Wynik wyszukiwania

Zapytanie: LĘK
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Autor: Bromboszcz, Janusz
Tytuł: Aktywność glikortykoidowa nadnerczy i lęk jako składniki reakcji stresowej u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Omówienie stanu badań.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1993, T. 26, s. 145-160, bibliogr. s. 155-160, sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD NERWOWY * SERCE * CHOROBY * CHORZY * STRES * LĘK * EMOCJE * NADNERCZE * KREW * GLIKOKORTYKOID * KORTYZOL * KORELACJA


2/43

Autor: Bromboszcz, Janusz; Sekuła Z.
Tytuł: Aktywność glikokortykoidowa nadnerczy i lęk jako składniki reakcji stresowej u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Badania własne związku pomiędzy stężeniem kortyzolu w surowicy krwi a lękiem.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1993, T. 26, s. 161-174, 2 tab. 3 wykr. bibliogr. 15 poz. sum. Aneks.
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * PSYCHOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * UKŁAD NERWOWY * SERCE * CHOROBY * CHORZY * STRES * LĘK * NADNERCZE * KREW * GLIKOKORTYKOID * KORTYZOL * KORELACJA


3/43

Autor: Gracz, Jacek; Zdebski, Janusz
Tytuł: Poziom równowagi emocjonalnej - charakterystyka typologiczna uczestnikow Zimowej Uniwersjady w Zakopanem
W książce: Materiały konferencji ogólnopolskiej na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' / pod red. Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 1995. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 72). - Bibliogr. 13 poz. - S. 27-33 : 4 tab..
Impreza: Konferencja Ogólnopolska na temat: 'Uniwersjada '93 w badaniach naukowych' ( 1993 ; Zakopane)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * PSYCHOLOGIA SPORTU * RÓWNOWAGA PSYCHICZNA * EMOCJE * LĘK * UNIWERSJADA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * TESTY * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA


4/43

Autor: Bromboszcz, Janusz Aut.; Pabisiak A.; Pociecha, Maria; Rybczyńska M.
Tytuł: Skuteczność diagnostyczna prób wysiłkowych wykonywanych za wskazań kardiologicznych a wybrane elementy charakterystyki osób badanych.
W czasop.: Post. Rehab.. - 1996, T. 10 z. 4, s. 91-99, 5 ryc. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA * KARDIOLOGIA * UKŁAD KRĄŻENIA * SERCE * CHOROBY * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA * DIAGNOSTYKA * PRÓBA WYSIŁKOWA * ELEKTROKARDIOGRAFIA * SKUTECZNOŚĆ * OCENA * WIEK KALENDARZOWY * ZAWÓD * LĘK * KORELACJA


5/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawa i lęk przed głęboką wodą u młodzieży umiejącej pływać
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 2, s. 21--23. - 2 tab.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA PORÓWNAWCZE * BADANIA STATYSTYCZNE * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


6/43

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Fenomen Adama Małysza z perspektywy psychologicznej
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Sesja plenarna - S. 30-39.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * NARCIARSTWO * SKOKI NARCIARSKIE * PSYCHOLOGIA SPORTU * MAŁYSZ, ADAM * TALENT SPORTOWY * OSOBOWOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * RYWALIZACJA SPORTOWA * FIZJOLOGIA * MIĘŚNIE * EMOCJE * LĘK * TRENING MENTALNY * IDOL SPORTOWY * SUKCES SPORTOWY * KONFERENCJA * REFERAT* SIŁA DUCHA * MAŁYSZOMANIA


7/43

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Analiza typów osobowości, poziomu lęku i głównych składników motywacji sportowej u juniorów - zawodników piłki nożnej
W książce: Studia humanistyczne. - Kraków : AWF, 2000. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 80). - Bibliogr. s. 178-179 - S. 161-179 : 4 ryc., 6 tab..
Słowa kluczowe: * SPORT * PSYCHOLOGIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * TRENING SPORTOWY * ZAWODNICY * PIŁKARZ * JUNIORZY * OSOBOWOŚĆ * TYP * CECHA * ANALIZA * LĘK * POZIOM * MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH * ZAWODY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA * RÓWNOWAGA PSYCHICZNA


8/43

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Niektóre osobowościowe determinanty odporności wśród młodzieży akademickiej na stres psychologiczny - doniesienie z badań
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - 2000, t. 55, supl. 10, s. [s. p.]. - Summ. - Bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ODPORNOŚĆ * STRES * OSOBOWOŚĆ * LĘK * STUDENCI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


9/43

Autor: Dybińska, Ewa; Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Lęk dziesięcioletnich dzieci uczących się pływać
W czasop.: Wychow. Fiz. Zdrow.. - 2003, nr 3, s. 33--36. - 5 tab.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * NAUCZANIE * LĘK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * BADANIA


10/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy i lęki dorastającej młodzieży związane z odrzuceniem i wyśmianiem przez grupę rówieśniczą
W czasop.: Lęk i Depresja. - 2002, nr 4, s. 268--279. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ŚRODOWISKO SPOŁECZNE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * GRUPA * LĘK * MŁODZIEŻ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE


11/43

Autor: Szyszko-Bohusz, Andrzej
Tytuł: Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania
W książce: Terapia pedagogiczna / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. - Kraków : nakł. UJ, 1991. - (Skrypty Uczelniane - Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017, nr 656). - Bibliogr. 13 poz. - Skrypt jest przeznaczony dla studentów pedagogiki oraz dla studentów kierunków nauczycielskich - S. 115-122. - ISBN 83-233-0499-8
Słowa kluczowe: * RELAKSACJA * KSZTAŁCENIE * WYCHOWANIE * STRES * LĘK * ZAGROŻENIE * AGRESYWNOŚĆ * AUTOAGRESJA * ZAPOBIEGANIE * WYPOCZYNEK * UKŁAD NERWOWY * ĆWICZENIA ODDECHOWE * TRENING AUTOGENICZNY * PODRĘCZNIK AKADEMICKI* AUTOSUGESTIA * NAPIĘCIE PSYCHICZNE


12/43

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Ból w działalności sportowej jako zjawisko psychiczne
W czasop.: Studia Humanist.. - 2003, nr 3, s. 171--180. - Summ. - 9 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * SPORT * AKTYWNOŚĆ SPORTOWA * BÓL * LĘK * BADANIA NAUKOWE * ZAWODY * GRY SPORTOWE ZESPOŁOWE * LEKKOATLETYKA * ŁUCZNICTWO * ZAWODNICY* ZJAWISKA PSYCHICZNE


13/43

Autor: Ostrowski, Andrzej; Dybińska, Ewa
Tytuł: Lęk u 10 letnich dzieci uczących się pływać
W książce: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej / pod. red. Tadeusza Mieczkowskiego ; Uniwersytet Szczeciński, Instytut Kultury Fizycznej. - Szczecin : [S. n.], 2004. - Bibliogr. 8 poz. - Opis na podstawie informacji od autora - S. [97]-103 : 4 tab..
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * NAUCZANIE * LĘK * POZIOM * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * SZKOŁA PODSTAWOWA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


14/43

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Ocena poziomu lęku a sprawność uczenia się czynności pływackich dzieci w wieku 1-5 lat
W książce: Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. Władysława Mynarskiego i Jana Ślężyńskiego ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2005. - Summ. - Bibliogr 15 poz. - S. 373-382 : 3 ryc., 2 tab.. - ISBN 8387478-83-0
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * LĘK * OCENA * UCZENIE SIĘ * DZIECI (WIEK PRZEDSZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE


15/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy współczesnej młodzieży polskiej, 2002 - 222 s. : il. - Bibliogr. s. 207-218 - ISBN 83-905300-4-X
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * OSOBOWOŚĆ * MŁODZIEŻ * POLSKA


16/43

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Poziom lęku wyznacznikiem strategii radzenia sobie ze stresem
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2005, nr 5-6, s. [70]--76. - Summ. s. [107], rez. s. [108] - 1 fot., 5 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * STRES * LĘK * OSOBOWOŚĆ * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * PIŁKA NOŻNA * BADANIA NAUKOWE* SKALA SAMOOCENY LĘKU SPIELBERGERA * SKALA TRUDNEJ SYTUACJI BOISKOWEJ


17/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Niektóre determinanty poziomu obaw adolescentów związane z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej
W czasop.: Lek. Wojskow.. - 2003, nr 2, s. 99--101. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA * ABSOLWENCI * LĘK


18/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rodzaj bodźca, wiek, płeć i środowisko jako determinanty obaw polskich adolescentów
W czasop.: Psychiatr. Psychol. Klin.. - 2002, nr 3, s. 71--85. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * BODŹCE * WIEK * PŁEĆ * ŚRODOWISKO * ABSOLWENCI * LĘK * POLSKA


19/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Czynnik środowiskowy a obawy i lęki adolescentów
W czasop.: Psychiatr. Pol.. - 2003, nr 1, s. 71--85. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE * ABSOLWENCI * LĘK


20/43

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: An examination of anxiety in sport, level of anxiety in physical education of young ice hockey players
W książce: Optimalizacia zatazenia v telesnej a sportovej vychove = Load Optimation in Physical and Sports Education : [zbornik z vedeckeho seminara s medzinarodnou ucastou], Bratislava, 29.4.2005. - Bratislava : Slovenska Technicka Unvierzita, 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 29-33. - ISBN 80-227-2210-3
Impreza: Vedecky seminar 'Optimalizacia zatazenia v telesnej a sportovej vychove' ( 2005 ; Bratislav)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * HOKEJ NA LODZIE * LĘK * OSOBOWOŚĆ * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * TESTY PSYCHOLOGICZNE


21/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Rekreacyjna aktywność ruchowa młodzieży w wieku 12-18 lat po przebytej chirurgicznej korekcji wady serca
W czasop.: Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizyicnogo vyhovanna i sportu. - 2005, no 2, s. 88--107. - 8 tab. - Bibliogr. 26 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * REKREACJA * LĘK * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * RODZICE * SERCE * WADY WRODZONE * LECZENIE CHIRURGICZNE * BADANIA NAUKOWE


22/43

Autor: Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Poziom lęku przed wodą u dzieci 10-letnich jako czynnik umożliwiający przewidywanie szybkości uczenia się pływania
W książce: Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005. - (Dydaktyka Wychowania Fizycznego. 7). - Summ. - Bibliogr. 10 poz. - S. 417-427 : 5 tab., 7 wykr.. - ISBN 83-7374-038-4
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych' (7 ; 2005 ; Olejnica)
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * UCZENIE SIĘ * WODA * LĘK * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


23/43

Autor: Ziara, Witold
Tytuł: Relationships Between Progress in Acquisition of Swimming Skills and Anxiety Level in Ten-year-old Children
W czasop.: Human Movement. - Vol. 6, nr 2 (2005), s. 93--97. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * WODA * LĘK * POZIOM FORMY SPORTOWEJ * PROCES TRENINGOWY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


24/43

Autor: Ostrowski, Andrzej
Tytuł: Poziom lęku u 10 letnich dzieci jako czynnik warunkujący uczestnictwo w nauce pływania
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 5, s. 282--286. - art. nr 528 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 7 tab. - 1 wykr. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. 10 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * UCZENIE SIĘ * WODA * LĘK * UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


25/43

Autor: Nowobilski, Roman; Czyż, Piotr; Furgał, Mariusz; Węgrzyn-Śliwka, Agnieszka; Ptak-Witkowska, Agnieszka; Kliczewska, Agnieszka; Bochenek, Grażyna; Adamek, Łukasz; Polczyk, Romuald; Niżankowska-Mogilnicka, Ewa; Barbaro de, Bogdan; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Wpływ muzykoterapii biernej na poziom lęku u chorych hospitalizowanych z powodu astmy oskrzelowej
W czasop.: Pol. Arch. Med. Wewn.. - T. 113, nr 4 (2005), s. 314--319. - Summ. - 3 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * MUZYKOTERAPIA * UKŁAD ODDECHOWY * ASTMA OSKRZELOWA * LĘK * PACJENCI * PŁEĆ M. * SKALA BORGA


26/43

Autor: Pąchalska, Maria; Knapik, Henryk; Tłokiński, Waldemar; Tsungos, A.
Tytuł: From a Content of Anxiety and Fear in Persons with Aphasia Against the Background of Healthy Persons
W książce: First European Conference on Aphasiology, October 3-6, 1987, Vienna, Austria : proceedings / ed. E. Scherzer, R. Simon, J. Stark. - Wiedeń : [S. n.], 1987. - Bibliogr. 12 poz. - S. 111-120 : 4 ryc., 1 tab..
Impreza: Europen Conference on Aphasiology (1 ; 1987 ; Wiedeń)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * EMOCJE * LĘK * PACJENCI * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT


27/43

Autor: Pąchalska, Maria; Knapik, Henryk; Smolak, M.; Pytel, T.
Tytuł: The dynamic of anxiety in the process of non-verbal physiotherapy for patients with aphasia
W czasop.: Aphasiol.. - Vol. 1., n0 3 (1987), s. 283-285. - Bibliogr. 6 poz. - Wyd. Specjalne
Impreza: International Aphasia rehabilitation Congress (2 ; 1986 ; Geteborg)
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * AFAZJA * LĘK * LECZENIE * METODA * PACJENCI * WIEK STARCZY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * KONFERENCJA * REFERAT* PSYCHOTERAPIA NIEWERBALNA * NP


28/43

Autor: Fenczyn, Jan; Trojak, Ewa; Gromnicka, Matylda
Tytuł: Odwaga w samoocenach młodzieży
W czasop.: Lęk i Depresja. - 2004, nr 4, s. 227--256. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * SAMOOCENA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MŁODZIEŻ * BADANIA ANKIETOWE* ODWAGA


29/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawy i lęki młodzieży małopolskiej w świetle wyników skali X-2 testu STAI oraz skali N Inwentarza Osobowości MPI-64
W książce: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : rodzina wobec zagrożeń XXI wieku / pod red. Małgorzaty Leśniak ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Acta Academiae Modrevianae). - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej 'Państwo i społeczeństwo XXI wieku' - S. 158-165. - ISBN 83-89823-60-8
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ * MAŁOPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO * BADANIA NAUKOWE * TESTY * SKALA* INWENTARZ OSOBOWOŚCI


30/43

Autor: Fenczyn, Jan
Tytuł: Obawa i lęk przed samotnością u współczesnej młodzieży polskiej w okresie dorastania
W czasop.: Psychiatr. Psychol. Klin.. - Vol. 3, nr 1 (2003), s. 4--10. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * LĘK * MŁODZIEŻ * POKWITANIE * BADANIA NAUKOWE* SAMOTNOŚĆ


31/43

Autor: Fenczyn, Jan; Pieczarkowska, Joanna
Tytuł: Aktywność rekreacyjna jako jedna z form odreagowywania negatywnych napięć emocjonalnych u dziewcząt w wieku 12-18 lat
W czasop.: Antropomotoryka. - Vol. 17, nr 39 (2007), s. 73--78. - 3 tab. - Bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe: * REKREACJA * MOTYWACJA * EMOCJE * LĘK * AGRESYWNOŚĆ * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * MIASTO * BADANIA NAUKOWE


32/43

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna
Tytuł: Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem w sporcie. - Kraków : AWF, 2007 - 93 s. : il. ; 24 cm-(Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. r 38, ISSN 1429-8627) - Summ. - ISBN 978-83-89121-82-0
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGFIA SPORTU * PIŁKA NOŻNA * ZAWODNICY * PŁEĆ M. * STRES * LĘK * OSOBOWOŚĆ * BADANIA NAUKOWE


33/43

Autor: Dybińska, Ewa
Tytuł: Freight Level Assessment and Efficiency of Learning to Swim by Junior School Children
W książce: Movement and Health : 5th International Conference 'Movement and Health', Głuchołazy, 17-18 November 2006 : Proceedings / red. Zbigniew Borysiuk. - Opole : University of Technology, 2006. - Bibliogr. 14 poz. - S. 249-255 : 3 ryc., 4 tab.. - ISBN 83-60691-05-3, ISBN 978-83-60691-05-2
Impreza: International Conference 'Movement and Health' (5 ; 2006 ; Głuchołazy)
Słowa kluczowe: * PŁYWANIE * TRENING PŁYWACKI * PROCES TRENINGOWY * EFEKTYWNOŚĆ TRENINGU * SPRAWNOŚĆ SPORTOWA * TECHNIKA SPORTOWA * LĘK * OCENA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * BADANIA NAUKOWE * TESTY


34/43

Autor: Śliwka, Agnieszka; Jarosz, Anna; Nowobilski, Roman; Jarosz, Anna; Nowobilski, Roman
Tytuł: Muzykoterapia jako składowa kompleksowego leczenia
W czasop.: Pol. Merkur. Lek.. - T. 21, nr 124 (2006), s. [401]--405. - Summ. - Bibliogr. 37 poz. - Na okladce: dawniej Polski Tygodnik Lekarski
Słowa kluczowe: * MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA * REHABILITACJA * MUZYKOTERAPIA * STRES * LĘK


35/43

Autor: Studzińska, Karolina; Nowobilski, Roman; Furgał, Mariusz; Czyż, Piotr; Fielek, Dariusz; Kolczyński, Grzegorz; Smoleński, Olgierd
Tytuł: Analiza lęku i depresji u chorych po pomostowaniuaortalno-wieńcowym
W czasop.: Ann. Acad.Med. Gedan.. - 2006, t. 36, s. [183]--189. - Summ. - 2 ryc. - Bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * PSYCHOLOGIA * KARDIOLOGIA * CHOROBA WIEŃCOWA * BY-PASS * LĘK * DEPRESJA * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZYM. * PŁEĆ Ż. * SANATORIUM * KWESTIONARIUSZ * BADANIA ANKIETOWE* 2004


36/43

Autor: Furgał, Mariusz; Nowobilski, Roman; Barbaro de, Bogdan; Czyż, Piotr; Polczyk, Romuald; Bochenek, Grażyna; Marciniak-Sroka, Joanna; Niżankowska, Ewa; Szczeklik, Andrzej
Tytuł: Psychiatric symptoms in asthmatics - different presentations in men and woman
W czasop.: Eur. Respir. J.. - Vol. 28, suppl. 50 (2006), s. 688.
Impreza: ERS Annual Congress (16 ; 200c ; Monachium)
Słowa kluczowe: * ASTMA * LĘK * OSOBOWOŚĆ * PACJENCI * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * BADANIA ANKIETOWE * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


37/43

Autor: Rosiński, Jarosław
Tytuł: Lęk u uczących się narciarstwa zjazdowego
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. 128--131. - art. nr 702 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 6 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * NAUCZANIE RUCHU * UCZENIE SIĘ * STAN EMOCJONALNY * LĘK * RYZYKO * SAMOOCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * INWENTARZ STANU I CECH LĘKU C.D. SPIELBERGA * OBSERWACJA


38/43

Autor: Rosiński, Jarosław
Tytuł: Nauczanie snowboardingu a poczucie lęku
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 7, s. 132--136. - art. nr 703 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 8 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * SNOWBOARD * NAUCZANIE RUCHU * UCZENIE SIĘ * STAN EMOCJONALNY * LĘK * RYZYKO * SAMOOCENA * STUDENCI * AWF KRAKÓW * BADANIA NAUKOWE * INWENTARZ STANU I CECH LĘKU C.D. SPIELBERGA * OBSERWACJA


39/43

Autor: Wrona-Wolny, Weronika
Tytuł: Występowanie ryzykownych zachowań zdrowotnych na przykładzie przemocy wśród młodzieży szkolnej
W książce: Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy / red. nauk. Beata Fedyn ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - Bibliogr. s. 102-103 - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. [97]-103 : 8 tab.. - ISBN 978-83-60730-10-2
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * ZAGROŻENIE ZDROWIA * ŚRODOWISKO SZKOLNE * STOSUNKI INTERPERSONALNE * AGRESYWNOŚĆ * PRZEMOC * LĘK * UCZNIOWIE * GIMNAZJUM * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * MIASTO * WIEŚ * PŁEĆ * BADANIA ANKIETOWE


40/43

Autor: Ryn, Zdzisław Jan; Valdes Adamchik, Miguel
Tytuł: El Susto. Perspektywa antropologiczna i psychiatryczna
W książce: 10 Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej. 3 Europejskie Sympozjum Somatoterapii. - Kraków : [S. n.], 2000. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora.
Impreza: Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej (10 ; 2000 ; Kraków, Europejskie Sympozjum Somatoterapii (3 ; 2000 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * LĘK * CHOROBY * PSYCHIATRIA * ANTROPOLOGIA * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE* 'SUSTO' * OPĘTANIE


41/43

Autor: Korbiel, Karolina; Jakosz, Iwona
Tytuł: Samotne wędrówki - czy warto je podejmować?
W książce: Turystyka jako metoda wychowania / red. J. Klawender. - Warszawa : AWF, 2008. - Bibliogr. 19 poz. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z VIII Konferencji Naukowej nt. 'Turystyka jako metoda wychowania', Warszawa, 11 października 2008 r. - [B. s.].
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WĘDRÓWKA * MOTYWACJA * CEL * LĘK * BADANIA ANKIETOWE* TURYSTYKA SAMOTNICZA


42/43

Autor: Basiaga-Pasternak, Joanna; Czekaj, Sabina
Tytuł: Level of Anxiety Related to Weight Gain as a Predictor of Bulimia and Anorexia
W książce: 1st International Conference 'Science for Sport and Health', Opole, December 15-16, 2008 : proceedings / Opole University of Technology. Faculty of Physical Education and Physiotherapy. - Opole : [University of Technology], 2008. - Bibliogr. 4 poz. - S. 123.
Impreza: International Conference 'Science for Sport and Health' (1 ; 2008 ; Opole)
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA * HIGIENA ŻYWIENIA * LĘK * MASA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * RYZYKO * ANOREKSJA * BULIMIA * STUDENCI * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KWESTIONARIUSZ * KONFERENCJA * REFERAT * STRESZCZENIE


43/43

Autor: Blecharz, Jan; Ostasz, Agnieszka
Tytuł: Influence of use of Pilates' method on changes in physical and mental state of woman
W książce: Impact of Healthy and Unhealthy Lifestyle on Wellness / praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Turowskiego. - Lublin : NeuroCentrum, 2008. - Bibliogr. 10 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 49-63 : 4 tab., 12 wykr..
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA CZŁOWIEKA * STRES * LĘK * EMOCJE * TEMPERAMENT * SAMOPOCZUCIE * TECHNIKI RELAKSACYJNE * METODA * PILATES * EFEKTYWNOŚĆ * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * TESTY * KWESTIONARIUSZ

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka