Wynik wyszukiwania

Zapytanie: IMPREZY TURYSTYCZNE
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/90

Autor: Dąbrowski, Piotr
Tytuł: Rozwój turystyki kwalifikowanej a nowe regulacje ustawowe.
W czasop.: Rynek Turyst.. - 1998, nr 8, s. 38-39..
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * AKTY PRAWNE * PRZEPISY * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA AKTYWNA * IMPREZY TURYSTYCZNE


2/90

Autor: Kurek, Artur
Tytuł: Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886
W czasop.: Folia Turistica. - 2000, nr 9, s. 155--163. - Sum. - 1 tab. - Bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe: * HISTORIA SPORTU * TURYSTYKA * ROWER * IMPREZY TURYSTYCZNE * OKRES POROZBIOROWY * GALICJA (POLSKA ; REGION)


3/90

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Prawne aspekty obsługi ruchu turystycznego
W książce: Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki : 'Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki' : 27, 28, 29 listopad 2000 : 04, 05, 06 grudzień 2000 : szkolenie sfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Gospodarki - Departament Turystyki przy wsparciu Stowarzyszenia 'Akademia Europejska w Beskidach'. - Kraków : AWF. Instytut Turystyki, 2000. - S. 125-140.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * RYNEK TURYSTYCZNY * OBSŁUGA KLIENTA * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA * KONSUMENT * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA


4/90

Autor: Orlewicz-Musiał, Małgorzata
Tytuł: Wstydliwy temat - alkohol na wycieczkach turystycznych
W książce: Edukacja zdrowotna, alkohol, sport: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Wiceprezydenta Miasta Krakowa Bogumiła Nowickiego, AWF - Kraków 21-22 maja 2002 / [red. Weronika Wrona-Wolny et. al.]. - Kraków : AWF, 2002. - (Zesz. Nauk. / AWF Krak., ISSN 0239-4839 ; Nr 87). - Bibliogr. 19 poz. - S. 141-152 : 3 ryc.. - ISBN 83-89121-30-1
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Edukacja zdrowotna, alkohol, sport ( 2002 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * TURYSTA * UZALEŻNIENIA * ALKOHOLIZM * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA * RUCH TURYSTYCZNY * KONFERENCJA * REFERAT


5/90

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Obsługa imprez turystyki przyjazdowej
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiow Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 43-54. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * IMPREZY TURYSTYCZNE * OBSŁUGA * PILOT WYCIECZKI * ZADANIA * ROLA


6/90

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Obsługa imprez turystyki wyjazdowej
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 55-67. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA WYJAZDOWA * IMPREZY TURYSTYCZNE * OBSŁUGA * PILOT WYCIECZKI * ZADANIA * ROLA


7/90

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Pilot a grupa
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 91-102 : 3 rys.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA * PILOT WYCIECZKI * ROLA * ZADANIA * GRUPA * STOSUNKI INTERPERSONALNE


8/90

Autor: Szyguła, Zbigniew
Tytuł: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w turystyce
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et. al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 7 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 199-217. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ZDROWIE * OCHRONA ZDROWIA * CHOROBY * ZAPOBIEGANIE * HIGIENA * ZASADY


9/90

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 219-226. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * PILOT WYCIECZKI * ZADANIA * ZACHOWANIE SIĘ


10/90

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Terminy i pojęcia najczęściej stosowane w obsłudze grup turystycznych
W książce: Kompendium pilota wycieczek : pr. zbior. / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]..- Wyd. 4 uzup. - Kraków : Proksenia, 2002. - Bibliogr. 16 poz. - Podręcznik zalecany dla uczestników kursów pilotów wycieczek oraz słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego - S. 237-324 : 2 tab., 4 rys., 15 zał.. - ISBN 83-915010-2-7
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * TERMINOLOGIA * GRUPA * PILOT WYCIECZKI * SZKOLENIE * PRZEPISY


11/90

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa. - Kraków : Proksenia, 2000 - 252 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * POLSKA * ŚWIAT * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * OCHRONA ZDROWIA * PODRĘCZNIK


12/90

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.; Alejziak, Wiesław Aut.; Borkowski, Krzysztof Aut.; Kruczek, Zygmunt Aut.; Pląder, Dorota Aut.; Raciborski, Jerzy Aut.; Szyguła, Zbigniew Aut.; Wroński, Józef Szymon Aut.; Zdebski, Janusz Aut.
Tytuł: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa- Wyd. 3. - Kraków : Proksenia, 2001 - 261 s. : il. ; 24 cm - Bibliogr. przy rozdz. - Dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu Turystycznego oraz dla uczestników kursów pilotów wycieczek - ISBN 83-907659-8-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PILOT WYCIECZKI * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * POLSKA * ŚWIAT * IMPREZY TURYSTYCZNE * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * OCHRONA ZDROWIA * RUCH TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWO TURYSTYCZNE * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


13/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Pilotaż wycieczek
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 79-95. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PREDYSPOZYCJA * OSOBOWOŚĆ * OBSŁUGA KLIENTA * PRZEPISY * PRAWA I OBOWIĄZKI * ZATRUDNIENIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * SZKOLENIE * UPRAWNIENIA * ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* SYLWETKA ZAWODOWA


14/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przewodnictwo turystyczne i inne uprawnienia państwowe
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 95-105. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * WYCIECZKA * UPRAWNIENIA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * AKTY PRAWNE * SZKOLENIE * INSTRUKTOR KRAJOZNAWSTWA * PODRĘCZNIK


15/90

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Ubezpieczenia turystyczne
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 121-127. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * PODRĘCZNIK


16/90

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Umowy w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska, 2000. - S. 129-141. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UMOWA * PRAWA I OBOWIĄZKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TURYSTA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PODRĘCZNIK


17/90

Autor: Kruczek, Zygmunt; Różycki, Paweł
Tytuł: Pilotaż wycieczek
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 81-95 : 1 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA * PILOT WYCIECZKI * ZAWÓD * PREDYSPOZYCJA * OSOBOWOŚĆ * OBSŁUGA KLIENTA * PRZEPISY * PRAWA I OBOWIĄZKI * ZATRUDNIENIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * SZKOLENIE * UPRAWNIENIA * ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK* SYLWETKA ZAWODOWA


18/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Przewodnictwo turystyczne i inne uprawnienia państwowe
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 97-106 : 3 tab.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * UPRAWNIENIA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * AKTY PRAWNE * SZKOLENIE * INSTRUKTOR KARAJOZNAWSTWA * PODRĘCZNIK


19/90

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Ubezpieczenia turystyczne
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 120-126. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * PODRĘCZNIK


20/90

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Umowy w turystyce
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 127-138. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * UMOWA * PRAWA I OBOWIĄZKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TURYSTA * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * PODRĘCZNIK


21/90

Autor: Kruczek, Zygmunt; Turkiewicz, Edward
Tytuł: Tworzenie produktu turystycznego
W książce: Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska ; Wydaw. Proksenia, 2004. - S. 206-237 : 12 ryc.. - ISBN 83-907659-9-3
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRODUKT TURYSTYCZNY * DEFINICJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * FINANSE TURYSTYKI * CENA * KOSZT * MARŻA TURYSTYCZNA * PODATEK * LOTY CZARTEROWE * TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * PODRĘCZNIK* KALKULACJA


22/90

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz różnych obowiązkach pilota
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 7-14 : 5 ryc.. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TURYSTA * PRAWA I OBOWIĄZKI * PODRĘCZNIK


23/90

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : projektowanie imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 14-27. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * PRODUKT TURYSTYCZNY * ORGANIZATOR TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * PROJEKTOWANIE * PROGRAM * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


24/90

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 27-31. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * GRUPA TURYSTYCZNA * WYCIECZKA * BEZIECZEŃSTWO TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


25/90

Autor: Pląder, Dorota
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych : tok czynności pilota w czasie obsługi imprezy turystycznej
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 31-40. - ISBN 83-902 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * PROGRAM * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * AUTOKAR * POCIĄG * SAMOLOT * PROM * TRANSFER * RESTAURACJA * PROGRAM * PODRĘCZNIK* ZAKWATEROWANIE


26/90

Autor: Kruczek, Zygmunt; Mogiła-Lisowska, Jolanta; Walas, Bartłomiej
Tytuł: Poradnik dla organizatorów turystyki i rekreacji w ośrodkach wczasowych. - Warszawa : Instytut Turystyki, 1987 - 109 s. : il. ; 20 cm - Bibliogr. s. 108-109
Słowa kluczowe: * REKREACJA * WYPOCZYNEK * CZAS WOLNY * WCZASY * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * OŚRODEK WCZASOWY


27/90

Autor: Kruczek, Zygmunt; Zdebski, Janusz
Tytuł: Metodyka organizowania wycieczek i imprez górskich. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. PTTK 'Kraj', 1984 - 46 s. : il. ; 20 cm-(Biblioteczka Turysty Górskiego, T. 7) - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7005-011-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA GÓRSKA * WYCIECZKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * METODYKA


28/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1995. - S. 72-95. - ISBN 83-92 193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PILOT WYCIECZKI * WIEDZA * LITERATURA * PRAWA I OBOWIĄZKI * SŁOWNIK * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * FILM * WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE * PUBLIKACJA * PODRĘCZNIK


29/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 5. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


30/90

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 7-20. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM HOTELOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA * FRANCHISING * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


31/90

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Projektowanie i technika obsługi imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 21-67. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * BEZPIECZEŃSTWO TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * TURYSTA * MOTYWACJA * USŁUGI TURYSTYCZNE * RUCH TURYSTYCZNY * PASZPORT * PODRĘCZNIK


32/90

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problematyka prawna pilotażu wycieczek
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 68-80. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * UPRAWNIENIA * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


33/90

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. 17 poz. - S. 81-94. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * PILOT WYCIECZKI * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


34/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. 7 poz. - S. 95-120. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KRAJOZNAWSTWO * PILOT WYCIECZKI * WIEDZA * PRAWA I OBOWIĄZKI * LITERATURA * SŁOWNIK * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * WYDAWNICTWO TURYSTYCZNE * PUBLIKACJA * INFORMACJA TURYSTYCZNA * PODRĘCZNIK


35/90

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - Bibliogr. s. 134 - S. 121-134. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * PILOT WYCIECZKI * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * IMPREZY TURYSTYCZNE * GOTYK * BAROK * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * PALLADIANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


36/90

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych / red. Zygmunt Kruczek.- Wyd. 4 uzup. i popr. - Kraków : Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe "Mentor", 1996. - S. 135-142. - ISBN 83-902193-1-X
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PILOT WYCIECZKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PODRĘCZNIK


37/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Wprowadzenie
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 5. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY * PRACA ZAWODOWA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


38/90

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Podstawowe pojęcia, definicje i kryteria klasyfikacji zjawisk turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 7-19 : 3 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * KRAJOZNAWSTWO * REKREACJA * RUCH TURYSTYCZNY * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * EKONOMIKA TURYSTYKI * FORMY TURYSTYKI * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTYKA WYJAZDOWA * TURYSTYKA KWALIFIKOWANA * TURYSTYKA POBYTOWA * WĘDRÓWKA * TURYSTYKA BIZNESOWA * TURYSTYKA KONGRESOWA * TURYSTYKA MOTYWACYJNA * PODRĘCZNIK


39/90

Autor: Alejziak, Wiesław
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie rynku turystycznego
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 20-42. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * HOTELARSTWO * RYNEK TURYSTYCZNY * TRANSPORT TURYSTYCZNY * RUCH TURYSTYCZNY * LOTNICTWO CYWILNE * ORGANIZACJA * ZARZĄDZANIE * BIURO PODRÓŻY * SYSTEM HOTELOWY * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA * FRANCHISING * ORGANZIACJE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * POLSKA IZBA TURYSTYKI * PODRĘCZNIK


40/90

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Projektowanie imprez turystycznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 43-81 : 3 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * OBSŁUGA KLIENTA * GRUPA TURYSTYCZNA * MARŻA TURYSTYCZNA * TURYSTA * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


41/90

Autor: Raciborski, Jerzy
Tytuł: Problematyka prawna pilotażu wycieczek
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 109-131 : 1 tab.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRAWA I OBOWIĄZKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * UPRAWNIENIA * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * UMOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


42/90

Autor: Zdebski, Janusz
Tytuł: Elementy psychologii turystyki
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 132-149 : 2 ryc., 1 tab.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * OSOBOWOŚĆ * PRAWA I OBOWIĄZKI * EMOCJE * OBSŁUGA KLIENTA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * MOTYWACJA * RUCH TURYSTYCZNY * GRUPA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


43/90

Autor: Kruczek, Zygmunt
Tytuł: Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - Bibliogr. 7 poz. - S. 15--183. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * TRASY TURYSTYCZNE * PRZEWODNIK TURYSTYCZNY * KRAJJOZNAWSTWO * WIEDZA * PRAWA I OBOWIĄZKI * SŁOWNIK * CZASOPISMO * MAPA * INFORMATOR TURYSTYCZNY * PUBLIKACJA * FILM * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


44/90

Autor: Wroński, Józef Szymon
Tytuł: Podstawowe zagadnienia i terminy z historii architektury
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - Bibliogr. 11 poz. - S. 184-211 : 48 ryc.. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * TERMINOLOGIA * ARCHITEKTURA * SZTUKA * STYL GRECKO-RZYMSKI * ŚREDNIOWIECZE * GOTYK * 1500-1800 * RENESANS * ROKOKO * KLASYCYZM * ROMANTYZM * SECESJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK* ROMANIZM * PALLADIANIZM * MANIERYZM * REGENCJA * NOWOCZESNOŚĆ * HISTORYZM * EKLEKTYZM * EKSPRESJONIZM


45/90

Autor: Borkowski, Krzysztof; Pląder, Dorota
Tytuł: Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
W książce: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka.- Wyd. 6 uzup. i popr. - Kraków : Proksenia, 1998. - S. 212-219. - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * WYCIECZKA ZAGRANICZNA * GRUPA TURYSTYCZNA * PRAWA I OBOWIĄZKI * PRAWO TURYSTYCZNE * UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE * VOUCHER * POLSKA * TURYSTYKA PRZYJAZDOWA * TURYSTA * ŚMIERĆ * OPIEKA MEDYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


46/90

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Pilotaż wycieczek zagranicznych- Wyd. 4 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1996 - 171 [18] s. : il. ; 24 cm - Podręcznik zalecany jako lektura dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego w Policealnych Studiach Zawodowych - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * RYNEK TURYSTYCZNY * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


47/90

Autor: Kruczek, Zygmunt Red.
Tytuł: Pilotaż wycieczek zagranicznych : praca zbiorowa- Wyd. 6 uzup. i popr.. - Kraków : Proksenia, 1998 - 250, [18] s. : il. ; 24 cm - Podręcznik zalecany dla słuchaczy Policealnych Studiów Obsługi Ruchu turystycznego oraz uczestników kursów pilotów wycieczek zagranicznych - ISBN 83-907659-4-2
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PSYCHOLOGIA TURYSTYKI * RYNEK TURYSTYCZNY * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PILOT WYCIECZKI * PODRĘCZNIK


48/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki na pokrycie kosztów sprowadzenia klienta do kraju w przypadku jego niewypłacalności lub upadłości
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2003, nr 12, s. 52--53.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ZABEZPIECZENIE * FINANSE * KONSUMENT * ZEZWOLENIE * IMPREZY TURYSTYCZNE * WOJEWODA * UBEZPIECZENIE * GWARANCJA * KLIENT * USTAWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * UPADŁOŚĆ


49/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Cena w umowie o podróż
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 1, s. 44--45. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * PRAWO TURYSTYCZNE * PODRÓŻE * UMOWA TURYSTYCZNA * CENA * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * KLIENT * ODSZKODOWANIE


50/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych Cz. 1, Zmiany dotyczące organizatorów turystyki
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 4, s. 42--43.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * NOWELIZACJA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * ZEZWOLENIE * IMPREZY TURYSTYCZNE * PRAWO TURYTYCZNE * PODATEK


51/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych. Uwagi w rok po raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 7, s. 46--47.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * TURYSTYKA ZAGRANICZNA * PRAWO TURYSTYCZNE * PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE * URZĄD OCHRON7Y KONKURENCJI I KONSUMENTÓW * IMPREZY TURYSTYCZNE * BRANŻA TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * KONTROLA


52/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 8, s. 30--31. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * PRAWO TURYSTYCZNE * DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA * DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH * ORGANIZATOR TURYSTYKI * KONTROLA * IMPREZY TURYSTYCZNE* DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA


53/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Kwota odstępnego
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 9, s. 43--44.
Słowa kluczowe: * PRAWO * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * KLIENT * REZYGNACJA * KARA* ODSTĘPNE


54/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Cena imprezy turystycznej : Kiedy organizator turystyki może zmienić ustaloną cenę imprezy turystycznej?
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2004, nr 11, s. 42--43. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * CENA * ZMIANA * AKTY PRAWNE


55/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Klauzule dotyczące umowy o imprezę turystyczną wpisane do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. [Cz. 1], Rejestr klauzul niedozwolonych
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 1, s. 43--45. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * REJESTR* KLAUZULA


56/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Komentarz do klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. Cz. 3, Zmiana ceny imprezy turystycznej
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 4, s. 43.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * CENA * ZMIANA * UMOWA TURYSTYCZNA


57/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Niedozwolone zapisy
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 4, s. 40--42. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ODSZKODOWANIE * KLIENT* REKLAMACJA


58/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Reklamacje w praktyce biur podróży : Komentarz do klauzul niedozwolonych, wpisanych do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone (cz. II)
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 3, s. 44--46. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA AKTYWNA * TURYSTYKA INDYWIDUALNA * USŁUGI TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KLIENT * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE* REKLAMACJA


59/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zwrot niewykorzystanych świadczeń
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 3, s. 48--49. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * AKTY PRAWNE * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * KLIENT * ODSZKODOWANIE* ŚWIADCZENIA NIEWYKORZYSTANE


60/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zasłużona nagroda?
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 6, s. 48--49.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA KRAJOWA * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * UMOWA TURYSTYCZNA * NAGRODY


61/90

Autor: Niewiadomski, Paweł; Cybula, Piotr
Tytuł: Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych - projekt wzoru
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 7, s. 42-46.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * STANDARD * RYNEK TURYSTYCZNY


62/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Odszkodowanie za niewłaściwy standard hotelu w ramach imprezy turystycznej
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 7, s. 38--39. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USTAWA * HOTEL * STANDARD * IMPREZY TURYSTYCZNE * KLIENT * ODSZKODOWANIE* REKLAMACJA


63/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Co nie powinno znalezc sie w umowie? : kolejne klauzule wpisane do rejestru wzorow uznanych za niedozwolone
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 7, s. 40--41. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * UMOWA * IMPREZY TURYSTYCZNE * KLIENT * KLAUZULA


64/90

Autor: Chojnacki, Kazimierz
Tytuł: Uwarunkowania turystyki niepełnosprawnych
W książce: Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Franciszka Midury, Jarosława Żbikowskiego ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : PWSZ, 2005. - Bibliogr. 13 poz. - S. 73-80. - ISBN 83-923366-1-5
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH * NIEPEŁNOSPRAWNI * AKTYWNOŚĆ RUCHOWA * AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA * UWARUNKOWANIA * CELE TURYSTYKI * INTEGRACJA * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA TURYSTYKI * PLAN


65/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Wymogi organizacji wyjazdów na imprezy sportowe
W czasop.: Rynek Podróży. - 2006, nr 1, s. [46].
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH * ORGANIZATOR TURYSTYKI * USTAWA * DYREKTYWA * POLSKA* STAN NA ROK 2006


66/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Niedozwolone postanowienia
W czasop.: Rynek Podróży. - 2006, nr 2, s. 38--39.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * WZORCE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * POLSKA* NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA * WYROK SĄDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW * STAN NA ROK 2005


67/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Termin odpowiedzi na reklamację klienta
W czasop.: Rynek Podróży. - 2006, nr 3, s. 39--[40]. - Bibliogr. na s. [40]
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * KLIENT * REKLAMACJA * TERMIN * REALIZACJA * POLSKA * STAN PRAWNY NA 2006 R.


68/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zabezpieczenie finansowe, a zaliczka
W czasop.: Rynek Podróży. - 2006, nr 4, s. 41.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * FINANSE * USTAWA * POLSKA* ZALICZKA * ZABEZPIECZENIE FINANSOWE * STAN PRAWNY NA 2006 R.


69/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Umowa o imprezę turystyczną. - Warszawa : LexisNexis. - [Kraków] : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2005 - 128 s. - Bibliogr. s. 125-[128] - Praca przeznaczona dla prawników praktyków, studentów kierunków, na których wykładane jest prawo turystyczne, organizacji konsumenckich oraz dla pracowników biur podróży i pilotów wycieczek - ISBN 83-7334-379-2
Impreza: )
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * POLSKA


70/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Usługi turystyczne
W książce: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie / pod red. Ewy Nowińskiej i Piotra Cybuli. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2005. - (Komentarze Zakamycza). - Bibliogr. na s. 338-[340] - S. 307-[340]. - ISBN 83-7444-059-7
Słowa kluczowe: * USŁUGI TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * UCZESTNICY * ORGANIZATOR TURYSTYKI * PRAWO * UNIA EUROPEJSKA * POLSKA


71/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
W książce: Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława Gnela. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. - (Monografie). - Bibliogr. przy pracy - S. 217-233. - ISBN 978-83-7526-070-0
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * PRAWO GOSPODARCZE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ZABEZPIECZENIE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA * DYREKTYWA* PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE * EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI * ORZECZNICTWO * STAN NA ROK 2006


72/90

Autor: Różycki, Paweł
Tytuł: Metodyka prowadzenia imprez geoturystycznych
W czasop.: Geoturystyka. - 2006, nr 2, s. 29--32. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. s. 32
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * GEOTURYSTYKA * ORGANIZACJA TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * METODYKA


73/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Nie wylewać dziecka z kąpielą : O czym powinni pamiętać organizatorzy turystyki przy opracowywaniu warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych
W czasop.: Rynek Turyst.. - 2005, nr 5, s. 40. - 1 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH * ZASADY* STAN NA ROK 2005


74/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 2, s. 40.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * USTAWA * DYREKTYWA* STAN NA ROK 2007


75/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Państwo może zapłacić za złe wdrożenie dyrektywy
W czasop.: Rzeczpospolita. - 2007, nr 188 (poniedziałek, 13 sierpnia), s. C7. - 1 fot. - 1 ryc. - Dodatek 'Prawo co dnia'
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA * ODSZKODOWANIE * ODPOWIEDZIALNOŚĆ * PAŃSTWO * ORGANIZATOR TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * DYREKTYWA* STAN NA ROK 2007


76/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Niewypłacalność organizatora turystyki, a sytuacja klienta i agenta
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 8-9, s. 41--42. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * UPADŁOŚĆ * AGENT TURYSTYCZNY * KLIENT * ZABEZPIECZENIE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA* NIEWYPŁACALNOŚĆ * STAN NA ROK 2007


77/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży
W książce: Prawo w praktyce biur podróży / Magdalena Cholewa-Klimek [et.al.] ; pod red. Piotra Cybuli. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 104-134. - ISBN 83-7334-564-7
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * BIURO PODRÓŻY * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * AKTY PRAWNE * POLSKA* STAN NA ROK 2006


78/90

Autor: Cybula, Piotr; Czubik, Paweł
Tytuł: Opiek konsularna nad turystami
W książce: Prawo w praktyce biur podróży / Magdalena Cholewa-Klimek [et.al.] ; pod red. Piotra Cybuli. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - Bibliogr. przy pracy - S. 368-383. - ISBN 83-7334-564-7
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * WYJAZDY ZAGRANICZNE * KONSULAT * POMOC * AKTY PRAWNE * POLSKA * UNIA EUROPEJSKA* STAN NA ROK 2006


79/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Pojęcie 'impreza turystyczna'
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 10, s. 48--49. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * TERMINOLOGIA * DEFINICJA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA


80/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej przez organizatora turystyki
W książce: Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta : materiały pokonferencyjne VII Konferencji Naukowo-Branżowej 'Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta' Katowice, 18 października 2007 roku / pod. red. Tadeusza Burzyńskiego i Michała Żemły ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego, 2007. - Bibliogr. przy pracy - Streszcz. w jęz. pol. - Streszcz. w jęz. ang. - S. 39-47.
Impreza: Konferencja Naukowo-Branżowa 'Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta' (7 ; 2007 ; Katowice)
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * CENA * ZMIANA


81/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Wydanie klientowi dokumentu o posiadaniu zabezpieczenia finansowego
W czasop.: Rynek Podróży. - 2007, nr 11, s. 42.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * KLIENT * ZABEZPIECZENIE * DOKUMENT * AKTY PRAWNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA* ZABEZPIECZENIE FINANSOWE * STAN NA ROK 2007


82/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Warunki uczestnictwa
W czasop.: Rynek Podróży. - 2008, nr 1, s. 44--[45].
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UCZESTNICTWO * WARUNKI * UMOWA TURYSTYCZNA * WZORCE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * KODEKS CYWILNY* NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA * STAN NA ROK 2007


83/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Hotelarz a organizator turystyki
W czasop.: Świat Hoteli. - 2007, grudzień, s. 36-[37]. - 2 fot.
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * HOTELARSTWO * PRAWO * USŁUGI HOTELARSKIE * HOTELARZ * USŁUGI TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * ORGANIZATOR TURYSTYKI * BIURO PODRÓŻY* STAN NA ROK 2007


84/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną
W czasop.: Rzeczpospolita. - 2008, nr 32 (czwartek, 7 lutego), s. C4. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * DEFINICJA * WYCIECZKA * OCHRONA KONSUMENTÓW * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA* STAN NA ROK 2008


85/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Cudze chwalicie, swego nie znacie...
W czasop.: Rynek Podróży. - 2008, nr 2, s. 42--43. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * WYCIECZKA * OCHRONA KONSUMENTÓW * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA * POLSKA * DYREKTYWA * UNIA EUROPEJSKA* STAN NA ROK 2008


86/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Usługi hotelarskie świadczone 'w obrębie obiektu', a dyrektywa 90/314
W czasop.: Rynek Podróży. - 2008, nr 5, s. 41--42. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * HOTELARSTWO * USŁUGI HOTELARSKIE * IMPREZY TURYSTYCZNE * HOTEL * AKTY PRAWNE * DYREKTYWA * USTAWA* STAN NA ROK 2008


87/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną
W książce: Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne / pod red. Piotra Cybuli i Jerzego Raciborskiego ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. - Sucha Beskidzka ; Kraków : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2008. - (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii). - Bibliogr. przy pracy - S. 108-122. - ISBN 978-83-926999-0-3
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * IMPREZY TURYSTYCZNE * UMOWA * UMOWA TURYSTYCZNA * AKTY PRAWNE* STAN NA ROK 2008


88/90

Autor: Sondel, Krzysztof
Tytuł: Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta
W książce: Turystyka a prawo : aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne / pod red. Piotra Cybuli i Jerzego Raciborskiego ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. - Sucha Beskidzka ; Kraków : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2008. - (Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii). - Bibliogr. przy pracy - S. 175-199. - ISBN 978-83-926999-0-3
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * WYCIECZKA * ORGANIZATOR TURYSTYKI * ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * AKTY PRAWNE * USŁUGI TURYSTYCZNE * USTAWA* WYCIECZKA FAKULTATYWNA * STAN NA ROK 2008


89/90

Autor: Cybula, Piotr
Tytuł: 'Odsprzedaż' imprezy turystycznej przez klienta
W czasop.: Rynek Podróży. - 2008, nr 6-7, s. 44--45. - Bibliogr. przy pracy
Słowa kluczowe: * PRAWO TURYSTYCZNE * UMOWA TURYSTYCZNA * IMPREZY TURYSTYCZNE * KLIENT * SPRZEDAŻ* STAN NA ROK 2008


90/90

Autor: Jarowiecka, Teofila; Alejziak, Wiesław
Tytuł: Możliwości rozwoju i bariery aktywności społecznej członków stowarzyszeń turystycznych i ich uczestnictwa w imprezach
W książce: Społeczny ruch turystyczny : materiały XVIII plenum GKT, Warszawa 20 IX 1984 / [red. merytoryczna GKT Piotr Masiukiewicz] ; Główny Komitet Turystyki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. - Opis na podstawie informacji dostarczonych przez autora - Materiały z osiemnastego plenum Głównego Komitetu Turystyki, Warszawa, 20.09.1984 r. - S. 135-164.
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * IMPREZY TURYSTYCZNE * STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE* AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka