Wynik wyszukiwania

Zapytanie: MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Autor: Jarowiecka, Teofila Red.
Tytuł: Funkcje turystyczne wybranych powiatów górskich : praca z rekreacji i turystyki. - Kraków : AWF, 1975 - 185 s. : 42 tab. ; 24 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 10) - Bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * RUCH TURYSTYCZNY * FUNKCJA * WIEŚ * OBIEKT USŁUGOWY * ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE * WCZASY * ORGANIZACJA * ZAINTERESOWANIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


2/36

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Niektóre błędy żywieniowe nauczycieli wychowania fizycznego
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2002, nr 1-2, s. 32--33. - 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * HIGIENA ŻYWIENIA * ŻYWIENIE * ODŻYWIANIE * DIETA * NAUCZYCIEL WF * PŁEĆ Ż. * SZKOŁA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


3/36

Autor: Sierakowska, Marta
Tytuł: Aktualny stan rozwoju infrastruktury narciarskiej w wybranych rejonach Polski
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Bibliogr. 8 poz. - Sesja tematyczna 'Turystyka i rekreacja zimowa' - S. 239-245 : 1 mapa.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * WYPOCZYNEK * INFRASTRUKTURA TURYSTYKI * INWESTYCJE * ROZWÓJ * REGION TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * OŚRODEK NARCIARSKI * OŚRODEK SPORTÓW ZIMOWYCH * DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * PODAKRPACKIE, WOJEWÓDZTWO * GOŁDAP (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT


4/36

Autor: Feiner, Małgorzata; Kulesza, Wanda
Tytuł: Nauczyciele wobec perspektywy realizacji edukacji prozdrowotnej w szkołach (opinie, poglądy, doświadczenia)
W książce: Nauczyciel w edukacji zdrowotnej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa AWF Kraków 27-29 maja 1999. T. 1. / pod red. Weroniki Wrony-Wolny, Bożeny Makowskiej, Bożeny Jawień. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 86). - Bibliogr. 7 poz. - Sesja II: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej - S. 206-215. - ISBN 83-89121-05-0
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 'Nauczyciel w edukacji zdrowotnej' ( 1999 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * PROMOCJA ZDROWIA * WYCHOWANIE ZDROWOTNE * NAUCZYCIEL * ROLA * OSOBOWOŚĆ * OPINIA * POGLĄDY * DOŚWIADCZENIE * PROGRAM NAUCZANIA * REFORMA * MŁODZIEŻ * ŚCIEŻKA EDUKACYJNA * BADANIA NAUKOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * KONFERENCJA * REFERAT


5/36

Autor: Feiner, Małgorzata; Mikoś, Elżbieta
Tytuł: Aspiracje edukacyjne młodzieży w Małopolsce
W czasop.: Hejnał Oświatowy. - 2001, nr 1, s. 22--29. - 8 tab.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * EDUKACJA * WYKSZTAŁCENIE * BADANIA NAUKOWE * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * MIASTO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


6/36

Autor: Januszewski, Jerzy; Mleczko, Edward
Tytuł: Analiza czynnikowa w świetle badań porównawczych
W czasop.: Antropomotoryka. - 2003, nr 25, s. 25--38. - Summ. - 1 ryc., 4 tab. - Bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * ONTOGENEZA * MOTORYCZNOŚĆ * STRUKTURA * PŁEĆ * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA CZYNNIKOWA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO * PODKARPACKIE, WOJEWÓDZTWO* 1995-1999


7/36

Autor: Januszewski, Jerzy; Mleczko, Edward
Tytuł: Jeszcze raz o somatycznych uwarunkowaniach zdolności siłowych - uwagi metodologiczne dotyczące obliczeń siły względnej
W czasop.: Antropomotoryka. - 2004, nr 27, s. 37--49. - 1 ryc., 5 tab. - Bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * SKOK W DAL * SIŁA WZGLĘDNA * PIŁKA LEKARSKA * DYNAMOMETR * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE* 1955-1999


8/36

Autor: Pelc, Zofia; Dubaj, Wojciech
Tytuł: Wpływ terapii tańcem na układ oddechowy dzieci z różnym stopniem uszkodzenia słuchu
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 59 (2004), supl. 14, nr 2: [Promocja zdrowia rodziny], s. 48--54.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.'Promocja Zdrowia Rodziny' ( 2004 ; Lublin-Krasne)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * TANIEC * LECZENIE * LECZENIE TAŃCEM * SŁUCH * WADY * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE


9/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Umieralność niemowląt w gminach województwa małopolskiego na przełomie XX i XXI wieku
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - Summ. - Bibliogr. 14 poz. - S. 556-564 : 3 ryc., 2 tab.. - ISBN 83-07090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * DEMOGRAFIA * ŚMIERTELNOŚĆ * NIEMOWLĘTA * WIEŚ * MIASTO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT


10/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na wydatki z budżetów gmin na kulturę fizyczną i sport w województwie małopolskim w latach 1996-2000
W książce: Strategie rozwoju lokalnego / pod red. Mieczysława Abramowicza. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2003. - Summ. - Bibliogr. 14 poz. - S. 227-240 : 3 mapy, 1 ryc., 6 tab. . - ISBN 83-7244-463-3
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: 'Strategie Rozwoju Lokalnego' ( 2002 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SAMORZĄD TERYTORIALNY * FINANSE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT* 1996-2000


11/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wydatki budżetowe na kulturę fizyczną i sport w gminach województwa małopolskiego w latach 1996 i 2000
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. 3 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa 2003 : Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW, 2003. - Summ. - Bibliogr. 12 poz. - S. 139-154 : 3 mapy, 4 tab.. - ISBN 83-7244-418-8
Impreza: Konferencja Naukowa nt.:'Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (3 ; 2003 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * SPORT * SAMORZĄD TERYTORIALNY * FINANSE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * REFERAT* 1996 * 2000


12/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin woj. małopolskiego w 2001 r. w ujęciu drzew decyzyjnych
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - IV / red. nauk. Arkadiusz Orłowski. - Warszawa, 2004. - Summ. - Bibliogr. 11 poz. - S. 166-179 : 1 mapa, 3 ryc., 4 tab. . - ISBN 83-7244-596-6
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA STATYSTYCZNA * FINANSE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * POZIOM * MODEL* 1996-2000


13/36

Autor: Matusik, Stanisław; Adamus, W.
Tytuł: Vlijanie izbrannych obscestvennych uslovij na smertnost' v malopolskom voevodstve c 1996 po 2002 god
W książce: Zdorov'e celoveka - 4 : materialy IV Mezdunarodnogo kongressa valeologov 19-21 aprielja 2005 g. Sankt - Peterburg, Rossija = Human Health - 4 Materials of the 3-rd International Valeologists' Congress 2005, April 19-21 Saint Petersburg, Russia. - Sankt-Petersburg : Associacija Valeologov; Akademija Postdiplomnogo Pedagogiceskogo Obrazovanija, 2005. - Summ. - W wersji angielskiej tytułu prawdopodobnie podano błędny numer kongresu - S. 189 -191. - ISBN 5-7434-0291-4
Impreza: Międzynarodowy Kongres Waleologów (4 ; 2005 ; Sankt-Petersburg)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * ANALIZA STATYSTYCZNA * DEMOGRAFIA * ŚRODOWISKO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * GMINA * UMIERALNOŚĆ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


14/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Społeczne uwarunkowania umieralności w województwie małopolskim w latach 1996-2002
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.3 ], s. 385-396. - Summ. - Art. Nr 310 (W ramach suplementu 16 - 6 tomów numeracja ciągła artykułów) - mapa, 2 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartośc'i ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * BIOLOGIA * DEMOGRAFIA * ŚMIERTELNOŚĆ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ANALIZA STATYSTYCZNA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* 1996-2002


15/36

Autor: Srokosz, Wacław
Tytuł: Racjonalnie przygotowujmy uczniów do dbałości o swoje zdrowie
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 15 : Promocja zdrowia w hierarchii wartości [Cz.5], s. 208--211. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 9 poz. - Art. Nr 499 (W ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 tab.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * OCHRONA ZDROWIA * ZRROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * NAUCZANIE * NAUCZYCIEL WF * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


16/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Modeling a Level of Development in Malopolskie Using Decision Trees
W czasop.: Intern. Adv. Econ. Res.. - T. 11 nr 3 (2005), s. 343--344. - Summ. - Projekt 2P06R01026 pod patronatem KBN w 2004 r. (JEL C10, O10, R10)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * ANALIZA STATYSTYCZNA * FINANSE * SAMORZĄD TERYTORIALNY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * POZIOM * MODEL * STRESZCZENIE


17/36

Autor: Mleczko, Edward; Nieroda, Renata
Tytuł: Struktura motoryczności aktywnych fizycznie dziewcząt i chłopców z Małopolski
W książce: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Sochy ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : AWF, 2002. - 2 ryc., 3 tab. - Bibliogr. 12 poz. - Summ. - Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: 'Problemy dymorfizmu w sporcie' zorganizowanej w październiku 2002 roku - S. 234-243. - ISBN 83-87478-50-4
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * MOTORYCZNOŚĆ * STRUKTURA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE


18/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Migracje wewnętrzne i zagraniczne w gminach województwa małopolskiego w świetle społeczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. T. 5 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa : Wydaw.SGGW, 2005. - Summ. - Bibliogr. 22 poz. - S. [208]-222 : 2 mapy, 4 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-7244-698-9
Słowa kluczowe: * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * GMINA * MIGRACJA * MODELE MATEMATYCZNE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE* DRZEWA DECYZYJNE


19/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Wodne uwarunkowania produkcji żywności w województwie małopolskim
W książce: Konferencja naukowa 'Woda dla zdrowia', Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne [et.al]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne [et.al], 2006. - S. 57.
Słowa kluczowe: * ŻYWNOŚĆ * PRODUKCJA * WODA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * STATYSTYKA MATEMATYCZNA * KONFERENCJA * PLAKAT* 2002


20/36

Autor: Kosiba, Grażyna; Madejski, Eligiusz
Tytuł: The Views of PE Teachers on Additional Training Courses
W książce: Telesna vychova, sport a rekreace v procesu soucasne globalizace : sbornik prispevku z cesko-slovensko-polskeho sympozia / ed. Bohuslav Hodan ; Univerzita Palackeho v Olomouci. Fakulta telesne kultury. Katedra kinantropologie a spolecenskych ved. - Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2005. - Summ. - S. 201-209 : 6 ryc.. - ISBN 80-244-1116-4
Impreza: )
Słowa kluczowe: * NAUCZYCIEL WF * KURS SZKOLENIOWY * MOTYWACJA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


21/36

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Wychowanie fizyczne w ocenie jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej
W książce: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wychowanie Fizyczne w Ocenie Jakości Pracy Szkoły' : Łowicz 14-16 października 2005 r. : streszczenia referatów / pod partonatem Sekcji Metodyki Wychowania Fizycznego Zarządu Głównego PTNKF, Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Urzędu Miasta Łowicza. - Łowicz : [Sekcja Metodyki Wychowania Fizycznego Zarządu Głównego PTNKF ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Urząd Miasta Łowicza], 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - [S. p.].
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wychowanie Fizyczne w Ocenie Jakości Pracy Szkoły' (3 ; 2005 ; Łowicz)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * SZKOŁA ŚREDNIA * OCENA NAUCZANIA * UCZNIOWIE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY


22/36

Autor: Krasicki, Szymon; Rosiński, Jarosław; Sierakowska, Marta
Tytuł: Infrastruktura sportów zimowych w aspekcie aktywności fizycznej i strategii rozwoju
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju, badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Summ. s. [241] - Bibliogr. 7 poz. - S. [19]-30 : 17 tab.. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZASOBY MATERIALNE * OBIEKT SPORTOWY * STARTEGIA ROZWOJU * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO


23/36

Autor: Pelc, Zofia; Dubaj, Wojciech
Tytuł: Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 60 (2005), supl. 16: Promocja zdrowia w hierarchii wartości, [cz.] 4, s. 283--286. - art. nr 400 (w ramach suplementu 16 - w 6 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 5 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w hierarchii wartości ( 2005 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * TANIEC * REHABILITACJA * LECZENIE TAŃCEM * RÓWNOWAGA CIAŁA * NIEPEŁNOSPRAWNI * GŁUSI * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * ANKIETA * TESTY* CHOREOTERAPIA


24/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Demographic Factors in Economic Development in Communes of the Malopolskie Voivodeship
W książce: 24th International Conference Mathematical Methods in Economics, Pilsen, Czech Republic, 13th-15th September 2006 : Book of Abstracts / Czech Society for Operations Research, Czech Econometric Society Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen. - Pilsen : University of West Bohemia, 2006. - S. 48. - ISBN 80-7043-479-1
Impreza: International Conference 'Mathematical Methods in Economics' (24 ; 2006 ; Pilsen)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ROZWÓJ GOSPODARCZY * DEMOGRAFIA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * ANALIZA * STRESZCZENIE


25/36

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Aktywność fizyczna w wieku 10-13 lat w środowisku małopolskim
W czasop.: Kult. Fiz.. - 2007, nr 3-4, s. 16--18. - 5 tab. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * STYL ŻYCIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * SZKOŁA * PROPAGANDA REKREACJI RUCHOWEJ * PROPAGANDA SPORTU * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


26/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako wskaźnik dywergencji gmin woj. małopolskiego
W czasop.: Wiad. Stat.. - 2007, nr 4, s. 31--44. - 1 tab. - 7 wykr. - Summ.
Słowa kluczowe: * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


27/36

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy i lęki młodzieży małopolskiej w świetle wyników skali X-2 testu STAI oraz skali N Inwentarza Osobowości MPI-64
W książce: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej 'Państwo i społeczeństwo XXI wieku' - S. 158-165. - ISBN 83-89823-60-8
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * TESTY * SKALA* INWENTARZ OSOBOWOŚCI


28/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Zmiany poziomu stopy bezrobocia w latach 2002-2005 w gminach województwa małopolskiego
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Nr VIII (2007) / red. nauk. Bolesław Borkowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2007. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. s. 202 - S. [193]-202 : 2 rys..
Impreza: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (8 ; 2007 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * EKONOMETRIA * BEZROBOCIE * MIGRACJA * DEMOGRAFIA * STRUKTURA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE * ANALIZA DANYCH


29/36

Autor: Brudnik, Maria
Tytuł: Vocational personality of a physical education teacher
W czasop.: Human Movement. - Vol. 8, nr 1 (2007), s. 46--56. - Summ. - 3 ryc. - 6 tab. - Bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL WF * OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA WF * DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * LUBELSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * TESTY


30/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Bezrobocie w gminach województwa małopolskiego w 2002 r.
W książce: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. 6 / red. nauk. Arkadiusz Orłowski ; Szkoła Główna Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Informatyki. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 8 poz. - S. [226]-235 : 2 mapy, 1 tab.. - ISBN 978-7244-863-7
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * EKONOMETRIA * RYNEK PRACY * BEZROBOCIE * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * PŁEĆ * MIASTO * WIEŚ * BADANIA STATYSTYCZNE* 2002 R.


31/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Demographic Factors in Economic Development Models for the Malopolskie Communes in 2002
W książce: Modelling Economies in Transition 2006 / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łodź : Wyd. 'GREEN', 2007. - (Amfet Monographs). - Bibliogr. s. 167-169 - S. [153]-169 : 4 ryc., 3 tab., 3 mapy. - ISBN 978-83-917654-7-0
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ROZWÓJ GOSPODARCZY * DEMOGRAFIA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * ANALIZA


32/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Kształtowanie się stopy bezrobocia w gminach woj. małopolskiego
W czasop.: Wiad. Stat.. - 2008, nr 1, s. 60--72. - 7 wykr. - Bibliogr. s. 71-72 - Streszcz. w jęz. ang. - Streszcz. w jęz. ros.
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * RYNEK PRACY * BEZROBOCIE * POLSKA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA PORÓWNAWCZE


33/36

Autor: Marchewka, Anna; Turczyk, A.
Tytuł: Świadomość prawna i społeczna osób niepełnosprawnych zamieszkałych w województwie małopolskim i mazowieckim, w zakresie polityki Unii Europejskiej wobec niepełnosprawnych obywateli
W czasop.: Rehabil. Med.. - T. 10, nr specjalny (2006), s. 85.
Impreza: Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 'Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych' (12 ; 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PRAWO * OPIEKA SPOŁECZNA * UNIA EUROPEJSKA * NIEPEŁNOSPRAWNI * BADANIA ANKIETOWE * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


34/36

Autor: Ambroży, Dorota; Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Miejsce gimnastyki w kulturze fizycznej
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. s. 101 - S. [91]-101 : 14 ryc.. - ISBN 83-7374-038-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka Wychowania Fizycznego' (7 ; 2005 ; Wrocław)
Słowa kluczowe: * KULTURA FIZYCZNA * GIMNASTYKA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA WF * WARTOŚĆ * OPINIA * NAUCZYCIEL WF * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA ANKIETOWE


35/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Zastosowanie SEM w analizie czynników określających poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie gmin woj. małopolskiego
W książce: Współczesne trendy w ekonometrii / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Olsztyn : Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, 2008. - Bibliogr. s 122-124 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [111]-124 : 1 ryc., 3 tab.. - ISBN 978-83-87867-67-6
Impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa 'Współczesne trendy w ekonometrii' ( 2008 ; Olsztyn)
Słowa kluczowe: * EKONOMETRIA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * CZYNNIK * ANALIZA * METODA * MODELOWANIE * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT* METODA MODELOWANIA STRUKTURALNEGO * STRUCTURAL EQUATION MODELING


36/36

Autor: Matusik, Stanisław
Tytuł: Czynniki rozwoju gmin województwa małopolskiego w ujęciu metody analizy ścieżkowej
W książce: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - Bibliogr. 203-[205] - Streszcz. w jęz. ang. - S. 195-[205] : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 978-83-7571-092-2
Słowa kluczowe: * EKONOMETRIA * ROZWÓJ SPOŁECZNY * ROZWÓJ GOSPODARCZY * CZYNNIK * ANALIZA * METODA * GMINA * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE* ANALIZA ŚCIEŻKOWA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka