * POMOC * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA * WYNIKI BADAŃ * BADANIA ANKIETOWE * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M.* 1972--1988


45/157

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Stan dostosowania infrastruktury sportowej miasta Krakowa dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
W czasop.: Med. Sport.. - 2001, nr 8, s. 307--311. - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * INFRASTRUKTURA SPORTOWA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * OBIEKT SPORTOWY * BASEN KĄPIELOWY * HALA SPORTOWA * DOSTĘPNOŚĆ * POTRZEBY* BARIERY ARCHITEKTONICZNE


46/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji społecznej
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 16, z. 1 (2002), s. 57--68. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * REHABILITACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * HISZPANIA * IRLANDIA


47/157

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Problemy funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 7-8, s. 16--18. - Bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPOŁECZEŃSTWO * INTEGRACJA * NARZĄDY RUCHU * URAZY * WÓZEK INWALIDZKI * BARIERY * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * PRACA ZAWODOWA * BADANIA ANKIETOWE


48/157

Autor: Szmigiel, Czesław Red.
Tytuł: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1. - Kraków : AWF, 2001 - 341 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15) - Bibliogr. przy rozdziałach
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEPEŁNOSPRAWNI * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZABURZENIA * WADY POSTAWY * PORAŻENIE MÓZGOWE * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


49/157

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Przedmowa
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - S. 3.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEPEŁNOSPRAWNI * MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI * PRZEDMOWA


50/157

Autor: Szmigiel, Czesław
Tytuł: Dzieci i młodzież niepełnosprawna
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 20 poz. - S. 13-20 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DZIECI * NIEPEŁNOSPRAWNI * DEFINICJA * WYCHOWANIE SPECJALNE * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * REKREACJA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


51/157

Autor: Szmigiel, Czesław red.
Tytuł: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2. - Kraków : AWF, 2001 - 248 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15) - Bibliogr. przy rozdziałach
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UKŁAD NERWOWY * UKŁAD ODDECHOWY * NARZĄDY RUCHU * CHOROBY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


52/157

Autor: Gasińska, Monika; Gazurek, Dorota
Tytuł: Usprawnianie ruchowe według koncepcji NDT-Bobath
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 4 poz. - S. 35-45 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * NEUROLOGIA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * USPRAWNIANIE RUCHOWE * METODA BOBATHA * KONCEPCJA * RUCH * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


53/157

Autor: Kiebzak, Wojciech; Szmigiel, Czesław; Banaszek, Grażyna
Tytuł: Zasady neurofizjologicznej terapii według Vojty
W książce: Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : podręcznik dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla. - Kraków : AWF, 2001. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; Nr 15). - Bibliogr. 4 poz. - S. 57-65 : 5 ryc..
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI * MIĘŚNIE * STAWY * USPRAWNIANIE RUCHOWE * METODA VOJTY * REAKCJA ORGANIZMU * RUCH * RUCHY LOKOMOCYJNE * FAZA * OBRÓT * STYMULACJA * PROPRIORECEPTORY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* PEŁZANIE


54/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Wpływ uprawiania dyscyplin sportu paraolimpijskiego na samopoczucie i stan zdrowia osob niepełnosprawnych (na przykładzie zawodników z Wegier i Polski)
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2003, t. 58, supl. 13: Model zdrowego stylu życia jako zadanie interdyscyplinarne^n[Cz. 2], s. 140--144. - Summ. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Model zdrowego życia jako zadanie interdyscyplinarne' ( 2003 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * POLSKA * WĘGRY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


55/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Geneza, ograniczenia i możliwości narciarstwa alpejskiego niepełnosprawnych
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Sesja tematyczna 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych' - S. 291-294.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * HISTORIA * REHABILITACJA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEWIDOMI * KOŃCZYNA DOLNA * KOŃCZYNA GÓRNA * PROTEZA * IGRZYSKA INWALIDÓW * MISTRZOSTWA ŚWIATA * ZAWODNICY * WSPÓŁZAWODNICTWO * KONFERENCJA * REFERAT


56/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Gostyński, Piotr
Tytuł: Analiza i efekty przygotowań polskich narciarzy niepełnosprawnych do Mistrzostw Świata i Pucharu Świata 2000 w konkurencjach slalomu
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 16 poz. - Sesja tematyczna 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych' - S. 295-298.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * PRZEDYSPOZYCJA * MOTYWACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SLALOM * KONKURENCJA SPORTOWA * MISTRZOSTWA ŚWIATA * PUCHAR ŚWIATA * POLSKA * 2000 * WYNIKI SPORTOWE * BADANIA NAUKOWE * TEST 'WINGATE' * KONFERENCJA * REFERAT


57/157

Autor: Szczygieł, Andrzej; Szczygieł, Marek; Rosińska, Beata
Tytuł: Technika komputerowa w diagnozowaniu wybranych cech morfologicznych i funkcjonalnych narciarzy niepełnosprawnych w aspekcie zdrowotnym
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 10 poz. - Sesja tematyczna 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych' - S. 308-317 : 6 ryc..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * CHOROBY * DIAGNOSTYKA MEDYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NARCIARSTWO * REKREACJA * NARCIARSTWO TURYSTYCZNE * REHABILITACJA * ODNOWA BIOLOGICZNA * KOMPUTER * CECHY MORFOLOGICZNE * CECHY FUNKCJONALNE * ZDROWIE * PROGNOZOWANIE * KONFERENCJA * REFERAT* TECHNIKA KOMPUTEROWA


58/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: [Podsumowanie sesji tematycznej 'Sporty zimowe osób niepełnosprawnych']
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Dyskusja panelowa - S. 339-340.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE * ZAWODY * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * REHABILITACJA * KONFERENCJA * REFERAT * DYSKUSJA * PODSUMOWANIE* NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE


59/157

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Łukasz
Tytuł: Nurkowanie jako forma rehabilitacji: kursy, stopnie i programy szkoleniowe w systemie Handicapped Scuba Association
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 19, nr 9 (11-12) (2003), s. 403--408. - Summ. - Bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * NURKOWANIE * KURS * STOPIEŃ TRUDNOŚCI * PROGRAM SZKOLENIA * SYSTEM * ORGANIZACJE* STOWARZYSZENIE NURKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HANDICAPPED SCUBA ASSOCIATION


60/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Perception of the paraolympic sport by the sport community of healthy people at the beginning of the 21st century
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 500--501. - Bibliogr. 2 poz. - Section 6: Sport of disabled, programs and efficiency of special physical activity programs
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * SPORTOWCY * INTEGRACJA * IGRZYSKA INWALIDÓW * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


61/157

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Dostępność wybranych obiektów miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie : (wyniki badań naukowych) / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. - Poznań : WSHiG, 2003. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu). - Bibliogr. 7 poz. - Uwaga ogólna: Podany na s. red. ISSN 1640-1298 dotyczy wydawnictwa: Rocznik Naukowy - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - S. 522-530 : 7 tab.. - ISBN 83-88537-15-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OBIEKT TURYSTYCZNY * BARIERY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


62/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz Red. nauk.
Tytuł: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : Wydaw. AWF, 1988 - 115 s. : il.-(Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna) - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * KINEZYTERAPIA * POSTAWA CIAŁA * ZAPOBIEGANIE


63/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz Red. nauk.
Tytuł: Rehabilitacja medyczna i społeczna. - Kraków : PSON. ZG : Ostoja, 1994 - 206 s. : il. ; 24 cm-(Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', [Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska] t. 1) - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-900625-8-5
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


64/157

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Analiza form spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych
W książce: Rehabilitacja medyczna i społeczna / [red. nauk. Tadeusz Kasperczyk]. - Kraków : PSON. ZG : Ostoja, 1994. - (Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', [Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska] t. 1). - Bibliogr. s. 125 - S. 115-125 : 10 tab.. - ISBN 83-900625-8-5
Impreza: Europejski Kongres 'Niepełnosprawni Bliżej Europy' (1 ; 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * CZAS WOLNY * ZAGOSPODAROWANIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * OPIEKA SPOŁECZNA * PRACA ZAWODOWA * CHOROBY * REHABILITACJA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


65/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Wstęp
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 9-11.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * ZDROWIE * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * ROZWÓJ PSYCHICZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SPRAWNOŚĆ UMYSŁOWA * JAKOŚĆ ŻYCIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAPOBIEGANIE * NIEPEŁNOSPRAWNI


66/157

Autor: Szczygieł, Andrzej; Sowa, Marta
Tytuł: Zmiany w strukturze samooceny u inwalidów pod wpływem czynnego uprawiania sportu
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów Badawczych). - S. 59-61.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * LECZENIE USPRAWNIAJĄCE * SAMOOCENA * BADANIA ANKIETOWE * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA


67/157

Autor: Orzech, Janusz; Jamroga, Witold; Znój, Mirosław; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Ocena wpływu wyłączenia zmysłu wzroku na wyniki uzyskane w wybranych konkurencjach lekkoatletycznych sportu osób niepełnosprawnych
W książce: Przywracanie i doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych / red. nauk. Tadeusz Kasperczyk. - Warszawa : AWF, 1988. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i kultura fizyczna). - S. 63-64.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * LEKKOATLETYKA * KONKURENCJA SPORTOWA * RYWALIZACJA SPORTOWA * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


68/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Ślężyński, Jan
Tytuł: Przedmowa
W książce: Fizjoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : IX Kongres Fizjoterapii, Krynica 13-15 maja 1988 roku. T. 2.. - Kraków : AWF, 1991. - S. 11-17.
Impreza: Kongres Fizjoterapii (9 ; 1988 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * ZAWÓD * FIZJOTERAPEUTA * KONFERENCJA * PRZEDMOWA


69/157

Autor: Kaganek, Krzysztof; Gawinek, Marian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo
W książce: Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych :praca zbiorowa /[ aut. Marian Gawinek et al. ; wstęp Mirosław Boruszczak ]. - Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2003. - Publikacja powstała w ramach projektu 'Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych' dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Bibliogr. 7 poz. - S. 50-61. - ISBN 83-87978-41-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * TURYSTA * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * PILOT WYCIECZKI


70/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Polskie paraolimpijki: sport i życie rodzinne
W książce: Sportsmenka - kobietą sukcesu : korzyści i bariery aktywności sportowej kobiet = Female athlete a woman of success : advantages and barriers of women's sport activites / red. naukowa Jadwiga Kłodecka-Różalska ; Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, Instytut Sportu w Warszawie. - Warszawa : PSSK, 2003. - S. 123-133 : 5 tab.. - ISBN 83-88823-28-0
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * SPORT KOBIET * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE


71/157

Autor: Plinta, Ryszard; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Uprawianie sportu a sfera życia rodzinnego osób niepełnosprawnych
W książce: Rodzina : edukacja zdrowotna i rehabilitacja / red. Teresa Pawlok, Alicja Prochas . - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 2003. - (Eukrasia ; vol. 3). - Streszcz. ang. s. 12-13 - Bibliogr. s. 134 - S. 129-134 : 5 tab.. - ISBN 83-88895-96-6
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE


72/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Elementy psychologii turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Niepełnosprawny turysta : poradnik dla pilotów i przewodników turystycznych : praca zbiorowa / [aut. Marian Gawinek et al. ; wstęp Mirosław Boruszczak]. - Szczecin : Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, 2003. - Bibliogr. 15 poz. - Publikacja powstała w ramach projektu 'Podniesienie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych' dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - S. 24-37. - ISBN 83-87978-41-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * OSOBOWOŚĆ * MOTYWACJA * REHABILITACJA


73/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Narciarstwo zjazdowe jako sport integracyjny w terapii niepełnosprawnych
W książce: Sport powszechny w integracji z niepełnosprawnymi we wspólnej Europie / red. Józef Bergier ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Zakład Turystyki i Rekreacji. - Biała Podlaska : PWSZ, 2003. - Bibliogr. 8 poz. - S. 175--177. - ISBN 83-916235-3-X
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * KONFERENCJA * REFERAT


74/157

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Aerobic capacity of mentally disabled ski runners qualified for participation in Paralympic Games
W czasop.: Post. Rehabil.. - T. 17, nr 4 (2003), s. 77--83. - Summ. - 8 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * BIEGI NARCIARSKIE * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


75/157

Autor: Gawroński, Wojciech; Wnorowski, Jerzy; Szyguła, Wojciech
Tytuł: Charakterystyka sportowców niepełnosprawnych uprawiających biegi narciarskie w oparciu o badania lekarskie oraz testy wydolności fizycznej w 2-letnim okresie obserwacji
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S77--S78. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORTOWCY * BIEGI NARCIARSKIE * BADANIA LEKARSKIE * TESTY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SELEKCJA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


76/157

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew; Wnorowski, Jerzy
Tytuł: Analysis of the medical and physiological values in ergometer test of skiers with disabilities
W książce: VII IOC Olympic World Congress on Sport Sciences : Physical, Nutritional and Psychological care of the Athlete in the 21st century, Athens, Greece, 7-11 October 2003, Book of Abstracts. - Athens, 2003. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 115 D : 4 tab..
Impreza: IOC Olympic World Congress on Sport Sciences (7 ; 2003 ; Atheny)
Słowa kluczowe: * SPORT * FIZJOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * TESTY * ANALIZA * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * BIEGI NARCIARSKIE * BADANIA NAUKOWE * STRESZCZENIE


77/157

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Uczniowie niepełnosprawni w szkole masowej w opiniach studentów I-go roku kierunku fizjoterapii AWF w Krakowie
W książce: Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju / red. Dionizjusz Czubala, Jadwiga Lach-Rosocha. - Bielsko Biała : ATH, 2004. - S. 177-191. - ISBN 83-89086-57-3
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * SZKOŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * STUDENCI * BADANIA ANKIETOWE


78/157

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Styl życia młodzieży niewidomej a sprawność fizyczna
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 35--38. - Summ. - Art. Nr 117 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * LECZENIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


79/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Uprawianie turystykim kwalifikowanej przez osoby niepełnosprawne w zależności od dysfunkcji
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 312--316. - Summ. - Art. Nr 179 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJA * WYWIAD * KONFERENCJA * REFERAT


80/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Plinta, Ryszard
Tytuł: Udział najbliższej rodziny w spędzaniu czasu wolnego osób po urazie rdzenia kręgowego
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, [brak numeru tomu], s. 113--117. - Summ. - Bibliogr. 7 poz. - Opis na podstawie informacji od autora
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * CZAS WOLNY * NIEPEŁNOSPRAWNI * URAZY * KRĘGOSŁUP * WYPOCZYNEK * FORMA * REHABILITACJA RUCHOWA * RODZINA * UDZIAŁ * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


81/157

Autor: Plinta, Ryszard; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Uprawianie sportu a rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
W książce: Unemployment and health care / [red. Teresa Pawlok, Alicja Prochas]. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 2004. - (Eukrasia. vol. 5). - Bibliogr. 12 poz. - S. [103]-108 : 5 tab.. - ISBN 83-88895-37-0
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * WYKSZTAŁCENIE * WPŁYW * PRACA ZAWODOWA * REHABILITACJA ZAWODOWA * RYNEK PRACY * BADANIA ANKIETOWE


82/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Winter sports practice and its influence on the frame of mind and lifestyle of disabled persons as exemplified by polish paralympic competitors
W czasop.: Polish J. Environ. Stud.. - Vol. 13 (2004), supl. 2, s. [512]--516. - Bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * NARCIARSTWO * ROLA * REHABILITACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE


83/157

Autor: Marchewka, Anna; Pająk, Magdalena
Tytuł: Ocena dostępności Kopalni Soli i Zamku Żupnego w Wieliczce dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; [tł. tekstu na j. ang. Stanisław H. Kaj] ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki, Katedra Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.. - Poznań : Wydawn. WSHiG, 2004. - (Podręczniki i Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1640-1298). - Bibliogr. 42 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 775-791.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * DOSTĘPNOŚĆ * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


84/157

Autor: Jeż, Wacław; Żarów, Ryszard; Brudecki, Janusz
Tytuł: Wpływ leczenia hormonalnego (gh, oxandrolon) na zmiany w budowie ciała kobiet z zespołem turnera
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.2], s. 269--272. - Summ. - Art. Nr 170 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 ryc., 2 tab.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * BUDOWA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI * LECZENIE * HORMON * ZESPÓŁ TURNERA * KONFERENCJA * REFERAT


85/157

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Rehabilitacja jako forma pomocy osobom starszym mieszkającym w środowisku domowym
W książce: Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - Opis na podstawie informacji od autora - S. 180-183. - ISBN 83-919920-9-8
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GERIATRIA * WIEK STARCZY * LOKOMOCJA * ZABURZENIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA NAUKOWE


86/157

Autor: Czarnocka, Idalia; Surówka-Fenczyn, Irena; Fenczyn, Jan; Ładecki, Bolesław
Tytuł: Psychological Basis of Organization and Realization of Tourism and Recreation for the Disabled - New Subject at Cracow Academy of Physical Education?
W czasop.: Telesna Kultura. - 1995/96, nr 26, s. 141--149. - Summ. - Bibliogr. 21 poz
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA


87/157

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Edukacja integracyjna w opiniach absolwentów szkół średnich
W czasop.: Studia Humanist.. - 2004, nr 4, s. 127--146. - Streszcz. w jęz. ang. - 7 tab. - Bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe: * STOSUNKI SPOŁECZNE * EDUKACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * SZKOŁA ŚREDNIA * UCZNIOWIE * ABSOLWENCI * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE


88/157

Autor: Gawroński, Wojciech; Wnorowski, Jerzy; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Stan zdrowia oraz wydolność fizyczna niepełnosprawnych sportowców uprawiających biegi narciarskie w latach 2001-2004
W czasop.: Med. Sportiva. - 2005, Vol. 9, Suplement 2, s. 92-93. - W obrębie Supl. 1 i 2 ciągła numeracja stron
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * TRENING * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* 2001-2005


89/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Wybrane aspekty z przygotowań polskiej kadry na Letnie Igrzyska Paraolimpijskie - Ateny 2004
W czasop.: Med. Sportiva. - 2005, Vol. 9, Suplement 2, s. 123--124. - Bibliogr. 2 poz. - Tytuł i tekst równiez w j. ang. s. 163-164 - W obrębie Supl. 1 i 2 ciągła numeracja stron
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * KADRA OLIMPIJSKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SZKOLENIE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


90/157

Autor: Woźniacka, Renata; Matusik, Stanisław; Żarów, Ryszard
Tytuł: Ocena jakości życia osób widzących i z dysfunkcją wzroku
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 360--363. - art. nr 906 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * WADY WZROKU * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * TEST CHI-KWADRAT * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


91/157

Autor: Tyka, Aleksander; Pałka, Tomasz; Cisoń, Tomasz; Tyka, Anna; Sztafa, Katarzyna
Tytuł: Różnice w poziomie wskaźników aerobowej i anaerobowej komponenty wydolności fizycznej siatkarzy niepełnosprawnych i pełnosprawnych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 8, s. 109--112.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PIŁKA SIATKOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


92/157

Autor: Gacek, Maria; Pieniążek, Iwona
Tytuł: Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec osób niepełnosprawnych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2006, t. 60 supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności [cz.] 2, s. 159--163. - art. nr 150 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Summ. - Summ. - 5 tab. - Bibliogr. 15 poz. - art. nr 150 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów)
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * STUDENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POSTAWA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT* ANALIZA WARIANCJI STATYSTYCZNEJ


93/157

Autor: Plinta, Ryszard; Owieczko, Katarzyna; Sobiecka, Joanna; Saulicz, Edward
Tytuł: The influence of lifestyle of pregnant women on the birth of child with being handicap of nervous system
W książce: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe : środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów. - Nałęczów : Akademia Medyczna w Lublinie, 2006. - S. 193.
Impreza: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe nt.'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' ( 2006 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * GINEKOLOGIA * CIĄŻA * STYL ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * NOWORODKI * NIEPEŁNOSPRAWNI * UKLAD NERWOWY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


94/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Additions and dangers to the process of correct rehabilitation trough sport for disabled person in the opinion polish paralympic competitors of 1972-2004
W książce: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe : środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, 25-27 maja 2006 Nałęczów. - Nałęczów : Akademia Medyczna w Lublinie, 2006. - S. 421.
Impreza: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe nt.'Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych' ( 2006 ; Nałęczów)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * UZALEŻNIENIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY * POLSKA * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * OPINIA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


95/157

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Wybrane problemy związane z ochroną zdrowia w podróży, 2005 - 2005, Vol. 9, Suplement 3, s. 209--223 - 2 tab., 1 ryc. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; WrocławSzyguła, Zbigniew)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * TRENING * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


96/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Uwarunkowania turystyki niepełnosprawnych
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - Bibliogr. 13 poz. - S. 73-80. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA * CELE TURYSTYKI * INTEGRACJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA TURYSTYKI * PLAN


97/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Bariery uprawiania turystyki w opinii osób niepełnosprawnych
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 115-122. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * OPINIE * BADANIA


98/157

Autor: Marchewka, Anna; Potępa, Łukasz
Tytuł: Nurkowanie a sprawność ogólna i funkcjonalna osób po urazie rdzenia kręgowego - studium przypadku
W czasop.: Med. Sport.. - 2005, nr 6, s. 432--438. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * RDZEŃ KRĘGOWY * URAZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * NURKOWANIE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA NAUKOWE


99/157

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Turystyka jeździecka jako element wielopłaszczyznowej rehabilitacji młodzieży niewidomej
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - S. 241-248 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONNA * REHABILITACJA * HIPOTERAPIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA * TESTY


100/157

Autor: Pelc, Zofia; Dubaj, Wojciech
Tytuł: Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 4, s. 283--286. - art. nr 400 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TANIEC * REHABILITACJA * LECZENIE TAŃCEM * RÓWNOWAGA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * ANKIETA * TESTY* CHOREOTERAPIA


101/157

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badania w zakresie medycyny sportowej niepełnosprawnych zawodników w narciarstwie klasycznym na Igrzyskach Paraolimpijskich
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 238--241. - art. nr 171 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - Błąd w tyt. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI NARCIARSKIE * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * BADANIA NAUKOWE


102/157

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badania w zakresie medycyny sportowej niepełnosprawnych zawodniczek w narciarstwie klasycznym reprezentantek na Igrzyskach Paraolimpijskich
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 242--245. - art. nr 172 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI NARCIARSKIE * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ Ż. * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * BADANIA NAUKOWE


103/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Płeć, stan cywilny i liczba dzieci w rodzinie jako determinanty uprawiania niektórych form turystyki i aktywności ruchowych u osób z dysfunkcją narządu ruchu
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 125--130. - art. nr 262 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Streszcz. - Summ. - Błąd w tyt. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * DYSFUNKCJA RUCHU * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PŁEĆ * STAN CYWILNY * RODZINA * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


104/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Wybrane determinanty uprawiania turystyki i aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 131--136. - art. nr 263 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 3 tab. - Streszcz. - Summ.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * DYSFUNKCJA RUCHU * NIEWIDOMI * GŁUSI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ * STAN CYWILNY * RODZINA * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD


105/157

Autor: Gawroński, Wojciech; Wnorowski, Jerzy; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych : charakterystyka sportowców niepełnosprawnych uprawiających biegi narciarskie w oparciu o badania lekarskie oraz testy wydolności fizycznej w 2-letnim okresie obserwacji
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, supl. 2 (2004), s. 77--78.
Impreza: Sympozjum naukowo-szkoleniowe 'Aktywność ruchowa z zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * CECHY MORFOFUNKCJONALNE * BADANIA CIĄGŁE * BADANIA LEKARSKIE * OBSERWACJA * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


106/157

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew; Wnorowski, Jerzy
Tytuł: The effects of competitive sport on the health and physical fitness of disable athletes in cross-country skiing
W książce: 4th European Sports Medicine Congress, 13th-15th October 2005, FIMS Team Physicians Course 11th-12th October 2005 and IOC Medical Committee - Olympic Solidarity Course 'Sports Rehabilitation' 10th-13th October 2005, Lemesos, Cyprus : programme & abstracts / org. by the Cyprus Association of Sports Medicine. - [S.l.] : [S.n.], 2005. - Session 12 - Science : A171 - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S.p.].
Impreza: European Sports Medicine Congress (4 ; 2005 ; Lemesos, FIMS Team Physicians Course ( 2005 ; Lemesos, IOC Medical Committee - Olympic Solidarity Course 'Sports Rehabilitation' ( 2005 ; Lemesos)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * KONKURENCJA * WPŁYW * ZDROWIE * ZDROWIE PSYCHICZNE * SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA * SPORTOWCY * NIEPEŁNOSPRAWNI * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


107/157

Autor: Plinta, Ryszard; Saulicz, Edward; Sobiecka, Joanna; Knapik, Andrzej; Saulicz, Mariola
Tytuł: Szybkość reakcji osób niepełnosprawnych aktywnych i nieaktywnych fizycznie
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 4, s. 371--373. - art. nr 419 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - Summ. - 3 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MOTORYCZNOŚĆ * CZAS REAKCJI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * TESTY


108/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Głąb, Grzegorz; Plinta, Ryszard
Tytuł: Archery as a factor enhancing integration of disabled individuals with the able-bodied community
W książce: Health care : coping with disability / [red.] Ryszard Plinta, Maria Kosińska, Lesław Niebrój. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 2005. - (Eukrasia ; vol. 9 ). - Stresz. ang. s. 11 - Bibliogr. s. 104-105 - S. 99-105 : 5 tab.. - ISBN 83-88895-29-X
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REHABILITACJA * ŁUCZNICTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA SPOŁECZNA * POLSKA * EUROPA


109/157

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rola ludzi dobrej woli w organizowaniu turystyki osób niepełnosprawnych
W książce: Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych : Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska. T. 3 / pod red. Jana Fenczyna i Janiny Wyczesany ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie., 1994. - Bibliogr. s. 86 - Streszcz. w jęz. ang. - Tyt. okł. 'Problemy edukacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem' = 'Problems education and integration of disabled people with the society' - S. 83-86. - ISBN 83-900625-6-9
Impreza: Pierwszy Europejski Kongres 'Niepełnosprawni Bliżej Europy' (1 ; 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * POTRZEBY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BARIERY * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRACA SPOŁECZNA * KONFERENCJA * REFERAT


110/157

Autor: Fenczyn, Jan Red.; Wyczesany, Janina Red.
Tytuł: Edukacja i integracja osób niepełnosprawnych : Materiały Pierwszego Europejskiego Kongresu 'Niepełnosprawni Bliżej Europy', Kraków 19-21 kwietnia 1993, Polska. T. 3, 1994 - 244 s. : il. - Bibliogr. przy ref. - Streszcz. ang. przy ref. - Tyt. okł. 'Problemy edukacji i integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem' = 'Problems education and integration of disabled people with the society' - ISBN 83-900625-6-9
Impreza: Pierwszy Europejski Kongres 'Niepełnosprawni Bliżej Europy' (1 ; 1993 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * DZIECI * NAUCZANIE * INTEGRACJA SPOŁECZNA * REHABILITACJA * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


111/157

Autor: Ridan, Tomasz; Kużdżał, Adrian; Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Tourism and recreation of disabled people. Efect of prophylaxis. Travel and recreation activities
W książce: 2o Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude : novos modelos de analise e intervencao, 1 a 4 de Junho dem 2005=2nd International Seminar of Physical Education, Leisure and Health : new ways of analysis and intervention, 1st to 4th June 2005 / coorden. Beatriz Pereira, Graza Carvalho. - Braga : Universidade de Minho, 2005. - [S. p.].
Impreza: Seminario Internacional de Educacao Fisica, Lazer e Saude 'Novos modelos de analise e intervencao' (2 ; 2005 ; Braga)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TURYSTYKA * REKREACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KONFERENCJA * REFERAT


112/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Środowisko osób inspirujących niepełnosprawnych do podjęcia aktywności sportowej
W czasop.: Post. Rehab.. - 2007, nr 1, s. 23--28. - 2 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * MOTYWACJA * FIZJOTERAPEUTA * TRENER SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE


113/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Srokosz, Władysław
Tytuł: Turystyka osób z dysfunkcją ruchu
W książce: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej., 2006. - Bibliogr. 7 poz. - S. 199-204.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI* NARZĄDY RUCHU * DYSFUNKCJA


114/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Polokova, Krystyna; Potmesil, Jaroslav
Tytuł: Rodinny zivot ceskych a polskych paralympioniku
W czasop.: Stud. Kinanthropol.. - Vol. 7, nr 1 (2006), s. 17--25. - Streszcz. ang., cze. - 10 tab. - Bibliogr. s. 24-25
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SOCJOLOGIA * SPORTOWCY * NIEPEŁNOSPRAWNI * RODZINA


115/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 10, cz. 2 / [red. nauk. Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej]. - Szczecin : Wydaw. Promocyjne 'Albatros', 2006. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 257-264. - ISBN 83-88038-56-7, ISBN 978-83-88038-56-3
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI


116/157

Autor: Gedl-Pieprzyca, Izabella
Tytuł: Wpływ jazdy konnej na kształtowanie się postaw psychospołecznych osób niepełnosprawnych
W książce: Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych / red. Józef Bergier, Zofia Kubińska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2006. - S. 352-358 : 5 tab.. - ISBN 83-923366-5-8
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * JAZDA KONNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WARTOŚCI SPORTU * ZDROWIE * SAMOPOCZUCIE * POSTAWA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA NAUKOWE * OBSERWACJA


117/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Kreowanie produktów turystycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 7 poz. - S. 9-18 : 1 rys., 1 tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * PRODUKT TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * POTRZEBY TURYSTYCZNE * ROZWÓJ TURYSTYKI


118/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Psychologia pracy w turystyce z osobami niepełnosprawnymi
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 10 poz. - S. 19-30.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * PSYCHOLOGIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * POTRZEBY * REHABILITACJA SPOŁECZNA * ZDROWIE PSYCHICZNE * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * GRUPA TURYSTYCZNA * OBSŁUGA


119/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Przykładowe formy turystyki, rekreacji i sportu dla osób niepełnosprawnych
W książce: Tworzenie i dostosowywanie produktów turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / red. Agata Borowicka, Anna Borowicka, Wojciech Heliński ; Forum Turystyki Regionów. - Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2007. - Bibliogr. 5 poz. - S. 92-107.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * FORMY TURYSTYKI * WYCIECZKA * WĘDRÓWKA * OBÓZ ZDROWOTNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * JAZDA KONNA * NURKOWANIE * WSPINACZKA SKAŁKOWA


120/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Rozwój i organizacja systemu klasyfikacji w światowym narciarstwie alpejskim
W książce: Trening sportowy na przełomie wieków : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spała, 26-28 listopada 2001, Współczesny sport olimpijski i sport dla wszystkich : VI Międzynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa, 6-9 czerwca 2002 / red. nauk. Henryk Sozański, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : AWF, 2002. - Bibliogr. 7 poz. - S. 262-265 : 1 tab.. - ISBN 83-87210-98-6
Słowa kluczowe: * TRENING SPORTOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * KLASYFIKACJA * KONFERENCJA * REFERAT


121/157

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Z kart historii sportu niepełnosprawnych - od urazu do wyczynu
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, suppl. nr 2 (2007), s. 77--79. - Bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * ORGANIZACJE * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORTOWCY * DEGA, WIKROR


122/157

Autor: Orzech, Janusz Red.; Sobiecka, Joanna Red.
Tytuł: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985 - 208 s. : il. ; 21 cm-(Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna) - Bibliogr. przy ref.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * MATERIAŁY KONFERENCYJNE


123/157

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Rola i znaczenie sportu w kompleksowej ocenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - S. 7-14.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * CELE SPORTU * ORGANIZACJE * NIEPEŁNOSPRAWNI * STOSUNKI INTERPERSONALNE * JAKOŚĆ ŻYCIA * KONFERENCJA * REFERAT


124/157

Autor: Szczygieł, Andrzej
Tytuł: Potrzeby, stan i perspektywy badań naukowych w sporcie inwalidzkim - wybrane zagadnienia
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 5 poz. - S. 30-34.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REKREACJA RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * TRENING SPORTOWY * BADANIA NAUKOWE * APARATURA * METODA * KONFERENCJA * REFERAT


125/157

Autor: Pieniążek, Marek; Całka, Teresa; Nowak, Jerzy; Szajna, Gabriel
Tytuł: Rola sportu inwalidzkiego w leczniczej, zawodowej i społecznej rehabilitacji osób zatrudnionych w Spółdzielni Inwalidów w Krakowie
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 9 poz. - S. 35-46 : 20 ryc..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


126/157

Autor: Pąchalska, Maria
Tytuł: Problemy organizacji czasu wolnego u chorych z afazją
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 2 poz. - S. 52-63 : 3 ryc., 5 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * CZAS WOLNY * REKREACJA * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


127/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Wilińska, Krystyna; Pochylski, Stanisław; Wojtak, Maria
Tytuł: Badania czucia propioceptywnego u dzieci i młodzieży z upośledzeniem narządu wzroku i słuchu
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 5 poz. - S. 64-69 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * KINESTETYKA * CZUCIE KINESTETYCZNE * NIEPEŁNOSPRAWNI * NIEWIDOMI * GŁUSI * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT


128/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Próby sprawności technicznej w koszykówce na wózkach
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 6 poz. - S. 109-116 : 3 ryc., 1 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH * SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA * PRÓBA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KONFERENCJA * REFERAT


129/157

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Zdolność adaptacyjna do wysiłku osób niepełnosprawnych uprawiających sport
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 9 poz. - Głos w dyskusji - S. 196-206 : 3 ryc., 3 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * WYSIŁEK FIZYCZNY * ADAPTACJA ORGANIZMU * NIEPEŁNOSPRAWNI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * TESTY * KONFERENCJA * REFERAT


130/157

Autor: Rafalski, Leon
Tytuł: Kryteria przydatności sprzętu ortopedycznego w sporcie inwalidów
W książce: Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, Kraków 17-18 XI 1983 / pod red. Janusza Orzecha i Joanny Sobieckiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1985. - (Z Warsztatów BadawczychZdrowie i Kultura Fizyczna). - Bibliogr. 3 poz. - Głos w dyskusji - S. 207-208.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ORTOPEDIA * SPRZĘT SPORTOWY * NIEPEŁNOSPRAWNI * KONFERENCJA * REFERAT


131/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Stożek, Anna
Tytuł: Aktualne problemy usprawniania osób niepełnosprawnych poprzez sport
W książce: Sytuacja życiowa ludzi niepełnosprawnych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 23-24 maja 1986 roku w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej / [red. t. Juliusz Czaplicki] ; Akademia Wychowania Fizycznego. - Warszawa : Wydawnictwo AWF, 1989. - Bibliogr. 15 poz. - S. 74-85 : 12 fot..
Impreza: Konferencja Naukowa na temat: 'Sytuacja Życiowa Ludzi Niepełnosprawnych' ( 1986 ; Biała Podlaska )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * DYSCYPLINY SPORTOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * JAKOŚĆ ŻYCIA * KONFERENCJA * REFERAT


132/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: INTER-START, Ognisko Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 'Interstart'
W książce: Encyklopedia Krakowa / [red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 321. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HISTORIA SPORTU * 20 W. * ORGANIZACJE SPORTOWE * NIEPEŁNOSPRAWNI * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* OGNISKO SPORTU I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 'INTERSTART' (KRAKÓW)


133/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: JEDNOŚĆ, Krakowski Klub Sportowy Głuchych 'Jedność'
W książce: Encyklopedia Krakowa / [red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski]. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - S. 342. - ISBN 83-01-13325-2
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * HISTORIA SPORTU * 20 W. * KLUB SPORTOWY * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * IMPREZY SPORTOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* Krakowski Klub Sportowy Głuchych 'Jedność'


134/157

Autor: Pieniążek, Marek; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Rola turnusów rehabilitacyjno-usprawniających w procesie rehabilitacji na podstawie opinii ich uczestników
W książce: Skuteczność turnusów rehabilitacyjno-usprawniajacych róznych grup inwalidów : materiały z konferencji naukowo-metodycznej, Poznań 12-13 listopada 1985 r.. - Poznań : AWF, 1987. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugieniusza Piaseckiego w Poznaniu ; nr 246). - Konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Skuteczność turnusów rehabilitacyjno-usprawniajacych róznych grup inwalidów', Poznań 1985 - Opis na podst. informacji od autora - S. 97-107 : 9 tab..
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * OBÓZ * ZDROWOTNY * KONFERENCJA * REFERAT


135/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Sport paraolimpijski a środowisko sportowe
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Głowny, 1999. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 355-365 - 5 tab. - Bibliogr. 17 poz. - S. 106-116. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * SPORTOWCY * OPINIA * KONFERENCJA * REFERAT


136/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Społeczne bariery rehabilitacji poprzez sport
W książce: Sport dla osób niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne dla sportu / red.: Stanisłav Kowalik, Vlasta Karaskova. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego ; Olomouc : Univerzita Palackeho, 1999. - S. 53-65 : 2 tab.. - ISBN 80-244-0022-7
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SOCJOLOGIA * SPOŁECZEŃSTWO * NIEPEŁNOSPRAWNI * BARIERY


137/157

Autor: Marchewka, Anna; Turczyk, A.
Tytuł: Świadomość prawna i społeczna osób niepełnosprawnych zamieszkałych w województwie małopolskim i mazowieckim, w zakresie polityki Unii Europejskiej wobec niepełnosprawnych obywateli
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 85.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRAWO * OPIEKA SPOŁECZNA * UNIA EUROPEJSKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


138/157

Autor: Kasperczyk, Tadeusz
Tytuł: Sport jako środek rehabilitacji
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 6 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 288-290 - S. 39-47. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * KINEZYTERAPIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * JAKOŚĆ ŻYCIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * KONFERENCJA * REFERAT


139/157

Autor: Ridan, Tomasz; Marchewka, Anna; Żychowicz, Paweł
Tytuł: Analiza dostępności głównych obiektów komunikacyjnych miasta Krakowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : (materiały konferencyjne) / Przesiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO' . - Kraków : Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO', 1997. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 28-31. - ISBN 83-909906-0-1
Impreza: )
Słowa kluczowe: * TRANSPORT * KOMUNIKACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BARIERY * DOSTĘPNOŚĆ * WÓZEK INWALIDZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


140/157

Autor: Marchewka, Anna; Rudka, Aleksandra
Tytuł: Ocena dostępności Drogi Królewskiej na Wawel w Krakowie dla turystów niepełnosprawnych poruszajšcych się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : (materiały konferencyjne) / Przesiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO' . - Kraków : Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO', 1997. - Konferencja Naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych ', maj 1997, Krynica - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 32-43. - ISBN 83-909906-0-1
Impreza: )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * BARIERY * DOSTĘPNOŚĆ * TRASY TURYSTYCZNE * ZABYTEK * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


141/157

Autor: Żychowicz, Paweł; Marchewka, Anna; Ridan, Tomasz
Tytuł: Możliwości rozwiązań organizacyjnych i komunikacyjnych miasta Krakowa na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób niepełnosprawnych
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : (materiały konferencyjne) / Przesiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO' . - Kraków : Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze 'PRO-MO', 1997. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 44-47.
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych ', maj 1997, Krynica ()
Słowa kluczowe: * TRANSPORT * KOMUNIKACJA * BARIERY * WÓZEK INWALIDZKI * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


142/157

Autor: Marchewka, Anna; Adamska, Anna
Tytuł: Oświęcim - analiza dostępności obiektów turystycznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : II konferencja naukowa, Krynica, 12-14 maja 1999 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Poznawaga. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '99 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 97-102. - ISBN 83-87854-80-8
Impreza: Konferencja Naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych (2 ; 1997 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * BARIERY * DOSTĘPNOŚĆ * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * OŚWIĘCIM (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFRENCJA * REFERAT


143/157

Autor: Marchewka, Anna; Hrynczuk, Anna
Tytuł: Wieliczka - ocena dostępności dla potrzeb turystów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych : II konferencja naukowa, Krynica, 12-14 maja 1999 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '99 - Streszcz. j. ang. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 103-110. - ISBN 83-87854-80-8
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji dla osób niepełnosprawnych' (2 ; 1999 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * WIELICZKA (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


144/157

Autor: Marchewka, Anna; Salach, Karina
Tytuł: Dostępność wybranych obiektów kulturalnych miasta Krakowa dla osób poruszajšcych się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica, 10-12 maja 2001 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '2001 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 81-86. - ISBN 83-87854-43-3
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych' (3 ; 2001 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * KULTURA * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


145/157

Autor: Marchewka, Anna; Ryś, Monika
Tytuł: Dostępność Drogi Królewskiej na Wawel w Krakowie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - porównanie do stanu z roku1996
W książce: Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica, 10-12 maja 2001 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '2001 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 75-79. - ISBN 83-87854-43-3
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych' (3 ; 2001 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZABYTEK * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* 1996 * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - DROGA KRÓLEWSKA


146/157

Autor: Marchewka, Anna; Salach, Karina
Tytuł: Dostępność wybranych obiektów komunikacyjnych i hotelowych Krakowa dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
W książce: Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych : III konferencja naukowa, Krynica, 10-12 maja 2001 / [kom. nauk. Kazimiera Milanowska et al.] ; Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Badawcze PRO-MO, Kraków, Komisja Inżynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Warszawa. - Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. - Streszcz. j. ang. - U góry okł.: LON '2001 - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - S. 69-74. - ISBN 83-87854-43-3
Impreza: Konferencja naukowa pt. 'Rozwój środków lokomocji i środków komunikowania się dla osób niepełnosprawnych' (3 ; 2001 ; Krynica)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * KOMUNIKACJA * HOTEL * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * KONFERENCJA * REFERAT


147/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Siatkówka jako dyscyplina ułatwiająca akceptację niepełnosprawności w opinii paraolimpijczyków
W czasop.: Człowiek i Ruch. - 2001, supl. 1, s. 30--36. - Streszcz. ang. - 9 tab. - Bibliogr. s. 35
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REHABILITACJA * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * PIŁKA SIATKOWA * WÓZEK INWALIDZKI * NIEPEŁNOSPRAWNI * JAKOŚĆ ŻYCIA * INTEGRACJA SPOŁECZNA * POLSKA * CZECHY * WEGRY * BADANIA ANKIETOWE


148/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Aktywność sportowa jako forma oddziaływań usprawniajacych w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
W czasop.: Wiad. Lek.. - T. 55, supl 1, cz. 1, (2002), s. 454--458 . - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego ( 2002 ; Zabrze-Szczyrk)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * TRENING SPORTOWY * JAKOŚĆ ŻYCIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * SPORT NIEPELNOSPRAWNYCH


149/157

Autor: Plinta, R.; Sobiecka, Joanna
Tytuł: Aspekty warunkujące podjęcie aktywności sportowej przez osoby niepełnosprawne
W czasop.: Wiad. Lek.. - T. 55, supl 1, cz. 2 (2002), s. 864-869. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego ( 2002 ; Zabrze-Szczyrk)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * TRENING SPORTOWY * MOTYWACJA * BARIERY * JAKOŚĆ ŻYCIA * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


150/157

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Rehabilitacja poprzez sport osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
W czasop.: Twój Magazym Medyczny. Medicus. - 2002, nr 10, s. 8--16. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * RDZEŃ KRĘGOWY * USZKODZENIA


151/157

Autor: Sobiecka, Joanna; Polokova, Krystyna; Potmesil, Jaroslav
Tytuł: Cesky a Polsky paralympijsky sport a integrace se sportovnim prostredim
W czasop.: Stud. Kinanthropol.. - Vol. 3, iss. 1 (2002), s. 43--50. - Streszcz. ang., cze. - 3 tab. - Bibliogr. s. 49-50
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * NIEPEŁNOSPRAWNI * INTEGRACJA * POLSKA * CZECHY


152/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych koncepcji zagranicznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2007, nr 18, s. [143]--156. - Bibliogr. s. 154-155 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * RYNEK TURYSTYCZNY * BADANIA * PRZEGLĄD * METODOLOGIA


153/157

Autor: Kimber-Dziwisz, Lilia; Żak, Marek
Tytuł: Asystent osoby niepełnosprawnej (346101) / Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, SPO Rozwój Zasobów Ludzkich. - Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ; Radom, 2007 - 19 s. : il. ; 24 cm-(Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Technicy i Inny Średni Personel ) - ISBN 978-83-7204-503-4 [212]
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NIEPEŁNOSPRAWNI * ASYSTENT * KSZTAŁCENIE KADR * KWALIFIKACJE * PRAWO * UNIA EUROPEJSKA * FUNDUSZ * POLSKA* SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY EOZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 * EUROPEJSKI FUNDUSZ SOCJALNY


154/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Bolach, Eugeniusz
Tytuł: Walory rewalidacyjne wybranych dyscyplin sportu uprawianych na wózkach. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, nografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2008 - 106 s. ; 24 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 53) - Bibliogr. s. 105-106 - ISBN 978-83-89121-14-1
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * REHABILITACJA * DYSCYPLINY SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * WÓZEK INWALIDZKI * NIEPEŁNOSPRAWNI * FIZJOLOGIA SPORTU * PSYCHOLOGIA SPORTU * JAKOŚĆ ŻYCIA


155/157

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Wpływ wieku i dochodów osób niepełnosprawnych na sposób organizacji wyjazdów turystycznych
W książce: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej = Tourism and recreation as forms of social activity / red. Wanda Staniewska-Zątek, Tadeusz Sankowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, 2008. - (Monografie / Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu ; nr 1). - Bibliogr. 3 poz. - Streszcz. w jęz. ang. - Na okł. red. Wanda Staniewska-Zątek, Tadeusz Sankowski, Ewa Szczepanowska, Radosław Muszkieta - S. 345-353 : 4 tab.. - ISBN 978-83-927029-0-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * ORGANIZACJA TURYSTYKI * WIEK * DOCHODY * WARUNKI MATERIALNE * BADANIA NAUKOWE


156/157

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Pastuszak, Paulina; Gajewski, Dariusz
Tytuł: Uwarunkowania turystyki podwodnej osób niepełnosprawnych
W książce: Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych / pod red. Andrzeja Stasiaka ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. - Warszawa : Wydaw. PTTK 'Kraj', 2008. - Bibliogr. s. 167 - S. 159-167 : 2 fot.. - ISBN 978-83-7005-498-4
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * NURKOWANIE * TURYSTYKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * UWARUNKOWANIA * PRZECIWWSKAZANIE * ORGANIZACJE * SZKOLENIE * CELE SZKOLENIOWE * JAKOŚĆ ŻYCIA * PROGRAM* TURYSTYKA PODWODNA


157/157

Autor: Żak, Marek
Tytuł: Upadki osób starszych jako przyczyna niepełnosprawności
W książce: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Lucyna Frąckiewicz ; [aut. Lucyna Frąckiewicz et al.]. . - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,, 2008. - Bibliogr. 13 poz. - Opis na podst. infprmacji dostarczonej przez autora - S. [100]--107. - ISBN 978-83-61125-10-5
Słowa kluczowe: * UPADEK * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE * WIEK STARCZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * REHABILITACJA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka