Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKR
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Z kart historii rozwoju narciarstwa kobiecego w Krakowskiem
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1988, T. 23, s. 265-273, 2 tab. bibliogr. 11 poz. rez. sum..
Słowa kluczowe: * NARCIARSTWO * HISTORIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * SPORTOWCY * PŁEĆ Ż. * SUKCES SPORTOWY * INSTYTUCJA WF I SPORTU


2/40

Autor: Jarosz, Antoni
Tytuł: Działalność spółdzielczości wiejskiej województwa krakowskiego w zakresie pracowniczej turystyki socjalnej
W czasop.: Folia Turistica. - 1990, nr 1, s. 33--51. - Summ. - 14 tab., 1 wykr. - Bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WIEŚ * PRACOWNICY * SPÓŁDZIELCZOŚĆ WIEJSKA * WYPOCZYNEK * WCZASY * ZAINTERESOWANIA * USŁUGI * FINANSE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


3/40

Autor: Śliwa, Adam
Tytuł: Analiza stanu sanitarno-higienicznego wsi turystycznych regionu krakowskiego w świetle działalności higienizacyjnej w latach 1965-1975. - Kraków : AWF, 1986 - 114 s. : 16 tab., 29 wykr. ; 23 cm-(Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 40) - Bibliogr. 198 poz. - Rez., summ.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYPOCZYNEK * HIGIENA * HIGIENA POMIESZCZEŃ * WIEŚ * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * OBSERWACJA * BADANIA ANKIETOWE * BADANIA NAUKOWE


4/40

Autor: Pytlik, Jerzy; Żak, Stanisław
Tytuł: Klasy sportowe o specjalizacji gier sportowych w krakowskiem.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig. Szkol.. - 1971, nr 9, s. 33-36, 2 tab..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * GRY SPORTOWE * KLASY SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MŁODZIEŻ


5/40

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Czterdzieści lat piłki ręcznej na ziemi krakowskiej.. - KOZPR Kraków, 1968 - [S. p.]
Słowa kluczowe: * PIŁKA RĘCZNA * KLUB SPORTOWY * ZAWODNICY * HISTORIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


6/40

Autor: Pytlik, Jerzy; Żak, Stanisław
Tytuł: Klasy sportowe o specjalizacji gier sportowych w Krakowskiem.
W czasop.: Wychow. Fiz. Hig. Szkol.. - 1971, nr 9, s. 33-36, 2 tab..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO * GRY SPORTOWE * KLASY SPORTOWE * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * MŁODZIEŻ * ANALIZA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


7/40

Autor: Pąchalski, Adam
Tytuł: Trzeba bardzo chcieć.
W czasop.: Weteran. - 1963, nr 21, s. 8..
Słowa kluczowe: * NIEPEŁNOSPRAWNI * SPORT * REHABILITACJA LECZNICZA * OBÓZ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


8/40

Autor: Cierniak, Jerzy
Tytuł: Uwagi o zbieraniu materiałów i organizacji wystaw przedmiotowych na tle doświadczeń woj. krakowskiego.
W czasop.: Wychow. Fiz. w Szkole. - 1955, R. 3 nr 3, s. 19-26, il. tab..
Słowa kluczowe: * INFORMACJA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * WYSTAWA * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


9/40

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Typologia wsi w województwie krakowskim według struktury zatrudnienia jako podstawa rejonizacji. Sprawozd. z Komisji posiedzeń nauk. PAN.. - Kraków, 1968 - s. 336-338.
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * WIEŚ * STRUKTURA * ZATRUDNIENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * POSIEDZENIE


10/40

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Struktura zatrudnienia mieszkańców wsi województwa krakowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. Dyd. / WSP Krak.. - 1962, Z. 10, s. 143-157..
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ZATRUDNIENIE * STRUKTURA * WIEŚ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


11/40

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Struktura zatrudnienia i dojazdy do pracy w województwie krakowskim.
W czasop.: Wieś Współcz.. - 1960, nr 10, s. 87-93..
Słowa kluczowe: * EKONOMIA * ZATRUDNIENIE * STRUKTURA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


12/40

Autor: Jarowiecka, Teofila
Tytuł: Przemiany gospodarczo-społeczne Krzeszowic.
W czasop.: Rocz. Nauk. Dyd. / WSP Krak.. - 1958, z. 8, [s. p.].
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * EKONOMIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


13/40

Autor: Mazur, Zbigniew
Tytuł: Aktywność ruchowa młodzieży szkół średnich w wolnym czasie.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 177-192, 9 wykr. bibliogr. 10 poz. sum..
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * CZAS WOLNY * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * MŁODZIEŻ * SZKOŁA ŚREDNIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


14/40

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Aktualny stan sanitarno-higieniczny miejscowości i obiektów turystycznych województwa krakowskiego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 79-88, 2 fot..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HIGIENA * OBIEKT * ZASOBY MATERIALNE * WIEŚ * OCENA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


15/40

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Funkcje turystyczne obiektów szkolnych /na terenie górskich powiatów województwa krakowskiego/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1972, T. 11, s. 139-156, 7 tab. bibliogr. 9 poz. sum..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * OBIEKT REKREACYJNY * SZKOŁA * KOLONIE * MŁODZIEŻ * ORGANIZACJA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


16/40

Autor: Grochal, Jadwiga
Tytuł: Problem przydatności absolwentów wyższych szkół wychowania fizycznego do pracy dydaktyczno-pedagogicznej w szkole.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Krak.. - 1965, T. 3. Cz. 1. Prace humanistyczne., s. 5-69, 39 tab. 9 wykr. bibliogr. 97 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * DYDAKTYKA * SOCJOLOGIA * WYCHOWANIE FIZYCZNE * NAUCZYCIEL * WYŻSZE UCZELNIE WF * ABSOLWENCI * PROGRAM * ANKIETA * WYKSZTAŁCENIE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


17/40

Autor: Marczyk, Wiesława; Marczyk, Stefan
Tytuł: Programowanie obozów młodzieży pracującej
W książce: Treści programowe turystyki : materiały z Konferencji Naukowych zorganizowanych pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Treści poznawcze i wypoczynkowe nowoczesnej turystyki', 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' / [red. nauk. Zygmunt Kruczek, Roman Peretiatkowicz]. - Kraków : AWF, 1981. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 27). - s. 148-158..
Impreza: Konferencja Naukowa pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki 'Wartości wychowawcze, poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego' ( 1981 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * TURYSTYKA * SOCJOLOGIA * ORGANIZACJA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO * OBÓZ WAKACYJNY * MŁODZIEŻ * PRACA ZAWODOWA * PRACOWNIK FIZYCZNY * INSTYTUCJA SPOŁECZNA * BAZA NOCLEGOWA * PROGRAM * FINANSE * KADRA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


18/40

Autor: Bator, Aleksander
Tytuł: Czas wolny i jego uwarunkowania w ocenie uczniów szkół podstawowych wybranych miejscowości podkrakowskich.
W czasop.: Folia Turistica. - 1993, nr 4, s. 3-22, 5 rys. 11 wykr. sum. bibliogr. 23 poz..
Słowa kluczowe: * SOCJOLOGIA * CZAS WOLNY * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ Ż. * PŁEĆ M. * SZKOŁA PODSTAWOWA * WIEŚ * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ZAJĘCIA POZASZKOLNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


19/40

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: 'Obszar krakowski' na tle obszarów zagrożenia ekologicznego.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1994, T. 27, s. 185-202, 2 tab. 4 wykr. bibliogr. 19 poz. sum..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ATMOSFERA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * ZANIECZYSZCZENIE WODY * ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE * REGION * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PORÓWNANIE * RANKING


20/40

Autor: Nowakowska, Anna
Tytuł: Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych. - Kraków : AE, 1991 - S. 23-39 : tab. rez.-(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 350) - Summ.
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * OCHRONA ŚRODOWISKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIASTO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


21/40

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Współdziałanie szkoły z rodziną.
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1990, nr 4, s. 30-45..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * SOCJOLOGIA * PRAWO * SZKOŁA PODSTAWOWA * NAUCZYCIEL * DZIECI * MŁODZIEŻ * RODZINA * WSPÓŁDZIAŁANIE * ORGANIZACJE * KOMITET RODZICIELSKI * PROBLEM * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


22/40

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w wolne soboty w szkołach woj. krakowskiego (relacja z badań).
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1988, nr 1, s. 27-40..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * PEDAGOGIKA * CZAS WOLNY * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * ZAINTERESOWANIA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


23/40

Autor: Feiner, Małgorzata; Kulesza, Wanda
Tytuł: Nauczyciele wychowania fizycznego wobec konieczności przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży (opinie, poglądy, doświadczenia).
W książce: Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2. Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych. - Kraków, 1982. - s. 232-243.
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * PSYCHOLOGIA * OSOBOWOŚĆ * AGRESYWNOŚĆ * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * DZIECI * MŁODZIEŻ * NAUCZYCIEL WF * WYCHOWANIE FIZYCZNE * LEKCJA * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


24/40

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Funkcjonowanie rozszerzonej oceny z zachowania w szkołach.
W czasop.: Nowa Szkoła. - 1985, nr 2, s. 70-75..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * ZACHOWANIE SIĘ * OCENA * SZKOŁA * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * POGLĄDY * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


25/40

Autor: Feiner, Małgorzata
Tytuł: Funkcjonowanie samorządności młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych woj. krakowskiego (relacja z badań).
W czasop.: Prz. Ośw.-Wychow.. - 1986, nr 2, s. 35-48, bibliogr. 6 poz..
Słowa kluczowe: * PEDAGOGIKA * WYCHOWANIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ZAWODOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * NAUCZYCIEL * UCZNIOWIE * SAMORZĄD SZKOLNY * PROGRAM * DZIAŁALNOŚĆ * BADANIA ANKIETOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * 1944-1989 (POLSKA LUDOWA)


26/40

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota; Korzeniowski, Leszek
Tytuł: Zanieczyszczenia środowiska a poziom rozwoju dzieci i młodzieży z okolic Krakowa
W książce: Prace edukacyjne / red. Janusza Ziarko. - Kraków : 'Liport LFK', 2001. - (Zeszyty Naukowe / European Association for Security ; nr 2). - Bibliogr. s. [144]-[146] - S. 123-145 : 10 ryc., 3 tab.. - ISBN 83-915026-1-9
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * EKOLOGIA * ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA * ZDROWIE * CHOROBY * MOTORYCZNOŚĆ * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI * MŁODZIEŻ * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


27/40

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota
Tytuł: Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego populacji dzieci i młodzieży z wybranych regionów krakowskich z uwzględnieniem trybu życia
W książce: Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży = Dilemmas of modern Physical Education in teaching children and youth / red. Michał Bronikowski, Radosław Muszkieta. - Poznań : AWF, 2001. - Bibliogr. 14 poz. - S. 65-74 : 3 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-86336-93-5
Impreza: Konferencja Naukowa pt.: 'Dylematy wychowania fizycznego w edukacji dzieci i młodzieży' (28 ; 2001 ; Poznań)
Słowa kluczowe: * WYCHOWANIE FIZYCZNE * EDUKACJA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ROZWÓJ MOTORYCZNY * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


28/40

Autor: Krupa, Robert; Pociecha, Maria; Szlezynger, Joanna; Kruszelnicka, Grażyna
Tytuł: Baza danych o obiektach Krakowa i okolic
W książce: INFOBAZY'2002 : Materiały Konferencji INFOBAZY'2002 - Bazy Danych dla Nauki : Konferencja organizowana pod patronatem Komitetu Badań Naukowych ; red. Antoni Nowakowski ; Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN. - Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2002. - Summ. - Bibliogr. 6 poz. - S. 217-220. - ISBN 83-908112-1-9
Impreza: Konferencja nt. 'Infobazy2002 - bazy danych dla nauki' ( 2002 ; Gdańsk)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * INFORMATYKA * BAZA DANYCH * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


29/40

Autor: Mleczko, Edward; Nieroda, Renata; Mirek, Wacław
Tytuł: Znaczenie czynnika urbanizacyjnego w róznicowaniu poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast leżących w strefie podmiejskiej Krakowa
W książce: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. - Lublin : IMW , 2004. - (Monografie Instytutu Medycyny Wsi ; nr 35). - Summ. - 2 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 9 poz. - S. [746]-755. - ISBN 83-07090-090-9
Impreza: 2004 ; )
Słowa kluczowe: * ANTROPOMOTORYKA * CECHY SOMATYCZNE * MOTORYCZNOŚĆ * POZIOM * ROZWÓJ * URBANIZACJA * DZIECI * MŁODZIEŻ * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * MIASTO * WIEŚ * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


30/40

Autor: Mazanek, Leszek; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Studium przypadków rozwoju firm prywatnych w regionie krakowskim
W książce: Odbudowa sektora małych przedsiębiorstw - analiza i rekomendacje / pr. zbior. pod red. Macieja H. Grabowskiego, Przemysława Kulawczuka, skład zespołu: Maciej H. Grabowski [et. al.], Gdańsk, kwiecień 1992 ; Inst. Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku . - Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna S. A., 1992. - (Transformacja Gospodarki, ISSN 0867-4167 ; Nr25). - Projekt sponsorowany przez Krajową Izbę Gospodarczą - Warszawa i Center for International Private Interprise - Washington, D. C. - S. 146-168 : 2 schem..
Słowa kluczowe: * EKONOMIKA * GOSPODARKA RYNKOWA * PRZEDSIĘBIORSTWO * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)* PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 'DOM' * FABRYKA KOSMETYKÓW 'HEAN' * MARCO - PRZEDSIĘBIORSTWO KALETNICZE * QUMQK INTERNATIONAL LTD.


31/40

Autor: Szlezynger, Piotr Stanisław
Tytuł: Adaptacja kompleksów budynków zabytkowych na hotele na wybranych przykładach w Krakowie i okolicy
W czasop.: Probl. Turyst.. - Vol. 26, nr 1-4 (2003), s. 123--136. - 3 ryc.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * ARCHITEKTURA * ZABYTEK HISTORYCZNY * KONSERWACJA * HOTEL * ADAPTACJA * OBIEKT TURYSTYCZNY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * PROJEKT * WIŚNICZ (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * PRAWO WŁASNOŚCI


32/40

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Atrakcje turystyczne Ziemi Krakowskiej
W książce: Edukacja regionalna : Ziemia Krakowska : 26 października 2005 r. / [Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ; Samorząd Województwa Małopolskiego]. - Kraków : [Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ; Samorząd Województwa Małopolskiego], 2005. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - S. 35-66 : 2 mapy, 2 ryc..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * WALORY TURYSTYCZNE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)


33/40

Autor: Gacek, Maria; Frączek, Barbara
Tytuł: Aktywność fizyczna a stan zdrowia i zagrożenie chorobami przewlekłymi u osób starszych
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 2, s. 154--158. - art. nr 149 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 5 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 16 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * SAMOPOCZUCIE * STAN ZDROWIA * WIEK DOJRZAŁY * WIEK STARCZY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE


34/40

Autor: Kowal, Małgorzata; Cichocka, Barbara; Krzysztofiak, Iwona
Tytuł: Czy obserwowane od przeszło 20 lat smuklenie ciała noworodków można wiązać z narastającym od 20 lat rozpowszechnieniem otyłości?
W czasop.: Ann. UMCS, Sect. D. - Vol. 60 (2006), supl. 16: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, [cz.] 3, s. 474--478. - art. nr 341 (w ramach suplementu 16 - w 8 tomach numeracja ciągła artykułów) - 1 ryc. - 1 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 11 poz.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności' ( 2006 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * BUDOWA CIAŁA * PŁÓD * ROZWÓJ * CHOROBY METABOLICZNE * OTYŁOŚĆ * NOWORODKI * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * 20 W. * BADANIA ANTROPOMETRYCZNE


35/40

Autor: Stawiarski, Władysław
Tytuł: Jubileusz
W książce: Dopóki pamięć nie całkiem zawodzi... / [red. Halina Zdebska]. - Kraków : Fall ; Stowarzyszenie Absolwentów AWF, 2006. - Ref. inaugurujacy uroczystości związane z 75-leciem KOZPR wygłoszony przez w dniu 10 listopada 2003 r. przez Władysława Stawiarskiego - S. 189-[200] : 14 fot.. - ISBN 83-60117-13-6
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * 20 W. * PIŁKA RĘCZNA * JUBILEUSZ * REFERAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)* KRAKOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ


36/40

Autor: Myśliwska, Katarzyna
Tytuł: Wartości zdrowia i urody dla kobiet aktywnych fizycznie
W czasop.: Ann. UMCS, sect. D. - Vol. 62 (2007), supl. 18: Promocja zdrowia w różnych okresach życia, [cz.] 5, s. 210--213. - art. nr 508 (w ramach suplementu 18 - w 9 tomach numeracja ciągła artykułów) - Bibliogr. 8 poz. - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang.
Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. 'Promocja zdrowia w różnych okresach życia' ( 2007 ; Lublin)
Słowa kluczowe: * STYL ŻYCIA * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * ĆWICZENIA RUCHOWE * ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE * FITNESS * MOTYWACJA * ZDROWIE * CIAŁO * WARTOŚĆ * PŁEĆ Ż. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE * WYWIAD * BADANIA ANKIETOWE


37/40

Autor: Ambroży, Tadeusz; Ambroży, Dorota; Dyduch, Tomasz
Tytuł: Analiza metod, zasad i sposobów treningu siłowego stosowanych u osób w różnym wieku uprawiających rekreacyjnie ćwiczenia siłowe
W książce: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 7 / red. nauk. Danuta Umiastowska. - Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne 'Albatros', 2002. - Bibliogr. 6 poz. - S. 41-[47] : 1 ryc., 5 tab.. - ISBN 83-88038-34-6
Słowa kluczowe: * KULTURYSTYKA * REKREACJA * ĆWICZENIA SIŁOWE * TRENING SIŁY * METODY TRENINGU * ZASADY TRENINGOWE WEIDERA * CYKLE TRENINGOWE * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * WIEK DOJRZAŁY * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA ANKIETOWE * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TEST MOTORYCZNY


38/40

Autor: Ambroży, Tadeusz
Tytuł: Ocena dymorfizmu p[ł]ciowego w zakresie cech somatycznych oraz sprawności motorycznej dzieci i m[ł]odzieży z wybranych regionów województwa krakowskiego
W książce: Gumanitarna paradigma rozvitku osvitnih ta ekonomicnih procesiv u svitli koncepcii evropejs'koi bezpeki : materiali konferencii / Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Miznarodnij universitet. Ribnens'kij ekonomoko-gumanitarnij inctitut imeni akademika Ctepana Dem'ancuka, Evropejs'ka asociacia bezpeki. - Rivne : Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, 2002. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. s. 39-40 - S. 30-41 : 1 ryc., 4 tab..
Słowa kluczowe: * DYMORFIZM PŁCIOWY * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * CECHY SOMATYCZNE * CECHY FUNKCJONALNE * PREDYSPOZYCJE KOORDYNACYJNE * UCZNIOWIE * SZKOŁA PODSTAWOWA * SZKOŁA ŚREDNIA * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * BADANIA NAUKOWE * POMIAR * TEST MOTORYCZNY


39/40

Autor: Szczygieł, Andrzej; Dudek, Jolanta; Janusz, Mariusz; Kilar, Zygmunt; Ridan, Tomasz; Snakowski, Tomasz
Tytuł: Postawa ciała dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zalezności od rodzaju dysfunkcji i stopnia aktywności ruchowej
W książce: Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych = [Sport in rehabilitation of the disabled] / pod red. nauk. Jana Ślężyńskiego ; [tł. ref. na jęz. ang. Magdalena Karwowska] ; Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Zarząd Główny w Krakowie. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Główny, 1999. - Bibliogr. 23 poz. - Tytuł i tekst w j. ang. s. 388-397 - S. 141-150 : s. 3 tab.. - ISBN 83-87252-10-7
Impreza: Międzynarodowe Seminarium 'Sport w rehabilitacji niepełnosprawnych' ( 1998 ; )
Słowa kluczowe: * REHABILITACJA * POSTAWA CIAŁA * WADY POSTAWY * NIEPEŁNOSPRAWNI FIZYCZNIE * NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO * DZIECI (WIEK WCZESNOSZKOLNY) * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * PŁEĆ Ż. * BADANIA NAUKOWE * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * KONFERENCJA * REFERAT


40/40

Autor: Jaworski, Janusz; Jurczak, Adam
Tytuł: Stopień urbanizacji środowiska a pozoiom rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych oraz parametrów somatycznych 17-letnich chłopców
W książce: Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagajacy rozwój i zdrowie / pod red. Alfredy Dencikowskiej, Sławomira Drozda, Wojciecha Czarnego. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - Opis na podst. informacji dostarczonej przez autora - s. 158-193. - ISBN 978-83-7338-374-6
Słowa kluczowe: * MOTORYCZNOŚĆ * ROZWÓJ BIOLOGICZNY * CECHY SOMATYCZNE * ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE * KOORDYNACJA * URBANIZACJA * MŁODZIEŻ (WIEK SZKOLNY) * PŁEĆ M. * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka