Wynik wyszukiwania

Zapytanie: NAUKA
Liczba odnalezionych rekordów: 72Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/72

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Rekreonomia (rekreologia) nauka o wypoczynku człowieka?
W książce: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki : materiały z konferencji z okazji X-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / [red. nauk. t. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1987. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 54). - Bibliogr. 14 poz. - S. 278-288 : 1 rys..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * REKREACJA * TEORIA * NAUKA * REKREONOMIA * TERMINOLOGIA * WYPOCZYNEK * ŚRODOWISKO


2/72

Autor: Zdebski, Janusz; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Psychologia turystyki w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 107--116. - Summ. - 2 schem . - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * LITERATURA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * POLSKA


3/72

Autor: Bugajski, Jan
Tytuł: Pionierzy Wychowania Fizycznego,zasłużeni pracownicy Studimu Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stanisław Ciechanowski, Zygmunt Wyrobek, Józef Figna, Tadeusz Rogalski.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1962, T. 1 r. wyd. 1963., s. 205-277, 11 fot. bibliogr. 321 poz..
Słowa kluczowe: * NAUKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA WYŻSZA * STUDIUM WF * CIECHANOWSKI, STANISŁAW WITALIS * WYROBEK, ZYGMUNT * FIGNA, JÓZEF * ROGALSKI T.


4/72

Autor: Sekuła-Kwaśniewicz H.
Tytuł: O potrzebie integralnego podejścia do zagadnień zdrowia i wypoczynku.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1986, T. 19, s. 369-385 bibliogr. 33 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * ZDROWIE * WYPOCZYNEK * TEORIA * NAUKA * MODEL * PROJEKT * PROBLEM


5/72

Autor: Fidelus, Kazimierz
Tytuł: Kierunki rozwoju nauki o treningu sportowym w ZSRR.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1967, nr 8, s. 2-10..
Słowa kluczowe: * TEORIA TRENINGU * TRENING SPORTOWY * NAUKA * ROZWÓJ * ZSRR


6/72

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Działalność naukowa i dydaktyczna w zakresie turystyki i rekreacji w AWF Kraków od 1975 roku
W książce: 10 lat Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : AWF, 1986. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 27). - s. 7-30..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * NAUKA * DYDAKTYKA * DZIAŁANIE * ORGANIZACJA * PRACOWNIK NAUKOWY * HISTORIA * AWF KRAKÓW


7/72

Autor: Borkacki, Stanisław
Tytuł: Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska człowieka.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1977, T. 14, s. 21-64, sum..
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PROBLEM * NAUKA


8/72

Autor: Kaulbersz, Jerzy
Tytuł: W Japonii na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Fizjologicznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1968, T. 6. Cz. 3. Informacje, s. 261, 282, 6 ryc..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * KONFERENCJA * NAUKA * JAPONIA * SPRAWOZDANIE


9/72

Autor: Borkacki, Stanisław
Tytuł: Decyzje gospodarcze a ochrona środowiska.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1979, T. 16, s. 21-35, sum..
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA * OCHRONA ŚRODOWISKA * PROBLEM * NAUKA * PRAWO


10/72

Autor: Dybińska, Ewa; Wójcicki, Andrzej
Tytuł: Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. - Kraków : AWF, 1992 - 182 s. : 175 rys. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 118) - Bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * PŁYWANIE SPORTOWE * NAUKA * TRENING * ĆWICZENIA * OBCIĄŻENIE FIZYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


11/72

Autor: Petek, Leopold
Tytuł: Klub Sportowy jako środowisko wychowawcze.
W czasop.: Rocz. nauk. / WSWF Krak.. - 1970, T. 9, s. 263-308, 1 rys.1schem. 18tab. 3wykr. bibliogr.77poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * SPORT * KLUB SPORTOWY * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * OPIEKA ZDROWOTNA * SENIORZY * JUNIORZY * ZAINTERESOWANIA * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * NAUKA


12/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ciało czy ruch.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1996, nr 5-6, s. 2-4, 1 rys. bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * KULTURA * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CIAŁO * RUCH * TERMINOLOGIA


13/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wprowadzenie do metod empirycznych w naukach o kulturze fizycznej
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 9-27 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * NAUKA * SYSTEM * NAUKI EMPIRYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * BADANIA EMPIRYCZNE * OBSERWACJA * METODA INDUKCJI ELIMINACYJNEJ * METODA INDUKCJI STATYSTYCZNEJ


14/72

Autor: Grabowski, Henryk Red.
Tytuł: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej. - Kraków : AWF, 1996 - 217 s. : ryc., tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136) - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * REKREACJA RUCHOWA * TURYSTYKA * REHABILITACJA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * NAUKI PRZYRODNICZE * NAUKI HUMANISTYCZNE * ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA * BIOMECHANIKA * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * SOCJOLOGIA * HISTORIA * STATYSTYKA * CYBERNETYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


15/72

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksja na kanwie książki B. Vukonica 'Turizm ususret buducnosti)'.
W czasop.: Folia Turistica. - 1998, nr 8, s. 99--123. - Sum. - Bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TEORIA TURYSTYKI * ROZWÓJ * NAUKA * BADANIA * VUKONIC B. * CHORWACJA * POGLĄDY


16/72

Autor: Panek, Stanisław
Tytuł: Wystąpienie doktora honoris causa prof. dr hab. Stanisława Panka.
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1997, nr 1-2, s. 393-395.
Słowa kluczowe: * HISTORIA * NAUKA * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * ORGANIZACJA * NAUCZYCIEL AKADEMICKI * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROFESOR * REKTOR * BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH * ANTROPOLOGIA * DOKTOR HONORIS CAUSA * PANEK, STANISŁAW * PROMOTOR * TOPOROWICZ, KAZIMIERZ* PROMOTOR


17/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Czy dezintegracja nauk o kulturze fizycznej jest nieuchronna?
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - 1997, nr 3, s. 3--12. - Summ.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * TEORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * NAUKI PRZYRODNICZE * HUMANISTYKA * POGLĄDY * KONCEPCJA * BIOLOGIA * EDUKACJA * CIAŁO * FILOZOFIA SPORTU


18/72

Autor: Pąchalska, Maria
Tytuł: Perspektywy rozwoju afazjologii
W książce: Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją, 3-6 maj, 1984, Kraków, Polska : streszczenia. - [s. l.], 1984. - Tytuł i tekst również w j. ang. - S.13..
Impreza: Międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Chorych z Afazją (1 ; 1984 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * NAUKA * MÓZG * MEDYCYNA * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZABURZENIA * LECZENIE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* AFAZJOLOGIA


19/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O wychowaniu fizycznym jako dziedzinie naukowego poznania
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2001, nr 11, s. 8--10.. - Tekst jest fragmentem książki H. Grabowskiego: 'Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym'
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * KLASYFIKACJA * DEFINICJA * POGLĄDY * GRABOWSKI, HENRYK * PRZEDMIOT BADAŃ* NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ


20/72

Autor: Bukowiec, Marian; Skowroński, Andrzej
Tytuł: Trzy rundy z rektorem
W czasop.: Tempo. - 2000, nr 42, s. 18. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * NAUKA * SPORT * KSZTAŁCENIE KADR * AWF KRAKÓW * REKTOR * ROZMOWA


21/72

Autor: Bukowiec, Marian; Wicherek, Jerzy
Tytuł: Sprostać wyzwaniom : z rektorem krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, prof. Marianem Bukowcem, rozmawia Jerzy Wicherek
W czasop.: Tempo. - 2002, nr 107, s. 16. - 4 fot.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * AWF KRAKÓW * STRUKTURA * OBIEKT SPORTOWY * KSZTAŁCENIE KADR * SPORT * SPORT AKADEMICKI * NAUKA * JUBILEUSZ * ROZMOWA * REKTOR


22/72

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Czy teoria wychowania fizycznego jest nauką pedagogiczną?
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec. - Kraków : AWF, 1992. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 16 poz. - Przedruk z: Kult. Fiz. 1988, nr 9-10, s. 11- 13 - S. [11]-16.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * NAUKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


23/72

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Czy teoria wychowania fizycznego jest nauką pedagogiczną?
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 16 poz. - Przedruk z: Kult. Fiz. 1988, nr 9-10, s. 11-13 - S. 10-15.
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * NAUKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


24/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Ciało czy ruch
W książce: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2000. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 123). - Bibliogr. 6 poz. - Przedruk z: Kult. Fiz. 1996 nr 5-6, s. 2 i n. - S. [68]-72 : 1 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA * NAUKA * KULTURA FIZYCZNA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CIAŁO * RUCH * TERMINOLOGIA


25/72

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.; Mroczek, Renata Red.
Tytuł: Ocena parametryczna czasopism naukowych. - Kraków : AWF, 2003 - 110 s. : ryc., tab. - Bibliogr. przy rozdziałach
Słowa kluczowe: * NAUKA * POLSKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * LISTA FILADELFIJSKA * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI * SYSTEM


26/72

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata; Siwiec-Kurczab, Bożena
Tytuł: Problemy oceny dorobku naukowego w Polsce
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - Summ. - Bibliogr. s. 24-25 - S. 7-26.
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * LISTA FILADELFIJSKA * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * BADANIA NAUKOWE * FINANSOWANIE * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH * MINISTERSTWO NAUKI I INFORMATYZACJI


27/72

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 27, 29-46 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * EKOLOGIA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * WYKAZ * INDEX COPERNICUS * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


28/72

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez ISI (Institute for Scientific Information)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 47, 49-95.
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * PARAMETR * WSKAŹNIK * IMPACT FACTOR * ANATOMIA * BIOCHEMIA * BIOLOGIA * FIZJOLOGIA * GEOGRAFIA * OCHRONA ZDROWIA * ORTOPEDIA * PSYCHOLOGIA * REHABILITACJA * SPORT* JOURNAL CITATION REPORTS


29/72

Autor: Siwiec-Kurczab, Bożena Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism z Listy A.M. Morrisona z Purdue University w Illinois
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 97, 99-110 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * TURYSTYKA * ZASOBY MATERIALNE * CZAS WOLNY * REKREACJA * HOTELARSTWO * TRANSPORT* LISTA A.M. MORRISONA * PURDUE UNIVERSITY (ILLINOIS)


30/72

Autor: Myśliwska, Katarzyna
Tytuł: Aerobik na tle kultury postmodernistycznej
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 223-224 - S. 199-224 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * AEROBIK * ĆWICZENIA FIZYCZNE * NAUKA * FILOZOFIA SPORTU * KULTURA * POSTMODERNIZM * KULTURA FIZYCZNA * RYNEK * KONSUMPCJA * KONSUMENT * TOWAR * PRODUKCJA * ETYKA * ESTETYKA * ZABAWY * PRZYJEMNOŚĆ* PASTISZ


31/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Rola nauki w doskonaleniu systemu kształcenia kadr kultury fizycznej
W książce: Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej : materiały z konferencji naukowej, Szczyrk 13-15 listopada 1980 r. / red. nauk. Henryk Grabowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 1981. - S. 5-9.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Proces i efekty kształcenia kadr kultury fizycznej" ( 1980 ; Szczyrk)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYŻSZE UCZELNIE WF * NAUKA * KADRA * KSZTAŁCENIE KADR * SYSTEM * DOSKONALENIE * SZKOŁA WYŻSZA * POLSKA * ŚWIAT * PUBLIKACJA * CZASOPISMO * BADANIA NAUKOWE * ORGANIZACJE * INSTYTUCJA * NAUCZYCIEL WF * STUDIA * KONFERENCJA


32/72

Autor: Lipiec, Józef; Pac-Pomarnacki, Andrzej
Tytuł: Jakie wartości winny przyświecać uczonym i dlaczego? : rozmowa z profesorem Józefem Lipcem z Uniwersytetu Jagiellońskiego
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2003, nr 9-10, s. 89--100. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * ETYKA * WARTOŚĆ * NAUKA * SZKOŁA WYŻSZA * PRACOWNIK NAUKOWY * ROZMOWA* AKADEMICKI KODEKS WARTOŚCI


33/72

Autor: Kosiba, Grażyna
Tytuł: Kultura Fizyczna w ujęciu radzieckich teoretyków
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1988, nr 9--10, s. 30--32. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * ZSRR * TEORIA * DEFINICJA


34/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej /red. naukowa Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 2002. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 18). - S. 5-8. - ISBN 83-89121-35-2
Impreza: Konferencja Jubileuszowa pt. Osiągnięcia, możliwości i perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONFERENCJA * REFERAT * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ * POGLĄDY * DYDAKTYKA * METODOLOGIA * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA SPORTU


35/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Teoria wychowania fizycznego a pedagogika: przyczyny dezintegracji i możliwości reintegracji
W książce: Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej /red. naukowa Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 2002. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 18). - Summ. - S. 19-28 : 2 ryc.. - ISBN 83-89121-35-2
Impreza: Konferencja Jubileuszowa pt. Osiągnięcia, możliwości i perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * UCZESTNICTWO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONFERENCJA * REFERAT * PEDAGOGIKA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * CIAŁO * DUCHOWOŚĆ * OSOBOWOŚĆ * CHOROBY CYWILIZACYJNE * ZAPOBIEGANIE* DEZINTEGRACJA * REINTEGRACJA


36/72

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Ekonomika turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 42 - S. 33-42. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * NAUKA * EKONOMIKA TURYSTYKI * DEFINICJA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * MARKETING * RUCH TURYSTYCZNY * INTERNET * INFORMACJA TURYSTYCZNA * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE


37/72

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - 3 ryc. - Bibliogr. s. 65-66 - S. 55-66. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * PUBLIKACJA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MODEL * METODOLOGIA* POSTAWA WOBEC TURYSTYKI * JAFARI, JAFAR


38/72

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Filozofia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 111 - S. 84-111. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * ONTOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * TEORIA TURYSTYKI * NAUKA * METODOLOGIA * FUNKCJA DYDAKTYCZNA TURYSTYKI * EPISTEMOLOGIA * TURYSTA * AKSJOLOGIA * TYPOLOGIA* FILOZOFIA TURYSTYKI * WARTOŚCI TURYSTYKI


39/72

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Ekologia człowieka w turystyce i rekreacji
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 156 - S. 143-156. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * EKOLOGIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * NAUKA * WIEDZA EKOLOGICZNA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * AGROTURYSTYKA* EKOLOGIA CZŁOWIEKA


40/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Nauki o turystyce - stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2004, nr 3-4, s. 32--33. - Recenzja książki: Nauki o turystyce. Wyd. 2 popr. i uzup. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2003 (Studia i Monografie AWF w Krakowie, nr 7)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * TURYZM * EKONOMIKA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * HISTORIA * NAUKA * ROZWÓJ * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH * BADANIA NAUKOWE * RECENZJA* GEOGRAFIA TURYZMU * WINIARSKI, RYSZARD


41/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Teoria wychowania fizycznego a pedagogika: przyczyny dezintegracji i możliwości integracji
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 5, s. 14--19. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz. - Przedruk z 'Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej'. Studia i Monografie AWF w Krakowie nr 18, s. 19--28
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * PEDAGOGIKA * NAUKA * POGLĄDY


42/72

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia sportu
W książce: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja 'Innowacja', 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 630-633. - ISBN 83-86169-19-2
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * NAUKA * OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY * KONFERENCJA * ZAWODNICY * OSOBOWOŚĆ * POTRZEBY * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA


43/72

Autor: Dudek, Dobiesław
Tytuł: O pewnym rozumieniu pojęcia kultury fizycznej
W czasop.: Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego. - 1978, nr 4, s.67--69.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * FILOZOFIA * NAUKA


44/72

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Nauka i wartości poznawcze stymulatorem rozwoju turystyki kwalifikowanej : na przykładzie turystyki podwodnej / pod red. Marka Kaźmierczaka
W książce: Turystyka w humanistycznej perspektywie. - Poznań : AWF, 2004. - S. 318-326. - ISBN 83-88923-42-0
Słowa kluczowe: * NAUKA * TURYSTYKA * CZAS WOLNY * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * NURKOWANIE


45/72

Autor: Mleczko, Edward
Tytuł: Antropomotoryka jako dyscyplina naukowa
W książce: Podstawy antropomotoryki / Jan Szopa, Edward Mleczko, Stanisław Żak.- Wyd. 2 - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - Bibliogr. s. 211-224 - S. 7-18. - ISBN 83-01-11946-2
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * NAUKA * RUCH * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ * PRZEDMIOT BADAŃ


46/72

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Udział Katedry Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Akademii Bydgoskiej w rozwoju nauk pedagogicznych. Stan i perspektywy
W książce: Dokąd zmierzasz, bydgoska pedagogiko i psychologio? / red. Barbara Kaja, Stanisław Kowalik ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydział Pedagogiki i Psychologii. - Bydgoszcz : 'Tako', 2003. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 61-71. - ISBN 83-917962-1-3
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * NAUKA * ROZWÓJ * AKADEMIA BYDGOSKA


47/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: I bądź tu mądry
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2006, nr 1-2, s, 22.
Słowa kluczowe: * NAUKA * PUBLIKACJA * OCENA * ŚNIADECKI, JĘDRZEJ * PRACOWNIK NAUKOWY


48/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wiara i wiedza
W czasop.: Lider. - 2007, nr 2, s. 3.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA * RELIGIA * NAUKA


49/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Nauka i polityka
W czasop.: Lider. - 2007, nr 4, s. 3.
Słowa kluczowe: * NAUKA * ETYKA * POLITYKA


50/72

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Dynamika a disciplinarna struktura vyskumu cestovneho ruchu (na zaklade analyzy doktorandskych prac vo vybranych krajinach sveta)
W książce: Cestovny ruch ako interdisciplinarny jav a jeho vyskum / ved. red. Helena Kuvikova ; Univerzita Mateja Bela. Ekonomicka Fakulta. - Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Ekonomicka Fakulta, 2006. - (Acta oeconomica ; no 19). - Streszcz. w jęz. ang. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [17]-29. - ISBN 80-8083-211-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * NAUKA * BADANIA * PRZEDMIOT BADAŃ * TREND * PRACA DOKTORSKA * ANALIZA * STANY ZJEDNOCZONE * KANADA * POLSKA * WIELKA BRYTANIA * IRLANDIA * CHINY


51/72

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie, Jyvaskyla, Finlandia, 11-14.07.2007 r.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2007, nr 7-9, s. [161]--167. - 1 ryc.
Impreza: Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (12 ; 2007 ; Jyvaskyla)
Słowa kluczowe: * SPORT * NAUKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA


52/72

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Geografia turystyczna w strukturze nauk geograficznych
W książce: Podstawy geografii turystycznej / Wacław Cabaj, Zygmunt Kruczek. - Kraków : Proksenia, 2007. - Bibliogr. s. [189]-190 - s. [7]-20 : 3 ryc.. - ISBN 978-83-60789-05-6
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * NAUKA * BADANIA * STRUKTURA * GEOGRAFIA TURYSTYCZNA * TURYSTYKA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


53/72

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Bezpieczeństwo człowieka w aspekcie walki z samym sobą oraz zagrożeniami współczesnego świata
W czasop.: Securitologia. - 2007, nr 6 s. 11--18. - Bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * PSYCHOLOGIA * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * WARTOŚĆ * ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE


54/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Błąd w sztuce czy premedytacja?
W czasop.: Lider. - 2008, nr 10, s. 3.
Słowa kluczowe: * NAUKA * PRACA NAUKOWA * OCENA


55/72

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Sekuritologie v procesu stavani se vedou [dok. elektr.]
W czasop.: Obrana a strategie. - 2008, c. 1, s. 113--123. - 2 ryc. - Bibliogr. 29 poz. - Streszcz. w jęz. cze. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * HISTORIA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * ZAGROŻENIE * PRZYCZYNY* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


56/72

Autor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)
Tytuł: Statut Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2007 - 43 s. ; 23 cm
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * ORGANIZACJA * NAUKA * PRAWO * STATUT * AWF KRAKÓW


57/72

Autor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków)
Tytuł: Statut Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2002 - 30 s. ; 23 cm
Słowa kluczowe: * SZKOLNICTWO WYŻSZE * ORGANIZACJA * NAUKA * PRAWO * STATUT * AWF KRAKÓW


58/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Nauki o kulturze fizycznej -co to takiego?
W czasop.: Lider. - 2008, nr spec., s. 20.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * CIAŁO * WARTOŚĆ


59/72

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Sekuritologia v processe stanovlenia naucnoj dysciplnoj
W czasop.: Vestnik / Nacional'nij Tehnicnij Universitet 'Harkivs'kij Politehnicnij Institut'. - 2008, no 27, c. 22--34. - 2 ryc. - Bibliogr. 26 poz.
Impreza: 'Novye resenia v sovremennyh mehnoloziah' ( 2008 ; Har'kov)
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * DYSCYPLINA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


60/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Miscellanea czyli Rzeczy rozmaite. - Kraków : Wydawnictwo Fall, 2007 - 142, [1] s. - ISBN 978-83-60117-53-8
Słowa kluczowe: * FILOZOFIA CZŁOWIEKA * ŻYCIE * NAUKA * WIEDZA * PRACA NAUKOWA * STUDIA * ZACHOWANIE SIĘ * AUTORYTET * SPOŁECZEŃSTWO* FELIETON


61/72

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Securitologia : Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. - Kraków : EAS, 2008 - 311, [1] s. : ryc., tab. - Bibliogr. s 278-311 - Wprowadzenie w jęz. ang. - Wprowadzenie w jęz. ros. - ISBN 978-83-925072-1-5
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * NAUKA * METODOLOGIA * ZAGROŻENIE * RYZYKO * INFORMACJA * ZARZĄDZANIE * OCHRONA


62/72

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Wstęp
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. [9]. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * NAUKA * BADANIA NAUKOWE * PROBLEM* INTERDYSCYPLINARNOŚĆ


63/72

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką
W książce: Nowe trendy rozwoju turystyki / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Sulechów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. - Bibliogr. 26 poz. - S. [13]-23 : 1 tab.. - ISBN 978-83-60792-24-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * NAUKA * BADANIA * PARADYGMAT * ROZWÓJ


64/72

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: O istocie biospołecznej
W czasop.: Forum Akad.. - 2008, nr 7-8, s. 67.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * KLASYFIKACJA * OPINIA


65/72

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Wykształciuchy
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9. nr 1, s. 17. - Przedruk w Med. Sportiva Practica 2008., vol. 12, supl. nr 1, s. 125--126 - www.medicinasportiva.pl
Słowa kluczowe: * MEDICINA SPORTIVA PRACTICA (CZASOPISMO) * OCENA * MINISTERSTWO * NAUKA* INDEX COPERNICUS * MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


66/72

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Z sufitu
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9., nr 2 (2008), s. 36 .
Słowa kluczowe: * MEDICINA SPORTIVA PRACTICA (CZASOPISMO) * OCENA * MINISTERSTWO * NAUKA* INDEX COPERNICUS * MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


67/72

Autor: Korzeniowski, Leszek; Siguencia, Luis Ochoa
Tytuł: Securitology as a new approach in the management and functioning of social organization
W książce: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Czapki i Lucyny Frąckiewicz. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008. - S. [139]-149 : [2 ryc.]. - ISBN 978-83-89032-12-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJE * ZARZĄDZANIE * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


68/72

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Znaczenie przewagi informacyjnej przedsiębiorstwa
W książce: Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką / pod red. Piotra Halemby ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008. - Bibliogr. s. 291-293 - Streszcz. pol. - Wstęp ang. - S. 279-294. - ISBN 978-83-60841-16-7
Słowa kluczowe: * GOSPODARKA * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * PRZEDSIĘBIORSTWO * ZARZĄDZANIE * INFORMACJA FIRMOWA * KONKURENCJA * INFORMACJA * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * PRZEDMIOT BADAŃ


69/72

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Predmet a metoda securitologie
W książce: Mezinarodni kongres Interop-Soft-Project, Brno 11.-12.3.2008 : sbornik peednasek. - Brno : Universita obrany, 2008. - Bibliogr. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S.p.] : 2 ryc.. - ISBN 878-80-7392-023-4
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ZAGROŻENIE * NAUKA * DYSCYPLINA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


70/72

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Prof. Krzysztof Przecławski doktorem honoris causa
W czasop.: Puls AWF. - 2005, nr 2, s. 7--8. - 3 fot
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * DOKTOR HONORIS CAUSA * PROFESOR * AWF KRAKÓW* Przecławski, Krzysztof


71/72

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Czy teoria wychowania fizycznego jest nauką pedagogiczną?
W czasop.: Kultura Fizyczna. - 1988, nr 9-10, s. 11--13. - Bibliogr. 20 poz. - Przedruk w: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego, wybór i oprac. Marian Bukowiec. Kraków, AWF 1992, s. 11-16 ; oraz: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego, wybór i oprac. Marian Bukowiec. Kraków, AWF 2000, s.10-15
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * NAUKA


72/72

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Czy teoria wychowania fizycznego jest nauką pedagogiczną?
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1988, nr 9-10, s. 11--13. - Bibliogr. s. 13 - Przedruk w: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego, wybór i oprac. Marian Bukowiec. Kraków, AWF 1992, s. 11-16 ; oraz: Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego, wybór i oprac. Marian Bukowiec. Kraków, AWF 2000, s.10-15
Słowa kluczowe: * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PEDAGOGIKA * NAUKA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka