Wynik wyszukiwania

Zapytanie: HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Adaptacja obiektów przemysłowych dla potrzeb turystyki w regionie krakowskim
W książce: Sbornik referatu z mezinarodni vedecke konference : marketing a cestovni ruch, Ostrava 2000[-12-01]. - Ostrava : [Katedra Managementu], Ekonomicka fakulta,Vysoka Skola banska-Tecnicka univerzita , 2000. - S. 17-21. - ISBN 80-7048-021-1
Impreza: Mezinarodni vedecke konference: Marketing a cestovni ruch ( 2000 ; Ostrava)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZABYTEK TECHNIKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA (WIELICZKA) * KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' (BOCHNIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * KONFERENCJA * REFERAT* HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


2/10

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Adaptation von Industrieobjekten fur der Tourismusbendarf in der Region Krakau (PL)
W książce: Landschaften aus Menschenhand : die touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturraumen : dokumentation des Symposiums am. 10. Reissepavillon, 14.-15.1.2000, Hannover Congress Centrum, veranstallet von Sttattreisen Hannover. - Munchen ; Wien : Profil Verlag, 2001. - Tł. tytułu: Adaptacja obiektów przemysłowych w regionie Krakowa do użytku turystycznego - S. 109-116 : 1 mapa ; 1 fot.. - ISBN 3-89019-468-0
Impreza: Sympozjum nt. 'Landschaften aus Menschenhand - touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturraumen' ( 2000 ; Hanower)
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZABYTEK TECHNIKI * KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' (BOCHNIA) * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) - NOWA HUTA * KONFERENCJA * REFERAT* HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


3/10

Autor: Borkowski, Krzysztof
Tytuł: Adaptationvon Industrjeobiekten fur den Torismusbedarf in der Krakau (PL)
W książce: Landschaften aus Menschenhand : die touristische nutzung von (Industrie-) Kulturraumen : dokumentation des Symposiums am 10. Reisepavillon, 14. - 15. 1. 2000, Hannover Congress Centrum, veranstalter von Stattreisen Hannover / Hrsg. Christian Baumgartner, Anke Biedenkapp. - Munchen Wien : Profil Verlag, 2001. - Tłum. tytułu: Adaptacja obiektów przemysłowych do użytku turystyki w regionie krakowskim - S. 109-106 : 1 mapa, 1 fot.. - ISBN 3-89019-468-0
Impreza: Sympozjum nt. "Landschaften aus Mensschenhand - touristische Nutzung von (Industrie-) Kulturraumen ( 2000 ; Hanover )
Słowa kluczowe: * TURYSTYKA * PRZEMYSŁ * ZABYTEK ARCITEKTURY * ZABYTEK TECHNIKI * ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYKI * KOPALNIA SOLI 'WIELICZKA' (WIELICZKA) * KOPALNIA SOLI 'BOCHNIA' (BOCHNIA) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * KONFERENCJA * REFERAT* HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


4/10

Autor: Brudecki, Janusz; Gołąb, Stanisław
Tytuł: Zachowania antyzdrowotne mężczyzn a zmienne somatyczne i motoryczne
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 57, supl. (2006), s. [141]--146. - 3 tab. - Streszcz. - Summ. - Bibliogr. 15 poz. - Zeszyt poświęcony Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym', Kraków, 19 czerwca 2006
Impreza: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym' ( 2006 ; Kraków)
Słowa kluczowe: * ZDROWIE * ZACHOWANIE ZDROWIA * PALENIE TYTONIU * ALKOHOL * CECHY SOMATYCZNE * CECHY MOTORYCZNE * SPRAWNOŚĆ RUCHOWA * BUDOWA CIAŁA * OTYŁOŚĆ * WSKAŹNIK BMI * PŁEĆ M. * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE) * BADANIA NAUKOWE * TESTY* ZACHOWANIE ANTYZDROWOTNE


5/10

Autor: Gacek, Maria
Tytuł: Poziom wykształcenia a wybrane zachowania żywieniowe pracujących mężczyzn w wieku 40-50 lat
W książce: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Lucyna Narojek ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2005. - Summ. - 4 tab. - Bibliogr. 13 poz. - 4 tab. - Bibliogr. 13 poz. - S. 37--42. - ISBN 83-7244-628-8
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ODŻYWIANIE * NAWYK * WYKSZTAŁCENIE * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * BADANIA ANKIETOWE* NAWYK ŻYWIENIOWY * 2002-2003


6/10

Autor: Gacek, Maria; Chrzanowska, Maria; Matusik, Stanisław
Tytuł: Wybrane zachowania żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku
W czasop.: Rocz. PZH. - T. 58, nr 3 (2007), s. 549--556. - Summ. - 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe: * ŻYWIENIE * NAWYK * ZDROWIE * WIEK KALENDARZOWY * PRACOWNIK * PŁEĆ M. * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * BADANIA ANKIETOWE


7/10

Autor: Gacek, Maria; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Wybory żywieniowe aktywnych zawodowo mężczyzn z populacji krakowskiej w zależności od wieku
W czasop.: Probl. Hig. Epidemiol.. - 2007, nr 3, s. 327--331. - Streszcz. j. ang. - 6 tab. - Bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ŻYWIENIE * NAWYK * ZDROWIE * PRACOWNIK * WIEK KALENDARZOWY * PŁEĆ M. * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * BADANIA ANKIETOWE


8/10

Autor: Gacek, Maria; Chrzanowska, Maria
Tytuł: Wybrane antropometryczne wskaźniki stanu odżywienia i zachowania żywieniowe otyłych mężczyzn z populacji wielkomiejskiej
W czasop.: Żyw. Człow. Metab.. - 2007, nr 3-4, s. 983--990. - Streszcz. j. ang. - 4 tab. - Bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe: * HIGIENA ŻYWIENIA * ANTROPOMETRIA * ANTROPOMETRIA * ŻYWIENIE * NAWYK * FAŁD SKÓRNO-TŁUSZCZOWY * PRACOWNIK * PłEĆ M. * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW) * BADANIA NAUKOWE


9/10

Autor: Suder, Agnieszka
Tytuł: Differentiation in Body Fatness Associated with Selected Lifestyle Elements: Impact of Family Obesity resemblance
W czasop.: Pol. J. Environ. Stud.. - Vol. 16, No 5 c, p. 2 (2007), s. 628--632. - 1 tab. - Bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * DZIEDZICZENIE * PRACOWNIK * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * POMIAR ANTROPOMETRYCZNY * TEST STUDENTA * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)


10/10

Autor: Suder, Agnieszka; Sokołowski, Andrzej
Tytuł: Variation in Body fat Distribution Associated with Selected Social Lifestyle Elements: Socio-Economics Implications
W czasop.: Polish J. Environ. Stud.. - Vol. 16, No 5 C, p. 2 (2007), s. 634--639.
Słowa kluczowe: * ANTROPOLOGIA * SOCJOLOGIA * OTYŁOŚĆ * STYL ŻYCIA * WARUNKI BYTOWE * MŁODZIEŻ * WIEK DOJRZAŁY * PŁEĆ M. * BADANIA NAUKOWE * TEST EUROFIT * HUTA IM. TADEUSZA SENDZIMIRA (KRAKÓW)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie

Biblioteka