Wynik wyszukiwania

Zapytanie: KLIMAT
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Parki narodowe Apeninów
W czasop.: Wierchy. - 1987, R 56, s. 139--148. - 4 fot., 1 rys. - Bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe: * PARK NARODOWY * TEREN GÓRSKI * APENINY * GEOLOGIA * KLIMAT * WODA * RZEKA * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * OCHRONA ŚRODOWISKA


2/24

Autor: Kaulbersz, Jerzy
Tytuł: Blut unter dem Einfluss klimatischer Anderungen.
W czasop.: Acta Biol. Experim.. - 1939, T. 13 nr 11, s. 118-193..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * KREW * KLIMAT


3/24

Autor: Kubinyi, Aleksander
Tytuł: Wstępna ocena bioklimatu tras turystycznych.
W czasop.: Rocz. Nauk. / WSWF Pozn.. - 1966, Z. 12, s. 303-307, 2 rys. 2 wykr. bibliogr. 2 poz..
Słowa kluczowe: * HIGIENA * TRASY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA * KLIMAT * KLIMATOLOGIA * BIOKLIMATOLOGIA


4/24

Autor: Kołomyjska, Grażyna
Tytuł: Funkcja Ośrodka Rekreacyjnego Zarabie /w kontekście kształtowania się walorów rekreacyjno-zdrowotnych/.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 275-304, 3 mapy 1 rys. 2 tab. 7 wykr. bibliogr. 20 poz. sum..
Słowa kluczowe: * REKREACJA * OCHRONA ŚRODOWISKA * WYPOCZYNEK * OŚRODEK TURYSTYCZNY * TEREN LEŚNY * PARK * ANALIZA * SPORT * RZEKA * TEMPERATURA POWIETRZA * KLIMAT * TEMPERATURA WODY * POTRZEBY


5/24

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Zróżnicowanie czasowe i przestrzenne wybranych wskaźników biometeorologicznych na terenie Krakowa.
W czasop.: Rocz. Nauk. / AWF Krak.. - 1992, T. 25, s. 305-338, 1 rys. 2 tab. 5 wykr. bibliogr. 34 poz. sum..
Słowa kluczowe: * OCHRONA ŚRODOWISKA * BIOMETEOROLOGIA * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * STACJA KLIMATYCZNA * TEMPERATURA POWIETRZA * POMIAR * WARUNKI KLIMATYCZNE * CHARAKTERYSTYKA


6/24

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Rekreacyjne funkcje terenów zielonych
W książce: Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce / [red. Teofila Jarowiecka]. - Kraków : AWF, 1978. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak. ; nr 16). - S. 189-193 : 2 tab..
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat 'Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce' (1978 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * REKREACJA * BIOLOGIA * EKOLOGIA * MEDYCYNA * ŚRODOWISKO * ZDROWIE * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * TEREN ZIELONY * ROLA * NORMA * MIASTO * WYPOCZYNEK * KLIMAT


7/24

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Geograficzna charakterystyka regionu limanowskiego
W książce: Eksperyment Limanowski 1974/75-1977/78 : wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego [...] / [red. zbioru oprac. Stanisław Panek]. - Kraków : AWF, 1979. - (Wydawnictwo Monograficzne / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 16). - s. 21-25.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA * REGION * LIMANOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE ; OKRĘG) * TEREN GÓRSKI * LUDNOŚĆ * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * KOMUNIKACJA * CHARAKTERYSTYKA


8/24

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Zarys biometeorologii człowieka. - Kraków : AWF, 1992 - 182 s. : 9 rys., 9 tab., 14 wykr. ; 23 cm-(Wydawnictwo Skryptowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-8125 ; nr 120)
Słowa kluczowe: * BIOMETEOROLOGIA * HISTORIA * ATMOSFERA * CHEMIA * PROMIENIOWANIE SŁONECZNE * TEMPERATURA ŚRODOWISKA * TEMPERATURA POWIETRZA * KLIMAT * BIOKLIMAT * MIASTO * PODRĘCZNIK AKADEMICKI


9/24

Autor: Tyka, Aleksander Aut.; Kubica, Ryszard; Żuchowicz, Adam; Gołąb, Stanisław; Cherdrungsi, Pipat; Pekkarinen, Heikki; Hanninem, Osmo
Tytuł: Sprawność wysiłkowych mechanizmów termoregulacyjnych u przedstawicieli populacji Tajów i Finów.
W czasop.: Antropomotoryka. - 1994, nr 11, s. 143-151, 4 tab. 1 wykr. sum. bibliogr. 11 poz..
Słowa kluczowe: * FIZJOLOGIA * ANTROPOMETRIA * TERMOREGULACJA * MECHANIZM * SPRAWNOŚĆ * WYSIŁEK * TEMPERATURA * KLIMAT * BUDOWA CIAŁA * MASA CIAŁA * WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA AEROBOWA * POCENIE SIĘ * KREW * STUDENCI * TAJLANDIA * BADANIA NAUKOWE * TESTY * TEST WYSIŁKOWY * TEST STUDENTA


10/24

Autor: Krauz, Krystyna
Tytuł: Oddziaływanie fitoncydów na organizm człowieka.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 39-43, 1 tab. sum. bibliogr. 7 poz..
Słowa kluczowe: * EKOLOGIA * ZDROWIE * FIZJOLOGIA * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * TEREN LEŚNY * ROŚLINY * FITONCYDY * AROMATERAPIA * ZIOŁOLECZNICTWO


11/24

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Zależność entalpii powietrza w Krakowie od sytuacji synoptycznych.
W czasop.: Folia Turistica. - 1997, nr 7, s. 77-85, 1 tab. sum. bibliogr. 12 poz..
Słowa kluczowe: * KLIMATOLOGIA * KLIMAT * BIOKLIMAT * POWIETRZE * ENTALPIA POWIETRZA * HIPERTERMIA * CIEPŁOTA CIAŁA * ZIMA * LATO * JESIEŃ * WIOSNA * POMIAR * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)


12/24

Autor: Blecharz, Jan; Nowicki, Dariusz
Tytuł: Psychologiczne aspekty adaptacji sportowców do zmian stref czasowych
W czasop.: Sport Wyczyn.. - 2000, nr 7-8, s. 88--93. - Sum. s. 139, rez. s. 134. - 1 ryc., 1 tab. - Bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe: * PSYCHOLOGIA SPORTU * AKLIMATYZACJA * KLIMAT * STREFA CZASOWA * SPORTOWCY WYSOKO KWALIFIKOWANI * SPORT WYCZYNOWY * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE * BADANIA NAUKOWE * AUSTRALIA* 1999


13/24

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Kalabryjski Park Narodowy
W czasop.: Przyr. Pol.. - 1986, nr 12, s. 27--28, 2 fot..
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * OCHRONA PRZYRODY * PARK NARODOWY * KALABRYJSKI PARK NARODOWY * APENIN KALABRYJSKI * WŁOCHY * UKSZTAŁTOWANIE TERENU * KLIMAT * ROŚLINY I ZWIERZĘTA


14/24

Autor: Ryn, Zdzisław Jan
Tytuł: Park Narodowy Torres del Paine (Patagonia Chilijska)
W czasop.: Wierchy. - 1998, R. 64, s. 213--234. - 9 fot. - 1 mapa - Bibliogr. s. 234
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * CHILE * PARK NARODOWY * PARK NARODOWY TORRES DEL PAINE (CHILE) * REZERWAT BIOSFERY * REZERWAT PRZYRODY * POMNIK PRZYRODY * PATAGONIA * HISTORIA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * WYDAWNICTWA TURYSTYCZNE * ANDY * GEOLOGIA * HYDROGRAFIA * KLIMAT * FLORA I FAUNA * LODOWIEC * SZLAKI TURYSTYCZNE * ALPINIZM


15/24

Autor: Krasicki, Szymon
Tytuł: Dyscypliny sportowe
W książce: Zakopane 2006 : Candidate City - Poland. - Kraków-Zakopane : Komitet Kandydatury Zakopane 2006, 1999. - S. [101]-252 : fot. , mapy , ryc. , tab.. - ISBN 83-906373-4-0
Słowa kluczowe: * SPORT ZIMOWY * BIEGI NARCIARSKIE * DYSCYPLINY SPORTOWE * DWUBÓJ ZIMOWY * KOMBINACJA NORWESKA * NARCIARSTWO AKROBATYCZNE * NARCIARSTWO ZJAZDOWE * ŁYŻWIARSTWO * SKOKI NARCIARSKIE * SNOWBOARD * IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ZIMOWE * IMPREZY SPORTOWE * PROGRAM * OBIEKT SPORTOWY * PROJEKT * KLIMAT


16/24

Autor: Lipiec, Józef
Tytuł: O istocie sportów zimowych
W książce: Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red. Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego. - Kraków : AWF, 2001. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 84). - Sesja plenarna - S. 9-13.
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Problemowa nt. 'Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego' ( 2001 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * SPORT * DEFINICJA * STRUKTURA * ROLA * RUCH * SPORT ZIMOWY * HISTORIA * WARUNKI ŚRODOWISKOWE * WARTOŚCI SPORTU * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * TRADYCJA * KLIMAT * NARCIARSTWO * ADAPTACJA ORGANIZMU * RYWALIZACJA SPORTOWA * HART * KONFERENCJA * REFERAT* MĘSTWO * PIĘKNO SPORTU


17/24

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Sezonowe wahania w występowaniu grzybów w powietrzu sal dydaktycznych oraz w powietrzu otwartej przestrzeni
W książce: Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce '99 : [V Konferencja, listopad 1999 r.] / pod red. Teresy Jędrzejewskiej-Ścibak i Jerzego Sowy. - Warszawa : Wydaw. Inst. Ogrzewn. i Wentylacji PW, 2000. - Bibliogr. 9 poz. - Nadb. - S. 139-142 : 5 ryc. - ISBN 83-901146-4-X
Impreza: Konferencja 'Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce' (5 ; 1999 ; Warszawa)
Słowa kluczowe: * HIGIENA * KLIMATYZACJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * KONFERENCJA * REFERAT


18/24

Autor: Jarowiecka, Teofila; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski i informacja turystyczna. - Kraków : TNOiK, 1974 - 211 s. :il. ; 21 cm - Bibliogr. s. 207-211
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * WALORY TURYSTYCZNE * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * KLIMAT * KRAJOBRAZ * KRAJOZNAWSTWO


19/24

Autor: Kruczek, Zygmunt; Sacha, Stefan
Tytuł: Geografia turystyczna Polski : poradnik / [red. nauk. Janusz Sondel]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego, 1977 - 347 s. : il. ; 19 cm - Bibliogr. przy rozdz.
Słowa kluczowe: * GEOGRAFIA TURYSTYKI * POLSKA * PORADNIK * WALORY TURYSTYCZNE * REKREACJA * REGION * KLIMAT * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE


20/24

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Seasonal variations in the occurrence of culturable airborne fungi in outdoor and indoor air in Cracow
W czasop.: Int. Biodeterior. Biodegrad.. - 2003, nr 52, s. 203--205. - 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * KLIMATYZACJA * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


21/24

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: The influence of meteorological factors on concentration of fungal spores in the air
W czasop.: Polish J. Natur. Sc. - 2003, nr 15 (3), s. 645--651. - 4 wykr. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA * ZANIECZYSZCZENIE * MIKOLOGIA * GRZYBY * KLIMAT * TEMPERATURA * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


22/24

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Biometeorologia w turystyce
W książce: Nauki o turystyce. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Winiarskiego. - Kraków : AWF, 2004. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 7). - Bibliogr. 27 poz. - S. [167]-183. - ISBN 83-89121-81-6
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * BIOMETEOROLOGIA * METEOROLOGIA * KLIMAT * FIZJOLOGIA * BADANIA NAUKOWE


23/24

Autor: Mroczka, Adam
Tytuł: Wieloletnia zmienność śnieżności zim w Zakopanem
W książce: Sporty zimowe : strategia rozwoju - badania naukowe / pod red. Szymona Krasickiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. - Kraków : AWF, 2005. - (Studia i Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 1429-8627 ; nr 31). - Summ. s. 247 - Bibliogr. 11 poz. - S. [167]-172 : 1 tab.. - ISBN 83-89121-07-7
Słowa kluczowe: * ŚNIEG * ŚRODOWISKO * ATMOSFERA * KLIMAT * ZIMA * ZAKOPANE (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE


24/24

Autor: Mędrela-Kuder, Ewa
Tytuł: Fungal Spores - Significant Allergens in Outdoor and Indoor Environments
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 17, nr 4 A (2008), s. 258--262. - 4 ryc., 2 tab. - Bibliogr. 24 poz. - The 2 Conefence 'Environmental Influences and Prophylaxis of Children's Health'
Słowa kluczowe: * HIGIENA * MIKOLOGIA * GRZYBY * ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA * KLIMAT * ALERGIA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka