Wynik wyszukiwania

Zapytanie: METODOLOGIA
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/54

Autor: Zdebski, Janusz; Winiarski, Ryszard
Tytuł: Psychologia turystyki w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 107--116. - Summ. - 2 schem . - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * LITERATURA * MOTYWACJA * ZAINTERESOWANIA * RUCH TURYSTYCZNY * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * POLSKA


2/54

Autor: Smarzyński, Henryk
Tytuł: Podstawowe zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. - Kraków : AWF, 1981 - 117 s. ; 24 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 49) - Bibliogr. 217 poz.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SZKOŁA WYŻSZA * DYDAKTYKA * PRACA MAGISTERSKA * METODOLOGIA * EGZAMIN * KRYTERIA * STUDENCI * WYCHOWANIE * OSOBOWOŚĆ


3/54

Autor: Kolasa, Lucjan; Srokosz, Wacław
Tytuł: Pozycja ucznia sportowca w zespole klasowym.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1978, T. 15, s. 189-222, 8 tab. 8 wykr. bibliogr. 34 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * SOCJOLOGIA * AKSJOLOGIA * SOCJOMETRIA * WYCHOWANIE * BADANIA ANKIETOWE * METODOLOGIA * SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA


4/54

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Wybrane problemy dydaktyczno-naukowe z zakresu turystyki /w świetle geograficznej literatury zagranicznej/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1971, T. 10, s. 73-84, bibliogr. 30 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * PROGRAM * METODOLOGIA * GEOGRAFIA * PROBLEM * LITERATURA


5/54

Autor: Toporowicz, Kazimierz Red
Tytuł: Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim / red. Kazimierz Toporowicz [et al.]. - Kraków : AWF, 1979 - 266 s. : tab., wykr. ; 25 cm-(Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 18 )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * METODOLOGIA * BADANIA * RUCH TURYSTYCZNY * STRUKTURA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * MOTYWACJA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * FINANSE * REGION * NOWY SĄCZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


6/54

Autor: Matuszyk, Andrzej
Tytuł: Słowo wstępne
W książce: Materiały z teorii i dydaktyki alpinizmu / pod red. Andrzeja Matuszyka. - Kraków : AWF, 1990. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 61). - S. 5-10.
Słowa kluczowe: * ALPINIZM * WSPINACZKI * GÓRY * FILOZOFIA * ETYKA * PUBLICYSTYKA SPORTOWA * WIEDZA * METODOLOGIA * TEORIA * PRAKTYKA * INSTYTUCJA WF I SPORTU * TATERNIK (CZASOPISMO) * WIERCHY (CZASOPISMO)


7/54

Autor: Łabaj, Marek
Tytuł: Sekwencyjna metodologia programowania zagospodarowania rekreacyjnego.
W czasop.: Folia Turistica. - 1996, nr 6, s. 107-118, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA * ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE * PROGRAMOWANIE * METODA * METODOLOGIA * SEKWENCYJNA METODOLOGIA PROGRAMOWANIA * PLANOWANIE PRZESTRZENNE * WALORYZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


8/54

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Aktywność sportowa młodzieży : geneza - struktura - uwarunkowania. - Kraków : AWF, 1995 - 147 s. : 15 ryc., 38 tab. ; 23 cm-(Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0860-0643 ; nr 66) - Zsfsg. - Bibliogr. s. 113-127
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO * SOCJOLOGIA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO * PSYCHOLOGIA * REKREACJA RUCHOWA * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAINTERESOWANIA * UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA * METODOLOGIA * PRACA HABILITACYJNA


9/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wprowadzenie do metod empirycznych w naukach o kulturze fizycznej
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 9-27 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * NAUKA * SYSTEM * NAUKI EMPIRYCZNE * KULTURA FIZYCZNA * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * BADANIA EMPIRYCZNE * OBSERWACJA * METODA INDUKCJI ELIMINACYJNEJ * METODA INDUKCJI STATYSTYCZNEJ


10/54

Autor: Gołąb, Stanisław
Tytuł: Metody badań antropologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 29-44, 2 ryc. : 1 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI PRZYRODNICZE * ANTROPOLOGIA * METODOLOGIA * ANTROPOMETRIA * OBSERWACJA * OPIS * BADANIA CIĄGŁE * BADANIA PRZEKROJOWE * ROZWÓJ FIZYCZNY * OCENA * METODA * NORMA


11/54

Autor: Klimek, Adam
Tytuł: Wybrane metody i techniki badań fizjologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 45-57 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI PRZYRODNICZE * FIZJOLOGIA * METODOLOGIA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * POBÓR TLENU * PRÓG BEZTLENOWY * ADAPTACJA WYSIŁKOWA * UKŁAD KRĄŻENIA * SPRAWNOŚĆ * POMIAR


12/54

Autor: Ruchlewicz, Tadeusz
Tytuł: Metody badań biomechanicznych w naukach o kulturze fizycznej
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 3 poz. - s. 59-70.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI PRZYRODNICZE * BIOMECHANIKA * METODOLOGIA * BADANIA EKSPERYMENTALNE * OBSERWACJA * UKŁAD RUCHOWY * DIAGNOSTYKA * TECHNIKA RUCHU * TRENING * SKUTECZNOŚĆ * PARAMETR


13/54

Autor: Bukowiec, Marian
Tytuł: Metody badań pedagogicznych w wychowaniu fizycznym
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - S. 85-97 : 1 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * PEDAGOGIKA * METODOLOGIA * OBSERWACJA * EKSPERYMENT * TECHNIKA JEDNEJ GRUPY * TECHNIKA GRUP RÓWNOLEGŁYCH * TECHNIKA ROTACJI * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY * METODA MONOGRAFII * METODA INDYWIDAULANYCH PRZYPADKÓW


14/54

Autor: Fenczyn, Jan; Zdebski, Janusz
Tytuł: Metody badań psychologicznych w wychowaniu fizycznym i sporcie
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 3 poz. - s. 99-109 : 2 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * PSYCHOLOGIA * METODOLOGIA * EKSPERYMENT * OBSERWACJA * WYWIAD * GRUPA * STRUKTURA * SOCJOMETRIA * TESTY


15/54

Autor: Pawlak, Anna
Tytuł: Wybrane metody i techniki badań socjologicznych w naukach o kulturze fizycznej - wywiad socjologiczny
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 3 poz. - s. 111-119.
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * SOCJOLOGIA * METODOLOGIA * WYWIAD * ANKIETA * KWESTIONARIUSZ * PROBLEM


16/54

Autor: Toporowicz, Kazimierz
Tytuł: Elementy metodologii badań historycznych w naukach o kulturze fizycznej
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 2 poz. - s. 121-135 : 5 ryc..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * NAUKI HUMANISTYCZNE * HISTORIA * METODOLOGIA * ŹRÓDŁA HISTORYCZNE * METODA BEZPOŚREDNIA * METODA POŚREDNIA * METODA FILOLOGICZNA * METODA GEOGRAFICZNA * METODA PORÓWNAWCZA * METODA RETROGRESYWNA * METODY STATYSTYCZNE


17/54

Autor: Winiarski, Ryszard
Tytuł: Proces badawczy w rekreacji
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 151-159.
Słowa kluczowe: * REKREACJA RUCHOWA * BADANIA NAUKOWE * BADANIA EMPIRYCZNE * PLANOWANIE * METODOLOGIA


18/54

Autor: Żmuda, Stefan
Tytuł: Metody badań przyrodniczo-przestrzennych w rekreacji i turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 171-180.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * REKREACJA RUCHOWA * EKOLOGIA * GEOGRAFIA * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * METODA OPISOWA * METODA BONITACJI PUNKTOWEJ * METODA KLASYFIKACJI FUNKCJONALNEJ * METODA MODELOWA * METODA FITOSOCJOLOGICZNA * METODA WSKAŹNIKOWA * METODY KARTOGRAFICZNE * METODY TAKSONOMICZNE


19/54

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Wybrane metody badań empirycznych w turystyce
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - S. 181-190.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GOSPODARKA * GOSPODARKA TURYSTYCZNA * MARKETING * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA


20/54

Autor: Pociecha, Maria
Tytuł: Metody opisu i wnioskowania statystycznego
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 4 poz. - s. 191-204 : 4 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * STATYSTYKA * METODY STATYSTYCZNE


21/54

Autor: Kozioł, Ryszard
Tytuł: Cybernetyka w kulturze fizycznej
W książce: Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej / pod red. Henryka Grabowskiego. - Kraków : AWF, 1996. - (Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 136). - Bibliogr. 5 poz. - s. 205-217 : 5 ryc., 2 tab..
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * SPORT * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * CYBERNETYKA


22/54

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia a turystyka
W książce: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 1999. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 29 poz. - s. 53-63 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TERMINOLOGIA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ * BADANIA ANKIETOWE * METODOLOGIA


23/54

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Nauki o turystyce : stan aktualny - perspektywy rozwoju. - Kraków : AWF, 1999 - 108 s. : ryc. ; 23 cm.-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7) - Bibliogr. przy poszczególnych pracach
Słowa kluczowe: * TURYZM * TURYSTYKA * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GEOGRAFIA TURYSTYKI * EKONOMIKA TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * FUNKCJA GOSPODARCZA TURYSTYKI * MARKETING * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * HISTORIA * EKOLOGIA * EDUKACJA EKOLOGICZNA * TEORIA TURYSTYKI * BADANIA NAUKOWE * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * OŚRODEK NAUKOWO-BADAWCZY


24/54

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: TEDQUAL - metodologia oceny jakości kadr turystycznych
W książce: Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki : materiały seminarium Sucha Beskidzka 7-8 grudnia 1998 roku / [red. nauk. Zygmunt Kruczek]. - Kraków : AWF, 1999. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 78). - S. 41-58 : 1 ryc., 17 tab..
Impreza: Seminarium nt. 'Jakość w turystyce - jakość kształcenia kadr dla turystyki' ( 1998 ; Sucha Beskidzka)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * DYDAKTYKA * KSZTAŁCENIE KADR * JAKOŚĆ * OCENA * METODOLOGIA * ORGANIZACJE * WORLD TOURISM ORGANISATION * TEDQUAL * METODA DELFICKA * MARKETING * KONFERENCJA * REFERAT


25/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej /red. naukowa Henryk Grabowski. - Kraków : AWF, 2002. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 18). - S. 5-8. - ISBN 83-89121-35-2
Impreza: Konferencja Jubileuszowa pt. Osiągnięcia, możliwości i perspektywy poznawcze i praktyczne nauk o kulturze fizycznej ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * NAUKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * KONFERENCJA * REFERAT * AWF KRAKÓW * JUBILEUSZ * POGLĄDY * DYDAKTYKA * METODOLOGIA * PEDAGOGIKA * PSYCHOLOGIA * ANTROPOLOGIA * FIZJOLOGIA SPORTU


26/54

Autor: Sterkowicz, Stanisław; Garcia Garcia, J.M.; Suay i Lerma, F.
Tytuł: Current problems of judo coach education
W czasop.: Wychow. Fiz. Sport. - T. 46, Suplement Nr 1, Cz. 1 (2002), s. 612--613. - Section 12: Education and excellance of sport staff
Impreza: Międzynarodowy Kongres Naukowy 'Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich', Warszawa 6-9 czerwca 2002 ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * TRENING SPORTOWY * EDUKACJA FIZYCZNA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * SYSTEM * WYNIKI SPORTOWE * POLSKA * HISZPANIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


27/54

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - 3 ryc. - Bibliogr. s. 65-66 - S. 55-66. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * NAUKA * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * PUBLIKACJA * TURYSTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MODEL * METODOLOGIA* POSTAWA WOBEC TURYSTYKI * JAFARI, JAFAR


28/54

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: Filozofia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 1 / pod red. Ryszarda Winiarskiego.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : AWF, 2003. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s. 111 - S. 84-111. - ISBN 83-89121-90-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * FILOZOFIA * DEFINICJA * TERMINOLOGIA * ONTOLOGIA * BADANIA NAUKOWE * TEORIA TURYSTYKI * NAUKA * METODOLOGIA * FUNKCJA DYDAKTYCZNA TURYSTYKI * EPISTEMOLOGIA * TURYSTA * AKSJOLOGIA * TYPOLOGIA* FILOZOFIA TURYSTYKI * WARTOŚCI TURYSTYKI


29/54

Autor: Spodaryk, Krzysztof; Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Fizykoterapia - potrzeba badań naukowych
W czasop.: Rehabil. Med.. - T 8, nr 2 (2004), s. 8--14. - Summ. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * BODŹCE * WŁAŚCIWOŚCI * WŁAŚCIWOŚCI * PACJENCI * ORGANIZM * BADANIA EKSPERYMENTALNE * METODOLOGIA* BODŹCE FIZYKALNE


30/54

Autor: Żychowska, Małgorzata
Tytuł: Genetyka niektórych cech fizjologicznych i psychomotorycznych człowieka: metodologia i stan badań
W czasop.: Antropomotoryka. - 2004, nr 28, s. 93--100. - Bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * GENETYKA * FIZJOLOGIA * CECHY PSYCHICZNE * CECHY MOTORYCZNE * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA


31/54

Autor: Tchorzewski, Andrzej Michał
Tytuł: Refleksje metodologiczne wokół trzech podstawowych pojęć pedagogicznych
W książce: Społeczeństwo, opieka, wychowanie : prace dedykowane Irenie Jundziłł w osiemdziesięciolecie urodzin / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - Bibliogr. 9 poz. - S. 91-102 : 1 tab., 2 wykr.. - ISBN 83-7326-179-6
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * METODOLOGIA * TERMINOLOGIA * WYCHOWANIE * SOCJALIZACJA * EDUKACJA


32/54

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Jak ja to robię
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2005, nr 5-6, s. 1--2. - 3 fot. - Tekst zosytał zamówiony przez Redakcję u autora z okazji 70-lecia jego urodzin
Słowa kluczowe: * METODOLOGIA * PRACA NAUKOWA * TWÓRCZOŚĆ * KULTURA FIZYCZNA * JUBILEUSZ


33/54

Autor: Mleczko, Edward; Mirek, Wacław
Tytuł: Testy motoryczne w badaniach naukowych i w lekkoatletyce
W książce: Międzyuczelniana konferencja naukowo-metodyczna pt. 'Lekkoatletyka w systemie kultury fizycznej'. - Kraków : AWF, 1992. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - 3 ryc., 4 tab. - Bibliogr. u aut. - S. 70-88.
Impreza: Międzyuczelniana konferencja naukowo-dydaktyczna 'Lekkoatletyka w systemie kultury fizycznej' ( 1992 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * LEKKOATLETYKA * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * TEST MOTORYCZNY


34/54

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Metody badań psychologicznych w naukach o kulturze fizycznej
W czasop.: Zesz. Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 1997, z. 5, s. 55--72. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * PSYCHOLOGIA SPORTU * BADANIA * METODOLOGIA


35/54

Autor: Spieszny, Michał; Klocek, Tomasz; Żak, Stanisław
Tytuł: Arm-Eye Co-ordination Computer Test, its Methodology and Application in Sport Education
W książce: Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice. - Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese in Bologna, 2005. - Bibliogr. 6 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 550-552 : 2 ryc., 2 tab.. - ISBN 88-902030-0-5
Impreza: International Scientific Conference Sport Kinetics 2005 'Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice' (9 ; 2005 ; Bologna)
Słowa kluczowe: * PIŁKA SIATKOWA * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA NOŻNA * PIŁKA KOSZYKOWA * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * KOORDYNACJA WZROKOWO RUCHOWA * ZAWODNICY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * TEST * METODOLOGIA


36/54

Autor: Witkowski, Zbigniew J.
Tytuł: Ekologia turystyki
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2004. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. s.161-165 - S. 145-165 : 8 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-89121-81-6
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * PRZYRODA * METODOLOGIA


37/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką
W książce: Turystyka w badaniach naukowych / pod red. Ryszarda Winiarskiego i Wiesława Alejziaka ; [tł. Marek Pluta, Tadeusz Sarna] ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. - Kraków : AWF ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2005. - Bibliogr. s. 295-298 - S. [275]-278 : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-89121-12-3, ISBN 83-89121-02-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRACA NAUKOWA * ROZWÓJ * PUBLIKACJA * METODOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


38/54

Autor: Blecharz, Jan
Tytuł: Psychologia we współczesnym sporcie - punkt wyjścia i możliwości rozwoju
W czasop.: Przegl. Psychol.. - T. 49, nr 4 (2006), s. [445]--462. - 2 rys. - Summ. - Bibliogr. s. 461-462
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PSYCHOLOGIA SPORTU * TEORIA * PRAKTYKA * KORELACJE * BADANIA * METODOLOGIA * STAN


39/54

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: W sprawie kształcenia sprawnościowego funkcjonariuszy służb mundurowych
W książce: Badawcze podejście do sztuk i sportów walki : podręcznik dla służb mundurowych. II / pod red. Jacka Sikory ; Szkoła Policji w Katowicach. - Katowice : Wydaw. Szkoły Policji, 2006. - Streszcz. - Bibliogr. 31 poz. - S. [7]-20 : 3 ryc..
Słowa kluczowe: * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * PRZYGOTOWANIE SPRAWNOŚCIOWE * POLICJA * WOJSKOWI * STRAŻACY * TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ * METODOLOGIA * PRZEGLĄD


40/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Inhibitory aktywności turystycznej w świetle badań nad wyjazdami Polaków w 2005 roku
W książce: Edukacja jutra : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow [i.e. tomorrow] = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik ; [tł. na jęz. ang. Tomasz Skórecki, tł. na jęz. niem. Małgorzata Godlewska]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2007. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. [303]-[314]. - ISBN 978-83734-048-8
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PODRÓŻE * BARIERY * POLSKA * BADANIA * TERMINOLOGIA * METODOLOGIA * WYNIKI BADAŃ


41/54

Autor: Kaganek, Krzysztof
Tytuł: Studia nad aktywnością turystyczną osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych koncepcji zagranicznych
W czasop.: Folia Turistica. - 2007, nr 18, s. [143]--156. - Bibliogr. s. 154-155 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * DOSTĘPNOŚĆ * BARIERY * RYNEK TURYSTYCZNY * BADANIA * PRZEGLĄD * METODOLOGIA


42/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych
W czasop.: Folia Turistica. - 2007, nr 18, s. [57]--87. - 4 ryc., 6 tab. - Bibliogr. s. 154-155 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BARIERY * JAKOŚĆ ŻYCIA * BADANIA * TERMINOLOGIA * METODOLOGIA * WYNIKI BADAŃ


43/54

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Sekuritologie v procesu stavani se vedou [dok. elektr.]
W czasop.: Obrana a strategie. - 2008, c. 1, s. 113--123. - 2 ryc. - Bibliogr. 29 poz. - Streszcz. w jęz. cze. - Streszcz. w jęz. ang.
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * HISTORIA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * ZAGROŻENIE * PRZYCZYNY* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


44/54

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Securitologia : Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. - Kraków : EAS, 2008 - 311, [1] s. : ryc., tab. - Bibliogr. s 278-311 - Wprowadzenie w jęz. ang. - Wprowadzenie w jęz. ros. - ISBN 978-83-925072-1-5
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ORGANIZACJA * CZŁOWIEK * POTRZEBY * NAUKA * METODOLOGIA * ZAGROŻENIE * RYZYKO * INFORMACJA * ZARZĄDZANIE * OCHRONA


45/54

Autor: Walas, Bartłomiej
Tytuł: Dobór wskaźników i metod dla potrzeb budowy strategii marketingowej destynacji turystycznej
W książce: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / pod red. Anny Nowakowskiej i Marty Przydział ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - Summ. - Bibliogr. 9 poz. - S. [269]-275. - ISBN 83-87658-84-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RYNEK TURYSTYCZNY * MARKETING * PROMOCJA TURYSTYKI * STRATEGIA * SKUTECZNOŚĆ * KONSUMENT * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA


46/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym
W książce: Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki : międzynarodowa konferencja naukowa, Ostrzyce 26-27 kwietnia 2000 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : WSTiH, 2000. - (Publikacje Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie z siedzibą w Gdańsku). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 'Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki', Ostrzyce, 26-27.04.2000 r. - S. 36-49. - ISBN 83-908846-9-0
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ROZWÓJ TURYSTYKI * PROGRAMOWANIE ROZWOJU * METODOLOGIA


47/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Metodologia badań w turystyce
W książce: Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (Turystyka). - Bibliogr. przy pracy - S. [140]-164 : 1 rys., 3 tab.. - ISBN 978-83-01-15608-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BADANIA NAUKOWE * METODOLOGIA * PRZEDMIOT BADAŃ * EPISTEMOLOGIA * PARADYGMAT * METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH


48/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Metodologia badania i określania aktywności turystycznej ludności w wybranych krajach
W książce: Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. AWF, 2000. - Bibliogr. s. 174-175 - Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Czas wolny mieszkańców dużych miast i jego wykorzystanie na rekreację ruchową i turystykę' - S. [157]-175. - ISBN 83-87389-54-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * METODOLOGIA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * BADANIA * METODA


49/54

Autor: Kasperczyk, Tadeusz; Walaszek, Robert
Tytuł: Przydatność metod punktowania w ocenie wad postawy ciała
W książce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka - Diagnostyka - Terapia', Bielsko-Biała, 6-8 VI 2008 : Streszczenia. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - Bibliogr. 7 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [B. s.].
Słowa kluczowe: * ANATOMIA * FIZJOLOGIA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * OCENA * METODOLOGIA * METODA PUNKTOWA


50/54

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Typologizacja turystów. Implikacje dla nauczycieli, wychowawców i organizatorów turystyki
W książce: Edukacja jutra : XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe = Education of tommorow = Bildung von Morgen. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zatoń, Anna Kwaśna ; [tł. na jęz. ang. Agnieszka Demska, tł. na jęz. niem. Małgorzata Gorlewska, Beata Zdrzalik-Grobelna]. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe - Wydawnictwo, 2008. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [161]-168 : 3 tab..
Impreza: Tatrzańskie Seminarium Naukowe (14 ; 2008 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * TURYSTA * TYPOLOGIA * KLASYFIKACJA * METODOLOGIA * ZACHOWANIE SIĘ * MŁODZIEŻ


51/54

Autor: Winiarski, Ryszard Red.
Tytuł: Turystyka w naukach humanistycznych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 - 177, [1] s. : il.-(Turystyka) - Bibliogr. s. 165-175 - ISBN 978-83-01-15608-4
Słowa kluczowe: * NAUKI HUMANISTYCZNE * TURYSTYKA * FILOZOFIA KULTURY FIZYCZNEJ * HISTORIA TURYSTYKI * ANTROPOLOGIA TURYSTYKI * SOCJOLOGIA TURYSTYKI * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PEDAGOGIKA * TEOLOGIA * BADANIA * METODOLOGIA * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* SEMIOTYKA TURYSTYKI


52/54

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Psychologia turystyki
W książce: Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (Turystyka). - Bibliogr. przy pracy - S. [76]-86 : 3 rys.. - ISBN 978-83-01-15608-4
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * DEFINICJA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA * TURYSTA * MODEL* MODEL TURYSTY JAFARA JAFARI


53/54

Autor: Korzeniowski, Leszek; Siguencia, Luis Ochoa
Tytuł: Securitology as a new approach in the management and functioning of social organization
W książce: Zarządzanie w pracy socjalnej wczoraj, dziś i jutro : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Czapki i Lucyny Frąckiewicz. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008. - S. [139]-149 : [2 ryc.]. - ISBN 978-83-89032-12-6
Słowa kluczowe: * ORGANIZACJE * ZARZĄDZANIE * BEZPIECZEŃSTWO * NAUKA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA


54/54

Autor: Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Predmet a metoda securitologie
W książce: Mezinarodni kongres Interop-Soft-Project, Brno 11.-12.3.2008 : sbornik peednasek. - Brno : Universita obrany, 2008. - Bibliogr. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S.p.] : 2 ryc.. - ISBN 878-80-7392-023-4
Słowa kluczowe: * BEZPIECZEŃSTWO * ZAGROŻENIE * NAUKA * DYSCYPLINA * PRZEDMIOT BADAŃ * METODOLOGIA* NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE * SECURITOLOGIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka