Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NIEMCY
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Autor: Dudziński, Emil
Tytuł: Ocena poziomu i postępu lekkiej atletyki kobiet w Polsce w latach 1957-1964.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1966, T. 5 Cz. 2. Prace przyrodnicze, s. 155-172, 7 tab. 12 wykr. bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * PŁEĆ Ż. * OCENA * WYNIKI SPORTOWE * ZESTAWIENIE * PROGNOZA * POLSKA * NIEMCY


2/24

Autor: Kocój, Henryk
Tytuł: Niemcy a powstanie listopadowe.. - PAX Wwa, 1970 - 179 s. bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * POLSKA * OKRES POROZBIOROWY * NIEMCY


3/24

Autor: Kubalska, Halina Aut.; Miernik, Czesława; Miller, Antoni; Nosiadek, Janusz; Jaworski, Zygmunt Red.; Przewęda, Ryszard
Tytuł: Problemy szkolnego wychowania fizycznego w czasopismach RFN z lat 1961-1973 / pod red. Zygmunta Jaworskiego i Ryszarda Przewędy. - Warszawa : SIT, 1976 - 137 s. - Do uzytku służbowego
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA * PROBLEM * CZASOPISMO * BIBLIOGRAFIA * NIEMCY


4/24

Autor: Kruczalak, Eugeniusz
Tytuł: System treningowy sprinterów niemieckich.
W czasop.: Lekka Atletyka. - 1963, nr 7 s.6-8, tab., nr 8 s.9-10, il..
Słowa kluczowe: * LEKKOATLETYKA * BIEGI KRÓTKIE * TRENING * SYSTEM * NAUCZANIE * NIEMCY


5/24

Autor: Lisicki T.; Wilk B.
Tytuł: Realizacja programu wychowania zdrowotnego w Niemczech.
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 1995, nr 1, s. 27-31, 2 schem. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * ZDROWIE * DOSKONALENIE * WYCHOWANIE FIZYCZNE * ROLA * NAUCZYCIEL WF * KSZTAŁCENIE * NAUCZANIE * PROGRAM * REALIZACJA PROGRAMU * NIEMCY


6/24

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Koncentracja i globalizacja.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1997, nr 20, s. 12--14. - 1 ryc., 1 tab.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * GOSPODARKA RYNKOWA * PRZEDSIĘBIORSTWO * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI * KORPORACJA * KONCERN * FINANSE TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * KAPITAŁ * NIEMCY * BANK * MARKETING * USŁUGI TURYSTYCZNE * KONCENTRACJA


7/24

Autor: Zapart W.
Tytuł: Sieciowy system rezerwacji i informacji w biurze podróży na przykładzie 'Amadeusa'.
W czasop.: Probl. Turyst.. - 1993, nr 3, s. 43-48, 1 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIURO PODRÓŻY * INFORMACJA TURYSTYCZNA * KOMPUTER * OPROGRAMOWANIE * AMADEUS (SYSTEM INFORMATYCZNY) * REZERWACJA MIEJSC * BAZA DANYCH * NIEMCY * BAZA NOCLEGOWA * NIEMCY * HOTEL


8/24

Autor: Kraskiewicz E.; Zdebski, Janusz
Tytuł: Podróże urlopowe wypoczywających samotnie w ruchu turystycznym Republiki Federalnej Niemiec.
W czasop.: Biul. Inf. Inst. Turyst.. - 1988, nr 1, s. 3-16, bibliogr. tab..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * RUCH TURYSTYCZNY * URLOP WYPOCZYNKOWY * NIEMCY


9/24

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, A.
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 53.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA SPOŁECZNA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * LECZENIE * WALORY LECZNICZE * STYL ŻYCIA * BADANIA ANKIETOWE * REPREZENTANT * EUROPA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * IRLANDIA * HISZPANIA * ŁUCZNIK * TRENING UKIERUNKOWANY * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK CZYNNY * RODZINA * DZIECI * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


10/24

Autor: Kilar, Julian Zygmunt; Lizis, Paweł; Pieniążek, Marek
Tytuł: Programy nauczania fizjoterapeutów w Niemczech i w Polsce na poziomie średnim zawodowym w świetle zaleceń World Confederation for Physical Therapy (WCPT)
W książce: Fizjoterapia., 2000. - Sum. - 1 fot. 2 tab. - Bibliogr. 16 poz. - T. 8, nr 1, (2000), s. 39--44.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * FIZJOTERAPIA * KSZTAŁCENIE KADR * NAUCZANIE * STRUKTURA * PROGRAM * POLSKA * NIEMCY


11/24

Autor: Sobiecka, Joanna; Rypień, Agnieszka
Tytuł: Łucznictwo jako forma rehabilitacji społecznej
W czasop.: Post. Rehab.. - T. 16, z. 1 (2002), s. 57--68. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA SPORTU * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ŁUCZNICTWO * REHABILITACJA SPOŁECZNA * CZAS WOLNY * RODZINA * BADANIA ANKIETOWE * POLSKA * SŁOWACJA * UKRAINA * WŁOCHY * NIEMCY * HISZPANIA * IRLANDIA


12/24

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Alpinizm niemiecki i włoski w obliczu totalitaryzmu niemieckiego
W czasop.: Wierchy. - R. 63 (1997), s. [163]--176. - 10 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * ALPINIZM * WSPINACZKI * HISTORIA TURYSTYKI * 1930-1939 * NIEMCY * WŁOCHY * POLITYKA * TOTALITARYZM FASZYSTOWSKI


13/24

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Modele kształcenia turystycznego na poziomie wyższym w wybranych krajach Europy i w Ameryce PN.
W książce: Kadry w turystyce / red. Zygmunt Kruczek ; Akademia Wychowania Fizycznego. Katedra Przestrzennych Podstaw Turystyki. - Kraków : AWF, 1990. - (Centralny Program Badań Podstawowych 08.06. Grupa Tematyczna VI, Organizacja i Zarządzanie w Sferze Turystyki. Kadry w Turystyce. T. 3). - S. 31-58.
Impreza: Konferencja 'The Model of Training Staff for Tourism Industry' ( 1989 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * EDUKACJA TURYSTYCZNA * KADRA TURYSTYKI * KSZTAŁCENIE KADR * SZKOŁA WYŻSZA * AWF KRAKÓW * PROGRAM NAUCZANIA * MODEL * TURYZM * RUCH TURYSTYCZNY * STANY ZJEDNOCZONE * AUSTRIA * FRANCJA * POLSKA * SZWAJCARIA * WŁOCHY * NIEMCY * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * KONFERENCJA


14/24

Autor: Kuczaj-Jasińska, Ewa
Tytuł: Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju indywidualnej działalności alpinistycznej w Niemczech, Austrii i Włoszech w okresie totalitaryzmu faszystowskiego
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 49--70. - 4 fot.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * SPORTY INDYWIDUALNE * NIEMCY * AUSTRIA * WŁOCHY * FASZYZM* NAZIZM * DZIAŁALNOŚĆ INDYWIDUALNA * KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY


15/24

Autor: Borkowski, Krzysztof; Fornagel, Marian
Tytuł: Integracyjne funkcje turystyjki na przyjkładzie 'Trójkąta Weimar'skiego"
W książce: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej / pod red. Jacka Bilińskiego, Darii Sawaryn ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : WSIiZ, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - Bibliogr. 33 poz. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów - Bibliogr. 33 poz. - S. 53-[72]. - ISBN 83-87658-44-8
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * FUNKCJE TURYSTYKI * INTEGRACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * POLSKA * NIEMCY * FRANCJA * KONFERENCJA * REFERAT


16/24

Autor: Fiedor, Marian
Tytuł: O wychowaniu fizycznym w europejskim roku edukacji poprzez sport
W książce: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wyd. Uniw., 2005. - S. 176-188 : 9 tab.. - ISBN 83-89190-50-8
Impreza: Augustowskie Spotkania Naukowe: 'Edukacja w dialogu i perspektywie' (3 ; 2004 ; )
Słowa kluczowe: * EDUKACJA * SPORT * EUROPA * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * PRZEDMIOT NAUCZANIA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * POGLĄDY * OBÓZ SPORTOWY * POLSKA * NIEMCY * BADANIA ANKIETOWE* EYES 2004


17/24

Autor: Fiedor, Marian
Tytuł: Analiza deklarowanej aktywności ruchowo-sportowej gimnazjalistów - uczestników ogólnopolskich obozów młodzieżowych, Olsztyn 2004-2005
W książce: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Szczecin-Brzózki, 1-2 grudnia 2005 : streszczenia / Uniwersytet Szczeciński. Instytut Kultury Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie. - Szczecin-Brzózki : PTNKF, 2005. - S. 14.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POLSKA * NIEMCY * OBÓZ SPORTOWY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


18/24

Autor: Fiedor, Marian
Tytuł: Analiza motywów aktywności ruchowo-sportowej deklarowanej przez gimnazjalistów - uczestników ogólnopolskich obozów młodzieżowych, Olsztyn 2004-2005
W książce: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Szczecin-Brzózki, 1-2 grudnia 2005 : streszczenia / Uniwersytet Szczeciński. Instytut Kultury Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie. - Szczecin-Brzózki : PTNKF, 2005.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja nt. 'Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku' (10 ; 2005 ; Szczecin-Brzózki)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * MOTYWACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPORT * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * POLSKA * NIEMCY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


19/24

Autor: Majer, Magdalena
Tytuł: Cele i treści wychowania fizycznego w ogólnokształcących szkołach Polski i Niemiec
W czasop.: Moloda sportivna nauka Ukraini : zbirnik naukovih prac z galuzi fizicnoi kulturi na sportu. - Vip. 9, t. 3 (2005), s. 168--173. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SZKOŁA ŚREDNIA * CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PROGRAM NAUCZANIA * POLSKA * NIEMCY


20/24

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie v sovremennoj nemeckoj skole. [Cz. 1]
W czasop.: Fiz. Kul't. Sk.. - 2005, nr 5, s. 75--79. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * KSZTAŁCENIE KADR * PROGRAM NAUCZANIA * OCENA Z WF * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEMCY


21/24

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie v nemeckoj skole : istoria poavlenia i razvitia
W czasop.: Fiz. Kul't. Sk.. - 2005, nr 4, s. 72--76.
Słowa kluczowe: * HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ * 19 W. * 20 W. * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NIEMCY


22/24

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic
Tytuł: Fiziceskoe vospitanie v sovremennoj nemeckoj skole. [Cz. 2]
W czasop.: Fiz. Kul't. Sk.. - 2005, nr 6, s. 74--79. - 3 tab.
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE SZKOLNE * NAUCZANIE * CEL * GIMNASTYKA KOREKCYJNA * ZAJĘCIA POZALEKCYJNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * NIEMCY


23/24

Autor: Lah, Vladimir Iosifovic; Majer, Magdalena
Tytuł: Miejsce gier sportowych w prograch nauczania wychowania fizycznego Niemiec, Polski i Rosji
W czasop.: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym = Humanist Sense of Ball Games in Physical Education / pod red. Stanisława Żaka i Michała Spiesznego ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych. - S. 121-126 : 4 tab.. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * EDUKACJA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROGRAM NAUCZANIA * GRY SPORTOWE * NIEMCY * ROSJA * POLSKA * BADANIA PORÓWNAWCZE* ANALIZA DOKUMENTÓW


24/24

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Zachowania żywieniowe grupy osób starszych zamieszkałych w Polsce i w Niemczech
W czasop.: Probl. Hig. Epidemiol.. - Vol. 89, nr 3 (2008), s. 401--406. - Streszcz. j. pol, streszcz. j. ang. - 6 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * NAWYK * BŁĘDY * DIETA PRAWIDŁOWA * HIGIENA ŻYWIENIA * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEC Ż. * POLSKA * NIEMCY * BADANIA ANKIETOWE

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka