Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MEDYCYNA SPORTOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 175Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Doping krwią. [Cz.] 2, Erytropoetyna
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1999, nr 7-8, s. 56--67. - Summ. s. 121, rez. s. 123 - 1 fot. - Bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * BIOLOGIA * PRAWO * DOPING * KREW * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY * GÓRY * ADAPTACJA ORGANIZMU * MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI * KONTROLA ANTYDOPINGOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * ZAGROŻENIE ZDROWIA


2/175

Autor: Spodaryk, Krzysztof; Szyguła, Zbigniew; Wnorowski, Jerzy
Tytuł: Badania zmian we krwi pod wpływem wysiłku fizycznego. - Kraków : AWF, 1986 - 138 s. : 7 rys., 21 tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 47) - Bibliogr. 240 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * BADANIA EKSPERYMENTALNE


3/175

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: Analiza wypadków u kobiet i mężczyzn uprawiających judo w latach 1977-1980
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1983, nr 4, s. 33---40. - Rez. - 1 rys., 6 tab., 5 wykr. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * MEDYCYNA SPORTOWA * WYPADKI * URAZY * PRZYCZYNY * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * ANALIZA* 1977-1980


4/175

Autor: Czajkowski, Wojciech; Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Niektóre problemy urazowości na studenckich obozach narciarskich.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1982, nr 10-12, s. 19-21, 3 rys. bibliogr. 21 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NARCIARSTWO * URAZY * STUDENCI * AWF KRAKÓW * OBÓZ ZIMOWY


5/175

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Sprawozdanie z pobytu w Wielkiej Brytanii na XVIII Światowym Kongresie Medycyny Sportowej.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 459-461..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * ŚWIAT * SPRAWOZDANIE * WIELKA BRYTANIA


6/175

Autor: Majewska-Wiese, J.
Tytuł: Sprawozdanie z udziału w XVIII Światowym Kongresie Medycyny Sportowej w Oksfordzie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 459-461..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * WIELKA BRYTANIA


7/175

Autor: Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Medycyna sportowa i poradnictwo sportowo-lekarskie w Czechosłowacji.
W czasop.: Kult. Fiz.. - 1969, nr 2, s. 76-78, 1 fot..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ZDROWIE * SPORTOWCY * STUDENCI * AKADEMIA MEDYCZNA * ORGANIZACJA * CZECHOSŁOWACJA


8/175

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Niedotlenienie wysokogórskie a wysiłek.
W czasop.: Wierchy. - 1996, R. 55, s. 235--236.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYSOKOGÓRSKA * GÓRY * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * WYSIŁEK FIZYCZNY * HIPOKSEMIA * HIPOKSJA * KONFERENCJA * REFERAT


9/175

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Deterioracja wysokościowa
W czasop.: Wierchy. - 1986, R. 55, s. 234--235.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYSOKGÓRSKA * MEDYCYNA SPORTOWA * PSYCHOLOGIA SPORTU * ALPINIZM * GÓRY * ALPINISTA * CHOROBY * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * DETERIORACJA WYSOKOŚCIOWA * KONFERENCJA


10/175

Autor: Grochmal, Stanisław; Knychalska-Karwan, Zofia
Tytuł: Częstotliwość objawu Chwostka u sportowców.
W książce: Probl. Med. Wychow. Fiz. Sportu., 1973. - nr 1, s. 223-227, 4 tab. bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * ODRUCH * POBUDZANIE * UKŁAD NERWOWY * MIĘŚNIE * OBJAW CHWOSTKA * SPORTOWCY


11/175

Autor: Grochmal, Stanisław
Tytuł: Cele i zadania międzyszkolnej poradni sportowo-lekarskiej.
W czasop.: Pediatr. Pol.. - 1950, nr 12, s. 1092-1097, bibliogr..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * CEL * ZADANIA * SZKOŁA


12/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Wszystko o saunie (wpływ na organizm i wydolność sportowca).
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1995, nr 5-6, s. 52-62, 1 fot. 6 tab. bibliogr. 30 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * HIGIENA * FIZJOLOGIA * ODNOWA BIOLOGICZNA * SAUNA * SPORTOWCY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TEMPERATURA * CIAŁO * POT * UKŁAD KRĄŻENIA * METABOLIZM * ENDOKRYNOLOGIA * HORMON * MASA CIAŁA * WYNIKI SPORTOWE * ZAWODY * BADANIA NAUKOWE


13/175

Autor: Duk A.; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Łokieć tenisisty - patomechanizm uszkodzenia, profilaktyka.
W czasop.: Med. Sport.. - 1997, nr 1, s. 15-19, 2 wykr. bibliogr. 14 poz. sum..
Słowa kluczowe: * BIOMECHANIKA * ŁOKIEĆ TENISISTY * STAWY * BÓL * ŁOKIEĆ TENISISTY * CHOROBY * DIAGNOSTYKA * MIĘŚNIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * PRACA MIĘŚNIOWA * TENIS ZIEMNY * PRZECIĄŻENIE * URAZY * BADANIA NAUKOWE * TESTY * MEDYCYNA SPORTOWA


14/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sport i zdrowie - XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Sympozjum Międzynarodowe 'Medicina Sportiva'96'. Kraków, 15-18.09.1996 r.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1996, nr 11-12, s. 102-105, 1 rys..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * ZDROWIE * CHOROBY * NARZĄDY RUCHU * ŻYWIENIE * KONFERENCJA * 1996 * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ


15/175

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wpływ zanieczyszczeń mikologicznych na stan sanitarno-epidemiologiczny obiektów sportowych
W czasop.: Med. Sport.. - 1997, nr 3, s. 9--10. - Summ. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr.6 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * OBIEKT SPORTOWY * AWF KRAKÓW * HIGIENA * BADANIA NAUKOWE * STAN SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY * ŚRODOWISKO WF * ZANIECZYSZCZENIE MIKOLOGICZNE * ZDROWIE * STUDENCI * CHOROBY * GRZYBICA


16/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i 1-sze Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva'.
W czasop.: Med. Sport.. - 1997, nr 3, s. 25-26..
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (23 ; 1996 ; Kraków, Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' (1 ; 1996 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * AWF KRAKÓW * REFERAT


17/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Choroba cieplna u sportowców i sposoby jej zapobiegania (I).
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1997, nr 7-8, s. 60-69, 6 tab..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * CHOROBY * CHOROBA CIEPLNA * FIZJOLOGIA SPORTU * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TERMOREGULACJA * ODWODNIENIE ORGANIZMU * WYSIŁEK FIZYCZNY * SPORT * SPORT WYCZYNOWY * SPORTOWCY * LECZENIE * ZAPOBIEGANIE


18/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Choroba cieplna u sportowców i sposoby jej zapobiegania (II).
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1997, nr 9-10, s. 54-63, 1 tab. bibliogr. 73 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * CHOROBY * CHOROBA CIEPLNA * TERMOREGULACJA * ZAPOBIEGANIE * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZMU * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * SPORTOWCY


19/175

Autor: Szyguła, Zbigniew; Pac-Pomarnacki, Andrzej Rozm.
Tytuł: Reakcje organizmu i zagrożenie zdrowia podczas wysiłku w gorącym i zimnym otoczeniu: rozmowa z doktorem Zbigniewem Szygułą, kierownikiem Zakładu Medycyny Wychowania Fizycznego i Sportu W AWF w Krakowie
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1997, nr 9-10, s. 64-72, 2 fot..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ZAPOBIEGANIE * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * UDAR CIEPLNY * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA * HIPOTERMIA * ODMROŻENIE * LEKARZ SPORTOWY * TRENER * ZAWODNICY * DZIECI * MŁODZIEŻ * WYWIAD * BIOGRAFIA


20/175

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Najlepsi ryzykują najwięcej.
W czasop.: Trening. - 1991, nr 1, s. 142-152, 1 fot. bibliogr. 5 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * BEZPIECZEŃSTWO * RYZYKO * WYPADKI * URAZY * BADANIA ANKIETOWE


21/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sympozjum 'Medicina Sportiva'98' (Krynica, 18-21.03.1998).
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 1998, nr 5-6, s. 99-101, 1 fot..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * KONFERENCJA * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1998


22/175

Autor: Szymańska E.
Tytuł: Optymalizacja procesu wychowania do zdrowia dla potrzeb przyszłych sportowców.
W czasop.: Med. Sport.. - 1998, nr 5, s. 13-17, 1 tab. bibliogr. 18 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * SPORTOWCY * ZDROWIE * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * PROMOCJA ZDROWIA * SPOŁECZEŃSTWO * MEDIA * EDUKACJA * LEKARZ SPORTOWY * NAUCZYCIEL WF * ZAPOBIEGANIE * SZKOŁA * OCHRONA ŚRODOWISKA * REKREACJA * ODŻYWIANIE


23/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Profilaktyka i postępowanie w schorzeniach spowodowanych wysiłkiem w gorącym otoczeniu.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1997, T. 1, nr 1, s. 55-57..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * TERMOREGULACJA * ZABURZENIA * LITERATURA SPECJALNA * STRESZCZENIE


24/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Ruch to zdrowie.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1997, Vol. 1 nr 1, s. 59-60.. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 7--10
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ROLA


25/175

Autor: Kocjan, Paweł; Ewert, Andrzej
Tytuł: Przedstartowy masaż sportowy grzbietu w wersji stymulującej i tonującej jako oddziaływanie na emocjonalne stany przedstartowe u sportowców (zaprezentowane w formie plakatu podczas XXIII Zjazdu PTMS, Kraków 96).
W czasop.: Med. Sportiva. - 1998, Vol. 2, nr 10, s. 24-27, 17 fot. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * PIŁKA RĘCZNA * PIŁKA NOŻNA * LEKKOATLETYKA * BIEGI DŁUGIE * BIEGI KRÓTKIE * SPORTOWCY * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * TRENING SPORTOWY * KRĘGOSŁUP * MASAŻ SPORTOWY * UKŁAD NERWOWY * STYMULACJA * ROZGRZEWKA * ZAWODY * WYNIKI SPORTOWE * STAN EMOCJONALNY


26/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badajmy!
W czasop.: Med. Sportiva. - 1997, vol. 1 nr 2, s. 119-120.. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 9-10
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORTOWCY * STAN ZDROWIA * BADANIA LEKARSKIE * LEKARZ SPORTOWY * ROLA


27/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badanie sportowo-lekarskie.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1997, vol. 1 nr 3, s. 193-194.. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 11-12
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKARZ SPORTOWY * BADANIA LEKARSKIE OKRESOWE * ROLA


28/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Od Sympozjonu do Sympozjum.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1998, Vol. 2, nr 1, s. 5, 7..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TOWARZYSTWA NAUKOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTMS * DZIAŁALNOŚĆ * SZKOLENIE * SPRAWOZDANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)* 1996 * 1997 * 1997


29/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Ice, rice, price...
W czasop.: Med. Sportiva. - 1998, Vol. 2 nr 2, s. 183-184.. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 13-14
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * NARZĄDY RUCHU * TKANKI MIĘKKIE * USZKODZENIA * LECZENIE * PIERWSZA POMOC * ZASADY


30/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Drugie Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva '98, Krynica 18-21.03. 1998.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1998, vol. 2 nr 2, s. 185-192, 5 fot. 1 tab..
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva '98' (2 ; 1998 ; Krynica )
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TOWARZYSTWA NAUKOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * KRYNICA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 1998


31/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Znaczenie zastosowania zimna w leczeniu i rehabilitacji uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 2, nr 2 (1998), s. 163--174. - Sum. - Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * SPORTOWCY * NARZĄDY RUCHU * TKANKI MIĘKKIE * URAZY * USZKODZENIA * KRIOTERAPIA


32/175

Autor: Malina R. N.; Szyguła, Zbigniew Oprac. skrót artykułu.
Tytuł: Pierwsza miesiączka u zawodniczek 'opóźniona' czy po prostu późniejsza?
W czasop.: Med. Sportiva. - 1997, vol. 1 nr 3, s. 163-165..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PŁEĆ Ż. * DOJRZAŁOŚĆ PŁCIOWA * POKWITANIE * MENSTRUACJA * WIEK KALENDARZOWY * PROBLEM * KORELACJA


33/175

Autor: Thomson R.W.; Leśniak, Arkadiusz Tłum.
Tytuł: High-level sporting competition for adolescents: ethical and medical considerations.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1997, vol. 1 nr 3, s. 163-172, bibliogr. 13 poz.. - Tł. tyt.: Sport wyczynowy nastolatków - rozwazania etyczne i medyczne. - Tekst również w j. ang. i j. pol.
Słowa kluczowe: * SPORT WYCZYNOWY * MEDYCYNA SPORTOWA * ETYKA * MŁODZIEŻ * WCZESNA SPECJALIZACJA SPORTOWA * RYZYKO


34/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Paranoja.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, Vol. 3, nr 1, s. 67-69.. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 19-21
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SŁUŻBA ZDROWIA * ORGANIZACJA * REFORMA * PROBLEM * POGLĄDY * KANADA * POLSKA


35/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: 'Piłkarnictwo'.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, vol. 3 nr 2, s. 141-143. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 22-24
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * PIŁKA NOŻNA * PROBLEM * POGLĄDY


36/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Szczyt szczytów.
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, vol. 3 nr 3, s. 227-230. - Przedruk w Med. Sportiva 2009, vol. 12, supl. nr 1, s. 25-29
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PROBLEM * ORGANIZACJA * POGLĄDY


37/175

Autor: Chojak, K.; Smoleński, Olgierd; Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Potrzeba promocji aktywności fizycznej i rehabilitacji ruchowej chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 13---14.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REHABILITACJA RUCHOWA * CHOROBY * NERKI * PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK * LECZENIE * JAKOŚĆ ŻYCIA * REKREACJA * DIALIZOTERAPIA * BADANIA NAUKOWE * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


38/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Smoleń R.; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Ocena znajomości zagadnień wspomagania farmakologicznego i dopingu wśród polskich slalomistów kajakowych
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 16--17.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KAJAKARSTWO * SLALOM KAJAKOWY * POLSKA * WSPOMAGANIE FARMAKOLOGICZNE * DOPING * AWF KRAKÓW * KADRA NARODOWA * ZAWODNICY * TRENER * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE * BADANIA ANKIETOWE


39/175

Autor: Havrda, M.; Gawroński, Wojciech
Tytuł: Schorzenie cywilizacyjne stóp nie tylko u sportowców - zagadnienie hyperpronacji w stawie skokowo-piętowym
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 20.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * STOPA * STAWY * STAW SKOKOWO-PIĘTOWY * KRĘGOSŁUP * ORTOPEDIA * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


40/175

Autor: Marchewka, Anna; Karch A.
Tytuł: Wpływ uprawiania squard rugby na samopoczucie psychofizyczne zawodników niepełnosprawnych
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, R. 15, nr 9, (1999), s. 32--33.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GRY SPORTOWE * QUARD RUGBY * RUGBY * CHOROBY * KRĘGOSŁUP * USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO * NIEPEŁNOSPRAWNI * WÓZEK INWALIDZKI * ZAWODY * SAMOPOCZUCIE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


41/175

Autor: Spodaryk, Krzysztof
Tytuł: Profil lipoprotein pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym poddanych treningowi fizycznemu
W czasop.: Med. Sport.. - 1999, nr 9, s. 43.
Impreza: Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (24 ; 1999 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * JAKOŚĆ ŻYCIA * CHOROBY * USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO * TRENING SPORTOWY * REHABILITACJA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * CHOROBA WIEŃCOWA * RYZYKO * LIPIDY * WÓZEK INWALIDZKI * ĆWICZENIA FIZYCZNE * KONFERENCJA * TOWARZYSTWA * REFERAT * STRESZCZENIE


42/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Prosto z mostu...Harbour, Sydney
W czasop.: Med. Sportiva. - 1999, Vol. 3, nr 4. (1999), s. 287--288. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 29-30
Słowa kluczowe: * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE * SYDNEY (AUSTRALIA) * 1999


43/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: III Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2000'
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 4, nr 4 (2000), s. 277--280. - 1 fot. - III Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2000'
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PROBLEM * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * TRAUMATOLOGIA * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * ŻYWIENIE * KONFERENCJA * REFERAT * SPRAWOZDANIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * 2000


44/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Placebo
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 3., Suppl. nr 1 (1999), s. S103-S105.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * DOPING FARMAKOLOGICZNY * ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE * ODŻYWKI * WITAMINY * POGLĄDY


45/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Moda czy choroba?
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 3, Suppl. nr 2 (1999), s. S105--S106. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 31-32
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * CHOROBY * OSTEOPOROZA * LECZENIE * PROBLEM * POGLĄDY


46/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Quo vadis - Medicino Sportivo???
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 2, nr 3 (1998), s. 261--262. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 15-16
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PROBLEM * POGLĄDY


47/175

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Ruchlewicz, Tadeusz
Tytuł: Przeciążenia stawów kolanowych w narciarstwie zjazdowym i ich profilaktyka
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 2, nr 4 (1998), s. 307--312. - Summ. - 4 ryc. 2 tab. - Bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * BIOMECHANIKA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SKRĘTY NARCIARSKIE * SPORTOWCY * STAW KOLANOWY * PRZECIĄŻENIE * ZAPOBIEGANIE


48/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Uraz, obrażenie a kontuzja
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 2, nr 4 (1998), s. 343--344. - Przedruk w 'Med. Sportiva' 2008, vol. 12, nr 1, s. 17-18
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * KONTUZJE * TERMINOLOGIA * POGLĄDY


49/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Urazy i uszkodzenia w sporcie
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 4, nr 1 (2000), s. 65--67. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * USZKODZENIA * KSIĄŻKA * PODRĘCZNIK * RECENZJA


50/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: A jednak !!!
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 2 (2001), s. 113--116. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 52-55
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SŁUŻBA ZDROWIA * REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA * KASA CHORYCH * FINANSOWANIE * POLEMIKA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


51/175

Autor: Stypułkowski, Cezary
Tytuł: W 50 rocznicę uzyskania przez Zofię Knychalską-Karwan doktoratu z medycyny w zakresie medycyny sportowej
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 2 (2001), s. 117--126.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * MEDYCYNA SPORTOWA * STOMATOLOGIA * REHABILITACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * PROFESOR * PEDAGOG * PROFESOR ZWYCZAJNY * UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (KRAKÓW)* KNYCHALSKA-KARWAN, ZOFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


52/175

Autor: Chojnacki, Kazimierz; Kusion, Łukasz
Tytuł: Analiza obrażeń narciarskich u czołowych polskich alpejczyków (1987-2000)
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2001, nr 9-10, s. 21--24. - Summ. s. 142, rez. s. 144 - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * KOŃCZYNA DOLNA * ZAPOBIEGANIE * KADRA NARODOWA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


53/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: W drodze do Salt Lake City (SLC)
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 3 (2001), s. 185--188. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 56-59
Słowa kluczowe: * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * SALT LAKE CITY (STANY ZJEDNOCZONE) * REFLEKSJA


54/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Po długich a ciężkich...
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 5, nr 4 (2001), s. 259--261. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 60-62
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PRAWO * USTAWA O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM * NOWELIZACJA * BADANIA LEKARSKIE * SPORTOWCY * POGLĄDY


55/175

Autor: Sterkowicz, Stanisław
Tytuł: II Konferencja Naukowa Międzynarodowej Federacji Judo (IJF), Monachium, 24. 07. 2001
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2001, nr 11-12, s. [93]--98, 1 fot..
Impreza: Konferencja Naukowa Międzynarodowej Federacji Judo (2 ; 2001 ; Monachium)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * JUDO * MEDYCYNA SPORTOWA * PSYCHOLOGIA SPORTU * KONFERENCJA


56/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: III Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2000' : 'aktywność fizyczna lekiem XXI wieku' : Kraków 12-15. 11. 2000
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2001, nr 1-2, s. 108--115. - 1 ryc.
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum "Medicina Sportiva 2000' pt. : "Aktywność fizyczna lekiem XXI wieku' (3 ; 2000 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * FIZJOTERAPIA * CHOROBY * ZDROWIE * ZAPOBIEGANIE * ĆWICZENIA FIZYCZNE * KONFERENCJA


57/175

Autor: Szyguła, Zbigniew; Gawroński, Wojciech
Tytuł: Dni Medycyny Sportowej - Zakopane 2002 : Zakopane 14-19 04. 2002
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2002, nr 5-6, s. 79--85. - 1 fot.
Impreza: Dni Medycyny Sportowej ( 2002 ; Zakopane, Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' (4 ; 2002 ; Zakopane, Krajowa Konferencja 'Medicina Sportiva Practica' (4 ; 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * FIZJOLOGIA SPORTU * WARSZTATY * KSZTAŁCENIE KADR * KONFERENCJA


58/175

Autor: Marchewka, Anna
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na aktywność sportową osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
W czasop.: Med. Sport.. - 2002, nr 7, s. 241.
Impreza: Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (25 ; 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * ZAWODY * BADANIA * SZKOŁA SPECJALNA * UCZNIOWIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


59/175

Autor: Banach, Tomasz; Żołądź, Jerzy Andrzej; Kolasińska-Kloch, Władysława; Thor, Piotr J.
Tytuł: Wpływ wieloletniej aktywności fizycznej na starzenie się sercowego autonomicznego układu nerwowego
W czasop.: Med. Sport.. - 2002, nr 7, s. 257.
Impreza: Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (25 ; 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * BIEGI DŁUGIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * RYTM SERCA * BADANIA NAUKOWE * PŁEĆ M. * WIEK DOJRZAŁY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


60/175

Autor: Piskorz, Czesław; Klimek-Piskorz, Ewa; Klimek, Andrzej Tadeusz
Tytuł: Reakcje fizjologiczne i biochemiczne na wysiłek stopniowany u młodzieży z diplegiczną postacią mózgowego porażenia dziecięcego na tle grupy kontrolnej
W czasop.: Med. Sport.. - 2002, nr 7, s. 259--260.
Impreza: Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (25 ; 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * ORTOPEDIA * NARZĄDY RUCHU * WYSIŁEK FIZYCZNY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * CHOROBY * NIEDOWŁAD SPASTYCZNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * KOŃCZYNA DOLNA * MÓZG * PORAŻENIE DZIECIĘCE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * REAKCJA FIZJOLOGICZNA * REAKCJA BIOCHEMICZNA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


61/175

Autor: Kamińska-Włodarczyk, Renata Oprac.; Tynor, Dariusz Oprac.
Tytuł: Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (KBN)
W książce: Ocena parametryczna czasopism naukowych / oprac. Renata Kamińska-Włodarczyk, Bożena Siwiec-Kurczab, Dariusz Tynor ; [red. Renata Mroczek] ; Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. - Kraków : AWF, 2003. - S. 27, 29-46 : tab..
Słowa kluczowe: * NAUKA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * CZASOPISMO * PUBLIKACJA * RANKING * BAZA DANYCH * OCENA PUNKTOWA * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * EKOLOGIA * EKONOMIA * ZARZĄDZANIE * WYKAZ * INDEX COPERNICUS * KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH


62/175

Autor: Dobrzański, Tadeusz
Tytuł: Medycyna wychowania fizycznego i sportu : wybrane zagadnienia : podręcznik dla słuchaczy wyższych uczelni wychowania fizycznego, nauczycieli wf, trenerów i lekarzy. - Kraków : AWF, 1984 - 380 s. : il. ; 24 cm
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * TRENING SPORTOWY * OBCIĄŻENIE TRENINGIEM * DOPING * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


63/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Poradnictwo sportowo-lekarskie - niezbędny element systemu sportu
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2003, nr 11-12, s. [73]--77.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * ZAWODNICY * DZIECI * MŁODZIEŻ * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * ZDROWIE * OPIEKA ZDROWOTNA * PORADNICTWO SPORTOWO-LEKARSKIE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * USTAWA


64/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badania lekarskie z zakresu medycyny sportowej na przykładzie piłkarstwa nożnego
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suppl. 1, s. S177--S183. - Bibliogr. 8 poz. - Numer posiada tytuł: Trener piłki nożnej : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki treningu sportowego
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT WYCZYNOWY * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * ZAPOBIEGANIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BADANIA LEKARSKIE OKRESOWE * ORTOPEDIA * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * PRÓBA WYSIŁKOWA * BADANIA KONTROLNE * NORMA


65/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Furgał, Witold
Tytuł: Badania lekarskie sportowców
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2004, nr 1-2, s. [64]--69. - 1 fot. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PRAWO SPORTOWE * USTAWA * BADANIA LEKARSKIE * ZDROWIE * CHOROBY * SPORTOWCY


66/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: What we have brought to European Union in the field of sports medicine
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, nr 3-4 (2004), s. 126--128.
Impreza: 5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ORGANIZACJE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * HISTORIA * 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA) * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA) * 1989-... (III RZECZPOSPOLITA) * 21 W.


67/175

Autor: Wnorowski, Jerzy; Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Attempt of assessment of selected physiological and biochemical parameters during canoe slalom against a background of the results of examinations conducted in the lab
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, nr 3-4 (2004), s. 168.
Impreza: International Symposium Medicina Sportiva 2004 'Advances in Sports Medicine (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * SPORTY WODNE * SPORTOWCY * SLALOM SPECJALNY * BIOMECHANIKA * PRÓBA WYSIŁKOWA * TESTY * ERGOMETR * REAKCJA ORGANIZMU * PARAMETRY BIOCHEMICZNE * PARAMETRY FIZJOLOGICZNE * OCENA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


68/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Dehydration in water - is it possible?
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 8, nr 3-4 (2004), s. 162--163. - Bibliogr. 6 poz.
Impreza: International Symposium Medicina Sportiva 2004 'Advances in Sports Medicine (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * SPORTY WODNE * ODWODNIENIE * TEMPERATURA POWIETRZA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


69/175

Autor: Pilch, Wanda; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: The influence of overheat on the metabolism of the lipids of young women caused by sauna baths
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, vol. 8, nr 3-4, s. 193--194.
Impreza: International Symposium Medicina Sportiva 2004 'Advances in Sports Medicine (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SAUNA * KĄPIEL * PŁEĆ Ż. * FIZJOLOGIA * REAKCJA FIZJOLOGICZNA * TEMPERATURA * CIŚNIENIE KRWI * METABOLIZM * LIPIDY * CHOLESTEROL * MASA CIAŁA * POMIAR * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* PRZEGRZANIE * PULS


70/175

Autor: Schlegel-Zawadzka, Małgorzata; Babicz-Zielińska, Ewa; Szyguła, Zbigniew; Piórecka, Beata; Żwirska, Jaśmina; Przysławski, Juliusz; Hackney, Anthony
Tytuł: Physical activity, body image and dietary habits of polish adolescents
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, vol. 8, nr 3-4, s. 196. - Bibliogr. 3 poz.
Impreza: International Symposium Medicina Sportiva 2004 'Advances in Sports Medicine (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * DIETA PRAWIDŁOWA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * ZDROWIE * PROMOCJA ZDROWIA * PROGRAM * POLSKA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


71/175

Autor: Nowobilski, Roman; Adamek, Łukasz; Grzanka, Piotr; Piliński, Rafał; Włoch, Tomasz; Rychel, Kinga; Niżankowska-Mogilnicka, Ewa; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Analiza wybranych czynników determinujących wyniki testu 6-cio minutowego marszu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S46--S47. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD ODDECHOWY * MARSZ * TESTY * CHOROBY * PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


72/175

Autor: Klimek, Andrzej Tadeusz; Frączek, Barbara; Wątroba, Janusz; Piotrowski, Wiesław
Tytuł: Zróżnicowanie dymorficzne zdolności wysiłkowych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S51. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * BIOCHEMIA * CHOROBA WIEŃCOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * PACJENCI * ZAWAŁ SERCA * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


73/175

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Wpływ aktywności ruchowej na samopoczucie kobiet z nadwagą i otyłością
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S58--S59. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * OTYŁOŚĆ * METABOLIZM * ZABURZENIA * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * SAMOPOCZUCIE * SAMOOCENA * TRENING LECZNICZY * JAKOŚĆ ŻYCIA * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


74/175

Autor: Frączek, Barbara; Gacek, Maria
Tytuł: Poziom aktywności fizycznej a strategie zwalczania stresu psychologicznego wśród młodzieży
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S72. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * BADANIA ANKIETOWE * ZACHOWANIE ZDROWIA * WZORZEC * STRES * STYL ŻYCIA * CZAS WOLNY * WYPOCZYNEK * SAMOOCENA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


75/175

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Aktywność ruchowa i wybrane wskaźniki zdrowia u osób starszych
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S74. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE * WSKAŹNIK * BADANIA ANKIETOWE * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * WYPOCZYNEK CZYNNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


76/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Wnorowski, Jerzy; Szyguła, Wojciech
Tytuł: Charakterystyka sportowców niepełnosprawnych uprawiających biegi narciarskie w oparciu o badania lekarskie oraz testy wydolności fizycznej w 2-letnim okresie obserwacji
W czasop.: Med. Sportiva. - 2004, Vol. 8, Suplement 2, S77--S78. - Wydanie specjalne pt. Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie / red. Anna Jegier
Impreza: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 'Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie' ( 2004 ; Łódź)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * SPORTOWCY * BIEGI NARCIARSKIE * BADANIA LEKARSKIE * TESTY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * SELEKCJA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


77/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Od Redakcji
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - 2004, T. 5, nr 2-3, s. 35. - 1 ryc.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NARODOWY * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * POLITYKA SPORTU * MARKETING * DOPING


78/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Pokrywka, Andrzej Komentarz i tł.
Tytuł: Światowy Kodeks Antydopingowy
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - 2004, T. 5, nr 2-3, s. 37--42.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ZAWODY * ŚRODKI DOPINGOWE * NARKOTYK * LISTA * ANABOLIKI * HORMON * DOPING FARMAKOLOGICZNY


79/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: O wspomaganiu raz jeszcze
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - 2004, T. 5, nr 2-3, s. 97--100. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 91-94
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * SPORTOWCY * WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE * WYNIKI SPORTOWE * KARIERA SPORTOWA * DOPING * WSPOMAGANIE FARMACEUTYCZNE * ANTYDOPING* PLACEBO


80/175

Autor: Gawroński, Wojciech Oprac.; Furgał, Witold Oprac.; Południkiewicz, Marian Oprac.
Tytuł: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : poradnictwo sportowo-lekarskie w świetle reformy służby zdrowia
W czasop.: Med. Sport.. - 2000, nr 8, s. 17--19.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KULTURA FIZYCZNA * USTAWA O KULTURZE FIZYCZNEJ * USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KULTURZE FIZYCZNEJ * PROJEKT * PORADNIA SPORTOWO-LEKARSKA * OPIEKA MEDYCZNA * ZAWODY * ZAWODNICY * REKREACJA RUCHOWA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * BADANIA LEKARSKIE * LECZENIE * REHABILITACJA * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ* 1996


81/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Postępy w medycynie sportowej - 5. Miedzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva', Kraków, 5-8.09.2004
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2004, nr 11-12, s. [73]--80. - ryc.
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * POSTĘP * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


82/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Medal czy zdrowie?
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2004, nr 11-12.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKARZ SPORTOWY * SPORT WYCZYNOWY * KADRA OLIMPIJSKA * MEDAL * ZDROWIE


83/175

Autor: Sobiecka, Joanna
Tytuł: Paralympic sport in its therapeutic and rehabiblitative aspects based on the example of czech and polish athletes
W książce: Movement and Health : 3rd International Conference : Proceedings / red. Frantisek Vaverka ; aut. Said S. Almaiouf [et al.]. ; Palacky University Olomouc [et al.].. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2004. - Bibliogr. 9 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. 58-62 : 3 tab.. - ISBN 80-244-0831-7
Impreza: International Conference 'Movement and Health' (3 ; 2003 ; Ołomuniec)
Słowa kluczowe: * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * ZAWODNIK * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * MEDYCYNA SPORTOWA * BADANIA NAUKOWE * POLSKA * CZECHY * KONFERENCJA * REFERAT


84/175

Autor: Nowobilski, Roman; Vigorito, Felice; Kiraga, Ewa; Adamek, Łukasz; Sommella, Consigla; Di Spirito, Giovanni; Riccardo, Mauro; Niżankowska-Mogilnicka, Ewa; Martufi, Silverio; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: The influence of selected sociodemographic parameters on the results of 6-minute walk test (6MWT) in patients with chronic obstructive pulmonary disease
W czasop.: Europ. Respirat. Journ.. - Vol. 24, Supplement 48, September 2004, s. 243. - Opis na podstawie informacji od autorów
Impreza: ERS Annual Congress ( 2004 ; Glasgow, UK)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * UKŁAD ODDECHOWY * PŁUCA * CHOROBY * MARSZ * TESTY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


85/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Odwodnienie u pływaków - realne zagrożenie i sposoby zapobiegania
W książce: II Międzynarodowe Sympozjum Czynniki warunkujące efektywność treningu pływackiego i procesu uczenia się i nauczania pływania. Streszczenia. - Wrocław : AWF, 2004. - [S.p.].
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum n.t. Czynniki warunkujące efektywność treningu pływackiego i procesu uczenia się i nauczania pływania (2 ; 2004 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT * SPORTY WODNE * ODWODNIENIE * TEMPERATURA POWIETRZA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA ANAEROBOWA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


86/175

Autor: Schlegel-Zawadzka, Małgorzata; Szyguła, Zbigniew; Babicz-Zielińska, Ewa; Zwirska, Jasmina; Piórecka, Beata; Hackney, Anthony
Tytuł: Physical activity of Polish girls and boys in pubescence phase and their opinion about obesity and leanness
W książce: 9th Annual Congress of the European College of Sport Science : Clermont-Ferrand 2004 : Book of Abstracts. - [Clermont] : [S. n.], 2004. - [S.p].
Impreza: Annual Congress of the European College of Sport Science (9 ; 2004 ; Clermont-Ferrand)
Słowa kluczowe: * BIOCHEMIA SPORTU * MEDYCYNA SPORTOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * DIETA PRAWIDŁOWA * PROMOCJA ZDROWIA * ĆWICZENIA FIZYCZNE * PROGRAM * POLSKA * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


87/175

Autor: Torii, Masafumi; Szyguła, Zbigniew; Iwashita, Masataka
Tytuł: Effect of bilateral carotid cooling on thermal responses during cycling and arm cranking work due to identical oxygen consumption
W czasop.: J. Therm. Biol.. - 29 [2004], s.871--876. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * TERMOREGULACJA * ZUŻYCIE TLENU * METABOLIZM * MIĘŚNIE * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA * HIPOTERMIA * ZIMNO * ZAWODNICY * BADANIA NAUKOWE


88/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Kujawa, Jolanta
Tytuł: Zastosowanie wybranych metod terapii fizykalnej w medycynie sportowej
W czasop.: Post. Med. Lotniczej. - Nr 1(9)[2004], s. 59--69. - Summ. - Bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * FIZYKOTERAPIA * METODA * NARZĄDY RUCHU * URAZY * USZKODZENIA * BÓL * DIAGNOSTYKA * LECZENIE * MAGNETOTERAPIA * ELEKTROTERAPIA * KRIOTERAPIA* LASEROTERAPIA


89/175

Autor: Leśniak, Arkadiusz
Tytuł: Pierwsza pomoc
W książce: Podstawy łyżwiarstwa / pod red. Dariusza Tchórzewskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Podręczniki i Skrypty / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 25). - S. [161]-169. - ISBN 83-89121-96-4
Słowa kluczowe: * ŁYŻWIARSTWO * MEDYCYNA SPORTOWA * WYPADKI * URAZY * PIERWSZA POMOC * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


90/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Współczesne spojrzenie na rolę i miejsce instruktora odnowy biologicznej (fizjoterapeuty) z punktu widzenia medycyny sportowej
W czasop.: Med. Sportiva. - 2005, Vol. 9, Suplement 2, s. 92. - W obrębie Supl. 1 i 2 ciągła numeracja stron
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * FIZJOTERAPIA * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOTERAPEUTA * ODNOWA BIOLOGICZNA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


91/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Wnorowski, Jerzy; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Stan zdrowia oraz wydolność fizyczna niepełnosprawnych sportowców uprawiających biegi narciarskie w latach 2001-2004
W czasop.: Med. Sportiva. - 2005, Vol. 9, Suplement 2, s. 92-93. - W obrębie Supl. 1 i 2 ciągła numeracja stron
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * TRENING * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* 2001-2005


92/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Zastosowanie napojów sportowych w profilaktyce odwodnienia
W czasop.: Med. Sportiva. - 2005, Vol. 9, Suplement 2, s. 127. - W obrębie Supl. 1 i 2 ciągła numeracja stron
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * WYSIŁEK FIZYCZNY * ODWODNIENIE ORGANIZMU * ZAPOBIEGANIE * ZAWODNICY * NAPOJE * ELEKTROLIT * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


93/175

Autor: Szyguła, Zbigniew; Kujawa, Jolanta
Tytuł: Urazy i obrażenia ciała w wybranych dyscyplinach sportowych
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 9, nr 4 (2005), s. 309. - Bibliogr. 3 poz. - Numer posiada tytuł: ABC ortopedii, traumatologii i rehabilitacji
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * WYPADKI * SPORTY EKSTREMALNE * SPORTOWCY


94/175

Autor: Kita, Stanisław Bartłomiej
Tytuł: Typowe obrażenia ciała u sportowców
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 9, nr 4 (2005), supl. s. 316--321. - 2 tab. - Przedruk (bez bibliografii) z: Med. Sportiva 2004, Vol. 8 Supl.1, s 171--175 - Numer posiada tytuł: ABC ortopedii, traumatologii i rehabilitacj
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONTUZJE * URAZY * SKUTEK * LECZENIE * SPORTOWCY


95/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sportowo-lekarska profilaktyka zmian przeciążeniowych narządu ruchu u sportowców
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 9, supl. 4 (2005), s. 359--362. - Bibliogr. u autora - Przedruk z Med. Sportiva Practica 2002, T. 3, nr 1 - Tyt. supl. 'ABC ortopedii, traumatologii i rehabilitacji'
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * NARZĄDY RUCHU * PRZECIĄŻENIE * ZAPOBIEGANIE * ROZGRZEWKA * SPORTOWCY


96/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Dziesięć zasad rehabilitacji w medycynie sportowej
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 9, supl. 4 (2005), s. 363--365. - 1 fot. - Rec.: Hunter D. G. principles of Rehabilitation. In: Hackney R., Wallace A. Sports Medicine Handbook. London: BMJ Books, 1999, s. 453-472 - Tyt. supl. 'ABC ortopedii, traumatologii i rehabilitacji'
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * ZASADY * KSIĄŻKA * RECENZJA


97/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sposoby zapobiegania zaburzeniom cieplnym u sportowców
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 9, nr 4 (2005), s. 257--258. - Przedruk z Med. Sportiva Practica 2001, T. 2, nr 2 za zgodą Redakcji
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * CIEPŁOTA CIAŁA * ZABURZENIA * ZAPOBIEGANIE * SPORTOWCY* OBRAŻENIA TERMICZNE


98/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Obrażenia termiczne
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 9, supl. 3 (2005), s. 259--263. - Tyt. supl. 'ABC Ortopedii, Traumatologii i rehabilitacji' - Bibliogr. u autorów
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * CIEPŁOTA CIAŁA * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZMU * UDAR MÓZGU * OPARZENIE * HIPERTERMIA * HIPOTERMIA * PIERWSZA POMOC* OBRAŻENIA TERMICZNE


99/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Wybrane problemy związane z ochroną zdrowia w podróży, 2005 - 2005, Vol. 9, Suplement 3, s. 209--223 - 2 tab., 1 ryc. - Bibliogr. 9 poz.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej 'Postępy w medycynie sportowej' (26 ; 2005 ; WrocławSzyguła, Zbigniew)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * TRENING * NIEPEŁNOSPRAWNI * ZAWODNICY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


100/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Podstawowa opieka medyczna nad sportowcem
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 11-12, s. 42--43. - 1 fot. - Recenzja książki: Essentials of Primary Care Sports Medicine / Landry G. L., Bernhardt D. T. - Recenzja książki: Essentials of Primary Care Sports Medicine / Gregory L. Landry, David T. Bernhardt. - Campaign : Human Kinetics, 2003
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * OPIEKA ZDROWOTNA * SPORTOWCY * KSIĄŻKA * RECENZJA


101/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Powrót do źródeł
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 6, nr 3 (2005), s. 95--96. - 2 ryc. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 101-102
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


102/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Nowe spojrzenie
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T 6, nr 4 (2005), s. 127--128. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 103-104
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * DEFINICJA


103/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sprawozdanie z V Międzynarodowego Sympozjum 'Medicina Sportiva 2004'
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T 5, nr 4 (2004) s..
Impreza: Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva 2004' (5 ; 2004 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


104/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Dzisiaj i jutro medycyny sportowej
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 5, nr 4 (2004), s. 135--136. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 95-96
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * HISTORIA * 20 W. * ROLA * STRUKTURA * ORGANIZACJA


105/175

Autor: Blecharz, Jan; Siekańska, Małgorzata
Tytuł: Physical trauma and mental condition of the athlete
W czasop.: Med. Sportiva. - T. 9 nr 3 (2005), s. 70--[75]. - 1 tab. - Bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PSYCHOLOGIA SPORTU * URAZY * KONTUZJE * EMOCJE * SAMOPOCZUCIE * SPORTOWCY


106/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sposoby zapobiegania zaburzeniom cieplnym u sportowców
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 2 nr 2 (2001), s. [1]--2.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * CIEPŁOTA CIAŁA * ZABURZENIA * ZAPOBIEGANIE * SPORTOWCY* OBRAŻENIA TERMICZNE


107/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sportowo-lekarska profilaktyka zmian przeciążeniowych narządu ruchu u sportowców
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 3 nr 1 (2002), s. [1]--4.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * NARZĄDY RUCHU * PRZECIĄŻENIE * ZAPOBIEGANIE * ROZGRZEWKA * SPORTOWCY


108/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badania w zakresie medycyny sportowej niepełnosprawnych zawodników w narciarstwie klasycznym na Igrzyskach Paraolimpijskich
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 238--241. - art. nr 171 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - Błąd w tyt. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI NARCIARSKIE * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ M. * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * BADANIA NAUKOWE


109/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badania w zakresie medycyny sportowej niepełnosprawnych zawodniczek w narciarstwie klasycznym reprezentantek na Igrzyskach Paraolimpijskich
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 242--245. - art. nr 172 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NARCIARSTWO KLASYCZNE * BIEGI NARCIARSKIE * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * NIEPEŁNOSPRAWNI * PŁEĆ Ż. * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * STAN ZDROWIA * BADANIA NAUKOWE


110/175

Autor: Pelc, Andrzej Zdzisław
Tytuł: Przyczyny wystepowania urazów mięśni tylnej strony uda u sprinterów i skoczków krakowskich klubów sportowych w świetle badań ankietowych
W czasop.: Med. Sport.. - Vol. 22, nr 4 (2006), s. 203--207. - Summ. - 1 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * KOŃCZYNA DOLNA * UDO * MIĘŚNIE * ZMĘCZENIE * SPRINTER * SKOCZEK * KLUB SPORTOWY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA CIĄGŁE


111/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Medycyna sportowa oparta na faktach
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 6, nr 4 (2002), s. 234--247. - 2 fot. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 70-74
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPECJALIZACJA * KONFERENCJA * LITERATURA SPECJALNA


112/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Pat
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 6, nr 1 (2002), s. 53--54. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 63-64
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SZKOŁA * LEKARZ * USTAWA


113/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: 'Medycyna Sportowa - od teorii do praktyki' : 'dni medycyny Sportowej', Zakopane 2002 : IV Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' : advanced Workshop for Young physiologists : IV Krajowa Konferencja 'Medicina Sportiva Practica' : 'ABC Medycyny Sportowej'
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 6, nr 2, (2002), s. 49--85.
Impreza: 'Dni medycyny Sportowej' ( 2002 ; Zakopane, Międzynarodowe Sympozjum 'Medicina Sportiva' (4 ; 2002 ; Zakopane, Advanced Workshop for Young physiologists ( 2002 ; Zakopane, Krajowa Konferencja 'Medicina Sportiva Practica' (4 ; 2002 ; Zakopane, 2002 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


114/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Warszawska czy Warszawka
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 6, nr 2, (2002), s. 57--59. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 65-67
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * PROBLEM * POLSKA


115/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Leki sportowej apteki?!?
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 1 (2003), s. 67--70. - 1 fot. - Rec. książki: Drugs in sport : the pressure to perform / British Medical Association. - London : BMJ, 2002 - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 75-78
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FARMAKOLOGIA * LEKARSTWA * SUPLEMENTACJA * SPORTOWCY * KSIĄŻKA * RECENZJA


116/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: 'Medicina Sportiva Practica', Szczawnica '2003
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 2, (2003), s. 132--134. - 1 fot.
Impreza: Konferencja naukowo-szkoleniowa 'Medicna Sportiva Practica' (5 ; 2003 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


117/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Trzydzieści lat później
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 2, (2003), s. 135--137. - 2 fot. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 79-81
Impreza: Mistrzostwa Lekarzy i Farmaceutów ( 2003 ; St Moritz, Międzynarodowy Kongres urazów i bezpieczeństwa w narciarstwie (15 ; 2003 ; StMoritz)
Słowa kluczowe: * KAJAKARSTWO * NARCIARSTWO * SLALOM * MISTRZOSTWA * MEDYCYNA SPORTOWA * RATOWNICTWO SPORTOWE * KONFERENCJA


118/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sekrety medycyny sportowej
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 3, (2003), s. 201. - 1 fot. - Rec. książki: Sports medecine secrets : questions you will be asked (...) / B. Morris , red. MD. Mellion. 2 ed. - Philadelphia : Belfus, 1999 - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 82-83
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * KLUB SPORTOWY * LEKARZ SPORTOWY * KSIĄŻKA * RECENZJA


119/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Pirrusowe zwycięstwo
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 7, nr 4, (2003), s. 265--267. - 1 fot. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 84-86
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * USTAWA * BADANIA LEKARSKIE


120/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Deptanie kapusty
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 7, nr 2 (2006), s. 28--29. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 109-110
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KULTURA FIZYCZNA * USTAWA * OPINIA


121/175

Autor: Grabowski, Henryk
Tytuł: Prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 16, nr 35 (2006), s. 119--120.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA * BIOGRAFIA * DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA * DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA * WSPOMNIENIE* SPODARYK, KRZYSZTOF


122/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Zmęczenie, przetrenowanie i sposoby intensyfikacji wypoczynku
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział IX - Bibliogr. 26 poz. - S. [465]-482 : 1 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING * WYSIŁEK FIZYCZNY * INTENSYWNOŚĆ WYSIŁKU * ZASOBY ENERGETYCZNE * PRZETRENOWANIE * PRZEMĘCZENIE * SKUTEK * PRZECIWDZIAŁANIE * REGENERACJA * WYPOCZYNEK * ODNOWA BIOLOGICZNA


123/175

Autor: Frączek, Barbara; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Zasady racjonalnego żywienia w sporcie
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział X - Bibliogr. 12 poz. - S. [483]-499. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING * OKRES PRZYGOTOWAWCZY * OKRES STARTOWY * REGENERACJA * ŻYWIENIE SPORTOWCÓW * DIETA * PRODUKT SPOŻYWCZY * ZALECENIA * BIAŁKO * WĘGLOWODANY * TŁUSZCZE * NAPOJE * GOSPODARKA WODNO-MINERALNA ORGANIZMU * ODWODNIENIE ORGANIZMU


124/175

Autor: Jagier, Anna Red.; Gawroński, Wojciech Red.; Szyguła, Zbigniew Red.; Furgał, Witold Red.
Tytuł: Medyczna kwalifikacja i kontrola lekarska do sportu
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział XXI - S. [691]-759 : 9 ryc., 24 tab.. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * STAN ZDROWIA * KONTROLA LEKARSKA * CHOROBY * URAZY * ORZECZNICTWO SPORTOWO-LEKARSKIE * DOKUMENTACJA * TRENING SPORTOWY * ZAWODY * KWALIFIKACJE


125/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Koźmińska, Jadwiga
Tytuł: Wspomaganie zdolności wysiłkowych w lekkiej atletyce : próba analizy stosowania wspomagania w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych na przykładzie kofeiny
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 5, nr 2-3 (2004), s. 85--92.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKKOATLETYKA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * WSPOMAGANIE * ŚRODKI DOPINGOWE * KOFEINA * ZASTOSOWANIE * DZIAŁANIE * ZAWODNICY * WIEDZA * BADANIA ANKIETOWE* ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE


126/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Przykładowe wzory dokumentacji lekarsiej w zakresie medycyny sportowej
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - S. 753-759 : 9 ryc.. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONTROLA LEKARSKA * CHOROBY * URAZY * ORZECZNICTWO SPORTOWO-LEKARSKIE * DOKUMENTACJA


127/175

Autor: Furgał, Witold; Gawroński, Wojciech
Tytuł: Kryteria wiekowe przy kwalifikacji do treningu i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - S. 747-752. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * ZAWODY * WIEK * KWALIFIKACJE * STAN ZDROWIA * KONTROLA LEKARSKA * ORZECZNICTWO SPORTOWO-LEKARSKIE


128/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Wprowadzenie do rehabilitacji sportowej
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział XIX - Bibliogr. 19 poz. - S. [663]-678. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA SPORTOWA * CEL * ZADANIA * ZASADY * FIZJOTERAPIA * NARZĄDY RUCHU * URAZY * LECZENIE


129/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Furgał, Witold
Tytuł: Badania medyczne w sporcie a obowiązujący stan prawno-organizacyjny
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział XX - Bibliogr. 10 poz. - S. [679]-690. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ORGANIZACJA * PRAWO SPORTOWE * PRAWO * POLSKA * LEKARZ SPORTOWY * SPECJALIZACJA ZAWODOWA * KSZTAŁCENIE * CERTYFIKAT * SPORT KWALIFIKOWANY * BADANIA LEKARSKIE * ORZECZNICTWO SPORTOWO-LEKARSKIE


130/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Ziemba, Andrzej
Tytuł: Wybrane problemy dopingu a wspomaganie zdolności wysiłkowych w sporcie
W książce: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005. - Rozdział XI - Bibliogr. 15 poz. - S. [501]-518. - ISBN 83-906715-9-X
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * WYSIŁEK FIZYCZNY * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * DOPING * WSPOMAGANIE * ŚRODKI DOPINGOWE * WSPOMAGANIE DOZWOLONE * ŚRODKI DOZWOLONE * KODEKS * DEFINICJA * KLASYFIKACJA * WPŁYW* ŚRODKI ZABRONIONE * ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY


131/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 2, nr 4 (2005), s. 69--72.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystw Medycyny Sportowej (26 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * IMPREZY NAUKOWE * POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


132/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Zimno (kriostymulacja a schładzanie) w leczeniu urazów uszkodzeń narządu ruchu u sportowców
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 2, nr 2 (2005), s. 59--70. - 3 ryc. - 1 tab. - Bibliogr. 30 poz. - Streszcz. - Summ.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NARZĄDY RUCHU * URAZY * CHOROBY * KRIOTERAPIA * KRIOSTYMULACJA * WSKAZANIA * PRZECIWSKAZANIE * PIERWSZA POMOC * LECZENIE * REHABILITACJA


133/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Cryostimulation : new possibilities of cold usage in sport rehabilitation
W książce: 4th European Sports Medicine Congress, 13th-15th October 2005, FIMS Team Physicians Course 11th-12th October 2005 and IOC Medical Committee - Olympic Solidarity Course 'Sports Rehabilitation' 10th-13th October 2005, Lemesos, Cyprus : programme & abstracts / org. by the Cyprus Association of Sports Medicine. - [S.l.] : [S.n.], 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S.p.].
Impreza: European Sports Medicine Congress (4 ; 2005 ; Lemesos, FIMS Team Physicians Course ( 2005 ; Lemesos, IOC Medical Committee - Olympic Solidarity Course 'Sports Rehabilitation' ( 2005 ; Lemesos)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * REHABILITACJA SPORTOWA * METODA * KRIOTERAPIA * KRIOSTYMULACJA * TEMPERATURA * LECZENIE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* NISKA TEMPERATURA


134/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva'
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2006, nr 11-12, s. [67]--75. - 1 ryc.
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * 21 W. * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


135/175

Autor: Bednarski, Leszek; Duda, Henryk; Ślusarski, Jakub
Tytuł: Urazy narządu ruchu w procesie szkolenia piłkarzy
W książce: Podstawy racjonalnego szkolenia w grze w piłkę nożną / pod red. Stanisława Żaka i Henryka Dudy. - Kraków : AWF, 2006. - (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8635 ; nr 28). - Bibliogr. s. 323-336 - S. [300]-321 : 7 fot., 5 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-89121-52-2
Słowa kluczowe: * PIŁKA NOŻNA * MEDYCYNA SPORTOWA * SZKOLENIE SPORTOWE * TRENING SPORTOWY * NARZĄD RUCHU * URAZY * ZAWODNICY


136/175

Autor: Rukasz, Wojciech; Sterkowicz, Stanisław; Lech, Grzegorz
Tytuł: Przyczyny uszkodzeń stawu ramieniowego u zawodników judo
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. [152]--155. - art. nr 707 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 6 tab. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * JUDO * URAZY * STAW RAMIENNY * USZKODZENIA * PRZYCZYNY * STRUKTURA * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD * DOKUMENTACJA * ANALIZA


137/175

Autor: Rukasz, Wojciech; Sterkowicz, Stanisław; Lech, Grzegorz
Tytuł: Przyczyny skręceń stawu skokowo-goleniowego u zawodników judo
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. 148--151. - art. nr 706 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 8 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * JUDO * URAZY * STAW SKOKOWO-GOLENIOWY * USZKODZENIA * PRZYCZYNY * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD * DOKUMENTACJA * ANALIZA


138/175

Autor: Rukasz, Wojciech; Sterkowicz, Stanisław; Lech, Grzegorz
Tytuł: Przyczyny uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u zawodników judo
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 7, nr 4 (2006), s. 62--65. - Streszcz. - Summ. - 6 tab. - Bibliogr. 4 poz. - Zob. : Rukasz W., Sterkowicz S., Lech G.: Przyczyny uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u zawodników judo. Med. Sportiva 2006, Vol. 10, suppl. 1-2, s. 192
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORTY WALKI * JUDO * URAZY * STAW KOLANOWY * WIĘZADŁO KRZYŻOWE * PRZYCZYNY * STRUKTURA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * BADANIA NAUKOWE


139/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Sportowiec odwodniony - zagrożenia, rozpoznanie, profilaktyka i postępowanie
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 10, suppl. 1-2 (2006), s. 136.
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva 2006' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ODWODNIENIE ORGANIZMU * SPORTOWCY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


140/175

Autor: Frączek, Barbara; Gacek, Maria
Tytuł: Rozpowszechnienie środków wspomagających wśród sportowców
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 10, suppl. 1-2 (2006), s. 151. - Bibliogr. 3 poz. - Tytuł i tekst w jez. angielskim na str. 63
Impreza: Międzynarodowy Kongres 'Medicina Sportiva 2006' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * DOPING * WSPOMAGANIE DOZWOLONE * SPORTOWCY * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


141/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: XII Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie, Jyvaskyla, Finlandia, 11-14.07.2007 r.
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2007, nr 7-9, s. [161]--167. - 1 ryc.
Impreza: Kongres Europejskiego Towarzystwa Nauk o Sporcie (12 ; 2007 ; Jyvaskyla)
Słowa kluczowe: * SPORT * NAUKA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA


142/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Badania lekarskie i orzecznictwo z zakresu medycyny sportowej
W czasop.: Biul. Lek.. - 2006, nr 6, s. 27--31. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ORZECZNICTWO LEKARSKIE * USTAWA * LEKARZ SPORTOWY * LEKARZ SZKOLNY


143/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu FIMS w Pekinie
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 3, nr 2 (2006), s. 69--73. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora
Impreza: 19 ; 2006 ; Pekin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


144/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprawozdanie z IV Kongresu Medycyny Sportowej EFSMA (The European Federation of Sports Medicine Associations), Limasol, 13-15 października 2005
W czasop.: Chir. Kolana Artroskopia Traumatol. Sport.. - Vol. 3, nr 1 (2006), s. 63--64.
Impreza: Kongres Medycyny Sportowej EFSMA (4 ; 2005 ; Limasol)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * TRENING SPORTOWY * FIZYKOTERAPIA * SPORTOWCY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


145/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Local and whole body cryostymulation - in soft tissue rehabilitation and recovery (regeneration) of athletes. Does it work?
W książce: XXIX FIMS World Congress of Sports Medicine: Sports Medicine for Exellence, Health, Productivity, Culture and Peace, Beijing, China, june 14-16, 2006 : Abstracts. - [Beijing] : Beijing International Convention Centre, 2006. - S. 50.
Impreza: FIMS World Congress of Sports Medicine: Sports Medicine for Exellence, Health, Productivity, Culture and Peace (29 ; 2006 ; Beijing)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * CHOROBY * REUMATYZM * KRIOSTYMULACJA * KRIOTERAPIA * ZAWODNICY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


146/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Od redakcji
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 10, suppl. 3 (2006), s. 229. - Na okładce tytuł: 'Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie'
Impreza: Konferencja naukowa nt. 'Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie' ( 2006 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * DOPING * SPORT WYCZYNOWY * PRAWO SPORTOWE * MEDYCYNA SPORTOWA * KONFERENCJA


147/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Cryostymulation in sport medicine
W książce: 3. Vysehradsky kongres telovychovneho lekarstva 'Pohybova aktivita v zdravi a chorobe', 3. - 4 11. 2006, Bratislava : abstracty . - Bratislava : Slovenska Spolocnoct' telovychovneho lekarstva, 2006. - S. 8-9.
Impreza: Vysehradsky kongres telovychovneho lekarstva 'Pohybova aktivita v zdravi a chorobe' (3 ; 2006 ; Bratysława)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZYKOTERAPIA * KRIOSTYMULACJA * KRIOTERAPIA * NARZĄDY RUCHU * CHOROBY * URAZY * REFERAT * STRESZCZENIE


148/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Obrażenia narciarskie. Cz. 1, ku przestrodze
W czasop.: Med. Trib.. - 2006, nr 1, [s. p.]. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * URAZY * ZAPOBIEGANIE


149/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Obrażenia narciarskie. Cz. 2, postępowanie po urazie
W czasop.: Med. Trib.. - 2006, nr 2, [s. p.]. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * PIERWSZA POMOC


150/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Wojciech
Tytuł: Ten years of 'Medicina Sportiva', 2006 - Vol. 10, nr 1-2 (2006), s. 5 - 2 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * JUBILEUSZ * CZASOPISMO* MEDICINA SPORTIVA (CZASOPISMO)


151/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Za 'Chiny'
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 7, nr 3 (2006), s. 44--45. - 1 fot. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 111-112
Impreza: Światowy Kongres Medycyny Sportowej FIMS (19 ; 2006 ; Pekin)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * LEKARZ SPORTOWY * BADANIA LEKARSKIE * ZDROWIE * ZAWODNICY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


152/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: I Kongres 'Medicina sportiva 2006' w Krakowie - to już historia
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 8, nr 1 (2007), s. 19--23.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * MEDYCYNA SPORTIVA (CZASOPISMO) * AWF KRAKÓW * KONFERENCJA * WSPOMNIENIE


153/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Lub czasopisma
W czasop.: Med. Sportiva. - T. 8, nr 1 (2007), s. 24--25. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 116-118
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * BADANIA LEKARSKIE * ZAWODNICY * USTAWA


154/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Medycyna sportowa nie tylko dla lekarzy
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2006, nr 11-12, s. [77]--94. - 5 tab. - Rec. książki: Medycyna sportowa / pod red. Anny Jegier, Krystyny Nazar, Artura Dziaka ; [aut.: Andrzej Bugajski et al.]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2005
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KSIĄŻKA * RECENZJA


155/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Podstawowe cele i zadania medycyny sportowej w sporcie osób niepełnosprawnych
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, suppl. nr 2 (2007), s. 7--12. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * KADRA NARODOWA * SPORTOWCY * OPIEKA LEKARSKA * USTAWA


156/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Sprzeczności legislacyjne - próba interpretacji dla potrzeb codziennej praktyki
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, Supl. no 1 (2007), s. 21.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * PRAWO SPORTOWE * MEDYCYNA SPORTOWA * BADANIA LEKARSKIE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


157/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Interpretacja EEG powodem dylematów orzeczniczych w sportach walki
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, Supl. no 1 (2007), s. 36. - Prezentacja w j. ang. na str. 59
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * SPORTY WALKI * MEDYCYNA SPORTOWA * BADANIA LEKARSKIE * ELEKTROKARDIOGRAM * ZAWODNICY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


158/175

Autor: Plato, A.; Gawroński, Wojciech
Tytuł: O potrzebie elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w kwalifikacji do uprawiania sportu: niespodzianki diagnostyczne na przykładzie wybranych przypadków
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, Supl. no 1 (2007), s. 44. - Prezentacja w j. ang. s. 67
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ELEKTROKARDIOGRAFIA * PRÓBA WYSIŁKOWA * BADANIA LEKARSKIE * ZAWODNICY * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


159/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: U źródeł historii - Worochta siedemdziesiąt lat później
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, Supl. no 1 (2007), s. 17--18. - 6 fot.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONGRESOWA * MEDYCYNA SPORTOWA * ZABYTEK * WĘDRÓWKA * WSPOMNIENIE * WOROCHTA (UKRAINA ; OKRĘG) * GÓRY * CZARNOHORA (UKRAINA)


160/175

Autor: Szyguła, Zbigniew; Kujawa, Jolanta
Tytuł: Profilaktyka urazów i obrażeń ciała u dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, no 3, suppl (2007), s. 35--41. - Bibliogr. 18 poz. - Tytul okładkowy: 'Profilaktyka urazów sportowych wsród dzieci i młodzieży'
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * URAZY * ZAPOBIEGANIE * DZIECI * MLODZIEŻ * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * SNOWBOARD * DESKOROLKA * ŁYŻWOROLKI * WROTKI


161/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Za pięć dwunasta
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 8, nr 4 (2007), s. 120--121. - Przedruk w Med. Sportiva 2008, vol. 12, supl. nr 1, s. 123-124
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT KWALIFIKOWANY * OPIEKA LEKARSKA * USTAWA


162/175

Autor: Szyguła, Zbigniew; Trzaska, Tadeusz
Tytuł: Przyczyny i profilaktyka urazów sportowych u dzieci i młodzieży, 2007 - Vol. 11, suppl. no 3, s. 29--43 - Streszcz. j. ang. - 3 tab. - Biblio0gr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * TRENING SPORTOWY * URAZY * PRZYCZYNY * ZAPOBIEGANIE * SPORTOWCY * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


163/175

Autor: Kita, Stanisław Bartłomiej
Tytuł: Typowe obrażenia ciała
W czasop.: Med. Sportiva. - Vol. 11, suppl. no 3 (2007), s. 23--27. - 2 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Przedruk z: Med. Sport. 2004, suppl. 1, s. 171-175
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * KONTUZJE * URAZY * SKUTEK * LECZENIE * SPORTOWCY


164/175

Autor: Ziemba, Andrzej; Gawroński, Wojciech
Tytuł: Dozwolone środki stosowane we wspomaganiu zdolności wysiłkowych organizmu człowieka: środki o udowodnionej skuteczności, środki o nieudowodnionej skuteczności, środki nieskuteczne
W książce: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka : kompendium / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.] . - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007. - S. 19-22. - ISBN 978-83-906715-7-3
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * WSPOMAGANIE DOZWOLONE * SPORTOWCY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż.


165/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Ziemba, Andrzej
Tytuł: Zabronione środki i metody stosowane we wspomaganiu zdolności wysiłkowych organizmu człowieka. Powikłania zdrowotne stosowania środków zabronionych
W książce: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka : kompendium / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.] . - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007. - S. 23-25. - ISBN 978-83-906715-7-3
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * DOPING * ZDROWIE * SPORTOWCY


166/175

Autor: Ziemba, Andrzej; Gawroński, Wojciech
Tytuł: Dozwolone środki stosowane we wspomaganiu zdolności wysiłkowych organizmu czlowieka: środki o udowodnionej skuteczności, środki o nieudowodnionej skuteczności, środki nieskuteczne
W książce: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.] . - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007. - Bibliogr. 9 poz. - S. 85-117. - ISBN 978-83-906715-8-1
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * BIOCHEMIA SPORTU * ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA * WSPOMAGANIE DOZWOLONE * SUPLEMENTACJA * SKUTECZNOŚĆ * SPORTOWCY * ZDROWIE


167/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Ziemba, Andrzej
Tytuł: Zabronione środki i metody stosowane we wspomaganiu zdolności wysilkowych organizmu człowieka. Powikłania zdrowotne stosowania środków zabronionych
W książce: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka / pod red. Anny Jegier ; [aut. Anna Jegier et al.] . - Łódź : Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 2007. - Bibliohgr. 9 poz. - S. 118-136. - ISBN 978-83-906715-8-1
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * DOPING FARMAKOLOGICZNY * NARKOTYK * HORMON * ZDROWIE * SPORTOWCY


168/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: U źródeł historii - Worochta siedemdziesiąt lat później
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 8 nr 2 (2007), s. 50-80 134 fot, 2 mapy.
Impreza: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KONGRESOWA * MEDYCYNA SPORTOWA * ZABYTEK * WĘDRÓWKA * WSPOMNIENIE * STANISŁAWÓW (UKRAINA) * DROHOBYCZ (UKRAINA) * LWÓW (UKRAINA) * WOROCHTA (UKRAINA ; OKRĘG) * GÓRY * CZARNOHORA (UKRAINA)


169/175

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: XIII Kongres ECSS, 9-12.07.2008, Estoril
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2008, nr 10-12, s. [144]--152. - 1 ryc
Impreza: Annual Congress of the ECSS (13 ; 2008 ; Estoril)
Słowa kluczowe: * SPORT * NAUKI BIOLOGICZNE * MEDYCYNA SPORTOWA * ŚRODOWISKO * ADAPTACJA ORGANIZMU * ZDROWIE * ZAWODNICY * EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO NAUK O SPORCIE * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


170/175

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Moja przygoda z medycyną górską
W czasop.: Alma Mater. - 2000, nr 3, s. 17--21. - 10 fot.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GÓRY * HIMALAJE * ANDY * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * CZŁOWIEK * ADAPTACJA ORGANIZMU * INDIANIE * BADANIA NAUKOWE * RELACJE OSOBISTE* MEDYCYNA GÓRSKA


171/175

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: The brain at high altitude
W czasop.: High Alt. Med. Biol.. - Vol. 1, nr 3 (2000), s. 243.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * GÓRY * NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE * MÓZG * KONFERENCJA * STRESZCZENIE* MEDYCYNA GÓRSKA


172/175

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej Arica-Chile, 1-6 października 2000 roku, 2001 - Vol. 5, nr 2 (2001), s. 111--113
Impreza: Światowy Kongres Medycyny Górskiej (4 ; 2000 ; Arica)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * FIZJOLOGIA SPORTU * GÓRY * NIEDOTLENIENIE WYSOKOŚCIOWE * HIPOKSJA * CHOROBA WYSOKOŚCIOWA * ADAPTACJA ORGANIZMU * ANDY * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE* MEDYCYNA GÓRSKA


173/175

Autor: Gawroński, Wojciech; Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Uwagi sportowo-lekarskie związane z podróżowaniem na Igrzyska Paraolimpijskie do Pekinu w aspekcie zdolności wysiłkowych
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9. nr 3 (2008), s. 37--43. - Streszcz. j. pol., Streszcz. j. ang. - Bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe: * SAMOLOT * PODRÓŻE * IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE * STREFA CZASOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ADAPTACJA ORGANIZMU * ŻYWIENIE * ODWODNIENIE * MEDYCYNA SPORTOWA * SPORT NIEPEŁNOSPRAWNYCH * ZAWODNICY


174/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: '70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej' : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej w Solinie-Jawor 2007
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9. nr 1 (2008) s. 14--16. - 3 fot.
Impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pt. '70 lat Polskich Towarzystw Medycyny Sportowej' (27 ; 2007 ; Solina-Jawor)
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA SPORTOWA * ORGANIZACJE * TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * SPRAWOZDANIE


175/175

Autor: Gawroński, Wojciech
Tytuł: Klęska w Barcelonie? : 'Medicina sportiva' World Congress of Sports Medicine, Kraków 2012!
W czasop.: Med. Sportiva Practica. - T. 9, nr 4 (2008), s. 96--98. - 16 fot. - 'Medicina sportiva' World Congress of Sports Medicine, 2012
Słowa kluczowe: * LEKARZ SPORTOWY * MEDYCYNA SPORTOWA * ORGANIZACJE * STOWARZYSZENIE LEKARZY SPORTOWYCH * TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ * JUBILEUSZ * KONFERENCJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * RZYM (WŁOCHY)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka